Byla 2-4044-1004/2016
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės (toliau – AB) „Šiaulių energija“ atstovui A. S., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ekovandenų sistemos“ atstovams V. P. ir A. I., trečiojo asmens UAB „Šiaulių būstas“ atstovui advokatui H. O.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Šiaulių energija“ ieškinį atsakovui UAB „Ekovandenų sistemos“, trečiasis asmuo UAB „Šiaulių būstas“, dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2663,66 Eur skolos sumą (2607,91 Eur už šilumos energiją ir 55,75 Eur už techninį aptarnavimą) už laikotarpį nuo 2013-12-01 iki 2015-12-29, 84,68 Eur delspinigių ir 82 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis.

5Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį patenkinti. Paaiškino, kad ieškovas teikė šilumos energiją ir vykdė techninį aptarnavimą atsakovui nuosavybės teise iki 2015-12-29 priklausiusioms negyvenamoms patalpoms daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), pagal 2011-01-31 Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ). Su ieškovu atsakovas naujo susitarimo dėl šildomų tik 90,33 m2 patalpų ploto dėl nežinomų priežasčių nepasirašė. Šiame susitarime atsakovui buvo nurodytas naujas šildomas plotas, pagal kurį ieškovas būtų skaičiavęs mokesčius už šilumos energiją ir techninį aptarnavimą. Todėl atsakovui skolos sumą skaičiavo pagal VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą atsakovo UAB „Ekovandenų sistemos“ visą patalpų plotą - 127,95 m2, kuris nurodytas ir Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartyje Nr. ( - ). Paaiškino, jog atsakovui priklausančiose 37,62 m2 dydžio rūsio patalpose yra sumontuota namo centrinė šildymo magistralė, šildymo stovai ir atšakos nuo jų. Pripažino, jog atsakovas izoliavo minimus centrinio šildymo vamzdžius rūsio patalpoje. Atsakovas atsiskaitė už tiektą šilumos energiją ir techninį aptarnavimą tik iš dalies, o likusios skolos dalies už tiektą šilumos energiją ir techninį aptarnavimą visoms 127,95 m2 dydžio patalpoms nesumoka. Nuo skolos sumos atsakovui buvo paskaičiuoti ir delspinigiai, kuriuos prašo priteisti. Mano, jog ieškinys tenkintinas remiantis anksčiau priimtu teismo sprendimu analogiškame ginče, kuriame pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą ir pasisakė, jog ieškovas įmokas atsakovui skaičiuoja pagrįstai nuo viso jam priklausančio negyvenamųjų patalpų ploto.

6Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu ir atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Prašė netenkinti ieškovo ieškinio dalyje, kurioje reikalaujama priteisti skolą už nesuteiktas paslaugas, t.y. už 37,62 m2 rūsio plotą, kuris nebuvo šildomas. Pripažino, kad atsakovui iki 2015-12-29 nuosavybės teise priklausė negyvenamosios patalpos, esančios ( - ). Dėl šilumos tiekimo šioms patalpoms ieškovas ir atsakovas 2011-01-31 sudarė Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ). Nurodė, jog šioje viešojoje sutartyje buvo įrašytas tik patalpų bendras plotas – 127,95 m2. Ieškovas nepagrįstai vadovaujasi šiuo ploto apskaičiavimu apskaičiuodamas atsakovui mokėjimus už suteiktas paslaugas. Pažymi, jog atsakovas nesutinka mokėti už nešildomas 37,62 m2 rūsio patalpas. Sutinka, jog analogiškas ginčas buvo kilęs ir nagrinėtas pirmosios instancijos teisme, kurio sprendimas apeliacinės instancijos teismo paliktas nepakeistu ir yra svarbus šiai bylai. Jame apeliacinės instancijos teismas nutartyje pasisakė, jog atsakovas už rūsio patalpas, kuriose yra šildymo vamzdis, galės nemokėti tik tuo atveju ir nuo to laiko kai bus izoliuotas centrinio šildymo vamzdis ir apie tai bus tinkamai informuotas šilumos tiekėjas. Į pastato naudingą plotą yra įskaičiuotinas ir pastate esančių negyvenamų patalpų plotas, priskirtų prie šiltomis atitvaromis atitveriamų ar atitvertų patalpų plotas, tačiau nešildomas rūsio plotas negali būti įskaičiuojamas. Tai, jog centrinio šildymo vamzdžiai atsakovo buvo tinkamai izoliuoti įrodo 2013-11-04 pasirašytas aktas bei 2013-11-14 ieškovo raštas. Prie šio rašto buvo pridėtas papildomas Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) susitarimas Nr. 7540-1. Paaiškino, kad šio papildomo susitarimo nepasirašė dėl ne pagal atsakovą ieškovo pakeistą ir susitarime nurodytą ploto skaičiavimą bei dėl dar tebevykstančių teisminių ginčų dėl skolos už tiektą šilumos energiją priteisimo. Juose atsakovas prašė ieškovo skolos sumą taip pat skaičiuoti nuo mažesnio ploto ir papildomo susitarimo pasirašymas atsakovui būtų kaip skolos mokėjimo pagal visą patalpų plotą pripažinimas. Būsto administratorius UAB „Šiaulių būstas“ ginčo tarp šalių nepadėjo spręsti, įtrauktas į bylą tik padidino bylinėjimosi išlaidas, o su ieškovu taikiai išspręsti ginčo taip pat nepavyko. Skolos mokėti nevengia ir mano, jog ją sumokės tik sąžiningai ir teisingai apskaičiavus skolos sumą pagal ieškovo šildytą negyvenamųjų patalpų plotą.

7Trečiojo asmens atstovas nurodė, jog UAB „Šiaulių būstas“ teikia administravimo paslaugas minėtam daugiabučiai namui, esančiam ( - ), kuriame yra atsakovo patalpos. Į Šias patalpas ieškovas teikė šilumos energiją ir vykdė techninį aptarnavimą. Mano, jog pats atsakovas turi išspręsti bylos ginčo klausimus. Ieškovas išsiuntė šildomų patalpų ploto pakeitimus pasirašyti atsakovui, todėl jų nepasirašius jam ir tenka tokio elgesio pasekmės. Ieškovo ieškinys tenkintinas, nes jis teisėtai skaičiavo atsakovo skolą pagal anksčiau sudarytą Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį. Prašo priteisti patirtas 350 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-01-31 AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Ekovandenų sistemos“ sudarė Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), kurioje nustatė, kad patalpų ( - ), bendrasis plotas – 127,95 m2 (Sutarties 16 p.) (b.l. 4-7,8). VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašė pažymėta, jog 127,95 m2 negyvenamosios patalpos, esančios ( - ),, iki 2015-12-29 priklausė UAB „Ekovandenų sistemos“ (b.l. 9, civilinės bylos Nr. 2-68-291/2015 b.l. 32). Minimų patalpų ( - ), techninio paso kopijoje nurodyta, jog šių patalpų rūsio plotas yra 37,62 m2, kitų patalpų – 90,33 m2 (viso 127,95 m2) (b.l. 22-25). 2013-11-04 aktu „Dėl šildymo sistemos apžiūros gyvenamojo namo ( - ) (UAB „Ekovandenų sistemos) (Šiauliai) (kopija), kurį pasirašė AB „Šiaulių energija“ atstovas, gyvenamojo namo valdytojo (tuo metu) UAB „Mūsų būstas“ atstovas ir UAB „Ekovandenų“ direktorius, nustatyta, jog komisija patikrino negyvenamųjų patalpų rūsyje esančią centrinės šildymo magistralę, kuri įrengta po UAB „Ekovandenų sistemos“ ofisu ir nustatė, kad šildymo stovai izoliuoti naujai izoliacine medžiaga – akmens vatos izoliacija su aliuminio folija (b.l. 26). 2013-11-14 papildomu Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) susitarimu Nr. 7540-1, ketinta pakeisti 2011-01-31 Sutarties 16 p., nurodant atsakovo patalpų ( - ), bendrą plotą – 127,95 m2, tame tarpe patalpų plotą – 90,33 m2 ir rūsio plotą – 37,62 m2 (b.l. 28). 2013-11-14 rašto kopijoje Nr. SD-3778 į gautą prašymą „Dėl papildomo susitarimo“ AB „Šiaulių energija“ informavo UAB „Ekovandenų sistemos“, jog vadovaujantis 2013-11-04 šildymo sistemos apžiūros aktu mokėjimai už patalpų šildymą nuo 2013-11-04 bus skaičiuojami pagal patikslintą plotą 90,33 m2, tai yra iš bendro ploto atėmus rūsio patalpų plotą ir siuntė pasirašyti papildomą susitarimą Nr.7540-1 (b.l. 27, civilinės bylos Nr. 2-68-291/2015 b.l. 37). 2015-11-30 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu ieškovo ieškinys dėl skolos už šilumos energiją ir techninį aptarnavimą (laikotarpiu nuo 2012-11-01 iki 2013-12-01) (civilinės bylos Nr. 2-68-291/2015 b.l. 13,15), delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų bei žyminio mokesčio buvo tenkintas visiškai (civilinės bylos Nr. 2-68-291/2015 b.l. 149-154). 2016-03-04 Šiaulių apygardos teismo nutartimi 2015-11-30 Šiaulių apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas (civilinės bylos Nr. 2-68-291/2015 b.l. 180-184).

  1. Dėl ieškovo ieškinyje nurodyto skolos dydžio

10Įvertinus atsakovo atsiliepimo motyvus į ieškovo ieškinio reikalavimus, išklausius šalių atstovų paaiškinimus, įvertinus bylos rašytinę medžiagą, byloje ginčas yra kilęs tik dėl atsakovui iki 2015-12-29 priklausiusių patalpų ploto, nuo kuriuo ieškovas laikotarpiu 2013-12-01 iki 2015-12-29 turėjo skaičiuoti įmokas atsakovui už tiektą šilumos energiją ir techninį aptarnavimą. Nėra ginčo dėl atsakovo prievolės atsiskaityti ieškovui už tiektą šilumos energiją ir techninį aptarnavimą minimu laikotarpiu ir, kad atsakovas laiku su ieškovu neatsiskaitė.

11Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog atsakovas naujo susitarimo dėl šildomų tik 90,33 m2 negyvenamųjų patalpų ploto nepasirašė. Šias aplinkybes patvirtino ir atsakovas. Tačiau šias aplinkybės nėra pagrindas ieškovui nuo 2013-12-01 iki 2013-12-29 už suteiktas paslaugas atsakovui skaičiuoti įmokas nuo viso negyvenamųjų patalpų ploto.

12Pirma, energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra viešoji (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 3 d.), ką nurodė ir atsakovo atstovai. Sudarydamas viešąsias sutartis juridinis asmuo neturi teisės kam nors suteikti privilegijų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (CK 6.161 str. 3 d.). Tarp šalių sudaryta energijos pirkimo – pardavimo sutartis buvo neterminuota (CK 6.384 str. 1 d.). Tačiau ir nesudarius naujos viešosios sutarties juridinis asmuo šilumos energiją ir techninio aptarnavimo paslaugas teikė į daugiabučiame name ne tik atsakovui priklausiusias negyvenamąsias patalpas, tačiau ir kitiems vartotojams. Tokio pobūdžio energijos tiekimo sutartys gali būti sudarytos ir konkliudentiniais veiksmais. Nors formaliai ieškovas teisus, kad nesudarius naujos sutarties, galioja esama sutartis dėl energijos pirkimo – pardavimo, ką nurodė ir trečiojo asmens atstovas (CK 6.384 str. 1 d.). Sutiktina su atsakovu, kad ieškovas nėra sąžiningas, kad turėdamas duomenis neginčytinus duomenis apie nešildomas atsakovo patalpas, vis vien iš jo reikalauja už šias patalpas mokėti šildymo ir techninio aptarnavimo įmokas. Tik šiuo atveju abonentas nėra silpnoji sutarties pusė kaip vartotojas, o yra juridinis asmuo, todėl jam dėl energijos tiekimo įmonė siekdama sutarties pakeitimo ar nutraukimo turi taikyti CK 6.217 str. numatytus pagrindus (CK 6.390 str.).

13Antra, šiuo metu nauja šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis negali būti pasirašyta, nes patalpos atsakovui priklausė tik iki 2015-12-29. Už tiektas paslaugas atsakovas pagal tarp šalių sudarytą Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį turi pareigą laiku atsiskaityti, tačiau ir ieškovas turi pareigą teisingai ir sąžiningai apskaičiuoti įmokas už paslaugas nuo atsakovo šildomų patalpų ploto. Dėl negyvenamųjų patalpų perleidimo šiuo metu nėra galimybės sudaryti naują Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį, o jos nepasirašymo motyvai nėra visiškai nepagrįsti. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo motyvus, kad 2013-11-14 ieškovo rašte bei 2013-11-14 papildomame Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo susitarime nebuvo aiškiai nurodyta, nuo kokio ploto ieškovas skaičiuos atsakovui mokėtinas įmokas dėl tiektų paslaugų. Tačiau dėl ankstesnio laikotarpio apmokėjimo už paslaugas iš tiesų tarp šalių vyko teisminiai ginčiai. 2013-11-11 ieškovas paruošė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsakovui nuo 127,95 m2 ploto (civilinės bylos 2-68-291/2015 b.l. 2). Sutiktina su atsakovo argumentu, jog nežinant šių ginčų baigties papildomo susitarimo pasirašymas su ieškovu atsakovui galėjo lemti tam tikrų papildomų argumentų motyvacijai dėl ieškovo ieškinio reikalavimų patenkinimo.

14Trečia, apeliacinės instancijos priimta nutartis ir paliktas nepakeistas teismo sprendimas dėl skirtingo skolos priteisimo laikotarpio tarp ginčo šalių ir kitų naujų šios nagrinėjamos bylos aplinkybių neturi prejudicinės galios šiam ginčui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18, 182 str. (civilinė byla Nr. 2-68-291/2015). Pažymėtina, jog teismas sutinka su apeliacinės instancijos nutartyje išdėstytu argumentu, kuriuo rėmėsi ir atsakovas, kad tinkamai izoliavus šildymo renginius ir apie tai pranešus šilumos tiekėjui, atsakovas atleidžiamas nuo prievolės mokėti už tiektą šildymą 37,62 m2 rūsio patalpose, o ieškovo tik iki tokio atsakovo veiksmo skaičiuota įmokų suma nuo viso patalpų ploto laikyta teisinga.

15Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo atliktų šildymo įrenginių izoliacijos darbų, kurie konstatuoti 2013-11-04 aktu. Šildymo stovai izoliuoti naujai izoliacine medžiaga – akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Todėl sutiktina su atsakovo argumentu, kad atlikus tokio pobūdžio šilumos vamzdžių izoliaciją šiluma į 37,62 m2 patalpą nesklinda ir ši patalpa nėra šildoma. VĮ „Registrų centras“ nurodytas atsakovo patalpų plotas yra skirtas ieškovui tik išviešinimo tikslams. Už šios patalpos šildymą ir techninį aptarnavimą atsakovas nuo 2013-12-01 neprivalo ieškovui mokėti. Tokią išvadą teismas priėmė taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nes priešingu atveju tenkinus ieškovo ieškinį visiškai ir neatėmus iš ieškovo skolos apskaičiavimo atsakovo negyvenamų patalpų nešildomo rūsio ploto, būtų pagrindas kilti abejonėms dėl atsakovo atliktos šildymo įrenginių tinkamos izoliacijos, kurios šalys neginčija (CK 1.5 str. 4 d.). Kiti šalių argumentai dėl ginčo nėra teisiškai reikšmingi ir teismas dėl jų nepasisako.

16Ieškovas byloje pateikė rekomendacinio pobūdžio skaičiavimus (b.l. 64), kuriais teismas vadovaujasi paskaičiuodamas atsakovui skolos ir delspinigių sumą už tiektą šilumos energiją ir atliktą techninį aptarnavimą nuo 2013-12-01 iki 2015-12-29, skaičiuodamas tik 90,33 m2 atsakovui priklausiusių negyvenamųjų patalpų plotą.

17Nuo 2013 m. gruodžio mėn. 1 d. iki 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. už atsakovui suteiktas ieškovo paslaugas skola nuo 90,33 m2 ploto sudaro: 3770 Lt (1091,87 Eur) (šilumos energija) ir 70,98 Lt (20,56 Eur) (techninis aptarnavimas), o nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio mėn. – 756,68 Eur (šilumos energija) ir 7,92 Eur (techninis aptarnavimas). Viso atsakovo skola ieškovui sudaro 1877,04 Eur už šilumos energiją ir techninį aptarnavimą laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2015-12-29. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas yra sumokėjęs dalį skolos, tačiau ieškovui teigiant, jog atsakovas iš dalies atsiskaitė, likusi skolos dalis – 1877,03 Eur priteistina iš atsakovo (CK 6.1-6.4, 6.38, 6.383, 6.384 str.).

  1. Dėl delspinigių dydžio

18Teismas pripažino ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš dalies pagrįstu. Tarp šalių nėra ginčo dėl delspinigių, todėl iš dalies tenkinus ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo nuo 1877,03 Eur skolos sumos už 92 dienas (ieškovui nepateikus į bylą sąskaitų atsakovui, laikytina, jog atsakovas neatsiskaitė nuo 2015-12-30 iki 2016-03-30 (ieškinio parengimo teismui dienos)) priteistini teismo paskaičiuoti 34,54 Eur dydžio delspinigiai (Lietuvos Respublikos 1995-01-26 įstatymo Nr. 1-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims 2 str.1 d.). Vadovaujantis aukščiau išdėstytu ieškovui priteistina iš atsakovo 34,54 Eur dydžio delspinigių suma.

  1. Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Ieškinį, kurio dydis buvo nurodytas 2748,34 Eur, patenkinus iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteisiant 1911,57 Eur skolos sumą, konstatuotina, jog ieškovo ieškinys tenkintas 70 proc. Todėl šia dalimi mažintina iš atsakovo priteistina 82 Eur žyminio mokesčio dalis, priteisinat 57,40 Eur (b.l. 2) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

20Trečiojo asmens UAB „Šiaulių būstas“ atstovas pateikė rašytinį prašymą, kuriame prašo priteisti trečiajam asmeniui 350 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šis prašymas pateiktas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, jame konkretizuotos trečiajam asmeniui suteiktos paslaugos, nurodyta jų kaina. Atsižvelgus į bylos sudėtingumą, specialių žinių būtinumą, į tai, jog trečiasis asmuo palaikė ieškovo ieškinį, kuris tenkintas 70 proc., į bylą trečiuoju asmeniu UAB „Šiaulių būstas“ įtrauktas atsakovo prašymu, teismas trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti mažina proporcingai tenkinto ieškinio daliai - 70 proc., priteisiant iš atsakovo trečiajam asmeniui 245 Eur. Nors atsakovo atstovė nurodė, jog kelia abejonių patirtos trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos, tačiau jų dydis neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėje byloje priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių ir šioje byloje atitinka advokato darbo sąnaudas. Todėl trečiajam asmeniui iš atsakovo priteistina 245 Eur išlaidų už suteiktas teisines paslaugas (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str.).

21Ieškinį tenkinus 70 proc. išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą suma atsakovui neviršija nustatytos minimalios priteistinos 3 Eur sumos, todėl iš atsakovo valstybei jos nepriteistinos (CPK 92 str., 93 str. 2 d., 96 str. 3,6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

22Išaiškintina, jog pagal įstatymą šalys dėl ginčo esmės gali sudaryti taikos sutartį ir po šio sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, teismas panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia (CPK 140 str. 4 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Ekovandenų sistemos“, į.k. ( - ), 1877,04 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt septynis eurus keturis euro centus) skolos už šilumos energiją ir techninį aptarnavimą laikotarpiu 2013-12-01 – 2015-12-29, 34,54 Eur (trisdešimt keturis eurus penkiasdešimt keturis euro centus) delspinigių ir 57,40 Eur (penkiasdešimt septynis eurus keturiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „Šiaulių energija“, į.k. ( - ).

26Priteisti iš atsakovo UAB „Ekovandenų sistemos“, į.k. ( - ), 245 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ).

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2663,66 Eur skolos sumą... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį... 6. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu ir atsiliepime į ieškinį nurodė,... 7. Trečiojo asmens atstovas nurodė, jog UAB „Šiaulių būstas“ teikia... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-01-31 AB „Šiaulių... 10. Įvertinus atsakovo atsiliepimo motyvus į ieškovo ieškinio reikalavimus,... 11. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog atsakovas naujo susitarimo dėl... 12. Pirma, energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra viešoji (Lietuvos... 13. Antra, šiuo metu nauja šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis... 14. Trečia, apeliacinės instancijos priimta nutartis ir paliktas nepakeistas... 15. Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo atliktų šildymo įrenginių... 16. Ieškovas byloje pateikė rekomendacinio pobūdžio skaičiavimus (b.l. 64),... 17. Nuo 2013 m. gruodžio mėn. 1 d. iki 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. už... 18. Teismas pripažino ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš dalies... 19. Ieškinį, kurio dydis buvo nurodytas 2748,34 Eur, patenkinus iš dalies ir iš... 20. Trečiojo asmens UAB „Šiaulių būstas“ atstovas pateikė rašytinį... 21. Ieškinį tenkinus 70 proc. išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą... 22. Išaiškintina, jog pagal įstatymą šalys dėl ginčo esmės gali sudaryti... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Ekovandenų sistemos“, į.k. ( - ), 1877,04 Eur... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Ekovandenų sistemos“, į.k. ( - ), 245 Eur (du... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...