Byla B2-539-124/2015
Dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Plusta“ bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorių L. P. ir R. P. prašymus dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Plusta“ bankroto byloje,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Plusta“ iškelta bankroto byla.

3Pareiškėjai L. P. ir R. P. pateikė prašymą, kuriuo prašo įtraukti juos į kreditorių sąrašą ir patvirtinti atitinkamai 3366,04 EUR (11 622,25 Lt) ir 7709,70 EUR (26 620,04 Lt) kreditorinius reikalavimus (15, 16 b. l.). Nurodė, kad BUAB „Plusta“ yra skolingas kreditoriams minėtas pinigines sumas.

4BUAB „Plusta“ bankroto administratorius kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ įgaliotas asmuo P. N. prašo patvirtinti patikslintus kreditorinius reikalavimus: L. P. pirmos eilės kreditorinį reikalavimą 2220,49 EUR (7666,89 Lt) sumai, trečios eilės – 1237,20 EUR (4271,81 Lt), R. P. pirmos eilės kreditorinį reikalavimą 578,96 EUR (1999,04 Lt), trečios eilės – 6905,88 EUR (23 844,63 Lt). Nurodė, kad bankroto byloje buvo patvirtinti L. P. kreditorinis reikalavimas pirma eile – 2220,49 EUR (7666,89 Lt), trečia eile – 228,17 EUR (787,81 Lt), o R. P. – pirma eile – 578,96 EUR (1999,04 Lt), trečia eile – 41,89 EUR (144,63 Lt). Prašydami patikslinti kreditorinius reikalavimus, kreditoriai į šiuos reikalavimus neįtraukė trečia eile patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Faktiškai L. P. kreditorinis reikalavimas gali būti tikslinamas tik Šiaulių apygardos teismo 2011-06-15 priteista 1009,04 EUR (3484 Lt) suma, o R. P. – Šiaulių apygardos teismo 2012-01-27 priteista 6864 EUR (23 700 Lt) suma.

5Prašymai tenkintini iš dalies.

6Iš bankroto bylos Nr. B2-10-124/2015 duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2009-08-10 nutartimi patvirtino kreditorių R. P. 2297,20 EUR (7931,77 Lt) pirmos eilės ir 41,89 EUR (144,63 Lt) trečios eilės kreditorinį reikalavimą, L. P. 7027,11 EUR (24263,20 Lt) pirmos eilės ir 228,17 EUR (787,81 Lt) trečios eilės kreditorinius reikalavimus. Vėlesnėmis nutartimis šie reikalavimai buvo tikslinami. Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 nutartimi patvirtinti patikslinti pirmos eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai: R. P. – 578,96 EUR (1999,04 Lt), L. P. – 2220,49 EUR (7666,89 Lt). Šių kreditorių trečios eilės kreditoriniai reikalavimai yra nepasikeitę ir išliko R. P. – 41,89 EUR (144,63 Lt), L. P. – 228,17 EUR (787,81 Lt).

7Bankroto administratorius sutinka patvirtinti L. P. trečios eilės kreditorinį reikalavimą 1009,04 EUR (3484 Lt) sumai, nurodydamas, kad šis kreditorinis reikalavimas turi būti tvirtinamas vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2011-06-15 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-958-372/2011.

8Bankroto administratorius taip pat sutinka patvirtinti R. P. trečios eilės 6864 EUR (23 700 Lt) kreditorinį reikalavimą, vadovaudamasis Šiaulių apygardos teismo 2012-01-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-336-372/2012.

9Iš Šiaulių apygardos teismo 2012-01-27 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-372/2012 matyti, kad teismo sprendimu buvo patenkintas ieškovo BUAB „Plusta“ ieškinys ir iš atsakovo R. P. bankrutavusiai UAB „Plusta“ priteista 6864 EUR (23 700 Lt) neteisėtai išmokėtų lėšų (4–5 b. l.). Sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas nurodė, kad atsakovas R. P. buvo paskolinęs įmonei savo lėšas, kad bankroto administratorius neginčija to fakto, jog atsakovas skolino įmonei lėšas kaip atsiskaitytinas asmuo (4 b. l.). Kad R. P. skolino įmonei UAB „Plusta“ pinigines lėšas patvirtina ir buvusios buhalterės T. A. 2009-05-04 Pranešimas, kuriame ji nurodė, jog „gegužės 25 d. likusią skolą 27 184 lito užskaitysiu 23700 Lt grąžinama skola R. P., kuri susidarė pagal avansines apyskaitas, 3484 Lt grąžinama skola L. P.“ (42–43 b. l.). Iš teismui pateiktų kasos knygos išrašų už laikotarpį nuo 2009-05-01 iki 2009-05-30 matyti, kad minėtos sumos, t. y. 6864 EUR (23700 Lt) ir 1009,04 EUR (3484 Lt) nebuvo grąžintos R. P. ir L. P. (66–67, 69–70 b. l.). 2009-05-26 UAB „Plusta“ iškelta bankroto byla. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad R. P. kreditorinis reikalavimas 6864 EUR (23700 Lt) sumai ir L. P. kreditorinis reikalavimas 1009,04 EUR (3484 Lt) sumai yra teisėti ir pagrįsti, bankroto administratorius su šiais reikalavimais sutinka, todėl kreditorių prašymas šioje dalyje tenkintinas.

10Kreditoriai R. P. ir L. P. prašo patvirtinti atitinkamai 7709,70 EUR (26 620,04 Lt) ir 3366,04 EUR (11 622,25 Lt) kreditorinius reikalavimus, tačiau šių reikalavimų nepagrindžia jokiais įrodymais, o taip pat nenurodo kuo vadovaujantis prašo tvirtinti, būtent, tokio dydžio kreditorinius reikalavimus.

11Iš teismui pateikto R. P. prašymo (15 b. l.) matyti, kad jis prašo patvirtinti 7709,70 EUR (26 620,04 Lt) kreditorinį reikalavimą, kuris susideda iš 578,96 EUR (1999,04 Lt) jau 2014-06-14 nutartimi patvirtinto reikalavimo ir 7130,73 EUR (24 621 Lt) kreditorinio reikalavimo (tokiai reikalavimo sumai BUAB „Plusta“ perleido reikalavimo teisę UAB-ei „Valaura“, 19–20 b. l.).

12Pažymėtina, kad pats kreditorius R. P., teikdamas prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą nurodė, kad 578,96 EUR (1999,04 Lt) kreditorinį reikalavimą jau yra patvirtinęs Šiaulių apygardos teismas, todėl šis jo prašymas negali būti tenkinamas, nes jis , kaip jau minėta, yra patvirtintas.

13R. P. prašymas patvirtinti 7130,74 EUR (24 621 Lt) kreditorinį reikalavimą laikytinas nepagrįstu, nes vadovaujantis 2014-10-08 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi už tokią sumą pradinis kreditorius BUAB „Plusta“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Valaura“ teisę reikalauti iš skolininko R. P. 7130,74 EUR (24621 Lt) dydžio skolą (19–20 b. l.). Reikalavimo teisės 7130,74 EUR (24 621 Lt) perleidimas UAB-ei „Valaura“ nesudaro pagrindo tvirtinti R. P. nurodyto dydžio kreditorinį reikalavimą. BUAB „Plusta“ bankroto administratoriui perleidus reikalavimo teisę į R. P. skolą, buvo parduota debitorinė skola.

14Iš L. P. prašymo (16 b. l.) matyti, kad ji prašo patvirtinti 3366,04 EUR (11 622,25 Lt) kreditorinį reikalavimą, kuris susideda iš 2220,49 EUR (7666,89 Lt) jau 2014-06-14 nutartimi patvirtinto reikalavimo ir 1145,55 EUR (3955,36 Lt) kreditorinio reikalavimo (tokiai reikalavimo sumai buvo perleista reikalavimo teisė UAB-ei „Valaura“, 17–18 b. l.).

15Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 nutartimi jau yra patvirtintas L. P. pirmos eilės 2220,49 EUR (7666,89 Lt) kreditorinis reikalavimas, todėl pakartotinai tvirtinti minėto dydžio kreditorinį reikalavimą nėra pagrindo. Netvirtintinas ir 1145,55 EUR (3955,36 Lt) kreditorinis reikalavimas, nes minėto dydžio reikalavimo teisės perleidimas naujajam kreditoriui UAB „Valaura“ nesudaro pagrindo kreditorinio reikalavimo patvirtinimui. BUAB „Plusta“ bankroto administratoriui perleidus reikalavimo teisę į L. P. skolą, buvo parduota debitorinė skola.

16Aukščiau nurodyti įrodymai ir motyvai patvirtina, kad BUAB „Plusta“ yra skolinga kreditoriui R. P. 6864 EUR (23700 Lt), o L. P. – 1009,04 EUR (3484 Lt), byloje nėra duomenų, jog BUAB „Plusta“ su šiais kreditoriais atsiskaitė. R. P. įtrauktinas į kreditorių sąrašą su papildomu 6864 EUR (23700 Lt) kreditoriniu reikalavimu, o L. P. su 1009,04 EUR (3484 Lt) kreditoriniu reikalavimu. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2009-08-10 nutartimi R. P. trečios eilės kreditorinis reikalavimas sumoje 41,89 EUR (144,63 Lt) yra jau patvirtintas, todėl nustatytinas bendras šio kreditoriaus trečios eilės finansinis reikalavimas – 6905,89 EUR (41,89 EUR + 6864 EUR) (23844,63 Lt).

17Šiaulių apygardos teismo 2009-08-10 nutartimi patvirtintas L. P. trečios eilės 228,17 EUR (787,81 Lt) kreditorinis reikalavimas, todėl nustatytinas bendras šios kreditorės trečios eilės finansinis reikalavimas – 1237,21 EUR (228,17 EUR + 1009,04 EUR)(4271,81 Lt).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 str., teismas

Nutarė

19Patvirtinti kreditoriaus R. P. (adresas ( - )) papildomą 6864 EUR trečios eilės kreditorinį reikalavimą, nurodant kad bendras šio kreditoriaus trečios eilės kreditorinis reikalavimas BUAB „Plusta“ bankroto byloje yra 6905,89 EUR.

20Patvirtinti kreditorės L. P. (adresas ( - )) papildomą 1009,04 EUR trečios eilės kreditorinį reikalavimą, nurodant kad bendras šios kreditorės trečios eilės kreditorinis reikalavimas BUAB „Plusta“ bankroto byloje yra 1237,21 EUR.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi uždarajai akcinei... 3. Pareiškėjai L. P. ir R. P. pateikė prašymą, kuriuo prašo įtraukti juos... 4. BUAB „Plusta“ bankroto administratorius kooperatinės bendrovės „Jonas... 5. Prašymai tenkintini iš dalies.... 6. Iš bankroto bylos Nr. B2-10-124/2015 duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos... 7. Bankroto administratorius sutinka patvirtinti L. P. trečios eilės... 8. Bankroto administratorius taip pat sutinka patvirtinti R. P. trečios eilės... 9. Iš Šiaulių apygardos teismo 2012-01-27 sprendimo civilinėje byloje Nr.... 10. Kreditoriai R. P. ir L. P. prašo patvirtinti atitinkamai 7709,70 EUR (26... 11. Iš teismui pateikto R. P. prašymo (15 b. l.) matyti, kad jis prašo... 12. Pažymėtina, kad pats kreditorius R. P., teikdamas prašymą patvirtinti... 13. R. P. prašymas patvirtinti 7130,74 EUR (24 621 Lt) kreditorinį reikalavimą... 14. Iš L. P. prašymo (16 b. l.) matyti, kad ji prašo patvirtinti 3366,04 EUR (11... 15. Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 nutartimi jau yra patvirtintas L.... 16. Aukščiau nurodyti įrodymai ir motyvai patvirtina, kad BUAB „Plusta“ yra... 17. Šiaulių apygardos teismo 2009-08-10 nutartimi patvirtintas L. P. trečios... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str.,... 19. Patvirtinti kreditoriaus R. P. (adresas ( - )) papildomą 6864 EUR trečios... 20. Patvirtinti kreditorės L. P. (adresas ( - )) papildomą 1009,04 EUR trečios... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...