Byla 2YT-1256-913/2016
Dėl A. S. nuolatinio globėjo pakeitimo, suinteresuoti asmenys R. S., A. S. ir Aulelių vaikų globos namai, institucija, teikianti išvadą byloje Kaišiadorių rajono savivaldybės admininistracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Aleksandrai Gromadskai, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, suinteresuotiems asmenims R. S., A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl A. S. nuolatinio globėjo pakeitimo, suinteresuoti asmenys R. S., A. S. ir Aulelių vaikų globos namai, institucija, teikianti išvadą byloje Kaišiadorių rajono savivaldybės admininistracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2Pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims R. S., A. S. ir Aulelių vaikų globos namams, institucija, teikianti išvadą byloje Kaišiadorių rajono savivaldybės admininistracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl A. S. nuolatinio globėjo pakeitimo.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė Laima Zukienė nurodė, kad prašo atleisti Aulelių vaikų globos namus iš A. S. nuolatinio globėjo pareigų; A. S. nuolatiniais globėjais paskirti R. ir A. S., A. S. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su R. ir A. S. bei paskirti juos vaikui priklausančio turto paprastaisiais administratoriais.

4Suinteresuoti asmenys R. S. ir A. S. prašė pareiškimą tenkinti.

5Institucija, teikianti išvadą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad R. S. ir A. S. atitinka globėjams keliamus reikalavimus bei pagal turimus gebėjimus, pasirengimą, motyvaciją socialinių darbuotojų yra įvertinti kaip tinkami asmenys globoti vieną vaiką nuo 6 m. iki 12 m. amžiaus. Pažymėjo, kad tikslinga pilnai tenkinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos pareikšimą dėl A. S. nuolatinio globėjo pakeitimo, paskiriant R. S. ir A. S. jos nuolatiniais globėjais.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Nepilnamečiams vaikams globa (rūpyba) nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti vaikų teises ir pareigas. Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.248 straipsnio 1 dalis). Vaiko globos (rūpybos) uždaviniai – paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir teisėtus interesus, sudaryti vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

8Pagal CK 3.268 straipsnio 1 dalį vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju, jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesais.

9Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog A. S. tėvams, Ž. M. ir J. S., Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-48-786/2016 neterminuotai apribojo valdžią A. S., gim. ( - ), atžvilgiu (b.l. 12-14). Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ( - ) A. S. nustatyta laikinoji globa Aulelių vaikų globos namuose (b.l. 9). Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Dėl fizinio asmens teikimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) pirminės atrankos priėmė teigiamą sprendimą dėl R. ir A. S. teikimo tapti A. S. globėjais (rūpintojais) (b.l. 18). Iš 2016 m. vasario 8 d. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto Nr. ( - ) matyti, kad suinteresuotų asmenų R. ir A. S. buities ir gyvenimo sąlygos įvertintos labai gerai (b.l. 25-26). R. S. ir A. S. sveikata yra gera (b.l. 39, 41). R. S. ankščiau nebuvo teista, administracine tvarka nebausta (b.l. 31, 35). A. S. ankščiau kartą teistas, tačiau teistumas yra išnykęs (b.l. 34), baustas administracine tvarka (b.l. 28-30). R. S. ir A. S. turi nuolatinius darbus ir gauna nuolatines pajamas (b.l. 42-43). Kitų asmenų, norinčių globoti A. S., nėra. Teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, išklausęs bylos šalis, sprendžia, kad nustačius globą A. S. R. ir A. S. šeimoje, jai bus sudarytos palankesnės fiziologinės, psichinės, moralinės ir dorovinės raidos sąlygos nei institucinė globa. Nustatyta, kad globėjai rūpinasi vaiku, jos sveikata, saugumu, ugdymu, užtikrina gyvenimo sąlygas, kurios atitinka jos amžių, sveikatą ir išsivystymą, tinkamai atlieka globėjų pareigas. Teismas, išklausęs suinteresuotų asmenų paaiškinimų teismo posėdžio metu, įsitikino, kad santykiai tarp nepilnametės A. S. ir globėjų yra artimi, šilti. Aplinkybių, dėl kurių R. S. ir A. S. negalėtų būti nepilnametės A. S. nuolatiniais globėjais, teismas nenustatė.

10Siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti nepilnametės A. S. teises ir interesus, užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje ji galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 straipsnio 1 dalis) bei atsižvelgiant į byloje pateiktus rašytinius įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, darytina išvada, kad A. S. teises ir teisėtus interesus geriausiai užtikrins tai sutikę padaryti R. S. ir A. S..

11Globėjams išaiškintos jų teisės ir pareigos (CK 3.271-3.272 straipsniai), kad jie yra vaiko atstovai pagal įstatymą ir gina vaiko teises ir teisėtus interesus, turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai, privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką; sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; netrukdyti vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais, jei tai nekenkia vaikų interesams; palaikyti ryšius su vaiko artimaisiais giminaičiais, informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

12Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, panaikintinos (CPK 150 str. 3 d.).

13Nutartis vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290 straipsniu, 504 straipsniu,

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Atleisti Aulelių vaikų globos namus, į.k. 190984532, iš A. S., a. k. ( - ) nuolatinio globėjo ir jos turto paprastojo administratoriaus pareigų.

17Paskirti A. S., a. k. ( - ) nuolatiniais globėjais ir vaikui priklausančio turto paprastaisiais administratoriais R. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

18Nustatyti A. S., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nuolatinių globėjų R. S., a.k. ( - ) ir A. S., a.k. ( - ) gyvenamojoje vietoje ( - ).

19Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartimi.

20Nutartį vykdyti skubiai.

21Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. Pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė Laima Zukienė nurodė, kad prašo... 4. Suinteresuoti asmenys R. S. ir A. S. prašė pareiškimą tenkinti.... 5. Institucija, teikianti išvadą Kaišiadorių rajono savivaldybės... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Nepilnamečiams vaikams globa (rūpyba) nustatoma siekiant įgyvendinti,... 8. Pagal CK 3.268 straipsnio 1 dalį vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į... 9. Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais... 10. Siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti nepilnametės A. S. teises ir... 11. Globėjams išaiškintos jų teisės ir pareigos (CK 3.271-3.272 straipsniai),... 12. Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Anykščių rajono apylinkės... 13. Nutartis vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnio 1 dalis).... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 290 straipsniu, 504 straipsniu,... 15. Pareiškimą patenkinti.... 16. Atleisti Aulelių vaikų globos namus, į.k. 190984532, iš A. S., a. k. ( - )... 17. Paskirti A. S., a. k. ( - ) nuolatiniais globėjais ir vaikui priklausančio... 18. Nustatyti A. S., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nuolatinių globėjų R. S.,... 19. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Anykščių rajono... 20. Nutartį vykdyti skubiai.... 21. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...