Byla 2-1450/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saint-Gobain statybos gaminiai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria civilinė byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lanksti erdvė“ perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui (civilinės bylos Nr. B2-5302-178/2009).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ 2009 m. birželio 25 d. ieškinio pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas atsakovui UAB „Lanksti erdvė“ iškelti bankroto bylą.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola 2009 m. birželio 25 d. už parduotas prekes sudaro 15 262,90 Lt bei 735,07 Lt delspinigių.

5Pareiškėjo UAB „LAS sprendimai“ atstovas 2009 m. liepos 31 d. prašymu prašė įtraukti į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, ir iškelti bankroto bylą UAB „Lanksti erdvė“. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad atsakovas neįvykdė prievolės pagal 2008 m. lapkričio 20 d. sutartį ir liko skolingas UAB „LAS sprendimai“ 9 440 Lt, taip pat privalo mokėti 3 455,03 Lt delspinigių bei palūkanas už lėšų naudojimą – 558,84 Lt.

6Atsakovas UAB „Lanksti erdvė“ 2009 m. rugsėjo 24 d. prašymu prašė perduoti bylą nagrinėti Kauno apygardos teismui. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 2 dalį bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas. Atsakovo akcininkai 2009 m. rugsėjo 11 d. nutarė perkelti UAB „Lanksti erdvė“ į Kauno miesto savivaldybę ir ją įregistruoti Kauno mieste. Nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. UAB „Lanksti erdvė“ įregistruota Kaune.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nutarė perduoti bylą Kauno apygardos teismui.

8Nutartyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas yra specialusis įstatymas, kuriam kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam įstatymui. Šio įstatymo nuostatos apsprendžia ir bankroto bylų teismingumą tiek pareiškimo padavimo, tiek bylos iškėlimo aspektais (ĮBĮ 5 str. 3 d., 10 str. 2 d.). Pareiškimas buvo paduotas pagal atsakovo buveinės vietą (ĮBĮ 5 str. 3 d.). Bankroto bylą iškelti ir nagrinėti gali tik vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas (ĮBĮ 10 str. 2 d.). 2009 m. rugsėjo 11 d. atsakovo visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė perkelti įmonę į Kauno miesto savivaldybę. Atsakovas pateikė viešo registro duomenis, iš kurių matyti, kad šiuo metu - nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. - įmonė registruota atsakovo nurodytu adresu Kaune. Esant tokioms aplinkybėms byla perduota Kauno apygardos teismui.

9Ieškovas UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir atmesti atsakovo prašymą bylą perduoti Kauno apygardos teismui. Skunde rašoma:

  1. Ieškovas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui padavė Vilniaus apygardos teismui 2009 m. liepos 1 d. laikydamasis CPK ir ĮBĮ 5 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Atsakovo buveinė nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 22 d. buvo registruota Vilniuje. Byloje nėra duomenų, kad būtų pasikeitęs rūšinis teismingumas, taip pat nėra ir CPK 34, 35 straipsnyje nustatytų atvejų, o šiomis normomis teismas negrindė savo sprendimo.
  2. Vilniaus mieste registruota 77 procentai atsakovo kreditorių ir 65 procentai atsakovo debitorių. Tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas savo veiklą iš esmės vykdo Vilniaus mieste. Nėra pagrindo pripažinti, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau būtų išnagrinėta Kauno apygardos teisme. Po bankroto bylos iškėlimo atsakovui visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teisės bei interesai efektyviau ir ekonomiškiau būtų apsaugoti bankroto bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos teisme.
  3. Ieškovui nebuvo pateiktas atsakovo 2009 m. rugsėjo 24 d. prašymo dėl bylos perdavimo kitam teismui egzempliorius. Teismas patenkino atsakovo prašymą skubotai, nesuteikęs galimybės pasisakyti ieškovui. Teismas netyrė, ar atsakovui perkėlus buveinę į Kauno miestą, ten faktiškai buvo perkelti ir atsakovo valdymo organai, darbuotojai, turtas. Teismas vertino tik atsakovo pateiktą formalų buveinės perkėlimo faktą, o turėjo išsiaiškinti, ar atsakovo buveinė buvo realiai perkelta į kitą miestą.
  4. Teismo nurodyta ĮBĮ 5 straipsnio 2 dalis reglamentuoja atvejus, kada pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo privalo pateikti likviduojamos įmonės likvidatorius. Ši norma nėra susijusi su bylos perdavimu kitam teismui, kai pasikeičia atsakovo buveinė. Teismas šiuo atveju turėjo vadovautis CPK normomis, kurios numato, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors ji vėliau taptų teisminga kitam teismui.
  5. Atsakovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. Atsakovui žinant apie tai, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo priimtas sprendimas pakeisti buveinės adresą. Patalpa, kurioje įregistruota atsakovo buveinė, yra gyvenamoji patalpa – butas. Buveinės perkėlimas įvykdytas formaliai, siekiant vilkinti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimą. Formalus atsakovo akcininkų sprendimas perkelti buveinę nelaikytinas pakankama priežastimi perduoti bylą Kauno apygardos teismui.

    10

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str.). Specialusis teisės aktas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Jame nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu CPK nustatyta tvarka (ĮBĮ 5 str. 3 d.). ĮBĮ 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ 2009 m. birželio 25 d. ieškininis pareiškimas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui pagal tuo metu atsakovo UAB „Lanksti erdvė“ buveinę (adresas Šaltinių g. 1-4, Vilnius - b. l. 1-3). Atsakovas UAB „Lanksti erdvė“ 2009 m. rugsėjo 24 d. prašymu prašė civilinę bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui, kadangi nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. UAB „Lanksti erdvė“ įregistruota Kauno mieste (b. l. 135, 136). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi perdavė bylą Kauno apygardos teismui (b. l. 139).

14Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, pažymi, kad teisinius santykius dėl bankroto bylos iškėlimo teismingumo reglamentuoja specialusis teisės aktas – ĮBĮ. Šiuo atveju specialusis įstatymas išskiria ieškinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo bei bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo procesinius etapus. Pagal šį teisės aktą bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas (ĮBĮ 10 str. 2 d.), todėl galimi atvejai, kada pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pateikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui (ĮBĮ 5 str. 3 d.), tačiau iki bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo pasikeitus atsakovo buveinės vietai, su bankroto bylos iškėlimu susiję procesiniai dokumentai turi būti perduodami teismui, turinčiam jurisdikciją toje teritorinėje vietovėje, kurioje yra įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto bylos iškėlimas, buveinė. Kaip jau minėta, šiuo atveju reikia vadovautis specialiojo įstatymo taisykle, kad bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, teismas (ĮBĮ 10 str. 2 d.). Kadangi šiuo atveju bylos teismingumą, tai yra teismą, kuris kompetentingas iškelti ir nagrinėti bankroto bylą, apibrėžia specialusis teisės aktas (ĮBĮ), todėl bendrosios CPK 34 ir 35 straipsnių nuostatos netaikytinos. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad Vilniaus mieste yra 77 procentai atsakovo kreditorių ir 65 procentai debitorių, tikimybė, kad atsakovas savo veiklą iš esmės vykdo Vilniaus mieste, prielaida, kad bankroto byla operatyviau ir ekonomiškiau būtų išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme, nesudaro pagrindo spręsti, jog bankroto bylą turi iškelti ir nagrinėti ne atsakovo buveinės, kuri pagal šiuo metu pateiktus oficialius duomenis yra Kaune, teismas (ĮBĮ 10 str. 2 d.), o apelianto nurodytas kitas teismas. Priešingu atveju būtų pažeistos minėtos ĮBĮ nuostatos (ĮBĮ 10 str. 2 d.).

15Aplinkybė, kad ieškovui nebuvo pateiktas atsakovo prašymas dėl bylos perdavimo kitam teismui ir jam nebuvo suteikta galimybė pasisakyti dėl šio prašymo, įvertinus tai, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą nutartį dėl bylos perdavimo kitam teismui, nesudaro pagrindo naikinti šią nutartį.

16Kaip jau minėta, bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas (ĮBĮ 10 str. 2 d.). Juridinių asmenų registre turi būti nurodyta juridinio asmens buveinė (adresas) (CK 2.66 str. 1 d. 4 p.). Iš byloje esančio juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad UAB „Lanksti erdvė“ buveinė nurodyta Kauno mieste (b. l. 36). Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju teismas pagrįstai vadovavosi juridinių asmenų registro duomenimis, kuriuose nurodyta atsakovo buveinė. Teismas šioje byloje neturėjo tirti aplinkybių, ar atsakovui perkėlus buveinę į Kauno miestą, ten faktiškai buvo perkelti ir atsakovo valdymo organai, darbuotojai, turtas. Tai nėra tiesioginis iškilusio procesinio klausimo dalykas (CK 2.49 str.). Teismo padaryta rašymo apsirikimo klaida 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje (vietoj ĮBĮ 5 straipsnio 3 dalies nurodant ĮBĮ 5 straipsnio 2 dalį) buvo ištaisyta teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi dėl rašymo apsirikimo klaidos (b. l. 144).

17Teisėjų kolegija bylos medžiagos ir skundo motyvų pagrindu negali daryti išvados, kad atsakovo buveinės perkėlimą į kitą vietovę galima būtų įvertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.).

18Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybės, teisingai aiškino ir pritaikė teisės normas. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartis, kuria byla perduota Kauno apygardos teismui, yra neteisėta, todėl ši nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ 2009 m. birželio 25 d.... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola 2009 m. birželio 25 d. už parduotas... 5. Pareiškėjo UAB „LAS sprendimai“ atstovas 2009 m. liepos 31 d. prašymu... 6. Atsakovas UAB „Lanksti erdvė“ 2009 m. rugsėjo 24 d. prašymu prašė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nutarė perduoti... 8. Nutartyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas yra... 9. Ieškovas UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ atskiruoju skundu prašo... 10. ... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto ir... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo UAB „Saint-Gobain statybos... 14. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, pažymi, kad teisinius... 15. Aplinkybė, kad ieškovui nebuvo pateiktas atsakovo prašymas dėl bylos... 16. Kaip jau minėta, bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra... 17. Teisėjų kolegija bylos medžiagos ir skundo motyvų pagrindu negali daryti... 18. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą....