Byla e2-7630-907/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė, sekretoriaujant Laurai Kančauskei, dalyvaujant ieškovės atstovams direktoriui A. D., advokatui A. D., atsakovės atstovams direktoriui J. J., advokatei I. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Dažom LT“ ieškinį atsakovei UAB „Eugenija“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Dažom LT“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Eugenija“ 16432,34 Eur skolą, 5883,15 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1-4 b. l.).

62.

7Ieškovės atstovas direktorius A. D. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog tarp ieškovės UAB „Dažom LT“ ir atsakovės UAB „Eugenija“ 2017 m. sausio 1 d. buvo sudaryta miltelinio dažymo sutartis dėl metalo gaminių padengimo milteliniu dažymo būdu. Ieškovė suteikė sutartyje nurodytas dažymo paslaugas atsakovei ir atsakovei pateikė apmokėjimui 12 PVM sąskaitų - faktūrų, kurios, išskyrus 2017-08-04 PVM sąskaitą – faktūrą, šiai dienai nėra apmokėtos. Pagal 2017-08-04 PVM sąskaitą – faktūrą skolos dalis yra padengta A. D. dirbant abiejų bendrovių direktoriumi iš UAB „Eugenija“ apyvartinių lėšų. Neapmokėta skolos suma šiai dienai yra 16432,34 Eur. Sutarties 4.4. punkte numatyta, jog laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, užsakovas moka 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 5883,15 Eur. Nurodė, jog nuo 2016 m. yra ieškovės vadovas, nuo 2017-05-08 dirbo atsakovės vadybininku, o nuo 2017-12-01 iki 2018-05-11 dirbo atsakovės direktoriumi, kol J. J. sirgo ir jam buvo atliekama operacija. Užsakymus atsakovės direktorius J. J. pateikdavo žodžiu, atlikus užsakymą, buvo išrašoma PVM sąskaita – faktūra. Ant pirmų šešių pagal ieškinį PVM sąskaitų – faktūrų rašėsi jis ir J. J., o ant kitų šešių – tik jis pats, nes buvo abiejų bendrovių vadovas, tai nedraudžiama. Pagal 2017-08-04 PVM sąskaitą – faktūrą nurodytą metalo konstrukciją pats gamino, kai ką pirko iš kitų įmonių, nudažė ir perpardavė.

83.

9Ieškovės atstovas advokatas A. D. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

104.

11Atsakovės atstovas direktorius J. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, jog palaiko argumentus, išdėstytus atsiliepime (44-49 b. l.). Paaiškino, kad tarp ieškovės UAB „Dažom LT“ ir atsakovės UAB „Eugenija“ 2017 m. sausio 1 d. buvo sudaryta miltelinio dažymo sutartis dėl metalo gaminių padengimo milteliniu dažymo būdu. Ieškovės dauguma pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų yra ne už miltelinio dažymo paslaugas, o už gamybą, lakavimą, cinkavimą, transporto paslaugas. Ieškovės direktorius A. D. dirbo tuo pačiu metu ir atsakovės vadybininku (nuo 2017-05-10 iki 2017-11-02) ir direktoriumi (nuo 2017-11-02 iki 2018-04-27), t. y., PVM sąskaitas – faktūras išrašė kaip UAB „Dažom LT“ direktorius ir akcininkas kitai įmonei, kurios direktorius taip pat buvo. Ieškovės direktorius PVM sąskaitose – faktūrose nurodytų gaminių ir įrengimų jiems pagaminti neturėjo ir neturi, įrengimai priklausė atsakovei, o jis juos naudojo ieškovės pelningumui didinti. Nurodė, jog pirmas šešias pagal ieškinį PVM sąskaitas – faktūras pasirašė jis pats, tai buvo klaida, nes prekių negavo. Nuo 1990 m. dirba bendrovės vadovu. Pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras prekių ir paslaugų iš ieškovės negavo. Jam buvo atliekama operacija, o A. D. dirbo vadybininku, vėliau – direktoriumi, pasitikėjo, nesigilino, ką pasirašo. Jokių kitų sutarčių su atsakovu nėra sudaryta. Delspinigiams prašo taikyti senatį.

125.

13Atsakovės atstovė advokatė I. K. palaikė atstovaujamąjį, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, jog palaiko argumentus, išdėstytus atsiliepime (44-49 b. l.). Ieškinys tenkintinas iš dalies.

146.

15Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad tarp ieškovės UAB „Dažom LT“ (vykdytojas) ir atsakovės UAB „Eugenija“ (užsakovas) 2017 m. sausio 1 d. buvo sudaryta miltelinio dažymo sutartis Nr. DLT 2016/01/01(01) (6 b. l.), pagal kurią ieškovė atsakovės užsakymu įsipareigojo atlikti darbus - metalo gaminius padengti milteliniu dažymo būdu (sutarties 1.1 punktas), o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir sumokėti nurodytą kainą pagal išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą (sutarties 2, 3, 4.1 punktai). Pagal sutarties 1.2. punktą užsakovas perduoda, o vykdytojas priima iš užsakovo gaminius, nurodytus lydinčiuose užsakovo dokumentuose. Gaminiai turi atitikti reikiamus kokybės ir techninius parametrus, kad būtų galima kokybiškai padengti. Sutarties 3.1 punkte nurodyta, kad vykdytojas įsipareigoja atlikti gaminių dažymą pagal esamą technologiją. Pagal sutarties 4.1. – 4.2. punktus užsakovas apmoka pagal vykdytojo išrašytas PVM sąskaitas - faktūras per 15 dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo dienos. Ieškovė suteikė sutartyje nurodytas dažymo paslaugas atsakovei, pardavė prekes ir atsakovei pateikė 12 PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimui: 2017 m. rugpjūčio 4 d. DAZ Nr. 000209, suma 4852,10 Eur (dalis sumos apmokėta, likusi mokėtina suma pagal šią PVM sąskaitą - faktūrą yra 2486,59 Eur); 2017 m. rugpjūčio 7 d. DAZ Nr. 000210, suma 890,59 Eur; 2017 m. rugpjūčio 8 d. DAZ Nr. 000211, suma 1043,63 Eur; 2017 m. rugpjūčio 23 d. DAZ Nr. 000213, suma 2117,50 Eur; 2017 m. rugsėjo 13 d. DAZ Nr. 000217, suma 825,10 Eur; 2017 m. spalio 4 d. DAZ Nr. 000220, suma 1833,31 Eur; 2017 m. gruodžio 1 d. DAZ Nr. 000236, suma 173,49 Eur; 2017 m. gruodžio 28 d. DAZ Nr. 000249, suma 157,17 Eur; 2017 m. gruodžio 28 d. DAZ Nr. 000250, suma 3171,41 Eur; 2018 m. sausio 5 d. DAZ Nr. 000253, suma 1132,08 Eur; 2018 m. sausio 9 d. DAZ Nr. 000256, suma 1179,75 Eur; 2018 m. sausio 17 d. DAZ Nr. 000261, suma 1421,75 Eur (7-18 b. l.). PVM sąskaitos - faktūros iki šiol nėra apmokėtos, nors apie tai informuota atsakovė. Neapmokėta skolos suma šiai dienai yra 16432,34 Eur. Sutarties 4.4. punkte numatyta, jog laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, užsakovas moka 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal pateiktą delspinigių apskaičiavimo pažymą delspinigių suma yra 5883,15 Eur (20 b. l.).

167.

17Ieškovė prašo minėtas sumas priteisti iš atsakovės, kuri, nors ir įspėta, nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą su ieškiniu. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, nurodo, jog 2017 m. sausio 1 d. miltelinio dažymo sutartis Nr. DLT 2016/01/01(01) tarp šalių buvo sudaryta, tačiau ieškovė PVM sąskaitose – faktūrose nurodytų darbų neatliko, nes neturėjo tam įrengimų, A. D. pasinaudojo tuo, kad buvo abiejų bendrovių direktoriumi ir sugeneravo atsakovei skolą, siekdamas pelno savo bendrovei. Vadinasi, byloje kilo ginčas dėl skolos už paslaugas ir prekes.

188.

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas reiškia civilinių teisinių santykių dalyvių apsisprendimą sudaryti sutartį ar ne, taip pat šalių laisvę savanoriškai nustatyti sutarties formą ir turinį, išskyrus, kai tai reglamentuoja imperatyviosios teisės normos ar tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka ir kiti teisės principai. CK 6.192 straipsnyje (sutarties forma) nustatyta, kad sutarties formai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71-1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą. Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str. 1 d.). Sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 str. 2 d.). CK 6.305 str. (pirkimo - pardavimo sutarties samprata) ir 6.311 str. (pirkimo - pardavimo sutarties forma), 6.644 str. (rangos sutarties samprata) bei 6.716 str. (paslaugų sutarties samprata) nenumato specialių reikalavimų pirkimo – pardavimo, paslaugų ir rangos sutarties formai. Tuo tarpu CK 1.93 str. 1 d. nustato, kad įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme. Vadinasi, tokia sutartis gali būti sudaroma ir žodžiu (CK 6.311 str.). Kadangi žodinis susitarimas įstatymui neprieštarauja, jis sukelia tokių santykių dalyviams atitinkamas teises bei pareigas. Žodinės sutarties atveju pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar rangos santykiams atsirasti pakanka prekes perduoti pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui, suteikti paslaugas, atlikti užsakymą ir gautą rezultatą perduoti užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui. Kilus ginčui, ar sutartis buvo sudaryta, t.y. ar prekės perduotos, paslaugos suteiktos, pagamintas daiktas perduotas, tokio fakto įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui.

209.

21Ieškovės atstovas A. D. nurodė, jog tarp šalių 2017 m. sausio 1 d. buvo sudaryta miltelinio dažymo sutartis Nr. DLT 2016/01/01(01) (6 b. l.), pagal kurią ieškovė atsakovės užsakymu įsipareigojo metalo gaminius padengti milteliniu dažymo būdu. Kad minėta sutartis tarp šalių buvo sudaryta, patvirtino ir atsakovės atstovas J. J.. Abi šalys nurodė, jog užsakymai buvo teikiami žodžiu, kaina taip pat buvo derinama žodžiu. Ieškovės atstovas nurodė, jog atsakovei suteikė dažymo paslaugas, išrašė 12 PVM sąskaitų – faktūrų, tačiau minėtų PVM sąskaitų - faktūrų atsakovė neapmokėjo, nors šešias iš jų pasirašė pats atsakovės vadovas J. J.. Iš byloje esančių PVM sąskaitų – faktūrų (68, 79, 84, 86, 93, 95 b. l.) matyti, kad 6 PVM sąskaitas - faktūras: 2017 m. rugpjūčio 4 d. DAZ Nr. 000209, suma 4852,10 Eur (dalis sumos apmokėta, likusi mokėtina suma pagal šią PVM sąskaitą - faktūrą yra 2486,59 Eur); 2017 m. rugpjūčio 7 d. DAZ Nr. 000210, suma 890,59 Eur; 2017 m. rugpjūčio 8 d. DAZ Nr. 000211, suma 1043,63 Eur; 2017 m. rugpjūčio 23 d. DAZ Nr. 000213, suma 2117,50 Eur; 2017 m. rugsėjo 13 d. DAZ Nr. 000217, suma 825,10 Eur; 2017 m. spalio 4 d. DAZ Nr. 000220, suma 1833,31 Eur,- asmeniškai pasirašė pats atsakovės direktorius J. J.. Sprendimo priėmimą dieną visų ieškovo atsakovui pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų apmokėjimo terminai yra suėję. Ieškovės atstovas A. D. nurodė, jog jis, atlikęs darbus ar suteikęs paslaugas, išrašydavo PVM sąskaitą – faktūrą, ją įteikdavo J. J., kuris pats atvykdavo pasirašyti arba jam ją nuveždavo, kad pasirašytų. J. J. teismo posėdyje patvirtino, jog ant minėtų PVM sąskaitų – faktūrų yra būtent jo parašai, tačiau nurodė, jog prekių ir paslaugų negavo, pasirašė, nes pasitikėjo A. D.. Iš pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad jos buvo išrašytos ne tik pagal aukščiau minėtą sutartį už teikiamas miltelinio dažymo paslaugas. Kaip teigė ieškovės atstovas, 2017 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaita – faktūra DAZ Nr. 000209 buvo išrašyta, nes atsakovei buvo pagaminta ir perduota baldinė konstrukcija, minėtą konstrukciją užsakovo užsakymu pagamino pats A. D., kitos PVM sąskaitos – faktūros buvo išrašytos, nes buvo parduotos tam tikros prekės (pvz.: lakštai ir pan.), kurios buvo pirktos iš kitų įmonių, suteiktos transportavimo paslaugos, nes gaminį reikėjo pervežti. Taigi, ieškovė įrodinėjo sutarčių sudarymą PVM sąskaitomis - faktūromis, kurios patvirtintos atsakovės vadovo parašais, tiek jo paties parašais, tiek kitų įmonių išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis, iš kurių buvo įgyjamos prekės ar paslaugos (68-95 b. l.). Jas atsakovė apmokėjo nepilnai (67 b. l.).

2210.

23Pažymėtina, kad teismų praktikoje paprastai pripažįstama, kad PVM sąskaitos – faktūros surašymas, kitai pusei ją pasirašius, patvirtina tam tikrų (pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo, rangos ir pan.) sutartinių santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų, atitinka sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes – kitos šalies pareigą sumokėti už jam nuosavybėn perduotas prekes, suteiktas paslaugas, pagamintą ir perduotą produktą. Tačiau pažymėtina, kad žodinės sutarties sudarymo faktą gali patvirtinti ne tik PVM sąskaitos - faktūros pasirašymas, bet ir kitos leistinumo ir sąsajumo reikalavimus atitinkančios įrodinėjimo priemonės (CPK 177 str.). Todėl bylą nagrinėdamas teismas remiasi šalių paaiškinimais ir kitais šalių teiktais į bylą dokumentais. Ieškovės atstovas A. D. teigė, kad 6 PVM sąskaitas – faktūras pasirašė pats atsakovės vadovas J. J.. J. J. teismo posėdžio metu tai patvirtino, tačiau nurodė, jog minėtų prekių ir paslaugų negavo. Tačiau pažymėtina ir tai, kad UAB „Eugenija“ vadovas J. J., kaip pats nurodė teismo posėdyje, bendrovės vadovu dirba nuo 1990 metų. Būnant bendrovės vadovu nuo 1990 metų iki 2018 metų, jam tikrai ne kartą teko sudaryti įvairius sandorius, beje - ir ne vieną sandorį, todėl jis puikiai žino ir privalo žinoti, kada ir kokį sandorį galima pasirašyti, o kokio – ne, ką reiškia jo padėtas parašas ir kad reikia susipažinti su dokumentu prieš pasirašant, t. y., jis turi būti pakankamai apdairus ir rūpestingas. Be to, jam, kaip verslininkui, keliami didesni rūpestingumo standartai, todėl atsakovės atstovas negali pasiteisinti galimai buvusiu pasitikėjimu ieškovės vadovu, dėl ko teismui patikėti jo argumentu, kad jis minėtų prekių ir paslaugų negavo, bet pasirašė, niekada per daugiau nei metus laiko po PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo nereiškė jokių pretenzijų ieškovei,- nėra jokio pagrindo ir logiško paaiškinimo, todėl atsakovės atstovo nurodyti argumentai, jog jis prekių ir paslaugų negavo, atmestini, kaip nepagrįsti. Iš to darytina išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos žodinės prekių pirkimo – pardavimo, paslaugų ir rangos darbų atlikimo sutartys. Atsakovė teikiamas paslaugas, perduodamas prekes ir darbus priėmė, jokių pretenzijų dėl kokybės ar kainos nei žodžiu, nei raštu nereiškė, ant 6 PVM sąskaitų – faktūrų (7-12 b. l.) pasirašė, su PVM sąskaitose - faktūrose nurodytomis sumomis sutiko. Taip pat pažymėtina, kad rangos darbų (metalinių konstrukcijų gamyba ir pan.) perdavimo – priėmimo akto nesurašymas savaime negali paneigti rangos santykių buvimo. Sutarimo tarp šalių sudarymo faktą patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovė reikalaujamos skolos iki ieškinio pareiškimo teisme neginčijo, priešieškinio šioje byloje nepareiškė. Nors nurodė, kad už kai kurias teiktas dažymo paslaugas buvo paskaičiuotas per didelis tarifas, tačiau kitų dokumentų, patvirtinančių minėtą aplinkybę, į bylą nepateikė. Teismo vertinimu, PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos kainos už miltelinį dažymą atitinka sutartyje sutartą paslaugos kainą (sutarties 2 p.).

2411.

25Įrodžius sandorių sudarymo faktą, vertinama, ar atsakovė savo priešpriešinę prievolę ieškovei – sumokėti už prekes bei paslaugas pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras – įvykdė laiku ir tinkamai. Tokių duomenų atsakovė į bylą nepateikė. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Atsakovė nei teismo posėdyje, nei teismui teikiamuose procesiniuose dokumentuose (atsiliepime) nenurodė argumentų ir nepateikė įrodymų, kurie paneigtų aplinkybes dėl prekių, paslaugų tiekimo atsakovei, dėl skolos skaičiavimo ir jos dydžio nepagrįstumo. Rašytiniai įrodymai – 6 PVM sąskaitos-faktūros, laikytinos pakankamu pagrindu išvadai, kad ieškovė atsakovei pagal aukščiau minėtus 6 griežtos finansinės atskaitomybės dokumentus pardavė juose nurodytas prekes, suteikė paslaugas, perdavė pagamintus darbo rezultatus. Atsakovės atstovas – pats vadovas šiuose dokumentuose raštu patvirtino prekių, paslaugų, galutinio darbo rezultato gavimo faktą, minėtų aplinkybių iki ieškovės ieškinio pareiškimo teisme neginčijo, byloje priešieškinio nereiškė. Remiantis aukščiau paminėtomis teisės normomis bei nustatytomis aplinkybėmis ieškovei iš atsakovės priteistina 9196,72 Eur skolos pagal 6 PVM sąskaitas – faktūras (2017 m. rugpjūčio 4 d. DAZ Nr. 000209, suma 2486,59 Eur; 2017 m. rugpjūčio 7 d. DAZ Nr. 000210, suma 890,59 Eur; 2017 m. rugpjūčio 8 d. DAZ Nr. 000211, suma 1043,63 Eur; 2017 m. rugpjūčio 23 d. DAZ Nr. 000213, suma 2117,50 Eur; 2017 m. rugsėjo 13 d. DAZ Nr. 000217, suma 825,10 Eur; 2017 m. spalio 4 d. DAZ Nr. 000220, suma 1833,31 Eur).

2612.

27Kitas 6 PVM sąskaitas – faktūras (2017 m. gruodžio 1 d. DAZ Nr. 000236, suma 173,49 Eur; 2017 m. gruodžio 28 d. DAZ Nr. 000249, suma 157,17 Eur; 2017 m. gruodžio 28 d. DAZ Nr. 000250, suma 3171,41 Eur; 2018 m. sausio 5 d. DAZ Nr. 000253, suma 1132,08 Eur; 2018 m. sausio 9 d. DAZ Nr. 000256, suma 1179,75 Eur; 2018 m. sausio 17 d. DAZ Nr. 000261, suma 1421,75 Eur (13-18 b. l.)) atsakovei UAB „Eugenija“ išrašė ir pasirašė pats A. D., tuo pat metu būdamas UAB „Dažom LT“ ir UAB „Eugenija“ (nuo 2017-12-01 iki 2018-05-11, 50-57 b. l.) vadovais. Ieškovės atstovas A. D. teismo posėdžio metu nurodė, jog laikotarpiu nuo 2017-12-01 iki 2018-05-11, kol J. J. buvo atliekama operacija ir jis gydėsi, jis buvo ir atsakovės UAB „Eugenija“ direktorius, jis pats atsakovei išrašė aukščiau nurodytas PVM sąskaitas – faktūras, kaip ieškovės vadovas, ir pats pasirašė, nes tai nedraudžiama, J. J. ant minėtų PVM sąskaitų – faktūrų parašų nėra. Atsakovės atstovas J. J. patvirtino, jog tuo laikotarpiu A. D. buvo atsakovės direktorius, o jis gydėsi, jam buvo atliekama operacija, apie minėtas 6 PVM sąskaitas – faktūras jam nieko nėra žinoma, jis jų nematė ir nepasirašė, minėtų prekių ir paslaugų negavo.

2813.

29CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, ir kt. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai. Didžioji dalis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių nustatytos įstatymu (Akcinių bendrovių įstatymas 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1 dalis, 2.87 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.). Pagal šias įstatymų nuostatas įmonės vadovo pareigos yra priskirtinos civilinio teisinio pobūdžio pareigoms - vienvaldiškai veikti bendrovės vardu jos santykiuose su kitais asmenimis, bendrovės ir kitų bendrovės organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai ir kt. CK 2.87 straipsnio 6 dalis numato, kad juridinio asmens organo narys gali sudaryti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka arba juridinio asmens dalyviams, jei juridinio asmens steigimo dokumentai ar atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai aiškiai nenustato kitos informavimo tvarkos.

3014.

31Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių dokumentų (70-78 b. l.) matyti, kad A. D., būdamas vienos įmonės vadovu, sudarė sandorius su pačiu savimi, kaip kitos įmonės vadovu, sandoriai nebuvo pelningi, be to, ieškovės atstovas neįrodinėjo ir neįrodė poreikio tarpininkauti tarp atsakovės ir kitų įmonių prekių, paslaugų teikime, minėtas prekes ir paslaugas galėjo tiesiogiai iš kitų juridinių asmenų įsigyti ir pati atsakovė, netarpininkaujant ieškovei. Nors įstatymas, kaip teigia ir ieškovės atstovas, minėtų sandorių nedraudžia, tačiau numato tam tikrą sąlygą – nedelsiant tinkamai (ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į juridinio asmens organų posėdžio protokolą) informuoti kitus juridinio asmens organus. UAB „Eugenija“ vadovas J. J. nurodė, jog jis nebuvo apie tai informuotas. Be to, A. D. nepateikė į bylą jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog A. D., būdamas vienu metu ieškovės ir atsakovės vadovu, paminėtais veiksmais teisines galias naudodamas nelojaliai (CK 2.87 str. 2d.), sukūrė interesų konflikto situaciją, priimdamas sprendimus parduoti prekes ir teikti paslaugas vienos įmonės vardu kitai įmonei, piktnaudžiaujant suteiktu įgaliojimu, sudarė atsakovei nepelningus sandorius, taip jis pažeidė pareigą juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, neįrodė, jog minėtas prekes ir paslaugas atsakovė iš ieškovės gavo, dėl ko atsakovė neprivalo pagal 6 PVM sąskaitas – faktūras (2017 m. gruodžio 1 d. DAZ Nr. 000236, suma 173,49 Eur; 2017 m. gruodžio 28 d. DAZ Nr. 000249, suma 157,17 Eur; 2017 m. gruodžio 28 d. DAZ Nr. 000250, suma 3171,41 Eur; 2018 m. sausio 5 d. DAZ Nr. 000253, suma 1132,08 Eur; 2018 m. sausio 9 d. DAZ Nr. 000256, suma 1179,75 Eur; 2018 m. sausio 17 d. DAZ Nr. 000261, suma 1421,75 Eur (13-18 b. l.)) su ieškove atsikaityti, todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas.

3215.

33Kadangi atsakovė UAB „Eugenija“ už tiektas prekes, suteiktas paslaugas ar pagamintus ir perduotus darbo rezultatus su ieškove UAB „Dažom LT“ laiku neatsiskaitė, todėl prašo priteisti ieškovei iš atsakovės už uždelstą atsikaityti laikotarpį 5883,15 Eur delspinigių pagal pateiktą paskaičiavimą (20 b. l.). Ieškovės atstovas nurodė, jog tarp šalių 2017 m. sausio 1 d. sudarytos miltelinio dažymo sutarties Nr. DLT 2016/01/01(01) 4.4 punktas numato, jog laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, užsakovas moka 0,2 procentus delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog kito rašytinio susitarimo dėl delspinigių tarp šalių nebuvo. Atsakovo atstovas su tuo nesutinka, prašo netesyboms taikyti ieškinio senatį. Ieškovo atstovas neprieštarauja, jog delspinigiai būtų priteisti už 180 dienų.

3416.

35Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko), dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). <...> taikant sutartinę atsakomybę siekiama užtikrinti, kad nukentėjusioji šalis atsidurtų tokioje padėtyje, kurioje ji būtų, jei būtų tinkamai įvykdyta sutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-210-969/2018).

3617.

37CK 6.72 straipsnis numato, jog susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Šalys 2017 m. sausio 1 d. sudarė miltelinio dažymo sutartį Nr. DLT 2016/01/01(01), kurios 4.4 punktas numato netesybas. Kaip nurodė ieškovės atstovas, kito susitarimo dėl netesybų tarp šalių sudaryta nebuvo. Todėl nesant kito susitarimo dėl netesybų (delspinigių), atsakovui delspinigiai šioje byloje gali būti skaičiuojami tik už suteiktas miltelinio dažymo paslaugas, t. y. pagal PVM sąskaitas – faktūras: 2017 m. rugpjūčio 7 d. DAZ Nr. 000210, suma 890,59 Eur; 2017 m. rugsėjo 13 d. DAZ Nr. 000217, suma 825,10 Eur; 2017 m. spalio 4 d. DAZ Nr. 000220, suma 96,00 Eur. Už parduotas prekes, pagamintus ir perduotus darbo rezultatus, transporto paslaugas delspinigiai negali būti skaičiuojami, nes dėl jų nėra rašytinio susitarimo.

3818.

39Be to, atsakovo atstovas netesyboms prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovo atstovas neprieštaravo, nurodydamas, jog delspinigiai būtų priteisti už 180 dienų. Reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs. Daugiau kaip už šešis mėnesius tokiu atveju delspinigius galima priteisti, jeigu ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra atnaujinamas, jeigu skolininkas neprašo taikyti ieškinio senaties termino, taip pat jeigu bendra tvarka pareiškiamas ieškinys (ar papildomas ieškinys toje pačioje byloje) dėl delspinigių priteisimo už naują laikotarpį. Kadangi atsakovė uždelsė atsiskaityti su ieškove pagal PVM sąskaitas – faktūras: 2017 m. rugpjūčio 7 d. DAZ Nr. 000210, suma 890,59 Eur; 2017 m. rugsėjo 13 d. DAZ Nr. 000217, suma 825,10 Eur; 2017 m. spalio 4 d. DAZ Nr. 000220, suma 96,00 Eur, atsakovei prašant ir ieškovei sutinkant, taikytinas ieškinio senaties terminas delspinigiams, delspinigiai ieškovei iš atsakovės priteistini už 180 dienų ir sudaro 652,20 Eur (320,60 Eur + 297,04 Eur + 34,56 Eur).

4019.

41Be to, ieškovė prašo iš atsakovės 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti buvo praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 2 d.).

4220.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios priskirtinos kompensuojamosioms palūkanoms. Kita procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą ir teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014; 2014 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014; 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015; kt.).

4421.

45Procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga nustatyta įstatyme: pirmiau minėta, kad procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylos iškėlimo momentu laikomas teisėjo rezoliucijos priėmimo momentas (CPK 137 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad nors pareiga mokėti procesines palūkanas yra nustatyta įstatymo, procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant kreditoriaus prašymui jas skaičiuoti. Taigi, procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014; 2014 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014; kt.).

4622.

47Kadangi atsakovė UAB „Eugenija“ terminą įvykdyti piniginę prievolę praleido, ji privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos – 9848,92 Eur, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo dienos, t. y. 2018-05-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

4823.

49Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies – apie 44 procentus, ieškovei iš atsakovės pagal įstatymą priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai atmestų (CPK 93 str. 2 d.). Nustatytina, jog ieškovės UAB „Dažom LT“ patirtos 44 proc. bylinėjimosi išlaidos sudaro 898,00 Eur: 238,00 Eur (540,00 x 44 proc. = 238,00 Eur) žyminio mokesčio ir 660,00 Eur (660,00 x 44 proc. = 660,00 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (23, 24-25, 102-103 b. l.). Atsakovės UAB „Eugenija“ patirtos 56 proc. bylinėjimosi išlaidos sudaro 280,00 Eur (500,00 Eur x 56 proc. = 280,00 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šalys teikė procesinius dokumentus (ieškinį, atsiliepimą į ieškinį, prašymus), naudojosi advokatų teisinės pagalbos paslaugomis, advokatų atstovavimo išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20, TAR, 2015, Nr. 2015-03968) įtvirtintus užmokesčio už advokato pagalbą dydžius, suteiktos teisinės pagalbos mastą, taip pat byloje spręstų klausimų faktinį ir teisinį sudėtingumą bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, šalys minėtų išlaidų dydžio neginčijo (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.), todėl jos priteistinos. Atlikus priešpriešinį ieškovei ir atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos: ieškovei iš atsakovės priteistinos 618,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

5024.

51Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių valstybei nepriteistinos, nes jos kiekvienai šaliai jas paskirsčius dalimis, neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“.

5225.

53Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi (31-33 b. l.) byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės UAB „Eugenija“ turto ir piniginių lėšų areštas, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, teismo sprendimui įsiteisėjus sumažinant taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 9848,92 Eur iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 2 d.).

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

55Ieškinį tenkinti iš dalies.

56Priteisti ieškovei UAB „Dažom LT“, juridinio asmens kodas 304159241, iš atsakovės UAB „Eugenija“, juridinio asmens kodas 175605975, 9196,72 Eur (devynių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt šešių eurų, 72 ct) skolą, 652,20 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų, 20 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 9848,92 Eur nuo bylos iškėlimo dienos, t. y. 2018-05-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 618,00 (šešių šimtų aštuoniolikos eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

57Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

58Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Eugenija“, juridinio asmens kodas 175605975, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą 22315,49 Eur sumai palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus - sumažinti taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastą – atsakovės UAB „Eugenija“, juridinio asmens kodas 175605975, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą 9848,92 Eur sumai palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

59Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Dažom LT“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo... 6. 2.... 7. Ieškovės atstovas direktorius A. D. teismo posėdžio metu ieškinį... 8. 3.... 9. Ieškovės atstovas advokatas A. D. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 10. 4.... 11. Atsakovės atstovas direktorius J. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 12. 5.... 13. Atsakovės atstovė advokatė I. K. palaikė atstovaujamąjį, su ieškiniu... 14. 6.... 15. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad tarp ieškovės UAB „Dažom LT“... 16. 7.... 17. Ieškovė prašo minėtas sumas priteisti iš atsakovės, kuri, nors ir... 18. 8.... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnyje... 20. 9.... 21. Ieškovės atstovas A. D. nurodė, jog tarp šalių 2017 m. sausio 1 d. buvo... 22. 10.... 23. Pažymėtina, kad teismų praktikoje paprastai pripažįstama, kad PVM... 24. 11.... 25. Įrodžius sandorių sudarymo faktą, vertinama, ar atsakovė savo... 26. 12.... 27. Kitas 6 PVM sąskaitas – faktūras (2017 m. gruodžio 1 d. DAZ Nr. 000236,... 28. 13.... 29. CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 30. 14.... 31. Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių dokumentų (70-78 b. l.) matyti,... 32. 15.... 33. Kadangi atsakovė UAB „Eugenija“ už tiektas prekes, suteiktas paslaugas ar... 34. 16.... 35. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir... 36. 17.... 37. CK 6.72 straipsnis numato, jog susitarimas dėl netesybų turi būti... 38. 18.... 39. Be to, atsakovo atstovas netesyboms prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovo... 40. 19.... 41. Be to, ieškovė prašo iš atsakovės 6 procentų dydžio metinių procesinių... 42. 20.... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 44. 21.... 45. Procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga nustatyta įstatyme:... 46. 22.... 47. Kadangi atsakovė UAB „Eugenija“ terminą įvykdyti piniginę prievolę... 48. 23.... 49. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies – apie 44 procentus, ieškovei iš... 50. 24.... 51. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių valstybei nepriteistinos,... 52. 25.... 53. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 55. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 56. Priteisti ieškovei UAB „Dažom LT“, juridinio asmens kodas 304159241, iš... 57. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 58. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi... 59. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...