Byla 2A-344/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų G. A., E. K., A. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-310-212/2008 pagal ieškovo P. F. M. V. V. ieškinį atsakovams G. A., E. K., A. K., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Silberauto“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas P. F. M. V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams G. A., E. K., A. K., trečiajam asmeniui UAB „Silberauto“, prašydamas pakeisti 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KL-C07/09 sąlygas: visas pirkėjos G. A. teises ir pareigas pagal sutartį perkeliant jam; pripažinti niekine ir negaliojančia 2008 m. sausio 26 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 179, sudarytą tarp atsakovų; priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakove G. A. susipažino 2007 metais ir beveik metus gyveno kartu, ji tarpininkavo jam visuose teisiniuose bei visuomeniniuose santykiuose, nes jis nemoka lietuvių kalbos. Ieškovo teigimu, 2007 m. vasaros pabaigoje nusprendė įsigyti automobilį ir 2007 m. rugsėjo mėnesį apsisprendė, kad pirks automobilį Chrysler 300C iš UAB „Silberauto“. Ieškovas nurodė, kad atsakovė paaiškino, kad jis, būdamas Olandijos pilietis, automobilio savo vardu įsigyti ir registruoti negali, todėl ieškovas automobilį pirko atsakovės G. A. vardu, prieš tai pervesdamas jai pinigus už automobilį. Ieškovas nurodė, kad santykiai su atsakove nutrūko 2008 m. sausio mėnesį ir ieškovas norėjo automobilį susigrąžinti, tačiau paaiškėjo, kad atsakovė jį apgavo, kad automobilį pirkti ir įregistruoti savo vardu jis galėjo. Ieškovo teigimu, atsakovė atsisakė automobilį grąžinti, o kai jis pareiškė, kad kreipsis į teismą, atsakovė G. A. sudarė tariamąjį automobilio pirkimo-pardavimo sandorį su jos broliu E. K.. Ieškovo nuomone, sandoris su broliu sudarytas tik dėl akių, todėl yra niekinis ir pripažintinas negaliojančiu. Ieškovas pažymėjo, kad niekada neketino automobilio dovanoti atsakovei, nenori to padaryti ir dabar.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; pakeisti 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KL-C07/09 sąlygas: visas pirkėjos G. A. teises ir pareigas pagal sutartį perkelti P. F. M. V. V.; pripažinti niekine ir negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 179, sudarytą 2008 m. sausio 26 d. tarp G. A. ir E. K.; priteisti iš G. A., E. K., A. K. po 3 362,67 Lt išlaidų, susijusių su advokato ir antstolio pagalba byloje, iš kiekvieno P. F. M. V. V. naudai, bei po 67,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš kiekvieno, valstybei.

5Teismas nurodė, kad įrodinėjant sudaryto sandorio apsimestinumą reikia įrodyti, kad šalys iš tikrųjų siekė kito nei ginčijamame sandoryje nurodyto teisinio tikslo. Teismas konstatavo, kad įrodytas reikalavimas dėl teisių ir pareigų pagal 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KL-C07/09 sąlygas perkėlimo ieškovui. Teismas nurodė, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad automobilį ketino įsigyti pats ieškovas. Teismo teigimu, jo atliktų veiksmų seka patvirtina, kad sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris G. A. vardu yra apsimestinis. Teismas nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 19 d. ieškovas įgaliojo G. A. tvarkyti jo reikalus ir ši aplinkybė įrodo, kad jis atsakove pasitikėjo. Teismas nurodė, kad ieškovas 2007 m. rugsėjo 25 d. sumokėjo avansą už automobilį, 2007 m. rugsėjo 26 d. į G. A. sąskaitą pervedė 133 000 Lt, kuriuos ji 2007 m. spalio 3 d. sumokėjo už automobilį, 2007 m. rugsėjo 26 d. sudarė automobilio pirkimo-pardavimo sutartį G. A. vardu. Teismas nurodė, kad nors atsakovė teigė, jog automobilis jai dovanotas, tačiau įstatymas reglamentuoja, kad dovanojimo sutartis didesnei kaip 5 000 Lt sumai, turi būti rašytinės formos, jei dovanojimo sutarties suma viršija 50 000 Lt – notarinės formos, tačiau atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad automobilis ar pinigai automobiliui jai padovanoti. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pervesti 133 000 Lt į atsakovės G. A. sąskaitą įvardinti kaip sąskaitos papildymas, o ne dovanojimas, 2007 m. spalio 17 d. į atsakovės G. A. sąskaitą pervesti 100 000 Lt iš A. K. įvardijami dovana. Teismo nuomone, ši aplinkybė įrodo, kad atliekant pinigines operacijas jos atspindi asmens, atliekančio piniginę operaciją, valią. Teismas nurodė, kad atsakovės teiginį, kad ieškovas norėjo tinkamai įforminti automobilio dovanojimą, tačiau negalėjo kartu nueiti pas notarą dėl jo kasdienio piktnaudžiavimo alkoholiu, paneigia byloje esamas testamentas. Teismas pažymėjo, kad testamentą ieškovas surašė G. A. naudai ir notariškai patvirtino 2007 m. lapkričio 15 d., t. y. po automobilio pirkimo ir ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas 2007 m. lapkričio 15 d., tvirtindamas testamentą pas notarą, galėjo sudaryti ir automobilio dovanojimo sutartį, jei, kaip teigia atsakovė, norėjo tai padaryti. Teismas pažymėjo, kad pats ieškovas neigia, jog automobilį ketino dovanoti atsakovei. Teismo teigimu, akivaizdu, kad ieškovo valia buvo įsigyti automobilį, kad ieškovas už automobilį Chrysler 300C sumokėjo pinigus iš asmeninės sąskaitos, todėl jis laikytinas 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties šalimi – pirkėju. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, jog sandorių negaliojimo paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas ir stabilumas, konstatavo, kad pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 2007 m. rugsėjo 26 d. tarp pardavėjo UAB „Silberauto“ ir pirkėjos G. A., pirkėjo teisės ir pareigos perkeliamos ieškovui P. F. M. V. V.

6Teismas nurodė, kad atsakovai G. A. ir E. K. 2008 m. sausio 26 d. sudarė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 179, pagal kurią G. A. pardavė E. K. automobilį Chrysler 300C už 90 000 Lt ir E. K. tą pačią dieną automobilį įregistravo savo vardu. Teismas nurodė, kad ginčo automobilis Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartimi buvo areštuotas, vykdant šią nutartį antstolis automobilį paėmė iš G. A., o ne iš E. K., kuris buvo automobilio savininkas. Teismo nuomone, nors atsakovė G. A. teigė, kad ieškovas negalėjo automobilio pirkti, nes neturi teisės vairuoti transporto priemonės; ieškovas grasino atimti automobilį arba sudaužyti, todėl, siekdama apsaugoti vienintelį likusį turtą, automobilį perleido broliui, pavesdama jam parduoti automobilį, o automobilį draudė ir juo naudojosi tik ji pati, tačiau ta aplinkybė, jog ieškovas neturi teisės vairuoti transporto priemonės neatima teisės įsigyti automobilį nuosavybės teise. Teismo teigimu, atsakovų E. K. ir A. K. veiksmai ir elgesys nesuderinami su savininko, besirūpinančio savo turtu, elgesiu. Teismas nurodė, kad teismo nutarties dėl jiems priklausančio automobilio arešto neskundė, kitaip savo teisių negynė, duomenų, kad turėjo pakankamai pajamų, sudarant ginčo sutartį ir kad 90 000 Lt už automobilį sumokėjo, nepateikė, automobiliu naudojosi G. A. Teismas pažymėjo, kad atsakovė G. A., būdama apdairi ir protinga moteris, gerai suprato automobilio įsigijimo aplinkybes ir turėjo suvokti, kad automobilis, nors ir registruotas jos vardu, nėra jos nuosavybė, be to, teigdama, kad automobilis – dovana, nedeklaravo šios brangios dovanos. Teismo nuomone, kiti jos argumentai tik patvirtina, kad šis sandoris sudarytas tik dėl akių. Teismas nurodė, kad G. A. galėjo suteikti E. K. įgaliojimą, tam nebuvo būtina sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties. Teismo teigimu, akivaizdu, kad E. K. žinojo automobilio įgijimo ir perleidimo jam aplinkybes, todėl jis negali būti laikomas sąžiningu įgijėju. Teismas, įvertinęs sutarties šalių veiksmus ir valią iki sutarties sudarymo ir po jos, nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad 2008 m. sausio 26 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tik dėl akių, o G. A. ir E. K. nesiekė sukurti teisinių pasekmių.

7Teismas nurodė, kad, tenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų. Teismas nurodė, kad ieškovas už jam suteiktą advokatų pagalbą sumokėjo 30 000 Lt. Teismas pažymėjo, kad, priteisiant atstovavimo išlaidas, atsižvelgtina į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio patvirtinimo. Teismas nurodė, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Teismas pažymėjo, kad ieškovo advokatas teisme dirbo 7 valandas ir tai sudaro 1,05 koeficientą (7 x 0,15 = 1,05), už procesinių dokumentų surašymą taikytinas 3,86 koeficientas ir bendras koeficientas yra 4,91 (1,05 + 3,86). Teismas nurodė, kad minimali mėnesinė alga yra 800 Lt, todėl už advokato pagalbą ieškovui priteistina 3 928 Lt (800 x 4,91) ir 700 Lt išlaidų už antstolio paslaugas. Teismas nurodė, kad bendra bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 10 273 Lt, t. y. 5 460 Lt žyminis mokestis, 4 628 Lt ieškovo išlaidos advokatui ir antstoliui bei 203,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas konstatavo, kad šios bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis.

8Apeliaciniu skundu atsakovai G. A., E. K., A. K. prašo apeliacinės instancijos teismą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti, priteisiant iš atsakovų ieškovui po 2 805 Lt bylinėjimosi išlaidų bei po 67,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Apeliantų teigimu, teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovų ieškovui didesnį nei priklauso žyminį mokestį. Apeliantai pažymi, kad ieškinio suma turėjo būti nustatoma pagal 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo pardavimo sutartyje Nr. KL-C07/09 nurodytą automobilio kainą – 133 000 Lt ir nuo šios sumos turėjo būti skaičiuojamas žyminis mokestis, pridedant 100 Lt žyminį mokestį už pareikštą neturtinį reikalavimą. Ieškovų teigimu, visas už ieškinį mokėtinas ir iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis yra 3 787 Lt, o ne 5 460 Lt.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas P. F. M. V. V. prašo apeliacinės instancijos teismą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo nuomone, apeliacinis skundas yra nepagrįstas, kadangi apeliantai netinkamai aiškina CPK normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio sumokėjimą, todėl, ieškovo teigimu, nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

10Apeliacinis skundas tenkintinas ir Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimas pakeistinas.

11Teisėjų kolegija nagrinėja bylą pagal CPK 320 straipsnio reikalavimus dėl bylos nagrinėjimo ribų. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl viešojo intereso galimas bylos nagrinėjimo ribų peržengimas.

12CPK 80 straipsnis reglamentuoja žyminio mokesčio dydį ir nurodo, kad turtiniuose ginčuose žyminis mokestis apmokamas nuo ieškinio sumos. CPK 85 straipsnis reglamentuoja ieškinio sumą. Ieškinio suma bylose dėl daiktinių teisių į turtą nustatoma pagal turto rinkos kainą (CPK 85 str. 1 d. 9 p.). Jeigu ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai, ieškinio suma nustatoma pagal bendrą visų reikalavimų sumą, o išvestiniai ir neatskiriamai susiję su pagrindiniu reikalavimu reikalavimai atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinami (CPK 85 str. 1 d. 10 p.).

13Teisėjų kolegija pagal ieškovo P. F. M. V. V. ieškinio turinį bei ieškinyje suformuluotus reikalavimus sprendžia, kad ieškovas P. F. M. V. V. pareiškė ieškinio reikalavimą dėl daiktinių teisių į turtą (dėl teisės į automobilį Chrysler 300C, prašydamas pakeisti 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KL-C07/09 sąlygas: visas pirkėjos G. A. teises ir pareigas perkeliant jam) ir kitas ieškinio reikalavimas dėl 2008 m. sausio 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 179 pripažinimo niekine ir negaliojančia yra išvestinis ir neatskiriamai susijęs su pirmuoju pagrindiniu ieškinio reikalavimu, todėl atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinamas.

14Pagal 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KL-C07/09 automobilio kaina yra 133 000 Lt. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio suma yra 133 000 Lt ir ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, turėjo mokėti 3 660 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 9, 10 p.).

15Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, sumokėjo 5460 Lt (1933 Lt+3527 Lt = 5460 Lt) žyminį mokestį 2008 m. balandžio 16 d. AB banko ,,Hansabankas“ hanza.net mokėjimu iš sąskaitos Nr. LT ( - ) advokatų profesinė bendrija Morkūnas Legal Bureau ir 2008 m. gegužės 6 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas už ieškinį permokėjo 1800 Lt (5460 Lt-3660 Lt =1800 Lt) žyminio mokesčio.

17Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad priteistina iš atsakovų lygiomis dalimis 5460 Lt žyminis mokestis ieškovui, yra nepagrįsta, ir sprendžia, kad priteistina iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis 3660 Lt žyminis mokestis, t. y. po 1220 Lt žyminio mokesčio iš kiekvieno. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys ir motyvuojamoji dalis patvirtina, kad teismas sprendimu priteisė iš atsakovų po 3362,67 Lt išlaidų, susijusių su žyminiu mokesčiu, advokato ir antstolio pagalba byloje, iš kiekvieno ieškovui, nors sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad priteisia išlaidas, susijusias su advokato ir antstolio pagalba byloje. Teisėjų kolegija sprendžia, kad priimant sprendimą byloje priteistina iš atsakovų ieškovui po 2762,66 Lt (3660 Lt+3928 Lt+700 Lt = 8288 Lt, 8288 Lt:3=2762,66 Lt) išlaidų, susijusių su žyminiu mokesčiu, advokato ir antstolio pagalba byloje, iš kiekvieno (CPK 79, 80, 88, 93 str.). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimas pakeistinas, sprendimu priteista iš atsakovų ieškovui bylinėjimosi išlaidų suma sumažintina nuo po 3362,67 Lt iki po 2762,66 Lt iš kiekvieno ir kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsniu, sprendžia, kad gražintina ieškovui 1800 Lt permokėto žyminio mokesčio dalis.

19Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniai skundai dėl bylinėjimosi išlaidų žyminiu mokesčiu neapmokami (CPK 79, 80, 85, 100 str.). Todėl teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsniu, sprendžia, kad gražintinas atsakovei G. A. 64 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą 2008 m. gruodžio 24 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimą pakeisti. Priteistą iš G. A., E. K. ir A. K. iš kiekvieno P. F. M. V. V. naudai išlaidų, susijusių su žyminiu mokesčiu, advokato ir antstolio pagalba byloje, sumą sumažinti nuo po 3 362,67 Lt iki po 2762,66 Lt (du tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt du litus šimtus šešiasdešimt šešis centus ). Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

22Grąžinti ieškovui P. F. M. V. V. 1800 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus litų) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2008 m. balandžio 16 d. AB banko ,,Hansabankas“ hanza.net mokėjimu iš sąskaitos Nr. LT ( - ) advokatų profesinė bendrija Morkūnas Legal Bureau ir 2008 m. gegužės 6 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

23Grąžinti atsakovei G. A. 64 Lt (šešiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2008 m. gruodžio 24 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas P. F. M. V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams G. A., E.... 4. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimu nusprendė... 5. Teismas nurodė, kad įrodinėjant sudaryto sandorio apsimestinumą reikia... 6. Teismas nurodė, kad atsakovai G. A. ir E. K. 2008 m. sausio 26 d. sudarė... 7. Teismas nurodė, kad, tenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos... 8. Apeliaciniu skundu atsakovai G. A., E. K., A. K. prašo apeliacinės... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas P. F. M. V. V. prašo apeliacinės... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas ir Panevėžio apygardos teismo 2008 m.... 11. Teisėjų kolegija nagrinėja bylą pagal CPK 320 straipsnio reikalavimus dėl... 12. CPK 80 straipsnis reglamentuoja žyminio mokesčio dydį ir nurodo, kad... 13. Teisėjų kolegija pagal ieškovo P. F. M. V. V. ieškinio turinį bei... 14. Pagal 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KL-C07/09... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, paduodamas teismui ieškinį,... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas už ieškinį permokėjo 1800 Lt... 17. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsniu, sprendžia, kad... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniai skundai dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimą pakeisti.... 22. Grąžinti ieškovui P. F. M. V. V. 1800 Lt (vieną tūkstantį aštuonis... 23. Grąžinti atsakovei G. A. 64 Lt (šešiasdešimt keturis litus) žyminio...