Byla e2-1516-642/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Joanai Runelienei, ieškovės atstovui bankroto administratoriui Mindaugui Šmatavičiui, atsakovui A. Z., atsakovo atstovui advokatui Algirdui Plataunai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Baltic Fortress“ ieškinį atsakovui A. Z. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu 2014-01-02 kasos išlaidų orderį Nr. 75, bei priteisti iš atsakovo 14935,70 Eur žalos atlyginimo. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad pagal administratoriui perduotus įmonės apskaitos dokumentus UAB „T&A Project solution“ buvo skolinga UAB „Baltic Fortress“ 14935,40 Eur (51570 Lt) sumą. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB „Baltic Fortress“ iškėlimo, administratoriui įmonės dokumentus perdavė buhalterinę apskaitą tvarkiusi UAB „Finrata“. Perduoti dokumentai buvo suvesti iki 2014-04-09, t.y. iki dienos kai buvo nutraukta buhalterinės apskaitos sutartis. Administratoriui UAB „T&A Project solution“ pateikė 2013-12-15 A. Z. prašymą (dėl lėšų pervedimo į nurodytą sąskaitą kitam asmeniui), 2013-12-31 UAB „T&AProject solution“ banko išrašą (pervedama 2192,42 Eur (7570,00 Lt) į 2013-12-15 prašyme nurodytą sąskaitą) ir 2013-12-31 UAB „T&A Project solution“ kasos išlaidų orderį (išlaiduota A. Z. 12743,28 Eur (44000,00 Lt)). Iš bankroto administratoriui pateiktų skolininko dokumentų pagrindo reikalauti atsiskaitymo iš UAB „T&A Project solution“ neliko. Atsakovo paprašyta pateikti paaiškinimą kaip minėtos lėšos iš UAB „T&A Project solution“ sugrąžintos įmonei arba grąžinti lėšas į kaupiamąją banko sąskaitą. Administratoriui atsakovas pateikė papildomus dokumentus: 2013-12-31 kasos pajamų orderis Nr. BFO46 (gautos 14935,70 Eur lėšos iš UAB „T&A Project solution“) ir ir 2014-01-02 kasos išlaidų orderis Nr. 75 (išmokėta A. Z. 51570,00 Lt (14935,70 Eur) pagal avansinę apyskaitą). Minėti dokumentai į vedamą apskaitą, kuri buvo perduota bankroto administratoriui, nebuvo įtraukti. Iš minėtų dokumentų atsakovas tariamai susigrąžino 51570,00 Lt (14935,70 Eur) avansines lėšas. Pagal administratoriui perduotus įmonės apskaitos dokumentus įmonė buvo skolinga atsakovui 22906,97 Eur (79093,20 Lt), tačiau atsakovas neteikė jokio dydžio kreditorinio reikalavimo Klaipėdos apygardos teismo nustatytu terminu reikalavimams pateikti. Nustatyta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pradėjo išieškojimo procesus iš įmonės nuo 2013-06-20 (2015-03-06 Antstolio Jono Petriko patvarkymas), tačiau išieškojimas nebuvo įvykdytas, dėl ko iškėlus bankroto bylą susidarė 2780,53 Eur kreditorinis reikalavimas. Taip pat, nustatyta, kad paskutinis apmokėjimas VSDFV Klaipėdos skyriui buvo atliktas 2013-08-05, dėl ko iškėlus bankroto bylą susidarė 3829,84 Eur kreditorinis reikalavimas. Iš turimų dokumentų matyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VSDFV Klaipėdos skyrius vykdė išieškojimą veiksmus iš įmonės jau nuo 2013 metų vidurio, tačiau atsakovas, nepaisydamas kreditorių reikalavimų, 2014-01-02 išsimokėjo 14935,70 Eur (51570,00 Lt) avansines išlaidas, taip pažeisdamas kitų kreditorių interesus ir reikalavimų tenkinimo eilę. Atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, esant sunkiai bendrovės finansinei padėčiai, priėmė sprendimą sau išmokėti pinigus, suprasdamas ir žinodamas, kad veikia savo asmeninei naudai ir kad tai žymiai įtakos bendrovės veiklos rezultatus bei atsiskaitymus su kreditoriais. Ieškovo nuomone, juridinio asmens vadovas ir akcininkas, atsakovas, sąmoningai pažeidė Civiliniame kodekse įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai ir sąžiningai. Atsakovas A. Z. pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, jog 2013-12-31 kasos pajamų orderiu Nr. BF046 užpajamavo skolininkės UAB „T&A project solution“ išmokėtus pinigus – 14935,40 Eur. Ieškovas sutinka ir nurodo ieškinyje, kad UAB „Baltic Fortress“ buvo skolinga atsakovui 22906,97 Eur, todėl atsakovas teisėtai išsimokėjo sau 14935,40 Eur iš įmonės kasos pagal 2014-01-02 kasos išlaidų orderį Nr. 75 ir tokiu būdu susigrąžino dalį kredito. Atkreipia teismo dėmesį, kad bankroto byla UAB „Baltic Fortress“ buvo iškelta tik 2015-02-23 ir Klaipėdos apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2015-03-06. Atsakovo nuomone, jis, vykdydamas įmonės veiklą, esant įmonės skolininkams, tikėjosi ir galėjo atsiskaityti su įmonės kreditoriais, nes jam nebuvo žinoma, kad VSDFV Klaipėdos skyrius iškels įmonei bankroto bylą. Nurodo, kad iš atsakovui įmonės sumokėtų avansinių lėšų buvo vykdoma įmonės veikla. Vadovaujantis įmonės 2013-12-31 įsakymu Nr. 2013/12/31, atsakovas nuo 2014-01-05 iki 2014-03-31 buvo išsiųstas į komandiruotę į Danijos Karalystėje komerciniais tikslais ir be to, įmonė yra likusi skoloje atsakovui 7971,27 Eur už neišmokėtą darbo užmokestį, komandiruotpinigius.

3Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo 14935,70 Eur žalos atlyginimo

4Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-975-265/2015 UAB „Baltic Fortress“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas Mindaugas Šmatavičius. Šia teismo nutartimi nustatyta, kad UAB „Baltic Fortress“ valdymo organai (vadovas, savininkas - akcininkai) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties rezoliucinėje dalyje buvo išaiškinta, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2896 Eur baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Baltic Fortress“ yra įsiteisėjusi. Atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „Baltic Fortress“ vadovo pareigas. Bankroto administratoriui patikrinus įmonės buhalterinius dokumentus, nustatyta, kad įmonės kreditorė UAB „T&A Project solution“ 14935,40 Eur (51570 Lt) įsiskolinimą UAB „Baltic Fortress“ atsakovo prašymu pervedė ne į įmonės, o į nurodytą banko sąskaitą kitam asmeniui. Paminėta suma įmonės apskaitoje užpajamuota 2013-12-31 kasos pajamų orderiu Nr. BFO46. Atsakovas 2014-01-02 kasos išlaidų orderiu Nr. 75 išsimokėjo sau 14935,40 Eur (51570 Lt) sumą, t.y. tariamai susigrąžino avansines lėšas. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 14935,40 Eur už įmonei padarytą žalą, dėl to, kad atsakovas išsimokėjo lėšas sau, pažeisdamas kitų įmonės kreditorių interesus. 2015-05-25 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi patvirtino BUAB „Baltic Fortress“ kreditorius ir jų reikalavimų sąrašą, atsakovas A. Z. į įmonės kreditorių sąrašą nėra įtrauktas. 2015-09-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo nutarė ieškovės BUAB „Baltic Fortress“ ieškinį tenkinti visiškai - pripažinti negaliojančiu UAB „Baltic Fortress“ 2014-01-02 kasos išlaidų orderį Nr. 75 bei priteisti iš atsakovo A. Z. 14935,70 Eur žalos atlyginimo ieškovei BUAB „Baltic Fortress“. 2015-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsakovui pateikus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo panaikino 2015-09-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-12177-642/2015 ir atnaujino civilinės bylos Nr. e2-12177-642/2015 nagrinėjimą iš esmės.

5Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos juridinio asmens organo pareigos juridiniam asmeniui – juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams apie jo sudarytą sandorį su juridiniu asmeniu (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 1–6 dalys). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Civilinė atsakomybė vadovui taikytina nustačius šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis).

6Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Atsakovas teismo posėdžio metu pateikė prieštaringus parodymus apie pinigų 14935,40 Eur (51570 Lt), kuriuos jis sau išsimokėjo iš įmonės UAB „Baltic Fortress“ kasos, išsimokėjimo ir panaudojimo aplinkybes. Iš pradžių atsakovas teigė, kad pinigus jis sau išsimokėjo išvažiuodamas į komandiruotę tęsti pradėtų įmonės darbų ir pinigai buvo investuoti į įmonės atliekamus darbus. Kaip vieną iš sau išsimokėtų pinigų versiją atsakovas taip pat nurodė, kad jis sau pinigus išsimokėjo kaip komandiruotpinigius, tačiau vėliau pažymėjo, kad šiuos pinigus jis sau išsimokėjo kaip atlyginimą, kadangi įmonė jam buvo skoloje, bei naudojo šiuos pinigus pragyvenimui (nuomojosi butą ir kt.). Pažymėtina, kad 2014-01-02 kasos išlaidų orderyje Nr. 75, kuriuo UAB „Baltic Fortress“ (pats atsakovas orderyje nurodoma kaip kasininkas) išmokėjo atsakovui 14935,40 Eur (51570 Lt) nurodomas pinigų išmokėjimo faktas – avansinei apyskaitai. Pažymėtina, kad darbuotojams išmokant darbo užmokestį, jei tai daroma iš įmonės kasos ar sąskaitos, kasos išlaidų orderyje ar banko pavedime turi būti tiksliai nurodoma, kokiu pagrindu yra išmokami pinigai. Šiuo atveju 2014-01-02 kasos išlaidų orderyje nurodomas pagrindas – avansinė apyskaita, kas reiškia, kad paėmus pinigus iš įmonės sąskaitos šie pinigai yra imami atsiskaityti už paslaugas ar prekes, atitinkamiems darbams ar panašiai ir turi būti teikiami į įmonę šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai, kurie yra vedami į įmonės buhalterinę apskaitą. Liudytoja G. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji dirbo UAB „Baltic Fortress“ įmonėje buhaltere nuo 2011 metų iki 2014-04-01 dienos ir vedė šios įmonės buhalterinę apskaitą. Liudytoja patvirtino, kad įmonė buvo skolinga atsakovui A. Z. 22906,97 Eur darbo užmokesčio, tačiau šie pinigai atsakovui nebuvo išmokėti, o įmonei iškėlus bankroto bylą atsakovas nereiškė jokio kreditorinio reikalavimo dėl jam neišmokėto darbo užmokesčio. Kaip nustatyta byloje esančiais įrodymais, bei kaip teigia ieškovo atstovas bankroto administratorius Mindaugas Šmatavičius, atsakovo teismui į bylą pateikti papildomi dokumentai 2013-12-31 kasos pajamų orderis Nr. BFO46, 2014-01-02 kasos išlaidų orderis Nr. 75 į vedamą įmonės buhalterinę apskaitą, kuri buvo perduota bankroto administratoriui nebuvo įtraukti.

7Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2896 Eur baudą. Įstatymas taip pat numato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka, įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, be teismo leidimo draudžiama parduoti, išnuomoti, įkeisti, įmonės turtą, juo laiduoti, garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą ar kitaip jį perleisti (perduoti), apribojimus, įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1, 3, 6, 7 punktai).

8Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, kurie lemia, jog šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis, 111 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 178 straipsnis). Atsakovas teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti priežasčių, kodėl teismui pateiktų dokumentų nepateikė įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui bei kodėl nustatytu terminu neperdavė įmonės bankroto administratoriui. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodydamas įvairias sau išsimokėtos iš įmonės kasos 14935,40 Eur (51570 Lt) sumos išsimokėjimo pagrindo bei panaudojimo aplinkybes, į bylą nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, todėl šie atsakovo teiginiai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. BUAB „Baltic Fortress“ pateikė į bylą duomenis, kad įmonės buhalteriniai dokumentai buvo perimti 2015-03-18 iš buhalterinę apskaitą vedusios įmonės UAB „Finrata“. Buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė suvedė įmonės apskaitą iki 2014-03-31. Ieškovės BUAB „Baltic Fortress“ atstovas bankroto administratorius Mindaugas Šmatavičius 2015-12-16 rašte dėl papildomų dokumentų pateikimo teismui nurodė, kad atsakovo prie 2015-10-13 pareiškimo teikiami dokumentai: 2014 metų balansas, avansinių mokėjimų ataskaita nuo 2013-01-31 iki 2014-12-31, pirkėjų ir tiekėjų skolos 2014-01-01 – 2014-12-31, įsakymas Nr. 2013/12/31 bankroto administratoriui nėra perduoti. Atsakovo bylos nagrinėjimo metu teismui pateikti įrodymai, kurie įstatymų nustatyta tvarka nebuvo įtraukti į UAB „Baltic Fortress“ buhalterinę apskaitą, bei 2015-02-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuria UAB „Baltic Fortress“ iškelta bankroto byla, nustatytu terminu neperduoti įmonės bankroto administratoriui negali būti laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais, todėl teismas jais negali remtis ir jų vertinti (Civilinio proceso kodekso 177, 197 straipsniai). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalį atsakovas, kaip bendrovės vadovas, buvo atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Kadangi kiekvienos įmonės tikslas yra pelno siekimas, todėl bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. Civilinio kodekso 6.263 straipsnio l dalis numato, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Iš byloje esančių įrodymų, šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad vadovaujantis Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-23 nutarties rezoliucinės dalies 3 punktu ir Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu atsakovas – buvęs UAB „Baltic Fortress“ vadovas nevykdė teismo nutarties ir įstatymu įtvirtintos pareigos perduoti UAB „Baltic Fortress“ bankroto administratoriui Mindaugui Šmatavičiui visą įmonės turtą ir visus įmonės dokumentus. Iš teismui ieškovės pateiktų UAB „Baltic Fortress“ finansinių dokumentų bei šalių parodymų teismo posėdžio metu, nustatyta, kad buvęs UAB „Baltic Fortress“ vadovas (atsakovas) išėmė pinigines lėšas 14935,40 Eur (51570 Lt) sumoje iš įmonės kasos, šių lėšų bei visų įmonės dokumentų neperdavė bankroto administratoriui.

9Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Baltic Fortress“ nuo 2013 metų vidurio turėjo pradelstų mokėjimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, buvo pradėti priverstinio išieškojimo veiksmai. UAB „Baltic Fortress“ buvusiam direktoriui atsakovui A. Z., kaip įmonės vadovui taikomi didesni atidumo, apdairumo ir rūpestingumo reikalavimai nei paprastam darbuotojui. Atsakovo A. Z. kaip įmonės vadovo pareiga buvo elgtis kaip bonus pater familias, t.y. pagal tam tikrą atidumo, apdairumo ir rūpestingumo laipsnį. Atsakovo prašymu įmonės kreditorė UAB „T&A Project solution“ 14935,40 Eur (51570 Lt) įsiskolinimą UAB „Baltic Fortress“ pervedė į nurodytą sąskaitą kitam asmeniui, bei šią sumą atsakovas 2014-01-02 kasos išlaidų orderiu Nr. 75 išsimokėjo sau, t.y. padarė žalą įmonei, taip pažeisdamas kitų įmonės kreditorių interesus, todėl laikytina, kad atsakovo neteisėti veiksmai yra nustatyti. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė jo kaltę dėl žalos atsiradimo paneigiančių įrodymų. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad byloje esantys duomenys yra pakankami konstatuoti, jog egzistuoja visos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti būtinosios sąlygos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 - 6.249 str.): atsakovas, kaip buvęs bankrutuojančios įmonės vadovas, teisės aktų nuostatomis būdamas įpareigotas veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens, juridinio asmens organų narių, kitų asmenų atžvilgiu, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja juridinio asmens, kreditorių interesams, šių reikalavimų nevykdė, ir tokie jo veiksmai lėmė žalos įmonei padarymą.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kaip turi būti ginamos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės, kai yra pažeidžiama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir įmonė neteisėtai atsiskaito su vienu iš kreditorių. Įmonės bankroto administratorius, gindamas visų kreditorių interesus, privalo išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusio kreditoriaus. Atsakovui sumokėtos lėšos yra kreditoriaus pažeidžiant kitų kreditorių interesus įgytas turtas, taigi turi būti išreikalautas, o atsakovo, kaip kreditoriaus reikalavimas turi būti patvirtinamas ir tenkinamas pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo kartu su kitais tos pačios eilės kreditoriais.

11Bendrovei padarytą žalą šiuo atveju sudaro bankroto administratoriui neperduotos lėšos: iš bendrovės kasos išimti bei neperduoti - 14935,40 Eur (51570 Lt). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistina 14935,40 Eur (51570 Lt), o UAB „Baltic Fortress“ 2014-01-02 kasos išlaidų orderis Nr. 75 pripažįstamas negaliojančiu.

12Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

13Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, 2015 m. rugpjūčio 7 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-12177-642/2015 taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista ir ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina 336,00 Eur žyminio mokesčio (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 straipsnio 8 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Pripažinti negaliojančiu UAB „Baltic Fortress“ 2014-01-02 kasos išlaidų orderį Nr. 75.

19Priteisti iš atsakovo A. Z. 14935,70 Eur žalos atlyginimo ieškovei BUAB „Baltic Fortress“.

20Priteisti iš atsakovo A. Z. 336,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

212015 m. rugpjūčio 7 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-12177-642/2015 taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

22Sprendimas per 30 dienų po jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu... 3. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo 14935,70 Eur žalos... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-23 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 5. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos juridinio asmens organo... 6. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi... 7. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad... 8. Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo... 9. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kaip turi... 11. Bendrovei padarytą žalą šiuo atveju sudaro bankroto administratoriui... 12. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260,... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Pripažinti negaliojančiu UAB „Baltic Fortress“ 2014-01-02 kasos išlaidų... 19. Priteisti iš atsakovo A. Z. 14935,70 Eur žalos atlyginimo ieškovei BUAB... 20. Priteisti iš atsakovo A. Z. 336,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.... 21. 2015 m. rugpjūčio 7 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 22. Sprendimas per 30 dienų po jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...