Byla 3K-3-75-915/2018

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andžej Maciejevski, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal atsakovės restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gegužės 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-768-345/2017, kuria netenkintas restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ prašymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sisteminio modernizavimo grupė“ finansinio reikalavimo sumažinimo atsakovės akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo byloje, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“, akcinei bendrovei-firmai „VITI“, uždarajai akcinei bendrovei „VITI Turto Fondas“, uždarajai akcinei bendrovei „VL turto valdymas“, uždarajai akcinei bendrovei „Firma Skontas“, uždarajai akcinei bendrovei „Antalis“, uždarajai akcinei bendrovei „Hubergroup Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Karolita“, uždarajai akcinei bendrovei „Elmonta“, akcinei bendrovei SEB bankas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl taikos sutarties, kurią šalys pateikė kasaciniam teismui, patvirtinimo.
 2. Civilinėje byloje atsakovė RAB „Spauda“ prašė teismo patvirtinti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ patikslintą (sumažintą) 219 120,35 Eur finansinį reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje; leisti nutartį dėl šio finansinio reikalavimo sumažinimo vykdyti skubiai. Atsakovė nurodė, kad UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir AB SEB bankas finansiniai reikalavimai dubliuojasi, todėl UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ reikalavimas mažintinas Banko patvirtinto reikalavimo suma (800 362,65 Eur); taip pat UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ reikalavimas mažintinas ir 90 500 Eur suma, kuria buvo padengtas šios kreditorės reikalavimas įmonės restruktūrizavimo metu.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 14 d. nutartimi atsakovės RAB „Spauda“ prašymo dėl UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ finansinio reikalavimo sumažinimo netenkino.
 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovės atskirąjį skundą, 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartį paliko nepakeistą.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Kasaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gegužės 25 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasaciniame skunde teigiama, kad teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12, 13, 23 straipsnių nuostatas ir pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 185 straipsnio nuostatas.
 2. Prisidėjimu prie kasacinio skundo tretieji asmenys akcinė bendrovė-firma „VITI“, UAB „VITI Turto Fondas“, UAB „VL turto valdymas“, UAB „Firma Skontas“, UAB „Antalis“, UAB „Hubergroup Lietuva“, UAB „Karolita“, UAB „Elmonta“ prašo skundą tenkinti, taip pat nurodo, kad sutinka su skunde išdėstyta pozicija ir argumentacija.
 3. Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.
 4. Atsakovė RAB „Spauda“ ir kreditorė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2018 m. sausio 29 d. kasaciniam teismui pateikė šalių 2018 m. sausio 29 d. sudarytą taikos sutartį, prašo ją rašytinio proceso tvarka patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 31 d. nutartimi BUAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pasiūlyta iki 2018 m. vasario 20 d. pateikti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl pritarimo RAB „Spauda“ ir BUAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2018 m. sausio 29 d. sudarytos taikos sutarties sąlygoms.
 6. 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme gautas BUAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2, kuriuo pritariama taikos sutarties sąlygoms.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

12

 1. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi yra dispozityvumo principo civiliniame procese išraiška, ji gali būti įgyvendinama bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Bylos šalims pateikus taikos sutartį dėl teisminio ginčo dalyko, teismas turi patikrinti, ar nėra aplinkybių, sudarančių CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą negalimumą tvirtinti taikos sutarties. Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu jos patvirtinimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.
 2. Iš atsakovės ir kreditorės pateiktos taikos sutarties turinio teismas neturi pagrindo spręsti dėl ją sudariusių asmenų valios išraiškos ydingumo. Sutarties 6 punktu šalys patvirtino, kad joms žinoma, jog, teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, jos nebegalės kreiptis į teismą iš naujo tais pačiais pagrindais, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių asmenų, t. y. kad teismo nutartis, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis, turi galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią.
 3. Teismui nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, kurioms esant negalima tvirtinti taikos sutarties, 2018 m. sausio 29 d. sudaryta taikos sutartis patvirtintina pagal joje išdėstytas sąlygas. Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo nutartys naikintinos bei byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Rašytinės taikos sutarties tekstas pridėtinas prie bylos.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsakovė nuo žyminio mokesčio atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas) ir šioje byloje jis nebuvo mokamas, taigi teisėjų kolegija nesprendžia dėl žyminio mokesčio grąžinimo sudarius taikos sutartį (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Kadangi taikos sutartyje šalys nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas bylinėjimosi išlaidų šalims nepaskirsto (CPK 94 straipsnio 2 dalis).
 2. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 27,85 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 15 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Taikos sutartimi šalys nesutarė, kaip atlygins valstybei šias išlaidas, todėl šios išlaidos iš abiejų šalių valstybei priteistinos lygiomis dalimis po 13,93 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1–3, 5 dalys).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 340 straipsnio 4 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gegužės 25 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartį.

16Patvirtinti atsakovės ir kreditorės sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

17„1. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad dėl tarpusavio priešpriešinių reikalavimų kreditorės finansinis reikalavimas atsakovės restruktūrizavimo byloje šios taikos sutarties sudarymo metu yra 155 241,56 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas Eur 56 ct).

182. Ši, įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinta, taikos sutartis yra laikoma teismui skirtu bendru šalių prašymu atsakovės restruktūrizavimo byloje patikslinti kreditorės finansinį reikalavimą, jį sumažinant iki 155 241,56 Eur. Esant Vilniaus apygardos teismo prašymui, reikalavimui, siūlymui, kreditorė privalo per tris darbo dienas pateikti reikiamą prašymą, sutikimą dėl kreditorės finansinio reikalavimo sumažinimo iki 155 241,56 Eur.

193. Atsižvelgdama į tai, kad ši taikos sutartis sudaroma siekiant išspręsti tarpusavio ginčą, išvengiant tolesnio bylinėjimosi ir su bylinėjimusi susijusių išlaidų, atsakovė įsipareigoja kreditorei sumokėti 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Ši suma kreditorei sumokama per septynias darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

204. Šalys sutaria, kad šios taikos sutarties 3 punkte nustatyta kreditorei mokėtina suma nėra laikoma visišku ar daliniu prievolių, neįvykdytų iki teismo nutarties iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, kreditorei vykdymu.

215. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 294 straipsnis 2 dalis).

226. Šalys patvirtina, kad joms žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje.“

23Civilinę bylą nutraukti.

24Priteisti valstybei iš atsakovės RAB „Spauda“ (j. a. k. 121008154) ir kreditorės BUAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ (j. a. k. 126332142) po 13,93 Eur (trylika Eur 93 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo taikos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl taikos sutarties, kurią... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 7.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 14 d.... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9.
   1. Kasaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti... 10. Teisėjų kolegija... 11. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 12.
    1. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų
     1. Atsakovė nuo... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 15. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 16. Patvirtinti atsakovės ir kreditorės sudarytą taikos sutartį šiomis... 17. „1. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad dėl tarpusavio priešpriešinių... 18. 2. Ši, įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinta, taikos sutartis yra... 19. 3. Atsižvelgdama į tai, kad ši taikos sutartis sudaroma siekiant išspręsti... 20. 4. Šalys sutaria, kad šios taikos sutarties 3 punkte nustatyta kreditorei... 21. 5. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 22. 6. Šalys patvirtina, kad joms žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta... 23. Civilinę bylą nutraukti.... 24. Priteisti valstybei iš atsakovės RAB „Spauda“ (j. a. k. 121008154) ir... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...