Byla e2FB-3721-940/2020
Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Alvida Jasaitytė - Pralgauskienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Irenai Miliukienei,

3dalyvaujant pareiškėjui R. G.,

4suinteresuotam asmeniui D. G.,

5suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Ryčiui Kazilevičiui,

6nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstolei Irenai Bakšienei, antstoliui Andriui Bespalovui, VĮ „Valstybės žemės fondas“, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo, Luminor Bank AS veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Velseka“, B KB KU „Amber“, UAB „Agrokoncernas“, AB ,,Šiaulių bankas“, AB SEB banko atstovams, D. A.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. G., antstolei Irenai Bakšienei, antstoliui Andriui Bespalovui, VĮ „Valstybės žemės fondas“, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui, Luminor Bank AS veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Velseka“, B KB KU „Amber“, UAB „Agrokoncernas“, AB ,,Šiaulių bankas“, AB SEB bankui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, D. A., dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo.

8Teismas

Nustatė

9Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jo atžvilgiu fizinio asmens bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Pareiškėjas pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad visos pareiškėjo skolos atsirado vykdant ūkininko veiklą. Buvo nuspręsta plėsti ūkį, buvo perkami nauji žemės sklypai, taip pat buvo perkama žemės ūkio technika, kuras, trąšos, sėklos ir t. t. Trūkstamas lėšas pareiškėjas skolinosi iš trečiųjų asmenų. Ekologinis ūkininkavimas neatnešė planuojamų pajamų, veiklos vykdymo metu susiklostė itin nepalankios meteorologinės sąlygos, sutriko sveikata. Dėl šių priežasčių nebuvo gaunamos pajamos, pareiškėjas nebegalėjo tinkamai vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

10Pareiškėjas nurodė, jog finansinių įsipareigojimų suma yra 85 537,60 Eur. Teismo posėdžio metu patvirtino, kad kreditorės UAB „Dotnuva Baltic“ 17 511,84 Eur skola yra visiškai sumokėta.

11Teigia, kad gaunamas pajamas sudaro senatvės pensija (apie 270 Eur, nes apie 110 Eur išskaito antstoliai), lėšos, gaunamos iš žemės sklypų ir miško nuomos (apie 813,00 Eur per metus) ir gaunami dividendai iš įmonės Roquette Amilina, AB (už 2017 m. ir 2018 m. gauti 8,00 Eur). Pareiškėjas turi nekilnojamojo turto – žemės sklypų su pastatais ir kitais statiniais bei kilnojamojo turto – traktorių, dvi traktoriaus priekabas, 25 vnt. akcijų. Nurodydamas nekilnojamojo turto vertę, remiasi VĮ Registrų centras nustatyta vidutine rinkos verte.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjas neneigė, jog yra deklaravęs pasėlius, esančius tiek jam nuosavybės teise priklausančiose žemėse, tiek nuomojamose žemėse, iš viso apie 160 ha. Už 100 ha turėtų gauti išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, apie 100 Eur už 1 ha. Asmenų, kurie būtu pareiškėjui skolingi, nėra. Taip pat teismuose nėra iškelta baudžiamųjų ir/ar civilinių bylų, kuriose jam būtų pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, taip pat bylų, kuriose jam pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai ar vyktų išieškojimai ne ginčo tvarka. Pareiškėjas nepilnamečių vaikų ir išlaikomų asmenų neturi. Kiekvieną mėnesį būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga: maistui 130,00 Eur, rūbams ir higienos prekėms 40,00 Eur, transporto išlaidoms, kurui 110,00 Eur, komunaliniams mokesčiams, telefonui, interneto ryšiui 100,00 Eur, iš viso 380,00 Eur.

13Suinteresuotas asmuo D. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog tiesiogiai nedalyvauja sutuoktinio ūkio veikloje. Nurodė, jog dirba valstybės tarnautoja, gauna apie 1 018,00 Eur atlyginimą atskaičius mokesčius. Iš gaunamo atlyginimo išlaiko namų ūkį, finansiškai padeda sutuoktiniui. D. G. savo vardu asmeninės nuosavybės teise turi apie 20 ha žemės, iš kurios 8 ha yra žemės ūkio paskirties žemė, kurią yra deklaravusi ir gavusi apie 7 000 – 8 000 Eur išmokų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Paaiškino, jog žemės ūkio paskirties žemės sklypus ateityje planuoja parduoti.

14Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemė ūkio ministerijos atsiliepime ir atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėjo prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo neturėtų būti tenkinamas. Tikėtina, jog nekilnojamasis ir kilnojamasis pareiškėjo turtas yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nors ir registruotas tik pareiškėjo vardu. Tai leidžia preziumuoti solidariąją sutuoktinių atsakomybę prieš pareiškėjo kreditorius, kuriems pareiškėjas įsiskolino įsigijęs turtą ar vykdydamas ūkininko veiklą.

15Pareiškėjas nepagrįstai sumažino valdomo nekilnojamo turto vertes, nes remiantis VĮ Registrų centras viešai internete teikiama nekilnojamo turto vidutinės vertės nustatymo paslauga matyti, jog pareiškime nurodyta pareiškėjo nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė yra mažesnė už VĮ Registrų centro nurodytą. Todėl, įvertinus pareiškėjo valdomo nekilnojamo turto vidutinę rinkos vertę (69 836 Eur), pareiškėjo preziumuojamą (nėra atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė) kilnojamojo turto ir turimų akcijų bendrą vertę (5712,50 Eur), pareiškėjo gaunamas socialinio draudimo išmokas bei pareiškėjo sutuoktinės gaunamas pajamas, darytina išvada, jog pareiškėjas yra pajėgus per protingą terminą atsiskaityti su visais kreditoriais nebankrutuodamas, o aktyviai bendradarbiaudamas su antstolių kontoromis realizuojant pareiškėjo valdomą nekilnojamą ir kilnojamą turtą ne vidutine, bet realia (komercine) rinkos kaina.

16Pareiškėjas nesiėmė aktyvių veiksmų savo mokumui pagerinti, to pasėkoje skolinis įsipareigojimas nuolatos didėjo, nes buvo skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai. Pabrėžė, jog pareiškėjas buvo nesąžiningas, kadangi nepateikė teismui visos informacijos apie turimo turto dydį ir gaunamas pajamas.

17Suinteresuotas asmuo VĮ „Valstybės žemės fondas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad palaiko Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. gegužės 6 d. atsiliepime Nr. 25PD-13-(14.25.133) išdėstytą poziciją, nesutinka, kad pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė pakankamai rašytinių įrodymų dėl galimumo pareiškėjui su kreditoriais atsiskaityti turimu nekilnojamuoju turtu.

18Suinteresuotas asmuo UAB „Dotnuva Baltic“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui neprieštarauja ir mano, kad pareiškėjo prašymas turi būti sprendžiamas teismo nuožiūra, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais įrodymais, įrodančiais jo nemokumą ir nemokumą sukėlusias priežastis bei prašo teismo bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui ir jo atstovui nedalyvaujant.

19Suinteresuoti asmenys antstolė Irena Bakšienė, antstolis Andrius Bespalovas, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo, Luminor Bank AS veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, UAB „Velseka“, B KB KU „Amber“, UAB „Agrokoncernas“, AB ,,Šiaulių bankas“, AB SEB banko atstovai, D. A. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.

20Teismas

konstatuoja:

21Pareiškimas netenkintinas.

22Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 6 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nemokumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2020 m. sausio 1 d. MMA yra 607,00 Eur.

23Pareiškėjas teismui nurodė, kad turi šiuos kreditorinius įsipareigojimus: 1) pagal Panevėžio apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. VR-175 – kreditorei UAB ,,Velseka“ likusi neišieškota skola 9 319,36 Eur – sumokėjimo terminas suėjęs; 2) pagal Panevėžio apylinkės teismo 2017 m. liepos 13 d. priimtą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-6859-940/2017 – kreditorei Valstybės įmonei Valstybės žemės fondas likusi neišieškota skola 679,59 Eur ? sumokėjimo terminas suėjęs; 3) pagal Panevėžio apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. DOK-2001 – kreditorei D. A. likusi neišieškota skola 4 396,70 Eur - sumokėjimo terminas suėjęs; 4) remiantis 2019 m. birželio 13 d. Pretenzija dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo – kreditorei KU „Amber“ likusi nesumokėta skola 30 000,00 Eur - sumokėjimo terminas suėjęs; 5) pagal Rokiškio rajono 1-ojo notaro biuro notarės Ritos Šabanskienės vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. 6586 bei 2020 m. sausio 31 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą – kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos likusi neišieškota skola 5 316,27 Eur - sumokėjimo terminas suėjęs; 6) pagal Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų vykdomąjį raštą Nr. 2-7408-717/2014 ir 2020 m. sausio 22 d. Tarpusavio skolų suderinimo aktą – kreditorei UAB „Agrokoncernas“ likusi neišieškota skola 17 673,32 Eur - sumokėjimo terminas suėjęs. Taip pat dėl skolų išieškojimo pareiškėjo teigimu susidarė vykdymo išlaidos antstoliui Andriui Bespalovui 547,12 Eur ir antstolei Irenai Bakšienei 93,40 Eur.

24Pareiškėjas teismui taip pat nurodė, kad jis yra skolingas UAB „Dotnuva Baltic“ 17 511,84 Eur. Tačiau 2020 m. gegužės 28 d. teismui pateiktas antstolio Andriaus Bespalovo 2020 m. gegužės 26 d. patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. S-20-25-11949 patvirtina, jog ši skola kreditorei UAB ,,Dotnuva Baltic“ yra sumokėta ir vykdomoji byla pareiškėjo atžvilgiu baigta. Teismas atkreipia dėmesį, kad apie įvykdytą prievolę šiam kreditoriui pareiškėjas teismui duomenų neteikė. Šios aplinkybės teismui tapo žinomos tik savo iniciatyva išreikalavus papildomus duomenis iš antstolio Andriaus Bespalovo. Detalesnių paaiškinimų dėl šių nurodytų aplinkybių ir prievolės šiam kreditoriui įvykdymo pareiškėjas teismui neteikė. Toks pareiškėjo elgesys kelia abejonių dėl jo objektyvaus ir sąžiningo negalėjimo vykdyti finansinius įsipareigojimus pareiškime nurodytiems kreditoriams. Pareiškėjas teismui taip pat negalėjo paaiškinti ir nurodyti, kokią sumą per mėnesį jis skiria ar galėtų skirti kreditoriniams įsipareigojimams vykdyti.

25Taigi, pareiškėjo teismui pateiktais duomenimis, atėmus pareiškime nurodytą 17 511,84 Eur prievolę UAB „Dotnuva Baltic“, įsiskolinimo kreditoriams suma siekia apie 68 025,76 Eur.

26Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjas vedęs, jo sutuoktinė D. G.. Pareiškėjo vardu nuosavybės teise registruotas nekilnojamasis turtas: 1) žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), 2010 m. gruodžio 20 d. masinio vertinimo metu nustatyta vidutinė rinkos vertė 377 Eur; 3) pastatai ir kiti statiniai, esantys ( - ), registro Nr. ( - ), 2004 m. balandžio 21 d. masinio vertinimo metu nustatyta vidutinė rinkos vertė 8735 Eur; 3) keturi žemės ūkio paskirties žemės sklypai, esantys ( - ), registro Nr. ( - ) (indeksuota vertė 134 Eur), registro Nr. ( - ) (indeksuota vertė 539 Eur), registro Nr. ( - ) (2007 m. gegužės 8 d. vidutinė rinkos vertė 2201 Eur), registro Nr. ( - ) (indeksuota vertė 187 Eur) 4) trys žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai, esantys ( - ), registro Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė 10 426 Eur, nustatyta masinio vertinimo metu 2012 m. lapkričio 20 d.), registro Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė 927 Eur, nustatyta 2012 lapkričio 20 d. masinio vertinimo metu) ir registro Nr. ( - ) vidutinė rinkos vertė 1825 Eur, nustatyta 2012 m. spalio 20 d. masinio vertinimo metu). Bylos duomenimis visas nekilnojamas turtas areštuotas.

27Pareiškėjo ir jo sutuoktinės vardu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise registruotas nekilnojamasis turtas: 1) žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), areštuota 1/2 dalis žemės sklypo priklausanti R. G., 2014 m. birželio 26 d. masinio vertinimo metu nustatyta vidutinė rinkos vertė 1544 Eur, sklypui įregistruota hipoteka; 2) namų valdos žemės sklypas esantis ( - ), registro Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 353, nustatymo data 2008 m. gegužės 26 d.; 2) žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), vidutinė rinkos vertė 3600 Eur nustatyta masinio vertinimo metu 2016 m. sausio 12 d., areštuota 1/2 dalis žemės sklypo priklausanti R. G.; 3) du žemės ūkio paskirties žemės sklypai, esantys ( - ), registro Nr. ( - ) (3504 Eur vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2013 m. rugpjūčio 29 d. masinio vertinimo metu, žemės sklypui įregistruota hipoteka) ir registro Nr. ( - ) (1715 Eur vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2013 m. rugpjūčio 29 d. masinio vertinimo metu, žemė sklypui įregistruota hipoteka).

28Pareiškėjas teigia ir byloje įrodinėja, kad viso aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto dabartinė vertė yra 39 246,00 Eur. Tai yra vertė nustatyta masinio vertinimo metu, kuri nurodyta R. G. pateiktuose nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašuose.

29R. G. taip pat nurodo, kad turi kilnojamąjį turtą: ratinį traktorių MTZ, valstybinis Nr. ( - ), kurį vertina 4 500,00 Eur, traktoriaus priekabą PSE-F-12,5, valstybinis Nr. ( - ), kurią vertina 500,00 Eur, traktoriaus priekabą GKB-8328, valstybinis Nr. ( - ), kurią vertina 700,00 Eur, ir 25 vnt. įmonės Roquette Amilina, AB akcijų, kurias vertina 12,50 Eur. Iš pažymos apie asmeniui išmokėtas išmokas matyti, jog pareiškėjo gaunamas pajamas kiekvieną mėnesį sudaro 237,14 Eur senatvės pensija (priskaityta suma 338,77 Eur, kita dalis išskaičiuojama). 2020 m. gegužės 25 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išrašas patvirtina, jog pareiškėjo sutuoktinės D. G. gaunamas pajamas sudaro 1 833,92 Eur atlyginimas neatskaičius mokesčių.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo, turi būti taikomi šie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teismas, spręsdamas, ar fizinis asmuo yra pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, be kita ko, turi įvertinti skolinių įsipareigojimų kitimo dinamikos perspektyvą tokio asmens turimo turto ir jo gaunamų pajamų kontekste. Remiantis kasacinio teismo pateiktais išaiškinimais dėl fizinio asmens nemokumo FABĮ prasme sampratos, darytina išvada, kad teismas, spręsdamas dėl fizinio asmens nemokumo, kaip vienos iš būtinųjų fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygų buvimo, turi ne tik nustatyti, kad skolų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma viršija 25 MMA, bet ir kad asmuo objektyviai neturi galimybės šias skolas padengti nei šiuo metu, nei tokios galimybės neatsiras per protingą terminą, t. y. teismas turi įvertinti asmens galimybių įvykdyti skolinius įsipareigojimus perspektyvas per konkretų, teismo vertinimu, protingą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015).

31Pareiškėjo nurodyta bendra nekilnojamojo turto, registruoto jo vardu bei jo ir sutuoktinės vardu, vertė yra 39 246,00 Eur. Tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad VĮ Registrų centro informacinėje duomenų bazėje viešai prieinamais ir teikiamais duomenimis nurodyta bendra pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, kuri galioja nuo 2020 m. sausio 1 d., yra 69 836,00 Eur: 1) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 1540 Eur; 2) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 4200 Eur; 3) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - )- 3890 Eur; 4) pastato - gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) -11 100 Eur; 5) pastato - ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 29 Eur; 5) pastato - daržinės (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 484 Eur; 6) pastato - tvarto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 919 Eur; 7) pastato – viralinės (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 460 Eur; 8) pastato - garažo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 460 Eur; 9) pastato - ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 32 Eur; 10) pastato - garažo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 2790 Eur; 11) pastato - sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) -1120 Eur; 12) pastato - šiltnamio (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) -133 Eur; 13) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 474 Eur; 14) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 1940 Eur; 15) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 6950 Eur; 16) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 689 Eur; 17) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 7320 Eur; 18) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 11600 Eur; 19) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 5710 Eur; 20) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 3030 Eur; 21) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) -186 Eur; 22) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) - 4780 Eur. Tai yra ženkliai didesnė už pareiškėjo nurodytą vertę. Darytina išvada, jog pareiškėjas nurodė nepagrįstai mažą nekilnojamojo turto vertę, kuri nors ir buvo nustatyta masinio vertinimo metu, tačiau šiai dienai neatitinka realios nekilnojamojo turto rinkos vertės. Papildomų duomenų nekilnojamojo turto vertei pagrįsti pareiškėjas neteikė, nors teismas ir buvo įpareigojęs tokius duomenis pateikti (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

32Teismo nuomone, pareiškėjas, kuris turėtų būti suinteresuotas bankroto bylos iškėlimu ir todėl turi pareigą teikti įrodymus dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygų egzistavimo, netinkamai vykdė savo procesines pareigas, nepateikė teismui visos informacijos apie savo turimą turtą, jo vertę, gautas ir numatomas gauti pajamas, nepateikė duomenų apie savo ir nuomojamos žemės pasėlių deklaravimą ir numatomas gauti bei gautas išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Pažymėtina, kad aplinkybės apie deklaruojamus pasėlius ir numatomas gauti apie 10 000 Eur pajamas (pareiškėjo paaiškinimais šiais metais deklaruojama apie 160 ha, išmokos turėtų būti skirtos už 100 ha, už 1 ha skiriama apie 100 Eur išmoka ir išmokėtos iki 2020 m. birželio 30 d.) paaiškėjo tik bylos nagrinėjimo teisme metu. Tokių aplinkybių ir duomenų apie gaunamas ir gautas pajamas už deklaruojamus pasėlius savo pareiškime pareiškėjas nenurodė. Pažymėtina, kad teikdamas pareiškimą R. G. nurodė, kad jo gaunamos pajamas sudaro tik 380,08 Eur senatvės pensija, apie 813 Eur dydžio lėšos gaunamos per metus už žemės sklypų ir miško nuomą bei apie 8 Eur dividendų gautų už turimas akcijas už 2017 m. ir 2018 m. Nors bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad ir 2019 m. pareiškėjas gavo išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Be to, nei pareiškėjas, nei jo sutuoktinė negalėjo nurodyti ar yra vykdoma ūkinė veikla ir kas ją vykdo D. G. asmeninės nuosavybės teise priklausančiuose žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypuose.

33Vadovaujantis aukščiau išdėstytu konstatuotina, kad pareiškėjas procese elgėsi pasyviai, vengė teikti informaciją tiek apie gaunamas pajamas, tiek turimus skolinius įsipareigojimus, jų vykdymą, valdomą nuosavybės teise bei nuomos teise nekilnojamą turtą, jo vertę, ir tokiais veiksmais apsunkino teismui galimybę objektyviai įvertintini tikrąją pareiškėjo finansinę padėtį.

34Nagrinėjamu atveju pareiškėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma bylos duomenimis siekia apie 68 025,76 Eur, atitinkamai ši suma viršija 25 MMA (15 175,00 Eur) (FABĮ 2 straipsnio 2 dalis). Tačiau, bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kurio bendra vertė siekia 75 536,00 Eur ir kurį (net ir nevertinant pareiškėjo sutuoktinės turto dalies) realizavus būtų galima per protingą terminą patenkinti pareiškėjo kreditorių finansinius reikalavimus. Pažymėtina ir tai, kad teismui nėra pateikta duomenų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjo nurodytos prievolės pagal savo pobūdį yra asmeninės, o ne bendros su sutuoktine prievolės.

35Sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį šiuos įsipareigojimus įvykdyti, reiškia, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Vien tai, kad asmens turimų skolų suma viršija jo turimo turto vertę, nereiškia asmens nemokumo, jeigu jis gauna pajamas, kurios yra pakankamos skoloms padengti.

36Nagrinėjamu atveju pagrindo išvadai, kad pareiškėjas yra nemokus, t. y. pareiškėjas iš turimo turto, gaunamų pajamų, įvertinant ir pareiškėjo sutuoktinės finansinę padėtį, gaunamas pajamas, ir numatomų gauti išmokų (išmokų už pasėlius), per protingą terminą negali visiškai įvykdyti turimus įsipareigojimus kreditoriams, nėra. Aplinkybės, kad pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausantis nekilnojamas turtas yra areštuotas, ar daliai turto taikyta hipoteka nesuponuoja spręsti priešingai. Konstatuotina, kad pareiškėjas pagal jo turtinę padėtį gali įvykdyti skolinius įsipareigojimus.

37Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju bankroto bylos iškėlimas pareiškėjui prieštarautų FABĮ tikslui – atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjas yra mokus ir neatitinka FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos asmens nemokumo būklės.

38FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punkte numatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nenustačius vienos iš bankroto bylos iškėlimo sąlygų, t. y. pareiškėjo nemokumo, pareiškėjo prašymas atmestinas ir atsisakytina iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

39Informacija apie atsisakymą iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbtina teismų internetiniame tinklapyje (FABĮ 5 straipsnio 5 dalis).

40Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei iš pareiškėjo nepriteistinos (CPK 96 straipsnis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

42pareiškimo netenkinti.

43Atsisakyti iškelti pareiškėjui R. G., asmens kodas ( - ) fizinio asmens bankroto bylą.

44Informaciją apie atsisakymą iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbti teismų internetiniame tinklapyje.

45Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Alvida Jasaitytė -... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Irenai Miliukienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui R. G.,... 4. suinteresuotam asmeniui D. G.,... 5. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 6. nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstolei Irenai Bakšienei, antstoliui... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jo atžvilgiu fizinio... 10. Pareiškėjas nurodė, jog finansinių įsipareigojimų suma yra 85 537,60 Eur.... 11. Teigia, kad gaunamas pajamas sudaro senatvės pensija (apie 270 Eur, nes apie... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjas neneigė, jog yra deklaravęs pasėlius,... 13. Suinteresuotas asmuo D. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog tiesiogiai... 14. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemė ūkio... 15. Pareiškėjas nepagrįstai sumažino valdomo nekilnojamo turto vertes, nes... 16. Pareiškėjas nesiėmė aktyvių veiksmų savo mokumui pagerinti, to pasėkoje... 17. Suinteresuotas asmuo VĮ „Valstybės žemės fondas“ pateikė atsiliepimą,... 18. Suinteresuotas asmuo UAB „Dotnuva Baltic“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 19. Suinteresuoti asmenys antstolė Irena Bakšienė, antstolis Andrius Bespalovas,... 20. Teismas... 21. Pareiškimas netenkintinas.... 22. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 6... 23. Pareiškėjas teismui nurodė, kad turi šiuos kreditorinius įsipareigojimus:... 24. Pareiškėjas teismui taip pat nurodė, kad jis yra skolingas UAB „Dotnuva... 25. Taigi, pareiškėjo teismui pateiktais duomenimis, atėmus pareiškime... 26. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjas vedęs, jo... 27. Pareiškėjo ir jo sutuoktinės vardu bendrosios jungtinės sutuoktinių... 28. Pareiškėjas teigia ir byloje įrodinėja, kad viso aukščiau išvardinto... 29. R. G. taip pat nurodo, kad turi kilnojamąjį turtą: ratinį traktorių MTZ,... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant dėl... 31. Pareiškėjo nurodyta bendra nekilnojamojo turto, registruoto jo vardu bei jo... 32. Teismo nuomone, pareiškėjas, kuris turėtų būti suinteresuotas bankroto... 33. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu konstatuotina, kad pareiškėjas procese... 34. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma... 35. Sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo turi būti taikomi tokie kriterijai:... 36. Nagrinėjamu atveju pagrindo išvadai, kad pareiškėjas yra nemokus, t. y.... 37. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju bankroto bylos iškėlimas pareiškėjui... 38. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punkte numatyta, kad teismas atsisako iškelti... 39. Informacija apie atsisakymą iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto... 40. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei iš... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292... 42. pareiškimo netenkinti.... 43. Atsisakyti iškelti pareiškėjui R. G., asmens kodas ( - ) fizinio asmens... 44. Informaciją apie atsisakymą iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto... 45. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...