Byla 2-193-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą atstovei prokurorei Ugnei Arlauskaitei Rinkevičienei, atsakovams: D. Z., A. J., atsakovų atstovams advokatams: Andrejui Paberaliui, D. A., trečiajam asmeniui I. Z. trečiojo asmens atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei, trečiojo asmens VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai atstovei V. R., trečiojo asmens Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Nijolei Kanapeckienei, trečiajam asmeniui notarui A. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams: D. Z., A. J., tretiesiems asmenims: Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, VšĮ Elektrėnų vaikų globos namams, Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-čiojo notarų biuro notarui A. B. dėl mainų sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

3Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, atstovė prašė panaikinti atsakovų sudarytą 2010-09-15 mainų sutartį (notarinio registro Nr. 3-2791), patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-ojo notaro biuro notaro A. B., pagal kurią atsakovas A. J. nuosavybės teise jam priklausantį 2,31 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis adresas 6920/0002:190, ir jame esančius 92,57 m2 ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 6994-4003-1011, 48 m2 ploto kluoną, unikalus Nr. 6994-4003-1022, 48 m2 ploto tvartą, unikalus Nr. 6994-4003-1033, 9 m2 ploto viralinę, unikalus Nr. 6994-4003-1044, 18 m2 ploto svirną, unikalus Nr. 6994-4003-1055, kitus statinius (inžinierinius)-kiemo statinius (šulinį, stoginę, 2 lauko tualetus), unikalus Nr. 6994-4003-1066, esančius Pelekonių k., Prienų r. sav., išmainė į atsakovei D. Z. nuosavybės teise priklausantį 43,94 m2 ploto butą su rūsiu, unikalus Nr. 7996-7004-6016:0031, esantį Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav., ir 20000 Lt kompensaciją. Taip pat ieškovė prašė taikyti restituciją – grąžinti atsakovams pagal ginčijamą mainų sutartį gautus nekilnojamuosius daiktus.

4Prokurorė nurodė, kad atsakovė D. Z., neturėdama teismo leidimo sudaryti mainų sandorį su šeimos turtu, sudarė su atsakovu A. J. mainų sutartį, pagal kurią šeimos turtą mainais į atsakovui priklausiusį nekilnojamąjį turtą, esantį Pelekonių k., Prienų r. sav., perleido jai asmeninės nuosavybės teise priklausiusį butą, esantį Sodų g. 14-32, Elektrėnuose, kuris buvo atsakovės šeimos turtas. Nors atsakovė prieš pat sandorį deklaravo savo gyvenamąją vietą Klibių k., Kretingos r. sav., tačiau ten niekada negyveno ir šiuo metu negyvena, o jai priklausančios 119/300 dalys gyvenamojo namo, esančio Klibių k., Kretingos r. sav., yra netinkamos gyventi.

5Prokurorė, taip pat, teigė, kad CK 3.84 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog šeimos turtas yra šeimos gyvenamoji patalpa, nuosavybės teise priklausanti vienam ar abiem sutuoktiniams, o CK 3.85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas. Pagal CK 1.80 str. konstatavus, kad ginčijamas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, jis yra laikomas niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento (ab initio) (CK 1.95 str.). Be to, Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis buto, esančio Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav., vidutinė rinkos vertė 62500 Lt, o žemės sklypo ir statinių, esančių Pelekonių k., Prienų r. sav., vidutinė rinkos vertė 19280 Lt. Tokias mainomo turto vertes nurodė ir atsakovai 2010-09-15 mainų sutartyje. Nors mainų sutartimi atsakovas A. J. sumokėjo atsakovei D. Z. 20000 Lt kompensacijos, tačiau mainais gauto turto vertė neprilygsta išmainyto turto vertei. Prienų rajono administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, apsilankę atsakovės D. Z. įsigytame name, esančiame Pelekonių k., Prienų r. sav., patvirtino, kad jos įsigytas gyvenamasis namas be patogumų, šeimos gyvenimo ir buities sąlygos blogos, todėl laikytina, kad atsakovė D. Z., sudarydama nekilnojamojo turto mainų sutartį, nesiekė pagerinti savo nepilnamečių vaikų S. Z., gim. 1993-07-21, ir J. Z., gim. 2007-09-29, gyvenimo sąlygų ir, tokiu būdu, pažeidė jų teises ir teisėtus interesus. Kadangi 2010-09-15 mainų sutartis prieštarauja aukščiau nurodytoms imperatyvioms įstatymų normoms, draudžiančioms sutuoktiniams turint nepilnamečių vaikų perleisti šeimos turtą be teismo leidimo, todėl pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

6Prokurorė pažymėjo, kad CK 3.194 straipsnis numato atvejį, jei nepilnamečio vaiko tėvai ar vienas jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus, teismo keliu priteistinas išlaikymas, kurio vienas iš būdų priteisti vaikui tam tikrą turtą. A. D. Zanders mainais įgijo nekilnojamąjį turtą, esantį Pelekonių k., Prienų r. sav., kurio vertė ir būklė neatitinka buto, esančio Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav., vertės ir būklės, todėl šis sandoris pažeidžia jos nepilnamečių vaikų teises ir teisėtus interesus ta apimtimi, kadangi tėvams nevykdant pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus gali būti priteistas išlaikymas vaikams turtu – butu, esančiu Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav. Tokiu būdu, atsakovų nesąžiningais veiksmais pažeisti vaikų interesai gauti išlaikymo įsiskolinimą turtu.

7Turtas, kuris buvo perleistas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas sudaryto sandorio pagrindu, iš atsakovo A. J. išreikalautinas natūra, nes remiantis LR CK 1.80 str. 2 d., kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija).

8Atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčijamos mainų sutarties metu atsakovė D. Z. turėjo keletą gyvenamųjų patalpų, o savo gyvenamąja vieta laikė dalį gyvenamojo namo, esančio Klibių k., Kretingos r. sav., kurioje anksčiau gyveno, todėl sandoriui dėl jos buto, esančio Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav., mainu sutarties sudarymo teismo leidimas nebuvo reikalingas. Teigė, kad atsakovė D. Z., sudarydama mainų sandorį, nepažeidė savo nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų – vaikai ir toliau turi dvi gyvenamąsias patalpas, esančias Klibių k., Kretingos r. sav., ir Pelekonių k., Prienų r. sav. Be to, išmainyto buto išlaikymo kaštai buvo dideli ir dėl to atsakovė D. Z. buvo įsiskolinusi už komunalines paslaugas. Taip pat atsakovė kartu įgijo 2,31 ha ploto žemės sklypą, kuriame gali ūkininkauti. Taigi, atsakovų sudarytas mainų sandoris nebuvo pažeisti atsakovės nepilnamečių vaikų teisės ir teisėti interesai. Priešingai, buvo siekiama jos vaikų gyvenimo sąlygų pagerinimo.

9A. D. Zanders su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad turint kitų gyvenamųjų patalpų teismo leidimas sandoriams su kitomis gyvenamosiomis patalpomis nereikalingas. Kadangi atsakovė savo gyvenamąja vieta laikė gyvenamąsias patalpas, esančias Klibių k., Kretingos r. sav., todėl sudarant buto, esančio Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav., mainų sandorį teismo leidimas nebuvo reikalingas. Teigė, kad padidėjus būsto šildymo kainoms atsakovės šeimai palankiau buvo gyventi kaimo vietovėje, kur pragyvenimo kaštai yra žymiai mažesni, nes gyvenamojo namo, esančio kaime išlaikymas kainuoja žymiai mažiau. Pažymėjo, kad atsakovui sumokėjus jai 20000 Lt kompensacijos laikytina, jog mainų sandorio metu mainyto nekilnojamojo turto vertė yra apytikriai vienoda. Gautą minėtą kompensaciją panaudojo įgyto gyvenamojo namo remontui. Pripažino, kad deklaravo gyvenamąją vietą tam, kad įvyktų mainų sandoris.

10Tretysis asmuo Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovės D. Z. šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą dėl netinkamo gyvenimo būdo.

11Tretysis asmuo VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad iki mainų sutarties atsakovė D. Z. lankydavo savo nepilnamečius vaikus, kuriems nustatyta laikina globa ir laikinai gyvenančius vaikų globos namuose. Po mainų sandorio lankymas nutrūko.

12Tretysis asmuo I. Z. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ji yra paskirta sesers S. Z. rūpintoja, o jos ir rūpintinės gyvenamoji vieta yra Sodų g. 16, Elektrėnuose. Teigė, kad sudarant mainų sandorį nebuvo atsižvelgta į atsakovės dukters S. Z. nuomonę. Jeigu butas būtų atsakovės D. Z. nuosavybė, tai atsakovės nepilnametis vaikas S. Z. turėtų gyvenamąją vietą, o šiuo metu šis vaikas gyvenamosios vietos neturi.

13Tretysis asmuo notaras A. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mainų sandorio sudarymo metu buvo pateikta gyvenamosios vietos deklaracija, kad toje vietoje yra registruota visa šeima, todėl nebuvo reikalaujama teismo leidimo. Atsakovams buvo išaiškinta, kad jeigu butas yra šeimos turtas, tuomet sandoriams su butu reikalingas teismo leidimas. Kadangi atsakovės vardu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotos dvi gyvenamosios patalpos, teismo leidimo neprašė pateikti.

14Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo byla. Prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

15Ieškinys netenkintinas.

16CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. Vienas iš civilinių teisių gynimo būdų yra teisinio santykio nutraukimas arba pakeitimas (CK 1.138 str. 1 d. 5 p.). Tam, kad teisė būtų apginta asmuo turi šią teisę turėti ir ši teisė turi būti pažeista ar jai iškilusi reali grėsmė.

17Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškovas neįrodo faktų, kuriais grindžia savo materialinį teisinį reikalavimą (CPK 178 straipsnis), tai jis kartu neįrodo savo teisės ar teisinio intereso pažeidimo. Taigi, šiuo atveju ir vieno iš sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindų, numatytų Civiliniame kodekse.

18Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.).

19Sandoriai, tarp jų sutartys, yra fizinių ir juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str.). Sutarties sudarymui būtina dviejų ar daugiau šalių (subjektų) tarpusavyje suderinta laisva valia, išreikšta tam tikram bendram rezultatui pasiekti, o jos esminis požymis yra šalių ketinimas sukurti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.154-6.156 str.).

202010-09-15 mainų sutartimi (notarinio registro Nr. 3-2791) (toliau – Mainų sutartis) atsakovė D. Z. asmeninės nuosavybė teise priklausantį butą, unikalus Nr. 7996-7004-6016:0031, esantį Sodų g. 14-32, Elektrėnai, Elektrėnų sav. (toliau – Butas), perleido atsakovui A. J., o atsakovas A. J. už tai perleido atsakovei D. Z. 2,31 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 6290-0002-0190, ir 92,57 m2 ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 6994-4003-1011, 48 m2 ploto kluoną, unikalus Nr. 6994-4003-1022, 48 m2 ploto tvartą, unikalus Nr. 6994-4003-1033, 9 m2 ploto viralinę, unikalus Nr. 6994-4003-1044, 18 m2 ploto svirną, unikalus Nr. 6994-4003-1055, kitus statinius (inžinierinius)-kiemo statinius (šulinį, stoginę, 2 lauko tualetus), unikalus Nr. 6994-4003-1066, esančius Pelekonių k., Prienų r. sav. (b.l. 12, 17-19, 20, 21-23, 24-25, 26, 69). Dėl to šalių ginčo nėra.

21Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio (savo iniciatyva), t. y. nesant pareikšto reikalavimo dėl tam tikro sandorio pripažinimo negaliojančiu, tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi (pavyzdžiui, akivaizdu, kad sandoris prieštarauja imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei). Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 10 d. nutartį civilinėje byloje P. V. v. M. V., bylos Nr. 3K-3-1319/2001, 2003 m. sausio 20 d. nutartį civilinėje byloje Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. UAB „Kraitenė“, UAB „Auksaakė“, bylos Nr. 3K-3-62/2003, 2004 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje 312-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija v. UAB „Skraida“, bylos Nr. 3K-3-150/2004, kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007).

22Kadangi atsakovė D. Z., sudarydama Buto mainų sandorį neturėjo tam išduoto teismo leidimo ir jos nepilnamečiai vaikai neteko galimybės prisiteisti iš tėvų galimą išlaikymo įsiskolinimą turtu, prokuratūra ginčija Mainų sutartį CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. kaip sudarytą pažeidžiant imperatyviąsias įstatymo nuostatas ir todėl negaliojančią nuo jo sudarymo momento. Įvertinus pareikštus ieškovės reikalavimus, konstatuotina, kad bylos dalykas – Mainų sutarties sudarymo aplinkybių ir teisėtumo įvertinimas CK 1.80 straipsnio prasme.

23Sandoris niekiniu laikomas, jeigu jis vadovaujantis įstatymais negalioja (CK 1.78 str. 1 d.). Niekiniu sandoris gali būti pripažintas tik tada, kai yra įstatymo numatyti pagrindai (CK 1.78 str. 3 d.).

24Kaip žinia, jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas (CK 3.85 str. 2 d.), tačiau pažymėtina, kad pagal CK 3.85 straipsnio 2 dalį teismo leidimas reikalingas sudaryti sandoriams dėl nekilnojamojo turto, kuris yra šeimos turtas. Šeimos turtu pripažįstama šeimos gyvenamoji patalpa – nekilnojamasis daiktas, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem sutuoktiniams (CK 3.84 str. 2 d.). Jeigu šeima turi keletą gyvenamųjų patalpų, šeimos turtu yra laikoma tik viena gyvenamoji patalpa, kurioje šeima faktiškai gyvena. Tuo atveju, jei gyvenamoji patalpa, kurioje šiuo metu gyvena pareiškėjų šeima priklauso nuosavybės teise pareiškėjams (ar vienam iš jų), teismo leidimas įkeisti kitas pareiškėjų gyvenamąsias patalpas yra nereikalingas.

25Bylos duomenys (b.l. 26, 27) patvirtina, kad atsakovė D. Z. Mainų sutarties sudarymo metu turėjo keletą gyvenamųjų patalpų, tačiau pati pripažino, kad faktiškai jos šeima gyveno Bute, todėl darytina išvada, kad CK 3.85 straipsnio 2 dalies prasme Butas laikytinas šeimos turtu ir sandoriams su juo buvo reikalingas teismo leidimas. Tačiau teismas pažymi, kad įvertinus minėtą įstatyminį reglamentavimą ir sistemiškai aiškinant nurodytas teisės normas, darytina išvada, kad tokio teismo leidimo išdavimas teisiškai reikšmingas ta apimtimi, kad būtų užtikrintos nepilnamečių vaikų teisė turėti gyvenamąjį plotą, o tokio teismo leidimo neturėjimas sudarant sandorį su šeimos turtu a priori savaime nedaro šio sandorio niekiniu.

26Taip pat pažymėtina, kad viešasis interesas savaime nėra valstybės ginama vertybė, tačiau jis pasireiškia įvairiais civilinių teisinių santykių aspektais – šios bylos atveju atsakovės nepilnamečių vaikų S. Z., gim. 1993-07-21, ir J. Z., gim. 2007-09-29, galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimu. Taigi, atsakovės nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas turi būti esminis, todėl Mainų sutartis vertintina esminio nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo aspektu.

27Atsakovei D. Z. asmeninės nuosavybės teise priklausiusio 2 kambarių Buto plotas 43,94 m2 (b.l. 69). Buities tyrimo aktai ir Buto nuotraukos patvirtina, kad Butas netvarkingas ir jam reikalingas remontas (b.l. 42, 43, 44, 163). Be to, iki Mainų sutarties sudarymo atsakovė turėjo skolų kreditoriams už jos butui pateiktas komunalines paslaugas (b.l. 149, 159). Minėta, kad Butas buvo išmainytas į 2,31 ha ploto žemės sklypą ir 92,57 m2 bendro ploto gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius Pelekonių k., Prienų r. sav. (b.l. 17-19, 20, 21-23). Gyvenamajame name, esančiame Pelekonių k., Prienų r. sav., kuriame yra 4 kambariai bei virtuvė ir kuriam taip pat reikalingas remontas, šiuo metu gyvena atsakovė ir jos sutuoktinis (b.l. 46, 129).

28Įstatymas nenumato, jog tėvams keičiant gyvenamąją vietą lemiamą reikšmę turi jų nepilnamečio vaiko pozicija tuo klausimu, t. y. tėvams nėra privaloma gauti vaiko sutikimą ir tokio sutikimo nebuvimas nedaro su šeimos turtu susijusio sandorio negaliojančiu. Taigi, patys tėvai sprendžia jų šeimos gyvenamosios vietos pasirinkimo klausimą. Dėl nurodyto konstatuotina, kad atsakovė D. Z., pakeisdama savo gyvenamąją vietą ir dėl to sudarydama Mainų sutartį, savo nepilnamečių vaikų teisės turėti gyvenamąsias patalpas nepažeidė, kadangi galimai ateityje panaikinus jų laikinąją rūpybą ir/ar laikinąją globą bei grąžinus šiuos vaikus į atsakovės šeimą, vaikai turės gyvenamąsias patalpas.

29Taip pat atmestini prokuroro argumentai, kad atsakovės vaikai neteko galimybės prisiteisti iš tėvų išlaikymo įsiskolinimą nekilnojamuoju turtu, nes be žemės sklypo ir gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių Pelekonių k., Prienų r. sav., atsakovė turi ir kito nekilnojamojo turto, esančio Klibių k. Kretingos r. sav. Be to, šioje byloje nebuvo pareikštas reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo vaikams iš atsakovės D. Z. priteisimo, todėl tokie ieškovės argumentai sudaro ne šios, o kitos – išlaikymo priteisimo – bylos motyvų turinį.

30Tos aplinkybės, kad atsakovės D. Z. nepilnamečiui vaikui S. Z., gim. 1993-07-21, nustatyta laikina rūpyba ir jo rūpintoja paskirta tretysis asmuo I. Z. (b.l. 37), o nepilnamečiui vaikui J. Z. skirta laikina globa ir jo globėju paskirtas tretysis asmuo VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai (b.l. 41), teisinės reikšmės ginčijant sandorį neturi, todėl teismas šių aplinkybių nevertina ir dėl jų nepasisako.

31Dėl nurodyto ir įvertinus bylos duomenis, konstatuotina, kad teismo leidimo neturėjimas Buto mainų sandoriui sudaryti vertintinas, kaip formalus pažeidimas, nedarantis esminės įtakos Mainų sutarties teisėtumui ir kartu atsakovės D. Z. nepilnamečių vaikų S. Z., gim. 1993-07-21, ir J. Z., gim. 2007-09-29, teisėms ir teisėtiems interesams turėti gyvenamąjį plotą ir, tokiu būdu, jų nepažeidžia, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) teismas nekonstatuoja pagrindo pripažinti Mainų sutartį niekine CK 1.80 straipsnio 1 dalies prasme ir/ar negaliojančia kitais CK numatytais sandorių negaliojimo pagrindais.

32Kiti šalių ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai ir pateikti įrodymai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų nevertina ir dėl nepasisako.

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.

34Bylinėjimosi išlaidos valstybei neatlygintinos, nes prokuroras, pareiškiantis ieškinį dėl viešojo intereso gynimo, atleistas nuo mokesčio mokėjimo. (CPK 83 str. 1 d. 5 p.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d., 178, 259, 260, 270 str. str., teismas

Nutarė

36Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams: D. Z., A. J., tretiesiems asmenims: Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, VšĮ Elektrėnų vaikų globos namams, Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-čiojo notarų biuro notarui A. B. dėl mainų sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo-atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus... 3. Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, atstovė... 4. Prokurorė nurodė, kad atsakovė D.... 5. Prokurorė, taip pat, teigė, kad CK 3.84 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog... 6. Prokurorė pažymėjo, kad CK 3.194 straipsnis numato atvejį, jei... 7. Turtas, kuris buvo perleistas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas... 8. Atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 9. A. 10. Tretysis asmuo Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 11. Tretysis asmuo VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai su ieškiniu sutiko.... 12. Tretysis asmuo I. Z. su ieškiniu sutiko, prašė jį... 13. Tretysis asmuo notaras A. B. su ieškiniu nesutiko.... 14. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius... 15. Ieškinys netenkintinas.... 16. CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina... 17. Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar... 18. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178... 19. Sandoriai, tarp jų sutartys, yra fizinių ir juridinių asmenų veiksmai,... 20. 2010-09-15 mainų sutartimi (notarinio registro Nr. 3-2791) (toliau – Mainų... 21. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų,... 22. Kadangi atsakovė D. Z., sudarydama... 23. Sandoris niekiniu laikomas, jeigu jis vadovaujantis įstatymais negalioja (CK... 24. Kaip žinia, jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo... 25. Bylos duomenys (b.l. 26, 27) patvirtina, kad atsakovė 26. Taip pat pažymėtina, kad viešasis interesas savaime nėra valstybės ginama... 27. Atsakovei D. Z. asmeninės... 28. Įstatymas nenumato, jog tėvams keičiant gyvenamąją vietą lemiamą... 29. Taip pat atmestini prokuroro argumentai, kad atsakovės vaikai neteko... 30. Tos aplinkybės, kad atsakovės D. Z. nepilnamečiui... 31. Dėl nurodyto ir įvertinus bylos duomenis, konstatuotina, kad teismo leidimo... 32. Kiti šalių ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai ir pateikti... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys nepagrįstas ir... 34. Bylinėjimosi išlaidos valstybei neatlygintinos, nes prokuroras,... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d., 178, 259, 260, 270 str.... 36. Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...