Byla e2-2115-852/2019
Dėl skolos priteisimo, dėl kurio yra priimtas preliminarus teismo sprendimas, ir atsakovo UAB „Metalistas LT“ prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo bei atsakovo priešieškinį ieškovui UAB „Egivira“ dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas, sekretoriaujant Justei Gibavičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Egivira“ atstovui advokatui Daliui Poviliui atsakovo UAB „Metalistas“ atstovui advokatui Gediminui Blaškevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Egivira“ ieškinį atsakovui UAB „Metalistas LT“ dėl skolos priteisimo, dėl kurio yra priimtas preliminarus teismo sprendimas, ir atsakovo UAB „Metalistas LT“ prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo bei atsakovo priešieškinį ieškovui UAB „Egivira“ dėl nuostolių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovas UAB „Egivira“ kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Metalistas“ 18141 EUR skolą, 6 procentus metinių palūkanų nuo nesumokėtos skolos nuo ieškinio pateikimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškovas paaiškino, kad 2016 m. lapkričio 4 d. UAB „Egivira“ ir UAB „Metalistas LT“ sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. EGV-P-16/11/02-231. Sutartimi ieškovas (Pardavėjas) įsipareigojo tiekti atsakovui (Pirkėjui) prekes, o Atsakovas įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vykdant sutartį, ieškovas laikotarpiu nuo 2016-11-04 iki 2017-02-07, pagal PVM sąskaitas – faktūras (EGV Nr.20071 (8353,17 EUR), EGV Nr.21050 (8302,99 EUR), EGV Nr.21088 (6534,06 EUR), EGV Nr.21215 (18.690,71 EUR) ir lydinčius dokumentus perdavė atsakovui nuosavybėn prekių už bendrą 41.880,93 EUR sumą (tame tarpe PVM). Paaiškino, kad 2017 m. vasario mėn. atsakovui pateikus pretenziją dėl metalinės kolonos B215 (prekė nurodyta 2017-02-07 PVM sąskaitoje – faktūroje EGV Nr.21215, pozicija – metalinė kolona B215) kokybės trūkumų, kompensuojant atsakovo nuostolius dėl nurodyto gaminio kokybės trūkumų, atsakovas pateikė ieškovui 2017-02-24 PVM sąskaitą – faktūrą MET Nr.14764 bendrai 18.407,61 EUR sumai ir 2017-02-24 Tarpusavio skolų užskaitos aktą. Ieškovas šį aktą patvirtino. Minėtu Tarpusavio skolų užskaitos aktu sutarties šalys susitarė įskaityti ieškovo atsakovui pagal 2017-02-24 PVM sąskaitą – faktūrą MET Nr.14764 mokėtiną sumą į atsakovo ieškovui mokėtiną sumą už prekes pagal Ieškovo atsakovui pateiktas PVM sąskaitas faktūras: EGV Nr.20071 (įskaityta visa suma), EGV Nr.21050 (įskaityta visa suma), EGV Nr.21088 (įskaityta dalis sumos - 1.751,45 EUR, likusi neįskaityta skolos dalis - 4.782,61 EUR). Atlikus įskaitymą, Tarpusavio skolų užskaitos aktu konstatuota, jog 2017-02-24 likusi atsakovo skola ieškovui yra 23.473,32 EUR. Po Tarpusavio skolų užskaitos akto sudarymo, likusi neapmokėta atsakovo skola bendrai 23.473,32 EUR sumai susidarė: pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGV Nr. 21088 likusi neapmokėta ir Tarpusavio skolų užskaitos aktu neįskaityta dalis - 4.782,61 EUR; pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGV Nr.21215 - 18.690,71 EUR. Ieškovas pažymėjo, kad 2017-05-03 atsakovas sumokėjo ieškovui 4.782,61 EUR, apmokėdamas PVM sąskaitos – faktūros EGV Nr.21088 likusią skolos dalį (tuomet likusi skola buvo 18.690,71 EUR (pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGV Nr.21215). Laikotarpiu nuo 2017-05-04 iki 2017-10-14 pagal PVM sąskaitas – faktūras EGV Nr.24415 (689,81 EUR), EGV Nr.24759 (274,04 EUR), EGV Nr.24799 (523,71 EUR), ieškovas perdavė atsakovui nuosavybėn prekių už bendrą 1487,56 EUR sumą (tame tarpe PVM). Atsakovas 2017-12-19 mokėjimo pavedimu sumokėjo ieškovui 2037,27 EUR, kurie pagal mokėjimo nurodyme nurodytą mokėjimo paskirtį, apskaityti apmokant nurodytas, ieškovo pateiktas, PVM sąskaitas – faktūras EGV Nr.24415 (689,81 EUR), EGV Nr.24759 (274,04 EUR), EGV Nr.24799 (523,71 EUR), taip pat dalį skolos bendrai 549,71 EUR sumai pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGV Nr.21215. Atsižvelgiant į tai, kad apmokėdamas PVM sąskaitas – faktūras EGV Nr.24415 (689,81 EUR), EGV Nr.24759 (274,04 EUR), EGV Nr.24799 (523,71 EUR) atsakovas sumokėjo 9 EUR daugiau, ši suma apskaityta, kaip atsiskaitymas apmokant skolos dalį pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGV Nr.21215, kartu su mokėjimo nurodyme nurodyta ir apskaityta 540,71 EUR suma (ieškovas apskaitė 549,71 EUR apmokėjimą pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGV Nr.21215). Likusi skola po atsakovo sumokėtų sumų apskaitymo sudaro 18141 EUR, kuriuos ieškovas prašo priteisti. Be to ieškovas prašė priteisti ir procesines palūkanas.

52.

6Panevėžio apylinkės teismas 2018 m. liepos 2 d. preliminariu sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti visiškai: priteisti ieškovui UAB „Egivira“ iš atsakovo UAB „Metalistas LT“ 18141,00 Eur skolą, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 204,00 Eur žyminį mokestį, 399,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Teismas konstatavo, kad ieškinys yra pagrįstas rašytiniais įrodymais. Todėl teismas ieškinį tenkino visiškai ir nurodė atsakovui per 20 dienų įvykdyti preliminarų teismo sprendimą arba pateikti motyvuotus prieštaravimus.

73.

8Atsakovas UAB „Metalistas LT“ pateikė prieštaravimus, kuriais prašė panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. liepos 2 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį visiškai atmesti. Atsakovo vertinimu, ieškovas reikšdamas reikalavimą dėl skolos priteisimo buvo nesąžiningas, akivaizdžiai iškreipė realiai tarp šalių susiklosčiusią faktinę situaciją, teismui nurodė ne visas ginčo sprendimui reikšmingas faktines aplinkybes – dalį jų sąmoningai nuslėpė, siekdamas sau palankaus teismo sprendimo priėmimo. Atsakovas paaiškino, kad 2016 m. lapkričio 4 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. EGV-P-16/11/02-231, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais teikti atsakovui metalo gaminius gautų užsakymų pagrindu, o atsakovė įsipareigojo juos priimti ir už juos sumokėti. Atsakovo vertinimu, šios sutarties pagrindu ieškovas atliko subrangovo funkcijas. Paaiškina, kad atsakovas 2016 m. gegužės 27 d. sudarė Sutartį Nr. 27.05 su Norvegijos įmone ILC Constructions (toliau – ir Užsakovas), kurios pagrindu užsakovui tiekė metalo gaminius, įsigytus sutarčių su subrangovais, vienas iš kurių buvo ieškovas, pagrindu. Atsakovas 2017 m. vasario 7 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. EGV21215 pagrindu iš ieškovo gautas metalines kolonas Nr. B-215, B-217 ir B-220, kurių vertė pagal Sąskaitą buvo 18 660,71 Eur, pristatė užsakovui į Norvegiją. Tačiau užsakovo atstovas 2017 m. vasario 13 d. elektroniniu paštu informavo atsakovo atsakingus asmenis, kad gauta kolona Nr. B-215 yra nekokybiška, ji turi akivaizdžių trūkumų, dėl kurių negali būti naudojama pagal paskirtį. Kartu buvo atsiųstos nuotraukos, kuriose buvo užfiksuoti minėti kolonos trūkumai. Atsakovas nedelsdamas sureagavo į minėtą pranešimą, duodamas užduotį Ginstata Norge AS atlikti kolonos patikrinimą. Atlikusi kolonos Nr B-215 apžiūrą, Ginstata Norge AS parengė 2017 m. vasario 13 d. patikros aktą, kuriame nurodė, kad pateiktas gaminys neatitinka EN ISO 1090 standarto reikalavimų ir pateikė išvadą, kad atsižvelgiant į defektų mastą ir išsidėstymą gaminio defektai negali būti pataisyti taip, kad gaminys atitiktų EN ISO 1090 reikalavimus. Atsakovė, turėdama sutartinių įsipareigojimų pagal su užsakovu ILC Constructions sudarytą sutartį ėmėsi priemonių tinkamai vykdyti savo pareigas dėl kokybiškų prekių pristatymo, užtikrino iš naujo pagamintos kolonos pristatymą. Nustačius prekės trūkumus, atsakovas iš karto apie tai informavo ieškovą bei nurodė, kad, siekdamas tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį su užsakovu, turi pakartotinai pateikti kokybės reikalavimus atitinkančią prekę. Paaiškina, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2017 m. vasario 21 d. vykusio susitikimo metu buvo pritarta faktui, kad ieškovo pristatyta kolona yra nekokybiška, todėl atsakovas turėjo pakartotinai pristatyti gaminį užsakovui, bei sutarta, kad UAB „Metalistas LT“ išrašys sąskaitą ieškovei už naujai pagamintą gaminį – Koloną Nr. B-215. Atsakovas pažymi, kad dėl netinkamo ieškovo pareigų pagal Sutartį vykdymo patyrė šiuos tiesioginius nuostolius: 1) UAB „Metalistas LT“ išlaidos, susijusios su pakartotiniu metalinės kolonos Nr. B-215 gaminimu, sudarančios 18 407,61 Eur; 2) UAB „Metalistas LT“ išlaidos, susijusios su papildomų užsakovo patirtų nuostolių dėl nekokybiškos prekės pristatymo atlyginimu, sudarančios 42 847,20 Eur. Iš viso UAB „Metalistas LT“ dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų vykdymo patyrė 61 254,81 Eur nuostolių. Minėta nuostolių suma yra tiesioginiai nuostoliai – UAB „Metalistas LT“ patirtos išlaidos. Atsakovo teigimu, šalys susitarė, jog ieškovas atlygins atsakovo patirtus nuostolius dvejais etapais: 1) atsakovo patirtas išlaidas dėl pakartotinio kolonos gaminimo, ieškovė atlygins atliekant priešpriešinių reikalavimų įskaitymą; 2) likusią UAB „Metalistas LT“ nuostolių sumą ieškovas atlygins derybų būdu sutarta tvarka ir terminais. Paaiškina, kad atsakovas išrašė ieškovui 2017 m. vasario 24 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr MET147644 18407,61 Eur dydžio sumai. Ieškovės įsipareigojimas pagal šią sąskaitą buvo įskaitytas su ieškovo priešpriešiniu reikalavimu pagal 2016 m. lapkričio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EGV 20071 8353,17 Eur dydžio sumai, 2017 sausio 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EGV 21050 8302,99 Eur dydžio sumai ir 2017 sausio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EGV21088 1 751,45 Eur dydžio sumai. Šalių abipusių reikalavimų įskaitymas buvo įtvirtintas 2017 m. vasario 24 d. Tarpusavio skolų užskaitos akte, kurio ieškovas neginčija. Ieškovo atsakovui išrašytos PVM sąskaitos-faktūros už kitas pagal Sutartį pristatytas prekes, o būtent: neapmokėta 4782, 61 Eur dalis pagal 2017 m. sausio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EGV21088, 2017 m. rugsėjo 18 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. EGV24415 (689, 91 Eur), 2017 m. spalio 11 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. EGV24756 (274,04 Eur), 2018 m. spalio 13 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. EGV24799 (523,71 Eur) ir dalinai 2017 m. vasario 7 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. EGV21215 (dalis - 540, 71 Eur), buvo atsakovo apmokėtos 2017 vasario 19 d. ir 2017 m. gegužės 3 d. atliktais pavedimais. Taigi ieškovas atlygino tik dalį UAB „Metalistas LT“ patirtų nuostolių (18 407,61 EUR ). Vėliau, ieškovas nors ir pripažindamas savo pareigą atlyginti nuostolius pilnoje apimtyje, nutraukė vykusias derybas dėl likusios dalies nuostolių atlyginimo ir pateikė visiškai nepagrįstą ieškinį dėl tariamos skolos priteisimo. Ieškovas ieškinyje nepagrįstai nurodo, kad atsakovas jai liko dalinai (18 141 Eur) skolingas pagal Sąskaitą, kurios pagrindu ieškovas atsakovui pristatė nekokybišką prekę, kuri dėl esminių trūkumų buvo atsisakyta priimti užsakovo. Dėl prekių su akivaizdžiais trūkumais pristatymo užsakovui atsakovas ne tik turėjo pakartotinai pristatyti metalinę koloną Nr. B-215, bet ir užsakovui atsirado nuostolių, pasireiškusių papildomomis išlaidomis dėl kolonos perdavimo, montavimo darbų atlikimo, nes buvo papildomai samdomi betonuotojai, medžio montuotojai, nuomojama brangi technika (kranai) ir pan. Papildomų nuostolių dydis užsakovo buvo įvertintas 42 847,20 Eur dydžio suma. Užsakovas su atsakovu sulygo dėl šios nuostolių sumos užskaitymo su užsakovo sutartiniais įsipareigojimais atsakovei pagal tarp jų sudarytą sutartį. Atsakovas pažymi, kad 2017 m. rugpjūčio 11 d. susitarimu dėl užskaitymo užsakovas su atsakove susitarė įskaityti atsakovo įsipareigojimą dėl minėtų nuostolių atlyginimo ir iš dalies įskaitė 61 500 Eur dydžio užsakovo sutartinį įsiskolinimą atsakovui. Įskaičius šiuos priešpriešinius reikalavimus, užsakovas bankiniu pavedimu sumokėjo atsakovui įsiskolinimo likutį - 18 652,80 Eur dydžio sumą. Atsakovas atlygino užsakovui nuostolius dėl nekokybiškų kolonų pristatymo ir 2017 m. gegužės 16 d. pateikė ieškovui pretenziją dėl nuostolių atlyginimo. Derybų metu atsakovė netgi buvo parengusi 2018 m. vasario 1 d. susitarimo Nr. 20180201-1 projektą, pagal kurį ieškovas turėtų kompensuoti tik 15000 Eur + PVM nuostolių, nors, atsakovo nuostoliai buvo žymiai didesni. Nepaisant to ieškovė nesąžiningai kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 18141 Eur dydžio skolą yra aiškiai nepagrįstas, kadangi, kaip minėta, atsakovas turi neabejotiną reikalavimo teisę į ieškovę dėl nuostolių, patirtų dėl nekokybiškų prekių pristatymo sutarties pagrindu, atlyginimo. Atsakovas pažymi, jog ieškovo neteisėti veiksmai, pasireiškė Sutarties 3.1 punkto, kuriame numatyta, kad teikiamų prekių kokybė ir komplektiškumas turi atitikti toms prekėms taikomų standartų keliamus reikalavimus, dėl kurių pirkėjas ir pardavėjas susitaria atskirai raštu, bei Sutarties 5.2.1 punkto, kuriame numatyta, kad numatytą ieškovo pareiga pristatyti prekes, kurios atitiktų Sutartyje aptartą kokybę ir komplektaciją, pažeidimu. Pažeisdamas numatytas Sutarties sąlygas, ieškovas pažeidė ir LR CK 6.200 str. 1 d. numatytą pareigą sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, LR CK 6.327 str. 1 d. numatytą pardavėjo pareigą užtikrinti, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai atitiktų sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus. Būtent dėl ieškovo neteisėtų veiksmų atsakovui atsirado 61 254, 81 EUR dydžio nuostoliai, todėl konstatuotina, kad tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusių padarinių egzistuoja LR CK 6. 247 str. numatytas priežastinis ryšys.

94.

10Ieškovas UAB „Egivira“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, jog atsakovas iš esmės pripažįsta teismo preliminariu sprendimu priteistą skolą ir jos neginčija, dėl ko iš esmės nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovo pateikti prieštaravimai galėtų būti pagrindas panaikinti preliminarų sprendimą. Be to, atsakovo prieštaravimai yra susiję su ieškovo ir atsakovo ginču dėl atsakovo patirtų nuostolių atlyginimo, kuris nėra šios bylos dalykas ir kuris spręstinas atskiroje civilinėje byloje. Ieškovo teigimu, priešingai nei nurodo atsakovas, jis niekada neatliko subrangovo funkcijų pagal atsakovo ir Norvegijos įmonės ILC Constructions 2016-05-27 sudarytą sutartį Nr.27.05. Ieškovui nebuvo žinomas nei šios sutarties sudarymo faktas nei jos sąlygos. Jokiose teisiniuose santykiuose su Norvegijos įmone ILC Constructions ieškovas nedalyvavo. Ieškovo ir atsakovo 2016 m. lapkričio 4 d. sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. EGV-P-16/11/02-231 yra tipinė prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią ieškovas sudaro iš esmės su visais juridiniais asmenimis. Sutarties pagrindu ieškovas tiekė atsakovo užsakytas prekes ne tik atsakovo nurodytu ginčo nuostolių atsiradimo laikotarpiu, bet ir vėliau (pvz. pagal 2017 m. rugsėjo mėn. 18 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr.EGV24415, 2017 m. spalio 11 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr.EGV24756 ir t.t.). Atsakovas teigdamas, jog patyrė nuostolius, jų atsiradimą grindžia ieškovo sutartinių įsipareigojimų pažeidimu pagaminus kokybės reikalavimus neatitinkantį gaminį – metalinę koloną Nr.B-215 (toliau – Gaminys), kurios vertė 7204,48 EUR (be PVM). Tačiau ieškovas pažymi, kad atsakovas priimdamas gaminį jokių pretenzijų dėl akivaizdžių gaminio kokybės trūkumų ieškovui nėra pateikęs. Gaminio apžiūra, kurios pagrindu buvo surašytas atsakovo su prieštaravimais pateiktas 2017-02-13 patikros aktas, atlikta ieškovui nedalyvaujant ir neinformavus ieškovo apie tokios apžiūros vietą ir laiką. Gaminys iki šiol ieškovui negrąžintas, dėl ko ieškovas iki šiol objektyviai negali nustatyti ar atsakovo atliktos patikros metu buvo apžiūrėtas būtent šis gaminys, ar jis nebuvo Atsakovo perdarytas ar kitaip paveiktas. Ieškovas pažymi, kad atsakovas, atlikęs apžiūrą nesikreipė į ieškovą dėl gaminio trūkumų pašalinimo arba nesant galimybės jų pašalinti – analogiško gaminio pagaminimo, o savo nuožiūra, kreipėsi į kitus juridinius asmenis, kurie pagamino atsakovo užsakymu kitą gaminį. Tačiau atsakovas iki šiol nėra pateikęs jokių dokumentų, patvirtinančių tai, kad jis pasirinktam pardavėjui/gamintojui pateikė analogiško gaminio užsakymą, šis asmuo tokį gaminį pagamino bei atsakovas sumokėjo gaminio kainą. Ieškovas paaiškina, kad 2017 m. vasario mėn. atsakovui pateikus pretenziją dėl gaminio kokybės trūkumų, šalys susitarė, kad ieškovas kompensuos atsakovo nuostolius dėl gaminio kokybės trūkumų 18407,61 EUR sumai. Vykdant šalių susitarimą atsakovas pateikė ieškovui 2017-02-24 PVM sąskaitą – faktūrą MET Nr.14764 nurodytai sumai (18407,61 EUR) sumai ir 2017-02-24 Tarpusavio skolų užskaitos aktą, kurio pagrindu ši suma įskaityta į atsakovo ieškovui mokėtinas sumas, konstatuojant likusius atsakovo skolinius įsipareigojimus ieškovui (2017-02-24 likusi atsakovo skola ieškovui buvo 23.473,32 EUR). Atsižvelgiant į tai, kad gaminio vertė yra 7204,48 EUR, šalių susitarimą dėl daugiau nei du kartus už gaminio vertę didesnės sumos (18407,61 EUR) sumokėjimą atsakovui ieškovas vertino ir vertina kaip teisingą ir visišką visų nuostolių, kuriuos ieškovas protingai galėjo numatyti, kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę, atlyginimą (CK 6.256 str. 4 d.). Tačiau 2017-02-24 atlikus įskaitymą pagal šalių susitarimą, 2017-05-16 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, kuria informavo, kad atsakovas sustabdo tolimesnius mokėjimus iki tol, kol bus nustatytas galutinis atsakovo nuostolių dydis ir ieškovas pilnai atsiskaitys su atsakovu už šio patirtus nuostolius. Tokiu būdu, atsakovas nuo 2017-05-16 sustabdė 18690,71 EUR sumokėjimą ieškovui (dalis skolos bendrai 549,71 EUR sumai iš šios sumos atsakovo apmokėta 2017-12-19 mokėjimo pavedimu). Priešingai nei nurodė atsakovas prieštaravimuose, ieškovas niekuomet nesutiko su atsakovo piniginių prievolių ieškovui vykdymo sustabdymu ir ne kartą atsakovui siūlė įvykdyti pinigines prievoles ieškovui, derybas dėl nuostolių atlyginimo vykdant atskirai. Atsakovui sustabdžius piniginių prievolių ieškovui vykdymą, ieškovas, siekdamas operatyviai išspręsti susidariusią situaciją ir gauti jam priklausančius pinigus, ne kartą reikalavo atsakovą pateikti atsakovo dėl gaminio kokybės trūkumų patirtų nuostolių dydį pagrindžiančius dokumentus. Ieškovas paaiškina, kad atsakovas 2017 m. rudenį pateikė atsakovo ir Norvegijos įmonės ILC Construction 2017-08-11 sudarytos Sutarties dėl nenumatytų mokėjimų ir skolos suderinamumo kopiją, o 2017 m. gruodžio mėn. pradžioje pareikalavo papildomai atlyginti atsakovo nuostolius bendrai 15000 EUR sumai. Tačiau ieškovas jau buvo atlyginęs atsakovui nuostolius 18407,61 EUR sumai, kuri buvo užskaityta pagal 2017-02-24 Tarpusavio skolų užskaitos aktą. Be to, atsakovo ir Norvegijos įmonės ILC Construction 2017-08-11 sudarytos Sutarties dėl nenumatytų mokėjimų ir skolos suderinamumo sąlygose nebuvo nustatyta, jog žala patirta dėl ieškovo pateikto gaminio defektų (pagal sutarties sąlygas žalos atsiradimo pagrindu nurodyti defektų atstatymai ne vienos metalinės konstrukcijos, o kelių, kurias atsakovas pateikė pagal pirkimo užsakymą Nr.P2623/1). Ieškovui nebuvo pateikti jokie kiti dokumentai, susiję su Norvegijos įmonės ILC Construction patirtais nuostoliais dėl gaminio kokybės trūkumų, taip pat ir Norvegijos įmonės ILC Construction užsakymas Nr.P2623/1, kurio pagrindu ši bendrovė pareiškė pretenzijas atsakovui, kiti žalos nustatymo ir paskaičiavimo dokumentai. Ieškovas pažymi, kad jam buvo žinoma, jog atsakovas reikalauja kompensuoti šioje sutartyje nurodytus nuostolius (jų dalį) ir kitus juridinius asmenis, kurie taipogi tiekė prekes/atliko darbus atsakovo naudai (ieškovo žiniomis tai buvo keletas bendrovių, tame tarpe UAB „Aineta“). Atsakovo atstovas 2017 m. gruodžio 1 d. prieš pateikiant ieškovui reikalavimą papildomai atlyginti nuostolius bendrai 15000 EUR sumai, patvirtino, jog su kitais trečiaisiais asmenimis jau išspręstas nuostolių atlyginimo klausimas. Ieškovas pažymi, kad visų derybų, susitikimų metu, atsakovas iš esmės ignoravo pareigą pateikti faktiškai patirtų nuostolių atsiradimą ir dydį pagrindžiančius dokumentus ir vienašališkai nustatęs ieškovo atlygintinų nuostolių dydį (15000 EUR plius PVM), primygtinai reikalavo ieškovą sutikti su tokia nuostolių suma ir juos kompensuoti. Priešingai nei teigia atsakovas, ginčo šalys 2017 m. vasario 21 d. susitarimu susitarė ne dėl nuostolių atlyginimo formos ir tvarkos, o dėl nuostolių dydžio. Atsakovas prieštaravimuose nurodydamas, jog patyrė nuostolius pasireiškusius papildomomis išlaidomis dėl kolonos perdavimo, montavimo darbų atlikimo, technikos nuomos ir pan., jokių šių paslaugų/prekių kainą patvirtinančių dokumentų (įrodymų) teismui nepateikė. Ieškovo nuomone, tai, kad tik dėl ieškovo įsipareigojimų pažeidimo atsakovas patyrė 42847,20 EUR dydžio nuostolius, paneigia ir atsakovo pozicija prašant ieškovą kompensuoti papildomai tik dalį nuostolių bendrai 15000 EUR, taip pat 2017-08-11 sudarytos su Norvegijos įmonės ILC Construction Sutarties sąlygos, kuriose nurodyta, kad nuostoliai atsirado ne dėl vienos, o daugiau metalinių konstrukcijų defektų. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas neįrodė visų ieškovo civilinės atsakomybės sąlygų, numatytų CK 6.246 – 6.249 str., įskaitant tai, kad atsakovas neįrodo nuostolių dydžio ir jų ryšio su ieškovo pagamintu gaminiu. Be to, ieškovas mano, kad 18407,61 EUR dydžio nuostolių atlyginimas atsakovui atitinka teisingo nuostolių atlyginimo principu pagrįstų atsakovo nuostolių, kuriuos ieškovas protingai galėjo numatyti, kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę, atlyginimu (CK 6.256 str. 4 d.).

115.

12Atsakovas UAB „Metalistas LT“ 2018 m. gruodžio 4 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš UAB „Egivira“ 42847,20 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas, 868 Eur dydžio žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniu prašo taikyti ieškovo sutartinę civilinę atsakomybę už netinkamos kokybės gaminio (kolonos B215) pristatymą. Ieškinį iš esmės grindžia prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

136.

14Ieškovas pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašo jo netenkinti. Ieškovas remiasi aplinkybėmis, paminėtomis ieškovo atsiliepime į atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo.

157.

16Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartimi Panevėžio apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamas civilines bylas sujungė Panevėžio apylinkės teismo bylą prijungiant prie apygardos teismo bylos ir ją perduodant nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

178.

18Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2019 m. sausio 25 d. rezoliucija nuspręsta ieškovu byloje laikyti UAB „Egivira“, atsakovu UAB „Metalistas LT“, o atsakovo ieškinį laikyti priešieškiniu.

19Teismas

konstatuoja:

20Dėl ieškovo reikalavimų ir preliminaraus sprendimo pagrįstumo.

219.

22Šioje byloje ieškovo UAB „Egivira“ reikalavimai yra išspręsti dokumentinio proceso tvarka teismui priimant preliminarų sprendimą. Dėl šio sprendimo yra priimti atsakovo prieštaravimai. CPK 430 str. 6 d. nustato, kad teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atsakovui pareikštus prieštaravimus, priima galutinį sprendimą, kuriuo gali preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, arba sprendimą pakeisti.

2310.

24Įvertinus atsakovo prieštaravimus ir teismo posėdžio metu šalių atstovų išdėstytus argumentus, matyti, kad tarp šalių nėra ginčo dėl skolos susidarymo faktinių aplinkybių. Atsakovas neneigia, kad tarp šalių buvo susiklostę ilgalaikiai sutartiniai santykiai pagal 2016 m. lapkričio 4 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. EGV-P-16/11/02-231 (e. bylos t. 1, b.l. 1316) ir kad ieškovas yra pateikęs ieškinyje nurodytas sąskaitas už patiektas prekes. Taip pat atsakovas neginčija, kad buhalterinis skolos likutis sudaro ieškovo nurodytą 18141 EUR sumą. Ši skola neginčijama, net ir pripažįstant, kad ieškovas atlygino atsakovui 18407,61 EUR dydžio nuostolius (kurie 2017 m. vasario 24 d. PVM sąskaitoje – faktūroje Nr. 14764 įvardinti kaip konstrukcijos B-215 įsigijimas iš atsakovo, e. bylos t. 1, b.l. 57) pagal 2017 m. vasario 21 d. susitarimą (e. bylos t. 1, b.l. 56) ir 2017 m. vasario 24 d. tarpusavio skolų užskaitos aktą (e. bylos t. 1, b.l. 58).

2511.

26Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad ieškinyje nurodytos skolos neginčija, o tik prašo teismo sprendimu patenkinus priešieškinio reikalavimus, juos įskaityti ieškinio sumą ir atsakovui priteisti likusią sumą, kadangi priešieškinio reikalavimai yra didesni. Tačiau baigiamojoje kalboje atsakovo atstovas nurodė, kad suklydo vertindamas aplinkybes ir teigė, kad ieškinyje nurodyta skola neegzistuoja, nes atsakovas ieškovui neturi apmokėti už 2017-02-07 PVM sąskaitoje – faktūroje EGV Nr.21215 nurodytos prekės – metalinė kolona B215 patiekimą.

2712.

28Taigi ginčo dalyku pagal ieškinio reikalavimą yra tai, kaip turėtų būti teisiškai kvalifikuojami santykiai dėl metalinės konstrukcijos – kolonos B215 patiekimo. Vertinant šią situaciją yra reikšmingos šios aplinkybės, kurių šalys neneigia: a) ieškovas pripažįsta, kad gaminys - kolona B215 - buvo nekokybiška ir negalėjo būti panaudota pagal paskirtį; b) atsakovas savo iniciatyva pagamino analogišką gaminį, o jo gamybos išlaidas 18407,61 EUR sumai padengė ieškovas.

2913.

30Nors šalys procesiniuose dokumentuose aiškiai neįvardino, kaip šią situaciją teisiškai kvalifikuoja, tačiau ieškovas teigia, kad pagal pirkimo – pardavimo sutartį gaminys (prekė) faktiškai buvo perduotas atsakovui ir todėl atsakovas turi sumokėti sutartyje numatytą prekės pardavimo kainą. Tuo tarpu atsakovas vertina, kad prekės pirkimo atsisakė, o ieškovas sumokėjo ne už pakeistą nekokybišką prekę į kokybišką, o kompensavo atsakovo patirtų nuostolių dalį.

3114.

32Teismas sprendžia, kad šiuo atveju, reikėtų laikyti, jog pirkėjas (atsakovas) vis tik pasinaudojo CK 6.334 str. 1 d. 3 p. numatyta pirkėjo teise reikalauti, kad netinkamos kokybės daiktą patiekęs pardavėjas atlygintų pirkėjo išlaidas prekės trūkumams ištaisyti. Nors atsakovas tvirtina, kad netaisė patiekto gaminio trūkumų, bet įsigijo naują gaminį, tačiau teismo vertinimu, tai vis tiek reiškia, kad pirkėjas pardavėjo sąskaita įsigijo kokybišką gaminį, o ne atsisakė sutarties ir todėl ši situacija labiau atitinka būtent numatytą CK 6.334 str. 1 d. 3 p., o ne šios straipsnio 4 punkte numatytą pirkėjo teisę atsisakyti sutarties ir nemokėti prekės kainos. Įstatymas nenumato, kad pirkėjas pasinaudojęs CK 6.334 str. 1 d. 3 p. numatyta teise, t.y. pardavėjo sąskaita ištaisęs prekės kokybės trūkumus, galėtų nemokėti pardavėjui prekės kainos. Kita vertus, į bylą nėra pateikta neabejotinų įrodymų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovui prekę – nekokybišką koloną B215. Atsakovo atstovas teismo posėdyje negalėjo paaiškinti, kur šis gaminys yra ir kodėl nėra perduotas ieškovui. Byloje pateiktas elektroninis susirašinėjimas rodo, kad atsakovas nekokybišką koloną B215 priėmė ir „blogą per 5 dienas ir naktis perdarė“ (e. bylos t. 1, b.l. 81). Tai dar kartą patvirtina, kad ieškovas sutartį iš tikrųjų yra įvykdęs, o perduotos prekės trūkumai yra pašalinti ieškovo sąskaita. Teismas taip pat negali sutikti su atsakovu, jog gaminys buhalteriškai yra perduotas ieškovui pagal 2017 m. vasario 24 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 14764 (e. bylos t. 1, b.l. 57), nes pagal šią sąskaitą -faktūrą jokie daiktai ieškovui nebuvo perduoti ir netgi priešingai, - yra akivaizdu, kad šioje sąskaitoje nurodytas gaminys, tai ir yra ta kokybiška kolona B2015, kurią atsakovas panaudojo (sumontavo) užsakovo ILC Construction objekte.

3315.

34Apibendrinant išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas apmokėti už 2017-02-07 PVM sąskaitoje – faktūroje EGV Nr.21215 nurodytas patiektas prekes yra teisėtas ir pagrįstas. Spręsti ginčą kitaip, nei jis yra išspręstas Panevėžio apylinkės teismo preliminariu sprendimu, nėra įstatyme numatytų pagrindų. Todėl preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai (priteisiant skolą, procesines palūkanas ir tuo metu susidariusias ieškovo bylinėjimosi išlaidas), paliekamas nepakeistu.

3516.

36Pastebėtina ir tai, kad nors atsakovas pateiktais prieštaravimais ginčija visą ieškinio sumą -18141 EUR, tačiau kaip matyti šie prieštaravimai yra susiję tik su galimybe mažinti ieškovui priteistiną sumą, atsakovo teigimu, nepatiektos prekės (kolonos B215) pardavimo kaina, kuri minėtoje 2017-02-07 PVM sąskaitoje – faktūroje EGV Nr.21215 yra išskirta atskirai ir sudaro 7204,48 EUR iš bendros šios sąskaitos sumos – 18690,71 EUR (e. bylos t. 2, b.l. 65). Likusios ieškinio reikalavimo dalies netenkinimui atsakovas nenurodo jokio pagrindo. Atsakovas neginčijo ir neįrodinėjo, kad ieškovas nepatiekė ir kitų minėtoje sąskaitoje nurodytų prekių, ar kad reikalavimas apmokėti šią sąskaitą yra sudengtas kokias nors kitais šalių susitarimais (įskaitymu). Kaip matyti iš atsakovo UAB „Metalistas LT 2017 m. gegužės 16 d. pretenzijos (e. bylos t. 1, b.l. 68-69) bei atsakovo paaiškinimų, išdėstytų prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo, atsakovas nurodo, kad sulaiko visus mokėjimus ieškovui, įskaitant ir pilną sąskaitos – faktūros EGV Nr.21215 apmokėjimą, manydamas, jog šie atsakovo įsipareigojimai pagal 2017 m. vasario 21 d. susitarimą galėtų būti įskaityti į nuostolius. Taigi likusi ieškinio reikalavimų dalis, pagal atsakovo suformuluotą procesinę poziciją, galėtų būti nepriteista tik patenkinus priešieškinį (atsakovo reikalavimą pripažinus pagrįstu ir galiojančius) ir teismo sprendimu atlikus įskaitymą į priešieškinio reikalavimus – vėliau ieškovo atsiradusius nuostolius dėl tos pačios netinkamos kokybės prekės (kolonos B215) patiekimo. Taigi šie atsakovo argumentai yra susiję su priešieškinio tenkinimu, o ne su preliminaraus sprendimo peržiūrėjimu. Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų

3717.

38Priešieškiniu atsakovas prašo taikyti ieškovo sutartinę atsakomybę – priteisti 42847,20 EUR nuostolių, patirtų dėl netinkamos kokybės gaminio (kolonos B215) pristatymo.

3918.

40Atsakovas nurodo, kad nuostolius sudaro dviejų rūšių nuostoliai: 1) 18407,61 EUR atsakovo UAB „Metalistas LT“ išlaidos, susijusios su pakartotiniu kolonos B215 užsakymu, t.y. gaminio kokybės trūkumų pašalinimu (ši nuostolių dalis yra užskaityta ir dėl šių nuostolių nėra ginčo); ir 2) 42847,20 EUR atsakovo UAB „Metalistas LT“ išlaidos, padengiant užsakovo ILC Construction nuostolius dėl termino praleidimo ir kitos išlaidos, susijusios su gaminio montavimu (ši suma reikalaujama priteisti priešieškiniu).

4119.

42CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.258 str. 2 d. nustato, kad jeigu nustatytos netesybos, tai kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminus. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, teismas iš esmės sutinka su atsakovu, kad priešieškinio reikalavimas nėra tapatus ieškovo neginčijamai atlygintų nuostolių daliai. Kaip minėta CK 6.258 str. 2 d. kreditorius gali reikalauti tiek realai įvykdyti sutartį, tiek ir atlyginti nuostolius, susijusius su termino praleidimu, todėl atsakovo reikalavimai priteisti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo ir su tuo susijusius kitus nuostolius, gali būti savarankišku ieškinio (priešieškinio) dalyku.

4320.

44Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ir atsakovas buvo sudarę 2016 m. lapkričio 4 d. pirkimo – pardavimo sutartį (e. bylos t. 1, b.l. 13), pagal kurią pardavėjas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausančias prekes pirkėjui, o pirkėjas įsipareigojo nupirkti prekes ir sumokėti už jas sutartą pinigų sumą sutartyje nurodytomis sąlygomis (Sutarties 2.1 punktas). Ieškovas teigia, kad jo atsakomybė negali viršyti šio susitarimo dėl pirkimo – pardavimo, t.y. kad jis nebuvo niekaip įsipareigojęs pristatyti gaminį į Norvegiją ir jį ten sumontuoti. Tuo tarpu atsakovas nurodo, kad ieškovas metalinę konstrukciją – koloną B215 gamino ne šios pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, bet realiai ir faktiškai veikdamas kaip subrangovas pagal atsakovo UAB „Metalistas LT“ ir Norvegijos įmonės ILC-Construction 2016 m. gegužės 27 d. kontraktą dėl metalinių konstrukcijų montavimo (toliau – ir Kontraktas) (e. bylos t. 1, b.l. 21-25).

4521.

46Teismas sutinka su ieškovu, kad iš tiesų byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovas būtų įsipareigojęs veikti užsakovo ILC-Construction naudai ir atlikti kokius nors montavimo darbus užsakovo objekte Norvegijoje. Tačiau byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad gaminys (kolona B215) buvo pagamintas pagal atsakovo pateiktus brėžinius, kurie buvo Kontrakto dėl metalinių konstrukcijų montavimo sudėtine dalimi. Todėl tokie teiginiai, kad ieškovas šį gaminį faktiškai gamino ir perdavė atsakovui pagal pirkimo – pardavimo sutarties nuostatas, t.y. pardavėjo sandėlyje (Sutarties 3.3 punktas), nėra pakankami apriboti ieškovo atsakomybę už nuostolius, kurie atsakovui galėjo atsirasti šalinant nekokybiško gaminio trūkumus juos pristačius užsakovui Norvegijoje. Teismo vertinimu, ieškovui turėjo būti žinoma, jog gaminys (kolona B215) bus naudojamas atsakovo versle ir dėl netinkamos kokybės atsakovui gali kilti pareiga atlyginti šios kolonos užsakovui nuostolius, įskaitant ir nuostolius dėl termino praleidimo.

4722.

48Atsakovas nurodo, kad prašomi priteisti nuostoliai susidarė dėl užsakovo ILC-Construction papildomų išlaidų, dėl kolonos perdavimo, montavimo darbų atlikimo, nes buvo papildomai samdomi betonuotojai, medžio montuotojai, nuomojama brangi technika. Nuostoliams pagrįsti atsakovas pateikia 2017 m. rugpjūčio 11 d. susitarimą su ILC-Construction dėl nuostolių kompensavimo (t. 1, b.l. 76), kuriame nurodoma, kad atsakovas sutinka kompensuoti 42847,20 EUR nuostolių, ir lentelę, kurioje detalizuotos užsakovo 816065,60 kr dydžio išlaidos keturioms bendrovėms: Ipoa, Ginstata, Contiga, ILC (e. bylos t. 1, b.l. 71-72). Teismas sprendžia, kad šie įrodymai nėra pakankami nei žalos dydžiui ir realumui įrodyti, nei įsitikinti jos ryšiu su nekokybiško gaminio (kolonos B215) pristatymu.

4923.

50Pastebėtina, kad minėtame 2017 m. rugpjūčio 11 d. susitarime dėl nuostolių atlyginimo nedalyvavo ieškovas, todėl šis susitarimas ieškovo neįpareigoja. Be to susitarime nėra apskritai detalizuota, kokie ILC-Construction nuostoliai ir dėl ko susidarė. Susitarime nurodyta, kad „dalis atsakovo pristatytų metalo gaminių buvo su defektais“, todėl kaip teisingai pastebi ieškovas, tai neįrodo, kad visi nuostoliai atsirado būtent dėl nekokybiškos kolonos B215 montavimo, permontavimo, su tuo susijusių kitų rangovų prastovų, viršvalandžių ar nepanaudotos technikos. Byloje yra duomenų, kad kokybės reikalavimų neatitiko ne tik ši ieškovo gaminta kolona, bet ir daugiau atsakovo pristatytų gaminių. Iš bylos medžiagos taip pat nėra galimybės nustatyti už kokį laikotarpį skaičiuojamos nurodytų bendrovių prastovos ar viršvalandžiai. Pats atsakovas nurodo, kad koloną pergamino per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo, t.y. nuo 2017 m. vasario 13 d., bet iš bylos medžiagos nėra galimybės nustatyti, ar nuostoliai yra atsiradę būtent šiuo laikotarpiu.

5124.

52Atsakovo pateikta lentelė taip pat neįrodo, kad ILC-Construction iš tikrųjų turėjo papildomų išlaidų minėtoms bendrovėms dirbant užsakovo objekte, ir taip pat neįrodo, kad šios išlaidos yra susijusios su nekokybiško gaminio pristatymu. Iš lentelėje detalizuotų darbų ir paslaugų nėra akivaizdu, kad darbai ir paslaugos buvo susijusios su papildomais darbais dėl kolonos B215 sumontavimo ar išmontavimo. Lentelėje nurodoma, kad esminę dalį nuostolių sudaro šlifavimo, virinimo, transportavimo darbai, darbai dirbtuvėse (IOPA), tačiau kaip minėta už kolonos pergaminimą ieškovas jau yra kompensavęs atsakovui, todėl neaišku, ar tokius darbus ILC-Construction užsakė, ar jie realiai buvo atliekami ir ar jie buvo būtini.

5325.

54Pažymėtina ir tai, kad parengiamajame posėdyje atsakovui buvo išaiškinta pareiga įrodyti žalą, tačiau atsakovas pirminių dokumentų, patvirtinančių žalą ir jos ryšį su ieškovo sutarties pažeidimu, nepateikė. Atsižvelgiant į tai, teismas atmeta priešieškinio reikalavimą kaip neįrodytą.

5526.

56Be to, teismas sutinka su ieškovu, kad dėl nuostolių susidarymo iš dalies yra atsakingas ir pats atsakovas, nes jis tinkamai neapžiūrėjo gaminio priėmimo metu, nors gaminio kokybės trūkumai galėjo būti nustatyti vizualiai apžiūrint gaminį ir be to, tokią pareigą atsakovas turėjo pagal pirkimo – pardavimo sutartį (Sutarties 3.5 punktas). Iš bylos medžiagos matyti, kad gaminys atsakovui buvo perduotas UAB „Egivira“ gamybos vietoje (atsakovo 2017 m. gegužės 16 d. pretenzija, e. bylos t. 1, b.l. 68). Tai reiškia, kad atsakovas būdamas savo srities specialistas galėjo įvertinti gaminio kokybę ir nedidinti nuostolių, susijusių su daugiau kaip 4 tonas sveriančio gaminio gabenimu į Norvegiją ir jo montavimu. Apie tai, jog gaminio trūkumai buvo matomi vizualiai ir galėjo būti nustatyti be specialių tyrimų, nurodo ir užsakovo ILC-Construction atstovai 2017 m. vasario 13 d. el. laiške (e. bylos t. 1, b.l. 31). Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas yra atlyginęs dalį atsakovo patirtų nuostolių (kurie nėra individualizuoti ir aiškiai apima ne tik nuostolius, susijusius su prekės kokybės trūkumų pašalinimu), bei remiantis CK 6.259 str. 1-2 d. nuostatomis, laikytina, kad atsakovo UAB Metalistas LT“ nuostoliai yra pakankamai atlyginti. Tai sudaro savarankišką pagrindą priešieškinį atmesti.

5727.

58Netenkinus priešieškinio dėl nuostolių priteisimo, netenkinamas ir išvestinis atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

6028.

61Teismo sprendimas yra priimtas ieškovo UAB „Egivira“ naudai. Remiantis CPK 93 str. 1 d. ieškovas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

6229.

63Ieškovas yra pateikęs įrodymus apie byloje patirtas 1879 EUR išlaidas už advokato pagalbą byloje (e. bylos t. 1, b.l. 22-23, 68-69, 88-89, t. 2, b.l. 179) ir sumokėtą 204 EUR žyminį mokestį (e. bylos t. 1, b.l. 24). Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. preliminariu sprendimu ieškovui iš atsakovo yra priteista 204,00 Eur žyminio mokesčio ir 399,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad preliminarus sprendimas nekeičiamas, šiuo sprendimu ieškovui papildomai priteisiama 1480 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą byloje.

6430.

65Atsakovui bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

6631.

67Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje elektroninėje byloje neviršija 3 EUR, todėl neskirstomos.

68Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso CPK 430 str. 6 d. 1 p., 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

69Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

70Atsakovo UAB „Metalistas LT“ priešieškinį atmesti.

71Papildomai priteisti ieškovui UAB „Egivira“ juridinio asmens kodas 300108769, iš atsakovo UAB „Metalistas LT“, juridinio asmens kodas 247736790, 1480 EUR (tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

72Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovas UAB „Egivira“ kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą... 5. 2.... 6. Panevėžio apylinkės teismas 2018 m. liepos 2 d. preliminariu sprendimu... 7. 3.... 8. Atsakovas UAB „Metalistas LT“ pateikė prieštaravimus, kuriais prašė... 9. 4.... 10. Ieškovas UAB „Egivira“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus prašo... 11. 5.... 12. Atsakovas UAB „Metalistas LT“ 2018 m. gruodžio 4 d. Vilniaus apygardos... 13. 6.... 14. Ieškovas pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašo jo netenkinti. Ieškovas... 15. 7.... 16. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartimi Panevėžio... 17. 8.... 18. Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2019 m. sausio 25 d. rezoliucija nuspręsta... 19. Teismas... 20. Dėl ieškovo reikalavimų ir preliminaraus sprendimo pagrįstumo.... 21. 9.... 22. Šioje byloje ieškovo UAB „Egivira“ reikalavimai yra išspręsti... 23. 10.... 24. Įvertinus atsakovo prieštaravimus ir teismo posėdžio metu šalių atstovų... 25. 11.... 26. Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad ieškinyje nurodytos skolos... 27. 12.... 28. Taigi ginčo dalyku pagal ieškinio reikalavimą yra tai, kaip turėtų būti... 29. 13.... 30. Nors šalys procesiniuose dokumentuose aiškiai neįvardino, kaip šią... 31. 14.... 32. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju, reikėtų laikyti, jog pirkėjas... 33. 15.... 34. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad ieškovo... 35. 16.... 36. Pastebėtina ir tai, kad nors atsakovas pateiktais prieštaravimais ginčija... 37. 17.... 38. Priešieškiniu atsakovas prašo taikyti ieškovo sutartinę atsakomybę –... 39. 18.... 40. Atsakovas nurodo, kad nuostolius sudaro dviejų rūšių nuostoliai: 1)... 41. 19.... 42. CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 43. 20.... 44. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ir atsakovas buvo sudarę 2016 m.... 45. 21.... 46. Teismas sutinka su ieškovu, kad iš tiesų byloje nėra įrodymų apie tai,... 47. 22.... 48. Atsakovas nurodo, kad prašomi priteisti nuostoliai susidarė dėl užsakovo... 49. 23.... 50. Pastebėtina, kad minėtame 2017 m. rugpjūčio 11 d. susitarime dėl... 51. 24.... 52. Atsakovo pateikta lentelė taip pat neįrodo, kad ILC-Construction iš... 53. 25.... 54. Pažymėtina ir tai, kad parengiamajame posėdyje atsakovui buvo išaiškinta... 55. 26.... 56. Be to, teismas sutinka su ieškovu, kad dėl nuostolių susidarymo iš dalies... 57. 27.... 58. Netenkinus priešieškinio dėl nuostolių priteisimo, netenkinamas ir... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 60. 28.... 61. Teismo sprendimas yra priimtas ieškovo UAB „Egivira“ naudai. Remiantis CPK... 62. 29.... 63. Ieškovas yra pateikęs įrodymus apie byloje patirtas 1879 EUR išlaidas už... 64. 30.... 65. Atsakovui bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.... 66. 31.... 67. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje elektroninėje byloje... 68. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso CPK 430 str. 6 d. 1 p., 259, 270... 69. Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. liepos 2 d. preliminarų sprendimą... 70. Atsakovo UAB „Metalistas LT“ priešieškinį atmesti.... 71. Papildomai priteisti ieškovui UAB „Egivira“ juridinio asmens kodas... 72. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...