Byla 2-3157-262/2014
Dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo UAB „SI grupė“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovei I. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo UAB „SI grupė“,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui T. K., kuriuo prašo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 194 137,58 Lt, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiko teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad jis ir UAB „SI grupė“ sudarė lizingo sutartis Nr. LT059996 (007-09-11), LT059997 (2007-09-11), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodytų pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą – vieną naudotą autobusą (Duomenys neskelbtini), vieną naudotą autobusą (Duomenys neskelbtini) ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas ir T. K. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT059996/L (2007-09-11), LT059997 (2007-09-11), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „SI grupė“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis Nr. LT059996, LT059997. UAB „SI grupė“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartis, ieškovas išsiuntė UAB „SI grupė“ pretenziją, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau UAB „SI grupė“ nesumokėjo per nurodytą laikotarpį ir ieškovas vienašališkai nutraukė sutartis. Savo įsipareigojimų – įvykdyti UAB „SI grupė“ neįvykdytas ar netinakami įvykdytas prievoles, neįvykdė ir atsakovas pagal laidavimo sutartis. UAB „SI grupė“ padengė susidariusį įsiskolinimą ir grąžinto turtą, tačiau dėl sutarties nutraukimo, ieškovas patyrė nuostolius, kurių atlyginimo ir reikalauja ieškiniu.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. sprendimu už akių ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi Vilniaus apygardos 2012 m. liepos 18 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 2014 m. sausio 13 d. teisėjos rezoliucija šalims nustatytas terminas pateikti atsiliepimus atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2013-12-03 nutartyje išdėstytus argumentus.

7Teismas registruotu paštu 2014-01-16 ir 2014-02-06 siuntė ieškovo nurodytu atsakovo T. K. adresu (Duomenys neskelbtini) pranešimą dėl UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimo į Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, su pašto atžyma, jog neatsiėmė. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ procesinius dokumentus atsakovui T. K. organizavo įteikti per antstolį, tačiau procesiniai dokumentai neįteikti, nes atsakovas nerastas. Vadovaujantis LR CPK 124 str. 4 d. , kai nėra galimybės arba nepavyksta procesinius dokumentus dalyvaujančiam byloje asmeniui įteikti asmeniškai ir nėra galimybės arba nepavyksta procesinius dokumentus įteikti LR CPK 123 str. 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, procesiniai dokumentai įteikiami LR CPK 129 str ar 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovui T. K. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2014-05-09. Atsakovas nepateikė savo atsiliepimo, taip pat nenurodė priežasčių, kodėl to negalėjo padaryti, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

8Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovė ieškinį palaikė.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „SI grupė“ sudarė lizingo sutartis Nr. LT059996 (2007-09-11), LT059997 (2007-09-11), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodytų pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą – vieną naudotą autobusą (DUOMENYS NESKELBTINI), vieną naudotą autobusą (Duomenys neskelbtini) ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas ir T. K. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT059996/L (2007-09-11), LT059997 (2007-09-11), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „SI grupė“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis Nr. LT059996, LT059997. Ieškovas 2009 m. birželio 10 d. lizingo sutartį nutraukė, kadangi UAB „SI grupė“ nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų.

11Dėl UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimų T. K..

12CK 6.574 str. yra nurodyta, kad kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Lizingo sutarties 11.2.3 punkte.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. birželio 21 d. nutartyje c.b. Nr. 3K-7-440/2001 yra nurodęs, jog „<...> ieškovas, <...> nutraukęs su atsakovu sudarytą lizingo sutartį, turi teisę ne tik į lizingo objekto grąžinimą, bet ir teisę CK 227 straipsnio pagrindu reikalauti išieškoti iš atsakovo, kaip lizingo gavėjo, sutartimi nustatytų nesumokėtų periodinių įmokų ir priskaičiuotų delspinigių sumas, t.y. išieškoti tokio dydžio nuostolius, kurie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi atsakovui, kaip lizingo gavėjui, tinkamai įvykdžius sutartimis <...> prisiimtus įsipareigojimus“.

14CK 6.81 str. 1 d. yra nurodyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laidavimo sutarties 4 p. ieškovas ir atsakovas T. K. sutarė, kad laiduotojas už kliento (UAB „SI grupė“) įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį atsako ieškovui visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir klientas (turto išpirkimo įmokos, palūkanų įmokos ir kt.). Laidavimo sutarties 11 p. yra nurodyta, kad tuo atveju kai ieškovas nutraukia Lizingo sutartį klientui ją pažeidus, laiduotojas privalo apmokėti kliento įsiskolinimus ir delspinigius ir sumokėti likutinę neišpirkto turto vertę bei įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį. Laidavimo sutarties 21 p. yra nurodyta, kad šios sutarties galiojimas pasibaigia tuo metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė pagal Lizingo sutartį.

15Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d, nutartimi ieškovo skolininkui UAB „SI grupė“ iškėlė bankroto bylą, 2011 m. vasario 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o 2011 m. rugsėjo 1 d. teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos. Tais atvejais, kai skolininkui iškeliama bankroto byla, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kad įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą (LR ĮBĮ 21 str. 1 d.). Laiduotojo solidarioji atsakomybė (LR CK 6.81 str. 1 d.) lemia tai, kad kreditorius gali iš karto reikšti savo reikalavimą laiduotojui ir savaime neturi pareigos jo reikšti pagrindinio skolininko bankroto byloje. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija yra pažymėjusi, kad bankrutuojant skolininkui, kreditoiui išlieka tiek teisė pariekšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (LR CK 6.6 str. 4 d., 6.81 str. 1 d.) išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu. Tačiau jei užbaigus bankroto bylą skolininkas likviduojamas ir išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro (LR ĮBĮ 32 str. 5 – 6 d.), tai pagrindinio skolininko prievolė yra laikoma pasibaigusia ( Lr CK 6.128 str. 3 d.) ir tuo pačiu metu paprastai baigiasi likvidavmas (LR CK 6.87 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas c.b. Nr. 3K-P-537/2011; teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-285/2012; 2013 m. sausio 18 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-136/2013). Pagal LR ĮBĮ 32 str. nuostatas, bankrutavusiai įmonei likviduoti ir atitinkamai prievolių pabaigai konstatuoti reikalinga atitinkama juridinių faktų sudėtis, t.y. teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos bei įmonės išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. Kaip buvo minėta anksčiau 2011 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio apygardos teismas priėmė sprendimą dėl UBA „SI grupė“ pabaigos, kuris įsiteisėjo 2011 m. spalio 3 d. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis įmonė išregistruota 2011 m. spalio 11 d. Vilniaus apygardos teisme ieškovo išekinys atsakovui T. K. gautas 2011 m. spalio 10 d. Taigi, ieškovo reikalavimas atsakovui buvo pateiktas teisme tarp pirmojo ir antrojo juridinių faktų atsiradimo. Aplinkybė, kad ieškovo ieškinio laiduotojui pateikimo teisme momentu įmonės likvidavimo procesas dar nebuvo baigtas, nes įmonė nebuvo išregistruota, lemia, kad ir peivolė nebuvo pasibaigusi, ir tai sudaro galimybę pareikšti rekalavimą laiduotojui, nes, kaip minėta, juridinių faktų visuma dėl juridinio asmens likvidavimo nulemia jo prievolių pasibaigimą bei atitinkmai šalutinės prievolės, kokia nagrinėjamoje byloje yra šalių sudaryta laidavimo sutartis, pasibaigimą.

16Nagrinėjamoje byloje UAB „SI grupė“ nepažeidus esminės lizingo sutarčių sąlygos (įmokų mokėjimo), ji būtų ir toliau vykdoma, o ieškovas būtų gavęs lizingo sutartimis nustatytas palūkanas. Dėl UAB „SI grupė“ kaltės nutraukus lizingo sutartis, ieškovas neteko galimybės gauti pelno, todėl yra pagrindo, rekalauti negautų pajamų dydžio.

17Iš į bylą pateiktų dokumentų, matyti, kad ieškovas informavo tiek UAB „SI grupė“, tiek atsakovą pranešimais apie lizingo sutarčių nutraukimą, apie privalomą nuostolių atlyginimą bei vėliau – pasiūlymais pasiūlė įsigyti ginčo turtą, tačiau byloje nėra duomenų, jog atsakovas ar UAB „SI grupė“ būtų kaip nors sureagavusi ir todėl ieškovas patyrė nuostolius iš turto pardavimo, kurių dydį sudaro skirtumas tarp neišpirktos pagal lizingo sutartis naudoto turto ir rinkos vertės.

18Pranešimu, kuriuo buvo nutrauktos lizingo sutartys UAB „SI grupė“ buvo įpareigota ginčo turtą grąžinti į Vilnių, tačiau kaip matyti iš dokumentų, turtas buvo grąžintas į Panevėžį, todėl ieškovas turėjo kreiptis į partnerius dėl turto pristatymo į reikalaujamą vietą ir susidarė 2 138,07 Lt papildomų išlaidų.

19Kadangi Lizingo sutartimi prisiimti įsipareigojimai tinkamai įvykdyti nebuvo, o Laidavimo sutartis yra galiojanti, todėl T. K. turi vykdyti savo įsipareigojimus pagal minėtas sutartis. Dėl išvardintų priežasčių ieškinys tenkinamas visiškai ir iš atsakovo T. K. ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ priteisiama 168 584,36 Lt nuostolio iš turto pardavimo, 2 138,07 Lt papildomas išlaidas, 23 415,12 Lt dydžio palūkanų įmokų po lizingo sutarčių nutraukimo bei 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

20Teismui patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovo T. K. priteistinas sumokėtas žyminis mokestis CPK (93 str. 1 d.), bei turėtos papildomos išlaidos už bandymą įteikti procesinius dokumentus per antstolį – 83.00 Lt. o valstybei iš atsakovo T. K. priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str., 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti ieškovui UAB Swedbank lizingas“ (111568069, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius) iš atsakovo T. K. (a.k. ( - )) 168 584,36 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus, 36 ct) nuostolio iš turto pardavimo, 2 138,07 Lt (du tūkstančius šimtą trisdešimt aštuonis litus, 7 ct) papildomų išlaidų, 23 415,12 Lt (dvidešimt tris tūkstančius keturis šimtus penkiolika litų, 12 ct) dydžio palūkanų įmokų po lizingo sutarčių nutraukimo, iš viso 194 137,58 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt keturis tūkstančius šimtą trisdešimt septynis litus, 58 ct), 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2011 m. spalio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9 766,00 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą, 83,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį.

24Priteisti valstybei iš atsakovo T. K. 14,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

25Sprendimas per 30d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Nurodė, kad jis ir UAB „SI grupė“ sudarė lizingo sutartis Nr. LT059996... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. sprendimu už akių ieškinį... 7. Teismas registruotu paštu 2014-01-16 ir 2014-02-06 siuntė ieškovo nurodytu... 8. Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovė ieškinį palaikė.... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „SI... 11. Dėl UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimų T. K..... 12. CK 6.574 str. yra nurodyta, kad kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. birželio 21 d. nutartyje c.b. Nr.... 14. CK 6.81 str. 1 d. yra nurodyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir... 15. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d, nutartimi ieškovo... 16. Nagrinėjamoje byloje UAB „SI grupė“ nepažeidus esminės lizingo... 17. Iš į bylą pateiktų dokumentų, matyti, kad ieškovas informavo tiek UAB... 18. Pranešimu, kuriuo buvo nutrauktos lizingo sutartys UAB „SI grupė“ buvo... 19. Kadangi Lizingo sutartimi prisiimti įsipareigojimai tinkamai įvykdyti nebuvo,... 20. Teismui patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovo T. K. priteistinas... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str., 259... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti ieškovui UAB Swedbank lizingas“ (111568069, Konstitucijos pr. 20A,... 24. Priteisti valstybei iš atsakovo T. K. 14,65 Lt procesinių dokumentų... 25. Sprendimas per 30d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...