Byla 2A-795-123/2015
Dėl paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti paskolos sutartis, paskolos sutarčių punktų pakeitimo ir delspinigių sumažinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Z. S. ir trečiojo asmens A. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Z. S. ieškinį atsakovei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, tretiesiems asmeniui A. S. ir antstolei A. P. dėl paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti paskolos sutartis, paskolos sutarčių punktų pakeitimo ir delspinigių sumažinimo,

Nustatė

2ieškovė Z. S. prašo pripažinti vienašališkai atsakovės atliktą šalių sudarytų paskolos sutarčių Nr. 11-00007 LTL ir Nr. 11-00023 LTL nutraukimą neteisėtu, negaliojančiu ab initio ir jį panaikinti bei įpareigoti atsakovę vykdyti minėtas sutartis, pakeisti tarp šalių sudarytos paskolos sutarties Nr. 11-00007 LTL 2.12 punktą bei sumažinti 0,20 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio, pakeisti šalių sudarytos paskolos sutarties Nr. 11-00023 LTL 2.15 punktą bei sumažinti 0,20 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio. Nurodė, kad 2011-01-25 ir 2011-02-10 ji su atsakove pasirašė paskolos sutartis ir jai buvo suteiktos 544 100 Lt dydžio bei 100 000 Lt dydžio paskolos. Sutarčių įvykdymas buvo užtikrintas žemės sklypo ir ūkinio pastato įkeitimu, esančių adresu ( - ). Nurodė, kad įmokas pagal kredito sutartį ji mokėjo, savo prievoles vykdė tinkamai, tačiau atsakovas vis tiek nutraukė šalių sudarytas sutartis, be to, ieškovė iš atsakovės negavo įspėjimo dėl sutarčių nutraukimo, o tik iš antstolės sužinojo, kad sutartys yra vienašališkai nutrauktos ir turtas yra pardavinėjamas iš varžytynių. Nurodė, kad sutartyje numatyta teisė nutraukti sutartį atsiranda jau po 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą, o toks trumpas terminas negali būti pripažintas protingu ir sukelti tokias sunkias pasekmes ieškovei, kaip vartotojui ir kredito gavėjui. Nurodo, kad atsakovės vienašališkai nustatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra baudiniai, nesąžiningi ieškovės atžvilgiu, todėl sutarčių punktai dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių turi būti pakeisti ir delspinigiai turi būti sumažinti iki 0,01 proc.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-02-02 sprendimu ieškinį atmetė. Panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal sutarčių sąlygas priverstiniam skolos išieškojimui pradėti sutarčių nutraukti nereikia ir šiuo atveju ginčo sutartys nėra nutrauktos. Todėl teismas konstatavo, kad yra visiškai nepagrįsti ieškovės ieškinyje nurodyti teiginiai, kad ji negavo iš atsakovės įspėjimo dėl sutarčių nutraukimo, kad jai nebuvo tinkamai pranešta apie sutarčių nutraukimą, kad nepagrįstai yra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir kad būtent šis faktas laikytinas esminiu sutarčių pažeidimu. Teismas konstatavo, kad ieškovė laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-08-06 mokėjo unijai tik palūkanas. Ieškovei ir toliau nevykdant įsipareigojimų, o atsakovei nepradėjus priverstinių vykdymo veiksmų, ieškovės skola tik didėtų, be to, didėtų UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, įsteigtos valstybės lėšomis, garantija prisiimtos prievolės. Teismas nustatė, kad ieškovė aktyviai savo teisių teisme negynė, nors ieškinys jos iniciatyva pareikštas 2014-08-08, į teismo posėdžius neatvyko, ieškinio ir jo reikalavimų nepalaikė, t. y. elgėsi pasyviai, nors atsakovė bandė išsaugoti sutartinius santykius. Priešingai negu nurodo ieškovė ieškinyje, šiuo atveju yra taikomi ne 0,2 proc. dydžio delspinigiai, o 0,05 proc., jų dydis nėra aiškiai per didelis ar neproporcingas ir neprieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, todėl jų dydį mažinti nėra jokio pagrindo.

4Apeliaciniu skundu ieškovė Z. S. ir trečiasis asmuo A. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-02 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad trečiasis asmuo A. S. nei ieškinio, nei pranešimo dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, nei atsakovės atsiliepimų į ieškinį negavo, be to, A. S. nebuvo informuotas apie teismo posėdžius, todėl nėra suprantama, kuo teismas remiasi teigdamas, jog visi procesiniai dokumentai A. S. buvo įteikti tinkamai ir jis buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžius. Nurodo, kad nustačius terminą atsiliepimams pateikti, trečiajam asmeniui nebuvo atsiųsta iš teismo nė vieno šalių procesinio dokumento. Neturėdamas procesinių dokumentų, A. S. negali tinkamai atsiliepti į byloje sprendžiamą ginčą. Prašymu A. S. prašė teismo pateikti jam ieškovės ieškinį su priedais bei atsakovės atsiliepimus su priedais, tačiau A. S. negavo jokios informacijos apie jo pateikto prašymo patenkinimą/nepatenkinimą, o apie bylos baigtį sužinojo tik iš skundžiamo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-02 sprendimo. Mano, kad teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, nes trečiasis asmuo nebuvo informuotas apie jokius civilinėje byloje atliekamus veiksmus.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-02 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti trečiajam asmeniui asmeniškai, be to, 2015-01-09 prašyme dėl posėdžio atidėjimo A. S. pripažino, kad apie teismo posėdį jam yra žinoma. Apie 2015-01-13 teismo posėdį buvo informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, tačiau ieškovė Z. S. ir trečiasis asmuo A. S. į teismo posėdį neatvyko, jokių dokumentų, pateisinančiųjų neatvykimo priežastis, iki teismo posėdžio pradžios nepateikė. Mano, kad teisėja pagrįstai netenkino A. S. prašymo atidėti teismo posėdį.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Byloje nagrinėjamas teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti paskolos sutartis, paskolos sutarčių punktų pakeitimo ir delspinigių sumažinimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

8Apeliantai ieškovė Z. S. ir trečiasis asmuo A. S. apeliacinį skundą iš esmės grindžia procesinės teisės reikalavimų pažeidimais priimant teismo sprendimą pirmosios instancijos teisme, ir mano, kad teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Nurodo, kad trečiasis asmuo nei ieškinio, nei pranešimo dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, nei atsakovės atsiliepimų į ieškinį negavo, be to, A. S. nebuvo informuotas apie teismo posėdžius.

9Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą yra bylą nagrinėjančio teismo pareiga. Šios pareigos tinkamai neįvykdžius, atsiranda CPK nustatytų procesinių teisinių padarinių: teismas atideda bylos nagrinėjimą (CPK 246 str. 1, 2 d.). Jeigu byla jau išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas, tai neinformavimo aplinkybė pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Pagal CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamas šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Taigi šios bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra trys: 1) byloje dalyvaujančiam asmeniui nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šiam asmeniui (t. y., byloje dalyvaujančiam asmeniui, kuriam nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką); 3) toks asmuo savo apeliacinį skundą grindžia bylos išnagrinėjimo jam nedalyvaujant aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas, galima konstatuoti CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir, juo remiantis, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-484/2010).

10Teismo pareiga informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie teismo posėdžio laiką ir vietą įgyvendinama CPK 117–134 straipsniuose nustatyta tvarka, kuri yra ne formali, bet reglamentuota siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – tinkamai ir laiku suteikti byloje dalyvaujantiems asmenims informaciją. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Esant byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktui, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, turi grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007).

11Nagrinėjamoje byloje ieškovės sutuoktinis A. S. 2014-11-27 prašymu (b. 1. 132) paprašė jį į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu. Teismas šį prašymą patenkino ir 2014-12-03 išsiuntė A. S. pranešimą su procesiniais dokumentais (ieškiniu ir prie jo pridėtais dokumentais) dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo bei teismo šaukimą į teismo posėdį 2015-01-13 9.00 val. Trečiajam asmeniui A. S. adresuoto teismo šaukimo įteikimo pažymoje nurodyta, kad šie procesiniai dokumentai buvo įteikti A. S. asmeniškai 2014-12-08 (b. 1. 137). Be to, 2015-01-09 prašyme dėl posėdžio atidėjimo A. S. pripažino, kad apie teismo posėdį jam yra žinoma (b. l. 140). Iš bylos medžiagos matyti, kad apie 2015-01-13 teismo posėdį buvo informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, tačiau ieškovė Z. S. ir trečiasis asmuo A. S. į teismo posėdį neatvyko, jokių dokumentų, pateisinančiųjų neatvykimo priežastis, iki teismo posėdžio pradžios nepateikė. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė A. S. prašymo atidėti posėdį netenkinti ir bylą nagrinėti ieškovei ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant, ir tai atitinka CPK 246 straipsnio 1 dalies ir 247 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

12Konstatuotina, kad trečiajam asmeniui A. S. buvo tinkamai įteikti procesiniai dokumentai, tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą bei sudaryta galimybė pateikti atsiliepimą į ieškinį, todėl teismas CPK 133 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos informuoti asmenį apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką nepažeidė. A. S. pateikė prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau nevykdė pareigos domėtis proceso eiga, nepateikė jokių įrodymų, kad jam nebuvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą ir netinkamai įteikti procesiniai dokumentai. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo gyvena tuo pačiu adresu kaip ir ieškovė, todėl jam turėjo būti žinoma apie proceso eigą šioje byloje.

13Apeliantai apeliaciniame skunde nenurodo kitų argumentų dėl teismo sprendimo nepagrįstumo, susijusių su materialinės teisės normų pažeidimu (CPK 306 str. 1 d. 4 p., 330 str.), todėl nėra pagrindo išvadai, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

14Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantų argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-02 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai