Byla 2S-916-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Šiltas miestas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Statsva“ ieškinį atsakovui UAB „Šiltas miestas“ dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Statsva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“ 65 017,61 Lt skolos, 6 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, 975,26 Lt žyminio mokesčio bei 500 Lt advokato teisinei pagalbai atlyginti. Ieškinio reikalavimų užtikrinimo pagrindu ieškovas UAB „Statsva“ prašė areštuoti atsakovo kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – atsakovo turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, bankų sąskaitas. Nurodė, kad skolos suma yra didelė, atsakovas nereaguoja į įspėjimą, piktybiškai vengia padengti įsiskolinimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-01-04 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Ieškovo UAB „Statsva“ reikalavimo užtikrinimui areštavo atsakovo UAB „Šiltas miestas“ kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai, – pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, 65 017,61 Lt vertės. Areštavęs atsakovui priklausančias lėšas, leido atsakovui iš jų atsiskaityti su ieškovu pareikšto reikalavimo ribose. Atsakovui taip pat suteikė teisę iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, skola yra ženkli ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Atsakovas UAB „Šiltas miestas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-01-04 nutartį. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo sumokėti 65 017,61 Lt. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, privalėjo įsitikinti ieškovo reikalavimo pagrįstumu, tačiau to nepadarė. Teismas stengdamasis apsaugoti ir atsakovo interesus bei išlaikyti šalių ekonominę pusiausvyrą, prieš tenkindamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalėjo pareikalauti iš ieškovo įnešti į teismo depozitinę sąskaitą galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Svarstant nuostolių atlyginimo užtikrinimą atsižvelgtina į ieškinio pobūdį bei preliminarų galimų atsakovo nuostolių dydį, kuris šiuo atveju siektų apie 50 000 Lt. Vien tik didelė pareikšto ieškinio suma pati savaime nėra vienintelis ir neginčytinas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo atveju prašoma priteisti suma nelaikytina didele, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps negalimas. Teismas turėjo įvertinti subjekto, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turtinę būklę ir tik tokiu aspektu vertinti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą, tačiau to nepadarė.

12Ieškovas UAB „Statsva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-01-04 nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendžia klausimo dėl ieškinio pagrįstumo, nes tai svarstytina nagrinėjant bylą iš esmės, įvertinant visas bylos aplinkybes, įrodymus ir priimant sprendimą dėl ieškovo reikalavimų. Atsakovas reikalauja, kad ieškovas įneštų į teismo depozitinę sąskaitą galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, tačiau nepateikė įrodymų, kad tokie nuostoliai galėtų realiai atsirasti. Skundžiama teismo nutartimi yra nustatyta, kad areštavus atsakovui priklausančias lėšas, suteikiama teisė iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus. Taigi, akivaizdu, kad atsakovo pozicija dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo yra nepagrįsta. Civilinio proceso įstatymas nesieja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo su atsakovo finansiniu pajėgumų ar galimybe atsiskaityti su ieškovu, kai jo atžvilgiu priimtas palankus teismo sprendimas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti materialinių teisių gynybą, t.y. nenagrinėjant ir nesprendžiant ieškinio pagrįstumo užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Kadangi atsakovo negrąžinama skolos suma yra didelė, atsakovas nereaguoja į įspėjimus sumokėti skolą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant išvengti teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimo rizikos.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 str. 1 d. nurodo, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Turtinio ginčo atveju šio klausimo sprendimui turi reikšmės išieškomos sumos dydis, šalies, kurios turtui prašomos taikyti apsaugos priemonės, turtinė padėtis, finansinės galimybės ir kitos šiam klausimui svarbios aplinkybės. Jeigu teismas prieina išvados, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas, taiko laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

16Ieškovas UAB „Statsva“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“ 65 017,61 Lt skolos, 6 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, 975,26 Lt žyminio mokesčio bei 500 Lt advokato teisinei pagalbai atlyginti. Kadangi teismų praktika rodo, kad didelė ieškinio suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog atsakovui prašoma priteisti sumą nėra didelė, atmetami, nes šie atsakovo atsikirtimai nepagrįsti jokiais finansiniais dokumentais, o tai reiškia, kad atsakovas neįrodė savo atsikirtimų pagrįstumo.

17Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto argumentų, susijusių su ieškinio dalyku, išdėstymas atskirajame skunde, nėra susijęs su teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ar su skundžiamos nutarties teisėtumo vertinimu. Visas aplinkybes, susijusias Subrangos sutarties vykdymu, pirmosios instancijos teismas vertins bylos nagrinėjimo metu. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nenagrinėja tarp šalių susiklosčiusių materialiųjų teisinių santykių.

18Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo. Skolininko interesai taip pat negali būti ignoruojami (CPK 17 str.). CPK 147 str. 1 d. nustatyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovas, nurodęs ir pagrindęs nuostolių atsiradimo galimybę, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo ir panaikinimo tvarką (CPK 146 str., 150 str.). Atsakovas, manydamas, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės suvaržys jo veiklą, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis.

19Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-01-04 nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 p.).

20Dėl atsakovo UAB „Šiltas miestas“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus atsakovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

23Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“ (į.k. 300567459, adr. Savanorių pr. 178, Vilnius) į valstybės biudžetą 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, kurios sumokamos banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Henrichas... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Statsva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-01-04 nutartimi ieškovo prašymą dėl... 10. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Atsakovas UAB „Šiltas miestas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Ieškovas UAB „Statsva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 13. Teisėjų kolegija... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo... 16. Ieškovas UAB „Statsva“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas... 17. Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto argumentų, susijusių su ieškinio... 18. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias... 19. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir... 20. Dėl atsakovo UAB „Šiltas miestas“ atskirojo skundo nagrinėjimo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 23. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“ (į.k. 300567459, adr....