Byla 3K-3-191/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko, Sigito Gurevičiaus (pranešėjas) ir Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N. V. ir A. J. kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 22 d. nutarties peržiūrėjimo, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje 2010 m. kovo 26 d. Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teismo sprendimą, kuriuo jam iš atsakovo BUAB „Accuratus“ priteistos lėšos, ir pagal A. J. prašymą įtraukti jį į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, bei sustabdyti bylos nagrinėjimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Prašymų esmė

42010 m. birželio 21 d. pareiškėjas IDS Borjomi Beverages Co. N.V. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje 2010 m. kovo 26 d. Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teismo sprendimą, kuriuo jam iš atsakovo UAB ,,Accuratus“ priteista skola, nuostolių atlyginimas ir netesybos.

5Atsiliepime į pareiškėjo prašymą atsakovas BUAB „Accuratus“ iš dalies sutiko su prašymu, t. y. dėl pripažinimo ir leidimo vykdyti Gruzijos Respublikos teismo sprendimo dalį, kuria iš jo pareiškėjui priteista 110 781,79 JAV dol. nuostolių dėl pavėluoto lėšų pervedimo 2007 m., 991 752 eurų skola už prekes, 8612 eurų nuostolių dėl prekių kredito limitų pažeidimo 2008 m., 49 140 eurų netesybų už pavėluotus mokėjimus 2008 m.; dėl kitos teismo sprendimo dalies, kuria iš jo pareiškėjui priteista 1 194 645 JAV dol. nuostolių dėl 2007 m. negautų pajamų, 481 913 eurų nuostolių dėl 2008 m. pardavimo plano neįvykdymo, 500 000 eurų nuostolių dėl „Borjomi“ prekės ženklo įvaizdžio sugadinimo ir žalos gerai bendrovės reputacijai, prašo Gruzijos Respublikos teismo sprendimo nepripažinti.

62010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas A. J. atsiliepimas į pareiškėjo prašymą pripažinti Gruzijos Respublikos teismo sprendimą ir leisti jį vykdyti. Atsiliepime A. J. nurodė, kad iki bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Accuratus“ jis buvo šios bendrovės vadovas ir jam nuosavybės teise priklauso 50 proc. BUAB „Accuratus“ akcijų, todėl jis yra suinteresuotas šios bylos baigtimi. Jis prašė įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje ir sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal BUAB ,,Accuratus“ ieškinį atsakovui IDS Borjomi Beverages Co. N.V. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

7II. Teismo nutarties esmė

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 22 d. nutartimi atmetė A. J. prašymą įtraukti jį į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje; sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010 pagal BUAB ,,Accuratus“ ieškinį atsakovui Borjomi Beverages Co. N.V. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

9Teisėjų kolegija nurodė, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Taigi prašymą įtraukti į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu A. J. galėjo reikšti nagrinėjant bylą iš esmės Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teisme. Sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. CPK 812 straipsnyje reglamentuojama bylos dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjimo tvarka. Įstatyme nustatyta, kad apie teismo posėdį pranešama asmeniui, kuris toje byloje buvo atsakovas arba pareiškėjas (CPK 812 straipsnio 1, 3 punktai). Kitų asmenų dalyvavimas nagrinėjant bylą nenumatytas. Šioje byloje atsakovui BUAB ,,Accuratus“ atstovauja teismo paskirtas bankroto administratorius, kurį įstatymas įpareigoja tinkamai atstovauti visų kreditorių interesams, tarp pat ir A. J., jei jis bus pripažintas bendrovės kreditoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 9, 11 punktai). Tai lemia, kad, net ir neįtraukus A. J. dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nebus nepagrįstai suvaržyta jo konstitucinė teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti A. J. prašymo įtraukti į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu, kartu nenagrinėtini ir kiti jo prašymai.

10Teisėjų kolegija savo iniciatyva sprendė civilinės bylos sustabdymo klausimą. Teisėjų kolegija nustatė, kad Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teismas 2010 m. kovo 26 d. sprendimu patenkino pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V ieškinį atsakovui UAB „Accuratus“ tuo pagrindu, jog 2007 m. vasario 28 d. sudaryta pareiškėjo ir atsakovo išimtinės distribucijos sutartis Nr. 15/07 buvo vienašališkai pareiškėjo nutraukta dėl to, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas UAB ,,Accuratus“ 2009 m. spalio 6 d. padavė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, prašydamas pripažinti neteisėtu vienašališką sutarties nutraukimą ir priteisti jam iš pareiškėjo dėl to atsiradusius nuostolius. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1000-578/2010, kurioje sprendžiamas 2007 m. vasario 28 d. sutarties Nr. 15/07 nutraukimo teisėtumo klausimas. Be kitų pagrindų ir nurodyto sandorio prieštaravimo viešajai tvarkai, ieškinio reikalavimas grindžiamas ir tuo, kad jis sudarytas ekonomiškai nenaudingomis sąlygomis, t. y. UAB ,,Accuratus“ faktiškai esant nemokiai. Bankroto byla atsakovui UAB „Accuratus“ buvo iškelta 2009 m. gruodžio 4 d. (T. 1, b. l. 110). Tuo pagrindu Gruzijos Respublikos teismui buvo pateiktas prašymas sustabdyti nagrinėjamą bylą ir perduoti ją Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjančiam UAB ,,Accuratus” bankroto bylą. Teisėjų kolegija nurodė, kad bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesais bankroto administratorius privalo patikrinti visus įmonės sandorius, sudarytus prieš jai bankrutuojant, tarp jų ir UAB „Accuratus“ su ISD Borjomi Beverages Co. N.V. sudarytą sutartį. Šios sutarties nuginčijimas pirmiau nurodytu pagrindu reikštų užsienio valstybės sprendimo prieštaravimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai. Lietuvos Respublikos CPK 810 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad užsienio teismo sprendimą atsisakoma pripažinti, jeigu jis prieštarauja viešajai tvarkai. Teisėjų kolegijos nuomone, kol neišnagrinėta civilinė byla pagal UAB ,,Accuratus“ ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, negautų pajamų ir papildomų išlaidų atlyginimo, negalima daryti išvados apie prašomo pripažinti sprendimo neprieštaravimą Lietuvos Respublikos CPK 810 straipsnio 5 punktui, taip pat apie Gruzijos Respublikos teismo kompetenciją spręsti iškilusius ginčus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, esant teisiškai neapibrėžtoms aplinkybėms, civilinė byla gali būti sustabdoma iki šių aplinkybių paaiškėjimo, nes teismo procesinis sprendimas negali būti paremtas prielaidomis bei nepatikrintais faktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-552/2004). Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendė, kad, kol Vilniaus apygardos teisme nebus išnagrinėta pirmiau nurodyta civilinė byla, nėra galimybės pripažinti ir leisti vykdyti Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. sprendimo. Teisėjų kolegija konstatavo, kad, nustačius tiesioginį prejudicinį ryšį tarp civilinių bylų, nagrinėjama byla sustabdytina CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

11III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu pareiškėjas IDS Borjomi Beverages Co. N.V. prašo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – atnaujinti civilinės bylos dėl Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti nagrinėjimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Dėl CPK 163 straipsnio 3 punkto netinkamo taikymo. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytas privalomasis bylos sustabdymo atvejis (kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka) taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Kasatoriaus nuomone, Lietuvos apeliacinis teismas nepagrįstai konstatavo, kad tarp šios civilinės bylos ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1000-578/2010 yra tiesioginis prejudicinis ryšys. Teismas neįvertino aplinkybės, kad Gruzijos Respublikos teismo sprendimu kasatoriui iš atsakovo priteistas nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo sutarties vykdymo, atlyginimas. Vadinasi, net ir pripažinus sutarties nutraukimą neteisėtu, toks teismo sprendimas neturės įtakos kasatoriaus teisei reikalauti iš atsakovo atlyginti netinkamu sutarties vykdymu padarytus nuostolius. Būsimas teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1000-578/2010 neturės jokios prejudicinės ar privalomosios galios civilinėje byloje dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo jį vykdyti, nes bylose nagrinėjami skirtingi klausimai, kurie gali būti išspręsti atskirai. Civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010 nebus nustatyti faktai, kurie pakeistų atsakovo sutartinių prievolių apimtį, nes, net ir pripažinus sutarties nutraukimą neteisėtu, ši aplinkybė nepaneigs Gruzijos Respublikos teismo sprendimo išvadų dėl netinkamo sutarties vykdymo ir atsakovo pareigos atlyginti kasatoriui padarytus nuostolius. Atsiliepime į ieškinį, pateiktą Gruzijos Respublikos teismui, atsakovas nurodė, kad ketina reikšti priešieškinį, tačiau to nedarė. Tuometis atsakovo bendrovės vadovas, piktnaudžiaudamas tarptautiniu civiliniu procesu, sąmoningai ieškinį pareiškė Lietuvos Respublikos teisme, taip siekdamas pasunkinti proceso dalyvių padėtį ir bylų nagrinėjimą. Pažymėtina tai, kad, pripažinus Gruzijos Respublikos teismo sprendimą, jame nustatytos faktinės aplinkybės dėl sutarties netinkamo vykdymo turės prejudicinę galią Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-1000-578/2010 ir teismui nereikės pakartotinai nustatinėti tų pačių aplinkybių. Lietuvos apeliacinis teismas kaip pagrindą bylai sustabdyti nurodė ir tą aplinkybę, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas atsakovo ieškinys grindžiamas ir tuo, jog sutartis su kasatoriumi buvo sudaryta atsakovo bendrovei faktiškai esant nemokiai. Kasatorius nesutinka su šiuo teismo motyvu, nes Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010 reikalavimas pripažinti sutartį negaliojančia nepareikštas, joje keliamas klausimas tik dėl sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumo. Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai įvertino civilinių bylų faktines aplinkybes ir jose nagrinėjamus dalykus, dėl to nepagrįstai konstatavo prejudicinio ryšio egzistavimą tarp civilinių bylų ir nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą.

142. Kasatorius nurodo, kad teismas negali iš naujo nustatinėti aplinkybių, kurios yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Gruzijos Respublikos teismo sprendime aiškiai nurodyta, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartį, todėl kasatorius teisėtai vienašališkai nutraukė sutartį. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010, dėl kurios buvo sustabdyta nagrinėjama byla, iš esmės aiškinasi tas pačias aplinkybes: ar kasatorius turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, dėl kieno kaltės nebuvo vykdomi 2007-2008 m. sutartyje numatyti pardavimų planai, ar atsakovas tinkamai ir laiku atsiskaitydavo už pateiktą produkciją, sprendžiami kiti su sutarties vykdymu ir jos nutraukimu susiję klausimai. Taigi susidaro teisiškai netoleruotina situacija, kai Lietuvos Respublikos teismas iš naujo nustatinėja aplinkybes, kurios nustatytos įsiteisėjusiu Gruzijos Respublikos teismo sprendimu. Tokiais veiksmais akivaizdžiai parodoma nepagarba Gruzijos Respublikai ir jos teismams, kvestionuojama Gruzijos Respublikos teismų kompetencija teisingai išspręsti civilinius privačių asmenų ginčus.

153. Dėl CPK 2, 12, 13 straipsniuose, įtvirtintų civilinio proceso tikslų ir principų, pažeidimo. Lietuvos apeliacinis teismas nepagrįstai neįvertino to fakto, kad atsakovas atsiliepime į kasatoriaus pareiškimą išreiškė pritarimą dėl Gruzijos Respublikos Akhaltsikhe apygardos teismo 2010 m. kovo 26 d. sprendimo dalies pripažinimo ir nepareiškė prašymo sustabdyti bylą. Lietuvos apeliacinis teismas, nepaisydamas abejų ginčo šalių išreikštos valios dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo Lietuvos Respublikoje, nesant objektyvių bylos sustabdymo pagrindų, savo iniciatyva sustabdė bylos nagrinėjimą, taip pažeidė vieną iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis) ir sudarė sąlygas procesui vilkinti, pažeidė proceso šalių dispozityvumo ir rungimosi principus (CPK 12, 13 straipsniai).

16Kasaciniu skundu A. J. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas jo prašymas įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savanoriškų reikalavimų, atsakovo pusėje; dėl šios dalies priimti naują sprendimą – įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju arba suinteresuoti asmeniu. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Dėl CPK 37, 47 straipsnių netinkamo taikymo. CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Kasatorius A. J. yra atsakovo BUAB „Accuratus“ akcininkas ir pirmosios eilės kreditorius ir jis suinteresuotas bylos baigtimi, nes byloje priimta teismo nutartis turės įtakos jo, kaip akcininko ir kreditoriaus, turtinių teisių apimčiai. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Gruzijos Respublikos teismo sprendimą, A. J., kaip atsakovo akcininkui, neatitektų jokio turto, nes bendrovė turto turėtų mažiau nei yra didžiausio bendrovės kreditoriaus – pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. finansinio reikalavimo suma. Jeigu Lietuvos apeliacinis teismas Gruzijos Respublikos teismo sprendimo nepripažintų, o Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010 patenkintų atsakovo BUAB „Accuratus" ieškinį, tai atsakovo turimo turto vertė viršytų jo įsiskolinimo kreditoriams sumą. Tokiu atveju atsakovas galėtų atsiskaityti su visais kreditoriais ir jam iškelta bankroto byla galėtų būti nutraukta arba tęsiant bendrovės bankroto bylą ir ją likvidavus, liktų didelės vertės turtas, į kurį pretenduotų bendrovės akcininkai, tarp jų ir A. J. Nagrinėjamos bylos baigtis taip pat turės įtakos A. J., kaip kreditoriaus, teisių apimčiai atsakovo BUAB „Accuratus" bankroto procese. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalį visos bylos, kuriose įmonei pareikšti kreditorių finansiniai reikalavimai, turi būti perduodamos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (šiuo atveju atsakovo UAB „Accuratus“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui). Jeigu Lietuvos apeliacinis teismas pripažintų Gruzijos Respublikos teismo sprendimą ir leistų jį vykdyti, šis taptų visiems privalomas ir turėtų būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikoje. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis atsakovo bankroto bylą, privalėtų patvirtinti pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. finansinį reikalavimą, grindžiamą įsiteisėjusiu Gruzijos Respublikos teismo sprendimu, o kiti kreditoriai turėtų tik formalią teisę apskųsti patvirtintą finansinį reikalavimą, nes aukštesnės instancijos teismas negalėtų panaikinti teismo sprendimo dėl šio finansinio reikalavimo patvirtinimo, nes sprendimas grindžiamas įsiteisėjusiu kitu teismo sprendimu, kurio negalima peržiūrėti. Būtent dėl to A. J. savo kaip atsakovo BUAB „Accuratus“ kreditoriaus teisių niekaip kitaip negali apginti, kaip tik dalyvaudamas civilinėje byloje dėl Gruzijos Respublikos teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo. Be to, kreditoriaus įtaka kreditorių susirinkimo priimamiems sprendimams priklauso nuo teismo patvirtintų finansinių reikalavimų dydžio. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Gruzijos Respublikos teismo sprendimą, pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. finansinis reikalavimas sudarytų apie 90 proc. visų patvirtintų finansinių reikalavimų. Tai reikštų, kad kitų kreditorių vaidmuo kreditorių susirinkime būtų nepagrįstai sumenkinta, o pareiškėjo turimas finansinio reikalavimo dydis būtų pakankamas bet kokiems sprendimams priimti, visiškai ignoruojant kitų kreditorių nuomonę. Lietuvos apeliacinis teismas nepagrįstai visiškai netyrė ir nepasisakė, ar kasatorius A. J. turi teisinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi.

182. Dėl CPK 812 straipsnio netinkamo taikymo. Lietuvos apeliacinis teismas kasatoriaus A. J. prašymą įtraukti jį į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu atmetė vien tuo pagrindu, kad pagal CPK 812 straipsnio 1 ir 3 dalis bylose dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo apie teismo posėdį pranešama pareiškėjui ir atsakovui. Teismas sprendė, kad kitų asmenų dalyvavimas nagrinėjant tokią bylą nenumatytas. Kasatorius nesutinka su tokia teismo išvada. CPK VII dalies LX skyriaus ketvirtojo skirsnio normose nereglamentuojama, kas gali būti dalyvaujančiais byloje asmenimis bylose dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimų pripažinimo. CPK 812 straipsnyje reglamentuojama bylų dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimų pripažinimo nagrinėjimo tvarka; tai, kad šiame straipsnyje nustatyta, jog apie teismo posėdį pranešama asmeniui, kuris toje byloje (t. y. užsienio byloje, kurioje buvo priimtas teismo (arbitražo) sprendimas) buvo atsakovas, nereiškia, kad byloje gali dalyvauti tik pareiškėjas ir tos bylos atsakovas. Nustatant tokios bylos dalyvaujančius asmenis mutatis mutandis turi būti taikomos CPK 1 dalies V skyriaus bendrosios normos dėl proceso dalyvių. Sistemiškai aiškinant CPK VII dalies LX skyriaus ketvirtojo skirsnio ir I dalies V skyriaus normas, kasatoriaus nuomone, darytina išvada, kad byloje dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo gali dalyvauti ne tik pareiškėjas ir asmuo, kuris toje byloje buvo atsakovas, bet ir kiti asmenys, turintys teisinį suinteresuotumą tokios bylos baigtimi. Tokia išvada išplaukia ir iš CPK 811 straipsnio 1 dalies normos, kurioje nustatyta, kad dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo į Lietuvos apeliacinį teismą turi teisę kreiptis bet kuris asmuo, turintis byloje teisinį suinteresuotumą. Nagrinėjamu atveju tokiu asmeniu laikytinas kasatorius A. Jurgulis, kurio teisinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi patvirtina pirmiau nurodyti kasacinio skundo argumentai. CPK VII dalies LX skyriaus ketvirtajame skirsnyje nereglamentuojama, koks turėtų būti tokio proceso dalyvio statusas, t. y. ar jis turėtų būti trečiasis asmuo ar suinteresuotas asmuo. Kadangi užsienio teismo (arbitražo) sprendimų pripažinimo teisena pagal savo esmę artima ypatingajai teisenai, tai, kasatoriaus nuomone, asmuo, turintis teisinį suinteresuotumą bylos užsienio teismo (arbitražo) sprendimų pripažinimo baigtimi, į jos nagrinėjimą turėtų būti įtrauktas suinteresuotu asmeniu. Ta aplinkybė, kad kasatorius A. J. Gruzijos Respublikos teismui nagrinėjant bylą nebuvo pareiškęs prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, neužkerta jam kelio dalyvauti byloje dėl Gruzijos Respublikos teismo sprendimo pripažinimo. Pažymėtina, kad jis dalyvauja trečiuoju asmeniu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo ir nuostolių priteisimo iš pareiškėjo atsakovui BUAB „Accuratus“. Šioje byloje priimtas teismo sprendimas turės prejudicinę galią nagrinėjamai bylai. Tai taip pat įrodo kasatoriaus A. J. teisinį suinteresuotumą bylos dėl Gruzijos Respublikos teismo sprendimo pripažinimo baigtimi. Kasatorius taip pat nesutinka su Lietuvos apeliacinio teismo motyvu, kad, net ir neįtraukus jo trečiuoju asmeniu į bylą, nebus suvaržytos jo teisės, nes jam byloje atstovauja BUAB „Accuratus“ administratorius. BUAB „Accuratus“ administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo M. Š. yra paskirtas pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. iniciatyva. Šio administratoriaus veiksmai bankroto procedūros metu (pvz., Gruzijos Respublikos teismo sprendimo neapskundimas) sudaro pagrindą teigti, kad jis yra šališkas, veikia tik pareiškėjo interesais ir negina atsakovo ir jos kreditorių interesų.

19Atsiliepime į pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. ir A. J. kasacinius skundus suinteresuotas asmuo BUAB „Accuratus“ prašo kasacinio teismo kasaciniuose skunduose pareikštus prašymus spręsti savo nuožiūra.

20Atsiliepime į A. J. kasacinį skundą pareiškėjas IDS Borjomi Beverages Co. N.V. prašo skundą atmesti, apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria atmestas A. J. prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, palikti nepakeistą. Jame nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai neįtraukė A. J. į bylą trečiuoju asmeniu, nes: 1) nagrinėjant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nesprendžiamas materialinis teisinis ginčas ir toks sprendimas neturės įtakos A. J. materialinėms teisėms; 2) A. J. nebuvo Gruzijoje išnagrinėtos civilinės bylos šalis – atsakovas; 3) A. J., kaip bendrovės akcininko ir kreditoriaus, interesai yra sprendžiami bankroto byloje; 4) CPK 810-815 straipsniuose nenustatyta galimybės įtraukti į bylą trečiuosius asmenis ieškovo ar atsakovo pusėje, ir tai yra bendrųjų taisyklių dėl procedūros specifikos išimtis.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Byloje pateiktuose kasaciniuose skunduose keliami klausimai, susiję su užsienio teismų sprendimų pripažinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimu ir taikymu. Kasatorius A. J. savo kasaciniame skunde teikia argumentus dėl galimybės į bylos dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo nagrinėjimą įstoti tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų. Kasatorius IDS Borjomi Beverages Co. N.V. savo kasaciniame skunde teikia argumentus dėl netinkamo civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas užsienio teismo sprendimo pripažinimo klausimas. Tai teisės klausimai, dėl kurių kasacinio teismo teisėjų kolegija šioje nutartyje pasisako.

24

25Dėl galimybės įtraukti į bylos dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjimą trečiuosius asmenis, kurie nedalyvavo nagrinėjant bylą užsienio valstybės teisme

26Užsienio teismo sprendimo pripažinimas Lietuvos Respublikoje reiškia, kad tokio užsienyje priimto teismo sprendimo teisiniai padariniai išplečiami į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pripažįstami konkretūs to sprendimo sukeliami teisiniai padariniai.

27Užsienyje priimtų teismų sprendimų pripažinimas reglamentuojamas CPK 809-812 straipsniuose. CPK 810 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsienio teismų sprendimai pripažįstami tarptautinių sutarčių pagrindu, o jei nėra tarptautinės sutarties, teismas, pripažindamas užsienio teismo sprendimą ex officio, patikrina, ar nėra CPK 810 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų. Kadangi Lietuvos Respublika ir Gruzijos Respublika nėra sudariusios tarptautinės sutarties, kurioje būtų reglamentuoti teismų sprendimų pripažinimo kitoje valstybėje klausimai, byloje aktualus CPK 809-812 straipsniuose įtvirtintų teisės normų aiškinimas ir taikymas.

28Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad, pripažįstant teismo ar arbitražo sprendimą, nėra tikrinamas tokio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 810 straipsnio 4 dalis), o tik patikrinama, ar nėra teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad užsienio teismo sprendimo pripažinimo procedūra – tai patikrinimas, ar nėra sprendimo nepripažinimo pagrindų, sprendžiant šį klausimą, negali būti iš naujo nustatinėjami bylos faktai bei tikrinama, ar užsienio valstybės teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DFDS Dan Transprt A/S vs. UAB „Rolagama“, bylos Nr. 3K-3-98/2001, 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje RAB ,,Torgovyj dom Konstantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“ vs. UAB „Dezira“, bylos Nr. 3K-3-375/2009). Taigi prašymą dėl užsienio valstybės sprendimo pripažinimo nagrinėjantis teismas neturi tikrinti, ar teisingai užsienio valstybės teismas pritaikė materialinius ir procesinius įstatymus, jo kompetencijos ribos – patikrinimas, ar nėra tarptautinėje sutartyje ar kitame teisės akte (įstatyme, reglamente, kt.) nustatytų pagrindų sprendimo nepripažinti ir neleisti jo vykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje RAB ,,Torgovyj dom Konstantinovskogo metalurgičeskogo zavoda“ vs. UAB „Dezira“, bylos Nr. 3K-3-375/2009).

29Nagrinėjamoje byloje kasatorius kelia klausimą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad jis teisiškai suinteresuotas tuo, kad nebūtų pripažintas Gruzijos teismo sprendimas, nes jis yra vienas didžiausių kreditorių atsakovo bankroto byloje ir atsakovo akcininkas. Jo teises pažeistų pripažintas Gruzijos teismo sprendimas, nes pareiškėjas, pripažinus Gruzijos teismo sprendimą, taptų didžiausiu kreditoriumi atsakovo bankroto byloje.

30CPK 811 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo į Lietuvos apeliacinį teismą turi teisę kreiptis bet kuris asmuo, turintis byloje teisinį suinteresuotumą. CPK 812 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas užsienio teismo sprendimo pripažinimo klausimas, vietą ir laiką pranešama asmeniui, kuris toje byloje buvo atsakovas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimą reglamentuojančiuose CPK 809-812 straipsniuose nėra nustatyta dėl kitų asmenų galimybės įstoti į bylą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo. Kasacinio teismo teisėjų kolegija išaiškina, kad šių normų negalima aiškinti kaip draudžiančių bylą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjančiam teismui spręsti asmenų, turinčių teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, įtraukimo į bylą klausimą. Ne vien atsakovas, tačiau ir kiti asmenys gali būti teisiškai suinteresuoti užsienio teismo sprendimo pripažinimu ar nepripažinimu. Tokį suinteresuotumą ypač gali turėti asmenys, kuriuos buvo atsisakyta įtraukti į užsienyje vykusį teismo procesą ir kurie laiko, kad užsienio teismo sprendimu nuspręsta dėl jų teisių ir pareigų. Dėl šių priežasčių kasacinio teismo teisėjų kolegija iš esmės pripažįsta pagrįstu kasacinio skundo argumentą, kad byloje dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo gali būti įtrauktas ne tik pareiškėjas ir asmuo, kuris užsienio byloje buvo atsakovas, bet išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į CPK LX skyriaus ketvirtojo skirsnio normų reguliavimo ypatumus (įvertinant tai, kad, sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas), ir kiti asmenys, turintys teisinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi.

31Savo suinteresuotumą Gruzijos teismo sprendimo nepripažinimu kasatorius grindžia tuo, kad jei Gruzijos teismo sprendimas būtų pripažintas, IDS Borjomi Beverages Co. N.V. taptų didžiausiu BUAB ,,Accuratus“ kreditoriumi. Dėl šios priežasties kasatoriui A. J., kaip BUAB ,,Accuratus“ akcininkui, nebeliktų jokio turto po šios bendrovės likvidavimo, o A. J., kaip BUAB ,,Accuratus“ kreditorius, nebeturėtų galimybės prieštarauti IDS Borjomi Beverages Co. N.V. reikalavimui, kai šis bus tvirtinamas BUAB ,,Accuratus“ bankroto byloje. Taigi iš esmės savo suinteresuotumą dalyvauti byloje dėl Gruzijos teismo sprendimo pripažinimo kasatorius A. J. grindžia aplinkybe, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla, taip pat savo ryšiais su bankrutuojančia bendrove (turi 50 proc. akcijų, iki bankroto bylos iškėlimo buvo šios bendrovės vadovas), bei tuo, kad yra nagrinėjama kita byla tarp tų pačių šalių, dėl tos pačios išimtinės distribucijos sutarties nutraukimo teisinių padarinių.

32Kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas konkrečias šios bylos aplinkybes bei vadovaudamasi nurodytais motyvais, konstatuoja, kad apeliacinio teismo teisėjų kolegija netinkamai aiškino CPK normas, reglamentuojančias trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įtraukimą į bylą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas A. J. prašymas įtraukt jį į civilinės bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, naikintina.

33

34Dėl galimybės sustabdyti bylą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo

35Kasaciniame skunde kasatorius IDS Borjomi Beverages Co. N.V. kelia klausimą dėl galimybės Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010 pakartotinai nustatinėti aplinkybes (dėl pardavimų plano nevykdymo priežasčių, sutarties nutraukimo teisėtumo ir kt.), kurias jau nustatė Gruzijos teismas prašomame pripažinti sprendime. Kasatorius taip pat argumentuoja, kad užsienio teismo sprendimo procedūros sustabdymas formaliais pagrindais prieštarauja viešajai tvarkai. Kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ji šioje byloje nenagrinėja klausimo ir nepasisako dėl Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010 svarstytinų klausimų apimties. Nepaisant to, vertinant galimybę sustabdyti civilinę bylą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo yra aktualu išsiaiškinti, ar Lietuvoje nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatinėjamos aplinkybės potencialiai gali turėti įtakos užsienio teismo sprendimo pripažinimo procesui.

36Kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, nesant sudarytos Lietuvos Respublikos ir Gruzijos Respublikos sutarties dėl teisinių santykių civilinėse bylose, nėra teisinio instrumento, kuris sudarytų sąlygas išvengti paralelių teismo procesų skirtingose valstybėse, kuriuose būtų nagrinėjami sutampantys ar iš dalies sutampantys klausimai. Lis pendens taisyklės įtvirtintos tik Europos Sąjungos teisės aktuose (žr., pvz., Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 9 skirsnį) arba Lietuvos Respublikos teisinės pagalbos sutartyse (žr., pvz., Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 20 straipsnio 3 dalį), kurių nėra pagrindo taikyti šioje byloje. Tuo tarpu remiantis CPK 781 straipsnio 2 dalimi, jeigu Lietuvos Respublikos teismai pagal šiame Kodekse nustatytas teismingumo taisykles yra kompetentingi nagrinėti civilines bylas, ši kompetencija neišnyksta, kai ta pati (panaši) byla yra nagrinėjama užsienio valstybės teisme. Užsienio teismo sprendimai (išskyrus CPK 809 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus) sukelia teisinius padarinius Lietuvoje ir gali būti vykdomi tik tada, kai jie yra pripažinti CPK nustatyta tvarka (CPK 809 straipsnio 1 dalis). Kol užsienio teismo sprendimas nėra pripažintas, jis neturi nei res judicata, nei prejudicinės galios Lietuvos Respublikoje, todėl nėra teisinių kliūčių Lietuvos Respublikos teismams analizuoti ir vertinti tas pačias aplinkybes, kurios buvo analizuotos užsienyje vykusiame teismo procese ar net priimti kitokius sprendimus, nei yra priėmęs užsienio valstybės teismas. Vienintelis instrumentas, kuris skirtas padėti išvengti dviejų teismų (Lietuvos Respublikos teismo ir užsienio valstybės teismo) sprendimų nesuderinamumo, yra užsienio teismų sprendimų pripažinimo procedūra. Vienas iš atvejų, kai turi būti atsisakyta pripažinti užsienyje priimtą teismo sprendimą, yra tas, kad užsienio teismo sprendimas, kurio pripažinimo yra prašoma, nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių (CPK 810 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šis atsisakymo pripažinti užsienio teismo sprendimą pagrindas nėra siejamas su laiko prioriteto taisykle. Priešingai, CPK 810 straipsnio 1 dalies 4 punktas aiškiai įtvirtina nacionalinio teismo sprendimo prioriteto taisyklę, reiškiančią, kad net ir vėliau priimtas Lietuvos Respublikos teismo sprendimas gali padaryti negalimą užsienio teismo sprendimo pripažinimą, jeigu egzistuoja šių teismo sprendimų nesuderinamumas. Pažymėtina, kad nacionalinio teismo sprendimo prioriteto taisyklė, o ne laiko prioriteto taisyklė (angl. first-in-time-rule) ar atvirkštinė laiko prioriteto taisyklė (angl. last-in-time-rule) taikoma ir kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse, turinčiose panašias į Lietuvos civilinio proceso sistemas. Ir priešingai, jei užsienio teismo sprendimas Lietuvos Respublikoje jau būtų pripažintas, siekiant išvengti nesuderinamų teismo sprendimų, tapati byla Lietuvos Respublikos teismuose nebegalėtų būti pradedama (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas), o jei ji būtų pradėta, turėtų būti sprendžiamas tokios civilinės bylos nutraukimo klausimas (CPK 293 straipsnio 3 punktas).

37Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamoje situacijoje Lietuvos Respublikos teismo sprendimas, kuris galėtų būti nesuderinamas su Gruzijos Respublikos teismo sprendimu, dar nėra priimtas, todėl kyla klausimas dėl galimo užsienio teismo sprendimo nesuderinamumo su Lietuvoje vykstančiu teismo procesu ir būsimu Lietuvos Respublikos teismo sprendimu. Vertinant bylos dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo sustabdymo galimybę tuo pagrindu, kad Lietuvos Respublikos teisme nagrinėjama susijusi civilinė byla, pažymėtina, kad bylos sustabdymas turi būti siejamas su CPK 810 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintu atsisakymo pripažinti užsienio teismo sprendimą pagrindu. Jei dėl Lietuvoje galimo teismo sprendimo atsirastų šio sprendimo ir prašomo pripažinti užsienio teismo sprendimo nesuderinamumas, atsižvelgiant į prasidėjusio nacionalinio teismo proceso prioriteto taisyklę (CPK 781 straipsnio 2 dalis, 810 straipsnio 1 dalies 4 punktas), užsienio teismo sprendimo pripažinimo klausimas neturi būti sprendžiamas tol, kol nepaaiškės, ar priimti teismų sprendimai yra tarpusavyje suderinami. Taigi CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinto civilinės bylos sustabdymo pagrindo (kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka) taikymas užsienio teismų sprendimų pripažinimo procesui iš principo yra galimas. Tačiau šis civilinės bylos sustabdymo pagrindas turi būti taikomas sistemiškai su CPK 810 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintu atsisakymo pripažinti užsienio teismo sprendimą pagrindu. Byla dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu turėtų būti stabdoma tada, kai tarp užsienyje išnagrinėtos bylos ir Lietuvos Respublikos teisme nagrinėjamos bylos yra toks ryšys, dėl kurio užsienio teismo sprendimas galėtų tapti nesuderinamas su būsimu Lietuvos Respublikos teismo sprendimu.

38CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad kasacinis teismas iš naujo nenustatinėja faktinių bylos aplinkybių, o vadovaujasi teismų jau nustatytomis aplinkybėmis ir patikrina, ar pagal nustatytas aplinkybes yra tinkamai taikomi ir aiškinami įstatymai. Byloje nustatyta, kad prašomas Lietuvoje pripažinti Gruzijos Respublikos teismo sprendimas buvo priimtas 2010 m. kovo 26 d. UAB „Accuratus“ 2009 m. spalio 6 d. Vilniaus apygardos teismui padavė ieškinį, prašydama pripažinti neteisėtu išimtinės distribucijos sutarties nutraukimą, bei dėl to susijusių negautų pajamų ir papildomų išlaidų atlyginimo. Taigi akivaizdu, kad civilinė byla Vilniaus apygardos teisme tarp tų pačių ginčo šalių buvo pradėta nagrinėti dar nesant priimto Gruzijos Respublikos teismo sprendimo, dėl kurio pripažinimo vyksta nagrinėjama kasacine tvarka byla. Iš byloje pateikto UAB „Accuratus“ ieškinio atsakovui IDS Borjomi Beverages Co. N.V. matyti, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje ginčas vyksta ir dėl tų klausimų, kurie buvo sprendžiami (ir išspręsti) prašomu pripažinti Gruzijos Respublikos priimtu sprendimu. Ieškinyje nurodoma, kad ieškinio suma yra 8 694 749,27 Lt. CPK 810 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad, nesant tarptautinės sutarties, užsienio teismų sprendimus atsisakoma pripažinti, jeigu sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai. Akivaizdu, kad, neišnagrinėjus civilinės bylos Nr. 2-1000-578/2010, kurioje sprendžiamas 2007 m. vasario 28 d. sutarties Nr. 15/07 nutraukimo teisėtumas, negautų pajamų ir papildomų išlaidų priteisimo klausimas, negalima daryti vienareikšmės išvados apie prašomo pripažinti užsienio valstybės sprendimo neprieštaravimą Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad, esant tokioms aplinkybėms, užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo klausimo nagrinėjimas nėra galimas. Esant tiesioginiam prejudiciniam ryšiui tarp nagrinėjamų bylų, nagrinėjama byla pagrįstai yra sustabdyta iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1000-578/2010. Tai atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AS ,,Parekss banka” v. UAB ,,Parex lizingas”, bylos Nr. 3K-7-552/2004).

39Atnaujinus bylos nagrinėjimą, svarstytinas klausimas dėl A. J. įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41

42Kasaciniame teisme patirta 48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šių išlaidų priteisimo į valstybės biudžetą klausimą turės išspręsti apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos dalį iš naujo.

43

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas A. J. prašymas įtraukti jį į bylą dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, panaikinti. Lietuvos apeliaciniam teismui atnaujinus šios bylos nagrinėjimą, svarstyti A. J. prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje.

46Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

47Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Prašymų esmė... 4. 2010 m. birželio 21 d. pareiškėjas IDS Borjomi Beverages Co. N.V. kreipėsi... 5. Atsiliepime į pareiškėjo prašymą atsakovas BUAB „Accuratus“ iš dalies... 6. 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas A. J.... 7. II. Teismo nutarties esmė... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010... 9. Teisėjų kolegija nurodė, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 10. Teisėjų kolegija savo iniciatyva sprendė civilinės bylos sustabdymo... 11. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu pareiškėjas IDS Borjomi Beverages Co. N.V. prašo Lietuvos... 13. 1. Dėl CPK 163 straipsnio 3 punkto netinkamo taikymo. CPK 163... 14. 2. Kasatorius nurodo, kad teismas negali iš naujo nustatinėti... 15. 3. Dėl CPK 2, 12, 13 straipsniuose, įtvirtintų civilinio proceso tikslų... 16. Kasaciniu skundu A. J. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių... 17. 1. Dėl CPK 37, 47 straipsnių netinkamo taikymo. CPK 37... 18. 2. Dėl CPK 812 straipsnio netinkamo taikymo. Lietuvos... 19. Atsiliepime į pareiškėjo IDS Borjomi Beverages Co. N.V. ir A. J. kasacinius... 20. Atsiliepime į A. J. kasacinį skundą pareiškėjas IDS Borjomi Beverages Co.... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Byloje pateiktuose kasaciniuose skunduose keliami klausimai, susiję su... 24. ... 25. Dėl galimybės įtraukti į bylos dėl užsienio valstybės teismo... 26. Užsienio teismo sprendimo pripažinimas Lietuvos Respublikoje reiškia, kad... 27. Užsienyje priimtų teismų sprendimų pripažinimas reglamentuojamas CPK... 28. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad, pripažįstant teismo ar... 29. Nagrinėjamoje byloje kasatorius kelia klausimą dėl jo įtraukimo į bylą... 30. CPK 811 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl užsienio teismo (arbitražo)... 31. Savo suinteresuotumą Gruzijos teismo sprendimo nepripažinimu kasatorius... 32. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas konkrečias... 33. ... 34. Dėl galimybės sustabdyti bylą dėl užsienio teismo sprendimo... 35. Kasaciniame skunde kasatorius IDS Borjomi Beverages Co. N.V. kelia klausimą... 36. Kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, nesant... 37. Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamoje situacijoje Lietuvos Respublikos... 38. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 39. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, svarstytinas klausimas dėl A. J. įtraukimo į... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 41. ... 42. Kasaciniame teisme patirta 48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 43. ... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 46. Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 47. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...