Byla e2-1507-237/2017
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Danutė Kregždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, pareikštą ieškinį atsakovui J. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 997,67 Eur negrąžintos paskolos, 120,88 Eur nesumokėtų palūkanų, 54,18 Eur administravimo mokesčio, 41,57 Eur mokėjimo palūkanų, 25,51 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio pareiškime ieškovas nurodo, kad elektroniniu būdu tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) 2015 m. liepos 29 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 2 050 Eur kreditas 24 mėnesių terminui už 25 procentus metinių palūkanų. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, nutraukė vartojimo kredito sutartį ir informavo apie tai atsakovą. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 997,67 Eur negrąžintos paskolos, 120,88 Eur nesumokėtų palūkanų, 54,18 Eur administravimo mokesčio, 41,57 Eur mokėjimo palūkanų, 25,51 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, atsiliepimo ieškiniui atsakovas nepateikė, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, sprendimo už akių priėmimas galimas

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsakovas 2015 m. liepos 29 d. ieškovo administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotais skolintojais, minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. oferta_37126, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 2 050 Eur kreditas 24 mėnesių terminui už 25 procentus metinių palūkanų. Iš pranešimo matyti, kad ieškovas įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, nutraukė Vartojimo kredito sutartį ir pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarties nutraukimo. Iš sąskaitos už teisines paslaugas ir mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas už teisine paslaugas sumokėjo 312 Eur sumą. Iš mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo 28 Eur žyminio mokesčio.

8Tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1- 6.4 str., 6.886 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, suteikė atsakovui kreditą, tačiau atsakovas nustatytu terminu kredito, palūkanų ir sutartyje numatyto kredito mokesčio negrąžino, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę. Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų ir laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 997,67 Eur negrąžintos paskolos, 120,88 Eur nesumokėtų palūkanų,

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 54,18 Eur administravimo mokestį. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 54,18 Eur administravimo mokestis.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 41,57 Eur mokėjimo palūkanų, 25,51 Eur delspinigių, už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Iš skolinimosi portale pateikiamos palūkanų ir mokesčių lentelės matyti, kad paskolos gavėjui vėluojant sumokėti paskolos grąžinimo įmoką, taikomos 0,5 proc. dydžio vėlavimo palūkanos per dieną. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti mokėjimo palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į mokėjimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 41,57 Eur mokėjimo palūkanos, o ieškovo reikalavimas dėl 25,51 Eur delspinigių pritesimo atmestinas.

12CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnis nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 312 Eur advokato pagalbos išlaidų ir 28 Eur žyminio mokesčio. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai ((Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 str. 1 d., 93 str. 1 d., 2 d.), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 332,57 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Teismo turėtos pašto išlaidos nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 270 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu teismas,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies. Iš atsakovo J. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), priteisti ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, buveinės adresas Vilnius, Vokiečių g. 20, įmonės kodas 303259527, naudai 997,67 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 67 ct) negrąžintos paskolos, 120,88 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų 88 ct) nesumokėtų palūkanų, 54,18 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 18 ct) administravimo mokesčio, 41,57 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 57 ct) mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. liepos 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 332,57 Eur (tris šimtus trisdešimt du eurus 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai