Byla 2-2822-605/2009
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „S&R Building” administratoriaus UAB “Verslo konsultantai” įgaliotam asmeniui Kazimierui Budriui, atsakovo I. J. firmos “Greslitė” atstovams I. J., G. J. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „S&R Building” ieškinį atsakovui I. J. firmai „Greslitė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo (b.l.5-6) pripažinti negaliojančiu vienašališką 12500 Lt BUAB „S&R Building“ sumokėto avanso įskaitymą netesybų ir palūkanų padengimui; priteisti iš atsakovo 12500 Lt skolą.

3Ieškovo atstovas Kazimieras Budrys ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad 2008-06-25 su atsakovu buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, kuri 2009-03-06 buvo vienašališkai nutraukta. 2008-07-22 sąskaitos faktūros GRE Nr. 1168 pirkėjas (ieškovas) nepasirašė, todėl neturėjo pagrindo užskaityti avansinį apmokėjimą, kaip apmokėjimą už gautas prekes. Sutartyje yra numatyti 0,2 proc. delspinigiai, bet pagal CK ieškiniams dėl netesybų yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių arba 180 dienų terminas. Delspinigiai turėtų sudaryti 875 Lt. Dėl palūkanų pretenzijų neturi. Prašo ieškinį patenkinti.

4Atsakovo atstovė I. J. su ieškiniu nesutinka. Ji paaiškino, kad 2008-06-25 su ieškovu buvo pasirašyta pirkimo - pardavimo sutartis ir aptartos jos sąlygos. Prekės pagal šią sutartį turėjo būti vežamos į Panevėžį, tačiau, ieškovui už jas nesumokėjus, tai nebuvo padaryta. 2008-07-22 išrašytą sąskaitą - faktūrą tą pačią dieną faksu išsiuntė ieškovui. Pagal sutartį ieškovas už prekes turėjo sumokėti per tris dienas. Šioje sąskaitoje - faktūroje prekės buvo įvardintos kaip ir sutartyje. 2009 m. kovo mėnesio pradžioje ieškovui išsiuntė raštą, kad nutraukia sutartį. To paties mėnesio pabaigoje sužinojo, kad įmonei iškelta bankroto byla. Tiekėjui pagal vieną sąskaitą yra sumokėta 3793,77 eurų, pagal kitą sąskaitą – 960,19 eurų. Suma įmonei yra labai didelė. Prekės labai brangios ir jų neįmanoma parduoti. Šiuo metu tos prekės yra firmos salone, jos parduodamos su labai didele nuolaida nuo savikainos. Prašo ieškinį atmesti.

5Atsakovo atstovas G. J. su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad ieškovui faksu išsiuntė sąskaitą – faktūrą, kurioje buvo nurodyta, kad per tris dienas ją reikia apmokėti, nes taip buvo nustatyta sutartyje. Ieškovui nesumokėjus, pranešė apie sutarties nutraukimą. Sutartyje numatyta 0,2 proc. delspinigių suma nėra per didelė, nes tai rodo, kad sandoris bus realiai vykdomas. Sutartį pasirašė abi šalys, jokių prieštaravimų dėl sąlygų nebuvo. Plytelių nė kiek nepardavė, nes jos yra nestandartinės, atvežtos konkrečiam objektui. Prašo ieškinį atmesti.

6Nustatyta, kad 2008 m. birželio 25 d. tarp šalių: ieškovo BUAB „S&R Building” ir atsakovo I. J. firmos “Greslitė” buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 06/25 (b.l.62). Ieškovas neįvykdė šios sutarties 3 punkto reikalavimo, tai yra, prieš gaudamas italų gamybos pirmos rūšies 36805,86 Lt vertės plyteles, pilnai neatsiskaitė su atsakovu pagal pateiktą sąskaitą - faktūrą ne ilgiau kaip per tris dienas nuo sąskaitos gavimo (b.l.61), o tik apmokėjo 12500 Lt avansą (b.l.9,10). Atsakovas 2009-02-05 pranešė ieškovui apie sutarties nutraukimą (b.l.68).

7Ieškinys atmestinas.

8Bendra prievolių teisėje galiojanti taisyklė yra ta, kad sutarčių privalo būti laikomasi ir jų sąlygos turi būti vykdomos, nors ir galimi kokie nors sunkumai vienai iš šalių, pvz.: gaunamas mažesnis pelnas ar netgi patiriami nuostoliai (CK 6.189 str.; 6.200 str.). Taigi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog tarp šalių 2008 m. birželio 28 d. buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 06/25, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas nupirkti italų gamybos pirmos rūšies plyteles 36805,86 Lt sumai, po sutarties pasirašymo per 24 valandas apmokant 12500 Lt avansą. Šios sutarties 2 punktu šalys susitarė, kad pirkėjas (ieškovas) prieš gaudamas prekes, pilnai atsiskaito pagal pateiktą sąskaitą - faktūrą ar sutartį, bet ne ilgiau kaip per tris dienas nuo sąskaitos gavimo. Iš teismui prie ieškinio pateikto 2008-06-28 nurodymo pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (b.l. 9) bei 2008-07-03 kasos išlaidų orderio Nr. 047 (b.l. 10) matyti, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 12500 Lt avansą. Šio fakto šalys neginčija, ir tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Tačiau ieškovas neatsiėmė prekių ir per tris dienas nuo sąskaitos gavimo (sutarties 3 punktas) neatsiskaitė su atsakovu, tuo pažeisdamas LR CK 6.38 str. numatytus prievolių vykdymo principus. Pažymėtina, kad atsakovas 2008-10-27 ieškovui pateikė pretenziją (b.l. 63-64), reikalaudamas iš ieškovo tinkamai vykdyti pirkimo - pardavimo sutartį, tai yra pilnai atsiskaityti su atsakovu ir atsiimti prekes, įspėdamas ieškovą apie vienašališką sutarties nutraukimą bei patirtų nuostolių išieškojimą. Ieškovui nesureagavus į šią pretenziją, atsakovas 2009-02-05 pranešimu (b.l. 68) informavo ieškovą apie vienašališką pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 06/25 nutraukimą bei vienašališką ieškovo sumokėto 12500 Lt avanso įskaitymą pagal minėtą sutartį į atsakovo apskaičiuotas palūkanas ir netesybas (delspinigius).

9Lietuvos Respublikos CK 6.130 straipsnio, numatančio prievolės pabaigą įskaitymu, 1 dalyje nurodyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnyje numatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, ir kad įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Šiuo atveju atsakovas turėjo vienarūšį piniginį reikalavimą ieškovui dėl netinkamai vykdomos sutarties, ieškovas buvo informuotas apie numatomą vienašališką sutarties nutraukimą ir delspinigių įskaitymą, todėl darytina išvada, kad atsiskaitymo terminai buvo suėję. Teismas konstatuoja, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai vienašališkai įskaitė ieškovo sumokėtą 12500 Lt avansą atsakovui, todėl ieškovas neturi jokio pagrindo reikalauti šį įskaitymą pripažinti negaliojančiu.

10Vertinant visus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškinys dėl pripažinimo negaliojančiu įskaitymo ir skolos priteisimo yra nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (b.l.16-17, 52-54, CPK 150 str. 4 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kad atsakovas pardavęs plyteles, turi galimybę susigrąžinti tam tikrą dalį pinigų, todėl iš ieškovo atsakovui atstovavimo išlaidos nepriteisiamos. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl atmetus ieškinį, valstybei iš ieškovo jokios išlaidos nepriteisiamos (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

12Vadovaudamasis CPK 259,263 - 270 str. teismas

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – areštą atsakovo I. J. firmos „Greslitė“, į.k. 135713021, Gintaro g. 14-11, Kaunas, turtui.

15Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai