Byla 2-5701-400/2014
Dėl už laikotarpį nuo 2007-06-20 iki 2007-07-20 delspinigių suma pagal 2006-07-04 sutartį Nr. 13477 sudaro 438 Lt, kurią ieškovas mažina iki 140 Lt, o už laikotarpį nuo 2007-07-22 iki 2008-01-22 delspinigių suma pagal 2007-01-17 sutartį Nr. 14387 sudaro 4650 Lt, kurią ieškovas mažina iki 250 Lt (b. l. 6, 10)

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovei V. V., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 146 Lt skolą už 2006-07-04 sutartimi Nr. 13477 įsigytą telefoną Nokia 3220, bei 140 Lt delspinigius už šią prekę, 250 Lt skolą už 2007-01-17 sutartimi Nr. 14387 įsigytą telefoną Nokia 1110, bei 250 Lt delspinigius už šią prekę, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad su atsakove 2006 m. liepos 4 d. sudarė nuomos – pardavimo sutartį Nr. 13477, bei už 649 Lt., įsigijo telefoną Nokia 3220, atsakovė pagal sutartį pilnai neatsiskaitė, bei liko ieškovui už parduotą prekę skolinga 146 Lt. Taip pat su atsakove 2007 m. sausio 17 d. buvo sudaryta nuomos – pardavimo sutartis Nr. 14387, kuria atsakovė už 361 Lt., įsigijo telefoną Nokia 1110, atsakovė pagal šią sutartį pilnai neatsiskaitė, bei liko ieškovui už parduotą prekę skolinga 250 Lt.

4Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti delspinigius už įsigytas prekes vadovaudamasis sutarčių 3.4 p., kuriame nurodoma, kad už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 10 % dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas nurodo, kad delspinigiai už 2006-07-04 įsigytą prekę sudaro 438 Lt, o už 2007-01-17 įsigytą prekę sudaro 4650 Lt. Remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d., ieškovas delspinigių sumą mažina, bei prašo priteisti iš atsakovės 140 Lt delspinigių už 2006-07-04 įsigytą prekę, bei 250 Lt delspinigių už 2007-01-17 įsigytą prekę.

5Atsakovė atsiliepime pripažino ieškinį. Ji taip pat pateikė prašymą išdėstyti sprendimu priteistą sumą per 1 metus.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

72006 m. liepos 4 d. UAB „Buities rojus“ su atsakove sudarė nuomos – pardavimo sutartį Nr. 13477, atsakovė pagal šią sutartį už 649 Lt., įsigijo telefoną Nokia 3220, o 2007-01-17 nuomos – pardavimo sutartį Nr. 14387, pagal kurią už 361 įsigijo telefoną Nokia 1110 (b. l. 8, 12). 2009-02-27 reikalavimo perleidimo sutartimis Nr. 111 ir Nr. 103 UAB „Buities rojus“ ieškovei perleido reikalavimo teises į atsakovės neįvykdytus įsipareigojimus, pagal sutartis (b. l. 7-11). Atsakovė įsipareigojo apmokėti už prekę pagal 2006-07-04 sutarties Nr. 13477 5 punktą, t.y., iki 2007 m. liepos 20 d., mokėdama ne mažiau kaip po 54, o už prekę pagal 2007-01-17 sutarties Nr. 14387 5 punktą, t.y., iki 2008 m. sausio 22 d., mokėdama ne mažiau kaip po 30 Lt per mėnesį, tačiau šių savo prievolių neįvykdė ir liko skolingas ieškovui pagal sutartis 396 Lt (b. l. 8-12). Remiantis sutarčių 3.4 punktu, atsakovė, praleidusi periodinių įmokų mokėjimo terminą, turi mokėti 10 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl už laikotarpį nuo 2007-06-20 iki 2007-07-20 delspinigių suma pagal 2006-07-04 sutartį Nr. 13477 sudaro 438 Lt, kurią ieškovas mažina iki 140 Lt, o už laikotarpį nuo 2007-07-22 iki 2008-01-22 delspinigių suma pagal 2007-01-17 sutartį Nr. 14387 sudaro 4650 Lt, kurią ieškovas mažina iki 250 Lt (b. l. 6, 10).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (140 ir 250 Lt) yra lygūs arba beveik lygūs su skola, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 1,125 str. 5 d. 1p., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki atitinkamai 50,00 Lt pagal 2006-07-04 sutartį, bei 80 Lt sumos pagal 2007-01-17 sutartį. Šios sumos teismo vertinimu, yra adekvačios padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams ir ieškovui iš atsakovo priteistini.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Ieškinys dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.101, 6.200, 6.210, 6.350 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 396 Lt skola, 130 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2014-07-14 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai).

12Atsakovė byloje pateikė prašymą išdėstyti sprendimu priteistą sumą per 1 metų laikotarpį.

13Atsakovės finansinė padėtis yra sudėtinga, ji nedirbanti, gauna tik socialinę pašalpą, kuri per mėnesį sudaro 350 Lt, transporto priemonių neturi, turi gyvenamąjį namą, kuriame gyvena.

14Įvertinus atsakovės pareiškime nurodytas aplinkybes apie jos turtinę padėtį ir atsižvelgiant į kreditoriaus interesus laiku gauti tinkamą prievolės įvykdymą, prašymas tenkinamas iš dalies, bei priteistos pinigų sumos mokėjimas išdėstytinas per 8 mėnesius, kas mėnesį mokant po 71,78 Lt, o paskutinį mėnesį likusią sumą, pirmosios įmokos mokėjimo terminas nustatytinas 2014 m. lapkričio mėnesį.

15Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta ieškovo 67 procentai reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistinas 48,24 Lt žyminis mokestis.

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės V. V., asmens kodas ( - ) 396 Lt (trijų šimtų devyniasdešimties litų) skolą, 130 Lt (vieno šimto trisdešimties litų) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (526 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 48,24 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus 24 ct) žyminio mokesčio – ieškovo UAB „Buities rojus“ ir partneriai, įmonės kodas 301521589, naudai.

20Išdėstyti sprendimu priteistų sumų mokėjimą, dalimis.

21Nustatyti, kad V. V., moka kreditoriui UAB „Buities rojus“ ir partneriai, įmonės kodas 301521589, kiekvieną mėnesį po 71,78 Lt (20,79 Eur) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos į UAB „Buities rojus“ ir partneriai, įmonės kodas 301521589, atsiskaitomąją sąskaitą banke, paskutinį mokėjimo mėnesį kartu su likusia sumokėti skolos dalimi sumokant kreditoriui 5 procentus metinių palūkanų, priskaičiuotų nuo teismo priteistos sumos ((574,24 Lt) 166,31 Eur)) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-24) iki visiško skolos grąžinimo dienos.

22Nustatyti, kad įmokų mokėjimo pradžia yra 2014 m. lapkričio mėnuo, pirmąją įmoką 71,78 Lt V. V., sumoka iki 2014 m. lapkričio 31 d. įskaitytinai.

23Sprendimo kopijas išsiųsti šalims.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būtis skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 146 Lt skolą už 2006-07-04... 3. Nurodo, kad su atsakove 2006 m. liepos 4 d. sudarė nuomos – pardavimo... 4. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti delspinigius už įsigytas... 5. Atsakovė atsiliepime pripažino ieškinį. Ji taip pat pateikė prašymą... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. 2006 m. liepos 4 d. UAB „Buities rojus“ su atsakove sudarė nuomos –... 8. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 9. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 10. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210... 11. Ieškinys dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo... 12. Atsakovė byloje pateikė prašymą išdėstyti sprendimu priteistą sumą per... 13. Atsakovės finansinė padėtis yra sudėtinga, ji nedirbanti, gauna tik... 14. Įvertinus atsakovės pareiškime nurodytas aplinkybes apie jos turtinę... 15. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės V. V., asmens kodas ( - ) 396 Lt (trijų šimtų... 20. Išdėstyti sprendimu priteistų sumų mokėjimą, dalimis.... 21. Nustatyti, kad V. V., moka kreditoriui UAB „Buities rojus“ ir partneriai,... 22. Nustatyti, kad įmokų mokėjimo pradžia yra 2014 m. lapkričio mėnuo,... 23. Sprendimo kopijas išsiųsti šalims.... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būtis...