Byla I-732-525/2007

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Antano Ablingio ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama:

51) pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisakymą atsižvelgti į teritorijų planavimo pasiūlymą dėl ginčo sklypų neteisėtu;

62) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tinkamai vykdyti Teritorijų planavimo įstatymą ir tvirtinimui teikiamame Vilniaus miesto Bendrajame plane iki 2015 m. UAB "Saulės dovanos" žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) priskirti "Rajonų centrų ir kitoms didelio užstatymo intensyvumo teritorijoms", kuriose planuojamos "mišrios didelio tankio polifunkcinių centrų teritorijos su visuomenine, komercine, gyvenamąja statyba" ir leidžiamas užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams iki 1,6, o negyvenamosios - iki 3;

73) pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 m. numatytas perspektyvines triukšmo zonos ribas taip, kad į jas nepatektų UAB "Saulės dovanos" valdomi ginčo žemės sklypai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. sprendimu administracinę bylą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją Bendrojo plano tekstinėje dalyje ir savivaldybės tarybos sprendime, kuriuo bus tvirtinamas Bendrasis planas, nustatyti, kad teritorijoms, kurioms išduotos ir galioja detaliojo planavimo sąlygos, toliau taikomi iki šiol galiojusio Bendrojo plano sprendiniai, kad naujasis Bendrasis planas tokioms teritorijoms turėtų pradėti galioti po atitinkamų detaliųjų planų patvirtinimo arba pasibaigus detaliojo planavimo sąlygų galiojimo terminui, taip pat įpareigoti išbraukti Bendrojo plano tekstinės dalies 2.2.2.6. punkto nuostatą, užkertančią kelią Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje numatytos išimties taikymui, nutraukė, pareiškėjai šių reikalavimų atsisakius. Likusioje dalyje pareiškėjos skundas atmestas kaip nepagrįstas.

10III.

11Pareiškėja 2007 m. balandžio 12 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su apeliaciniu skundu, prašydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. sprendimą dalyje, kurioje atsisakyta skundą patenkinti, panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos reikalavimus patenkinti, priteisiant iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

122007 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjos atsisakymas nuo apeliacinio skundo. Pareiškėja nurodo, kad jai žinoma, jog apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnis numato apeliacinį skundą padavusio asmens teisę apeliacinio skundo atsisakyti. Apeliacinio skundo atsisakius, apeliacinis procesas nutraukiamas.

16Pareiškėjui šioje byloje apeliacinio skundo atsisakius, o kitiems proceso dalyviams pirmosios instancijos teismo sprendimo neapskundus, apeliacinis procesas byloje nutrauktinas.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Apeliacinį procesą byloje nutraukti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai