Byla 2SA-52-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė, Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. K. (G. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje dėl vykdymo išlaidų priteisimo pagal pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą skolininkui G. K. (G. K.),

Nustatė

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi tenkino pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, t. y. priteisė iš skolininko G. K. antstolei D. M. 757,12 Lt vykdymo išlaidų. Teismas nustatė, kad antstolė vykdė vykdomuosius veiksmus pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2000-08-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4111/2000 dėl 688 Lt išieškojimo ir 2006-05-02 vykdomąjį dokumentą dėl 520,93 Lt išieškojimo iš skolininko G. K., raginimai įvykdyti sprendimus buvo paskelbti spaudoje, skolininkas geranoriškai skolos nesumokėjo, todėl buvo atlikti priverstinio vykdymo veiksmai, skola išieškota 2009-03-25, vykdomosios bylos užbaigtos 2009-03-27, vykdomieji dokumentai grąžinti, skolininkui G. K. pasiūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo pagal abi vykdomąsias bylas buvo tinkamai įteiktas 2009-04-06. Teismas, įvertinęs antstolės nurodytus atliktus vykdomuosius veiksmus abejose vykdomosiose bylose, pripažino, kad antstolės prašymas priteisti jai 757,12 Lt vykdymo išlaidų yra pagrįstas, atitinka Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus dydžius. Teismas nepripažino pagrįstais skolininko argumentų dėl 2009-03-27 turto arešto akto, kadangi nebuvo pateikti duomenys, jog skolininkas G. K. kreipėsi į teismą su skundais dėl antstolės veiksmų.

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 14 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 nutartį paliko nepakeistą.

5Pareiškėjas G. K. 2010 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir prašė atnaujinti procesą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 išnagrinėtoje civilinėje byloje ir antstolės D. M. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų, susijusių su Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2000-08-28 išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-4111/2000 ir 2006-05-02 išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-4111/2000 įvykdymu, atmesti. Nurodė, kad buvo nepagrįstai priteistos vykdymo išlaidos už antstolės D. M. 2009-03-27 turto arešto aktą, nes šis antstolės veiksmas buvo pripažintas neteisėtu Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-08-19 nutartimi, turto areštas buvo panaikintas. Dėl to už neteisėtą vykdymo veiksmą vykdymo išlaidos antstolei buvo priteistos nepagrįstai. Kadangi skundas dėl turto arešto akto panaikinimo buvo išnagrinėtas 2009-08-19, ši aplinkybė nebuvo žinoma nei teismui priimant nutartį dėl vykdymo išlaidų priteisimo, nei jam paduodant atskirąjį skundą, todėl tai yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma nagrinėjant bylą pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose, ir dėl to yra pagrindas CPK 366 str. 1 d. 5 p. pagrindu atnaujinti procesą. Taip pat yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, kadangi antstolė D. M. apeliacinės instancijos teismui pateikė sutartį su pasiuntinių paslaugų įmone ir registruotų pašto siuntų sąrašą, kuriame nėra jokių duomenų apie pašto siuntų perdavimą UAB „Megatomas“, kurjerių tarnybos atstovų parašų, patvirtinančių pašto siuntų priėmimą iš antstolės, jam šios aplinkybės tapo žinomos tik Vilniaus apygardos teismui priėmus 2009-10-14 nutartį. Šios aplinkybės patvirtintina, kad antstolė nesiuntė jam raginimų įvykdyti sprendimus, todėl vėlesni vykdymo veiksmai buvo neteisėti, atlygis antstolei už neteisėtus vykdymo veiksmus nepriklauso, o teismų sprendimai yra ydingi. Antstolė nepateikė pašto siuntų registro knygos su UAB „Megatomas“ parašo rekvizitais, vokų neturi, o tariama raginimo pašto šaknelė, kuria vadovavosi teismas, nėra oficialiai patvirtinta UAB „Megatomas“, kaip numatyta Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004-06-30 įsakymu Nr. 1V-150 patvirtinto Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašo 17 p. Iš antstolės ir UAB „Megatomas“ sudarytos paslaugų sutarties matyti, kad UAB „Megatomas“ dėl antstolės kaltės buvo neįpareigotas palikti gavėjui raštišką pranešimą apie gautą siuntą, neradęs gavėjo namuose, o tai aiškiai rodo prielaidas imituoti antstolės raginimo siuntų pristatymą skolininkui. Ši aplinkybė ir tai, kad raginimai buvo parengti siųsti kaip atvirlaiškiai patvirtina, kad tarp UAB „Megatomas“ ir antstolės yra nesąžiningas susitarimas nepristatyti raginimo skolininkui, jog būtų galima pasididinti pajamas skaičiuojant atlyginimą už sprendimo įvykdymą. Iš antstolės pateikto sąrašo matyti, kad raginimai tendencingai neįteikiami net juridiniams asmenims. Sprendimą antstolė vykdė 3 metus iki atsirado galimybė pasididinti pajamas 30 proc. vartojimo kainų indeksu. Teismas klaidingai konstatavo, kad jo sąskaita, areštuota kito antstolio 2001 m., yra nesusijusi su nagrinėjama byla, kadangi antstolė, gavusi jo vykdomąją bylą ir nustačiusi, jog byla dėl SODRA išieškojimo yra užbaigta, turėjo panaikinti uždėtą areštą, tačiau tai padarė tik 2009-03-25. Iš AB „Swedbank“ 2009-04-14 pažymos matyti, kad pagal du areštus buvo areštuota po 920,79 Lt, antras areštas yra tiesiogiai susijęs su antstolei perduota vykdomąja byla, antstolė galėjo nusirašyti 2007-03-05 atkūrus santaupas jo sąskaitoje ir užbaigti vykdomąją bylą, tačiau to nepadarė. Taip pat procesas turi būti atnaujintas CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu, nes bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, t. y. antstolės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjo teisėja A. Kalinauskienė, o atskirąjį skundą priėmė, nesutiko su atskirajame skunde nurodytais motyvais teisėja N. D., nors nėra jokių duomenų, kad nagrinėti bylą ir spręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą būtų pavesta šiai teisėjai. Dėl to buvo pažeistas CPK 16 str. 2 d. Kadangi teisėja N. D. nebuvo paskirta nagrinėti bylą, darytina išvada, jog teismas nebuvo sudarytas pagal įstatymą, pažeistas CPK 62 str. 1, 5, 7 d.

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. balandžio 1 d. atnaujino procesą CPK 366 str. 1 d. 2, 5 p. pagrindu civilinėje byloje Nr.2-11393-619/2009 pagal pareiškėjo G. K. prašymą, atsisakė atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu. Teismas nustatė, kad priimant Vilniaus apygardos teismo 2009-10-14 nutartį, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-08-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-11318-728/2009, kuria buvo panaikintas 2009-03-27 turto arešto aktas, buvo įsiteisėjusi, tačiau apeliacinės instancijos teismo 2009-10-14 nutartyje dėl šios aplinkybės, nors ji buvo nurodyta atskirajame skunde, nebuvo pasisakyta. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvada, jog turto arešto akto panaikinimas 2009-08-19 nutartimi yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, terminas procesui atnaujinti, skaičiuotinas nuo 2009-10-14, nėra praleistas. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo atnaujinti proceso CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu, kadangi pagal CPK 368 str. 1 d. reikalavimas dėl proceso atnaujinimo gali būti pareikštas per 3 mėn. nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti, todėl pareiškėjas praleido 3 mėn. terminą, kuris skaičiuojamas nuo 2009-06-10, t. y. nuo pranešimo apie atskirąjį skundą gavimo dienos. Teismas nurodė, kad pareiškėjas terminą praleido be svarbių priežasčių, pareiškėjas 2009-09-25 raštu apie šias aplinkybes informavo Vilniaus apygardos teismą ir pareiškėjo nurodytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismui priimant 2009-10-14 nutartį buvo žinomos.

7Pareiškėjas G. K. atskiruoju skundu prašo pakeisti nutarties dalį, kuria atsisakyta atnaujinti procesą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-11393-619/2009 CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu, panaikinti nutarties dalį, kuria teismas neišsprendė reikalavimo atnaujinti proceso CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu dėl antros aplinkybės, perduoti šį klausimą nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog terminas pareiškimui dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu turi būti skaičiuojamas nuo 2009-06-10 pranešimo apie atskirąjį skundą išsiuntimo gavimo dienos, nes terminas procesui atnaujinti, vadovaujantis CPK 365 str. 1 d., turi būti skaičiuojamas ne anksčiau nei nuo 2009-10-14, t. y. nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties priėmimo ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-16 nutarties įsiteisėjimo. Aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti procesą, sužinojimo arba turėjimo sužinoti diena, nuo kurios prasideda terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, laikytina šių aplinkybių sužinojimo arba turėjimo sužinoti diena po įsiteisėjusio teismo sprendimo. Teismas prieštaringai aiškino terminų procesui atnaujinti skaičiavimo tvarką, nes atnaujindamas procesą nurodė, kad terminas procesui atnaujinti skaičiuojamas nuo Vilniaus apygardos teismo 2009-10-14 nutarties. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad po atskirojo skundo jam 2009-09-25 informavus Vilniaus apygardos teismą dėl neteisėtos sudėties teismo, nurodytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismo buvo įvertintos. Vilniaus apygardos teismo 2009-10-14 nutartyje dėl neteisėtos sudėties teismo nebuvo pasisakyta, todėl teismas neišnagrinėjo jo motyvų dėl neteisėtos sudėties teismo ir neteisingai taikė terminus prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Jei jo motyvai dėl terminų procesui atnaujinti skaičiavimo yra nepagrįsti, prašo atnaujinti terminą, nes taip terminus skaičiavo vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2008-09-08 nutartimi civilinėje byloje Nr.SA-48-186/08. Jis prašė atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu dėl 2 aplinkybių: Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-08-19 nutarties ir dėl to, kad nagrinėjant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teisme buvo pateikti nauji įrodymai, dėl kurių jis neturėjo galimybės pasisakyti ir pateikti paaiškinimų, nes byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, šie įrodymai turėjo lemiamą reikšmę priimant 2009-10-14 nutartį, tačiau nutartyje nėra nurodyta, kad procesas yra atnaujintas ir dėl antrosios aplinkybės. Jo nurodytų aplinkybių ribos skiriasi, atnaujinus procesą tik dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-08-19 nutarties, byla būtų nagrinėjama tik dėl vykdymo išlaidų už turto arešto aktą, o atnaujinus dėl naujai paaiškėjusių įrodymų, patvirtinančių antstolės veiksmų neteisėtumą, dėl visų vykdymo išlaidų.

8Antstolė D. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Pareiškėjo argumentas, kad terminas procesui atnaujinti turi būti skaičiuojamas nuo Vilniaus apygardos teismo 2009-10-14 nutarties, yra nepagrįstas, nes pareiškėjas apie jo manymu neteisėtos sudėties teismą sužinojo nuo 2009-06-10 pranešimo apie atskirąjį skundą išsiuntimo gavimo dienos, todėl praėjus daugiau nei pusę metų toks prašymas atnaujinti procesą negali būti tenkintas, nes yra praleistas pasibaigus CPK 368 str. numatytam terminui. Iki atskirojo skundo nagrinėjimo pareiškėjas pateikė Vilniaus apygardos teismo raštą, kuriame išdėstė savo pastebėjimus apie, jo manymu, neteisėtos sudėties teismą, todėl vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 2 p., procesas šiuo pagrindu negali būti atnaujintas. Jokių papildomų įrodymų, turėjusių lemiamą reikšmę priimant vienokį ar kitokį sprendimą apeliacinės instancijos teismui, nebuvo pateikta, antstolio veiksmų pagrįstumas detaliai išnagrinėtas 2 civilinėse bylose, neteisėtu pripažintas tik turto arešto akto surašymas, vykdymo išlaidos už šio procesinio dokumento surašymą G. K. grąžintos 2010-04-20 pavedimu, todėl pareiškėjo reikalavimas iš naujo nagrinėti visų vykdymo išlaidų klausimą prieštarauja proceso ekonomiškumo, koncentracijos principams. Turto arešto aktas, kuris buvo panaikintas ir dėl kurio atnaujintas procesas, jokios lemiamos reikšmės vykdant vykdomąją bylą neturėjo ir dėl to nebuvo papildomų vykdymo išlaidų.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atnaujindamas procesą CPK 366 str. 1 d., 2, 5 p. pagrindais, pagrįstai ir teisėtai neatnaujino proceso šioje civilinėje byloje CPK 366 str. 1 d. 8 p. (jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas) pagrindu dėl pareiškėjo (skolininko) G. K. prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų aplinkybių, nes nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad byla 2009-05-18 pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi tenkino pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir priteisė iš skolininko G. K. antstolei D. M. 757,12 Lt vykdymo išlaidų, kurias antstolė patyrė vykdydama Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2000-08-28 ir 2006-05-02 išduotus vykdomuosius raštus. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-10-14 nutartimi civilinėje byloje Nr.2S-1057-275/2009 šią pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Tai reiškia, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 nutartis įsiteisėjo 2009-10-14. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra užbaigiama civilinė byla ir įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.).

13CPK 365 str. 1 d. numato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. CPK 368 str. 1 d. numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėn. nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009).

14Pareiškėjas G. K. 2010-01-14 kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje byloje taip pat ir CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu, t. y. dėl to, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Prašymą atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu grindė tuo, kad atskirąjį skundą priėmė ne pirmosios instancijos teismo teisėja A. Kalinauskienė, kuri išnagrinėjo bylą ir priėmė 2009-05-18 nutartį, bet teisėja N. D., byloje nėra jokių duomenų, kad nagrinėti bylą ir spręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą būtų pavesta šiai teisėjai, todėl buvo pažeistas CPK 16 str. 2 d., CPK 62 str. 1, 5, 7 d. Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą byloje CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu dėl to, kad pareiškėjas be svarbių priežasčių praleido CPK 368 str. 1 d. nustatytą 3 mėn. terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais, nes terminas byloje yra skaičiuojamas nuo Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-18 nutarties įsiteisėjimo. Tačiau dėl to pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 8 p., nepanaikintina. Išnagrinėjus apelianto nurodytas aplinkybes, kuriomis buvo grindžiamas pareiškimas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu, darytina išvada kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo atnaujinti procesą šioje byloje CPK 366 str. 1 d. 8 p. t. y. dėl to, kad byla buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties. Teisėja A. Kalinauskienė išnagrinėjo civilinę bylą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, priėmė 2009-05-18 nutartį, kuria buvo užbaigta civilinė byla, o pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių ši teisėja negalėjo nagrinėti šios civilinės bylos. Tai, kad atskirasis skundas dėl 2009-05-18 nutarties buvo priimtas teisėjos N. D., nesudaro pagrindo pripažinti, jog 2009-05-18 civilinė byla buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo. Įstatymas imperatyviai nustato, kad proceso atnaujinimas galimas tik kai bylą yra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus, nes asmeniui, kurio interesus pažeidžia neteisėti ir nepagrįsti sprendimai, įstatyme nustatyta galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje byloje paprastai yra vienintelė priemonė jo teisių ir interesų pažeidimui pašalinti. Įstatyminė sąvoka „užbaigta byla“ reiškia, kad civilinis ginčas jau buvo nagrinėtas nustatyta tvarka ir procesas joje baigtas, instancinės kontrolės galimybės byloje nebėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-20/2007). Bylos užbaigimas įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra suprantamas kaip egzistavusio šalių teisinio santykio ginčo išsprendimas iš esmės materialiosios teisės prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010). Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą, patikslinto prašymo atnaujinti procesą, pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių kiltų subjektyvių ar objektyvių abejonių dėl neteisėtos teismo sudėties (šališko teismo) nagrinėjant šią civilinę bylą, pareiškėjas pats nurodo, kad prašyti atnaujinti procesą yra leidžiama tik esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui (nutarčiai). Atskirojo skundo priėmimo klausimas nėra susijęs su civilinės bylos išsprendimu iš esmės materialiosios teisės prasme, todėl tai, kad atskirąjį skundą dėl 2009-05-18 nutarties priėmė teisėja N. D., o ne teisėja A. Kalinauskienė, kuri priėmė 2009-05-18 nutartį dėl vykdymo išlaidų priteisimo, nesudaro pagrindo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 8 p. nurodytu pagrindu. N. D. priimta nutartimi byla nebuvo užbaigta, o buvo atliktas tarpinis procesinis veiksmas, dėl kurio procesas negali būti atnaujintas.

15Taip pat apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atnaujinęs procesą CPK 366 str. 1 d. 2, 5 p. pagrindu, nepasisakė dėl jo prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės – naujų įrodymų byloje, t. y. antstolės D. M. apeliacinės instancijos teismui pateiktų naujų įrodymų, apie kuriuos pareiškėjui nebuvo žinoma. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi pirmosios instancijos teismas atnaujino procesą CPK 366 str. 1 d. 2, 5 p. pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, ir dėl to, kad panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. CPK 370 str. 3 d. numato, kad išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 str., ir pagrįstas CPK 366 str. 1 d. nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Procesą byloje atnaujinus, teismo nutartyje turi būti nurodytas atnaujinimo pagrindas. Proceso atnaujinimo pagrindai nustatyti CPK 366 str. Kaip nustatyta aukščiau, pirmosios instancijos teismas atnaujino procesą, nurodė du proceso atnaujinimo pagrindus - CPK 366 str. 1 d. 2, 5 p. (dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, ir dėl to, kad panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti). Sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo nėra iš esmės išnagrinėjamos ir įvertinamos prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės, jų pagrįstumas, prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės bus išnagrinėtos ir dėl jų pasisakyta teismo posėdyje. Priėmus prašymą atnaujinti procesą prasideda kitas etapas (stadija) – prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas (CPK 370 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas nenurodė, kad yra netenkinamas prašymas atnaujinti procesą dėl pareiškėjo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės, t. y. antstolės D. M. apeliacinės instancijos teismui pateiktų naujų įrodymų, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas neatnaujino proceso dėl pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybių, t. y. dėl antstolės D. M. apeliacinės instancijos teismui pateiktų įrodymų: 2003-01-13 pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties, 2005-09-19 papildomo susitarimo prie 2003-01-13 pašto paslaugų teikimo sutarties ir 2006-06-09 registruotų laiškų sąrašo. Pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo buvo nurodęs, kad prašo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 5 p. pagrindu dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-08-19 nutarties, kuria buvo panaikintas turto arešto aktas, ir CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu dėl to, kad antstolė D. M. apeliacinės instancijos teismui pateikė sutartį su pasiuntinių paslaugų įmone ir registruotų pašto siuntų sąrašą, kuriame nėra jokių duomenų apie pašto siuntų perdavimą UAB „Megatomas“, kurjerių tarnybos atstovų parašų, patvirtinančių pašto siuntų priėmimą iš antstolės, jam šios aplinkybės tapo žinomos tik Vilniaus apygardos teismui priėmus 2009-10-14 nutartį. Nors pirmosios instancijos teismas, atnaujindamas procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p., pagrindu nenurodė šių konkrečių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo prašyme nurodytais įrodymais, tačiau tai, jog pirmosios instancijos teismas nutarties rezoliucinėje dalyje konstatavo, kad procesas yra atnaujintinas CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, leidžia daryti išvadą, kad procesas civilinėje byloje buvo atnaujintas ir dėl šių pareiškėjo G. K. prašyme nurodytų aplinkybių (įrodymų). Kaip buvo paminėta aukščiau, pareiškėjas prašė atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu dėl antstolės pateiktų įrodymų apeliacinės instancijos teismui ir pirmosios instancijos teismas atnaujino procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Pirmosios instancijos teismas nutartyje aiškiai nurodė, kad netenkina prašymo tik dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu.

16Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

20Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai