Byla 2S-1657-112/2014
Dėl iškeldinimo iš patalpų ir nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Hoja Electronics“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo V. N. ieškinį atsakovui UAB „Hoja Electronics“, trečiajam asmeniui AB „Lesto“ dėl įpareigojimo tinkamai vykdyti nuomos sutartį ir atsakovės UAB „Hoja Electronics“ priešieškinį ieškovui V. N., atsakovei V. T., tretiesiems asmenims UAB „MTD“, AB „Lesto“ dėl iškeldinimo iš patalpų ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas teismo prašo pripažinti atsakovės UAB „Hoja Electronics“ veiksmus nutraukiant elektros energijos tiekimą neteisėtais ir įpareigoti atsakovą ne vėliau kaip teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną pateikti AB „Lesto“ prašymą atnaujinti elektros energijos tiekimą į patalpas, esančias ( - ).

3Atsakovė UAB „Hoja Electronics“ priešieškiniu prašo solidariai iš V. N. ir V. T. priteisti už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2014-03-01 6 300 Lt nuomos mokesčio (negautų pajamų), taip pat už minėtą laikotarpį iš jų priteisti 6 537 Lt komunalinių mokesčių, 1 409 Lt delspinigių, po 300 Lt kas mėnesį nuo 2014-03-01 iki patalpų atlaisvinimo ir jų perdavimo atsakovei UAB „Hoja Electronics“ bei į pareigoti sumokėti komunalinius mokesčius iki patalpų atlaisvinimo ir jų perdavimo atsakovei, įpareigoti V. N. ir V. T. atlaisvinti pagal 2011-11-29 nuomos sutartį patalpas, esančias S. D. g. 18, Palangoje, per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas V. N. ir atsakovė V. T. teismo prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas, priimtas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje (Nr. 2-2310-527/2014) pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ ieškinį atsakovėms UAB „Hoja Electronics“, UAB „MTD“, AB Šiaulių bankui dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo (tretieji asmenys: G. G., UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, D. P., Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarė D. B.).

5Palangos miesto apylinkės teismas 20174-08-05 nutartimi prašymą tenkino. Sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, UAB „MTD“, AB Šiaulių bankui dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo (tretieji asmenys: G. G., uždarojo akcinė bendrovė „Pajūrio administratorių agentūra“, D. P., Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarė D. B.) (Nr. 2-2310-527/2014 (Proceso Nr.2-56-3-00645-2014-8)). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abi bylos yra susijusios. Nurodė, kad priešieškinio reikalavimai atlaisvinti patalpas bei atlyginti nuostolius susiję su atsakove UAB „Hoja Electronics“, kuri yra ginčo patalpų savininkė. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl minėtų patalpų disponavimo teisės. Atsižvelgęs į tai, nutarė, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamos bylos baigtis gali įtakoti Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos bylos baigtį.

6Atskiruoju skundu UAB „Hoja Electronics“ prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014-08-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Teigia, jog vien todėl, kad yra nagrinėjamas ginčas dėl patalpų disponavimo teisės, nereiškia, kad ieškovai nėra skolingi UAB „Hoja Electronics“. Teigia, kad ginčas yra sprendžiamas tik iš teisinių santykių, susijusių su ieškovu ir atsakove UAB „Hoja Electronics“. Nuomos sutartis sudaryta 2011-11-29 ir ginčo, kad tuo metu atsakovė nebuvo nuomojamų patalpų savininkė nėra. Ginčas vyksta dėl to, kad ieškovas V. N. pagal nuomos sutartį nemoka komunalinių mokesčių, juos turi mokėti UAB „Hoja Electronics“, todėl ieškovas V. N. yra skolingas būtent jai. Nuostoliai taip pat yra susidarę už laikotarpį, kai niekas neginčija UAB Hoja Electronics“ nuosavybės. Teigia, kad Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje nustatyti faktai neturės jokios reikšmės šiais bylai. Be to, nurodė, kad UAB „MTD“ taip pat sutinka su priešieškinio reikalavimais, todėl nėra skirtumo kieno ieškinys dėl iškeldinimo ir skolos bus patenkintas.

7Atsiliepimu į skundą ieškovas V. N. ir atsakovė V. T. prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Pasak jų, išnagrinėjus Kauno apygardos teisme nagrinėjamą ieškinį, paaiškės, kas yra tinkama proceso šalis ir kas turi teisę reikšti reikalavimus. Nurodė, kad tai įtakos turi ir jo reiškiamam ieškiniui, nes panaikinus 2013-07-29 sutartį, UAB „Hoja Electronics“ neturėtų atsakyti pagal ieškinį. Be to, paaiškėtų ar UAB „Hoja Electronics“ turėjo teisę reikšti priešieškinį atlaisvinti patalpas, kurios jai nepriklauso ir nepriklausė priešieškinio pateikimo metu. Tik nuo Kauno apygardos teismo priimto sprendimo bus aišku, ar byloje esančios šalys yra tinkamos.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

10Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla, kurioje bus nustatytas ieškovams nuomojamų patalpų savininkas. Apeliantas mano, kad civilinėje byloje Nr. 2-2310-527/21014 priimtas sprendimas negali turėti jokios įtakos šios bylos sprendimui.

11Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 str.) CPK 163 str. 3 p. nustatyta, kad kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad pagal šį pagrindą galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010).

12Nagrinėjamu atveju ieškovas V. N. pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Hoja Electronics“ dėl įpareigojimo tinkamai vykdyti nuomos sutartį, sudarytą 2011-11-29.

13Atsakovė UAB „Hoja Electronics“ pareiškė priešieškinį ieškovui V. N., V. T., trečiais asmuo AB „Lesto“, dėl nuostolių priteisimo ir įpareigojimo atlaisvinti patalpas. Priešieškinis pareikštas 2014-04-14. Jis grindžiamas 2011-11-29 nuomos sutartimi. Teigia, jog ieškovai pagal šią nuomos sutartį nemoka nuomos mokesčio bei komunalinių mokesčių. Prašo iš atsakovų priteisti:

  1. 6 300 Lt nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2014-03-01;
  2. 6 537 Lt komunalinių mokesčių už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2014-03-01;
  3. Solidariai iš atsakovų priteisti po 300 Lt kas mėnesį nuo 2014-03-01 iki patalpų atlaisvinimo ir jų perdavimo atsakovei, įpareigoti už tą laikotarpį mokėti mokesčius;
  4. Įpareigoti atsakovus atlaisvinti pagal 2011-11-29 nuomos sutartį išnuomotas patalpas.

14Kauno apygardos teisme ieškovė BUAB „Ronier Development“ pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Hoja Electronics“, UAB „MTD“, AB „Šiaulių bankas“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo. Prašo pripažinti niekiniu ab initio 2013-07-29 susitarimą dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, taikyti niekinio sandorio negaliojimo pasekmes/restituciją. Ginčas yra dėl pastato, esančio ( - ), kuris nagrinėjamoje byloje išnuomotas ieškovui, savininko. Iš esmės nagrinėjama ginčas yra dėl 2013-07-29 susitarimo nutraukti

152012-06-15 pirkimo–pardavimo sutartį (2012-06-15 UAB „Hoja Electronics“ perleido ginčo pastatą UAB „MTD“) pripažinimo negaliojančiu, pagal kurią nuosavybės teisę UAB „MTD“ atgal perleido UAB „Hoja Electronics“.

16Taigi Kauno apygardos teismui tenkinus ieškinį, gautųsi taip, jog UAB „Hoja Electronics“ nuo 2012-06-15 perdavė nuosavybės teises UAB „MTD“ ir nuo tada nėra ginčo patalpų savininkė. Iš nurodytų aplinkybių aišku, kad UAB „Hoja Electronics“ nuo 2012-06-15, kuomet pardavė ginčo patalpas UAB „MTD“, iki 2013-07-29, kuomet susitarė nutraukti 2012-06-15 pirkimo-pardavimo sutartį, savininke nebuvo.

17Nagrinėjamoje byloje UAB „Hoja Electronics“ priešieškinio reikalavimai susiję su laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki patalpų atlaisvinimo. Į šį laikotarpį įeina ir laikotarpis, kuomet UAB „Hoja Electronics“ nebuvo ginčo patalpų savininkė (2012-06-15–2013-07-29) ir ginčo laikotarpis nuo 2013-07-29 iki išsikeldinimo. Reikalavimą iškeldinti V. N. ir V. T. iš ginčo patalpų pareiškė UAB „Hoja Electronics“, dėl kurios reikalavimo teisės ir yra iškilęs ginčas.

18Pažymėtina, kad parduodant nekilnojamąjį turtą, jo pardavėjas privalo pirkėjui pranešti apie nuomos sutartį ir tuomet nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui (CK 6.494 str. 1 d., 3 d., CK 6.495 str.). Atsižvelgus į tai, visos nuomos teisės ir pareigos pereina naujam nuomojamų patalpų savininkui. Pagal 2012-06-15 pirkimo-pardavimo sutartį turėjo pereiti UAB „MTD“. Kauno apygardos teismui tenkinus ieškinį, paaiškėtų, jog UAB „Hoja Electronics“ nuo 2012-06-15 nėra ginčo patalpų savininkė. Taigi nuo šios bylos galutinio rezultato paaiškės, ar atsakovė turi teisėtą pagrindą reikšti reikalavimą dėl patalpų atlaisvinimo bei skolos priteisimo.

19Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismui tenkinus ieškinį, ginčo patalpų savininke nuo 2012-06-15 būtų UAB „MTD“. Apeliantės argumentai, jog nebus pažeistos V. N. bei V. T. teisės, jei dėl iškeldinimo bus patenkintas UAB „Hoja Electronics“ reikalavimas, nes UAB „MTD“ yra šioje byloje įtraukta trečiuoju asmeniu atsakovės pusėje ir sutinka su tokiu reikalavimu, yra nepagrįsti. Vien tai, kad UAB „MTD“ yra šioje byloje patraukta trečiuoju asmeniu atsakovės pusėje, dar nereiškia, jog paaiškėjus, jog ji nuo 2012-06-15 yra ginčo patalpų savininkė, pareikš reikalavimą V. N. ir V. T. dėl iškeldinimo ir skolos priteisimo. Įvertinus ginčijamą laikotarpį konstatuotina, jog apeliantės argumentai, jog reikalavimas dėl nuostolių (komunaliniai mokesčiai) nėra susijęs su ginčo laikotarpiu, yra visiškai nepagrįsti. Ginčo, kad UAB „Hoja Electronics“ yra ginčo pastato savininkė, nėra tik dėl laikotarpio nuo 2011-11-29 iki 2012-06-15. Reikalavimus atsakovė reiškia nuo

202012-06-01, t. y. tik dėl 14 dienų nėra ginčo. Tačiau tai esminės reikšmės, sprendžiant bylos sustabdymo klausimą, neturi, juolab, kad atsakovė pareiškė reikalavimą dėl iškeldinimo, o ne tik dėl skolos ir nuostolių.

21Kiti atsakovės argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant bylos sustabdymo pagrįstumo klausimą, jie yra susiję su reikalavimų pagrįstumu, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

22Kadangi šioje byloje kilęs ginčas dėl išnuomotų patalpų, dėl kurių savininko ginčas yra nagrinėjamas Kauno apygardos teisme, todėl neišsiaiškinus, kas yra ginčo patalpų savininkė, nėra aišku, kas turi reikalavimo teisę reikšti reikalavimą dėl iškeldinimo bei skolos, nuostolių priteisimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, Palangos miesto apylinkės teismo 2014-08-05 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kurios naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

24Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida... 2. ieškovas teismo prašo pripažinti atsakovės UAB „Hoja Electronics“... 3. Atsakovė UAB „Hoja Electronics“ priešieškiniu prašo solidariai iš V.... 4. Ieškovas V. N. ir atsakovė V. T. teismo prašė sustabdyti bylos... 5. Palangos miesto apylinkės teismas 20174-08-05 nutartimi prašymą tenkino.... 6. Atskiruoju skundu UAB „Hoja Electronics“ prašo panaikinti Palangos miesto... 7. Atsiliepimu į skundą ieškovas V. N. ir atsakovė V. T. prašo palikti... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 10. Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol bus... 11. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovas V. N. pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Hoja... 13. Atsakovė UAB „Hoja Electronics“ pareiškė priešieškinį ieškovui V.... 14. Kauno apygardos teisme ieškovė BUAB „Ronier Development“ pareiškė... 15. 2012-06-15 pirkimo–pardavimo sutartį (2012-06-15 UAB „Hoja Electronics“... 16. Taigi Kauno apygardos teismui tenkinus ieškinį, gautųsi taip, jog UAB... 17. Nagrinėjamoje byloje UAB „Hoja Electronics“ priešieškinio reikalavimai... 18. Pažymėtina, kad parduodant nekilnojamąjį turtą, jo pardavėjas privalo... 19. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismui tenkinus ieškinį, ginčo patalpų... 20. 2012-06-01, t. y. tik dėl 14 dienų nėra ginčo. Tačiau tai esminės... 21. Kiti atsakovės argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant bylos... 22. Kadangi šioje byloje kilęs ginčas dėl išnuomotų patalpų, dėl kurių... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 24. Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti...