Byla e2-25331-910/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei K. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 664,55 Eur negrąžintos paskolos, 173,99 Eur palūkanų, 41,32 Eur administravimo mokesčio, 40,32 Eur delspinigių, 36,16 Eur vėlavimo palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu. Teismo pranešimu atsakovė informuota, kad per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovės priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė 2015-02-09 ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_2015_07483_11647 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 700 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 25 procentai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 11647, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 700 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2017-02-15. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-04-07 pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą Sutartyje, nuo pranešimo dienos Sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“.

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 664,55 Eur negrąžinta dalis kredito ir 173,99 Eur palūkanos (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis, sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 punktai).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 36,16 Eur vėlavimo palūkanas ir 40,32 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjai laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, ji papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

9Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistini 40,32 Eur delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 36,16 Eur palūkanų priteisimo atmestinas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 41,32 Eur administravimo mokestį. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistinas 41,32 Eur administravimo mokestis.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 920,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-05-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (96,22 proc.), ieškovui iš atsakovės priteisiama 21,17 Eur žyminio mokesčio ir 58,21 Eur advokato pagalbos išlaidų, iš viso – 79,38 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei K. T. tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (j. a. k. 303259527) iš atsakovės K. T. (a. k. ( - ) 664,55 Eur skolos, 173,99 Eur palūkanų, 41,32 Eur administravimo mokesčio, 40,32 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 920,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-05-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 79,38 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai