Byla e2-1788-273/2016
Dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vilkauja“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Roplastistus“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Antaninai Antonenko, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vilkauja“ direktoriui L. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, nagrinėdama civilinę bylą dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vilkauja“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Roplastistus“ bankroto byloje,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vilkauja“ pateikė teismui ieškinį prašydama: 1) priteisti iš atsakovės BUAB „Roplastitus“ 5 785,64 Eur avansą; 2) 1 401,76 Eur išlaidų už projektą bei 127,55 Eur išlaidų už medžiagas, 1 539,03 Eur delspinigių; 3) pripažinti UAB „Roplastitus“ ir UAB „Vilkauja“ 2014 m. gruodžio 8 d. darbų priėmimo-perdavimo aktą dalyje dėl 2-5 punkte įtrauktų darbų negaliojančiu.

3Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovės ieškinio reikalavimai perduoti nagrinėti BUAB „Roplastitus“ bankroto byloje Nr. eB2-952-273/2016, todėl yra sprendžiamas ginčijamo UAB „Vilkauja“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas BUAB „Roplastitus“ bankroto byloje.

4Pareiškėja UAB „Vilkauja“ prašė patvirtinti 8 853,98 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, susidedantį iš 5 785,64 Eur avanso, 1 401,76 Eur išlaidų už projektą bei 127,55 Eur išlaidų už medžiagas, 1 539,03 Eur delspinigių, pripažinti UAB „Roplastitus“ ir UAB „Vilkauja“ 2014 m. gruodžio 8 d. darbų priėmimo-perdavimo aktą dalyje dėl 2-5 punkte įtrauktų darbų negaliojančiu. Nurodė, kad 2014 m. kovo 18 d. tarp UAB „Roplastitus“ ir UAB „Vilkauja“ buvo sudaryta Genrangos sutartis Nr. 18032014-1, pagal kurią UAB „Roplastitus“ įsipareigojo pagaminti, sukomplektuoti ir sumontuoti karkasinį pastatą pagal pridedamą gaminių specifikaciją, o UAB “Vilkauja“ įsipareigojo apmokėti pagal sutartį. Remiantis šios sutarties 2.1.8 punktu UAB “Roplastitus“ įsipareigojo pateikti užsakovui techninį projektą su pagrindiniais konstrukcijos mazgais, parengtą atestuoto architekto. Vykdydama šią sutartį 2014 m. kovo 20 d. UAB „Vilkauja“ pervedė UAB „Roplastitus“ 26 200 Lt avansą. Pagal sutarties priedą Nr. 3 UAB „Roplastitus“ įrengė pamatus, dėl ko UAB „Vilkauja“ 2014 m. gruodžio 15 d. pervedė antrąją 74 000 Lt įmoką pagal sutartį. 2014 m. gruodžio 8 d. šalys pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktas, į kurį buvo įtrauktos ir medžiagos tolesnei pastato statybai, nors realiai UAB „Roplastitus“ jų dar nebuvo įgijusi ir jų užsakovui nebuvo perdavusi. Kadangi pagal sutartį darbai turėjo būti užbaigti iki 2015 m. kovo 5 d., tačiau jie nebuvo užbaigti, 2015 m. gruodžio 7 d. raštu UAB „Vilkauja“ vienašališkai nutraukė sudarytą sutartį su UAB „Roplastitus“. Pagal pareiškėjos 2014 m. lapkričio 28 d. sąmatą, UAB „Roplastitus“ gavo 5 785,64 Eur avanso daugiau, negu atliko darbų pagal sutartį. Pagal sutartį buvo sutarta, kad UAB „Roplastitus“ atliks darbų už 42 052, 83 Eur, pati pareiškėja atliko darbų už 23 234,29 Eur su PVM, o avansu UAB „Roplastitus“ buvo pervesta 100 200 Lt (29 019,92 Eur). Pareiškėjos 5 785,64 Eur grąžintiną sumą sudaro skirtumas tarp UAB „Roplastitus“ pervesto avanso ir pareiškėjos pačios atliktų darbų sumos. Pareiškėjos nuomone, į kreditorinio reikalavimo sumą turi būti įtraukta 1 401,76 Eur (4 840 Lt) suma, pareiškėjos sumokėta projektuotojui UAB „Statybų lyga“ pagal 2014 m. birželio 12 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 2014/06/12 už parengtą projektą, kurį savo lėšomis ir darbu turėjo parengti UAB „Roplastitus“. Pareiškėjos nuomone, į kreditorinį reikalavimą turi būti įtraukta 1 539,03 Eur delspinigių suma. Pareiškėjas 2014 m. kovo 18 d. Genrangos sutarties 5.3 punkte 0,02 procento dydžio delspinigių nuo sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuoja nuo 42 052,82 Eur sumos už 183 dienas. Vykdant statybos rangos darbus, kuriuos rangovas turėjo atlikti savo medžiagomis, iš pareiškėjos parduotuvės buvo duotos 127,55 Eur prekių, už kurias nebuvo atsiskaityta. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 8 d. darbų priėmimo-perdavimo aktas dalyje dėl 2-5 punkte įtrauktų darbų neatitinka tikrovės ir šis aktas yra apsimestinis, nes šalys realiai susitarė dėl avansinio mokėjimo už medžiagas, kurias UAB „Roplastitus“ tik ketino įgyti. Pareiškėja pateikė prašymą grąžinti pareiškėjai už ieškinį sumokėtą 203 Eur žyminį mokestį bei priteisti iš BUAB „Roplastitus“ 750 Eur išlaidoms advokato pagalbai apmokėti. Posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė pareikštus reikalavimus.

5Atsiliepime UAB „Roplastitus“ bankroto administratorius MB „Versluvis.lt“ su pareiškėjos reikalavimais sutiko iš dalies: administratorius sutiko su 5 785,64 Eur reikalavimu, nesutiko su 1 401,76 Eur reikalavimo dalimi, kadangi jo nuomone, ši suma turi būti įskaičiuota į 5 785,64 Eur UAB „Roplastitus“ neatliktų darbų pagal sutartį sumą. Administratorius taip pat nesutiko su 1 539,03 Eur delspinigių suma. Nurodė, kad delspinigiai turi būti skaičiuojami ne nuo visos objekto kainos, o nuo neatliktų darbų vertės, t. y. nuo 5 785,64 Eur. Bankroto administratoriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 26 str. 1 d., kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto bylos (c. b. Nr. eB2-952-273/2016) duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartimi UAB „Roplastitus“ iškelta bankroto byla. 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pareiškėjos 8 853,98 Eur dydžio reikalavimas susideda iš 5 785,64 Eur grąžintinos sumos, skirtumo tarp avanso ir atliktų darbų sumos (29019,93-23234,29), 1 401,76 Eur išlaidų už projektą bei 127,55 Eur išlaidų už medžiagas, 1 539,03 Eur delspinigių. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjos UAB „Vilkauja“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Roplastitus“ yra kildinamas iš šalių 2014 m. kovo 18 d. sudarytos Genrangos sutarties Nr. 18032014-1 (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 1 p. UAB „Roplastitus“ įsipareigojo pagaminti, sukomplektuoti ir sumontuoti karkasinį pastatą pagal pridedamą gaminių specifikaciją, o UAB „Vilkauja“ įsipareigojo apmokėti pagal Sutartį 123 400 Lt (42 052, 83 Eur) su PVM, (Sutarties 3.1 p.). Darbai pagal Sutartį turėjo būti pradedami vykdyti po 5 darbo dienų nuo avanso gavimo dienos ir įvykdomi per 50 darbo dienų (Sutarties 4.1 p.).Vykdydama šią sutartį 2014 m. kovo 20 d. UAB „Vilkauja“ pervedė UAB „Roplastitus“ 26 200 Lt avansą, 2014 m. gruodžio 15 d. pervedė antrąją 74 000 Lt avanso dalį. 2014 m. gruodžio 8 d. šalys pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą. 2015 m. gruodžio 7 d. raštu UAB „Roplastitus“ vienašališkai nutraukė sudarytą sutartį su UAB „Roplastitus“ Tarp šalių nėra ginčo, kad darbai pagal Sutartį turėjo būti užbaigti iki 2015 m. kovo 5 d., nėra ginčo dėl vienašališko pareiškėjos Sutarties nutraukimo teisėtumo. Šalys neginčija aplinkybės, kad pareiškėja pagal Sutartį UAB „Roplastitus“ pervedė 29 019,93 Eur (100 200 Lt). Bankroto administratorius sutinka su pareiškėjos 5 785,64 Eur reikalavimo dalimi. Atsižvelgiant į tai, laikytinas įrodytu pareiškėjos teiginys, jog iš 29 019,93 Eur vertės darbų, nurodytų 2014 m. gruodžio 8 d. šalių pasirašytame darbų priėmimo-perdavimo akte yra faktiškai atlikta darbų už 23 234,29 Eur su PVM. Nustatytų aplinkybių pagrindu 2014 m. gruodžio 8 d. darbų priėmimo-perdavimo akto dalis dėl 2-5 punkte įtrauktų darbų pripažintina negaliojanti, o 5 785,64 Eur skirtumą (29019,93-23234,29) tarp avansu pervestos sumos ir atliktų darbų vertės, kurio neginčija administratorius, yra pagrindas įtraukti į tvirtinamo pareiškėjos UAB „Vilkauja“ kreditorinio reikalavimo sumą.

8Bankroto administratorius nesutinka su 1 401,76 Eur išlaidų už projektą įtraukimu į kreditorinio reikalavimo sumą, motyvuodamas tuo, jog ši suma turėjo būti skaičiuota į 5 785,64 Eur sumą. Pagal Sutarties 2.1.8 p. pateikti techninį projektą privalėjo genrangovas t. y. UAB „Roplastitus“. Iš pareiškėjos pateikto 2014 m. rugpjūčio 6 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto ir 2014 m. birželio 12 d. pareiškėjos ir UAB „Statybų lyga“ sudarytos projektavimo darbų sutarties matyti, kad projektavimo darbus už 4 840 Lt ( 1 401,76 Eur) atliko UAB „Statybų lyga“, o ne UAB „Roplastitus“. Teismui nepateikta rašytinių įrodymų, kad pareiškėja sumokėjo UAB „Roplastitus“ už projektavimo darbus. Iš pridėtos 2014 m. lapkričio 28 d. sandėlio su gamybinėmis patalpomis, Vienybės g. 63, Vilkaviškyje sąmatos 42 052,82 Eur su PVM sumai, t. y. pagal Sutartį atliktų darbų sumai, matyti, kad projektavimo darbai nėra įtraukti į sąmatą. 2014 m. gruodžio 8 d. Darbų perdavimo-priėmimo akte 29 019,93 Eur sumai, tarp atliktų darbų taip pat nėra nurodyti projektavimo darbai. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms laikytina, kad pareiškėja 1 401,76 Eur UAB „Statybų lyga“ sumokėtos sumos neturi teisės reikalauti iš UAB „Roplastitus“, todėl pareiškėjos reikalavimas dalyje dėl 1 401,76 Eur reikalavimo patvirtinimo netenkintinas.

9Sutarties 5.3 punkte numatyta, kad genrangovas, nevykdydamas Sutarties nurodytų pareigų, moka užsakovui 0,02 % delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną, o ne nuo neatliktų darbų vertės, kaip nurodė administratorius. Sutarties kaina yra 42 052, 83 Eur. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Roplastitus“ neįvykdė Sutartimi nustatytos pareigos ir neperdavė pareiškėjai pastatyto Sutarties objekto. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Šalys dėl delspinigių susitarė laisva valia, abi šalys yra juridiniai asmenys. Nustatytas delspinigių tarifas dydis 0,02 % nėra aiškiai per didelis. Pareiškėja pagrįstai skaičiuoja delspinigius už 183 d. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjos reikalavimas dėl 1 539,03 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl ši suma įtrauktina į tvirtinamo UAB „Vilkauja“ kreditorinio reikalavimo sumą.

10Į pareiškėjos kreditorinio reikalavimo sumą įtrauktina 127,55 Eur UAB „Roplastitus“ įsiskolinimas. Minėtas UAB „Roplastitus“ įsiskolinimas yra pagrįstas 2015 m. rugsėjo 18 d. sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. VKA20150918. Bankroto administratorius įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Roplastitus“ šią sąskaitą apmokėjo, nepateikė.

11Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad yra pagrindas patvirtinti 7 452,22 Eur (5785,64+1539,03+127,55) UAB „Vilkauja“ kreditorinį reikalavimą UAB „Roplastitus“ bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.), kitoje dalyje dėl 1 401,76 Eur reikalavimo patvirtinimo pareiškėjos prašymas netenkintinas.

12Pareiškėja prašė priteisti iš UAB „Roplastitus“ 750 Eur išlaidas advokato pagalbai atlyginti. Iš pateikto į bylą 2016 m. gegužės 13 d. advokato išlaidų pagrindimo matyti, kad 500 Eur pareiškėja sumokėjo už ieškinio parengimą, 70 Eur už konsultaciją, 30 Eur už dokumentų rinkimą ir 150 Eur už pretenzijos dėl sutarties nutraukimo parengimą. Teismo vertinimu tik 500 Eur išlaidos už ieškinio parengimą laikytinos patirtomis šioje byloje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Įvertinus tai, jog pareiškėja prašė patvirtinti 8 853,98 Eur dydžio finansinį reikalavimą, o buvo patvirtintas 7 452,22 Eur kreditorinis reikalavimas, taigi, buvo patenkinta 84 procentai (7452,22/8853,98x100) jos pareikšto prašymo dalis. Atsižvelgiant į tai pareiškėjai priteistina 420 Eur (500x84%) advokato pagalbos išlaidoms apmokėti iš BUAB „Roplastitus“ administravimui skirtų lėšų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

13Pareiškėja CPK 83 str. 1 d. 9 p. pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl jos sumokėtas 203 Eur žyminis mokestis grąžintinas pareiškėjai (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkauja“ 7 452,22 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Roplastitus“ bankroto byloje.

16Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Vilkauja“ (į. k. 185232097) iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Roplastitus“ (į. k. 135987182) 420,00 Eur (keturis šimtus dvidešimt eurų) advokato pagalbos išlaidoms atlyginti, mokėtinų iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Roplastitus“ bankroto administravimui skirtų lėšų.

17Gražinti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Vilkauja“ (į. k. 185232097) 203,00 Eur (du šimtus tris eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. sausio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 10194 per „Swedbank“, AB. Žyminį mokestį remdamasi šia nutartimi grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai