Byla B2-5644-258/2015
Dėl UAB „Sirena“ Security kreditorinio reikalavimo patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, išnagrinėjusi BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriaus UAB „Top consult“ prieštaravimą dėl UAB „Sirena“ Security kreditorinio reikalavimo patvirtinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2014-02-05 nutartimi UAB „Vilniaus statybos trestas“ iškėlė bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-02-05 nutarties UAB „Vilniaus statybos trestas” bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Top consult“. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2014m. balandžio 22d.

32015-06-25 BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius UAB „Top consult“ gavo pareiškėjo UAB „Sirena“ Security prašymą dėl 16 481,80Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 123,61Eur žyminio mokesčio, 202,73Eur už teisinę pagalbą. Bankroto administratorius su pareikštu prašymu nesutiko, prašo taikyti ieškinio senatį pareiškėjo reikalavimui ir tuo pagrindu prašymą atmesti. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo 2014-02-05 nutartyje buvo nurodytas 30 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto byloje pareikšti. Šis terminas baigėsi 2014-05-22. Iš bylos duomenų matyti, jog administratorius 2014-05-13 registruotu paštu UAB „Sirena“ Security išsiuntė Vilniaus apygardos teismo 2014-02-05 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-22 nutartis bei informavo visus kreditorius, įskaitant ir pareiškėją, kad bankroto administratorius priima kreditorių reikalavimus iki 2014-05-22. Administratorius daro išvadą, kad pareiškėjui vėliausiai apie nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti buvo žinoma 2014 m. gegužės mėn., tačiau dėl savo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi tik 2015-06-25. Dėl to prašymas pateiktas praleidus terminą finansiniams reikalavimams pareikšti.

4Pareiškėjas UAB „Sirena“ Security atsiliepimo į bankroto administratoriaus prieštaravimą nepateikė. Prieštaravimo kopija pareiškėjui įteikta tinkamai (b.l. 29).

5Bankroto administratoriaus prašymas tenkinamas.

6Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditorius turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pateikti administratoriui reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus (LR ĮBĮ 21 str. 1 d.). Įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2014-02-15 nutarčiai, nutartyje nustatytas 30 dienų terminas pateikti įmonės bankroto administratoriui reikalavimus bankroto byloje baigėsi 2014-05-22. Iš byloje pateikto 2014-05-12 administratoriaus rašto matyti, kad bankroto administratorius visus BUAB „Vilniaus statybos trestas” kreditorius įskaitant ir pareiškėją UAB „Sirena“ Security informavo, kad administratorius priima kreditorių reikalavimus BUAB „Vilniaus statybos trestas” iki 2014-05-22. Pareiškėjas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Vilniaus statybos trestas” bankroto byloje kreipėsi daugiau nei po metų, t.y. 2015-06-25. Iš pareiškėjo pateikto į bylą prašymo matyti, kad pareiškėjas, įvardijęs prašymą „atnaujinti kreditoriaus reikalavimą“, tačiau nenurodė nei vienos priežasties, dėl ko praleido šį terminą.

7Atsižvelgiant į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, į tai, jog teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas, turi būti aktyvus, ginti bei derinti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, teismas informuodamas šalis apie šioje byloje nagrinėjamą klausimą, išsiuntė UAB „Sirena“ Security pranešimą, informuojant pareiškėją, jog jis iki 2015-12-14 turi teisę pateikti teismui motyvuotus paaiškinimus, susijusius su termino, kreditoriniam reikalavimui pareikšti, praleidimu (b.l. 31). Pranešimas buvo išsiųstas pareiškėjo registruotu buveinės adresu, tačiau vokas grįžo neįteiktas.

8Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau –ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta, jog teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Tačiau šiame straipsnyje nustatytas terminas nėra naikinamasis, nes šio įstatymo 10 str. 9 dalyje įtvirtinta, jog teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Įstatymas nenumato, kokios priežastys laikomos svarbiomis. Įstatymas suteikia teismui diskrecijos teisę įvertinti kreditoriaus nurodytų priežasčių svarbumą pagal asmens praleidusio terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti nurodomas aplinkybes. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog minėta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjas nei administratoriui, nei teismui priežasčių, kurios sutrukdė pareiškėjui pareikšti savo reikalavimą nustatytu terminu, t.y. iki 2014-05-22, nepateikė. Teismas neturi pagrindo atstatyti ĮBĮ nustatytą terminą kreditoriaus finansiniam reikalavimui pareikšti.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 78 straipsniu, 291 straipsniu, ĮBĮ 26 straipsniu,

Nutarė

10UAB „Sirena“ Security prašymą dėl kreditorinio reikalavimo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto byloje netenkinti.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai