Byla TA-3-438/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir priimti apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Koordinacinio centro „Gilė“ (buvęs pavadinimas – Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras) skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas) per teismų elektroninių paslaugų portalą 2016 m. lapkričio 23 d. pateikė apeliacinį skundą bei prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimo.

6Prašyme atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą nurodo, kad dėl techninio pobūdžio kliūčių negalėjo laiku pateikti apeliacinio skundo.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8II.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ; redakcija, galiojusi nuo 2016 m. liepos 1 d.) 5 straipsnyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS525-575/2010, Nr. AS556-341/2009, Nr. AS63-404/2009). Tokiu būdu siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jų galbūt pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-235/2011).

10ABTĮ 132 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, apeliacinio skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis šios teisės normos prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008).

11Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas ir paskelbtas 2016 m. spalio 20 d., tad paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo diena, vadovaujantis ABTĮ 132 straipsnio 1 dalimi, buvo 2016 m. lapkričio 21 d. Atsakovas prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo pateikė 2016 m. lapkričio 23 d., t. y. terminą praleidęs 2 dienomis.

12Atsakovas nurodo, kad termino pateikti apeliacinį skundą praleidimą iš esmės nulėmė techninio pobūdžio sutrikimai, dėl kurių neveikė atsakovo vidinė elektroninė sistema, per kurią dokumentai vizuojami, pasirašomi bei registruojami. Patvirtindamas šias aplinkybes, atsakovas pateikė dokumentus, iš kurių matyti, kad viešojo administravimo subjekto vidinėje dokumentų valdymo sistemoje paskutinėmis termino dienomis buvo sutrikimų, dėl kurių darbuotojams, be kita ko, buvo nurodoma atsijungti nuo sistemų.

13Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šias aplinkybes bei į tai, jog terminas apeliaciniam skundui pateikti praleistas nežymiai – 2 dienomis, sprendžia, kad šį terminą atsakovas praleido dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, todėl tenkina prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą, šį terminą atnaujina. Apeliacinis skundas atitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, 138 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija, teisėjų kolegija

Nutarė

15Tenkinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimo paduoti.

16Priimti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą nagrinėti apeliacine tvarka.

17Išsiųsti pareiškėjui Koordinaciniam centrui „Gilė“ ir trečiajam suinteresuotam asmeniui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai apeliacinio skundo nuorašus ir nustatyti terminą pateikti apeliacinės instancijos teismui atsiliepimą į apeliacinį skundą – keturiolika dienų nuo apeliacinio skundo nuorašo išsiuntimo dienos.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai