Byla 2-7408-717/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agrokoncernas“ patikslintą ieškinį atsakovui R. G. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 111305,51 Lt skolą, 8229,30 Lt paskaičiuotų palūkanų, 0,05 proc. dydžio palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. 2014 m. vasario 3 d. Kauno apylinkės teisme buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo nutarta ieškovo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo ieškovui jo prašytas priteisti sumas.

32014 m. vasario 28 d. Kauno apylinkės teisme gauti atsakovo prieštaravimai dėl 2014 m. vasario 3 d. preliminaraus teismo sprendimo. 2014 m. kovo 3 d. teisėjos rezoliucija prieštaravimai priimti, ieškovui nustatytas terminas atsiliepimui pateikti. 2014m. kovo 18 d. teisme gautas ieškovo atsiliepimas į atsakovo prieštaravimus. Civilinėje byloje teismo nutartimi paskirtas teismo posėdis.

42014 m. rugpjūčio 12 d. šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi, kurią prašo teismo patvirtinti bei grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio.

5Prašymas tenkintinas.

6Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, ieškovo, atsakovo ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 42, 140 str. 3 d.). Bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos (CPK 294 str. 2 d.). Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.). Ieškovas sumokėjo valstybei 1695,00 Lt žyminio mokesčio, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina grąžinti ieškovui 75 proc. – 1271,25 Lt žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

7Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas (CPK 430 str. 9 d.). Todėl patvirtinus šalių taikos sutartį 2014 m. vasario 3 d. Kauno apylinkės teismo preliminarus sprendimas naikintinas.

8Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei šalių susitarimu priteistinos iš atsakovo R. G. (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 42 str. 2 d., 140 str., 293 str. 5 p., 291 str., 294 str., 430 str. 9 d.

Nutarė

10Panaikinti 2014 m. vasario 3 d. preliminarų teismo sprendimą pagal ieškovo UAB „Agrokoncernas“ ieškinį atsakovui R. G. civilinėje byloje Nr. 2-7408-717/2014.

11Patvirtinti 2014 m. rugpjūčio 12 d., tarp ieškovo UAB „Agrokoncernas“, įmonės kodas 133849777, buveinės adresas Užnerio g. 15, Kaunas, (toliau - Ieškovas) ir atsakovo R. G., asmens kodas ( - ) gyv.( - ), (toliau - Atsakovas) , taikos sutartį šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

12Šalys susitaria civilinę bylą Nr. 2-7408-717/2014, nagrinėjamą Kauno apylinkės teisme, dėl 111.305,51 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių trys šimtai penki litai ir 51 ct) dydžio skolos, 8.229,30 Lt (aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni litai ir 30 ct) palūkanų, 0,05 proc. dydžio palūkanų nuo priteistos sumos (119.534,81 Lt) už kiekvieną uždelstą bylinėjimosi dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo, 3.391,00 Lt (trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas litas ir 00 ct) dydžio žyminio mokesčio priteisimo, baigti Taikos sutartimi ir prašo teismo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.

13Atsakovas pripažįsta Ieškovo ieškinį iš dalies ir patvirtina, jog yra skolingas Ieškovui 111.305,51 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių trys šimtai penki litai ir 51 ct) dydžio skolos sumą.

14Atsakovas šia Taikos sutartimi įsipareigoja atlyginti Ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 25 proc. Ieškovo už pateiktą ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 847,75 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni litai ir 75 ct) (75 proc. žyminio mokesčio sumos (2.543,25 Lt) Ieškovas susigrąžina po šios Taikos sutarties patvirtinimo).

15Šia Sutartimi Atsakovas įsipareigoja aukščiau šios Taikos sutarties 2 punkte nurodytą ir Atsakovo pripažintą 111.305,51 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių trys šimtai penki litai ir 51 ct) dydžio piniginę sumą, taip pat šios Taikos sutarties 3 punkte nurodytą 847,75 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni litai ir 75 ct) dydžio žyminio mokesčio sumą, viso: 112.153,26 Lt (vienas šimtas dvylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt trys litai ir 26 ct), Ieškovui sumokėti dalimis ne vėliau, kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d. žemiau nurodyta tvarka:

164.1. Pirmąją įmoką, kuri bus lygi 30.000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių Lt ir 00 ct), Atsakovas įsipareigoja pervesti į Ieškovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 1 d.;

174.2. Antrąją įmoką, kuri bus lygi 41.000,00 Lt (keturiasdešimt vienas tūkstantis litų ir 00 ct), Atsakovas įsipareigoja pervesti į Ieškovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 1 d.;

184.3. Trečiąją įmoką, kuri bus lygi 41.153,26 Lt (keturiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt trys litai ir 26 ct), Atsakovas įsipareigoja pervesti į Ieškovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d.

195. Šia Sutartimi Ieškovas atsisako Atsakovui pareikšto ieškinio reikalavimų dalyje dėl 8.229,30 Lt (aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni litai ir 30 ct) palūkanų, o 0,05 proc. procesinių palūkanų dydį sutinka sumažinti iki 5 proc. metinių procesinių palūkanų dydžio nuo reikalaujamos sumos (111.305,51 Lt) už kiekvieną uždelstą bylinėjimosi dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo.

206. Šia Sutartimi Ieškovas, Atsakovui tinkamai ir laiku šios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka visiškai atsiskaičius su Ieškovu, atsisako bet kokių kitų piniginių reikalavimų Atsakovo atžvilgiu.

217. Atsakovas turi teisę sumokėti aukščiau minėtas pingines sumas Ieškovui ir anksčiau nustatyto termino. Šalys susitaria, jog Ieškovo už atvežtą parduoti Atsakovo žemės ūkio produkciją mokėtinos piniginės sumos gali būti įskaitytos į Atsakovo grąžintinos skolos sumą, tokiu būdu sumažinant pagal Sutarties 4 p. Atsakovo mokėtinos skolos dalį (kitaip tariant, Atsakovas gali atsiskaityti ir natūra - žemės ūkio produkcija pagal pardavimo metu galiojančią supirkimo kainą).

228. Tuo atveju, jeigu Atsakovas pažeidžia taikos Sutarties 4 punkte nustatytus mokėjimo terminus, Ieškovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstos apmokėti sumos. Tuo atveju, jeigu pagal Sutarties grafiką vėluojama sumokėti įsiskolinimo dalį daugiau nei 30 darbo dienų, Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto visai įsiskolinimo sumai, išdavimo ir pateikti jį vykdymui.

239. Ieškovas prašo Teismo po šios taikos Sutarties patvirtinimo įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti jam 75 (septyniasdešimt penkis) procentus sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 2.543,25 Lt (du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys litai ir 25 ct).

2410. Šia Sutartimi Šalys, po teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos Sutartis, įsiteisėjimo ir po Atsakovo sumokėjimo Ieškovui 304,00 Lt būtinąsias vykdymo išlaidas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašo teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Atsakovo atžvilgiu 2014 m. vasario 3 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi šioje civilinėje byloje toje dalyje, kuria nutarta areštuoti Atsakovo pinigines lėšas, esančias tiek pas Atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotomis lėšomis disponuoti Šalys susitaria, kad po teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos Sutartis, įsiteisėjimo, Ieškovo naudai iki taikos Sutarties įvykdymo lieka galioti Atsakovui priklausančio kito nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštas.

2511. Šia Sutartimi Šalys, vadovaudamosi CPK 140 str. 4 d., prašo teismo patvirtinus taikos Sutartį byloje, panaikinti 2014 m. vasario 3 d. Kauno apylinkės teismo priimtą preliminarų sprendimą ir civilinę bylą Nr. 2-7408-717/2014 nutraukti.

2612. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad joms lieka jų civilinėje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos (t. y. Šalys savarankiškai padengs visas savo turėtas bylinėjimosi išlaidas (advokato teisinei pagalbai apmokėti) civilinėje byloje ir nereikš viena kitai pretenzijų dėl jokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo ar kitokio jų atlyginimo), išskyrus 75 (septyniasdešimt penki) proc. Ieškovo už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio sumos, kurią Ieškovas susigrąžina po šios Taikos sutarties patvirtinimo, ir nė viena Šalis ateityje viena kitai neturės jokių reikalavimų ar pretenzijų šioje dalyje.

2713. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad Atsakovas atlygina civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu atsiradusias procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas.

2814. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir negaliojimo sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str., 6.984 str., 6.985 str. bei 6.986 str. Taip pat Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p. bei 294 str. 2 d.

2915. Taikos Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai ir vienas egzempliorius teismui. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

3016. Ši taikos Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

3117. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, ir pasirašė šią Sutartį kaip dokumentą atitinkantį jų tikrąją valią ir ketinimus.

3218. Šalys pažymi, jog joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d., t. y. teismui patvirtinus šią taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.“

33Civilinę bylą Nr. 2-7408-717/2014 nutraukti.

34Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Agrokoncernas“, įmonės kodas 133849777, buveinės adresas Užnerio g. 15, Kaunas, 2014 m. sausio 21 d. mokėjimo nurodymu, dokumento Nr. 29255, sumokėto - žyminio mokesčio dalį 1271,25 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt vieną litą 25ct).

35Priteisti valstybei iš atsakovo R. G. asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 26,78 Lt (dvidešimt šešis litus 78 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. nr. ( - )AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

36Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso... 2. ieškovas pareiškė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 3. 2014 m. vasario 28 d. Kauno apylinkės teisme gauti atsakovo prieštaravimai... 4. 2014 m. rugpjūčio 12 d. šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi,... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja,... 7. Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją... 8. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei šalių... 9. Teismas, vadovaudamasis CPK 42 str. 2 d., 140 str., 293 str. 5 p., 291 str.,... 10. Panaikinti 2014 m. vasario 3 d. preliminarų teismo sprendimą pagal ieškovo... 11. Patvirtinti 2014 m. rugpjūčio 12 d., tarp ieškovo UAB „Agrokoncernas“,... 12. Šalys susitaria civilinę bylą Nr. 2-7408-717/2014, nagrinėjamą Kauno... 13. Atsakovas pripažįsta Ieškovo ieškinį iš dalies ir patvirtina, jog yra... 14. Atsakovas šia Taikos sutartimi įsipareigoja atlyginti Ieškovui jo patirtas... 15. Šia Sutartimi Atsakovas įsipareigoja aukščiau šios Taikos sutarties 2... 16. 4.1. Pirmąją įmoką, kuri bus lygi 30.000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių... 17. 4.2. Antrąją įmoką, kuri bus lygi 41.000,00 Lt (keturiasdešimt vienas... 18. 4.3. Trečiąją įmoką, kuri bus lygi 41.153,26 Lt (keturiasdešimt vienas... 19. 5. Šia Sutartimi Ieškovas atsisako Atsakovui pareikšto ieškinio... 20. 6. Šia Sutartimi Ieškovas, Atsakovui tinkamai ir laiku šios Sutarties 4... 21. 7. Atsakovas turi teisę sumokėti aukščiau minėtas pingines sumas Ieškovui... 22. 8. Tuo atveju, jeigu Atsakovas pažeidžia taikos Sutarties 4 punkte nustatytus... 23. 9. Ieškovas prašo Teismo po šios taikos Sutarties patvirtinimo įpareigoti... 24. 10. Šia Sutartimi Šalys, po teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos... 25. 11. Šia Sutartimi Šalys, vadovaudamosi CPK 140 str. 4 d., prašo teismo... 26. 12. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad joms lieka jų civilinėje byloje... 27. 13. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad Atsakovas atlygina civilinės bylos... 28. 14. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo,... 29. 15. Taikos Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis egzemplioriais: po vieną... 30. 16. Ši taikos Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki... 31. 17. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį... 32. 18. Šalys pažymi, jog joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 33. Civilinę bylą Nr. 2-7408-717/2014 nutraukti.... 34. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB... 35. Priteisti valstybei iš atsakovo R. G. asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 26,78 Lt... 36. Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...