Byla 2S-1105-159/2008
Dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotoja AB „VST“, skolininkė IĮ „Totalas“ savininkė B. B

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens antstolio J. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-15 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-716-676/2008 pagal skolininkės IĮ „Totalas“ skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotoja AB „VST“, skolininkė IĮ „Totalas“ savininkė B. B.,

Nustatė

2pareiškėja IĮ „Totalas“ teismo prašė antstolio J. P. 2007-08-13 patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto sąskaitoje ( - ) AB SEB banke pripažinti neteisėtu, jį panaikinti ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0172/07/00631 kol bus išspręstas skundas. Nurodė, kad antstolis areštavo B. B. komercinės firmos savininkei B. B. priklausančius 6 307,01 Lt. Antstolis neįvykdęs išieškojimo pradėjo vykdymo išlaidų išieškojimo procedūrą ir pažeidė CPK 611 str. numatytą išlaidų išieškojimo procedūrą. Iš antstolio patvarkymo nėra aišku kas sudaro 2832 Lt vykdymo išlaidas, nes antstolio atlyginimas gali būti išieškomas tik įvykdžius skolos išieškojimą. Be to, neteisėtai yra nukreiptas išieškojimas iš fizinio asmens lėšų, kadangi skolininkė yra juridinis asmuo (b. l. 3-4).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-07-15 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino. Pripažino neteisėtu ir panaikino antstolio J. P. 2007-08-13 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr.0172/07/00631. Nurodė, skolininkė šioje vykdomojoje byloje yra B. B. komercinė įmonė, ir iš teismui pateiktos vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolis neradęs skolininko turto, pagrįstai išieškojimą nukreipė į įmonės savininkės turtą (CPK 673 str.). Tačiau antstolis turėjo teisę areštuoti skolininkės lėšas kredito įstaigoje tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, ir vykdymo išlaidas turėjo išieškoti tik CPK 611 str. nustatyta tvarka (CPK 689 str. 1 d.). Skolininkei šiuo atveju nesutinkant mokėti nurodytas vykdymo išlaidas, antstolis neturėjo teisės reikalauti AB SEB banko priverstinai pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdymo išlaidas sudarančią sumą, skolininkei nesutinkant geranoriškai sumokėti nurodytas vykdymo išlaidas, nes šių vykdymo išlaidų priteisimo klausimą turi teisę spręsti tik teismas antstoliui pateikus teismui pareiškimą. Antstolis 2007-08-13 patvarkymu nutardamas papildomai areštuoti 6 307,01 Lt B. B. lėšų AB SEB banke ir reikalaudamas jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, nesilaikė CPK 675 str. 2 d. nustatytos tvarkos, ėmėsi veiksmų areštuoti iš esmės daugiau skolininkės turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (b. l. 78-80).

4Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. 2008-07-21 pateikė teismui atskirąjį skundą. Juo prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-15 nutartį ir B. B. komercinės firmos (dabar IĮ „Totalas“) skundo netenkinti. Nurodo, kad ginčijamu antstolio 2007-08-13 patvarkymu „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“ vykdomoji byla Nr.0172/07/00631 nebuvo užbaigta, o buvo areštuotos lėšos skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, bei nurodyta jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą – nebuvo sprendžiama dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko ir pervestos lėšos netapo antstolio nuosavybe, dėl to antstolis nurodydamas pervesti areštuotas lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 689 str. 4, 6 d.), CPK 611 str. nustatytos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos nepažeidė. Antstolis IĮ „Totalas“ įteikė 2007-07-16 pažymą Nr.0172/07/00631, kurioje pranešė, kad įmonė yra nesumokėjusi 1 874,84 Lt bylinėjimosi išlaidų, 1 613,17 Lt metinių palūkanų ir 2 799 Lt vykdymo išlaidų, tačiau jokio atsakymo negavo, įmonė nepareiškė prieštaravimų dėl vykdymo išlaidų.

5Antstolis 2007-06-19 areštavo IĮ „Totalas“ savininkės B. B. nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą, apribojo disponavimo teisę juo iki bus visiškai sumokėta išieškotina suma bei negavęs raštiško išieškotojo nurodymo iš kokio turto išieškoti (CPK 662 str. 1, 2 d.), vadovaujantis CPK 664 str. 2d. nukreipė išieškojimą į skolininkei priklausančias pinigines lėšas. Piniginių lėšų, esančių B. B. sąskaitose AB SEB banke neužtenka išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, todėl antstolis nėra areštavęs daugiau turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (b. l. 85-87).

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl vykdymo išlaidų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą neteisėtumo. Antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bet reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007). Apeliantas prieštarauja pats sau kaip argumentą nurodydamas aplinkybę, jog skolininkė į antstolį nesikreipė dėl apskaičiuotų vykdymo išlaidų ir nepareiškė prieštaravimų dėl jų, nes pats nurodo, kad vykdomoji byla dar nebaigta ir vykdymo išlaidų išieškojimo procedūros jis dar nepradėjo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada šiuo klausimu yra išsamiai ir tinkamai motyvuota bei atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką analogiškose bylose, todėl atskirasis skundas šioje dalyje yra nepagrįstas.

8Teisėjų kolegija sutinka ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolis neteisėtai areštavo iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Apeliantas nepagrįstai sutapatina skolininkės lėšų areštą su išieškojimu iš skolininko turto. Skolininko turto arešto tikslas yra užtikrinti vykdomojo dokumento realų įvykdymą ir su įvykdymu susijusių išlaidų atlyginimą. Skundžiamo antstolio patvarkymo priėmimo dieną (2007-08-13) galiojo IĮ „Totalas“ savininkei priklausančio žemės sklypo areštas. Minėto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra 12 864 Lt, todėl akivaizdu, kad jos pakako užtikrinti 2007-08-13 dienai likusios skolos sumos kartu su vykdymo išlaidomis (6307,01 Lt) išieškojimo užtikrinimui. Papildomai areštuodamas šias lėšas antstolis pažeidė CPK 675 str. 2 dalies nuostatas.

9Dėl nurodytų priežasčių, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334-339 str.,

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai