Byla 2S-1057-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Virginija Volskienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės Daivos Milevičienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko G. K.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Antstolė Daiva Milevičienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė priteisti iš skolininko G. K. 757,12 Lt vykdymo išlaidų. Antstolė pateikė teismui vykdomąsias bylas, kuriose buvo atliekami vykdymo veiksmai pagal 2000-08-28 išduotą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4111/2000 dėl 688 Lt išieškojimo bei 2006-05-02 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 520,93 Lt skolos išieškojimo iš skolininko G. K. išieškotojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ naudai. Raginimai įvykdyti sprendimus skolininkui nebuvo įteikti, kadangi vykdomuosiuose dokumentuose nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu ( - ) skolininkas nerastas. Pagal CPK 655 str., raginimai buvo paskelbti per spaudą. Skolininkas geruoju skolų nesumokėjo, todėl buvo pradėtas priverstinis skolų išieškojimo procesas. Visiškai skolos yra išieškotos 2009-03-25, vykdomosios bylos yra užbaigtos ir vykdomieji dokumentai grąžinti juos išdavusiai institucijai, kaip įvykdyti. Pagal vykdomąją bylą Nr. 0012/06/01203 susidarė 161,99 Lt vykdymo išlaidų, o pagal vykdomąją bylą Nr. 0012/06/01204 - 655,32 Lt vykdymo išlaidų. Iš viso 817,31 Lt. Laikotarpiu nuo 2009-02-24 iki 2009-03-25 pagal abi vykdomąsias bylas yra pervesta į antstolės depozitinę sąskaitą 2 026,05 Lt, iš kurių 1 268,93 Lt yra pervesta išieškotojui kaip skola bei sumokėtos jo bendrosios vykdymo išlaidos. Likusi 757,12 Lt suma yra saugoma antstolės depozitinėje sąskaitoje vykdymo išlaidų padengimui.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi prašymą patenkino, priteisė iš skolininko G. K. antstolės Daivos Milevičienės naudai 757,12 Lt vykdymo išlaidų. Teismas konstatavo, kad skolininkui pasiūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo pagal abi vykdomąsias bylas yra tinkamai įteiktas 2009-04-06. Skolininkas G. K. prieštaravimuose nurodė, kad neturėtų būti skaičiuojamos vykdymo išlaidos už 2009-02-24 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, neva jis buvo siųstas ne jo gyvenamosios vietos adresu. Teismas pažymėjo, kad adresu ( - ), iš pradžių skolininkui procesiniai dokumentai būdavo neįteikiami. Raginimai įvykdyti sprendimus geruoju netgi yra įteikti skolininkui per spaudą (CPK 660 str.). Vykdymo eigoje antstolei tapo žinomas skolininko kitas gyvenamosios vietos adresas ( - ), - šis butas skolininkui priklauso nuosavybės teise. Todėl teismas sprendė, kad 2009-02-24 siūlymas susimokėti vykdymo išlaidas skolininkui pagrįstai buvo siųstas kitu žinomu jo gyvenamosios vietos adresu - ( - ). Juolab, kad šis siūlymas skolininkui buvo įteiktas pasirašytinai. Teismas, skolininko nurodytus argumentus dėl netinkamai siųsto raginimo, vykdymo išlaidų priskaičiavimo už 2009-03-27 Turto arešto aktą laikė nepagrįstais, todėl atmetė. Pažymėjo, kad skolininkas, laikydamas minėtus antstolės vykdymo proceso metu priimtus procesinius dokumentus nepagrįstais bei neteisėtais, turi įstatymo numatytą teisę kreiptis į teismą dėl antstolės veiksmų (CPK 594 str., 510 str.). Šiuo atveju vykdomosiose bylose nėra duomenų, kad skolininkas būtų kreipęsis į teismą su skundais dėl antstolės veiksmų pripažinimo neteisėtais. Minėti procesiniai dokumentai nėra pripažinti neteisėtais ir panaikinti, todėl laikomi pagrįstais ir teisėtais. Skolininkas nurodė, kad nesutinka su tuo, jog pagal to paties išieškotojo tos pačios bylos vykdomuosius raštus buvo pradėtos dvi atskiros bylos bei atskirai skaičiuojamos vykdymo išlaidos. Todėl kai kurie vykdymo veiksmai yra susidubliavę. Teismas nurodė, kad pagal CPK 586 str. vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Taigi, pagal kiekvieną vykdomąjį dokumentą užvedama atskira vykdomoji byla bei atskirai atliekami vykdymo veiksmai ir atskirai turi būti skaičiuojamos vykdymo išlaidos toje vykdomojoje byloje. Šiuo atveju yra pateikti du to paties išieškotojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ vykdomieji raštai: 2000-08-28 dėl 688 Lt skolos bei 2006-05-02 dėl 520,93 Lt skolos išieškojimo, užvestos dvi atskiros vykdomosios bylos, jose atliekami išieškojimo veiksmai, todėl pagrįstai apskaičiuotos ir kiekvienoje vykdomojoje byloje turėtos vykdymo išlaidos. Atlikęs vykdomųjų išlaidų paskaičiavimą pagal abi vykdomąsias bylas teismas nustatė, kad vykdymo išlaidos nesidubliuoja, antstolio atlyginimas nėra nepagrįstai padidintas. Teismas padarė išvadą, kad vykdymo išlaidų paskaičiavimas atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytus vykdymo išlaidų dydžius (Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 4 p., 3 lentelė, 48 punktas). Teismas nustatė, kad vykdomosios bylos yra užbaigtos 2009-03-27, įvykdžius vykdomuosius dokumentus. Vykdymo išlaidos yra apskaičiuojamos bei išieškomos po vykdomųjų bylų užbaigimo (Sprendimų vykdymo instrukcijos 49 p.). Todėl remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p., Statistikos departamento prie Vyriausybės 2009-01-16 informaciniu pranešimu Nr. 4 antstolė pagrįstai apskaičiuotoms vykdymo išlaidoms pritaikė 28,2 proc. vartotojų kainų indeksą. Skolininkas nurodė, kad lėšos reikiamos išieškojimui jo sąskaitoje buvo jau 2007-03-05, kai dar vykdymo išlaidos nebuvo indeksuojamos, todėl pagrindo indeksavimui nėra. Tačiau teismas pažymėjo, kad manydamas, jog dėl antstolio kaltės buvo uždelstas skolos išieškojimas, jis įstatymo nustatyta tvarka galėjo ginti savo pažeistas teises teisme (CPK 594 str., 510 str.).

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Skolininkas G. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad iš jo nepagrįstai priteistos per didelės išlaidos, antstolės paskaičiuotos už vykdymo veiksmus, kuriuos atlikti nebuvo jokios būtinybės. Antstoliui po kelis kartus atliekant tuos pačius veiksmus dirbtinai padidintas antstolio atlyginimas, apeliantui padaryta žala ir taip pažeistos jo teisės. Antstolė nepagrįstai pagal vykdomuosius dokumentus užvedė dvi atskiras vykdomąsias bylas ir kiekvienoje byloje atlikdavo analogiškus vykdymo veiksmus, taip sau padidindama, kai kuriais atvejais net padvigubindama antstolio atlyginimą. Abiejose vykdomosiose bylose išieškotojas tas pats - AB „Rytų skirstomieji tinklai“, abiejose bylose skolininkas taip pat tas pats. Abi vykdomosios bylos pradėtos pagal du toje pačioje Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje išduotus vykdomuosius raštus. Tokiais atvejais pagal įstatymų analogiją (CPK 136 str. 4 d.) vykdomosios bylos turėjo būti sujungtos į vieną. Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p. nustatyta, kad tuo atveju, kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas pagal keletą vykdomųjų dokumentų, antstolio atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant į bendrą, pagal visus vykdomuosius dokumentus išieškotiną sumą. Laikantis šių nuostatų antstoliui turi būti mokamas atlyginimas tik už vieną užklausimą tam pačiam adresatui, turto arešto aktą ar bet kurį kitą antstolio veiksmą, kai išieškojimas vykdomas iš to paties skolininko pagal kelis vykdomuosius dokumentus, net jeigu pagal šiuos vykdomuosius dokumentus vedamos atskiros vykdomosios bylos. Pagal CPK 655 str. pateikus vykdomąjį dokumentą antstolis pirmiausiai išsiunčia skolininkui raginimą, išskyrus kodekse nurodytus atvejus. Skolininkas jokio raginimo negavo. Iš vykdomosiose bylose esančių antstolės Daivos Milevičienės 2006-06-07 raginimų nuorašų darytina išvada, kad raginimai skolininkui nebuvo išsiųsti, todėl ir neįteikti. Ant raginimo šaknelės nėra jokių pašto paslaugas teikiančios įmonės rekvizitų, nėra nurodytos raginimą įteikiančio asmens pareigos, išsiuntimo datos, nėra įrodymų, kad raginimas išvis buvo perduotas pašto paslaugas teikiančiai įmonei. Kadangi raginimai apeliantui nebuvo išsiųsti, todėl visi kiti po to sekę vykdymo veiksmai atlikti nepagrįstai ir atlyginimas antstoliui už juos neturi būti mokamas. Antstolės 2009-02-24 siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas apeliantui buvo siunčiamas ne pagal jo gyvenamąją vietą ( - ), o visai kitu adresu - ( - ), todėl už tokį dokumentą neturi būti skaičiuojamos vykdymo išlaidos. Adresas - ( - ) - nėra gyvenamoji vieta. Tai yra ne butas, o negyvenamoji patalpa (garažas). Šis siūlymas 2009-03-20 apeliantui buvo įteiktas antstolės kontoros patalpose, o siunčiant į ( - ) siūlymas adresato nepasiekė. Dokumentų siuntimas netinkamu adresu iššaukė ir kitus netinkamus antstolio veiksmus (užklausimai į gyventojų registrą, papildomų dokumentų rengimas), už kuriuos nepagrįstai paskaičiuotos vykdymo išlaidos. Vykdymo išlaidų paskaičiavime įtrauktos išlaidos už turto arešto akto surašymą (76,92 Lt). Turto arešto aktas surašytas 2009-03-27, surašytas nepagrįstai, todėl šios vykdymo išlaidos nepagrįstos. Lėšos apelianto banko sąskaitoje pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4111/2000 buvo areštuotas 2001-04-23. Po to turtas vėl buvo areštuotas 2009-02-24 antstolio patvarkymu areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuris prilyginamas turto arešto aktui (CPK 689 str. 4 d.). Todėl 2009-03-27 turto arešto aktą surašyti nebuvo jokio reikalo, nebuvo reikalo areštuoti tą patį turtą antrą kartą. Apeliantas taip pat nurodo, kad tokiais atvejais, kai antstolis nepateisinamai ilgai delsia įvykdyti vykdomuosius dokumentus (įvykdo dviem metais vėliau, nei galėjo įvykdyti), neatsiranda pagrindas antstoliui pasipelnyti taikant indeksavimą, o skolininkui dėl antstolio neveiklumo patirti papildomus nuostolius. Teismo sprendimus vykdo antstolis, jo pareiga teismo sprendimus įvykdyti per įmanomai trumpesnį laiką ir ekonomiškiau (CPK 7 str. 1 d.). Antstolis gali reikalauti indeksuoti vykdymo išlaidas tik tuo atveju, jei išieškojimas būtų užtrukęs dėl skolininko kaltės. Šiuo atveju taip nebuvo. Apeliantas mano, kad pagrįstomis vykdymo išlaidomis pripažintinos išlaidos, kurios buvo nurodytos 2006-06-07 raginime įvykdyti sprendimą pagal vieną iš vykdomųjų bylų. Jeigu raginimas antstolės būtų išsiųstas ir įteiktas, tik tiek vykdymo išlaidų tebūtų buvę. Raginime nurodytų išlaidų suma - 97,20 Lt (60 Lt bendrosios vykdymo išlaidos, po 5 Lt už tris patvarkymus, 9 Lt už nuorašus, 11,20 Lt pašto išlaidos ir 2 Lt už bankinį pavedimą). Už visus kitus vykdymo veiksmus išlaidos paskaičiuotos nepagrįstai ir antstolės prašymas priteisti jas atmestinas.

12Antstolė Daiva Milevičienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis yra visiškai teisėta ir pagrįsta, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Atskirasis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas.

15CPK 586 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352, patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. nurodyta, kad antstolis priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį užregistruoja Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade ir užveda vykdomąją bylą. Šių normų lingvistinė analizė leidžia daryti išvadą, jog pagal vieną vykdomąjį dokumentą yra užvedama viena vykdomoji byla. Pažymėtina, kad vykdomoji bylą Nr. 0012/06/01204 užvesta pagal 2000-08-28 vykdomąjį raštą išduotą 2000-07-19 teismo sprendimo pagrindu dėl 688 Lt skolos priteisimo, o vykdomoji byla Nr. 0012/06/01203 užvesta pagal 2006-05-02 vykdomąjį raštą išduotą 2005-12-15 teismo nutarties pagrindu dėl 520,93 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Taigi, apelianto argumentas apie tai, jog nagrinėjamu atveju pagal du vykdomuosius dokumentus turėjo būti užvesta viena vykdomoji byla, kad vykdymo veiksmai nesidubliuotų, nepagrįstas, todėl atmestinas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad vykdymo veiksmai vykdomosiose bylose nesidubliuoja. Be to, kredito įstaigų atsakymų apie skolininko turimas sąskaitas kopija yra pateikta vykdomosiose bylose, tačiau išlaidos už šias užklausas yra paskaičiuotos tik vienoje vykdomojoje byloje, t.y. jos nėra dubliuotos.

16Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, jog raginimai įvykdyti sprendimą neatitinka nustatytos formos, iš viso jam nesiųsti, todėl jie ir neįteikti. Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolė informavo teismą, jog 2006-06-07 raginimai vykdomosiose bylose Nr. 0012/06/01203 ir Nr. 0012/06/01204 skolininkui G. K. buvo siųsti per kurjerių tarnybą UAB „Megatomas“. Kaip šį faktą patvirtinančius įrodymus, pridėjo 2003-01-13 Pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties ir 2003-12-23, 2004-05-01 ir 2005-09-19 papildomų susitarimų prie sutarties kopijas, taip pat 2006-06-09 registruotų pašto siuntų sąrašo, kuriame matyti, kad raginimai buvo išsiųsti skolininkui G. K., kopiją. Raginimų išsiuntimo faktą patvirtina ir vykdomosiose bylose esančios ir prie raginimo nuorašų prisegtos raginimo (ne)įteikimo adresatui šaknelės, kuriose atžymėta, kada raginimas buvo išsiųstas, taip pat kurjerio, kuris įteikinėjo minėtus raginimus, duomenys. CPK 660 str. aiškiai nurodyta raginimo įteikimo tvarka, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima. Akivaizdu, jog visos priemonės siekiant skolininkui įteikti ragintą asmeniškai buvo išnaudotos, todėl raginimas įvykdyti sprendimą įteiktas vykdymo veiksmų atlikimo vietos laikraštyje, kas, sutinkamai su CPK 660 str. yra laikoma tinkamu raginimo įteikimo būdu, todėl teigti, kad G. K. raginimai įvykdyti sprendimą neįteikti nėra pagrindo, taigi ir pareiškėjo argumentai, jog visi kiti po to sekę vykdymo veiksmai atlikti nepagrįstai ir atlyginimas antstoliui už juos neturi būti mokamas atmestini kaip neteisėti.

17G. K. argumentai, jog skolos išieškojimas užtruko dėl antstolio kaltės yra nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl atmestini. Visų pirma, tai, jog pareiškėjo sąskaita areštuota kito antstolio dar 2001 metais, ko pasėkoje, jis neturėjo galimybės disponuoti lėšomis, tuo pačiu ir atsiskaityti su kreditoriais, yra nesusiję su nagrinėjama byla. Vykdomieji dokumentai, kurių pagrindu užvestose bylose kyla ginčas dėl vykdymo išlaidų, antstolei Daivai Milevičienei pateikti vykdyti 2006-06-07, todėl visi iki to skolininkui pritaikyti turto apribojimai, jų teisėtumas ar pagrįstumas negali būti šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyku. Aplinkybės, jog dokumentai pareiškėjui buvo siunčiami keliais adresais, kad buvo nustatinėjamas skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, jo darbovietė ir atlikti kiti veiksmai tinkamam skolininkui adresuotų dokumentų įteikimui tik dar kartą įrodo, jog antstolis ėmėsi visų įstatymo suteiktų veiksmų tinkamai įgyvendinti skolininko teisę į informavimą bei įvykdyti minėtus vykdomuosius dokumentus. G. K., būdamas apdairus ir rūpestingas, bei žinodamas apie susidariusį įsiskolinimą turėjo imtis priemonių, kad jo turimos lėšos būtų tinkamai panaudotos skolai dengti.

18Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti tokio elgesio padarinius. Taigi G. K. neįvykdžius teismo sprendimo gera valia, vykdomieji dokumentai perduoti priverstiniam antstolio vykdymui. Skolininkas dar kartą tinkamai paragintas įvykdyti sprendimus su minimaliais nuostoliais, tačiau ir tuomet teismo sprendimo neįvykdė, todėl antstoliui įvykdžius teismo sprendimą priverstine tvarka, jis įgyja teisę į atlyginimą ir visas patirtas išlaidas, tuo tarpu, skolininkas teisėtai patiria analogiško dydžio išlaidas. Ginčijamoje Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 nutartyje yra detaliai išvardintos visos vykdomosiose bylose susidariusios vykdymo išlaidos, taip pat išsamiai paneigti visi skolininko prieštaravimai dėl vykdymo išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo, įskaitant ir pritaikytą vartojimo kainų indeksą, teisėjų kolegija sutinka su šiais pirmosios instancijos teismo nutartyje išsakytais argumentais.

19Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai