Byla 2A-714/2012
Dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kavaska“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-364-425/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kavaska“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Transdadus“ ir akcinei bendrovei ,,SEB lizingas“ dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Kavaska“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2008-05-06 Laidavimo sutartis Nr. LS-P2008-040009, Nr. LS-P2008-040010, Nr. LS-P2008-040011, sudarytas tarp AB „SEB lizingas“ ir UAB „Kavaska“, negaliojančiomis bei priteisti iš atsakovų ieškovo naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Kavaska“ 2008-05-06 Laidavimo sutartimi Nr. LS-P2008-040009, 2008-05-06 Laidavimo sutartimi Nr. LS-P2008-040010 ir 2008-05-06 Laidavimo sutartimi Nr. LS-P2008-040011 įsipareigojo kaip solidarus bendraskolis atsakyti atsakovui AB „SEB lizingas“ už UAB „Transdadus“ prievolių įvykdymą pagal tarp atsakovų AB „SEB lizingas“ ir UAB „Transdadus“ 2008-04-03 sudarytas Finansinio lizingo sutartis Nr. P2008-040009, Nr. P2008-040010 ir Nr. P2008-040011. Panevėžio apygardos teismas 2009-11-30 nutartimi UAB „Transdadus“ iškėlė bankroto bylą. Įsipareigojimai pagal Finansinio lizingo sutartis AB „SEB lizingas“ liko neįvykdyti, todėl kreditorius AB „SEB lizingas“ pateikė BUAB „Kavaska“ 3 648 240,15 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Sudarytos laidavimo sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir juridinio asmens teisnumui, todėl šie sandoriai yra niekiniai ir negaliojantys. Tuometinis UAB „Kavaska“ administracijos vadovas, veikdamas pagal 2008-04-22 UAB „Kavaska“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, bei bendrovės įstatus, pasirašė visas tris ginčijamas 2008-05-06 Laidavimo sutartis, neįvertindamas aplinkybių, kad šios neatlygintinės Laidavimo sutartys neatitinka įstatuose numatytų UAB „Kavaska“ veikos krypčių ir prieštarauja bendrovės tikslams: įstatuose nėra numatytas laidavimo paslaugų teikimas, o bendrovės tikslas yra pelno siekimas. Prieš pasirašant lizingo sutartis tiek UAB „Transdadus“, tiek UAB „Kavaska“ pateikė visą rašytinę informaciją ir dokumentus AB „SEB lizingas“, iš kurių atsakovas lizingo bendrovė žinojo ir turėjo informaciją apie abi bendroves, ir turėjo suprasti, kad šios sutartys yra nenaudingos ieškovui ir prieštarauja jo įstatams bei imperatyvioms teisės normoms, todėl yra negaliojančios.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš BUAB „Kavaska“ bankroto bylos administravimui skirtų lėšų 2 383,70 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti AB „SEB lizingas“ naudai bei 18,66 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre UAB „Transdadus“ vieninteliu akcininku nuo 2003-04-25 registruotas UAB „Kavaska“. Atsakovai AB „SEB lizingas“ ir UAB „Transdadus“ 2008-04-03 sudarė tris Finansinio lizingo sutartis, kurių pagrindu buvo finansuotas 30 vilkikų ir jų priekabų įsigijimas. 2008-04-22 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu abu UAB „Kavaska“ akcininkai, turintys po 50 proc. bendrovės akcijų, vienbalsiai priėmė sprendimą laiduoti visu UAB „Kavaska“ turtu už tinkamą UAB „Transdadus“ prievolių įvykdymą AB „SEB lizingas“ pagal Lizingo sutartis, taip pat nusprendė įgalioti administracijos vadovą A. N. pasirašyti laidavimo sutartį su AB „SEB lizingas“. 2008-05-06 Laidavimo sutartimis Nr. LS-P2008-040009, Nr. LS-P2008-040010, Nr. LS-P2008-040011 UAB „Kavaska“ laidavo už UAB „Transdadus“ įsipareigojimus pagal 2008-04-03 sudarytas Finansinio lizingo sutartis Nr. P2008-040009, Nr. P2008-040010 ir Nr. P2008-040011. AB „SEB lizingas“ 2009-07-03 vienašališkai nutraukė Lizingo sutartis dėl esminio jų pažeidimo. Panevėžio apygardos teismas 2009-11-30 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Transdadus“, o 2010-02-05 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Kavaska“. Teismas atmetė ieškovo BUAB „Kavaska“ argumentus, kad UAB „Kavaska“ 2008-05-06 sudarytos laidavimo sutartys prieštarauja juridinio asmens įstatuose nurodytiems veiklos tikslams ir neatitinka ieškovo bendrovės veiklos krypčių. Teismo teigimu, ginčijamomis laidavimo sutartimis UAB „Kavaska“ užtikrino savo dukterinės bendrovės UAB „Transdadus“, kurios 100 proc. akcijų turi pats ieškovas, prievolių pagal 2008-04-03 sudarytas Finansinio lizingo sutartis Nr. P2008-040009, Nr. P2008-040010 ir Nr. P200 8-040011 įvykdymą. Lizingo sutarčių pagrindu UAB „Transdadus“ įsigijo 30 vilkikų bei jų priekabų, kurios buvo naudojamos UAB „Transdadus“ verslo veiklai vykdyti bei pelnui gauti. UAB „Kavaska“ kaip vienintelis UAB „Transdadus“ akcininkas buvo tiesiogiai suinteresuotas sėkmingu UAB „Transdadus“ veiklos vystymu, kadangi gautinas pelnas iš šios veiklos priklausė vieninteliam bendrovės savininkui – ieškovui UAB „Kavaska“. Nors ieškovas ieškinyje teigė, kad neatlygintinė sutartis pažeidžia UAB „Kavaska“ įstatuose įtvirtintą veiklos tikslą – pelno gavimą, bet nustatytos aplinkybės patvirtina, kad laidavimo sutartimis ieškovas UAB Kavaska“ užtikrino savo dukterinės bendrovės UAB „Transdadus“ veiklos vystymą ir plėtimą, sudarė realias sąlygas finansinio lizingo pagrindu įsigyti 30 vilkikų ir jų priekabų bei dideliu mastu vykdyti ūkinę veiklą ir gauti atitinkamą pelno dalį, atitenkančią vieninteliam bendrovės savininkui būtent ieškovui UAB „Kavaska“. Teismas nurodė, kad nei Civilinis kodeksas, nei kiti įstatymai nedraudžia privačiam juridiniam asmeniui laiduoti už kito juridinio asmens prievolių įvykdymą, taigi juridinis asmuo gali būti laiduotoju, jei jo įstatai to nedraudžia. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad UAB „Kavaska“ įstatuose nesant nurodytos laidavimo veiklos, ieškovas negalėjo sudaryti laidavimo sutarčių. UAB „Kavaska“ įstatų 9 punktas be visų kitų veiklos rūšių nurodo, kad bendrovės veiklos objektu yra ir kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti bendrovės akcininkų turtinius interesus. Bendrovės įstatuose nurodytas veiklos sąrašas nėra baigtinis ir laidavimo sutarčių sudarymas užtikrino paties ieškovo UAB „Kavaska“ kaip 100 procentų akcijų turėtojo turtinius interesus. Taip pat teismas pažymėjo, kad laidavimo sutartys buvo sudarytos pritarus ieškovo UAB „Kavaska“ juridinio asmens valdymo organui, nes UAB „Kavaska“ visuotinis akcininkų susirinkimas 2008-04-22 nusprendė laiduoti visu bendrovės turtu už UAB „Transdadus“ prievolių įvykdymą kreditoriui UAB „SEB lizingas“ bei įgalioti A. N. pasirašyti laidavimo sutartis. Šis akcininkų susirinkimo sprendimas nebuvo įstatymo nustatyta tvarka panaikintas, nutarimas atitiko bendrovės akcininkų valią, taigi ir turtinius interesus. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo UAB „Kavaska“ akcininkai išreiškė bendrovės poziciją laiduoti už UAB „Transdadus“ finansinio lizingo prievolių įvykdymą, teismas padarė išvadą, kad UAB „Kavaska“ 2008-05-06 Laidavimo sutartys sudarytos pagrįstai ir teisėtai, nepažeidžiant ieškovo UAB „Kavaska“ juridinio asmens organų kompetencijos. Ieškovas nepateikė argumentų, pagrindžiančių atsakovo AB „SEB lizingas“ nesąžiningumą, sudarytų 2008-05-06 Laidavimo sutarčių atžvilgiu, todėl teismas sprendė, kad atsakovas AB „SEB lizingas“, sudarydamas sutartį su UAB „Kavaska“ buvo sąžiningas. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta nei viena sąlyga, reikalinga CK 1.82 straipsnio taikymui ir būtų pagrindas pripažinimui negaliojančiomis laidavimo sutarčių, todėl ieškovo BUAB „Kavaska“ ieškinys atmestinas.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas BUAB ,,Kavaska“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Neteisinga teismo išvada, kad nei CK, nei kiti įstatymai nedraudžia privačiam juridiniam asmeniui laiduoti už kito juridinio asmens prievolių įvykdymą, taigi juridinis asmuo gali būti laiduotoju, jei jo įstatai to nedraudžia. Ginčijamos laidavimo sutartys neatitinka UAB ,,Kavaska“ įstatuose numatytų bendrovės veiklos krypčių ir prieštarauja bendrovės tikslams. UAB ,,Kavaska“ įstatų dalyje, apibrėžiančioje bendrovės veiklos tikslus ir objektus, išvardijama kokia veikla bendrovė gali užsiimti, tačiau laidavimo paslaugų teikimas įstatuose nėra numatytas, todėl ginčijamų laidavimo sutarčių sudarymas prieštaravo tiek Akcinių bendrovių įstatymui, tiek bendrovės įstatams, t. y. buvo sudarytas sandoris prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms. Tai, kad įmonės įstatų 9 punkte be kitų veiklos rūšių nurodyta, kad bendrovės veiklos objektu yra ir kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti bendrovės akcininkų turtinius interesus, nereiškia, jog įmonė galėjo teikti laidavimo paslaugas.

102. Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl ieškinyje nurodytų ginčijamų laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis CK 1.80 straipsnio pagrindu.

11Ieškovas AB ,,SEB lizingas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad:

121. Teismas neteisingai konstatavo sąlygų CK 1.82 straipsnio taikymui nebuvimą, ieškovas nepateikė savo poziciją pagrindžiančių argumentų ar su tuo susijusių įrodymų.

132. Vien ta aplinkybė, kad teismas nepasisakė dėl CK 1.80 straipsnio taikymo nesudaro pagrindo panaikinti teismo sprendimą. Teismas yra ribojamas tik faktinio ieškinio pagrindo, t. y. aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, bet ne ieškinyje nurodytų materialinių teisės normų. Tuo tarpu įstatymą, taikomą byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas parenka savo nuožiūra.

14Atsakovas BUAB ,,Transdadus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

18Nagrinėjamoje byloje ieškovo bankroto administratorius reikalavimą pripažinti negaliojančiomis laidavimo sutartis ginčija keliais teisiniais pagrindais: sandorių prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.) ir sandorių prieštaravimu juridinio asmens teisnumui, pasireiškusiam sandorių neatitikimu juridinio asmens veiklos tikslams (CK 1.82 str.).

19Dėl sandorių prieštaravimo juridinio asmens tikslams

20Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio negaliojimo pagrindai ir nuginčijimo sąlygos nustatytos CK 1.82 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį sandoriai, sudaryti privataus asmens valdymo organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t.y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams. Juridinio asmens steigimo dokumentų paskelbimo faktas tokiais atvejais nėra pakankamas kitos šalies nesąžiningumo įrodymas, todėl juridinis asmuo turi įrodyti, kad kita sandorio šalis tikrai veikė nesąžiningai (CK 2.74, 2.83-2.85 str.).

21Sprendžiant dėl CK 1.82 straipsnio pagrindu ginčijamo sandorio negaliojimo, būtina išsiaiškinti: pirma, sudarė sandorį viešasis ar privatusis juridinis asmuo; antra, prieštarauja sudarytas sandoris jį sudariusio juridinio asmens steigimo dokumentų nuostatoms dėl juridinio asmens paskirties ir tikslų ar ne; trečia, jei sandoris sudarytas privataus juridinio asmens – veikė kita sandorio šalis sąžiningai ar ne, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams; ketvirta, konstatavus juridinio asmens interesų pažeidimą, spręsti, konkrečiu atveju yra pagrindas ginti pažeistas šio asmens teises pripažįstant jo sudarytą sandorį negaliojančiu ar paliekant jam teisę apginti pažeistus interesus kitais teisių gynimo būdais (pvz., reiškiant ieškinį dėl nuostolių atlyginimo savo valdymo organams, sudariusiems tokį sandorį (CK 2.87 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vasmangas“ v. UAB „Valdo leidykla“, bylos Nr. 3K-3-567/2006).

22Ieškovo ieškinys bei apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad ginčijamos laidavimo sutartys neatitinka UAB ,,Kavaska“ įstatuose numatytų bendrovės veiklos krypčių ir prieštarauja bendrovės tikslams. Bylos duomenimis, UAB „Kavaska“ įstatų 9 punkte nustatyta, kad bendrovė gali užsiimti šiame punkte išvardinta veikla bei kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti bendrovės akcininkų turtinius interesus (b. l. 22-25). Taip pat bendrovės įstatų 10 ir 11 punktuose numatyta, kad bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą veiklą bei turėti visas teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Taigi bendrovės įstatai nenumatė baigtinio veiklos objektų sąrašo. Atsižvelgiant į tai negalima sutikti su atsakovo teiginiu, kad turtinių įsipareigojimų prisiėmimas laiduojant už kitų asmenų prievolių įvykdymą prieštaravo bendrovės įstatuose įtvirtinai veiklai. Tiek Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, tiek Civilinis Kodeksas nenumato draudimo uždarajai akcinei bendrovei laiduoti už kitos uždarosios akcinės bendrovės prievolių įvykdymą. Šiuo atveju UAB „Kavaska“ ginčijamomis laidavimo sutartimis laidavo už UAB „Transdadus“, kurios 100 proc. akcijų priklauso UAB „Kavaska“ (b. l. 73-75). Sprendimą dėl laidavimo UAB „Kavaska“ turtu už šiai berovei priklausančios UAB „Transdadus“ tinkamą prievolių įvykdymą kreditoriui UAB ,,SEB lizingas“ priėmė visuotinis akcininkų susirinkimas (b. l. 60). Tame pačiame susirinkime UAB „Kavaska“ akcininkai įgaliojo bendrovės direktorių pasirašyti laidavimo sutartis su UAB ,,SEB lizingas“. Lizingo sutarčių pagrindu UAB „Transdadus“ įsigijo 30 vilkikų bei priekabų, kurios buvo naudojamos šios bendrovės veiklai vykdyti. Todėl akivaizdu, kad UAB „Transdadus“ sėkmingos veiklos vykdymas bei pelno siekimas buvo ir ieškovo, kaip vienintelio UAB „Transdadus“ akcininko interesų tenkinimas, nes augant dukterinės bendrovės vertei, didėja ir akcijų, kurias turi vienintelis akcininkas, vertė. Laidavimo sutarčių sudarymas neprieštaravo ieškovo veiklos tikslui – pelno siekimui, kadangi buvo nukreiptas veiklos plėtojimui ir pelno gavimui dukterinėje įmonėje, o tuo pačiu ir paties ieškovo kaip vienintelio akcijų savininko turto vertei didinti. Be to, dėl ieškovui priklausančių UAB „Transdadus“ akcijų vertės augimo, didėja ir pačios UAB „Kavaska“ akcininkų turtas, kas pagal ieškovo įstatus (įstatų 8.4 p.) yra vienas iš bendrovės veiklos tikslų. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti, kad ginčijamos laidavimo sutartys pažeidė UAB „Kavaska“ interesus bei prieštaravo bendrovės veiklos tikslams ir įstatams.

23Pagal 1.82 straipsnio 1 dalį net ir tuo atveju, kai sandoriai sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų pažeidžia privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją arba prieštarauja juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius, kad atsakovas sudarant laidavimo sutartis buvo nesąžiningas (CPK 178 str.). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovui AB ,,SEB lizingas“ buvo pateikta visa rašytinė informacija ir dokumentai, iš kurių lizingo bendrovė žinojo visą informaciją apie abi bendroves. Taigi, atsakovui AB ,,SEB lizingas“ buvo žinoma informacija, kad laidavimo sutartimis UAB „Kavaska“ užtikrino savo dukterinės įmonės prievolių įvykdymą, UAB „Kavaska“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išreikšta akcininkų valia pasirašyti laidavimo sutartis ir tai padaryti buvo įpareigotas įmonės direktorius. Todėl atsakovas AB ,,SEB lizingas“ neturėjo pagrindo abejoti nei ieškovo akcininkų sprendimu laiduoti už UAB „Transdadus“ prievoles, nei ieškovo direktoriaus įgalinimais tokias sutartis pasirašyti, o įstatymai ar ieškovo įstatai nenumatė draudimo juridiniam asmeniui laiduoti už dukterinių bendrovių prievoles.

24Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra nė vienos sąlygos reikalingos pripažinti ginčijamas laidavimo sutartis negaliojančiomis CK 1.82 straipsnio pagrindu.

25Dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms

26Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. vienašališkai įstatyme įtvirtintoms nuostatoms, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką. Ieškovas nurodo, kad sudarant ginčijamas laidavimo sutartis buvo pažeistos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies norma bei UAB „Kavaska“ įstatų nuostatos, nes laidavimo sutartys prieštaravo bendrovės veiklos tikslams.

27Ginčijamų laidavimo sutarčių sudarymo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d. redakcija Nr. X-1015) 4 straipsnio 1 dalis nustatė, kad bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje.

28Kaip nustatyta aukščiau nurodytais argumentais, laidavimo sutarčių sudarymas neprieštaravo UAB „Kavaska“ įstatų reikalavimams, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ginčijami sandoriai prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms, dėl to nėra būtinos CK 1.80 straipsnio taikymo sąlygos.

29Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinės teisės normų vertindamas byloje esančius įrodymus, taip pat tinkamai taikė sandorių negaliojimo pagrindus reglamentuojančias materialinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

31Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Kavaska“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas BUAB ,,Kavaska“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos... 9. 1. Neteisinga teismo išvada, kad nei CK, nei kiti įstatymai nedraudžia... 10. 2. Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl ieškinyje nurodytų... 11. Ieškovas AB ,,SEB lizingas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. 1. Teismas neteisingai konstatavo sąlygų CK 1.82 straipsnio taikymui... 13. 2. Vien ta aplinkybė, kad teismas nepasisakė dėl CK 1.80 straipsnio taikymo... 14. Atsakovas BUAB ,,Transdadus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovo bankroto administratorius reikalavimą... 19. Dėl sandorių prieštaravimo juridinio asmens tikslams... 20. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio negaliojimo pagrindai ir... 21. Sprendžiant dėl CK 1.82 straipsnio pagrindu ginčijamo sandorio negaliojimo,... 22. Ieškovo ieškinys bei apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad ginčijamos... 23. Pagal 1.82 straipsnio 1 dalį net ir tuo atveju, kai sandoriai sudaryti... 24. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 25. Dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms... 26. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio... 27. Ginčijamų laidavimo sutarčių sudarymo metu galiojusio Akcinių bendrovių... 28. Kaip nustatyta aukščiau nurodytais argumentais, laidavimo sutarčių... 29. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 31. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti...