Byla 1A-222-332-2011

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Irenos Ivanovienės, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Vladai Buivydienei, gynėjams advokatams Juanai Dumbliauskaitei, Stanislavai Šulcaitei, Mindaugui Jonaičiui, Edmundui Jankaičiui, Algirdui Zakrasui, nuteistiesiems D. I., A. C., E. P., R. P., M. M., nukentėjusiajai E. T.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiosios – civilinės ieškovės E. T. apeliacinį skundą dėl Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011-03-09 nuosprendžio, kuriuo:

3D. I. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant tuo laikotarpiu tęsti mokslą ( - ) mokykloje arba užsiregistruoti darbo biržoje, arba dirbti bei per 4 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

4A. C. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant tuo laikotarpiu tęsti mokslą ( - )mokykloje arba dirbti, arba užsiregistruoti darbo biržoje bei per 4 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

5R. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant tuo laikotarpiu mokytis arba dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir būti registruotam visą laisvės apribojimo bausmės laikotarpį bei per 4 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

6E. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. areštu 50 parų.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su 2010-05-20 nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės apribojimu 10 mėnesių, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. l d. 2 p. c) pp., pakeista į arešto bausmę, ir E. P. paskirta subendrinta bausmė – areštas 90 parų;

8M. M. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. atleistas, ir baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutraukta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 93 str. 1 d. 3 p., 2 d., 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 1 d., 2 d. 2 p., 3 d. 5 p., M. M. taikyta auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas 6 mėnesiams, uždraudžiant tuo laiku be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą bei įpareigojant iki elgesio apribojimo termino pabaigos tęsti mokslą Žeimelio žemės ūkio mokykloje , arba dirbti.

9Iš D. I. , M. M. , A. C. , E. P. , R. P. nukentėjusiosios – civilinės ieškovės E. T. naudai priteista solidariai i 316 Lt turtinės žalos atlyginimo.

10Iš nuteistųjų D. I. , M. M. , A. C. , E. P. ir R. P. nukentėjusiosios – civilinės ieškovės E. T. naudai priteista solidariai 1000Lt neturtinės žalos atlyginimo.

11Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

12D. I. , A. C. , E. P. , R. P. nuteisti už tai, kad 2010-10-24, apie 1.30 val., Pakruojo rajone, ( - ) k., būdami apsvaigę nuo alkoholio, veikdami bendrininkų grupėje, R. P. nuplėšus pakabinamą spyną 8 Lt vertės ir ją pagrobus, įsibrovė į ūkinį pastatą, priklausantį E. T. , ir pagrobė dvi plastikines talpas po 20 litrų, bendros 20 Lt vertės, vieną metalinę talpą 20 litrų talpos 20 Lt vertės, 60 litrų žymėto dyzelinio kuro bendros 210 Lt vertės bei vieną plastikinę talpą 20 litrų talpos su skystomnis trąšomis „ATON AZ“ 300 Lt vertės, tuo padarydami nukentėjusiajai E. T. 558 Lt turtinę žalą. Ši D. I., A. C., E. P., R. P. ir M. M. nusikalstama veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 6 d.

13Apeliaciniu skundu nukentėjusioji E. T. prašo Pakruojo rajono apylinkės teismo

142011-03-09 nuosprendžio dalį dėl jai priteistos neturtinės žalos pakeisti ir padidinti jai priteistos neturtinės žalos dydį iki 10 000 Lt. Mano, kad teismas jai padarytos neturtinės žalos dydį įvertino netinkamai. Nurodo, kad dėl padaryto nusikaltimo patyrė didelius dvasinius išgyvenimus dėl savo nesaugumo, kadangi iki tol niekas nebuvo jos apvogęs, prarado pasitikėjimą savo saugumu, nes gyvena kaime viena, gimusi 1933 m., atsirado baimės jausmas, nebegali ramiai miegoti naktimis, turi vartoti raminamuosius vaistus.

15Teismas, įvertindamas jai padarytos neturtinės žalos dydį, netinkamai motyvavo savo sprendimą tuo, kad kaltinamieji niekur nedirba, yra išlaikomi tėvų, klaidingai nurodė, kad mokosi – pagal prokurorės teismui pateiktus įrodymus R. ir E. P. iš mokymo įstaigos yra pašalinti.

16Teismas jai padarytos turtinės žalos dydį vertino ne pagal jos reakciją į prieš ją padarytą nusikaltimą ir dėl to kilusius emocinius, dvasinius išgyvenimus, psichinės sveikatos pablogėjimą, kartu atsižvelgiant ir į jos amžių, tačiau susiejo jį su kaltinamųjų gyvenimo būdu, kuris nėra tinkamas. Be to, teisinamas ir pats nusikaltimas, teigiant, kad į namo vidų nuteistieji ne įsibrovė, o tik „pabaladojo“ į langą.

17Nukentėjusiosios E. T. apeliacinis skundas atmestinas.

18Apylinkės teismas išsamiai, nešališkai ištyrė nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, teisingai kvalifikavo nukentėjusios E. T. atžvilgiu padarytą nusikalstamą veiką, tinkamai ir teisingai įvertino nuteistųjų D. I., A. C., R. P., E. P. ir atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės M. M. nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajai T. J. padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę žalą.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusioji E. T. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 528 Lt turtinės žalos (1 t., 38-40 l.) ir 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas nukentėjusiosios civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkino iš dalies ir priteisė nukentėjusiajai 316 Lt turtinės ir 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

20Apeliaciniu skundu nukentėjusioji ginčija tik pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl priteistos neturtinės žalos dydžio.

21Neturtinė žala pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma, todėl turi būti siekiama kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinę ir fizinę skriaudą. Civilinis kodeksas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl teismas, spręsdamas dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio, privalo atsižvelgti į CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, t. y.: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) jei padaryta turtinė žala, į šios žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Šie kriterijai teismo sprendime turi būti ne tik formaliai išdėstyti, bet ir išnagrinėti, įvertinant kiekvieno jų reikšmę konkretaus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudž. b. Nr.

222K-560/2008, 2K-188/2009).

23Nustatydamas nukentėjusiajai E. T. padarytos neturtinės žalos dydį, apylinkės teismas teisingai įvertino nuteistųjų padarytos nusikalstamos veikos pasekmes – nukentėjusiosios dėl nusikalstamos veikos patirtus išgyvenimus, nepatogumus dėl poreikio vykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, į teismą, nuteistųjų įvykdytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą – padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas, nuteistųjų jauną amžių, sunkią materialinę padėtį, taip pat atsižvelgė į tai, kad nusikaltimu padaryta nedidelė turtinė žala, nukentėjusiajai nebuvo padarytas joks sveikatos sutrikdymas, nė vienos apklausos metu nukentėjusioji nenurodė, kad tada dėl nusikaltimo labai išsigando ar bijojo, pareiškimą policijai parašė ryte, pasigedusi daiktų. Atsižvelgęs į visas išdėstytas aplinkybes, apylinkės teismas pagrįstai nukentėjusiosios patirtą neturtinę žalą įvertino 1000 Lt suma. Didinti minėtą žalos dydį nukentėjusiosios apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

24Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

25Nukentėjusiosios E. T. apeliacinį skundą atmesti.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. D. I. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu... 4. A. C. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu... 5. R. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu... 6. E. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. areštu 50 parų.... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė... 8. M. M. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2... 9. Iš D. I. , M. M. , A. C. , E. P. , R. P. nukentėjusiosios – civilinės... 10. Iš nuteistųjų D. I. , M. M. , A. C. , E. P. ir R. P. nukentėjusiosios –... 11. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. D. I. , A. C. , E. P. , R. P. nuteisti už tai, kad 2010-10-24, apie 1.30 val.,... 13. Apeliaciniu skundu nukentėjusioji E. T. prašo Pakruojo rajono apylinkės... 14. 2011-03-09 nuosprendžio dalį dėl jai priteistos neturtinės žalos pakeisti... 15. Teismas, įvertindamas jai padarytos neturtinės žalos dydį, netinkamai... 16. Teismas jai padarytos turtinės žalos dydį vertino ne pagal jos reakciją į... 17. Nukentėjusiosios E. T. apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Apylinkės teismas išsamiai, nešališkai ištyrė nusikalstamos veikos... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusioji E. T. byloje pareiškė... 20. Apeliaciniu skundu nukentėjusioji ginčija tik pirmosios instancijos teismo... 21. Neturtinė žala pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį – tai asmens fizinis... 22. 2K-560/2008, 2K-188/2009).... 23. Nustatydamas nukentėjusiajai E. T. padarytos neturtinės žalos dydį,... 24. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 25. Nukentėjusiosios E. T. apeliacinį skundą atmesti....