Byla N2-6131-563/2012
Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo bei pagal atsakovo K. V. priešieškinį ieškovei I. B., išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, sekretoriaujant Algidai Guobei, Ingridai Jušenkienei ,dalyvaujant ieškovei I. B., ieškovės atstovui advokatui Gediminui Žliobai, atsakovui K. V., atsakovo atstovei advokatei Viktorijai Safošinai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. B. ieškinį atsakovui K. V., išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo bei pagal atsakovo K. V. priešieškinį ieškovei I. B., išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai A. V., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis 600,00 Lt periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, taip pat priteisti išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010-03-06 mokamomis periodinėmis išmokomis po 600,00 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. 2012-10-09 teismo posėdžio metu ieškovė patikslino ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo ir prašo priteisti iš atsakovo 4800,00 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2011-07-12 iki 2012 m. kovo mėn. Nurodė, kad po santuokos su atsakovu nutraukimo šalių dukra A. V. liko gyventi su ieškove, o dukra E. V. – su tėvu, todėl išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš sutuoktinių nebuvo nustatytas. Dukrai E. V., gim. ( - ), tapus pilnamete, tėvo prievolė materialiai ją išlaikyti yra pasibaigusi, tačiau nėra pasibaigusi atsakovo pareiga išlaikyti kitą savo dukrą A. V., kuri yra nepilnametė. Nurodė, kad jos turtinė padėtis yra sunki, šiuo metu ji nedirba. Vaiko išlaikymui per mėnesį reikia apie 1200 Lt ir pusę šios sumos turi skirti atsakovas. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos išlaikyti nepilnametę dukrą, susidarė 4800,00 Lt išlaikymo įsiskolinimas (t.1, b.l. 3-8).

3Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės jo naudai 5000,00 Lt įsiskolinimą už nepilnametės dukros A. V. išlaikymą laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2010-05-31, taip pat turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nutraukdami santuoką bendru sutikimu sutuoktiniai susitarė, kad išlaikys po vieną vaiką. Atsakovas prisiėmė pareigą visiškai išlaikyti vyresniąją dukrą E. iki jos pilnametystės ir teikti būtiną finansinę paramą, kol ji mokysis vidurinėje mokykloje, o ją pabaigus ir įstojus į aukštosios ar profesinės mokyklos dieninį skyrių, iki kol sueis 24 metai. E. V. studijuoja Socialinių mokslų kolegijoje dieniniame skyriuje ir atsakovas remia dukrą materialiai. Ieškovė nepagrįstai nurodo 1207,76 Lt dydžio išlaidas nepilnametės dukros išlaikymui, mano, kad šių lėšų ieškovei reikia labiau savo poreikių tenkinimui. Nors atsakovo turtinė padėtis yra sunki, jis prisideda prie dukros A. išlaikymo, pirkdamas rūbus, mokymosi priemones ir maistą. Taip pat nurodė, kad po santuokos nutraukimo 2009-02-09 iki 2010-05-31 dukra A. gyveno su atsakovu ir atsakovas vienas išlaikė abi dukras, kadangi ieškovė dirbo kitame mieste ir neprisidėjo prie nepilnametės dukros išlaikymo, todėl už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2010-05-31 atsakovas prašo priteisti iš ieškovės išlaikymo įsiskolinimą, skaičiuojant po 500,00 Lt kas mėnesį, iš viso 5000,00 Lt (t.1, b.l. 70-74).

4Ieškovė nesutinka su atsakovo priešieškinio reikalavimu, kadangi jis neįrodytas ir nepagrįstas. Nuo 2009-09-01 iki 2010-05-31 A. V. negyveno su atsakovu. Nurodė, kad atsakovas neturi teisinės pareigos išlaikyti pilnametę dukrą E. V., todėl, nustatant nepilnametės dukros išlaikymo dydį, neturi būti atsižvelgiam į dukros E. išlaidas.

5Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad nuo 2011 m. pasikeitė jos finansinė padėtis, ji nedirba ir nebegali viena išlaikyti dukros. Dukrą išlaikyti padeda ieškovės seserys, dabartinis sutuoktinis, mama. Dukra turi sveikatos problemų, jai galvoje yra cista. Su atsakovo prašomu priteisti įsiskolinimu nesutinka, nes po skyrybų dukra A. gyveno pas atsakovo tėvus ir ieškovė tuo laikotarpiu teikė išlaikymą dukrai po 700-800 Lt. Kiek galėdama teikė išlaikymą ir dukrai E.

6Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su išlaikymo įsiskolinimu nesutinka, kadangi teikė dukrai išlaikymą nupirkdamas įvairių daiktų, mokymosi priemonių, maisto. Prie dukros išlaikymo gali prisidėti iki 300,00 Lt. Nurodė, kad sutiktų teikti didesnį išlaikymą daiktais, o ne piniginėmis lėšomis. Atsakovas nurodė, kad ieškovė, gaudama didesnį išlaikymą piniginėmis lėšomis, panaudos lėšas savo asmeniniams poreikiams tenkinti, o ne dukros išlaikymui, todėl nepriima jo pasiūlymo išlaikymą teikti daiktais, t.y. nupirkti dukrai viską, kas reikalinga jos poreikiams užtikrinti.

7Ieškinys, priešieškinys tenkintini iš dalies.

8Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, šalių, jų atstovų paaiškinimais nustatyta, jog šalys turi nepilnametę dukrą A. V., gim. ( - ), ir dukrą E. V., gim. ( - ),kuri jau yra pilnametė (t.1, b.l. 12). Alytaus rajono apylinkės teismo 2009-02-09 sprendimu nutraukta ieškovės ir atsakovo santuoka ir patvirtina šalių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią šalys susitarė, kad nepilnametė dukra E. gyvens su atsakovu, o nepilnametė dukra A. – su ieškove, todėl išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš sutuoktinių nenustatomas (t.1, b.l. 76-78). Taip pat nustatyta, kad šalių dukra E. V. nuo 2011-09-01 yra Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus filialo Transporto ir logistikos studijų programos dieninio skyriaus studentė, numatoma studijų baigimo data 2014-06-30 (t.1, b.l. 83). Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-10-12 sprendimu E. V. iš ieškovės priteista po 200,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų mokymosi aukštojoje mokykloje dieniniame skyriuje laikotarpiui, atsakovas išlaikymą dukrai E. teikia gera valia.

9LR Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Nustatant priteistino išlaikymo dydį atsižvelgiama į šalių turtinę padėtį, gaunamas pajamas bei kitas aplinkybes. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Būtinoms vaiko vystymuisi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinami poreikiai maistui, aprangai, sveikatai, būstui, saviveiklai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Pažymėtina, jog sprendžiant ginčą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio teismas taip pat prioritetą teikia vaiko teisėms ir interesams, analizuoja vaiko poreikius, kuriuos lemia jo gabumai, polinkiai, sveikatos būklė, amžius.

10Vadovaujantis Vaiko teisių konvencijos 27 straipsniu, pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo raidai (dvasiniam, fiziniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi) užtikrinti. Vaiko teisė į jo raidai būtinas gyvenimo sąlygas, be kita ko, apima vaiko teisę į materialinį aprūpinimą, kurį atitinka jo tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad, vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinį vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 str. 1 d.), lemiantį, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-10-nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009).

12Vadovaujantis vaiko teisių ir interesų prioriteto, proporcingumo vaiko poreikiams ir jo tėvų turtinei padėčiai principais, vaikui nustatytinas įmanomai maksimalus išlaikymo dydis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S., byla Nr. 3K-3-259/2004), tik jeigu tėvo, iš kurio priteisiamas išlaikymas, turtinė padėtis labai sunki, tai galima priteisti mažesnį negu MMA išlaikymą.

13Byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad šalių dukrai A. V. šiuo metu yra vienuolika metų. Vaikui būtinas maistas, rūbai, apavas, vaistai. Be to, vaikas lanko mokyklą, todėl yra būtinos mokymo bei ugdymo priemonės, vaikui taip pat reikalingi pinigai laisvalaikio reikmėms.

14Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad jos šeimos mėnesinės pajamos susideda iš jos gaunamos pašalpos (t.1, b.l. 13) ir sutuoktinio darbo užmokesčio ir yra 2200 Lt, atsakovas nurodė, kad jis gauna apie 1300-1400 Lt pajamų per mėnesį iš individualios veiklos (t.2, b.l. 91-96). Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovas tikslingai siekia vengti išlaikymo teikimo nepilnametei dukrai, nes po bylos dėl išlaikymo priteisimo iškėlimo savo tėvui pardavė žemės sklypus.

15Ieškovės šeimoje be dukros A. V. auga dar vienas vaikas – P. B., gim. ( - ) (t.2, b.l. 3), kuriam ieškovė taip pat skiria išlaikymą.

16Atsakovo šeimoje gyvena dukra E., kuri šiuo metu studijuoja Vilniaus m., Socialinių mokslų kolegijoje dieniniame skyriuje ir atsakovas remia dukrą materialiai.

17Ieškovė teismo posėdžio metu pripažino, kas studentei dukrai per mėnesį yra būtinos 1200 Lt pajamos minimalių poreikių užtikrinimui studijų metu, nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu iš jos yra priteista E. išlaikymui, kol baigs studijas, po 200 Lt per mėnesį. Atsakovas nurodė, kad dukrai E. kas mėnesį skiria apie 1200 Lt lėšų, gaunamų iš darbo užmokesčio, ir didesnio negu 300 Lt išlaikymo nepilnametei dukrai neišgalėtų teikti, nes jam nelieka lėšų visiškai net minimaliems poreikiams patenkinti. Nurodė, kad ieškovė nesilaiko jų susitarimo, nes nutraukiant santuoką buvo susitarta, kad kiekvienas iš jų išlaikys vaikus, kurie kartu gyvena iki kol jiems bus reikalingas išlaikymas.

18Įvertinus kitą šalių turtinę padėtį, nustatyta, kad ieškovė nuosavo gyvenamojo būsto neturi, su šeima gyvena nuomojamame bute, turi kilnojamąjį turtą - automobilį (t.1, b.l.14-15). Ieškovė po santuokos nutraukimo jai atitekusį nekilnojamąjį turtą – dviejų garažų 1/2 dalį pardavė buvusiam sutuoktiniui K. V. (b.l. 98-100). Be paminėto turto, jau po santuokos nutraukimo, ieškovė, įgytą 2000-08-12 nekilnojamąjį turtą, – ½ dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ) su priklausiniais ir žemės sklypu, pardavė taip pat buvusiam sutuoktiniui K. V. (t.1, b.l. 101-112). Gautas lėšas iš parduoto nekilnojamojo turto panaudojo šeimos poreikiams tenkinti, šiuo metu santaupų jokių neturi. Atsakovas gyvena nuosavame būste, turi du automobilius ir dirba pagal verslo liudijimą. Po santuokos nutraukimo ieškovei išmokėjo pinigines kompensacijas už jos perleistą turto dalį jam, todėl buvo priverstas skolintis pinigines lėšas iš tėvų, kad galėtų atsiskaityti su ieškove. Skolai grąžinti, tėvui perleido žemės sklypus (t.2, b.l. 80-83). Šias aplinkybes patvirtino liudytoju apklaustas J. V..

19Įvertinus abiejų šalių turinę padėti ir gaunamas pajamas, turimas išlaidas ir prievoles, atsižvelgdamas į tėvų turtinės padėties ir išlaikymo poreikių ir būtinumo proporcingumą, teismas laiko, kad abiejų šalių turtinė padėtis iš esmės vienoda, kiekvienos šeimos gaunamos pajamos yra minimalios, todėl nustato priteistino išlaikymo dydį iš atsakovo po 300,00 Lt ir išlaikymo įsiskolinimo dydį iš ieškovės ir atsakovo po 300,00 Lt. Teismas įvertina taip pat ir tai, kad po santuokos nutraukimo abiejų tėvų turtinė padėtis nepagerėjo, atsižvelgia į tai, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad nepilnametei dukrai A. yra nustatyti specialūs poreikiai, kad dėl sveikatos privaloma skirti papildomą išlaikymą (iš bylos duomenų matyti, kad vaikui A. V. 2009-11-29 nustatytas neįgalumas iki 2011-11-28 (t.1., b.l. 118)).

20Teismas pažymi ir tai, kad ieškovės prievolė išlaikyti dar vieną ( - ) gimusį vaiką, neatleidžia ieškovės nuo pareigos išlaikyti kitus vaikus, kuriems reikalingas išlaikymas ir nesudaro pagrindo atleisti ieškovę nuo išlaikymo teikimo dukroms A. bei E., taip pat, kaip ir atsakovo išlaikymo pilnametei dukrai teikimas, nesudaro pagrindo atleisti jo nuo išlaikymo teikimo nepilnametei dukrai A., nes abu tėvai turi pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus ir pilnamečius besimokančius vaikus, esant įstatyme numatytiems pagrindams. Taip pat pažymėtina, kad ieškovės turimi kreditoriniai įsipareigojimai bankams yra laisvanoriški ir ieškovė turi laisvanoriškai varžyti savo asmeninius poreikius, o ne šią naštą perkelti savo išlaikytiniams (t.1, b.l. 16).

21Teismas laiko, kad ieškovė ir atsakovas įrodė, kad privalo sumokėti išlaikymo įsiskolinimą pagal ieškinio ir priešieškinio reikalavimus, nes šalys įrodė ir pagrindė savo reikalavimų šioje dalyje pagrįstumą. Atsakovas neįrodė, kad nepilnametei dukrai A. nuo 2011-07-12 iki 2012 m. kovo mėn. teikė išlaikymą, todėl iš jo priteistinas išlaikymas po 300,00 Lt, iš viso 2400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimas. Byloje įrodyta, kad po šalių santuokos nutraukimo A. V. gyveno su tėvu ir buvo jo pilnai išlaikoma nuo 2009-02-09 iki 2010-05-31. Šias aplinkybes patvirtino liudytojais apklausti J. V. ir E. V.. Ieškovė neįrodė, kad paminėtu laikotarpiu dukrai A. teikdavo po 700-800 Lt išlaikymą kas mėnesį, todėl jos argumentai, kaip neįrodyti, atmestini. Kadangi ieškovė nevykdė pareigos, prisiimtos pagal 2009-02-09 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimą, išlaikyti nepilnametę dukrą A. ir šią pareigą vykdė atsakovas, iš ieškovės priteistinas išlaikymo įsiskolinimas atsakovui (skaičiuojant per mėnesį po 300,00 Lt), viso 3000,00 Lt.

22Šalims išaiškintina, kad teismui priėmus sprendimą dėl išlaikymo priteisimo, kai iš esmės pasikeičia tėvų turtinė padėtis, teismas gali pagal vaiko, tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti išlaikymo dydį (CK 3.201 straipsnio 1 dalis).

23Patenkinus ieškinį ir priešieškinį iš dalies, šalims priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų daliai.

24Ieškovės prašomos advokato atstovavimo išlaidos mažintinos ir priteitina iš atsakovo 3000,00 Lt, atsižvelgiant į rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (patvirtintas 2004-04-02, LR Teisingumo ministro Įsakymas Nr. 1R-85), į teisingumo ir protingumo kriterijus, į šalių turtinę padėtį, į bylos apimti ir sudėtingumą . Iš ieškovės atsakovui priteistinos 3000,00 Lt advokato atstovavimo išlaidos (88 str. 1 d. 6 p.,93 str. 4 d., 6 str.).

25Žyminis mokestis į valstybės biudžetą už paduodamą ieškinį ir priešieškinį iš šalių nepriteistinas, kadangi abi šalys dėl reikalavimų, susijusių su išlaikymo priteisimu yra atleistos nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.).

26Atsakovas, paduodamas priešieškinį dėl išlaikymo įsiskolinimo sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Kadangi ieškovai (atsakovas pagal priešieškinį) dėl reikalavimų, susijusių su išlaikymo priteisimu yra atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), atsakovo sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis negrąžintinas, o užskaitomas pagal LR CPK 85 str. 1 d. 3 p. reikalavimus.

27Likusioje dalyje ieškinys ir priešieškinys atmestini, kaip neįrodyti ir nepagrįsti.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

29priteisti iš atsakovo K. V. išlaikymą nepilnametei dukrai A. V., gim. ( - ), mokant po 300,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2012-03-29 iki vaiko pilnametystės ir 2400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2011-07-12 iki 2012-03-29.

30Priteisti iš ieškovės I. B. 3000,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą atsakovui K. V. (už įvykdytą pareigą už ieškovę, suteiktą išlaikymą dukrai A. laikotarpiu nuo 2009-02-09 iki 2010-05-31).

31Priteisti iš atsakovo K. V. ieškovei I. B. 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš ieškovės I. B. atsakovui K. V. 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, pareiškė... 4. Ieškovė nesutinka su atsakovo priešieškinio reikalavimu, kadangi jis... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad nuo 2011 m.... 6. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su išlaikymo įsiskolinimu... 7. Ieškinys, priešieškinys tenkintini iš dalies.... 8. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, šalių, jų atstovų paaiškinimais... 9. LR Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti savo... 10. Vadovaujantis Vaiko teisių konvencijos 27 straipsniu, pripažįstama kiekvieno... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad, vertindamas tėvų... 12. Vadovaujantis vaiko teisių ir interesų prioriteto, proporcingumo vaiko... 13. Byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad šalių dukrai A. V.... 14. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad jos šeimos mėnesinės pajamos... 15. Ieškovės šeimoje be dukros A. V. auga dar vienas vaikas – P. B., gim. ( -... 16. Atsakovo šeimoje gyvena dukra E., kuri šiuo metu studijuoja Vilniaus m.,... 17. Ieškovė teismo posėdžio metu pripažino, kas studentei dukrai per mėnesį... 18. Įvertinus kitą šalių turtinę padėtį, nustatyta, kad ieškovė nuosavo... 19. Įvertinus abiejų šalių turinę padėti ir gaunamas pajamas, turimas... 20. Teismas pažymi ir tai, kad ieškovės prievolė išlaikyti dar vieną ( - )... 21. Teismas laiko, kad ieškovė ir atsakovas įrodė, kad privalo sumokėti... 22. Šalims išaiškintina, kad teismui priėmus sprendimą dėl išlaikymo... 23. Patenkinus ieškinį ir priešieškinį iš dalies, šalims priteistinos... 24. Ieškovės prašomos advokato atstovavimo išlaidos mažintinos ir priteitina... 25. Žyminis mokestis į valstybės biudžetą už paduodamą ieškinį ir... 26. Atsakovas, paduodamas priešieškinį dėl išlaikymo įsiskolinimo sumokėjo... 27. Likusioje dalyje ieškinys ir priešieškinys atmestini, kaip neįrodyti ir... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264,... 29. priteisti iš atsakovo K. V. išlaikymą nepilnametei dukrai A. V., gim. ( - ),... 30. Priteisti iš ieškovės I. B. 3000,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą atsakovui... 31. Priteisti iš atsakovo K. V. ieškovei I. B. 3000,00 Lt bylinėjimosi... 32. Priteisti iš ieškovės I. B. atsakovui K. V. 3000,00 Lt bylinėjimosi... 33. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...