Byla 2-1385/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo I. J. firmos ,,Greslitė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2822-605/2009, pagal ieškovo BUAB ,,S&R Building“ ieškinį atsakovui I. J. firmai ,,Greslitė“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB ,,S&R Building“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo I. J. firmos ,,Greslitė“ vienašališką UAB „S&R Building“ sumokėto atsakovui 12 500 Lt avanso įskaitymą netesybų ir palūkanų padengimui; priteisti iš atsakovo 12 500 Lt skolą. Ieškovas taip pat prašė ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 12 500 Lt vertės turtą arba pinigines lėšas.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: ieškovo BUAB „S&R Building“ pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo I. J. firmos „Greslitė“ 12 500 Lt pinigines lėšas, o tokios sumos nesant – tokios pat vertės nekilnojamąjį turtą ir kilnojamuosius daiktus, turto saugotoju paskiriant atsakovą ir uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti. Areštavus pinigines lėšas, leido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškinys dėl skolos priteisimo yra turtinio pobūdžio, todėl ieškovas turi pagrindo prašyti areštuoti atsakovo turtą, nes, nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, todėl būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešęs atsakovui, nurodydamas, kad yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 148 str. 1 d.).

5Atsakovas I. J. firma ,,Greslitė“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti, ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Ieškovas neįrodė, kad teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymui kils grėsmė, nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas savo turimą turtą ketina paslėpti, perleisti ar iššvaistyti. Ieškovo prašymas yra nemotyvuotas.
  2. Teismas nevertino, kad 12 500 Lt suma atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, nėra didelė. Įmonė nuo 2001 m. yra stabiliai veikianti, 2008 m. ir 2009 m. dirbo pelningai, įmonės turimo ilgalaikio turto vertė viršija 170 000 Lt, o trumpalaikio – 496 998 Lt, bendrovės atsargos sudaro 270 462 Lt, jos nėra įkeistos ar kitaip apsunkintos, todėl ir išieškojimas iš atsargų nebūtų apsunkintas. Atsakovas yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl nesant galimybės išieškoti iš atsakovo turto, galimas išieškojimas iš įmonės savininko turto.
  3. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones – piniginių lėšų areštą, neatsižvelgė į sąžiningumo ir protingumo kriterijus, neargumentavo, dėl ko laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus atsakovui.
  4. Teismas neatsižvelgė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trikdys įmonės veiklą, o įrašas turto areštų aktų registre bei piniginių lėšų areštas gali padaryti neigiamą ir nepataisomą poveikį įmonės reputacijai bei pelningumui. Teismas nepagrįstai areštavo pirmiausia pinigines lėšas, tik po to – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, ir taip apsunkino atsakovo galimybes atsiskaityti su darbuotojais, valstybinėmis biudžetinėmis įstaigomis ir kt.

6Ieškovas BUAB ,,S&R Building“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo manymu, 12 500 Lt reikalavimo suma, atsižvelgiant į šalyje esantį ekonominį sunkmetį, yra nemaža, todėl neatmestina teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Atsakovas užsiima veikla, susijusia su statybinių prekių prekyba, pardavimų apimtys mažėja, taip keisdamos atsakovo finansinę padėtį. Iš atsakovo pateikto balanso matyti, kad 2009 m. birželio 30 d. duomenimis atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 395 712 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 343 171 Lt, o turtą sudarė iš viso 673 859 Lt.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, sprendė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

10Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitas (b. l. 31, 32), iš kurių matyti, kad 2008 m. atsakovas turėjo 29 705 Lt pelno, o per 2009 m. pirmąjį pusmetį – 10 501 Lt pelno, ir 2009 m. birželio 30 d. balansą (b. l. 33), kuriame nurodyta, kad atsakovas turi 673 859 Lt vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 343 171 Lt. Atsakovo pateikti duomenys apie įmonės turtinę ir finansinę padėtį nesudaro pagrindo teigti, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui, vykdymas nepasunkės, nes per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro daugiau nei pusę turimo turto vertės, o šiais metais gautas pelnas yra mažesnis nei pareikšto reikalavimo suma.

11Atmestinas atsakovo argumentas, kad skundžiama nutartis yra neteisėta, nes priimta nepranešus atsakovui. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovams, tačiau tais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir atsakovui nepranešus. Teisė spręsti dėl CPK 148 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų buvimo, sprendžiant dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, priklauso teismui. Atsakovas turi galimybę savo prieštaravimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti apeliacinės instancijos teismui, ką šiuo atveju I. J. firma ,,Greslitė“ pateikdama atskirąjį skundą ir padarė.

12Atsakovas nurodo, kad, esant individualios įmonės savininko neatskirtai civilinei atsakomybei, ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas iš atsakovo savininko turto, tačiau nepateikia duomenų, kokį I. J. firmos ,,Greslitė“ savininkas / -ai turtą turi (CPK 178 str.).

13Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, konstatuodama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgia į atsakovo argumentą, kad piniginių lėšų areštas trikdys įmonės veiklą, nes apsunkins atsiskaitymą su darbuotojais, mokesčių mokėjimą valstybei, todėl sprendžia, kad ginčijama nutartis tikslintina, nurodant, kad pirmiausiai areštuotinas 12 500 Lt vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Ir tik nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuotinos trūkstamai sumai piniginės lėšos, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Patikslinti teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių eiliškumą, nurodant, kad pirmiausiai areštuotinas 12 500 Lt vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuotinos trūkstamai sumai piniginės lėšos, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

18Nutarties nuorašą išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai