Byla e3K-3-331-403/2019
Dėl nuomos sutarčių termino atnaujinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Algio Norkūno ir Algirdo Taminsko (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. vasario 26 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl nuomos sutarčių termino atnaujinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį.

72.

8Ieškovė prašė: 1) pripažinti jos pirmumo teisę prieš kitus asmenis atnaujinti 2008 m. balandžio 3 d. sutartį dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, K. Kalinausko g. 4, nuomos ir 2015 m. lapkričio 25 d. sutartį dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Pylimo g. 3, nuomos (toliau – ir sutartys); 2) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Savivaldybės administracija) ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba), nepratęsdamos sutarčių ir nesudarydamos ieškovei sąlygų pasinaudoti pirmenybės teise jas pratęsti bei paskelbdamos viešą konkursą dėl šių patalpų nuomos, pažeidė sutarčių 16 punktą ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.482 straipsnį; 3) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės viešą konkursą (kartu ir sprendimą jį skelbti) dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, K. Kalinausko g. 4 ir Pylimo g. 3, nuomos; 4) panaikinti Tarybos 2016 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 4-533 1.1 ir 1.2 punktus; 5) įpareigoti Savivaldybės administraciją ir Tarybą pašalinti pažeidimus ir atnaujinti su ieškove sudarytas sutartis bei ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo jas pasirašyti; 6) priteisti solidariai iš atsakovių ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

93.

10Ieškovė nurodė, kad sudarytose su savivaldybe patalpų nuomos sutartyse (sutarčių 16 punktas) bei CK 6.482 straipsnio 1 ir 2 dalyse buvo nustatyta, jog sutartys galės būti pratęstos, jei ieškovė tinkamai vykdys šiose sutartyse įtvirtintas pareigas, t. y. ieškovei buvo suteikta pirmenybės teisė kitų potencialių šių patalpų nuomininkų atžvilgiu. Siekdama pasinaudoti jai suteikta pirmumo teise, ieškovė kreipėsi į atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, prašydama pratęsti nuomos sutartis. Vilniaus miesto savivaldybė informavo ieškovę apie sutikimą pratęsti patalpų nuomos sutartis ir pasiūlė konkrečias sutarčių pratęsimo sąlygas (be kita ko, patalpų nuomos kainą), tačiau vėliau informavo ieškovę, kad nuomos sutartys su ja nebus pratęstos, o patalpos bus nuomojamos viešo konkurso būdu.

114.

12Taryba 2016 m. liepos 5 d. priėmė sprendimą išnuomoti trejiems metams viešo konkurso būdu patalpas, neaptarusi ieškovės pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) sudarytas nuomos sutartis įgyvendinimo sąlygų. Vėliau ieškovė sužinojo, kad Taryba nusprendė patalpas išnuomoti viešo konkurso būdu.

135.

14Ieškovė teigė, kad atsakovės privalėjo vykdyti nuomos sutartyse nustatytas sąlygas ir sutartis pratęsti (atnaujinti). Taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, nevykdė nuomos sutarčių bei CK nuostatų, pažeidė ieškovės pirmenybės teisę pratęsti sutartis, todėl šis sprendimas yra akivaizdžiai neteisėtas. Ieškovė pažymėjo, kad pagerino ir pertvarkė patalpas, investavo į jas savo lėšas, sutarčių galiojimo laikotarpiu rėmė tose pačiose patalpose veikusią VšĮ Centro polikliniką ir bendradarbiavo su ja įgyvendindama elektroninio recepto projektą, kuriam tinkamai vykdyti yra itin svarbus tolesnis naudojimasis patalpomis. Naujas nuomininkas negalėtų operatyviai tęsti projekto, nes turėtų iš naujo prisitaikyti prie VšĮ Centro poliklinikos poreikių ir specifinės informacinės sistemos, skirtos elektroniniams receptams išduoti.

15II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

187.

19Teismas nustatė, kad šalys sudarė 2008 m. balandžio 3 d. nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, K. Kalinausko g. 4 (nuomos terminas pasibaigė 2016 m. sausio 31 d.), ir 2015 m. lapkričio 25 d. nuomos sutartį dėl patalpų Vilniuje, Pylimo g. 3 (terminas pasibaigė 2016 m. gegužės 1 d.). Šių nuomos sutarčių 16 punkte buvo nustatyta, kad, pasibaigus sutarties terminui su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, sutartis gali būti atnaujinta CK nustatyta tvarka. Pasibaigus sutarčių galiojimo terminui, 2016 m. kovo 10 d. ir 2016 m. balandžio 15 d. atsakovė Savivaldybės administracija informavo ieškovę, kad, Tarybai priėmus šiuo klausimu sprendimą, bus parengta nauja sutartis ir ieškovė bus pakviesta jos pasirašyti. Vėliau atsakovė nesutiko su ieškovės prašymu pratęsti sutartį ir 2016 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 4-533 „Dėl nekilnojamojo turto (Pylimo g. 3 ir kt.) išnuomojimo viešo konkurso būdu“ 1.1 ir 1.2 punktais nusprendė šias patalpas išnuomoti trejiems metams viešo konkurso būdu.

208.

21Teismas pažymėjo, kad sutarčių dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas ir vykdymas turi atitikti specialių šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, o sutarčių laisvės principas turi būti derinamas su visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nuspręsdama išnuomoti ginčo patalpas konkurso būdu, nepažeidė viešosios teisės principų, priešingai, patalpų nuoma konkurso būdu užtikrina veiksmingesnį turto panaudojimą, asmenų konkurenciją ir naudojimosi savivaldybės turtu skaidrumą.

229.

23Teismas nurodė ir tai, kad CK 6.482 straipsnio 1 dalies norma, nustatanti nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti sutartį, nėra specialioji norma Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo prasme, taip pat neimperatyvi ir tiesiogiai nesusijusi su vykdomu viešu konkursu bei jo pagrindu sudaryta sutartimi. Dėl to nėra pagrindo viešo konkurso teisėtumą vertinti vadovaujantis paminėtu CK straipsniu ir jam analogiškomis nuomos sutarčių nuostatomis. Dėl šios priežasties teismas vertino, kad viešas konkursas buvo paskelbtas teisėtai.

2410.

25Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškinys būtų atmestas net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta ieškovės teisė atnaujinti ginčo patalpų nuomos sutartis. Vien tik nurodytos teisės pripažinimas, nesant sprendimo dėl viešo konkurso panaikinimo, nesukeltų realių padarinių ieškovei. Be to, ieškinys negali būti tenkintas dėl to, kad, panaikinus ginčijamą Tarybos sprendimą dėl viešo konkurso paskelbimo, sutarčių atnaujinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas pagal aktualią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 patvirtintą Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso ir ne konkurso būdu nuostatų (toliau – 2017 m. Nuostatai) redakciją, pagal kurią Taryba turi teisę pratęsti sutarčių galiojimo terminą tik tuo atveju, kai tai būtina miesto reprezentavimui ir įvaizdžiui arba jeigu subjektas vykdo socialiai reikšmingą veiklą. Todėl atsakovės neturėtų pagrindo atnaujinti su ieškove sudarytų sutarčių.

2611.

27Ieškovės argumentai, kad ji pagerino patalpas, investavo lėšų, suteikė paramą, nesusiję su ieškovės pirmenybės teise pratęsti sutarčių galiojimą. Nagrinėjamoje byloje nekeliamas klausimas dėl žalos atlyginimo ar pagerinimų vertės kompensavimo.

2812.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2019 m. vasario 26 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą.

3013.

31Kolegija atsisakė priimti kaip neatitinkančius sąsajumo reikalavimo ieškovės apeliacinės instancijos teismui pateiktus rašytinius paaiškinimus ir papildomus įrodymus (Tarybos 2018 m. priimtus sprendimus, kuriais pratęsiamos su įvairiais juridiniais asmenimis sudarytos nuomos sutartys); šie pagrindžia, kad Taryba, vadovaudamasi šiuo metu galiojančia 2017 m. Nuostatų redakcija, pratęsia su kitais juridiniais asmenimis (ir kita vaistine) sudarytas nuomos sutartis.

3214.

33Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs su specifiniu teisiniu objektu – savivaldybei priklausančiu nekilnojamuoju turtu, kurio valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką reglamentuoja viešoji teisė. Tai reiškia, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu negali būti disponuojama savo nuožiūra, šis turtas turi būti naudojamas tik tokiu būdu, kuris geriausiai atitinka visuomenės, o ne pavienių privačių subjektų, interesus. Teisiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, CK nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai. Savivaldybei priklausančio turto valdymo ir naudojimo tvarka nustatyta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, pagal kurio nuostatas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

3415.

35Pagal Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomos tvarką, nustatytą Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo, uždaro ir ne konkurso būdu nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2167 (toliau – Nuostatai), savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas turėjo būti nuomojamas viešo konkurso būdu, Taryba turėjo teisę pratęsti ilgalaikio turto nuomos sutartis, tačiau tokią teisę įtvirtinanti norma nebuvo suformuluota imperatyviai. Nuostatų sąlygos neįtvirtino nuomininkui pirmumo teisės atnaujinti sudarytą sutartį. Iš aptariamų teisės aktų nuostatų kolegija padarė išvadą, kad savivaldybė galėjo įvertinti, kokiu būdu nuomojant savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą – pratęsiant jau sudarytas sutartis ar skelbiant naują nekilnojamojo turto nuomos viešą konkursą – šis turtas bus panaudotas racionaliau, ir nuspręsti dėl sudarytos nuomos sutarties pratęsimo ar nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu. Nagrinėjamu atveju Savivaldybės komisijos posėdžiuose buvo apsvarstyti ginčo patalpų nuomos variantai, tarp jų ir galimybė pratęsti nuomos sutartį, todėl, siekiant užsitikrinti, kad iš patalpų nuomos būtų gauta didžiausia nauda, nuspręsta nuomoti patalpas viešo konkurso būdu. Tai atitiko savivaldybės turto nuomos teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

3616.

37Kolegija nekonstatavo pagrindo pripažinti sprendimą nuomoti patalpas viešo konkurso būdu ar jo pagrindu vyksiantį viešą konkursą neteisėtu. Kolegija pažymėjo, kad gana daug dalyvių užsiregistravo dalyvauti atsakovių organizuotame konkurse, todėl patalpos galėtų būti išnuomotos visuomenės interesą geriausiai atitinkančiomis sąlygomis. Atsakovių sprendimas dėl turto nuomos būdo nepažeidžia ieškovės teisių, nes jai neužkertamas kelias dalyvauti viešame konkurse ir varžytis dėl sutarčių sudarymo.

3817.

39Kolegija iš esmės pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovės nurodytos aplinkybės, jog ji yra investavusi lėšų į ginčo patalpas, finansiškai parėmusi šiose patalpose veikusią VšĮ Centro polikliniką, kartu su ja įgyvendinusi elektroninio recepto projektą, savaime nepatvirtina atsakovių sprendimo nuomoti patalpas viešo konkurso būdu neteisėtumo.

40III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4118.

42Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. vasario 26 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4318.1.

44Apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino dalį esminę reikšmę teisingam bylos išsprendimui turinčių faktinių aplinkybių ir jų neanalizavo, pažeidė pareigą tinkamai motyvuoti teismo sprendimą. Šie pažeidimai nulėmė netinkamą CK 6.482 straipsnio normos taikymą. Apeliacinės instancijos teismas tik vertino galimybę užtikrinti ieškovės pirmenybės teisę nuomotis ginčo objektu esančias patalpas atnaujinant (pratęsiant) patalpų nuomos sutartis ne konkurso būdu ir nepasisakė dėl tokios teisės užtikrinimo įtraukiant nuostatą, įtvirtinančią ieškovės teisę perimti konkurso laimėtojo teises ir pareigas, ar kitais būdais į konkurso sąlygas. Teismas neįvertino, kad specialus valstybės turto nuomos reglamentavimas nepaneigia CK 6.482 straipsnio taikymo, t. y. ši norma suderinama su specialiu valstybės turto nuomos reglamentavimu. Ieškovė pažymi, kad niekada nesiekė įgyvendinti savo teisių taip, kad būtų pažeistos (nebūtų užtikrintos) viešosios teisės normos, pvz., pigiau ar kitokiomis sąlygomis, nei patalpas išsinuomotų kiti potencialūs nuomininkai. Vienas iš ieškovės pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybei, pasibaigus 2008 m. balandžio 3 d. sutarties bei 2015 m. lapkričio 25 d. sutarties pratęsimo terminams, buvo nuomoti patalpas viešo konkurso būdu, sudarant sąlygas ieškovei pratęsti nuomos sutartis tomis sąlygomis ir ta kaina, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas. Pratęsiant nuomos sutartis tokiu būdu nei teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios savivaldybės turto nuomos teisinius santykius, nei viešojo turto valdymo principai nebūtų pažeidžiami. Apeliacinės instancijos teismas dėl šių ieškovės argumentų apskritai nepasisakė. Klaidingai vertindamas šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas klaidingai įvertino ir 2016 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimą, kurio nuostatose nėra pasisakyta dėl ieškovės pirmenybės teisės įgyvendinimo sąlygų, taip jas pažeidžiant.

4518.2.

46Kasacinio teismo praktikoje nėra nurodyta dėl CK 6.482 straipsnyje įtvirtintos nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) nuomos sutartį taikymo bei aiškinimo teisinių santykių, kylančių iš viešosios teisės objektu esančių patalpų nuomos, kontekste. Lietuvos apeliacinio teismo praktika šiuo klausimu nevienoda. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d., 2018 m. lapkričio 7 d., 2019 m. gegužės 28 d. nutartyse konstatuota, kad nuomininkas, tvarkingai vykdęs nuomos sutartis, turi pirmenybės teisę atnaujinti (pratęsti) nuomos sutartis net neorganizuojant viešo konkurso, t. y. pateiktu aiškinimu patvirtintas nuomininko pagrįstas bei teisėtas lūkestis dėl pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) nuomos sutartis. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nutarčių, kuriose paneigiama nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti (pratęsti) viešosios teisės objektu esančių patalpų nuomos sutartis (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis). Tokia praktika yra kvestionuotina, nes vien specialaus valstybės turto nuomos reglamentavimo egzistavimas savaime nepaneigia ir negali paneigti CK 6.482 straipsnyje nuomininkui nustatytos pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) patalpų nuomos sutartį. CK 6.482 straipsnis yra ir gali būti suderintas su specialiu valstybės turto nuomos reglamentavimu, užtikrinant CK 6.482 straipsnio ir nuomos sutartyse ieškovei nustatytą pirmenybės teisę atnaujinti (pratęsti) patalpų nuomos sutartis.

4719.

48Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į kasacinį skundą prašo Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4919.1.

50Reikalavimas motyvuoti teismo sprendimus nereiškia, kad teismas privalo analizuoti kiekvieną bylos dalyvių argumentą ir dėl jo pasisakyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-219/2016). Šiuo atveju apeliacinis teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, nekonstatavo pagrindo tenkinti reikalavimą dėl pirmumo teisės atnaujinti nuomos sutartis pripažinimo.

5119.2.

52Pagal CK 6.154 straipsnio reglamentavimą sutartiniai santykiai yra daugiau dispozityvaus, o ne imperatyvaus pobūdžio, suteikiantys sutartinių teisinių santykių subjektams teisę patiems spręsti dėl vienokių ar kitokių sutarties sąlygų. Šiuo atveju nuomos sutarčių 16 punkto nuostatomis šalys imperatyviai nesusitarė dėl nuomotojo pareigos pratęsti nuomos sutartį, jeigu nėra nuomotojo valios atnaujinti sutartį. Šalys tik sulygo galimybę pratęsti sutartis, bet ne pareigą. Būtent nuomotojo valia, kaip esminis nuomos sutarties atnaujinimo elementas, akcentuojama ir teismų praktikoje (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-221-262/2017; 2017 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-74-340/2017). Teisės normose nėra įtvirtinta nuomotojo pareiga pasibaigus nuomos sutarties terminui būtinai pratęsti nuomos sutartį. Jeigu nuomotojas tokių ketinimų neturi, CK 6.482 straipsnio 2 dalis netrukdo šalims nutraukti nuomos santykių, pasibaigus nuomos sutartyje nustatytam terminui.

5319.3.

54Teismai, spręsdami dėl nuomininko pirmenybės teisės, pagrįstai atsižvelgė į specifinį patalpų statusą – viešosios nuosavybės objektas yra varžomas įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privaloma laikytis. Nors valstybės materialiojo turto nuomos sutartims taikytinos ir bendrosios CK šeštosios knygos XXVIII skyriaus normos, tačiau jos taikytinos atsižvelgiant į specialų valstybės turto nuomos reglamentavimą. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad CK 6.482 straipsnio norma nei speciali, nei imperatyvi Lietuvos Respublikos turto valdymo įstatymo prasme. Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomos tvarka įtvirtinta Nuostatuose, pagal kuriuos savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas visais atvejais turi būti išnuomojamas viešo konkurso būdu. Nuostatuose įtvirtinta galimybė pratęsti jau sudarytas nuomos sutartis, tačiau tokią teisę nustatanti norma nėra imperatyvi, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog savivaldybė galėjo įvertinti, kokiu būdu nuomoti sau priklausantį turtą – pratęsti jau sudarytas sutartis ar skelbti viešą konkursą. Ieškovės siūlymas įgyvendinti jos pirmenybės teisę išsinuomoti patalpas tomis sąlygomis ir ta kaina, kuri būtų pasiūlyta nuomoti viešo konkurso laimėtojui, nepagrįstas, nes Nuostatuose neįtvirtinta nuomininko pirmenybės teisė pratęsti sutartį nepaisant viešo konkurso rezultatų. Į konkurso sąlygą įrašius nuostatą dėl nuomininko pirmenybės teisės įgyvendinimo, toks konkursas netektų prasmės, nes varžymasis iš anksto žinant, kad bet kuriuo atveju buvęs nuomininkas turi pirmenybės teisę išsinuomoti patalpas, būtų betikslis.

5519.4.

56Ieškovės nurodoma apeliacinės instancijos teismo praktika nėra aktuali nagrinėjamai situacijai, nes nurodomose bylose buvo nagrinėjamos kitokios aplinkybės.

57Teisėjų kolegija

konstatuoja:

58IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

5920.

60Kasacinį skundą ieškovė grindžia keldama du teisės klausimus, susijusius su nuomininko pirmenybės teise atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį, dėl šių klausimų teisėjų kolegija pasisakys šioje nutartyje. Viena vertus, ieškovė teigia, kad, pasibaigus savivaldybei priklausančio turto nuomos sutarties terminui, turi būti taikomas CK 6.482 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reguliavimas, nustatantis nuomininko, kuris tvarkingai vykdė pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį, todėl viešas konkursas negali būti skelbiamas. Kita vertus, ieškovė teigia, kad CK 6.482 straipsnyje įtvirtinta nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį gali būti įgyvendinta organizuojant viešą konkursą ir sudarant sąlygas atnaujinti nuomos sutartį tomis sąlygomis ir ta kaina, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas.

61Dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį neorganizuojant viešo konkurso

6221.

63Nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti sutartį reglamentuojančiame CK 6.482 straipsnyje nustatyta, kad nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį (1 dalis), sudarant nuomos sutartį naujam terminui, jos sąlygos šalių susitarimu gali būti pakeistos (3 dalis), o jeigu nuomotojas atsisakė sudaryti su nuomininku sutartį naujam terminui, tačiau, praėjus ne daugiau kaip vieneriems metams po nuomos sutarties pabaigos, nepranešęs buvusiam nuomininkui sudaro to paties daikto nuomos sutartį su kitu asmeniu, tai buvęs nuomininkas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti arba perduoti jam nuomininko teises ir pareigas pagal sudarytą nuomos sutartį, arba atlyginti dėl atsisakymo sudaryti sutartį naujam terminui atsiradusius nuostolius (4 dalis).

6422.

65Taigi, CK 6.482 straipsnyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, derinant nuomotojo ir nuomininko interesus, nuomininkas skatinamas tvarkingai vykdyti pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomotojui sudaroma galimybė atnaujintoje nuomos sutartyje keisti nuomos sąlygas, inter alia (be kita ko), nuomos kainą, taip užtikrinant nuomininko teisę nepratęsti nuomos santykių nuomotojui nenaudingomis sąlygomis, o nuomininkui užtikrinama galimybė naudotis išnuomotu turtu ateityje, tęsiant nuomos santykius.

6623.

67Teisėjų kolegija pažymi, kad tais atvejais, kai nuomojamas privačios nuosavybės teise asmeniui priklausantis turtas, nuomotojas, kaip turto savininkas, šią teisę, į kurią patenka tiek valdymo, tiek naudojimo, tiek disponavimo teisių įgyvendinimas, turi teisę įgyvendinti savo nuožiūra, nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų (CK 4.37 straipsnio 1 dalis).

6824.

69Skirtingai nei privačios nuosavybės teisės atveju, kada šios teisės turėtojas savo sąskaita įgyja nuosavybėn turtą ir, siekdamas tenkinti savo poreikius, turi teisę įgyvendinti šią teisę sudarančias teises (valdyti, naudoti, disponuoti) pats savo nuožiūra, tik nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, viešoji nuosavybė skirta viešiesiems poreikiams tenkinti, viešosios nuosavybės teisės subjektai (valstybė ir savivaldybės) nuosavybės teises įgyvendina atitinkamų institucijų pagalba, todėl viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas reguliuojamas imperatyviomis įstatymų leidėjo įtvirtintomis nuostatomis. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (redakcija nuo 2014 m. spalio 1 d.) 9 straipsnyje įtvirtinti valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principai, t. y pamatinės viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimo nuostatos.

7025.

71Visuomeninės naudos principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo turi būti disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą. Efektyvumo principas reikalauja, kad sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei. Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo turi atitikti ir racionalumo principą, pagal kurį toks turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas.

7226.

73Vadinasi, kad savininko (valstybės, savivaldybių) teisių į viešosios nuosavybės teisės objektus įgyvendinimas atitiktų visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principus, valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama atsakingai (tausojant, nešvaistant), siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, be kita ko, gaunant iš šio turto maksimalią naudą.

7427.

75Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, CK nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai (CK 1.1 straipsnio 2 dalis). Šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės (savivaldybės) turto nuomos, gali veikti laisvai tiek, kiek tai leidžiama specialiuosiuose šiuos santykius nustatančiuose įstatymuose, nes jos yra varžomos įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privalo laikytis. Toks civilinių teisių suvaržymas įstatymo pagrindu neprieštarauja CK normoms (CK 1.2 straipsnio 2 dalis). Tiek sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas – sutarties laisvės principas turi būti derinamas su Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2014). Taigi nors valstybės materialiojo turto nuomos sutartims taikytinos ir bendrosios CK šeštosios knygos XXVIII skyriaus normos, tarp jų bendrosios nuostatos, nuomos sutarčių šalių teises ir pareigas bei nuomos sutarties pabaigą nustatančios normos, tačiau jos taikytinos atsižvelgiant į specialų valstybės turto nuomos reglamentavimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009; 2015 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2015).

7628.

77Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta, kad savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos (12 straipsnio 1 dalis), o savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (15 straipsnio 8 dalis).

7829.

79Vadinasi, savivaldybės taryba, įgyvendindama savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, inter alia, nustatydama savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialaus turto nuomos tvarką, priimdama sprendimus, susijusius su konkrečių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nuosavybės teisės objektų nuoma, privalo vadovautis ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintu efektyvumo principu, pagal kurį sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei.

8030.

81Pažymėtina, kad iš nuomos sutartimi, kuri yra atlygintinė, nuomojamo turto nuomotojo gaunama nauda pirmiausiai pasireiškia nuomos mokesčio forma, o maksimali nauda – kiek įmanoma didesnio nuomos mokesčio gavimu. Atsižvelgiant į tai, kad turto nuomos viešo konkurso organizavimo tikslas yra sudaryti sutartį su asmeniu, kuris sutinka mokėti didžiausią nuomos mokestį, savivaldybės turto nuoma viešo konkurso būdu vertintina kaip atitinkanti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintą efektyvumo principą.

8231.

83Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta šios nutarties 21–30 punktuose, prieina prie išvados, kad CK 6.482 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį, kai yra nuomojamas savivaldybės turtas, gali būti taikomas ir viešas konkursas neorganizuojamas tik tais atvejais, kada yra užtikrinamas specialių savivaldybės turto nuomos santykius reglamentuojančių imperatyvių viešosios teisės normų, ir pirmiausiai Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintų principų, inter alia, efektyvumo principo, pagal kurį sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei, laikymasis. Priešingu atveju turi būti skelbiamas savivaldybės turto nuomos viešas konkursas.

84Dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį organizuojant viešą konkursą ir sudarant sąlygas atnaujinti nuomos sutartį tomis sąlygomis ir ta kaina, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas

8532.

86Kaip minėta šios nutarties 20 punkte, ieškovė teigia, kad CK 6.482 straipsnyje įtvirtinta nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį gali būti įgyvendinta organizuojant viešą konkursą ir sudarant sąlygas atnaujinti nuomos sutartį tomis sąlygomis ir ta kaina, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas. Kasaciniame skunde ieškovė taip pat nurodo, kad pratęsiant nuomos sutartis tokiu būdu nei teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios savivaldybės turto nuomos teisinius santykius, nei viešojo turto valdymo principai nebūtų pažeidžiami.

8733.

88Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių ieškovės argumentų, pažymi, kad turto nuomos viešo konkurso būdu tikslas yra išnuomoti turtą už didžiausią nuomos mokestį, o didžiausią nuomos mokestį pasiūlęs ir dėl to nuomos konkurso laimėtoju pripažintas asmuo įgyja teisę reikalauti, kad su juo būtų sudaryta nuomos sutartis.

8934.

90Teisėjų kolegijos vertinimu, savivaldybės turto nuomos viešo konkurso organizavimas turint tikslą tik nustatyti sąlygas ir kainą, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas, nesuteikiant konkurso būdu nustatytam laimėtojui teisės sudaryti nuomos sutartį, bet sudarant (atnaujinant) savivaldybės turto, dėl kurio nuomos buvo skelbtas viešas konkursas, nuomos sutartį su ankstesniu turto nuomininku, reikštų ne tik asmens teisėtai įgytų teisių perkėlimą kitam asmeniui, bet ir apskritai viešo nuomos konkurso paneigimą. O tai nesuderinama su teise.

9135.

92Pažymėtina, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą sandorio pagrindu asmens įgytos teisės ir pareigos gali būti perkeliamos kitam asmeniui tik tais atvejais, kai asmuo jas įgijo neteisėtai, pažeisdamas kito asmens teisę jas įgyti (žr., pvz., CK 4.79 straipsnio 3 dalį).

9336.

94Ieškovė kasaciniame skunde nurodė ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl jos argumentų apie nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti savivaldybei priklausančio turto nuomos sutartį organizuojant viešą konkursą ir sudarant sąlygas atnaujinti nuomos sutartį tomis sąlygomis ir ta kaina, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, jog apeliacinės instancijos teismas sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje privalo glausta forma nurodyti nustatytas bylos aplinkybes, įrodymų, kuriais grindžia savo išvadas apie nustatytas aplinkybes, įvertinimą, argumentus, dėl kurių atmetė kuriuos nors įrodymus, taip pat įstatymus ir kitus teisės aktus bei kitus teisinius argumentus, kuriais vadovavosi darydamas išvadas; teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną skundo argumentą; apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, turi pasisakyti dėl apeliacinio skundo argumentų, kurie patenka į bylos nagrinėjimo dalyką, atskleidžia ginčo esmę ir yra reikšmingi bylos teisiniam rezultatui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-338-695/2018 21 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kadangi nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nagrinėjo ir pasisakė dėl esminių ginčo byloje klausimų, susijusių su galimybe užtikrinti ieškovės pirmenybės teisę nuomotis patalpas atnaujinant (pratęsiant) patalpų nuomos sutartis ne konkurso būdu, ir nenustatė pagrindo tenkinti tokį ieškovės reikalavimą, vien tai, kad šis teismas nepasisakė dėl nuomos teisinių santykių pratęsimo perkeliant ieškovei konkursą laimėjusio asmens teises, nesudaro pagrindo konstatuoti įvardijamo proceso teisės normų pažeidimo.

9537.

96Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

97Dėl bylinėjimosi išlaidų

9838.

99Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

10039.

101Netenkinus kasacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos ieškovei neatlygintinos. Atsakovė neprašo atlyginti bylinėjimosi išlaidų ir kartu nepateikė faktinių duomenų, patvirtinančių, kad ji kasaciniame teisme patyrė tokių išlaidų, todėl jų atlyginimas nepriteistinas.

10240.

103Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 28 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 2,76 Eur tokių išlaidų. Kadangi iš ieškovės priteistina suma yra mažesnė nei 3 Eur, tai, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) nustatyta minimalia 3 Eur valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, nurodytas išlaidų atlyginimas į valstybės biudžetą iš ieškovės nepriteistinas.

104Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

105Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

106Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti... 7. 2.... 8. Ieškovė prašė: 1) pripažinti jos pirmumo teisę prieš kitus asmenis... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad sudarytose su savivaldybe patalpų nuomos sutartyse... 11. 4.... 12. Taryba 2016 m. liepos 5 d. priėmė sprendimą išnuomoti trejiems metams... 13. 5.... 14. Ieškovė teigė, kad atsakovės privalėjo vykdyti nuomos sutartyse nustatytas... 15. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad šalys sudarė 2008 m. balandžio 3 d. nuomos sutartį... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad sutarčių dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo... 22. 9.... 23. Teismas nurodė ir tai, kad CK 6.482 straipsnio 1 dalies norma, nustatanti... 24. 10.... 25. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškinys būtų atmestas net ir tuo... 26. 11.... 27. Ieškovės argumentai, kad ji pagerino patalpas, investavo lėšų, suteikė... 28. 12.... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. 13.... 31. Kolegija atsisakė priimti kaip neatitinkančius sąsajumo reikalavimo... 32. 14.... 33. Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs su... 34. 15.... 35. Pagal Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomos... 36. 16.... 37. Kolegija nekonstatavo pagrindo pripažinti sprendimą nuomoti patalpas viešo... 38. 17.... 39. Kolegija iš esmės pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad... 40. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 41. 18.... 42. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 43. 18.1.... 44. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino dalį esminę reikšmę... 45. 18.2.... 46. Kasacinio teismo praktikoje nėra nurodyta dėl CK 6.482 straipsnyje... 47. 19.... 48. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus miesto... 49. 19.1.... 50. Reikalavimas motyvuoti teismo sprendimus nereiškia, kad teismas privalo... 51. 19.2.... 52. Pagal CK 6.154 straipsnio reglamentavimą sutartiniai santykiai yra daugiau... 53. 19.3.... 54. Teismai, spręsdami dėl nuomininko pirmenybės teisės, pagrįstai... 55. 19.4.... 56. Ieškovės nurodoma apeliacinės instancijos teismo praktika nėra aktuali... 57. Teisėjų kolegija... 58. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 59. 20.... 60. Kasacinį skundą ieškovė grindžia keldama du teisės klausimus, susijusius... 61. Dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti savivaldybei priklausančio... 62. 21.... 63. Nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti sutartį reglamentuojančiame CK 6.482... 64. 22.... 65. Taigi, CK 6.482 straipsnyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, derinant... 66. 23.... 67. Teisėjų kolegija pažymi, kad tais atvejais, kai nuomojamas privačios... 68. 24.... 69. Skirtingai nei privačios nuosavybės teisės atveju, kada šios teisės... 70. 25.... 71. Visuomeninės naudos principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas... 72. 26.... 73. Vadinasi, kad savininko (valstybės, savivaldybių) teisių į viešosios... 74. 27.... 75. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisiniams santykiams, kuriuos... 76. 28.... 77. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo... 78. 29.... 79. Vadinasi, savivaldybės taryba, įgyvendindama savivaldybei nuosavybės teise... 80. 30.... 81. Pažymėtina, kad iš nuomos sutartimi, kuri yra atlygintinė, nuomojamo turto... 82. 31.... 83. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta šios nutarties 21–30... 84. Dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti savivaldybei priklausančio... 85. 32.... 86. Kaip minėta šios nutarties 20 punkte, ieškovė teigia, kad CK 6.482... 87. 33.... 88. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių ieškovės argumentų, pažymi, kad... 89. 34.... 90. Teisėjų kolegijos vertinimu, savivaldybės turto nuomos viešo konkurso... 91. 35.... 92. Pažymėtina, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą sandorio pagrindu... 93. 36.... 94. Ieškovė kasaciniame skunde nurodė ir tai, kad apeliacinės instancijos... 95. 37.... 96. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 97. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 98. 38.... 99. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 100. 39.... 101. Netenkinus kasacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos ieškovei neatlygintinos.... 102. 40.... 103. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 28 d. pažymą apie... 104. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 105. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019... 106. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...