Byla 2A-1178-264/2014
Dėl priskaičiuoto mokesčio pripažinimo neteisėtu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. J. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-383-470/2014 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovei Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Žembrė“ dėl priskaičiuoto mokesčio pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėta jam atsakovės priskaičiuotą 937,19 Lt skolą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad daugiabučiame name, kuriame jis gyvena, įsteigta DNSB „Žembrė“. Visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo priimtas nutarimas mokėti bendrijos darbuotojų atlyginimams po 4 Lt nuo buto, tačiau bendrijos vadovai savavališkai šią sumą padidino ir atsiskaitymo lapeliuose pradėjo nurodyti didesnę sumą. Nuo 2005 m. balandžio mėnesio jis nustojo mokėti neteisėtai skaičiuojamus padidintus mokesčius, o nuo gegužės mėnesio jam skirtame atsiskaitymo lapelyje jau buvo pradėta skaičiuoti skola, kuri nuolat augo. Mokesčių padidinimą laikė neteisėtu, kreipėsi į bendrijos pirmininkę ir buhalterę, kad jam paaiškintų, kada ir kokiu pagrindu atlyginimams skirta suma buvo padidinta. Be to atsakovė gyventojų ėmė rinkti kaupimo lėšas, tačiau kada ir kokiu pagrindu bendrija nusprendė dėl tokio pobūdžio mokesčio, niekada iš bendrijos administracijos nei žodžiu, nei raštu paaiškinimo negavo. Skolos skaičiavimas yra neteisėtas, kadangi neatitinka DNSB „Žembrė“ įstatų, patvirtintų Alytaus rajono savivaldybės valdybos 1995-12-27 sprendimu, nuostatų reikalavimams.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad nors DNSBĮ 21 straipsnio nuostatos įpareigoja bendrijos narį bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus, tačiau ieškovas tokių nustatytų mokesčių pilnai nemoka. Ieškovo ginčijamos kaupimo lėšos po 4,60 Lt buvo nustatytos 2006 m. spalio 17 d. bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu, bendrijos darbuotojų atlyginimams renkamas įmokų dydis buvo nustatytas 2007 m. lapkričio 31 d. bendrijos visuotinio susirinkimo metu, kur toks dydis patvirtintas 13,29 Lt, 2001 m. sausio 15 d. bendrijos narių visuotiniame susirinkime buvo nutarta rinkti po 0,50 Lt kitoms išlaidoms. Šių nutarimų pagrindu bendrijos administracija skaičiuoja mokesčius ir rinkliavas bendrijos nariams, tame tarpe ir ieškovui, tačiau ieškovas po to, kai buvo įtartas bendrojo naudojimo elektros energijos vagyste, įmokas sumoka pagal dydžius, patvirtintus iki minėtų nutarimų priėmimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo V. J. 800 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti atsakovei Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Žembrė“ bei 48 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad ieškovas gyvena daugiabučio namo ( - ). Gyvenamajame name įsteigta DNSB „Žembrė“, jos įstatai nustatyta tvarka patvirtinti 1995-12-27 Alytaus rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 103-V bei įregistruoti VĮ Registrų centre nuo 1995 m. gruodžio 27 d.. Ieškovas yra bendrijos narys. Atsakovė kas mėnesį bendrijos nariams, tame skaičiuje ir ieškovui, teikia sąskaitas apmokėjimui. Atsakovė į bylą pateikė bendrijos narių visuotinių susirinkimų protokolus, kuriais pagrindė ieškovo ginčijamų rinkliavų nustatytus dydžius, o būtent 2001-01-15 buvo nutarta kitoms išlaidoms rinkti po 0,50 Lt nuo kiekvieno buto; 2006-10-17 buvo nutarta rinkti po 0,05 ct kaupimo lėšų (kitos išlaidos), skaičiuojamų nuo buto kvadratinio metro, pradedant tokią rinkliavą rinkti nuo 2006 m. spalio mėnesio; 2007-11-31 buvo nutarta bendrijos darbuotojų atlyginimams mokėti po vieną minimalų atlyginimą. Atsakovo atstovės D. I. paaiškinimu, įvertinus bendrijos narių skaičių, tokios rinkliavos dydis sudarė 13,29 Lt. Teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimą pripažinti neteisėtomis rinkliavas iš esmės grindė tvirtinimu esą jų dydžiai buvo nustatyti neteisėtai, t.y. nebuvo šaukiami visuotiniai bendrijos narių susirinkimai, o sprendimai padidinti rinkliavas priimti bendrijos administracijos vienasmeniškai. Teismas nurodė, kad toks ieškovo teiginys iš esmės paneigtas DNSB „Žembrė“ pateiktais į bylą visuotinių bendrijos narių susirinkimų, vykusių nuo 1992 metų, protokolais, kurie įrodo, kad susirinkimų metu buvo nutarta dėl rinkliavų pobūdžio, dydžių, bei jų kitimo. Ieškovas nors ir nurodė susirinkimų protokolus esant suklastotus, tačiau neteikė teismui savarankiško reikalavimo pripažinti juos neteisėtais ir negaliojančiais, bet apsiribojo vien savo paaiškinimu. Nesant savarankiško reikalavimo pripažinti negaliojančiais visuotinius bendrijos narių susirinkimų protokolus, kuriais kaip pagrindiniais įrodymais atsikirsdama į ieškinį rėmėsi atsakovė, ir nesant aplinkybių, numatytų CPK 184 straipsnio 1 dalyje, teismas dėl protokolų pripažinimo niekiniais savo iniciatyva nesprendė ir juos vertino kaip atsakovės civiliniame procese pateiktus tinkamus rašytinius įrodymus, kuriais atsakovė tinkamai atsikerta į ieškovo ieškinį. Ieškovo pakviesti liudytojai iš esmės nepatvirtino ieškovo teiginio apie tai, kad visuotiniai bendrijos narių susirinkimai iš viso nebuvo šaukiami. Šie liudytojai teigė, kad susirinkimai būdavo organizuojami, tačiau juose nebūdavo priimami sprendimai. Ieškovas civilinėje byloje nenurodė, kokiam būtent norminiam aktui prieštarauja pateiktų į civilinę bylą protokolų forma ar turinys. Teisės aktas, tiesiogiai reglamentuojantis daugiabučių namų savininkų, bendrijų, jų narių teisinius santykius – DNSBĮ, numato tik pareigą protokoluoti visuotinių bendrijos narių susirinkimų nutarimus (tokia pareiga atsirado įsigaliojus 2000-06-20 įstatymo redakcijai), tačiau jokie specialūs reikalavimai nei protokolo formai, nei jo turiniui šiame teisės akte nekeliami. Reikalavimas protokoluoti susirinkimus, juos pasirašyti bendrijos pirmininkui ir sekretoriaujančiam bei saugoti ne mažiau nei 10 metų, numatytas ginčijamų visuotinių susirinkimų metu galiojusioje teisės normoje - DNSBĮ 21 straipsnio 8d. (red., galiojusi nuo 2004-02-14 iki 2010-01-05), atsakovės yra išpildytas, pateiktų protokolų turinys aiškus, suprantamas, įskaitomas, pasirašytas įgaliotų asmenų, kas leidžia vertinti šiuos protokolus kaip tinkamus rašytinius įrodymus. Į bylą nebuvo pateiktas protokolų registracijos žurnalas, tačiau jo buvimas ar nebuvimas nepaneigia fakto, kad protokolai buvo rašomi. Priskaičiuotų rinkliavų dydžio aritmetinio teisingumo ieškovas byloje neginčijo ir šiuo pagrindu ieškinio reikalavimo nekėlė, todėl teismas sprendime atskirai nepasisakė dėl tokių dydžių skaičiavimo tikslumo vertindamas, kad skaičiavimai atlikti teisingai.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas V. J. apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 30-33) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-02-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą - pilnai patenkinti ieškovo ieškinį - pripažinti neteisėta atsakovės Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Žembrė“ 937,19 Lt paskaičiuotą skolą; nepatenkinus ieškovo ieškinio pilnai, priimti sprendimą patenkinti jį iš dalies: panaikinti skolos dalį, susidariusią dėl kaupiamųjų lėšų nemokėjimo - 184,00 Lt, panaikinti ieškovui priteistas fizinio asmens D. I., kuri nėra šios bylos šalis, patirtas bylinėjimosi išlaidas - 800,00 Lt; išreikalauti iš atsakovės 2007-11-31 Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Žembrė“ narių visuotinio susirinkimo protokolo Nr. 24 originalą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, vadovavosi ne iki galo išnagrinėta informacija ir įrodymais, kurie nėra susiję su šia byla arba kelia abejonių dėl jų tikrumo. 2001-01-15 protokole nurodoma, kad buvo nutarta kitoms išlaidoms rinkti po 0,50 Lt nuo kiekvieno buto. ieškovas šias lėšas visada mokėjo ir moka, jos nėra ieškovo skolos, minimos ieškinyje, dalis, todėl šis dokumentas yra nesusijęs su byla. 2006-10-17 protokolas, kuriuo buvo nuspręsta rinkti po 0,05 Lt kaupimo lėšų, skaičiuojamų nuo buto kvadratinio metro, pradedant tokią rinkliavą rinkti nuo 2006 m. spalio mėn. yra namo ( - ), o ieškovas gyvena name ( - ). Kaupiamosios lėšos ieškovui buvo pradėtos skaičiuoti tik nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio, o ne nuo 2006 m. spalio mėn., todėl šis dokumentas taip pat yra nesusijęs su bylos esme. 2007-11-31 byloje pateiktos protokolo Nr. 24 kopijos nėra identiškos – vienoje rašoma, kad susirinkime dalyvavo 26 nariai, o kitoje - 36 nariai, ir aiškiai matoma, kad šie skaičiai buvo taisyti. Kadangi protokolo kopija, kurioje nurodoma, jog susirinkime dalyvavo 26 bendrijos nariai, buvo pateikta teismui anksčiau, o žinant, kad bendriją sudaro 69 nariai, todėl susirinkimas būtų laikomas neteisėtu. Teismas negalėjo šiomis protokolo kopijomis remtis kaip pateiktais tinkamais rašytiniais rodymais, nes neaišku, kuri kopija yra tikroji.

102. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti apelianto 2013-06-12 į civilinę bylą pateiktą dokumentą, kurį jis įvardijo kaip atsiliepimą į atsakovės atsiliepimą į ieškinį. Šis dokumentas į civilinę bylą buvo pateiktas be jokio prierašo „dublikas“. Jis procesiniame dokumente padarytas be ieškovo žinios. Dokumento pabaigoje aiškiai yra įvardijamas prašymas įpareigoti atsakovę pateikti protokolų originalus, o ne jų kopijas, tačiau teismas šio prašymo nepagrįstai netenkino. Teismas negalėjo tokio prašymo atmesti vien dėl formalių priežasčių. CPK 314 str. numato teisę apeliacinės instancijos teismui priimti naujus įrodymus. 2007-11-31 dienos protokolo Nr. 24 originalas yra besąlygiškai būtinas byloje, nes kyla pagrįsta abejonė dėl šio dokumento tikrumo. Tai svarus įrodymas, aiškiai patvirtinantis apelianto argumentus.

113. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad visi byloje pateikti protokolai neatitinka juridinių asmenų susirinkimų protokolams įstatymais keliamų reikalavimų: prie protokolų nėra pridėtų dalyvių sąrašų, taip pat nėra pridėtos informacijos apie susirinkimo sušaukimą. Ieškovas 2013-09-26 dieną teismui pateikė rašytinį prašymą, įpareigoti atsakovę pateikti bendrijos narių susirinkimų protokolus, susijusius su mokesčiais į bendrijos kasą, protokolų registracijos žurnalą ir narių, dalyvavusių susirinkimuose, sąrašus, o nepateikus susirinkimuose dalyvavusių asmenų sąrašų, spręsti klausimą dėl protokolų pripažinimo negaliojančiais. Teisėja ieškovo prašymą į bylą įtraukė, bet uždėjo rezoliuciją, kad šis klausimas bus sprendžiamas teisme, tačiau teismo posėdžio metu šis prašymas sprendžiamas teisme taip pat nebuvo. Tai yra grubus procesinis pažeidimas, dėl kurio buvo priimtas nepagrįstas ir neteisėtas sprendimas.

124. Teismas nesirėmė ieškovo parodymais, kad bendrijos narių susirinkimai neatitikdavo įstatymais keliamų reikalavimų, nevyko ataskaitiniai bendrijos nariu susirinkimai, bei susirinkimai, kuriuose būtų sprendžiami kaupiamųjų lėšų rinkimo ir bendrijos darbuotojų atlyginimų mokėjimo klausimai. Ieškovo parodymus patvirtino ir liudytojų parodymai, tačiau teismas šiais įrodymais nesivadovavo, netinkamai juos interpretavo, įvertino ir išaiškino.

135. Teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes D. I. nėra bylos šalis. Atsakovė DNSB „Žembrė“ jokių bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme nepatyrė. Teisinės pagalbos sutartis su advokatu G. G. yra sudaryta ne su bylos šalimi DNSB „Žembrė“, o su fiziniu asmeniu D. I., teigiant, kad ji yra DNSB „Žembrė“ pirmininkė. Šiuo metu D. I. nėra teisėta DNSB „Žembrė“ pirmininkė ir neturi teisės ją atstovauti šioje byloje.

14Atsiliepimas į apeliacinį skundą nepateiktas.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.

18Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija tuo aspektu, kad teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų įvertinimą reglamentuojančias proceso normas, dėl to nepagrįstai atmetė jo ieškinį.

19Byloje kilęs ginčas dėl atsakovės DNSB „Žembė“ reikalavimo apmokėti sąskaitas už teikiamas paslaugas pagrįstumo.

20Bylos duomenimis DNSB „Žembrė“ įsteigta 1995 m., jai priklauso 5 daugiabučiai namai, tarp jų ir daugiabutis namas Nr. 3, kuriame yra ieškovui priklausantis butas Nr. 10. Ieškovas yra bendrijos narys. Atsakovė kas mėnesį bendrijos nariams, taip pat ir ieškovui, teikia sąskaitas apmokėjimui.

21Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti bendrijos jam priskaičiuotą 937,19 Lt skolą nuo 2005 m. balandžio mėnesio iki ieškinio padavimo neteisėtomis rinkliavomis, nurodydamas, kad įmokų bendrijos darbuotojų atlyginimams ir kaupiamosios lėšos buvo nustatyti neteisėtai, t.y. nebuvo šaukiami visuotiniai bendrijos narių susirinkimai, o sprendimai padidinti rinkliavas priimti bendrijos administracijos vienasmeniškai.

22Apeliantas procesiniuose dokumentuose iš esmės neginčija kainų ir tarifų sąskaitose apskaičiavimo pagrįstumo aspektu, o neigia finansinio reikalavimo pagrįstumą remdamasis savo kaip daugiabučio namo buto savininko pareigos reguliariai mokėti kaupimo lėšas bei atlyginimą bendrijos darbuotojams. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas nepareiškė savarankiškų reikalavimų pripažinti negaliojančiais visuotinius bendrijos narių susirinkimų protokolus, kuriuose buvo nutarta padidinti bendrijos darbuotojų atlyginimus, rinkti kaupiamąsias lėšas ir kitus mokesčius, pripažino pakankamais rašytiniais įrodymais, pagrindžiančiais atsakovo atsikirtimus į ieškinį, ieškinį atmetė kaip neįrodytą.

23Kasacinio teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

24Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, kad teismas neturėjo laikyti tinkamu įrodymu protokolo Nr. 24 kopijų, kurių vienoje nurodoma, jog susirinkime dalyvavo 26 bendrijos nariai, o kitoje - 36 bendrijos nariai, žinant, kad bendriją sudaro 69 nariai, nes neaišku, kuri kopija yra tikroji, o dėl namo Nr. 3 kaupiamųjų lėšų rinkimo nėra priimtas bendrijos narių nutarimas.

25Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013 01 01).

26CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis).

27Ar ieškovas įvykdė pareigą įrodyti reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes, yra sprendžiama pagal jo pateiktus įrodymus dėl konkrečių bylos aplinkybių ir pagal atsakovo pateiktus atsikirtimus bei juos įrodančius duomenis. Jeigu atsakovas prieštarauja ieškovo reikalavimui, bet neįrodo savo atsikirtimų, tai savaime (per se) nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovo nurodytos aplinkybės yra įrodytos.

28Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė byloje ne kartą buvo įpareigota pateikti visus bendrijos susirinkimų protokolus, kuriais nutarta skaičiuoti įmokas butų savininkams.

29Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pateiktos 2007-11-31 protokolo Nr. 24, kuriame buvo nutarta visiems darbuotojams mokėti 1 minimalų atlyginimą, kopijos, kurios nėra identiškos – vienoje rašoma, kad susirinkime dalyvavo 26 nariai, o kitoje - 36 nariai, aiškiai matoma, kad šie skaičiai taisyti (1 t. b. l. 78, 85). Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme 2014 m. birželio 19 d. nutartimi teismas pasiūlė atsakovei pateikti 2007-11-31 protokolo Nr. 24 originalą, kitus dokumentus, kurių pagrindu buvo nuspręsta rinkti kaupiamąsias lėšas visos bendrijos gyvenamųjų namų ar namo Nr. 3 savininkų atžvilgiu (2 t. b. l. 44). Atsakovės atstovė pateikė DNSB „Zembrė“ įstatų, įregistruotų 2014-07-21 juridinių asmenų registre, kopiją, 2009-09-16 susirinkimo protokolo Nr. 26 kopiją, bei 2007-11-31 susirinkimo protokolo Nr. 24 originalą, kuriame nurodytas dalyvavusių bendrijos narių skaičius - 36 (2 t. b. l. 48-57).

30Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 8 punktą, 1995 m. bendrijos įstatus (21.3 p., 21.5, 21.6 p.) bei pagal atsakovės naujausius 2014 m. įstatus (15.8 p.) bendrijos narių susirinkimo kompetencijai priskirta spręsti darbuotojų darbo apmokėjimo klausimus, nustatyti tikslinių įmokų ir įmokų, susijusių su bendrijos veikla, jų mokėjimo ir naudojimo tvarką (1 t. b. l. 63-66), o bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė bendrijos narių. Apelianto teiginiai, kad byloje pateiktos 2007-11-31 protokolo Nr. 24 kopijos negali būti laikomos tinkamais rašytiniais įrodymais iš dalies pagrįsti. Todėl kilus abejonėms, išreikalautas minėto protokolo Nr. 24 originalas, kuris iš dalies neatitinka CK 2. 90 str. protokolo turiniui ir formai keliamų reikalavimų (yra neaptartų taisymų, nenurodytas bendras bendrijos narių skaičius ir kt.). Tačiau tai savaime nereiškia, kad tokio susirinkimo iš viso nebuvo ir nepatvirtina apelianto teiginių dėl 2007-11-31 priimtų nutarimų neteisėtumo. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčijami šio susirinkimo nutarimai. Nesant savarankiško reikalavimo pripažinti negaliojančiais visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepripažino jų niekiniais. Nesant protokolo Nr. 24 suklastojimo įrodymų CPK 184 straipsnio pagrindu, 2007-11-31 protokolą Nr. 24 pripažinti niekiniu teismo iniciatyva nėra pagrindo (CPK 185 str.). Iš byloje esančių kitų bendrijos susirinkimų protokolų, atsakovės atstovės D. I. paaiškinimų teisme (LITEKO sistemoje garso įrašas 2014 01 13) matyti, kad nuo 2000 m. bendrijos darbuotojams mokamas minimalaus dydžio atlyginimas, kad rinkliavos dydis butui didėjo kelis kartus nuo 4 lt iki 13,29 Lt, todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiais dėl apeliantui priskaičiuoto mokesčio bendrijos darbuotojų atlyginimams neteisėtumo (CPK 178 str.).

31Iš ieškovo pateiktų į bylą bendrijos sąskaitų, matyti, kad kaupiamosios lėšos – po 4, 60 Lt/mėn. ieškovui priskaičiuojamos nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio, kas iki ieškinio padavimo teismui dienos sudaro 184 Lt (4, 60 Lt x 40 mėn.) (1 t. b. l. 101). Iš atsakovės pateikto 2006-10-17 protokolo (1 t. b. l. 122 ), atsakovės atstovės rašytinių paaiškinimų (1 t. b. l. 50), bendrijos sąskaitose pateiktų apmokėjimui skaičiavimų, matyti, kad 2006-10-17 įvyko DNSB „Žembrė“ 2-o namo gyventojų (18 butų namo) susirinkimas, kurio metu nutarta nuo 2006 m. spalio mėn. skaičiuoti po 0, 05 Lt nuo buto kvadratinio metro, pradedant tokią rinkliavą rinkti nuo 2006 m. spalio mėnesio. Iš byloje esančio atsakovės atstovės 2012 01 08 rašto ieškovui bei 2009-09-16 susirinkimo protokolo matyti (1 t. b. l. 50, 2 t. b. l. 58-59), kad 2009-09-16 susirinkime namo gyventojai pasiūlė rinkti kaupimo lėšas ir kitų namų gyventojams.

32Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo įrodymų vertinimo. Išklausius byloje apklaustų liudytojų D. Č., V. Č. apklausos garso įrašus, matyti, kad liudytojai jokių konkrečių aplinkybių nepaaiškino, teigė, kad gyvena name ( - ), kurio gyventojai kartu su bendrijos pirmininkė aptardavo namo apšildymo ir kitus ūkinius klausimus, tačiau apie kitų namų gyventojų ar bendrijos susirinkimus nieko nežino (LITEKO sistemoje 2014 m. sausio 20 d. posėdžio garso įrašas). Nors byloje nėra pateikta bendrijos narių susirinkimo protokolo dėl namo ( - )gyventojų sprendimo rinkti kaupiamąsias lėšas, tačiau bendriją sudaro 5 gyvenamieji namai, tokio dydžio kaupiamosios lėšos yra skaičiuojamos ir kitų daugiabučių namų savininkams ilgą laiką, apeliantas savo procesiniuose dokumentuose neneigė, kad toks mokestis yra skaičiuojamas visiems namo ( - )gyventojams, todėl konstatuotina, kad dauguma butų savininkų pritarė tokio pobūdžio lėšų rinkimui. Apelianto nurodomos aplinkybės dėl bendrijos pirmininkės netinkamo pareigų vykdymo, susirinkimų sušaukimo tvarkos, jų įforminimo pažeidimų nėra lemiantys. Iš byloje esančių raštų matyti, kad pats ieškovas, būdamas bendrijos nariu, ilgą laiką tokią tvarką toleravo, nesinaudojo jam suteiktomis teisėmis (gauti informaciją apie bendrijos veiklą, kaupiamų lėšų panaudojimą ir kt.). Atsižvelgiant į CK 1. 5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju bendrijos narių daugumos valia skaičiuojami apelianto ginčijami mokesčiai, todėl apeliantas negali būti atleistas nuo jo kaip daugiabučio namo buto savininko įstatyme įtvirtintos pareigos, susijusios su kaupiamųjų lėšų rinkimu (CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

33Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų

34Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes D. I. nėra bylos šalis, o atsakovė DNSB „Žembrė“ jokių bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme nepatyrė. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais teiginiais nesutinka.

35CPK 98 str. straipsnyje reglamentuojamas išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Iš byloje esančių dokumentų, matyti, kad atsakovė buvo atstovaujama advokato G. G., su kuriuo atsakovės DNSB „Žembrė“ vardu sudarė sutartį bendrijos pirmininkė D. I., juridinių asmenų registro duomenimis (1 t. b. l. 14) ji nuo 2007-11-12 įregistruota kaip bendrijos pirmininkė, todėl nesant byloje duomenų apie kito asmens paskyrimą, nėra teisinio pagrindo konstatuoti jos atstovavimą atsakovei kaip juridiniam asmeniui netinkamu CPK 55 straipsnio pagrindu. Bylos duomenimis už atsiliepimo į ieškinį surašymą bei atstovavimą teisme atsakovė turėjo 800 Lt advokato pagalbos išlaidas, kurios neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio (1 t. b. l. 115-120), todėl pirmosios instancijos teismas jas pagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovei DNSB „Žembrė“ CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu.

36Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytu konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas teisingas, naikinti jį apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas pripažinti... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad nors DNSBĮ 21 straipsnio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Ieškovas V. J. apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 30-33) prašo panaikinti Alytaus... 9. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės... 10. 2. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti apelianto 2013-06-12 į civilinę... 11. 3. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad visi byloje pateikti protokolai... 12. 4. Teismas nesirėmė ieškovo parodymais, kad bendrijos narių susirinkimai... 13. 5. Teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes D.... 14. Atsiliepimas į apeliacinį skundą nepateiktas.... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 18. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija tuo aspektu, kad... 19. Byloje kilęs ginčas dėl atsakovės DNSB „Žembė“ reikalavimo apmokėti... 20. Bylos duomenimis DNSB „Žembrė“ įsteigta 1995 m., jai priklauso 5... 21. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti bendrijos jam priskaičiuotą 937,19 Lt... 22. Apeliantas procesiniuose dokumentuose iš esmės neginčija kainų ir tarifų... 23. Kasacinio teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais... 24. Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, kad teismas neturėjo laikyti tinkamu... 25. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir... 26. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir... 27. Ar ieškovas įvykdė pareigą įrodyti reikalavimą pagrindžiančias... 28. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė byloje ne kartą buvo... 29. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pateiktos 2007-11-31 protokolo... 30. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 8... 31. Iš ieškovo pateiktų į bylą bendrijos sąskaitų, matyti, kad kaupiamosios... 32. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo... 33. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų... 34. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė bylinėjimosi... 35. CPK 98 str. straipsnyje reglamentuojamas išlaidų advokato ar advokato... 36. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytu konstatuoja, kad... 37. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. sprendimą palikti...