Byla 2-48-786/2016
Dėl neterminuoto motinos ir tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo ir paprastojo turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo priteisimo, -

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Laimai Zukienei, Zitai Karaliūnienei, atsakovams J. S., A. I., tretiesiems asmenims Jokūbavos šeimynos atstovei Simonai Tubienei, Aulelių vaikų globos namų atstovams Vaidui Niaurai, Rasai Žalkauskienei, N. S., Nedalyvaujant atsakovui Ž. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams J. S., Ž. M., A. I., tretiesiems asmenims Jokūbavos šeimynai, Aulelių vaikų globos namams, N. S. dėl neterminuoto motinos ir tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo ir paprastojo turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo priteisimo, -

Nustatė

2ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovai J. S., Ž. M. ir A. I. nevykdo tėvų pareigos, visiškai nesirūpina savo vaikais. Atsakovei J. S. neterminuotai buvo apribota motinos valdžia jos vaikų E. M., A. S., M. S., M. S. ir A. I. atžvilgiu. Vaikams yra nustatyta laikinoji globa ir paskirti globėjai, o du vaikai gyvena su tėvu. Ir toliau J. S. nesirūpina vaikais, tik retkarčiais aplanko vaikus, neteikia jokio išlaikymo, nusišalinusi nuo vaikų ugdymo. Atsakovas A. I. nesirūpina savo sūnumi A. I., neteikia išlaikymo, nusišalinęs nuo sūnaus ugdymo, tik kartais vaiką aplanko, veda netinkamą gyvenimo būdą, girtauja. Atsakovas Ž. M. nesirūpina savo dukra A. S., su ja nebendrauja, nusišalinęs nuo jos ugdymo, nedalyvauja vaiko auklėjime ir gyvenime, neteikia išlaikymo. Po vaikų paėmimo su atsakovės J. S. šeima dirbo socialiniai darbuotojai, tačiau atsakovė nekeitė gyvenimo būdo. Atsakovė J. S. neišklausė ir bendravimo su vaikais tobulinimo kursų. Surinkta medžiaga patvirtina, jog atsakovai visiškai nesirūpina vaikais ir padėtis nesikeičia , todėl prašė neterminuotai apriboti atsakovų J. S., Ž. M. ir A. I. tėvų valdžią jų vaikams, nustatyti nuolatinę globą, paskirti globėjus ir turto administratorius, iš atsakovų priteisti išlaikymą vaikams iki vaikų pilnametystės.

3Atsakovė J. S. su pateiktu ieškovo ieškiniu sutiko. Posėdžio metu paaiškino, jog šiuo metu ji pati vaikų neaugina, nes neturi pastovios gyvenamos vietos. Vaikus globos namuose kartais lanko, pastoviai jiems išlaikymo neteikia. Sūnaus E. M. ir dukros A. S. pati auginti nenori, nes jie jos neklauso. Sūnus M. S. ir M. S. gyvena su tėvu, kuris jais ir rūpinasi. Sūnų A. I. norėtų auginti pati, bet neturi gyvenamos vietos.

4Atsakovas A. I. ieškinį pripažino ir paaiškino, jog sūnaus A. I. neaugina, išlaikymo neteikia, kartais jį aplanko vaikų globos namuose. Nedirba, turi neįgalumą.

5Atsakovas Ž. M. į teismo posėdį neatvyko, teismo procesiniai dokumentai ir šaukimas įteikti. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį, nepateikė. Telefonu pranešė, jog su ieškinio reikalavimais sutinka.

6Trečiojo asmens Jokūbavos šeimynos atstovė Simona Tubienė prašė ieškinį tenkinti ir paaiškino, kad šeimynoje gyvena E. M., kurio tėvai nelanko, su juo nebendrauja.

7Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai Vaidas Niaura ir Rasa Žalkauskienė ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Paaiškino, kad Vaikų globos namuose auga atsakovų du vaikai, tai A. S. ir A. I.. Kartais atsakovai J. S. ir A. I. vaikus aplanko, tačiau nesidomi jų gyvenimu, neprašo, kad vaikai būtų išleidžiami pas juo į svečius.

8Tretysis asmuo N. S. su pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog jis augina du savo vaikus, juos išlaiko ir jais rūpinasi. Juos auginta jam padeda jo motina. Atsakovė J. S. vaikais nesirūpina, neteikia išlaikymo ir mano, kad vaikai jos gali ir nepažinti.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Bylos medžiaga , ieškovo , atsakovų, trečiųjų asmenų, liudytojų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovai J. S. yra E. M., A. S., M. S., M. S. ir A. I. motina (b.l.11,13,15-17), Ž. M. yra A. S. tėvas (b.l.13) ir A. I. yra A. I. tėvas (b.l.17). Atsakovai, būdami vaikų tėvais, vengia atlikti savo pareigą auklėti nepilnamečius vaikus, nesirūpina jų auklėjimu, gyvenimu, neteikia išlaikymo. Vaikams E. M., A. S. ir A. I. nustatyta laikinoji globa ir jų gyvenamoji vieta nustatyta Jokūbavos šeimynoje ir Aulelių vaikų globos namuose. Vaikai M. S. ir M. S. gyvena su tėvu, trečiuoju asmeniu N. S., kuris jais ir rūpinasi (b.l.43-44).

11Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovai yra kalti. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4 ) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5 ) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovai vengia atlikti savo pareigą vaikams ir visiškai jais nesirūpina. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ( - ) vaikui A. I. ir 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.( - ) vaikui A. S. buvo nustatyta laikinoji globa (b.l.54-55). Vaikui E. M. 2015 m. sausio 22 d. teismo sprendimu yra paskirta nuolatinė globa (b.l.63-64). Teismas konstatuoja, jog atsakovai dėl visiško abejingumo savo pareigoms, nesirūpina vaikais. Jie turėjo visas sąlygas tai daryti, tačiau sąmoningai nesirūpina vaikais. Su atsakovės J. S. šeima dirbo socialiniai darbuotojai, atsakovė neišklausė dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų. Atsakovai nerodė pastangų keisti gyvenimo būdo ir rūpintis vaikais. Atsakovas Ž. M., žinodamas apie teismo posėdį, į posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė. Atsakovui Ž. M. jau yra neterminuotai apribota tėvo valdžia E. M. atžvilgiu, jis visai nesidomi vaikais. Nėra tikėtina, kad artimiausiu metu padėtis gali pasikeisti. Esant nurodytoms aplinkybėms apribotina atsakovų valdžia jų vaikų atžvilgiu neterminuotai. Tokios išvados teismas prieina išklausęs ieškovo atstovą, atsakovus, liudytojus bei išnagrinėjęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus.

12LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu .

13Tačiau apribojimas gali būti panaikintinas, jei bus įrodyta, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, jei tai neprieštaraus vaiko interesams (CK 3.181 str.).

14LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, o jo priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. Kadangi atsakovams teismo sprendimu tėvų valdžia apribojama, tai nepilnamečiams A. S., A. I. nustatytina nuolatinė globa, jų nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su globėju. (LR CK 3.183 str. 4 d.). Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečių vaikų globėju , nenustatyta

15LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. LR CK 3.194 str. 1 d. numatyta, jei nepilnamečių vaikų tėvai ar vienas jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia. LR CK 3.202 str. nustatyta, jeigu vaikui nustatyta globa, tai išlaikymas išieškomas globėjui. Vaiko išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas, lėšas bankuose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, bei atsižvelgiama į kitus jų išlaikomus asmenis. Atsakovė J. S. dirba, jos pajamos per mėnesį yra nuo 400 iki 600 eurų. Atsakovas A. I. nedirba, turi n eįgalumą, kitų išlaikytinių neturi. Iš atsakovės J. S. priteistinas išlaikymas A. S. ir A. I.. Iš atsakovo A. I. priteistinas išlaikymas sūnui A. I.. Atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, priteistinas išlaikymas po 57 eurus kas mėnesį iki vaikų pilnametystės.

16Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6d. teismo įsakymu iš Ž. M. priteistas išlaikymas E. M. po 57 eurus kas mėnesį iki jo pilnametystės (b.l.113) ir 2015 m. balandžio 22 d. teismo sprendimu priteistas išlaikymas A. S. po 72 eurus kas mėnesį iki jos pilnametystės (b.l.48-49). Ieškovas prašo pakeisti priteistą išlaikymą E. M. ir priteisti iš Ž. M. vienodą išlaikymo vaikams po 72 eurus iki jų pilnametystės.

17LR Civilinio kodekso 3.201 str. 1 d. nustato, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, o taip pat jei atsiranda papildomos vaiko priežiūros išlaidos.

18Teismas mano, kad visų atsakovo Ž. M. nepilnamečių vaikų padėtis turėtų būti vienoda. Atsakovas Ž. M. yra darbingas, gavęs ieškinį, prašomos priteisti išlaikymo sumos neginčijo. Siekiant užtikrinti vaikų interesus, kuriuos saugoti ir ginti yra tėvų pareiga, ieškovo prašymas tenkintinas ir išlaikymo dydis pakeistinas.

19Iš atsakovų priteistinas išlaikymas vaikams nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jų pilnametystės (LR CK 3.192 str. 3 d.).

20Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atsakovų išlaikymo įsiskolinimą. Iš atsakovės J. S. prašė priteisti išlaikymo A. S. ir A. I. įsiskolinimą nuo 2015 m. sausio 27d. – nuo laikinosios globos nustatymo iki išlaikymo priteisimo. Iš atsakovo Ž. M. prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą A. S. nuo 2015 m. balandžio 22d. – nuo tėvystės nustatymo dienos iki išlaikymo priteisimo. Iš atsakovo A. I. prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą A. I. nuo laikinosios globos nustatymo 2015 m. sausio 27d. iki išlaikymo priteisimo.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai, būdami vaikų tėvais pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nuo to laiko kai vaikai buvo paimti ir jiems nustatyta laikinoji globa, nevykdė, todėl iš jų, remiantis CK 3.200 straipsnio nuostatomis, priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas: iš atsakovės J. S. priteistinas išlaikymo A. S. ir A. I. įsiskolinimas nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2015 m. lapkričio 3d., po 57 eurus kas mėnesį (9 mėn x 57 Eur= 513x 2 =1026 eurai); iš atsakovo A. I. priteistinas išlaikymo A. I. įsiskolinimas nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2015 m. lapkričio 3d., po 57 eurus kas mėnesį (9 mėn x 57 Eur= 513 eurai).

22Teismo sprendimu iš atsakovo Ž. M. buvo priteistas išlaikymas A. S. nuo 2014 m. rugsėjo 11d. po 72 eurus kas mėnesį. Vaikui A. S. tėvystė buvo nustatyta 2015 m. balandžio 22 d. (b.l.48-49). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo prašomas išlaikymo įsiskolinimas A. S. nuo 2015 m. balandžio 22 d. iš atsakovo Ž. M. nepriteistinas.

23Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovų į valstybės biudžetą išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir teismo turėtos pašto išlaidos.

24Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str,

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Neterminuotai apriboti J. S., a.k. ( - ) motinos valdžią vaikų E. M., a.k( - ) A. S., a.k( - ) M. S., a.k( - ) M. S., a.k( - ) A. I., a.k( - ) atžvilgiu.

27Neterminuotai apriboti Ž. M., a.k( - ) tėvo valdžią dukters A. S., a.k( - ) atžvilgiu.

28Neterminuotai apriboti A. I., a.k( - ) tėvo valdžią sūnaus A. I., a.k( - ) atžvilgiu.

29Nustatyti nuolatinę globą A. S. ir A. I., jų nuolatiniu globėju, turto paprastuoju administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, kodas 190984532, juose nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą.

30Priteisti iš J. S. išlaikymą A. S. ir A. I. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 57 (penkiasdešimt septynis) eurus kiekvienam iš visų rūšių jos pajamų, nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. lapkričio 4 dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

31Priteisti iš A. I. išlaikymą A. I. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 57 (penkiasdešimt septynis) eurus iš visų rūšių jo pajamų, nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. lapkričio 4 dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

32Pakeisti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. civilinėje byloje Nr.L2-992-266/2009 teismo įsakymo dalį ir nuo 2015 m. lapkričio 4 d. priteisti iš atsakovo Ž. M. sūnaus E. M. išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokamomis po 72 (septyniasdešimt du) eurus iš darbo užmokesčio ir visų kitų rūšių atsakovo pajamų iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka.

33Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

34Priteisti iš J. S. išlaikymo įsiskolinimą A. S. ir A. I. nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2015m. lapkričio 3 d. 1026 (vieną tūkstantį dvidešimt šešis) eurus.

35Priteisti iš A. I. išlaikymo įsiskolinimą A. I. nuo 2015 m. sausio 27 d. iki 2015m. lapkričio 3 d. 513 (penkis šimtus trylika) eurų.

36Išieškoti iš J. S. į valstybės biudžetą 54,70 eurus (penkiasdešimt keturis eurus 70 ct) žyminio mokesčio (sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 5660) ir 5,18 eurus (penkis eurus 18 ct) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

37Išieškoti iš Ž. M. į valstybės biudžetą 13,67 eurų (trylika eurų 67 ct) žyminio mokesčio (sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 5660) ir 5,18 eurus (penkis eurus 18 ct) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

38Išieškoti iš A. I. į valstybės biudžetą 34,18 eurus (trisdešimt keturis eurus 18 ct) žyminio mokesčio (sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 5660) ir 5,18 eurus (penkis eurus 18 ct) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovai J. S., Ž. M. ir A. I. nevykdo tėvų... 3. Atsakovė J. S. su pateiktu ieškovo ieškiniu sutiko. Posėdžio metu... 4. Atsakovas A. I. ieškinį pripažino ir paaiškino, jog sūnaus A. I. neaugina,... 5. Atsakovas Ž. M. į teismo posėdį neatvyko, teismo procesiniai dokumentai ir... 6. Trečiojo asmens Jokūbavos šeimynos atstovė Simona Tubienė prašė... 7. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai Vaidas Niaura ir Rasa... 8. Tretysis asmuo N. S. su pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti.... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos medžiaga , ieškovo , atsakovų, trečiųjų asmenų, liudytojų... 11. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog... 12. LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti... 13. Tačiau apribojimas gali būti panaikintinas, jei bus įrodyta, kad tėvai... 14. LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų... 15. LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams... 16. Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6d. teismo įsakymu... 17. LR Civilinio kodekso 3.201 str. 1 d. nustato, kad teismas gali pagal vaiko, jo... 18. Teismas mano, kad visų atsakovo Ž. M. nepilnamečių vaikų padėtis turėtų... 19. Iš atsakovų priteistinas išlaikymas vaikams nuo bylos iškėlimo teisme... 20. Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atsakovų išlaikymo įsiskolinimą.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai, būdami vaikų tėvais pareigos... 22. Teismo sprendimu iš atsakovo Ž. M. buvo priteistas išlaikymas A. S. nuo 2014... 23. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovų į valstybės... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str,... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Neterminuotai apriboti J. S., a.k. ( - ) motinos valdžią vaikų E. M., a.k( -... 27. Neterminuotai apriboti Ž. M., a.k( - ) tėvo valdžią dukters A. S., a.k( - )... 28. Neterminuotai apriboti A. I., a.k( - ) tėvo valdžią sūnaus A. I., a.k( - )... 29. Nustatyti nuolatinę globą A. S. ir A. I., jų nuolatiniu globėju, turto... 30. Priteisti iš J. S. išlaikymą A. S. ir A. I. kas mėnesį mokamomis... 31. Priteisti iš A. I. išlaikymą A. I. kas mėnesį mokamomis periodinėmis... 32. Pakeisti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d.... 33. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo... 34. Priteisti iš J. S. išlaikymo įsiskolinimą A. S. ir A. I. nuo 2015 m. sausio... 35. Priteisti iš A. I. išlaikymo įsiskolinimą A. I. nuo 2015 m. sausio 27 d.... 36. Išieškoti iš J. S. į valstybės biudžetą 54,70 eurus (penkiasdešimt... 37. Išieškoti iš Ž. M. į valstybės biudžetą 13,67 eurų (trylika eurų 67... 38. Išieškoti iš A. I. į valstybės biudžetą 34,18 eurus (trisdešimt keturis... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...