Byla eB2-5135-794/2016
Dėl suinteresuoto asmens UAB „Portmann&Dobilas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankrutuojančios UAB „Vilniaus dobilas“ kreditorių sąraše

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Finance group“ atstovui advokatui M. T., atsakovo atstovei bankroto administratorei R. S., suinteresuoto asmens atstovams R. Ž. ir advokatui M. G. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ginčą dėl suinteresuoto asmens UAB „Portmann&Dobilas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankrutuojančios UAB „Vilniaus dobilas“ kreditorių sąraše,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Vilniaus dobilas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe UAB „Finance group“ 62903,32 Eur trečios eilės reikalavimas, UAB Portmann&Dobilas 60215,46 trečios eilės reikalavimas, R. Ž. pirmos eilės 10376,23 Eur ir trečios eilės 121059,56 Eur reikalavimai, V. Ž. pirmos eilės 43226,77 ir trečios eilės 3424,09 Eur reikalavimai, R. Ž. pirmos eilės 25695,51 Eur ir trečios eilės 7562,55 Eur reikalavimai, A. Ž. pirmos eilės 12059,61 Eur reikalavimas.

3Gavus UAB „Finance group“ atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartimi panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartis dalyje, kurioje patvirtintas UAB Portmann&Dobilas 60215,46 Eur trečios eilės reikalavimas, R. Ž. pirmos eilės 10376,23 Eur ir trečios eilės 121059,56 Eur reikalavimai, V. Ž. pirmos eilės 43226,77 Eur ir trečios eilės 3424,09 Eur reikalavimai, R. Ž. pirmos eilės 25695,51 Eur ir trečios eilės 7562,55 Eur reikalavimai, A. Ž. pirmos eilės 12059,61 Eur reikalavimas.

4Pareiškėjas UAB „Finance group“ atskirajame skunde paaiškino, kad UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimas 60215,46 Eur sumai nepatvirtintas jokiais priminiais dokumentais. Kreditoriui paprašius administratorės pateikti dokumentus, pagrindžiančius šį kreditorinį reikalavimą, paaiškėjo, kad jis grindžiamas vieninteliu dokumentu – 2016 m. sausio 19 d. skolų suderinimo aktu, kuriame net nėra nurodyta, kokių pirminių dokumentų pagrindu atsirado šios įmonės skola. Bankrutuojanti įmonė ir UAB „Portmann&Dobilas“ yra susijusios įmonės. Po bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilniaus dobilas“ į UAB „Portmann&Dobilas“ galimai buvo perkelta bankrutuojančios įmonės veikla. UAB „Portmann&Dobilas“ direktorius iki 2014 m. rugsėjo 17 d. buvo R. Ž., t. y. abiem įmonėms ilgą laiką vadovavo tas pats asmuo. Po 2014 m. rugsėjo 17 d. UAB „Portmann&Dobilas“ vadovu tapo A. Ž. (greičiausiai R. Ž. sūnus), kuri yra šios bendrovės stambusis akcininkas. Todėl UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimas turi būti įvertintas itin atidžiai. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės yra valdomos artimųjų giminaičių, o bankrutuojančios įmonės vadovas delsia perduoti administratoriui buhalterinės apskaitos dokumentus, galima įtarti, jog gali būti klastojami (atbuline data surašomi) tariamą skolą pagrindžiantys dokumentai, todėl UAB „Portmann&Dobilas“ turėtų pateikti realų prekių ar paslaugų suteikimą (perdavimą) pagrindžiančius dokumentus.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Portmann&Dobilas“ atsiliepimu prašo patvirtinti 60215,46 Eur reikalavimą; skirti UAB „Finance group“ iki 5792 Eur baudą, 50 proc. iš šios baudos įpareigojant sumokėti į UAB „Portmann&Dobilas“ sąskaitą. Paaiškino, kad pareiškėjas nepateikia jokių faktų, dėl ko nebūtų galima vadovautis UAB „Portmann&Dobilas“ bankroto administratorei pateiktu skolų suderinimo aktu, kuris taip pat yra buhalterinės apskaitos dokumentas. Visi pirminiai, kreditorinį reikalavimą pagrindžiantys, dokumentai yra atsakovo bankroto administratorės žinioje. Buvęs bankrutuojančios įmonės vadovas bankroto administratorei nėra perdavęs ne visų dokumentų, o tik įmonės balanso, sudaryto iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai. Aplinkybė, kad UAB „Portmann&Dobilas“ yra susijęs su Atsakovu, teisinės reikšmės vertinant kreditorinio reikalavimo pagrįstumą neturi. UAB „Portmann&Dobilas“ buvo įsteigtas 1999 m. lapkričio 30 d., t. y. net 16 metų prieš atsakovo bankrotą. Tuo tarpu atsakovas buvo įsteigtas 1990 m. lapkričio 29 d. Abi įmones siejo įvairūs ilgalaikiai santykiai: 2012 m. susidarė 918,41 Eur skolos likutis pagal išlaidų kompensavimo sutartį ir jos pagrindu išrašytą sąskaitą; 2013 m. susidarė 595,75 Eur skola už transporto priemonių nuomos paslaugas; 2014 m. susidarė 24304,23 Eur skola – 21943,85 Eur už išlaidų kurui ir kelius kompensavimą bei 2360,38 Eur už transporto priemonių nuomos paslaugas; 2015 m. susidarė 34397,08 Eur skola – 484 Eur už transporto priemonių nuomos paslaugas ir 33913,08 Eur pagal trišalius tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus. Buhalterinę apskaitą vedančios bendrovės pagalba taip pat parengtas bendrasis dokumentas, pagrindžiantis atsakovo skolą, sąrašą (jame nurodyti dokumentai taip pat pridedami), iš kurio matyti, jog atsakovo skola 60215,46 Eur sumai yra pagrįsta įvairiais sandoriais (nuomos, trišalėmis sutartimis) ir jų pagrindu išrašytomis sąskaitomis. Pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kadangi kvestionuodamas finansinio reikalavimo pagrįstumą nepateikė nė vieno įrodymo; nepateikė įrodymų, kad jis būtų bandęs pats gauti savo teiginius galinčius patvirtinti įrodymus; net neturėdamas jokių duomenų įrodymų, pareiškėjas meta kaltinimus dėl atsakovo skolų fiktyvumo, dokumentų klastojimo; pareiškėjas naudoja šį procesą tik savo smalsumui patenkinti; civilinis procesas turi būti grindžiamas faktais ir įrodymais, o ne abstrakčiomis prielaidomis ir spėjimais, paremtais tik galimais asmenų giminystės ryšiais.

6BUAB „Vilniaus dobilas“ bankroto administratorė R. S. atsiliepimu prašo patvirtinti UAB „Portmann&Dobilas“ kreditorinį reikalavimą. Paaiškino, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai pateikti tvirtinti patikrinus įmonės perduotus apskaitos dokumentus.

7Pareiškėjas UAB „Finance group“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog UAB „Portmann&Dobilas“ su atsiliepimu pateikė išsamesnius dokumentus, kurie galimai patvirtina jo kreditorinį reikalavimą. Kreditoriaus reikalavimas galėtų būti laikomas pagrįstu, jei pateikti teismui dokumentai autentiški.

8Teismo posėdžio metu byloje dalyvaujantys asmenys iš esmės palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

9UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimas tvirtinamas

10Bankroto proceso vienas pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės turto patenkinti visiškai ar kiek įmanomą didesnę dalį įrodymais pagrįstų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 10 p., 21 str. 1 d., 26 str., 34-35 str.). Pirmiausia kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, kuriam įstatymo leidėjas įtvirtino pareigą teikti teismui tvirtinti (kaip neginčijamus) tik tokius reikalavimus, kurie atitinka įmonės apskaitos dokumentus. Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintino kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-188/2011).

11Įstatymas nėra įtvirtinęs sąlygų, kurioms esant faktas gali būti nustatytas, o kurios sąlygos daro tokio fakto nustatymą neleistinu. Taigi fakto nustatymas galimas, jeigu leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pareiškėjas pasieks tikslą – teismo įsitikinimą, pagrįstą byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su bylos dalyku, egzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje 3K-3-513/2004 pabrėžia, jog bendra taisyklė yra ta, kad įrodymų pakankamumo klausimas civiliniame procese sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu. Šis principas leidžia teismui pripažinti faktą įrodytu, jeigu pateikti įrodymai suformuoja didesnę fakto buvimo, negu jo nebuvimo tikimybę. Šį principą būtina taikyti atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos materialinį teisinį pobūdį, nes tai lemia griežtesnio ar liberalesnio įrodymų pakankamumo nustatymo kriterijų.

12Įstatymų leidėjas, remdamasis CK 2.4 str. 3 d., CK 2.74 str. 3 d., Buhalterinės apskaitos įstatymo, Pridėtinės vertės įstatymu, tiksliai reglamentuodamas įmonėje atliekamų finansinių operacijų įforminimo bei jų apskaitymo tvarką, siekė, kad jų apskaita būtų tvarkoma tokiu būdu, jog iškilus ginčams tarp ūkine-komercine veikla besiverčiančių asmenų būtų galima tiksliai nustatyti bei patikrinti asmenų atliktų operacijų apimtis, atlikimo laiką bei pagrindą. Griežtas įstatymų reikalavimų laikymasis yra reikšmingas ir viešajam interesui, nes tokiu būdu užtikrinamas veiklos skaidrumas, užkertamas kelias tarpusavio atsiskaitymams neteisėtai išvengiant privalomų mokėjimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. 2A-192/2009).

13Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 d. nustato, kad apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio įstatymo 13 str. 7 d. nurodytas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 d. PVM sąskaita-faktūra – šiame įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas, o šio įstatymo 80 str. 1 d. numatyti privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d. nustatyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Pagal šio įstatymo 16 str. 3 d. apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka.

14UAB „Portmann&Dobilas“ ir BUAB „Vilniaus dobilas“ bankroto administratorės prie atsiliepimų pridėti dokumentai tvirtina, jog 60215,46 Eur prašomą patvirtinti kreditorinį reikalavimą sudaro: 918,41 Eur skolos likutis susidaręs 2012 m. pagal išlaidų kompensavimo sutartį ir jos pagrindu išrašytą sąskaitą; 595,75 Eur skola už transporto priemonių nuomos paslaugas 2013 m.; 24304,23 Eur už išlaidų kurui ir kelius kompensavimą (21943,85 Eur) bei už transporto priemonių nuomos (2360,38 Eur) paslaugas 2014 m.; 34397,08 Eur už transporto priemonių nuomos paslaugas (484 Eur) ir pagal trišalius tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus (33913,08 Eur) 2015 m. (žr. 2016 m. liepos 18 d. atsiliepimo Nr. DOK-34423 ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. atsiliepimo Nr. DOK-39583 priedus). Skolos atsiradimą ir likutį patvirtina pridėtos transporto nuomos sutartys, išlaidų kompensavimo sutartis, trišalio tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai bei minėtų dokumentų išrašytos sąskaitos. Nors dalis pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų ne visiškai atitinka PVM įstatymo reikalavimus (pvz., nepasirašytos jas gavusių asmenų), tačiau vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, jog suinteresuoto asmens reikalavimas yra nepagrįstas. Teismas taip pat nesutinka, jog UAB „Portmann&Dobilas“ ir BUAB „Vilniaus dobilas“ tarpusavio ryšis (valdymo organų) sudaro pagrindą abejoti prašomo patvirtinti kreditoriniu reikalavimo pagrįstumu. Priešingai, iš pateiktų duomenų matyti, jog abi įmonės bendradarbiavo gana ilgą laiką, juos siejo sutartiniai santykiai, UAB „Portmann&Dobilas“ vykdė mokėjimus kitiems asmenims pagal UAB „Vilniaus dobilas“ sąskaitas net iki 2015 m. rugpjūčio mėn. Bankroto byla UAB „Vilniaus dobilas“ iškelta 2015 m. lapkričio 19 d. (nutartis įsiteisėjo 2016 m. sausio 21 d.), todėl abejotina, jog UAB „Portmann&Dobilas“ vykdytų mokėjimus UAB „Vilniaus dobilas“ naudai, žinodama apie įmonei gręsiantį bankrotą bei būtinybę užsitikrinti didesnę įtaką kreditorių susirinkime. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimo teisę ir dydį pagrindžia nenuginčyti suinteresuoto asmens ir bankroto administratorės pateikti buhalterinės apskaitos ir kiti dokumentai, nes byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad dokumentuose užfiksuotos komercinės operacijos realiai tarp šalių nevyko. Dėl šių priežasčių teismas atmeta pareiškėjo teiginius, jog UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimas yra neįrodytas, nes tai paneigiančių argumentų ir priešingų įrodymų į bylą nepateikta (CPK 178 str.). Todėl UAB „Portmann&Dobilas“ įtrauktina į bankrutavusios UAB „Vilniaus dobilas“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 60215,46 Eur finansiniu reikalavimu (Įmonių bankroto įstatymo 35 str.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą. Priteistina atlyginimo suma negali būti didesnė už teisingumo ministro bei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatytąją. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pareiškėjas prašo už advokato pagalbą šioje byloje iš viso priteisti 580 Eur: 480 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir 100 Eur už atstovavimą teismo posėdyje (39 min.). Pareiškėjas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą apmokėjo 2016 m. liepos mėn., todėl apskaičiuojant priteistiną sumą imamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris 2016 m. I ketvirtį siekė 748 Eur. Už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą Rekomendacijų 8.16 p. nustatytas maksimalus dydis buvo 299,2 Eur, t. y. mažesnis nei prašoma atlyginti 480 Eur suma. Išlaidos už atstovavimą teismo posėdyje patirtos 2016 m. spalio mėn., todėl apskaičiuojant priteistiną sumą imamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris 2016 m. II ketvirtį siekė 771,9 Eur. Už atstovavimą teismo posėdyje Rekomendacijų 8.19, 9 p. nustatytas maksimalus dydis buvo 77,19 Eur, t. y. mažesnis nei prašoma atlyginti 100 Eur suma. Taigi iš viso maksimali priteistina suma už advokato suteiktas paslaugas gali būti 376,39 Eur. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog byloje kilęs ginčas nėra sudėtingas ar naujas savo prigimtimi bei specialių teisinių žinių nereikalavo, todėl priteistina suma mažintina iki 250,00 Eur.

17Dėl baudos skyrimo

18Pagal CPK 95 str. 1 d. dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti paskirta iki 5792 Eur bauda.

19UAB „Portmann&Dobilas“ prašo pareiškėjui UAB „Finance group“ skirti baudą už tai, jog piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kadangi kvestionuodamas finansinio reikalavimo pagrįstumą nepateikė nė vieno įrodymo; nepateikė įrodymų, kad jis būtų bandęs pats gauti savo teiginius galinčius patvirtinti įrodymus; net neturėdamas jokių duomenų įrodymų, pareiškėjas meta kaltinimus dėl atsakovo skolų fiktyvumo, dokumentų klastojimo; pareiškėjas naudoja šį procesą tik savo smalsumui patenkinti; civilinis procesas turi būti grindžiamas faktais ir įrodymais, o ne abstrakčiomis prielaidomis ir spėjimais, paremtais tik galimais asmenų giminystės ryšiais. Teismas atkreipia dėmesį, jog UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimas buvo patvirtintas remiantis iš esmės tuo, jog pateikto reikalavimo neginčijo bankroto administratorė. Atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, t. y. jog kreditorinis reikalavimas nėra pagrįstas jokiais įrodymais, 2016 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi buvo sutikta su UAB „Finance group“ atskiruoju skundu bei panaikinta nutartis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, siekiant nuodugniai išsiaiškinti kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, kad UAB „Finance group“ atskirasis skundas būtų pateiktas aiškiai nepagrįstai, taip siekiant vilkinti bankroto procesą ar dėl kokių nors kitų nesąžiningų ketinimų. Todėl prašymas dėl baudos skyrimo netenkinamas.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,

Nutarė

21Patvirtinti UAB „Portmann&Dobilas“ trečios eilės 60215,46 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „Vilniaus dobilas“ kreditorių sąraše.

22Priteisti iš UAB „Finance group“ (j. a. k. 300517591) kreditoriaus UAB „Portmann&Dobilas“ (j. a. k. 110836297) naudai 250.00 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) advokato pagalbai atlyginti.

23Netenkinti UAB „Portmann&Dobilas“ prašymo dėl baudos skyrimo.

24Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei... 2. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtintas... 3. Gavus UAB „Finance group“ atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teismo... 4. Pareiškėjas UAB „Finance group“ atskirajame skunde paaiškino, kad UAB... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Portmann&Dobilas“ atsiliepimu prašo... 6. BUAB „Vilniaus dobilas“ bankroto administratorė R. S. atsiliepimu prašo... 7. Pareiškėjas UAB „Finance group“ pateikė rašytinius paaiškinimus,... 8. Teismo posėdžio metu byloje dalyvaujantys asmenys iš esmės palaikė... 9. UAB „Portmann&Dobilas“ reikalavimas tvirtinamas... 10. Bankroto proceso vienas pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės... 11. Įstatymas nėra įtvirtinęs sąlygų, kurioms esant faktas gali būti... 12. Įstatymų leidėjas, remdamasis CK 2.4 str. 3 d., CK 2.74 str. 3 d.,... 13. Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 d. nustato, kad apskaitos dokumentas... 14. UAB „Portmann&Dobilas“ ir BUAB „Vilniaus dobilas“ bankroto... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 17. Dėl baudos skyrimo... 18. Pagal CPK 95 str. 1 d. dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai... 19. UAB „Portmann&Dobilas“ prašo pareiškėjui UAB „Finance group“... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,... 21. Patvirtinti UAB „Portmann&Dobilas“ trečios eilės 60215,46 Eur... 22. Priteisti iš UAB „Finance group“ (j. a. k. 300517591) kreditoriaus UAB... 23. Netenkinti UAB „Portmann&Dobilas“ prašymo dėl baudos skyrimo.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju...