Byla 2A-820-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. Geco prekybos įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo K. Geco prekybos įmonės ieškinį atsakovui UAB „Staticus“ dėl statybos darbų pirkimo sutarties nutraukimo, vienašalių statybos darbų perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, delspinigių, palūkanų priteisimo, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir pagal atsakovo priešieškinį ieškovui dėl 1 872 124,53Lt skolos už atliktus statybos darbus, delspinigių, kitų išlaidų priteisimo

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas K. Geco prekybos įmonė pareiškė teisme ieškinį atsakovui UAB „Staticus“ (ankstesnis įmonės pavadinimas UAB „Hrono fasadai“), kurį tikslino. Ieškovas prašė.

6-nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį;

7- pripažinti negaliojančiu UAB „Staticus“ vienašalį 2010-06-02 statybos darbų perdavimo aktą nuo pat tokio akto sudarymo dienos;

8- pripažinti negaliojančiu UAB “Staticus” vienašalį 2011-03-02 galutinio darbų perdavimo aktą nuo pat tokio akto sudarymo dienos;

9- priteisti iš atsakovo 362 232,39 Lt delspinigių nuo 2011-01-01 iki 2011-05-31 už vėlavimą atlikti statybos darbus pagal 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį ir 2009-07-28 susitarimą Nr. 01, bei 2010-10-04 susitarimą Nr. 04, kuriais statybos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2010-12-31d;

10-priteisti iš atsakovo 441 395,76 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2013-01-31 už vėlavimą atlikti statybos darbus pagal 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį ir 2009-07-28 susitarimą Nr. 01, bei 2010-10-04 susitarimą Nr. 04, kuriais statybos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2010-12-31;

11-priteisti iš atsakovo 441 395,76 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-12-31 už vėlavimą atlikti statybos darbus pagal 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį ir 2009-07-28 susitarimą Nr. 01, bei 2010-10-04 susitarimą Nr. 04, kuriais statybos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2010-12-31;

12- priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos;

13- įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus t. y. per 10 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos LR Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti statinio statybos žurnalą įrašant visus darbus, atliktus laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-06-22;

14- įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos savo lėšomis įvykdyti pagal 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį ir 2009-07-28 susitarimą Nr. 01 bei 2010-10-04 susitarimą Nr. 4, kuriais statybos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2010-12-31, visus užsakovo K. Geco prekybos įmonės 2011-03-08 ir vėlesnėse pretenzijose nurodytus reikalavimus, t.y. pašalinti užsakovo pretenzijose nurodytus statybos darbų trūkumus ir/ar defektus, kurie rangovo UAB „Staticus“ buvo padaryti statybvietėje, esančioje žemės sklype Birutės alėja Nr. 52, Palangos mieste, vykdant 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį. Įpareigoti atsakovą UAB „Staticus“ savo lėšomis pašalinti visus statybos darbų trūkumus ir/ar defektus, kurie yra išdėstyti teismo eksperto prof. Sigito Mitkaus 2012-03-26 Specialisto išvadoje Nr.12-03-/206A ir tuo pagrindu įpareigoti UAB „Staticus“ pilnai bei kokybiškai užbaigti visus statybos darbus, kuriuos UAB „Staticus“ įsipareigojimo atlikti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartimi (ieškinyje išsamiai surašyti 10 punktų pageidaujamų atlikti darbų).

15Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartimi (toliau tekste ir Sutartis, 2009-06-02 sutartis) atsakovas buvo įsipareigojęs ieškovui atlikti pagal pateiktą techninį projektą ir Sutarties priedus fasado, langų ir stogo statybos darbus, kurie buvo sudėtinė projekto „SPA ir talasoterapijos centro įkūrimas“, dalinai finansuojamo ES fondų lėšomis ieškovo viešbutyje, esančiame Birutės alėja 52, Palangos mieste. Ieškovo teigimu atsakovas neįvykdė šios rangos sutarties, nes Sutartimi nustatytu terminu neužbaigė darbų, statybos darbus atliko netinkamai, nepašalino ieškovo pretenzijose nurodytų trūkumų bei statybos defektų, todėl statybos darbai, kurie turėjo būti užbaigti iki 2010-12-31, atsakovo nebuvo perduoti ieškovui dėl atsakovo kaltės. Vėliau atsakovas netinkamai reagavo į ieškovo (užsakovo) daugkartines pretenzijas ir nepašalino trūkumų, dėl ko nebuvo galimybės priimti statybos darbų. Ieškovo teigimu atsakovas, neužbaigęs statybos darbų ir nepašalinęs trūkumų neturėjo pagrindo vienašališkai jų perduoti.

16Atsakovas atsiliepimu į patikslintą ieškinį dėl delspinigių priteisimo prašė taikyti ieškinio senatį, o kitus reikalavimus atmesti.

17Atsakovas UAB „Staticus“ byloje pareiškė priešieškinį, kurį tikslino. Prašė iš ieškovo priteisti 1 294 035,90 Lt skolą už atliktus statybos darbus; 548 668,63 Lt delspinigių; 29 420 specialisto išvadų teikimo ir ekspertizės atlikimo išlaidas; 8,49 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priešieškinio pareiškimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad pagal 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį kaip rangovas įsipareigojo atlikti naujai statomo viešbučio „Palanga Spa Design Hotel“, Birutės al. 52, Palangoje, fasado, langų ir stogo statybos darbus, o ieškovas (užsakovas) įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti dviem etapais. 2009-08-25 buvo atliktas tarpinis ieškovo atliktų statybos darbų perdavimas-priėmimas, kuris buvo įformintas šalių pasirašytu Atliktų darbų aktu Nr.09.08 (F-2) už 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2009-08-25 PVM sąskaita-faktūra HRF 550923. Šią sąskaitą ieškovas pilnai apmokėjo 2009-11-23. Kitus darbus, atliktus po tarpinio darbų perdavimo, ieškovas vengia priimti, vengia pripažinti darbų atlikimo faktą ir vengia už juos atsiskaityti.

18Ieškovas K. Geco prekybos įmonė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, jog su visais atsakovo reikalavimais nesutinka, kadangi priešieškinyje klaidingai nurodomos faktinės sutarties vykdymo aplinkybės.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

20Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino iš dalies: iš K. Geco prekybos įmonės atsakovui priteisė 1 254 176,20 Lt (363 234,53 EUR) skolos, 225 751,71 Lt (65 382,21 EUR) delspinigių, 8,49 procentų dydžio palūkanas, teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

21Teismas sprendime aptarė šalis siejančios Sutarties esminius momentus: ieškovas (užsakovas) ir atsakovas (rangovas) 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartimi susitarė dėl fasado, langų ir stogo statybos darbų, kurių galutinė kaina yra 2 398 889,58 Lt. Už atliktus darbus atsiskaityti sutarta dviem etapais: pateikiant tarpinį ir galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Po darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo užsakovas apmoka ne mažesnę kaip 70 proc. PVM sąskaitos- faktūros sumos dalį, likusią ne didesnę kaip 30 proc. sumos dalį užsakovas apmoka per 90 kalendorinių dienų. Darbų pabaiga pagal Sutartį - momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, pilnai įformintas galutinis darbų perdavimas - priėmimas, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Šalys 2009 m. liepos 28 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. 01, kuriuo dėl vėluojamų užbaigti monolitinių konstrukcijų antžeminės dalies statybos darbų, Sutartyje numatytų statybos darbų užbaigimo terminą pratęsė iki 2009 m. spalio 31 d. Priedu Nr. 4, šalių pasirašytu 2010-10-04 šalys susitarė dėl Sutarties papildymo ir pakeitimo, nustatydamos, kad rangovas įsipareigoja iki 2010-12-31 savo sąskaita pašalinti užsakovo pageidaujamus pagal Sutartį atliktų darbų trūkumus, o užsakovas įsipareigoja priimti darbus etapais pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus. Šalys susitarė, kad darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikoma momentas, kai užbaigti visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti darbai, pilnai įformintas visų atliktų darbų perdavimas-priėmimas, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. Šiuo terminu rangovui tinkamai atlikus ir perdavus užsakovui darbus bus laikoma, kad rangovas pilnai ir tinkamai įvykdė visus savo įsipareigojimus ir netesybos pagal Sutarties 9 skirsnio 2 punktą rangovui netaikomos.

22Teismas sprendime aptarė Sutarties vykdymo eigoje šalių surašytus dvišalius ir vienašalius dokumentus: užsakovo 2009-12-07 pasirašytą galutinio darbų užbaigimo aktą, kuriuo K. Geco prekybos įmonės savininkas patvirtino, kad medžio-aliuminio fasadų įrengimas (809,60 kv.m.) ir balkonų montavimas į paruoštas angas (256,15 kv.m.) atitinka projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, o 2009-12-02 apžiūros metu nustatyti trūkumai - iš viso 11 pozicijų - bus šalinami iki 2009-12-22 (jei pastato šildymas paleidžiamas 2009-12-08). 2010-04-20 atsakovo pranešimą ieškovui, jog UAB „Staticus“ užbaigė visus darbus pagal sutartį, papildomus darbus bei ištaisė defektus, išvardintus šalių 2010-01-13 suderintame Defektų taisymo grafike ir pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, PVM sąskaitą-faktūrą, kontrolinę geodezinę ataskaitą. Ieškovo 2010-04-26 pranešimą, jog darbai nėra atlikti tinkamai ir galutinai, yra trūkumų, kiekiai ir kainos neatitinka sutarties, todėl pateikto 2010-04-20 darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašyti negali. Atsakovo 2010-05-19 pranešimą, su kuriuo atsakovas, atsižvelgęs į pastabas, pakartotinai siuntė pakoreguotus galutinius darbų perdavimo-priėmimo aktus, su papildomų darbų aktais. Ieškovo 2010-05-26 pranešimą atsakovui, kad aplinkybės dėl kurių 2010-04-26 pranešimu atsisakyta pasirašyti galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, nepasikeitė. Atsakovo 2010-06-02 raštą ieškovui dėl 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutarties sąlygų ir sutarties vykdymo aplinkybių, kuriame teigiama, jog užsakovas nenurodo pagrindų, suteikiančių teisę nepriimti rangovo atliktų darbų.

23Įvertinęs aptartas aplinkybes teismas pripažino neįrodytu jog užsakovas vykdė sutarties 6 skyriaus 5 dalimi prisiimtus įsipareigojimus (tikrinti sutartį) pasirašyti ant darbų perdavimo- priėmimo aktų per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus ir pažymėjo, Sutarties nuostatą, kad per nurodytą laiką akto nepasirašius šalys susitarė, jog užsakovas sutinka su atliktų darbų kokybe ir kiekiais, kurie nurodyti akte. Konstatavęs tokias aplinkybes teismas pripažino, jog rezultatas pateiktas 2010-06-02 ir laikytinas įformintu 2010-06-10 (per 5 darbo dienas ieškovui jo nepasirašius). Teismo teigimu šis aktas yra sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2d.).

24Dėl reikalavimo nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį teismas pažymėjo, kad toks teisinės gynybos būdo taikymas gali būti pateisinamas tik tuomet, kai kitos priemonės nėra pakankamos pažeistų teisių pusiausvyrai atkurti. Iš bylos duomenų teismas konstatavo, kad 2011 metais SPA viešbutis, esantis Birutės al. 52, Palangos m., veikė, jo statybos baigtumas tik dėl nebaigtų vidaus apdailos darbų buvo 97 procentai. Teismas pažymėjo, kad ieškinys su reikalavimu nutraukti sutartį buvo pareikštas 2013-11-21 t. y. jau po to, kai 2013-03-29 buvo surašytas Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130329-00067 patvirtinantis viešbučio pastato statybos užbaigimą. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal CK 6.221 straipsnį sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, o ieškovas, prašydamas taikyti sutarties nutraukimo institutą, taip pat prašo teismo įpareigoti atsakovą vykdyti prašomą nutraukti Sutartį. Atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog reikalavimas nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį pripažintinas neįrodytu, todėl netenkinamas.

25Iš byloje pateiktų įrodymų teismas konstatavo, kad ieškovas gali naudoti viešbučio pastatą pagal paskirtį ir jį naudoja, tokį naudojimą pripažindamas savo procesiniuose dokumentuose, o pagal CPK 187 ir 182 straipsnių normas šalies pripažinto fakto įrodinėti nereikia. Ieškovas, teismo teigimu, nepateikė jokių įrodymų, kad viešbučio naudojimas pagal paskirtį pablogėjo dėl ieškovo nurodytų galimų darbų trūkumų. Teismas pažymėjo, kad 2010-10-04 Priede Nr. 4 prie 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutarties atsakovas sutiko demontuoti visas pastato fasado apdailos plokštes (akmenį) ir jas sumontuoti iš naujo. Šie darbai atlikti, ieškovui perduoti 2011-03-02. Darbų perdavimo metu defektų ieškovas nenustatė, bei jų į savo 2011-03-08 pretenziją neįtraukė. Atsižvelgęs į tai, teismas netenkino reikalavimo panaikinti vienašalius sandorius.

26Iš šalių 2010-10-04 pasirašyto susitarimo Nr. 4 teismas padarė išvadą, jog šiuo susitarimu buvo nustatytas naujas Sutarties įvykdymo terminas iki 2010-12-31 statybos darbų trūkumams pašalinti. Iš statybos darbų šalinimo žurnalo teismas nustatė, kad darbai buvo baigti 2011-02-11, o ieškovo atsisakymas priimti atsakovo perduodamus darbus nėra susijęs su įstatymo normose nurodytomis išimtimis.

27Pagal CK 6.681 straipsnį užsakovas turi pareigą sumokėti rangovui už atliktus darbus sutartyje nustatytą kainą. Ginčijamos sutarties 9 skirsnio 3 dalimi užsakovui buvo suteikta teisė sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda statinio defektai, iki darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai. Teismo teigimu, ieškovui 2013-03-29 Statybos užbaigimo aktu pastačius pastatą, ieškovas neteko teisės stabdyti mokėjimus. Ieškovui po 2013-03-29 neįvykdžius pareigos atsiskaityti su atsakovu, ieškovas neteko teisės į sutartyje nustatytus 0,1 proc. dydžio delspinigius, todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimą teismas pripažino netenkinamu.

28Remdamasis antstolio Jono Petriko 2011-11-09 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr.64, priedu prie sutarties Nr. 4, ieškovo 2011-03-08 pretenzija, atitikties deklaracija Nr.10/02-19, specialisto V. Syč 2011-09-26 išvadomis, atsakovo 2011-06-06 raštu Nr. ST108 PR, S.Mitkaus 2012-03-26 išvadomis Nr.12-03/26A, 2013-03-29 Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-30-130329-00067 teismas atmetė reikalavimą įpareigoti atsakovą pašalinti defektus ir tuo užbaigti statybos darbus.

29Pagal byloje pateiktus atsiskaitymo dokumentus teismas nustatė, kad ieškovas pirmu etapu už darbus sumokėjo 1 126 242,70 Lt, o likusi nepanaudota suma, remiantis sutarties 2 skirsnio 2 punktu, negali būti didesnė kaip 1 272 646,88Lt. Kadangi atsakovo išrašytos sąskaitos Sutartimi nustatytą maksimalią sumą viršija, teismas 39 858,83 Lt reikalavimą už stogo eksploatavimo darbus nepripažino pagrįsta, nes dėl tokių darbų nebuvo susitarta. Įvertinęs šalių Sutarties nuostatas teismas atsakovo reikalavimą dėl delspinigių nusprendė tenkinti neviršijant įstatymu numatyto senaties termino, kurį prašė taikyti ieškovas. Teismas taip pat nusprendė š ieškovo priteisti CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytas 8,49 procento dydžio metinės „procesines“ palūkanas nuo priešieškinio pareiškimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

30III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

31Ieškovo atstovas advokatas V. Gecas padavė apeliacinį skundą. Prašo apygardos teismo sprendimą panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiais argumentais:

32- teismas 2014-03-20 žodine nutartimi atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį, motyvuodamas tuo, kad bus užvilkintas teismo procesas, tačiau pats vilkino bylą ir tokiu būdu užkirto ieškovui galimybę ginti jo teisėtus interesus pateikiant naujus ieškinio reikalavimus;

33- bylą nagrinėjusi teisėja savo iniciatyva netinkamai organizavo dviejų civilinių bylų sujungimą Vilniaus apylinkės teismo civilinę bylą prijungiant prie Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos ir vėliau pati panaikino šią nutartį, o skundžiamame sprendime nepasisakė dėl 2011-03-02 vienašalio akto, reikalavimas dėl kurio buvo pareikštas apylinkės teismo byloje;

34- civilinė byla 2014-09-29 teismo posėdyje, kuris buvo paskirtas nederinant su dalyvaujančiais byloje asmenimis, išnagrinėta nedalyvaujant ieškovo atstovui - advokatui, kuris nurodė savo užimtumą kitoje byloje. Nedalyvaudamas teismo posėdyje ieškovas neturėjo galimybės išdėstyti svarbių argumentų bei pateikti į bylą UAB „Staticus“ darbuotojo I. Ž. parengtos 2010-01-28 Kontrolinės geodezinės ataskaitos dokumentus;

35- teismas nepriėmė jokių procesinių sprendimų dėl ieškovo prašymų dėl papildomų sprendimų;

36- bylos nagrinėjimo metu teisėja žodinėmis nutartimis atmetė visus esminius ieškovo prašymus;

37- bylą nagrinėjusi teisėja vilkino bylos nagrinėjimą, buvo šališka, neobjektyvi, atliko veiksmus, susijusius su teisėjo priesaikos, principingumo bei pareigingumo principų pažeidimu, o 2014-10-29 sprendimą pavėlavo paskelbti net 25 minutes.

38Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė kontrolinę geodezinę ataskaitą, kurią prašo priimti į bylą.

39Ieškovo vardu pateiktas ir kitas apeliacinis skundas, pasirašytas įmonės direktorės L. Gecienės. Skunde prašoma panaikinti apygardos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys ir iš dalies patekintas priešieškinis ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliaciniame skunde taip pat išdėstytas alternatyvus prašymas - panaikinti apygardos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys ir iš dalies patekintas priešieškinis ir priimti naują sprendimą: ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti. Skundas grindžiamas argumentais, kurie iš dalies sutampa su pirmojo apeliacinio skundo argumentais:

40- nagrinėjęs bylą teismas nenustatė, kad atsakovas faktiškai nebaigė statybos darbų, nes darbus atsakovas vykdė net 2011 metų birželio mėnesį, nors pagal Sutartį ir 2012-10-04 susitarimą turėjo juos užbaigti iki 2010-12-31;

41- teismas sprendime klaidingai konstatavo, kad 2009-12-07 galutiniame darbų užbaigimo akte ieškovo atstovas K. Gecas patvirtino atskirų darbų tinkamą atlikimą, nes šis dokumentas negalėjo būti pripažintas galutiniu darbų perdavimo aktu. Sutartyje numatyti du aktai – tarpinis ir galutinis, tačiau teismas skundžiame sprendime nenurodė, kuris rangovo darbų perdavimo aktas buvo tarpinis, o kuris – galutinis;

42- teismas nepagrįstai bei nemotyvuotai atmetė visus ieškovo reikalavimus dėl pastato kontrolinių matavimų atlikimo ir sprendime dėl to nepasisakė, bei taip pat nepagrįstai ir nemotyvuotai atsisakė kviesti į teismo posėdį ekspertą S. Mitkų, taip užkirsdamas ieškovui galimybę pateikti įrodymus;

43- teismas netinkamai vertino byloje esančias išvadas t. y. nepagrįstai rėmėsi tik specialisto V.Syč išvadomis bei antstolio faktinių aplinkybių protokolu ir nevertino arba laikė nepagrįstomis eksperto S. Mitkaus išvadas;

44- teismas netinkamai taikė Civilinio kodekso normas, reglamentuojančias statybos darbų perdavimo ir organizavimo tvarką, atsakovo vienašalius statybos darbų perdavimo aktus įvardijo sandoriais, tačiau neišsprendė ieškinio reikalavimų dalyje dėl atsakovo 2010-06-02 ir 2011-03-02 vienašalių sandorių pripažinimo negaliojančiais;

45- teismas klaidingai aiškino šalių 2009-06-02 sutarties nuostatas, konkrečiai jos dalies 5 punktą ir padarė neteisingą išvadą, kad ieškovas neturėjo sutartinio pagrindo nepasirašyti pateikto statybos darbų perdavimo akto, nes atsakovas turėjo pareigą priimti tik pilnai bei tinkamai užbaigtus statybos darbus. Teismas taip pat neteisingai aiškino šalių 2009-06-02 sutarties 9 straipsnio 3 dalį dėl ieškovo teisės sustabdyti mokėjimus ir neteisėtai nusprendė priteisti pinigus iš ieškovo atsakovo naudai, nes statybos darbų trūkumai nebuvo pašalinti ir apie tai ieškovas informavo tinkamomis pretenzijomis;

46- teismas nepagrįstai pripažino, kad darbų rezultatas pateiktas 2010-06-02 vienašaliu aktu ir laikytinas įformintu 2010-06-10 per 5 darbo dienas ieškovui jo nepasirašius, nes ieškovas pagrįstai atsisakė priimti darbus ir įvardino atsisakymo priežastis, tačiau teismas visiškai nevertino ieškovo pretenzijų ir nepagrįstai pripažino tinkamais 2010-06-02 ir 2011-03-02 vienašalius statybos darbų perdavimo – priėmimo aktus, nors jais abiem buvo bandoma perduoti tuos pačius statybos darbus. Taip spręsdamas teismas nevertino, kad atsakovas 2010-05-10 buvo pareikalavęs atlikti kontrolinius matavimus bei nesiaiškino, kokiu pagrindu jau po ginčijamų vienašalių aktų surašymo atsakovas dar dirbo statybos objekte, o atliekami darbai nebuvo užfiksuoti statybos darbų žurnale;

47- teismas atmetė ieškovo prašymus įtraukti trečiuoju asmeniu byloje dalyvauti subrangovą UAB „Alseka“, kurio atliekamus statybos darbus ir jų apimtis atsakovas nuo ieškovo slėpė, kaip ir faktą, kad atsakovas atsisakė priimti subrangovo atliktus darbus, kuriuos vėliau pats siekė perduoti ieškovui;

48- teismas nepriėmė jokio sprendimo dėl 2011-03-02 atsakovo vienašalio statybos darbų perdavimo – priėmimo akto, nors ieškovas reiškė tinkamas pretenzijas, 2011-04-05 raštu pripažino darbų neužbaigtumą, tačiau atsakovas 2011-07-18 raštu pareiškė, jog jis dar 2011-03-02 vienašališku sprendimu perdavė statybos darbus;

49- teismas atmetė ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovą užpildyti statybos darbų žurnalą, vadinasi konstatavo, kad žurnalas užpildytas teisingai;

50- teismas sprendime neteisingai aiškino užsakovo, rangovo ir statybos techninės priežiūros santykius ir todėl neteisingai sprendė, kad statybos techniniam prižiūrėtojui pasirašius statybos darbų žurnale yra laikoma, jog užsakovas priėmė statybos darbus;

51- užsakovas, nesutikdamas su atliktų darbų kokybe, neprivalo pasirašyti vienašaliame statybos darbų perdavimo akte, jo nesutikimas gali būti išdėstytas atskirame dokumente, ką ieškovas ir padarė, per Sutartyje nustatytas 5 darbo dienas pateikdamas ieškovui 2010-06-15 ir 2011-03-08 pretenzijas;

52- teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai sureikšmino 2013-03-29 statybos užbaigimo aktą ir sprendė, kad po šio akto pasirašymo ieškovas netenka teisės stabdyti mokėjimus, nes byloje ginčijami statybos darbai , kurie buvo vykdomi 2011 metais, o pats statybos užbaigimo aktas yra surašomas komisijos nariams tik vizualiai patikrinus statinio atitikimą projektui jo atitikties esminiams statinio reikalavimams aspektu;

53- teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo nutraukti 2009-06-02 rangos sutartį, nes bylos medžiaga visiškai įrodyti daugybiniai statybos darbų defektai ir jų neužbaigimo faktas, taip pat rangovo vėlavimas įvykdyti Sutartį pilna apimtimi;

54- nagrinėjant bylą buvo pažeisti civilinio proceso reikalavimai: teismas nepagrįstai prie apygardos teisme nagrinėjamos bylos prijungė apylankės teisme nagrinėjamą civilinę bylą, tačiau dėl pastarojoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimo jokio sprendimo nepriėmė, 2014-09-29 teismo posėdį paskyrė nesuderinęs su dalyvaujančiais byloje asmenimis ir dėl to posėdyje negalėjo dalyvauti ieškovą atstovaujantis advokatas, teismas bylos nagrinėjimo eigoje priėmė daug žodinių nutarčių, kuriomis buvo netenkinti ieškovo prašymai dėl įrodymų pareikalavimo, dėl bylos sustabdymo ir dėl kitų procesinių klausimų.

55Ieškovas apeliaciniame taip pat išdėstė prašymą bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. Kai byla su apeliaciniu skundu jau buvo gauta apeliacinės instancijos teisme, ieškovas padavė prašymą apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą sustabdyti iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-22 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-115-155/2015. Ieškovas taip pat papildomai pareiškė prašymą paskirti teismo ekspertizę statinio kontrolinių matavimų būtinumo klausimu ir dar vieną prašymą prijungti prie bylos eksperto S. Mitkaus 2014-12-11 ekspertinį tyrimą Nr. 12-48.

56Atsakovas UAB „Staticus“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo apeliacinius skundus atmesti. Atsikirsdamas į apeliacinių skundų argumentus atsakovas atsiliepime nurodo:

57- dviejuose ieškovo apeliaciniuose skunduose išdėstyti trys tarpusavyje prieštaraujantys reikalavimai, o vienas iš skundų neapmokėtas žyminiu mokesčiu;

58- nesutikdamas su apeliantų teiginiu, kad bylą nagrinėjusi teisėja vilkino procesą, atsakovas atsiliepime nurodo, kad pats ieškovas neprisidėjo prie kuo greitesnio bylos išnagrinėjimo, nes nuolat teikė patikslintus ieškinius, atskiruosius skundus, kurie nebuvo tenkinami, reiškė nušalinimus, reiškė ieškinius kituose teismuose ir tuo pagrindu prašė stabdyti šią bylą;

59- atsakovas laiko nepagrįstais apeliacinių skundų argumentus dėl neteisėtai sujungtų civilinių bylų, nes bylos sujungtos civilinio proceso įstatymo nuostatas atitinkančia nutartimi, kuri apeliacinės instancijos teismo palikta nepakeista;

60- atsakovas nesutinka su apeliantų teiginiu, kad apygardos teismas nepriėmė sprendimo dėl 2011-03-02 statybos darbų perdavimo akto, nes atmesdamas visą ieškinį teismas atmetė ir reikalavimą šį aktą pripažinti negaliojančiu;

61- atsakovas nesutinka su apeliantų teiginiu, kad teismas, 2014-09-29 teismo posėdyje išnagrinėjęs bylą nedalyvaujant ieškovą atstovaujančiam advokatui, pažeidė CPK nuostatas, nes sutinkamai su procesiniu įstatymu, advokato užimtumas kitoje byloje paprastai nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, o kontrolinės geodezinės ataskaitos dokumentai, kuriuos advokatas ketino pateikti 2014-09-29 teismo posėdyje, galėjo būti pateikti teismui anksčiau nes yra parengti 2010-01-28. Dėl tos pačios priežasties atsakovas prašo nepriimti ir su apeliaciniu skundu teikiamų dokumentų;

62- atsakovas nesutinka su apeliantų teiginiu, kad teismas žodinėmis nutartimis nepagrįstai netenkino daugelio ieškovo procesinių prašymų, taip pat ir prašymo skirti ekspertizę siekiant nustatyti, ar atsakovui atlikus statybos darus pagal šalių 2009-06-02 sutartį buvo būtina atlikti statinio kontrolinius matavimus ir/ar bandymus. Atsakovas teigia, kad tokie matavimai nebuvo numatyti šalių Sutartyje, o ir ieškovas tokio klausimo nekėlė net ir surašant 2013-03-29 statybos darbų užbaigimo aktą;

63- atsakovas atsiliepime nurodo, kad teismas teisingai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, nes trūkumai, nurodomi ieškovo direktorės pasirašytame apeliaciniame skunde, kuriuos įvertinus, ieškovo manymu, ieškinys turėjo būti patenkintas, buvo arba pašalinti (terasos apsauginės tvorelės turėklų stiklo tvirtinimo elementų pakeitimas, stogo langų vertikalių elektrinių varčių tinkamo veikimo užtikrinimas, pastato balkonų sienų ir lubų apdailos plokščių pakeitimas), arba iki ieškinio pareiškimo teisme nebuvo nurodyti ieškovo pretenzijose atsakovui (pradegintų stiklo lakštų pakeitimas - eksperto S. Mitkaus išvados), arba buvo nepagrįsti (terasos apsauginės tvorelės turėklų metalinių elementų pakeitimas, medinių ir aliuminio fostinų pakeitimas);

64- atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovo atsisakymas priimti atsakovo perduodamus darbus argumentuojant jų trūkumais yra nepagrįstas, nes pastatas atitinka visus statinio projekto sprendinius, ką įrodo 2013-03-29 statybos užbaigimo aktas ir aplinkybė, kas faktiškai pastatas yra priimta bei eksploatuojamas, o be to pagal CK 6.662, 6.694 straipsnius užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus;

65- atsakovo nuomone teismas pagrįstai pripažino, kad atlikti darbai buvo perduoti vienašaliu 2010-06-02 aktu, nes atsakovas nuo 2010-04-20 nuosekliai ir laikydamasis norminių aktų reikalavimų siekė atliktus darbus perduoti ieškovui, tačiau ieškovas įvairiais būdais vengė juos priimti;

66- atsakovo nuomone teismas pagrįstai pripažino, kad atlikti darbai buvo perduoti vienašaliu 2011-03-02 aktu, kuris buvo surašytas ieškovui vilkinant statybos darbų priėmimą, būtent dėl ieškovo netinkamo elgesio atsakovas kelis kartus stengėsi perduoti tuos pačius darbus. Tokia aplinkybė, atsakovo teigimu, nepaneigia darbų atlikimo fakto ir neprieštarauja šalių 2009-06-02 sutarties nuostatoms apie darbų perdavimą. Aplinkybė, kad po 2011-03-02 akto surašymo pastate dar buvo dirbama, atsakovo teigimu nepaneigia statybos darbų perdavimo fakto, nes buvo atliekamas ieškovo 2011-03-08 pretenzijoje nurodytų smulkių trūkumų – raktų neperdavimas, silikono likučių nenuvalymas, langų nenuplovimas – šalinimas, tačiau ir po to ieškovas vengė statybos darbų priėmimo;

67- atsiliepime atsakovas nesutinka su apeliaciniame skunde dėstoma pozicija, kad “pagal šalių 2009-06-02 sutarties nuostatas teismui buvo pagrindas pripažinti užsakovo (ieškovo) teisę sustabdyti mokėjimus dėl rangovo padarytų įvairių statybos darbų neužbaigimo“, nes visi statybos darbai buvo atlikti iki 2011-03-02, o tariami ieškovo nurodyti defektai buvo ištaisyti iki 2011 m. liepos mėnesio. Be to, sulaikomų lėšų suma negali būti didesnė už tariami neatliktų/nebaigtų darbų kainą;

68- atsakovas nesutinka su apelianto pozicija dėl statybos darbų žurnalų pildymo, nes, atsakovo teigimu, nes teisės aktai nenustato pareigos pildyti statybos darbų žurnalą po darbų perdavimo, o žurnaluose Nr. 5 ir Nr. 6 esantys įrašai patvirtina atsakovo poziciją, kad sutartyje numatyti darbai yra atlikti;

69- atsiliepime teigiama, kad nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai dėl subrangovo UAB „Alseka“ atliktų statybos darbų, nes ieškovui buvo žinoma apie subrangovo atliekamus darbus, už kuriuo atsiskaityti užsakovui privalo rangovas, o ne pats subrangovas;

70- apibendrindamas atsiliepimo argumentus atsakovas nurodo, kad, įvertinus aplinkybę, jog visi statybos darbai yra atlikti o pastatas eksploatuojamas, ieškovo reikalavimas nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį yra visiškai nepagrįstas.

71Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas pateikia nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, pažymą apie statinio(-ių) atitiktį projektui, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 2 d. sprendimą ir prašo šiuos dokumentus prijungti prie bylos. Atsakovas taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas.

72IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

73Nenustačius CPK 329 straipsnyje įvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.).

74Dėl procesinių prašymų.

75Apeliantas prašo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjamas būtinas. Apeliantas, prašydamas jo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nurodo, kad byla yra didelės apimties, pirmosios instancijos teismas ją išnagrinėjo nepilna apimtimi, nedalyvaujant ieškovo advokatui ir neiškvietęs į teismo posėdį eksperto S. Mitkaus. Paminėti argumentai nėra pagrindas pripažinti žodinį nagrinėjimą būtinu. Bylos aplinkybės yra išsamiai išdėstytos šalių procesiniuose dokumentuose, argumentai, kuo, jo nuomone, buvo pažeistos ieškovo teisės paskutiniame teismo posėdyje nedalyvaujant ieškovo advokatui, surašyti apeliaciniame skunde. Kokių svarbių bylai aplinkybių apeliantas neturėjo galimybės išdėstyti procesiniuose dokumentuose ir galėtų paaiškinti tik žodiniame teismo posėdyje, ieškovas nenurodė. Byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

76Apeliantas prašo šią civilinę bylą sustabdyti. Nurodo, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovas 2014-03-19 pateikė patikslintą ieškinį, kurį teismas atsisakė priimti motyvuodamas tuo, kad ginčą galima išspręsti kitoje civilinėje byloje. Ieškovas kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti negaliojančiais UAB „Staticus“ 2011-06-13 atliktų defektų šalinimo darbų perdavimo aktą ir 2011-06-14 vienašalį statybos darbų perdavimo aktą Nr. ST112-PER, įpareigoti atsakovą UAB „Staticus“ atlikti pastato, esančio Birutės al. Nr. 52, Palangoje kontrolinius matavimus, įpareigoti atsakovus UAB „Staticus“ ir UAB „Alseka“ pateikti ieškovui subrangovo UAB „Alseka“ atliktų statybos darbų galutinį perdavimo – priėmimo aktą. Vilniaus apylinkės teismas 2015-05-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-115-155/2015 ieškinį atmetė, ieškovas dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą kuris priimtas, apylinkės teismo sprendimas neįsiteisėjęs o civilinė byla dabartiniu metu yra Vilniaus apygardos teismo žinioje. Apelianto nuomone, ieškinio reikalavimai nagrinėjamoje civilinėje byloje ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-115-155/2015 yra susiję, kadangi pareikšti dėl tos pačios rangos sutarties vykdymo. Apelianto teigimu Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama civilinė byla turi būti privalomai sustabdyta iki įsiteisės sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-115-155/2015, nes priešingu atveju ieškovas negalės pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui rašytinių įrodymų kurių jis negalėjo pateikti pirmosios instancijos (Vilniaus apygardos) teismui, nes buvo atsisakyta priimti patikslintą ieškinį.

77Prašymas netenkinamas. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009, 2010 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010, 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012 ir k. t.) Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009, 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012 ir k. t.). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Abiejose bylose ginčas vyksta dėl tos pačios Statybos darbų pirkimo sutarties vykdymo, tačiau ieškovas nenurodė aplinkybių, kurios gali būti nustatytos tik Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-115-155/2015 ir negali būti nustatytos šioje civilinėje byloje. Įrodymų į bylą pateikimas, jų priėmimas/nepriėmimas yra procesinis klausimas kuris turi būti sprendžiamas konkrečioje byloje ir buvo sprendžiamas nagrinėjamoje civilinėje byloje. Pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai šiuo klausimu ir apelianto skunde išdėstyti argumentai dėl jų, bus aptarti šioje nutartyje, tačiau tai nėra pagrindas stabdyti bylos nagrinėjimą.

78Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikia UAB „Staticus“ darbuotojo I. Ž. 2010-01-28 parengtą kontrolinę geodezinę ataskaitą, kurią prašo priimti į bylą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismui šio dokumento pateikti neturėjo galimybės, nes Vilniaus apygardos teismas neatidėjo 2014-09-29 teismo posėdžio.

79Prašymas netenkinamas. Remiantis CPK 314 straipsniu apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šiuo atveju prašomas prijungti rašytinis įrodymas parengtas 2010-01-28, nagrinėjama byla apygardos teisme gauta 2011-09-12, todėl ieškovo atstovo – advokato nedalyvavimas 2014-09-29 teismo posėdyje nepripažįstama kliūtimi pateikti įrodymą pirmosios instancijos teismui, juolab, kad 2014-09-29 teismo posėdyje dalyvavo kitas ieškovo atstovas.

80Apeliantas prašo paskirti ekspertizę, pavesti ją atlikti ekspertui S. Mitkui ir pateikti klausimus: ar buvo būtina atlikti statinio, esančio Birutės al. Nr. 52, Palangoje kontrolinius matavimus ir/ar bandymus, kad tinkamai perduoti rangovo atliktų darbų rezultatą, ar neatlikus statinio kontrolinių matavimų ir/ar bandymų buvo galimas tinkamas statybos darbų rezultatų perdavimas. Prašyme nurodo, kad pirmosios instancijos teismas protokolinėmis nemotyvuotomis nutartimis atmetė visus ieškovo prašymus šiuo klausimu.

81Prašymas netenkinamas. Klausimas ar statybos darbų perdavimui buvo būtina atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus yra apeliacijos dalykas, argumentu, kad be šios procedūros statybos darbai negalėjo būti perduoti, ieškovas, tarpe kitų argumentų, grindžia apeliacinį skundą. Kolegija šį klausimą svarstys nagrinėdama apeliacinį skundą iš esmės, todėl nėra galimybės ekspertizės paskyrimo klausimą spręsti procesinių pareiškimų ir prašymų procesinėje stadijoje.

82Apeliantas pateikė teismo eksperto S. Mitkaus 2014-12-11 ekspertinio tyrimo aktą Nr. 13-48 ir prašo prijungti jį prie bylos. Nurodo, kad akte užfiksuoti atsakovo atliktų statybos darbų trūkumai ir/ar defektai. Akto turinys yra susijęs su anksčiau teismui pateiktos S. Mitkaus 2012-03-26 specialisto išvados Nr. 12-03/26A turiniu.

83Prašymas netenkinamas. Apeliantas siekia bylos medžiagą papildyti nauju įrodymu, tačiau galimybė priimti naujus įrodymus apeliacinėje instancijoje (CPK 314 str.) jau aptarta svarstant ieškovo prašymą priimti kontrolinę geodezinę ataskaitą. Apeliantas nenurodo priežasčių, kodėl dabartiniu metu pateikiami tyrimai negalėjo būti atlikti anksčiau ir pateikti pirmosios instancijos teismui. Todėl, vadovaujantis CPK 314 straipsniu, ekspertinio tyrimo aktas prie bylos neprijungiamas.

84Atsakovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikia nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, pažymą apie statinio(-ių) atitiktį projektui, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 2 d. sprendimą ir prašo šiuos dokumentus prijungti prie bylos. Atsakovas nurodo, kad pateikiami dokumentai gauti po skundžiamo sprendimo priėmimo ir negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui.

85Prašymas netenkinamas. Prašomas prijungti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, nors atspausdintas 2015-05-22, tačiau atsakovo aktualizuojami duomenys apie pastato baigtumo lygį ir statybos pabaigą į duomenų banką įrašyti 2012-02-20, o pažyma apie statinio(-ių) atitiktį projektui surašyta 2013-01-21. Atsakovas nenurodo aplinkybių, kliudžiusių jam šiuos įrodymus gauti anksčiau ir pateikti pirmosios instancijos teismui. Teikiami dokumentai neatitinka CPK 314 straipsnyje įtvirtintų įrodymo priėmimo apeliacinėje instancijoje sąlygų, todėl prie bylos neprijungiami. Atsakovo kartu su atsiliepimu pateikiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 2 d. sprendimas yra priimtas vėliau nei skundžiamas apygardos teismo sprendimas, tačiau teismų sprendimai yra prieinami teismų informacinėje sistemoje LITEKO ir gali būti naudojami byloje (CPK 179 str. 3 d.), todėl prie šios bylos atskiru dokumentu neprijungiamas.

86Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovas padavė du apeliacinius skundus ir sumokėjo tik vieną žyminį mokestį. Apeliaciniai skundai priimti pirmosios instancijos teismo (CPK 315 str.), jų apmokėjimas žyminiu mokesčiu spręstas atskiromis nutartimis, taip pat ir apeliacinės instancijos teisme, todėl pakartotinai šis klausimas nenagrinėjamas.

87Dėl proceso pirmosios instancijos teisme.

88Apeliantas nurodo, kad teismas 2014-03-20 (taip skunde) žodine nutartimi atsisakė priimti patikslintą ieškovo ieškinį ir taip užkirto jam kelią ginti teisėtus interesus pateikiant naujus ieškinio reikalavimus.

89Skundo argumentas nepagrįstas. Ieškovo patikslintas ieškinys, dėl kurio yra priimtas skundžiamas sprendimas, Vilniaus apygardos teisme gautas 2014-01-03. Iki to teisme buvo gauti ieškovo 2011-09-12 pareiškimas dėl teismo įsakymo, 2011-11-07 ieškinys, 2012-03-07 patikslintas ieškinys ir 2013-03-04 patikslintas ieškinys. 2014-01-03 patikslintas ieškinys priimtas 2014-01-06 teismo žodine nutartimi ir jo nagrinėjimas paskirtas 2014-03-21 teismo posėdyje. Ieškovas 2014-03-21 teismo posėdyje pateikė dar vieną patikslintą ieškinį papildytą dviem naujais reikalavimais. Atsakovas su ieškinio pagrindo ir, jo teigimu, galimai dalyko, pakeitimu nesutiko. Teismas, posėdyje išsiaiškinęs ieškinio tikslinimo priežastis, nurodė, kad ieškinio tikslinimas galimas parengiamojoje bylos stadijoje iki bylos paskyrimo į teismo posėdį, atkreipė dėmesį į atsakovo nesutikimą ir patikslintą ieškinį priimti atsisakė. Teisėjų kolegija tokius pirmosios instancijos teismo procesinius veiksmus pripažįsta teisėtais. Ieškinio pareiškimo papildymas naujais reikalavimais yra ieškinio dalyko keitimas. CPK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindo arba ieškinio dalyko keitimas yra galimas iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Vėlesnis ieškinio pagrindo arba ieškinio dalyko pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo. Teismo posėdžio garso įrašas leidžia spręsti, jog ieškovo atstovas nenurodė aplinkybių, patvirtinančių, jog būtinumas pakeisti ieškinio dalyką iškilo po nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Atsakovas su aptariamu ieškovo prašymu nesutiko. Apygardos teismas teisingai įvertino pirmiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo teismui pateikiamų dokumentų skaičių ir pagrįstai nutarė, kad patikslinto ieškinio priėmimas būtų susijęs su dar ilgesniu bylos išnagrinėjimo terminu. Apelianto teiginys, kad priėmęs tokią nutartį pirmosios instancijos teismas toliau pats vilkino bylą, argumentais nepagrįstas.

90Apeliantas nurodo, kad bylą nagrinėjusi teisėja savo iniciatyva netinkamai organizavo dviejų civilinių bylų sujungimą Vilniaus apylinkės teismo civilinę bylą prijungiant prie Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos ir galiausiai nepasisakė dėl 2011-03-02 vienašalio statybos darbų priėmimo - perdavimo akto, reikalavimas dėl kurio buvo pareikštas Vilniaus apylinkės teisme.

91Argumentas nėra pagrindas tenkinti apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad šiame teisme yra nagrinėjama byla pagal K. Geco prekybos įmonės patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Staticus“ dėl delspinigių, palūkanų priteisimo, atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus, 2010-06-02 vienašalio statybos darbų perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, o Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal to paties ieškovo ieškinį tam pačiam atsakovui dėl 2011-03-02 vienašalio statybos darbų perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu. Vilniaus apygardos teismas, 2013-10-01 nutartyje konstatavęs šias aplinkybes, vadovaudamasis CK 136 straipsnio 4 dalimi, proceso ekonomiškumo, koncentracijos principais paminėtas civilines bylas sujungė. Ieškovas dėl 2013-10-01 nutarties padavė atskirąjį skundą. Bylą nagrinėjanti teisėja 213-10-22 nutartimi skundžiamą 2013-10-01 nutartį panaikino ir bylų sujungimo klausimą perdavė spręsti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei, kuri, susipažinusi su bylų medžiaga, konstatavo, kad bylos yra susijusios ir 2013-10-30 nutartimi jas sujungė bei perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėjai. Ieškovas dėl 2013-10-30 nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriame prašė nutartį panaikinti ir toliau bylas nagrinėti skyrium. Vilniaus apygardos teismas atskirąjį skundą priėmė ir perdavė nagrinėti apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-06 nutartyje konstatavo, kad atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, negalinčios būti apeliacinio apskundimo objektu ir apeliacinį procesą nutraukė. CPK 136 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas gali sujungti vienarūšes bylas, kuriose dalyvauja tos pačios šalys. Toje pačioje įstatymo normoje pasakyta, kad dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Vilniaus apygardos teismo teisėja vienasmeniškai į vieną bylą sujungdama savo ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą bylą civilinio proceso įstatymą pritaikė netinkamai. Tačiau padarytą procesinę klaidą ištaisė vadovaudamasi CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, leidžiančiu pirmosios instancijos teismui, jei jis sutinka su atskiruoju skundu, pačiam panaikinti skundžiamą nutartį. Panaikinus 2013-10-30 klaidingą nutartį bylų sujungimo klausimas 2013-10-22 nutartimi buvo perduotas spręsti aukštesnės pakopos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, kaip ir nustatyta CPK 136 straipsnio 4 dalyje. Tokiu būdu dviejų civilinių bylų sujungimas į vieną civilinę bylą buvo išspręstas teisingai pritaikius proceso teisės normas. Dėl tokio, ieškovo teigimu neteisėto procesinio sprendimo, pasekmių ieškovas apeliaciniuose skunduose ne vieną kartą nurodo, kad neteisingai sujungus civilines bylas pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl Vilniaus miesto apylinkės teisme pareikšto reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2011-03-02 vienašalį statybos darbų priėmimo - perdavimo aktą. Šis apelianto teiginys neteisingas. Skundžiamo sprendimo aprašomojoje dalyje išvardinti ieškovo pareikšti ieškinio reikalavimai, tarpe kurių įrašytas ir reikalavimas „pripažinti negaliojančiu UAB “Staticus” vienašalį 2011-03-02 galutinio darbų perdavimo aktą nuo pat tokio akto sudarymo dienos (prijungta apylinkės teismo byla, tomas V-VII)“. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas konstatavo: „šie atlikti darbai, ieškovui perduoti 2011-03-02 [...] teismas reikalavimą panaikinti nurodytus vienašalius sandorius laiko nepagrįstu, todėl netenkintinu“. CPK 270 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, pirma kitų privalomų elementų turi būti „teismo išvada ieškinį ir (ar) priešieškinį patenkinti visiškai ar iš dalies, kartu išdėstant patenkinto ieškinio turinį, arba ieškinį ir (ar) priešieškinį atmesti“. Tokia redakcija reiškia, kad teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje išsamiai privalo aprašyti tik patenkinamą ieškinio reikalavimą, o atmetant ieškinio reikalavimą pakanka paskelbti, kad ieškinys atmetamas. Nagrinėjamoje byloje skundžiamo apygardos teismo sprendimo dalyje parašyta: „ieškovo – K. Geco prekybos įmonės ieškinį atsakovui UAB „Staticus“ atmesti“. Tai reiškia, kad atmesti visi ieškovo reikalavimai, tarpe jų ir reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2011-03-02 darbų perdavimo aktą.

92Apeliantas nurodo, kad civilinė byla 2014-09-29 teismo posėdyje, kuris buvo paskirtas nederinant su dalyvaujančiais byloje asmenimis, išnagrinėta nedalyvaujant ieškovo atstovui - advokatui, kuris buvo nurodęs savo užimtumą kitoje byloje. Dėl to ieškovas neturėjo galimybės išdėstyti svarbių argumentų bei pateikti į bylą UAB „Staticus“ darbuotojo I. Ž. parengtą 2010-01-28 Kontrolinės geodezinės ataskaitos dokumentus.

93Argumentas nepripažįstamas pagrįstu. CPK 246 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad ieškovo atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikoma svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, o bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas tik tuo atveju, jei neatvykimo priežastis pripažįstama svarbia. Nagrinėjamoje byloje teismo posėdis vyko 2014-09-22 ir buvo paskelbta pertrauka iki. 2014-09-22 teismo posėdyje 1554 val. buvo pradėtas bylos nagrinėjimas iš esmės ir nuo 1602 val. iki 1808 val. savo poziciją byloje dėstė ieškovo atstovai, pertrauka buvo paskelta po to, kai teismas išsiaiškino, jog daugiau klausimų dėl ieškovo teiginių nėra. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat bendrą bylos nagrinėjimo trukmę daroma išvada, kad pirmosios teismas instancijos teismas pagrįstai nutarė nepripažinti svarbia ieškovo neatvykimo priežasties, juolab, kad bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas tęsėsi po pertraukos, kuri negalėjo būti ilgesnė negu nustatyta CPK 1621 straipsnio 1 dalyje. Be to, 2014-09-29 teismo posėdyje dalyvavo kitas ieškovo atstovas. Dėl apelianto nurodomos aplinkybės, kad dėl negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje ieškovo atstovas negalėjo teismui pateikti 2010-01-28 parengtos Kontrolinės geodezinės ataskaitos dokumentų šioje nutartyje jau pasisakyta sprendžiant minimos ataskaitos prijungimo klausimą, juolab, kad CPK 181 straipsnio 2 dalis skatina dalyvaujančius byloje asmenis rūpintis savalaikiu rodymų pateikimu.

94Apeliantas nurodo, kad teismas nepriėmė jokių procesinių sprendimų pagal ieškovo prašymus dėl papildomų sprendimų priėmimo.

95Argumentas neatitinka tikrovės. Teismui priėmus skundžiamą sprendimą ieškovas 2014-11-06 ir 2014-11-21 pateikė prašymus priimti papildomą sprendimą dėl ieškinio reikalavimų pripažinti atsakovo UAB „Staticus“ 2010-06-02 ir 2011-03-02 vienašalius statybos darbų perdavimo aktus negaliojančiais, įpareigoti savo lėšomis tinkamai ir kokybiškai užbaigti statybos darbus ir pašalinti atitinkamus statybos darbų defektus ir/ar trūkumus, taip pat dėl atsakovo UAB „Staticus“ priešieškinio atmetimo, nurodydamas, kad šie reikalavimai nebuvo išspręsti. Apygardos teismas 2014-12-05 nutartimi prašymus atmetė. Ieškovas dėl 2014-12-05 nutarties padavė atskirąjį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-16 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014-12-05 nutartį palikti nepakeistą.

96Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad bylą nagrinėjusi teisėja žodinėmis nutartimis atmetė visus esminius ieškovo prašymus, vilkino bylos nagrinėjimą, buvo šališka, neobjektyvi, atliko veiksmus, susijusius su teisėjo priesaikos, principingumo bei pareigingumo principų pažeidimu, o 2014-10-29 sprendimą pavėlavo paskelbti net 25 minutes.

97Tokie apeliacinių skundų teiginiai negali būti pagrindas panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo sprendimą dėl proceso teisės pažeidimų, nes vieni jų nukreipia į ginčo dėl Sutarties materialiosios teisės dalį, o kiti yra deklaratyvūs, neargumentuoti arba bereikšmiai. Todėl šie apeliacinių skundų argumentai negali turėti įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui nutartyje aptarinėjami nebus (CPK 329 str. 1 d.).

98Dėl statybos darbų pirkimo sutarties.

99Bylos šalys - ieškovas K. Geco prekybos įmonė ir atsakovas UAB „Staticus“ (ginčijamos sutarties sudarymo metu UAB „Hrono fasadai“) 2009-06-02 sudarė statybos darbų pirkimo sutartį. Sutartyje ieškovas įvardintas užsakovu, o atsakovas – rangovu. Sutartimi rangovas įsipareigojo pagal užsakovo pateiktą techninį projektą ir Sutarties priedus atlikti fasado, langų ir stogo statybos darbus. Šalys nustatė bendrą statybos darbų kainą – 2 398 889,58 Lt įskaitant PVM ir statybos darbų pabaigą – ne vėliau kaip 2009-09-30. 2009-07-28 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 01 prie Sutarties, kuriuo sutartyje numatytų statybos darbų užbaigimo terminas buvo pratęstas iki 2009-10-31. Sutarties vykdymo metu 2010-10-04 šalys pasirašė priedą Nr. 4, kuriuo pakeitė Sutarties 4 skirsnio 2 punktą ir darbų užbaigimo terminą nustatė 2010-12-31.

100Statybos darbų vykdymo metu tarp šalių kilo nesutarimai, už atliktus darbus pateikiant tarpinį ir galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą ir apmokant PVM sąskaitas-faktūras, kaip tai numatyta Sutarties 3.1 punkte, atsiskaityta nebuvo. Nepavykus susitarti geruoju užsakovas K. Geco prekybos įmonė pareiškė ieškinį rangovui UAB „Staticus“ kuriame, kaip minėta, prašė nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį, pripažinti negaliojančiais atsakovo surašytus 2010-06-02 ir 2011-03-02 vienašalius statybos darbų perdavimo aktus, priteisti iš atsakovo delspinigius už vėlavimą atlikti darbus, priteisti procesines palūkanas ir įpareigoti atsakovą atlikti su Sutartimi susijusius veiksmus - užpildyti statinio statybos žurnalą ir pašalinti statybos darbų trūkumus. Atsakovas pareiškė priešieškinį. Prašė iš ieškovo priteisti skolą už atliktus statybos darbus, delspinigius, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Vadinasi šalys ginčijasi dėl statybos rangos sutartyje sulygtų darbų atlikimo kokybės, dėl statybos rangos sutarties sąlygų įvykdymo ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo, dėl apmokėjimo pagal sutartį, dėl galimybės nutraukti statybos rangos sutartį.

101Šalis siejantys teisiniai santykiai, prisiimtų įsipareigojimų vykdymas turi būti vertinamas atsižvelgiant į jų pasirašytą Sutartį, taip pat statybos rangos santykius reguliuojančius norminius aktus. Kaip minėta, atsakovas įsipareigojo atlikti ir perduoti statybos rangos darbus, ieškovas – šiuos darbus priimti ir už juos sumokėti. Sutarties 8 skirsnio 1 punkte sulygta, kad „Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį [...] jeigu: Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla; Rangovas vėluoja užbaigti statybos darbus; po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo šios Sutarties sąlygų.“ Nors 2010-06-26 rašte Nr. 04/26 ieškovas priminė turįs vienašališko sutarties nutraukimo teisę, tačiau iki teisme pareikšto ieškinio patikslinimo jokių veiksmų nutraukti sutartį neatliko. Patikslintame 2014-01-03 ieškinyje ieškovas pareikalavo 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį nutraukti. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas Sutarties neįvykdė, nes nustatytu terminu neužbaigė statybos darbų, netinkamai reagavo į ieškovo pretenzijas, trūkumų nepašalino. CK 6.665 straipsnio 1 punkte nustatyta – „jei darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės [...] užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje“. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų neapšalina per protingą terminą arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami. Iš tokios įstatymo normos matyti, kad rangos sutartis gali būti nutraukta tik esant griežtoms sąlygoms – rangovas laiku nepašalina trūkumų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja tokio naudojimo galimybės, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami. Iš byloje esančių įrodymų – antstolio Jono Petriko 2011-08-08 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 42, 2013-03-29 statybos užbaigimo akto Nr. SUA-30-130329-00067, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2013-04-24 rašto Nr. (4.4.2) KLS-380 matyti, kad šalių rangos sutarties objekto - SPA viešbučio, esančio Birutės al. 52, Palangoje, 2011-05-18 statybos baigtumas buvo 97%, o 2012-02-20 – 100%, statybos užbaigimo komisija 2013-03-29 konstatavo, kad statinių statyba baigta, kad jau 2011-08-05 statinys buvo naudojamas pagal paskirtį. Tokie duomenys yra pakankami išvadai, jog nėra šalių Sutartyje ar įstatyme įtvirtintų sąlygų, kurios būtų pagrindas Sutartį nutraukti. Šis ieškinio reikalavimas atmestas pagrįstai..

102Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais UAB „Staticus“ vienašalius 2010-06-02 statybos darbų perdavimo aktą ir 2011-03-02 galutinio darbų perdavimo aktą. Statybos rangos darbų perdavimas ir priėmimas reglamentuojamas CK 6.694 straipsnyje. Šios įstatymo normos 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytų darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančius, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Straipsnio 6 dalis- užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti.

103Nagrinėjamu atveju atsakovo 2009-12-02 buvo surašytas galutinis darbų užbaigimo aktas, kurį ieškovas pasirašė 2009-12-07. Aktu buvo patvirtinta, kad pagal statybos darbų pirkimo sutartį 2009-06-02 objekte SPA ir talasoterapijos centras (Birutės al. 52, Palanga) atlikti: 1. Medžio-aliuminio fasadų įrengimas 809,60kv.m. 2. Balkonų montavimas į paruoštas angas 256,15kv.m. Atlikti visi sutartyje numatyti darbai, darbai atitinka projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Akte taip pat įrašyti 2009-12-02 apžiūros metu nustatyti trūkumai: 1. Fasade MF/2.1 ištaisyti apatinę gipsokatronio karkaso juostą. 2. Sumontuoti gipsokartonį vietose kur neišvedžioti šildymo vamzdžiai (vamzdžius išvedžios 2009-12-07). 3. Sumontuoti gipsokartonio karkasą prie lubų fasade MF/2.3 (darbai numatyti pagal projektą, projekto pakeitimas 2009-12-02). 4. Sumontuoti balkonų palanginę lauko skardą (skarda suderinta 2009-12-01). 5. Priklijuoti EPDM juostą fasade MF/2.3. 6. Pakeisti varčių prispaudėjų gumas fasade MF/2.3. 7. Sudėti medvarščių apdailos dangtelius balkonų varčiose, kuriose nėra. 8. Priklijuoti fasadų sujungimo kampą rytiniame fasade 1a., 5a. 9. Pakeisti apdailos horizontalų dangtelį fasade MF/5.2, 3a. 10. Užsilikonuoti langų varčias, palanges. 11. Sutaisyti alyvmedžio lukštą (darbams reikalinga vidaus temperatūra +15C, medžio tašai turi neviršyti 10% drėgnumo). Akte taip pat nustatyti atskiruose punktuose įrašytų trūkumų šalinimo terminai nuo 2009-12-10 iki 2009-12-22. Atsakovas 2010-01-13 supažindino ieškovą su defektų taisymo grafiku. 2010-04-20 atsakovas ieškovui surašė raštą Nr. ST150-R „Dėl galutinio darbų perdavimo priėmimo įforminimo“, kuriame informavo, kad užbaigė visus Sutartyje numatytus darbus, ieškovo nurodytus papildomus darbus bei ištaisė defektus, išvardintus 2010-01-13 suderintame grafike. Kartu su šiuo raštu atsakovas ieškovui pateikė: atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 10.04 (F-2), atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 10.04 (F-3), PVM sąskaitą – faktūrą HRF Nr. 551343 ir kontrolinę geodezinę ataskaitą. Ieškovas atsakė 2010-04-26 raštu Nr. 04/26, kuriame nurodė, jog: 1. Neišlaikytas išorinio fasado projektinis radiusas. 2. Neišlaikytos fasado elementų suvedimo altitudės. 3. Netiksliai sumontuotas fasadinis akmuo. 4. Atšokinėjusi vidinė medinių fasado elementų faneruotė, todėl darbų perdavimo – priėmimo aktas pasirašytas nebus. Atsakovas vėl kreipėsi į ieškovą 2010-05-09 raštu Nr. ST198-R, kuriame nurodė atsižvelgęs į ieškovo 2010-04-26 pranešime išsakytas pastabas, informavo, kad visi darbai pagal Sutartį atlikti ir kad pakartotinai siunčiamu darbų perdavimo – priėmimo aktus kartu su papildomų darbų aktais. Ieškovas reagavo 2010-05-26 raštu, nurodė, kad aplinkybės nepasikeitė, darbai pagal sutartį nėra užbaigi, darbų kainos suskaičiuotos netinkamai, todėl pasirašyti galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą atsisakoma. Atsakovas 2010-06-02 surašė ieškovui raštą Nr. ST217-R dėl atliktų statybos darbų perdavimo kuriame pažymėjęs, jog atsakovas nepagrįstai atsisako priimti atliktus darbus, nurodė, kad siunčia užsakovui vienašališkai pasirašytą galutinį statybos darbų perdavimo – priėmimo aktą ir papildomų darbų perdavimo - priėmimo aktą, taip pat sąskaitas faktūras. Ieškovas atsakė 2010-06-15 raštu, kuriame nurodė, kad statybos darbų perdavimas organizuojamas netinkamai.

104Esant tokiai faktinei bylos situacijai apygardos teismas tinkamai įvertino šalių sutartines teises ir pareigas, jų veiksmus bei padarė teisingas išvadas. Skundžiamame sprendime pagrįstai konstatuota, kad atsakovui pateikiant statybos darbų priėmimo – perdavimo aktus, ieškovas tik pagal 2009-12-02 apžiūros aktą nuosekliai išdėstė taisytinus darbų trūkumus. Vėliau ieškovas kiekvieną kartą nurodydavo 2009-12-02 akte neįrašytus trūkumus ir vis kitokius kiekviename rašte. Todėl tokių ieškovo raštų nėra pagrindo pripažinti tinkamu reikalavimu pagal Sutarties 6 skirsnio 5 punktą, kuriais gali būti pareikalauta papildoma informacija arba nurodomi neatitikimai. Tokiu reikalavimu nepripažintinas ir 2010-06-15 raštas dėl darbų perdavimo organizavimo tvarkos. Pirmiau paminėti ieškovo veiksmai vykdant Sutartį neatitinka CK 6.694 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos užsakovo pareigos priimti statybos darbus. Daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovui per penkias darbo dienas nepasirašius vienašalio 2010-06-02 galutinio statybos darbų perdavimo – priėmimo akto, darbai laikomi perduoti po penkių darbo dienų - 2010-06-02 (šalių Sutarties 6 skirsnio 5 punktas).

105CK 6.665 straipsnio 1 dalis leidžia užsakovui, jei darbai atlikti su trūkumais, reikalauti trūkumus pašalinti. Minėta, kad 2010-10-04 šalys pasirašė priedą Nr. 4, kuriuo ne tik sulygo darbų užbaigimo terminą (2010-12-31), bet visų pirma nustatė iki to laiko taisytinus trūkumus: 1) išlyginti balkonų lubų apdailos plokščių pakeitimus; 2) sulygiuoti balkonų lubas balkonų perimetru; 3) pakeisti mechaniškai drėgmės pažeistas balkonų apdailos plokštes; 1.2) pakeisti stiklo paketų prispaudėjų išorines viršutines horizontalias tarpines į standartines, rekomenduojamas gamintojo; 1.3) demontavus akmenį visu perimetru, suformuoti taisyklingą fasado spindulį pagal išorės fasadų techninį projektą, prisilaikant konkurso sąlygų reikalavimų; 1.4) permontuoti fasadinį akmenį visu statinio perimetru, montuojant plokštelių viršutinę (kalibruotą) dalį vienoje tiesėje bei laikantis gamintojo akmens persidengimo reikalavimų ir matmenų. 211-02-25 atsakovas pranešė ieškovui, kad atliktų darbų perdavimas vyks 2010-03-02. Atliktų statybos darbų perdavimo dieną diena ieškovui buvo įteiktas galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas, atliktų darbų aktas Nr. 11.02 (F-2), atliktų darbų pažyma Nr. 11.02 (F-3), atliktų fasado montavimo darbų aktas. 2011 m. vasario 10 d., atliktų fasado montavimo darbų aktas. Ieškovas perduotų dokumentų nepasirašė ir atsakė 2011-03-08 pretenzija, kurioje išdėstė reikalavimą pašalinti trūkumus (24 pozicijos) ir pateikti statybos darbų žurnalą. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs kad į 2011-03-08 pretenziją įrašyti vėl nauji trūkumai, kurie nebuvo paminėti 2010-10-04 priede Nr. 4 ir nurodymai sutvarkyti darbų atlikimo vietą (pvz. pašalinti apsaugines plėveles nuo langų rėmų) pagrįstai nusprendė pripažinti, kad darbai yra perduoti 2011-03-02 aktu tokiomis pat aplinkybėmis kaip ir 2010-06-02 vienašaliu aktu. Tai, kad buvo pateikti reikalavimai pašalinti papildomus nežymius trūkumus, paaiškina aplinkybę, kad ir po šio vienašalio akto pateikimo atsakovo darbuotojai tęsė darbus objekte.

106Apeliantas teigia, kad statinio perdavimas negalėjo būti atliktas be bandymų ir/ar kontrolinių matavimų. CK 6.694 straipsnio 5 dalyje nustatyta: „Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams“. Ieškovas nenurodė įstatymo, kurio pagrindu viešbučio, teikiančio „SPA ir talasoterapijos“ paslaugas pastato priėmimui po jo pastatymo, būtų privalomi bandymai ir kontroliniai matavimai. CK 6.694 straipsnis, Statybos įstatymas ar koks kitas norminis aktas neišaiškina koks statybos darbų pobūdis reikalauja bandymų bei kontrolinių matavimų. Šalių pasirašytoje 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartyje bandymai ir kontroliniai matavimai nenumatyti. Bylos šalys yra verslininkai, sutartis nėra vartojimo, nesudaryta prisijungimo būdu, todėl nei viena šalis nėra silpnesnioji ginče, ir savo poziciją kilusiame ginče bei byloje kiekviena privalo ginti paisydamos procesinio lygiateisiškumo, koncentracijos ir ekonomiškumo, kooperacijos principų. Pasirašant statybos darbų pirkimo sutartį, vykstant statybos darbus ir atliekant statybos darbų perdavimo – priėmimo procedūrą ieškovas nekėlė klausimo dėl bandymų ir kontrolinių matavimų atlikimo. Kaip teisingai atsiliepime į apeliacinį skundą teigia atsakovas, ieškovas bandymų ir kontrolinių matavimų nereikalavo ir tuomet, kai 2013-03-29 statybos užbaigimo komisija vykdė statybos užbaigimo procedūras. CK 6.694 straipsnio 5 dalimi, numatančia bandymus ir matavimus ieškovas ėmė remtis tik teisminio ginčo eigoje, o 2010-05-10 rašte įrašytas prašymas dėl geodezinių matavimų nesuformuluotas kaip reikalavimas statinio priėmimo procedūrai. Be to, specialisto V.Merkevičiaus 2010-06-28 akte Nr.10-48 nurodyt, kad „užsakovas pateikė rangovui projektą su nenurodytu projektiniu radiusu, todėl neaišku kokiu radiusu reikia išlaikyti fasado altitudės projektinį radiusą.“ Nesant duomenų ir norminio pagrindimo, kad bandymai ir kontroliniai matavimai, perduodant viešbučio pastatą, yra būtini, toks reikalavimas pripažįstamas pertekliniu, neatitinkančiu įrodymų sąsajumo ir leistinumo taisyklių. Todėl pirmosios instancijos teismas, taikydamas CPK 181 straipsnio 2 dalį, o taip pat įvertinęs aplinkybę, kad byloje sprendžiama dėl statinio perdavimo metu vykusių šalių santykių, pagrįstai atmetė ieškovo prašymus šiuo klausimu paskirti ekspertizę. Tai pačiais motyvais ir apeliacinėje instancijoje netenkinami apelianto prašymai paskirti analogišką ekspertizę byloje, kviesti į teismo posėdį ekspertą S. Mitkų ir prijungti prie bylos jo atliktą 2014 metų tyrimą.

107Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančias išvadas t. y. nepagrįstai rėmėsi tik specialisto V.Syč išvadomis bei antstolio faktinių aplinkybių protokolu ir nevertino arba laikė nepagrįstomis eksperto S. Mitkaus išvadas.

108Byloje yra šalių užsakytos specialistų išvados: firmos „Tyrimai ir projektai“ 2010-06-28 ekspertizės aktas Nr. 10/48, užsakovas UAB „Staticus“, objektas – statinio aliuminio-stiklo ir ventiliuojamojo (iš skalūno plytelių) fasado įvertinimas, ekspertizės vadovas V. Merkevičius; specialisto V. Syč 2011-09-26 išvada, užsakovas UAB „Staticus“; 2012-03-26 specialisto išvada Nr. 12-03 / 26A, tyrimo objektas viešbutis „Palanga Spa Design Hote“, atliko teismo ekspertas prof. dr. S. Mitkus, užsakovas K. Geco prekybos įmonė; byloje taip pat yra antstolio J. Petriko 2011-11-09 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 64, surašytas UAB „Staticus“ užsakymu. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios (CPK 185 str. 2 d.). Visos trys paminėtos specialistų išvados nėra teismo CPK nustatyta tvarka paskirtos ekspertizės, o jas užsakė surašyti užsakė ir teismui pateikė bylos šalys. Todėl visos išvados vertinamos kaip rašytiniai įrodymai ir turi vienodą įrodomąją reikšmę. Firmos „Tyrimai ir projektai“ ekspertas V. Merkevičius objektą apžiūrėjo dalyvaujant abiejų bylos šalių atstovams. Specialistas užduoties rėmuose padarė išvadą, kad statybos objekte rangovas yra atlikęs numatytus sutartyje darbus, jų kokybė ir panaudotos medžiagos atitinka statybos darbų žurnaluose užregistruotoms atitiktims, atskirus nežymius defektus atsiradusius statybos metu rangovas privalo pataisyti baigiantis apdailos darbams. Specialistui V. Syč atsakovas pateikė užduotį nustatyti, ar ieškovo 2011-03-08 pretenzijoje išvardinti teiginiai laikytini statybos darbų trūkumais, ar jie yra pašalinti, jei nepašalinti, ar leidžia naudoti statinį pagal paskirtį ir ar pablogina darbų rezultatą. Specialisto išvadoje kruopščiai išvardintos ir išanalizuotos visos ieškovo pretenzijoje išdėstytos pastabos, kiekviena pastaba įvertinta, nurodant, kad tai yra taisytinas trūkumas, kad tokio trūkumo nenustatyta, arba kad nustatyta padėtis nėra statybos darbų trūkumas. Specialistui S. Mitkui ieškovas suformulavo užduotis nustatyti statinio defektus, už kuriuos yra atsakingas rangovas, nurodyti tokių defektų pašalinimo galimybę ir atsakyti į klausimą, ar dėl nustatytų defektų statinys gali būti tinkamai naudojamas pagal paskirtį. Ekspertas, apžiūrėjęs dalį tų pačių detalių kaip ir specialistas V. Syč, padarė priešingas išvadas, konstatavo defektus, kurių dalis yra neištaisomi ir dėl to statinys negali būti tinkamai naudojamas pagal paskirtį. Antstolis nėra statybos darbų specialistas ir negali duoti išvadų, kurioms suformuluoti reikalingos šios srities specialios žinios. Tačiau nagrinėjamu atveju antstolis buvo pasitelktas konstatuoti aplinkybes, patvirtinančias arba nepatvirtinančias akivaizdžių trūkumų pašalinimą ir nereikalaujančias specialių žinių – ar yra stiklų briaunų nesutapimai, ar yra apsauginės plėvelės likučiai. Tokių faktų konstatavimas gali būti įrodymas nagrinėjamoje byloje. Įvertinus paminėtas išvadas ir antstolio konstatuotą faktą, jų atitikimą ar prieštaravimą kitoms byloje nustatytoms aplinkybėms, turint omenyje, kad įrodymų vertinimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendime vadovavosi firmos „Tyrimai ir projektai“ 2010-06-28 aktu, specialisto V. Syč išvada ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, bei kritiškai vertino eksperto. S. Mitkaus išvadas ir tuo pagrindu netenkino ieškinio reikalavimo dėl įpareigojimo pašalinti trūkumus.

109Apeliantas teigia, kad teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai sureikšmino 2013-03-29 statybos užbaigimo aktą ir sprendė, kad po šio akto pasirašymo ieškovas netenka teisės stabdyti mokėjimų, nes byloje ginčijami 2011 metais vykdyti statybos darbai. Argumentas negali įtakoti skundžiamo sprendimo, nes delspinigiai iš ieškovo priteisti pritaikius ieškinio senaties terminą.

110Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą laiko neteisėtu ir dėl to, kad buvo atmesti ieškovo prašymus įtraukti trečiuoju asmeniu byloje dalyvauti subrangovą UAB „Alseka“, kurio atliekamus statybos darbus ir jų apimtis atsakovas nuo ieškovo slėpė.

111Argumentas nepagrįstas. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsikirtimais, kad UAB „Alseka“ nėra byloje suinteresuotas asmuo, nes pagal CK 6.650 straipsnio 3 dalį generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą.

112Ieškovas pareikštame ieškinyje prašė įpareigoti atsakovą užpildyti statinio statybos žurnalą įrašant visus darbus, atliktus laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-06-22, o teismui netenkinus šio reikalavimo teigia, jog teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, jog statybos darbų žurnalai užpildyti teisingai. Argumentas klaidingas. Byloje sprendžiamas ginčas dėl statybos darbų atlikimo, jų kokybės ir dėl perdavimo užsakovui. Konstatavus, kad statybos darbai atlikti, trūkumai ištaisyti, statybos darbai perduoti užsakovui, atmetus reikalavimą ištaisyti trūkumus, ginčas išsprendžiamas iš esmės, todėl ginčas dėl tinkamo (ar netinkamo) statybos darbų žurnalų pildymo, kurį ieškovas iniciavo siekdamas įrodyti darbų neatlikimą ar nekokybišką atlikimą, netenka prasmės. Esant tokiai procesinei situacijai pirmosios instancijos teismas šį reikalavimą atmetė pagrįstai.

113Kiti apeliacinių skundų argumentai yra pertekliniai, neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl apygardos teismo sprendimo teisėtumo, todėl nesvarstomi.

114Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.), nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) įtvirtintų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

115Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą (CPK 98 str.). Ieškovo atstovas padavė prašymą priteisti ieškovui iš atsakovo 1 752,20 EUR išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“, nustatytą užmokesčio dydį, prašymas tenkinamas iš dalies ir priteistina suma mažinama iki 800 EUR.

116Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 puntu,

Nutarė

117Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

118Iš ieškovo K. Geco prekybos įmonės (į. k. 152621575) atsakovui UAB „Staticus“(į. k. 126189242) priteisti 800 EUR atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas K. Geco prekybos įmonė pareiškė teisme ieškinį atsakovui UAB... 6. -nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį;... 7. - pripažinti negaliojančiu UAB „Staticus“ vienašalį 2010-06-02 statybos... 8. - pripažinti negaliojančiu UAB “Staticus” vienašalį 2011-03-02... 9. - priteisti iš atsakovo 362 232,39 Lt delspinigių nuo 2011-01-01 iki... 10. -priteisti iš atsakovo 441 395,76 Lt delspinigių už laikotarpį nuo... 11. -priteisti iš atsakovo 441 395,76 Lt delspinigių už laikotarpį nuo... 12. - priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme... 13. - įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus t. y. per 10 dienų nuo teismo... 14. - įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per... 15. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartimi... 16. Atsakovas atsiliepimu į patikslintą ieškinį dėl delspinigių priteisimo... 17. Atsakovas UAB „Staticus“ byloje pareiškė priešieškinį, kurį tikslino.... 18. Ieškovas K. Geco prekybos įmonė pateikė atsiliepimą į priešieškinį,... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė, o... 21. Teismas sprendime aptarė šalis siejančios Sutarties esminius momentus:... 22. Teismas sprendime aptarė Sutarties vykdymo eigoje šalių surašytus... 23. Įvertinęs aptartas aplinkybes teismas pripažino neįrodytu jog užsakovas... 24. Dėl reikalavimo nutraukti 2009-06-02 Statybos darbų pirkimo sutartį teismas... 25. Iš byloje pateiktų įrodymų teismas konstatavo, kad ieškovas gali naudoti... 26. Iš šalių 2010-10-04 pasirašyto susitarimo Nr. 4 teismas padarė išvadą,... 27. Pagal CK 6.681 straipsnį užsakovas turi pareigą sumokėti rangovui už... 28. Remdamasis antstolio Jono Petriko 2011-11-09 Faktinių aplinkybių konstatavimo... 29. Pagal byloje pateiktus atsiskaitymo dokumentus teismas nustatė, kad ieškovas... 30. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 31. Ieškovo atstovas advokatas V. Gecas padavė apeliacinį skundą. Prašo... 32. - teismas 2014-03-20 žodine nutartimi atsisakė priimti ieškovo patikslintą... 33. - bylą nagrinėjusi teisėja savo iniciatyva netinkamai organizavo dviejų... 34. - civilinė byla 2014-09-29 teismo posėdyje, kuris buvo paskirtas nederinant... 35. - teismas nepriėmė jokių procesinių sprendimų dėl ieškovo prašymų dėl... 36. - bylos nagrinėjimo metu teisėja žodinėmis nutartimis atmetė visus... 37. - bylą nagrinėjusi teisėja vilkino bylos nagrinėjimą, buvo šališka,... 38. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė kontrolinę geodezinę... 39. Ieškovo vardu pateiktas ir kitas apeliacinis skundas, pasirašytas įmonės... 40. - nagrinėjęs bylą teismas nenustatė, kad atsakovas faktiškai nebaigė... 41. - teismas sprendime klaidingai konstatavo, kad 2009-12-07 galutiniame darbų... 42. - teismas nepagrįstai bei nemotyvuotai atmetė visus ieškovo reikalavimus... 43. - teismas netinkamai vertino byloje esančias išvadas t. y. nepagrįstai... 44. - teismas netinkamai taikė Civilinio kodekso normas, reglamentuojančias... 45. - teismas klaidingai aiškino šalių 2009-06-02 sutarties nuostatas,... 46. - teismas nepagrįstai pripažino, kad darbų rezultatas pateiktas 2010-06-02... 47. - teismas atmetė ieškovo prašymus įtraukti trečiuoju asmeniu byloje... 48. - teismas nepriėmė jokio sprendimo dėl 2011-03-02 atsakovo vienašalio... 49. - teismas atmetė ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovą užpildyti... 50. - teismas sprendime neteisingai aiškino užsakovo, rangovo ir statybos... 51. - užsakovas, nesutikdamas su atliktų darbų kokybe, neprivalo pasirašyti... 52. - teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai sureikšmino 2013-03-29 statybos... 53. - teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo... 54. - nagrinėjant bylą buvo pažeisti civilinio proceso reikalavimai: teismas... 55. Ieškovas apeliaciniame taip pat išdėstė prašymą bylą apeliacinės... 56. Atsakovas UAB „Staticus“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo apeliacinius... 57. - dviejuose ieškovo apeliaciniuose skunduose išdėstyti trys tarpusavyje... 58. - nesutikdamas su apeliantų teiginiu, kad bylą nagrinėjusi teisėja vilkino... 59. - atsakovas laiko nepagrįstais apeliacinių skundų argumentus dėl... 60. - atsakovas nesutinka su apeliantų teiginiu, kad apygardos teismas nepriėmė... 61. - atsakovas nesutinka su apeliantų teiginiu, kad teismas, 2014-09-29 teismo... 62. - atsakovas nesutinka su apeliantų teiginiu, kad teismas žodinėmis... 63. - atsakovas atsiliepime nurodo, kad teismas teisingai nustatė ir įvertino... 64. - atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovo atsisakymas priimti atsakovo... 65. - atsakovo nuomone teismas pagrįstai pripažino, kad atlikti darbai buvo... 66. - atsakovo nuomone teismas pagrįstai pripažino, kad atlikti darbai buvo... 67. - atsiliepime atsakovas nesutinka su apeliaciniame skunde dėstoma pozicija,... 68. - atsakovas nesutinka su apelianto pozicija dėl statybos darbų žurnalų... 69. - atsiliepime teigiama, kad nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai dėl... 70. - apibendrindamas atsiliepimo argumentus atsakovas nurodo, kad, įvertinus... 71. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas pateikia nekilnojamojo... 72. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 73. Nenustačius CPK 329 straipsnyje įvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo... 74. Dėl procesinių prašymų.... 75. Apeliantas prašo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321... 76. Apeliantas prašo šią civilinę bylą sustabdyti. Nurodo, kad nagrinėjant... 77. Prašymas netenkinamas. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad... 78. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikia UAB „Staticus“ darbuotojo... 79. Prašymas netenkinamas. Remiantis CPK 314 straipsniu apeliacinės instancijos... 80. Apeliantas prašo paskirti ekspertizę, pavesti ją atlikti ekspertui S. Mitkui... 81. Prašymas netenkinamas. Klausimas ar statybos darbų perdavimui buvo būtina... 82. Apeliantas pateikė teismo eksperto S. Mitkaus 2014-12-11 ekspertinio tyrimo... 83. Prašymas netenkinamas. Apeliantas siekia bylos medžiagą papildyti nauju... 84. Atsakovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikia nekilnojamojo... 85. Prašymas netenkinamas. Prašomas prijungti nekilnojamojo turto registro... 86. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovas padavė du apeliacinius skundus ir... 87. Dėl proceso pirmosios instancijos teisme.... 88. Apeliantas nurodo, kad teismas 2014-03-20 (taip skunde) žodine nutartimi... 89. Skundo argumentas nepagrįstas. Ieškovo patikslintas ieškinys, dėl kurio yra... 90. Apeliantas nurodo, kad bylą nagrinėjusi teisėja savo iniciatyva netinkamai... 91. Argumentas nėra pagrindas tenkinti apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos... 92. Apeliantas nurodo, kad civilinė byla 2014-09-29 teismo posėdyje, kuris buvo... 93. Argumentas nepripažįstamas pagrįstu. CPK 246 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad... 94. Apeliantas nurodo, kad teismas nepriėmė jokių procesinių sprendimų pagal... 95. Argumentas neatitinka tikrovės. Teismui priėmus skundžiamą sprendimą... 96. Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad bylą nagrinėjusi teisėja žodinėmis... 97. Tokie apeliacinių skundų teiginiai negali būti pagrindas panaikinti ar... 98. Dėl statybos darbų pirkimo sutarties.... 99. Bylos šalys - ieškovas K. Geco prekybos įmonė ir atsakovas UAB... 100. Statybos darbų vykdymo metu tarp šalių kilo nesutarimai, už atliktus darbus... 101. Šalis siejantys teisiniai santykiai, prisiimtų įsipareigojimų vykdymas turi... 102. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais UAB „Staticus“ vienašalius... 103. Nagrinėjamu atveju atsakovo 2009-12-02 buvo surašytas galutinis darbų... 104. Esant tokiai faktinei bylos situacijai apygardos teismas tinkamai įvertino... 105. CK 6.665 straipsnio 1 dalis leidžia užsakovui, jei darbai atlikti su... 106. Apeliantas teigia, kad statinio perdavimas negalėjo būti atliktas be bandymų... 107. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje... 108. Byloje yra šalių užsakytos specialistų išvados: firmos „Tyrimai ir... 109. Apeliantas teigia, kad teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai... 110. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą laiko neteisėtu ir dėl to,... 111. Argumentas nepagrįstas. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsikirtimais,... 112. Ieškovas pareikštame ieškinyje prašė įpareigoti atsakovą užpildyti... 113. Kiti apeliacinių skundų argumentai yra pertekliniai, neturi teisinės... 114. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde... 115. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 116. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 117. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 118. Iš ieškovo K. Geco prekybos įmonės (į. k. 152621575) atsakovui UAB...