Byla 2S-1305-324/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvios investicijos“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-2247-285/2014 pagal A. A. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 1 d. nutartimi A. A. iškėlė bankroto bylą.

42013 m. lapkričio 11 d. UAB „Progresyvios investicijos“ padavė prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ir nutraukti A. A. bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Progresyvios investicijos“ reikalavimas A. A. atsirado šiam su pradiniu A. A. kreditoriumi Soloventure Inc. 2008 m. gruodžio 31 d. sudarius 1 587 310 JAV dolerių dydžio reikalavimo teisių paleidimo sutartį. Pradinio kreditoriaus Soloventure Inc. reikalavimo teisė į A. A. atsirado Jungtinių Valstijų Šiaurės Ilinojaus apygardos rytų apylinkės bankroto bylų teismui 2009 m. sausio 8 d. priėmus sprendimą byloje Nr. 08 B 10655. Minėtas teismo sprendimas pripažintas vykdytinu Lietuvos Respublikoje Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartimi. A. A. bankroto bylos iškėlimo proceso metu galbūt tikslingai nurodė, jog jo kreditorius yra ne UAB „Progresyvios investicijos“, o Jungtinėse Amerikos Valstijose registruota Soloventure Inc. A. A. negalėjo būti nežinoma, jog pradinio kreditoriaus Soloventure Inc. reikalavimo teises perėmė dabartinis jo kreditorius UAB „Progresyvios investicijos“, nes vykusių procesų metu pripažįstant kreditoriaus reikalavimo teisę, A. A. juose tiesiogiai dalyvavo. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte viena iš fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo sąlygų yra paaiškėjimas, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus ir pan. Šiuo atveju neteisingo kreditoriaus nurodymas, juo labiau sąmoningas ir tikslingas tokių veiksmų atlikimas, laikytinas melagingos informacijos pateikimu, ko pasėkoje vien šiuo pagrindu A. A. bankroto byla nutrauktina. Be to, A. A., kaip fiziniam asmeniui, 2008 m. balandžio 29 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo inicijuota bankroto procedūra. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų. Kadangi A. A. bankroto byla negalėjo būti iškelta, ją iškėlus, ji privalo būti nutraukta.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi atmetė UAB „Progresyvios investicijos“ prašymą nutraukti A. A. bankroto bylą, įtraukė UAB „Progresyvios investicijos“ į bylą trečiuoju asmeniu, nereiškiančių savarankiškų reikalavimų, patenkino A. A. bankroto administratoriaus prašymą patvirtinti A. A. kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Nustatė, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose A. A. buvo pradėta bankroto procedūra. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog Lietuvos apeliacinis teismas būtų pripažinęs ir leidęs vykdyti užsienio teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo A. A., todėl nebuvo pagrindo taikyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto reikalavimus ir atsisakyti kelti A. A. bankroto bylą. Sprendė, kad A. A. įvykdė FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą visiems kreditoriams raštu pranešti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes apie tai pranešė pirminiam kreditoriui Soloventure Inc. Konstatavo, kad teismui nepateikta jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti A. A. sąžiningumu. Įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, padarė išvadą, kad nėra įstatyminio pagrindo nutraukti A. A. bankroto bylą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu UAB „Progresyvios investicijos“ nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

9Nepagrįstas aiškinimas, jog Jungtinių Amerikos Valstijų teismo sprendimas turėjo būti pripažintas Lietuvoje, ignoruota aplinkybė, jog teismo sprendimu, kuriuo A. A. iškelta bankroto byla, nereikalaujama priverstinio vykdymo Lietuvos Respublikoje. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte nurodyta sąlyga „nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų“ nepateikia nuorodos į tai, pagal kokios valstybės teisę turėtų ar galėtų būti įvykęs procesas dėl bankroto bylos iškėlimo. A. A. iniciatyva 2008 m. balandžio 29 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose jam buvo pradėtas bankroto procesas Nr. 08-10655. Jungtinėse Amerikos Valstijose A. A. bankroto byla buvo išnagrinėta 2009 m. balandžio 24 d. ir A. A. suteiktas atleidimas pagal Jungtinių Valstijų Kodekso (Bankroto Kodekso) 11 dalies 727 straipsnį. Remiantis A. A. atleidimo dokumentu bei prie jo esančiu aiškinamuoju raštu, minėtas įsakymas pašalina teisinę A. A. prievolę sumokėti skolą, nuo kurios jis atleidžiamas, bei draudžia bet kokius bandymus gauti iš A. A. atleistas skolas, t. y. A. A. pripažintas bankrutavusiu. Minėtu sprendimu konstatuojamas asmens teisinis statusas, jam taikytinos teisės atžvilgiu. Aplinkybė, jog A. A. iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvyko į Lietuvos Respubliką, nekeičia jo atžvilgiu įvykusių juridinių faktų, todėl pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, turėjo pakankamą pagrindą konstatuoti A. A. atžvilgiu įvykusį juridinį faktą, t. y. jo atžvilgiu Jungtinėse Amerikos Valstijose užsibaigusią bankroto bylą. Darytina išvada, jog A. A. bankroto teisė įgyvendinta Jungtinėse Amerikos Valstijose. A. A. melagingai teigia, esą nepamena bankroto proceso eigos, kadangi bankroto procese dalyvavo tiesiogiai, t. y. teikė peticiją dėl bankroto bylos iškėlimo, joje deklaravo savo finansinius bei kitus įsipareigojimus, tiesiogiai dalyvavo administratorių vedamuose kreditorių susirinkimuose, taip pat negalėjo nežinoti apie įsipareigojimų pradiniam kreditoriui Soloventure Inc. priteisimo aplinkybes.

10Neatsižvelgta į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką panašioje byloje. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2012, spręsdamas kilusį ginčą dėl priimtos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla fiziniam asmeniui, kvalifikavimo, pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje, konstatavo, jog „esminė teismų sprendimų bankroto bylose pripažinimo taisyklė – šie teismo sprendimai pripažįstami visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje“. Nors nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje buvo sprendžiamas Europos Sąjungos reglamentų taikymas, tačiau iš suformuotų teisės aiškinimo taisyklių akivaizdu, jog asmens teisinis statusas buvo nustatomas pagal jo atžvilgiu sprendimą priėmusios valstybės teisę. Atkreipdamas dėmesį į esminį skirtumą tarp šios ir Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėtos bylos, nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas kitos valstybės teismo sprendimo pripažinimo klausimas, tikslu jį įvykdyti. Šioje byloje nėra reikalaujama Jungtinių Amerikos Valstijų teismo sprendimo vykdymo. Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimo buvimo faktas yra svarbus tik kaip faktinė aplinkybė FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto prasme.

11Prašo panaikinti nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir nutraukti A. A. bankroto bylą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą A. A. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Progresyvios investicijos“ nelaikytinas A. A. kreditoriumi FABĮ 24 straipsnio prasme, nes teismo nutartis, kuria yra patvirtintas trečiojo asmens finansinis reikalavimas, yra apskųsta paties trečiojo asmens atskiruoju skundu. FABĮ 5 straipsnio nuostatos yra taikomos sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, bet ne dėl nutraukimo. Teismas gali priimti nutartį nutraukti jau iškeltą bankroto bylą tik FABĮ 10 straipsnio pagrindu. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta įrodymų, galinčių patvirtinti FABĮ 10 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimą. Trečiasis asmuo, siekdamas įrodyti aplinkybę, kad A. A. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo iškelta bankroto byla, turėjo pateikti kompetentingos instancijos teismo sprendimą ar kitą procesinį dokumentą, kurio pagrindu būtų galima padaryti išvadą, kad A. A. buvo iškelta bankroto byla, tačiau nepateikė tokių dokumentų. Trečiasis asmuo pateikė Jungtinių Valstijų Bankroto teismo 2009 m. balandžio 24 d. skolininko atleidimo raštą ir pažymą apie įteikimą su vertimu į lietuvių kalbą, tačiau šie dokumentai ne tik nepagrindžia trečiojo asmens teiginių, bet net negali būti vertinami, nes pateikti dokumentai neatitinka CPK 114 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi nebuvo patvirtinti dokumentus išdavusios institucijos (Jungtinių Valstijų Bankroto teismo), 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybės išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, kadangi dokumentai nėra apostilizuoti, be to, jie niekaip nepagrindžia aplinkybės, kad A. A. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo iškelta bankroto byla, kadangi nėra aišku, kokia tvarka nurodytoje valstybėje vyksta nemokumo procedūros, ar joje nustatytas fizinių asmenų bankroto bylų reglamentavimas atitinka Lietuvoje nustatytą reglamentavimą. Trečiojo asmens nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis negali būti taikoma nagrinėjamu atveju, nes teismui yra pateikti ir vertinami galimai Jungtinių Amerikos Valstijų institucijų pateikti dokumentai, kuriems netaikomas Europos Sąjungos Tarybos 2000 m. gegužės 29 d. reglamentas Nr. 1346/2000 dėl bankrotų bylų. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas negalėjo nagrinėti analogiškos bylos (dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo), nes paminėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo metu Lietuvoje dar negaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymas.

13Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas trečiojo asmens prašymas nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstu pripažįsta atskirojo skundo argumentą, jog Jungtinių Amerikos Valstijų teismo sprendimui dėl bankroto bylos iškėlimo nereikalingas pripažinimas.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs dėl to, kokią reikšmę turi užsienio valstybės teismo sprendimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje institutas – užsienyje priimto teismo sprendimo pripažinimas reiškia, kad jo teisiniai padariniai yra išplečiami į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pripažįstami konkretūs to teismo sprendimo sukeliami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDS Borjomi Beverages Co. ir kt., bylos Nr. 3K-3-191/2011). Užsienio valstybių teismų, taip pat kitų valstybės institucijų (išskyrus Europos Sąjungos valstybių narių) priimtų sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka yra nustatyta CPK 809–817 straipsniuose. Pagal CPK 810 straipsnį, įtvirtinantį teisės normų konkurencijos taisyklę, taikomą nagrinėjant užsienio valstybių teismų sprendimų pripažinimo Lietuvos Respublikoje klausimus, užsienio teismų sprendimai yra pripažįstami tarptautinių sutarčių pagrindu, nesant sutarties – CPK 810 straipsnyje nustatytomis sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo Afin Leasing AG prašymą, bylos Nr. 3K-3-304/2012). Kadangi Lietuvos Respublika ir Jungtinės Amerikos Valstijos nėra sudariusios tarptautinių dvišalių sutarčių dėl teisinių santykių ir teisinės pagalbos civilinėse byloje, civilinės bylos dėl Jungtinės Amerikos Valstijos teismo nutarties ar sprendimo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimui taikomos CPK nuostatos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pareiškėjų A. R. ir I. R. prašymą, bylos Nr. 2T-12/2014). Remiantis šia aukštesnės instancijos teismų praktika, konstatuotina, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo tam, kad jis Lietuvoje įgytų teisinę galią, turi būti pripažintas pagal CPK nustatytas taisykles, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nesant duomenų, kad Lietuvos apeliacinis teismas būtų pripažinęs ir leidęs vykdyti užsienio teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo A. A., nebuvo pagrindo taikyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto reikalavimus ir atsisakyti kelti jam bankroto bylą.

19Apeliantės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2012, apeliacine tvarka vertinamu atveju nėra aktuali, kadangi ši nutartis savo ratio decidendi skiriasi nuo nagrinėjamo atvejo. Paminėtoje byloje aktualus buvo 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, kurio 16 straipsnyje nustatyta esminė teismų sprendimų bankroto bylose pripažinimo taisyklė, t. y., kad teismo sprendimai iškelti bankroto bylą pripažįstami visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. Darytina išvada, kad automatinio sprendimų pripažinimo principas taikomas tik Europos Sąjungos valstybių narių sprendimams, o tam, kad Lietuvoje galią įgytų kitose valstybėse priimtas sprendimas iškelti bankroto bylą, jis turi būti pripažintas.

20Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 1 d. nutartimi A. A. iškėlė bankroto... 4. 2013 m. lapkričio 11 d. UAB „Progresyvios investicijos“ padavė prašymą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi atmetė UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu UAB „Progresyvios investicijos“ nurodo, jog nutartis... 9. Nepagrįstas aiškinimas, jog Jungtinių Amerikos Valstijų teismo sprendimas... 10. Neatsižvelgta į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką panašioje byloje.... 11. Prašo panaikinti nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir nutraukti A. A.... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą A. A. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad... 13. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas trečiojo asmens... 17. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstu pripažįsta atskirojo skundo... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs dėl to,... 19. Apeliantės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d.... 20. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 22. palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį....