Byla 2A-1109-275/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Antėja“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Antėja“ ieškinį atsakovui UAB „Diamedica“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 4 672,14 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas 2011-06-09 buvo pateikęs Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo taip pat prašė taikyti ieškovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Teismas atsakovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovo teigimu, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo areštuotos ieškovo piniginės lėšos 28 120,47 Lt sumoje, esančios UAB „Antėja“ sąskaitoje ir bendrovei leista iš areštuotų piniginių lėšų tik atsiskaityti su darbuotojais išmokant darbo užmokestį, mokėti mokesčius bei socialinio draudimo įmokas, kitus mokesčius į valstybės biudžetą, atsiskaityti su atsakovu. Ieškovo teigimu, laikotarpis per kurį ieškovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negalėjo laisvai disponuoti areštuotais pinigais, dėl ko patyrė nuostolius – 2011-07-22 - 2011-12-15, t.y. 147 dienos. 6 proc. palūkanų norma nuo 28 120,47 Lt sumos ginčijamu laikotarpiu 679,14 Lt, kurie sudaro ieškovo patirtus nuostolius ir yra priteistini iš atsakovo. Ieškovas taip pat nurodė, kad jam priteistini 3 993 Lt nuostoliai kaip išlaidos advokato pagalbai apmokėti Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio nustatyta tvarka. Ieškovo teigimu, atsakovo veiksmai, nesąžiningai pateikiant UAB „Antėja“ nepagrįstą 2011-06-09 ieškinį, vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir tokia nesąžininga šalis privalo atlyginti kitai šaliai visus jos patirtus nuostolius.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad iš byloje pateikto procesinio dokumento – Kauno apygardos teismo 2011-11-09 sprendimo matyti, jog UAB „Diamedica“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš UAB „Antėja“ 122 606 Lt skolą, 2 015,44 Lt palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Kauno apygardos teismo sprendimu UAB „Diamedica“ ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas. Išnagrinėtoje civilinėje byloje, Kauno apygardos teismas 2011-06-27 nutartimi UAB „Diamedica“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko ieškovas teigia patyręs nuostolius. Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006 2006-12-15 nutartimi konstatavo, jog atmetus ieškinį, skolininkas, kurio turtinės teisės kreditoriaus prašymu buvo suvaržytos laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir kuris dėl tokio suvaržymo patyrė nuostolių, gali kreiptis į teismą atskiru ieškiniu Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 3 dalies tvarka prašydamas taikyti kreditoriui deliktinę atsakomybę, nenustatinėjant jos sąlygos – kaltės. Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis, taip pat ir prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali būti viena iš kreditoriaus veiksmus kvalifikuojančių aplinkybių. Tokiu atveju skolininkas gali prašyti atlyginti nuostolius tiek dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, tiek jo nekonstatavus, t.y. dėl to, kad kreditorius, neturėdamas pakankamo pagrindo, rizikavo prašydamas apsaugoti iki bylos išnagrinėjimo, jo manymu, pažeistą teisę ir suvaržė skolininko teises. Teismas sprendė, kad paminėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika nagrinėjamoje byloje remtis negalima, nes nesutampa faktinės bylų aplinkybės: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo civilinę bylą, kurioje ieškovas, prašęs taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones atsisakė ieškinio ir byla buvo nutraukta, tuo tarpu nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovo ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas. Teismas padarė išvadą, kad vien ta aplinkybė, jog ieškinys buvo atmestas neduoda pagrindo išvadai, kad ieškovas nesąžiningai veikdamas ir prašydamas taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, taip jam padarė nuostolius (CPK 95 str. 1 d.). Ieškovas taip pat teigė patyręs nuostolius, nes apmokėjo 3 993 Lt advokatui už suteiktas paslaugas. Su šiais argumentais teismas nesutiko. Nurodė, kad ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vertintinos kaip bylinėjimosi išlaidos, bet ne kaip patirti nuostoliai Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio prasme. Civilinio proceso kodekso 95 straipsnis reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius (CPK 95 str. 1 d.). Kauno apygardos teismas 2011-11-09 sprendimu ieškovo UAB „Diamedica“ ieškinį atsakovui UAB „Antėja“ atmetė kaip nepagrįstą. Vien ta aplinkybė, kad ieškovo ieškinys buvo atmestas negali suponuoti teismo išvados, kad ieškinys buvo reiškiamas nesąžiningai, t.y. piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. Teismas sprendė, jog nenustačius ir nekonstatavus, kad ieškovas UAB „Diamedica“ pareikšdamas ieškinį atsakovui UAB „Antėja“ civilinėje byloje Nr. 2-2760-413/2011 buvo nesąžiningas ir piktnaudžiavo savo teisėmis ir pareigomis, negalima taikyti Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio pasekmių ir įpareigoti jį atlyginti nuostolius.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

7Ieškovas UAB „Antėja“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Antėja“ ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti apeliantui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo instituto

9Analizuojamu atveju egzistuoja visos Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygos, tai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo UAB „Diamedica“, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinys atmestas. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Antėja“ patyrė nuostolių (679,14 Lt + 3993 Lt = 4672,14 Lt), tačiau teismas sprendime apskritai nenagrinėjo bei nemotyvavo, kodėl analizuojamu atveju minėta teisės norma negalėtų būti taikoma, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, kadangi sprendimas aptariamoje dalyje yra absoliučiai nemotyvuotas.

10Dėl teismų praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006 priimta 2006-12-15 nutartimi

11Apeliantas pabrėžia, kad 2006-12-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006 priimtoje nutartyje aiškiai nurodoma, kad ieškovas įrodė, jog atsakovas atsisakė ieškinio, nes nepagrįstai jį buvo pareiškęs ir todėl toks bylos nutraukimas prilygintinas tokioms pat pasekmėms kaip ir ieškinio atmetimas. Skunde nurodoma, kad nesvarbu kaip baigiama byla - jei įrodoma, kad ieškovas ieškinį pareiškė nepagrįstai (ieškinio atmetimo atveju nepagrįstumo įrodinėti nereikia), laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo instituto prasme atsiranda tokios pat pasekmės, todėl darytina pagrįsta išvada, kad analizuojamu atveju neturi reikšmės ar ieškinys buvo atmestas ar ieškinio buvo atsisakyta (jei yra įrodoma, kad ieškinys buvo pareikštas nepagrįstai). Esant tokiam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatavimui neabejotinai darytina išvada, kad analizuojamų bylų faktinės aplinkybės jei ne tapačios, tai neabejotinai labai panašios, ko pasėkoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006 2006-12-15 priimta nutartis neabejotinai privalo turėti precedento galią.

12Dėl nuostolių, kuriuos UAB „Antėja“ patyrė dėl UAB „Diamedica“ nepagrįstai pareikšto ieškinio (CPK 95 str.)

13UAB „Diamedica“, pareikšdama ieškinį (įskaitant reikalaudama taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Antėja“ atžvilgiu), akivaizdžiai žinojo, kad apskritai neturi reikalavimo teisės į prašomą priteisti sumą - kaip Kauno apygardos teismo 2011-11-09 sprendime nurodoma, UAB „Diamedica“ reikalavimai kildinti iš šalių sutarimu iki ieškinio pareiškimo nutrauktos (t.y. nebegaliojančios) Mikrobiologinių tyrimų sistemos panaudos sutarties Nr. 52-10 bei 2010 m. lapkričio 10 d. sutarties pakeitimo, ir UAB „Diamedica“ civilinės bylos Nr. 2-2760-413/2011 nagrinėjimo metu negalėjo nurodyti kokiu kitu įstatyminiu pagrindu prašo priteisti nurodytą sumą. Šios aplinkybės neabejotinai įrodo UAB „Diamedica“ nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. UAB „Diamedica“ nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant 2011 m. birželio 9 d. ieškinį Kauno apygardos teisme (įskaitant ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) įrodo ir tai, kad UAB „Diamedica“ savo atsiliepime į UAB „Antėja“ ieškinį pripažįsta bei sutinka, kad savo nesąžiningais veiksmais bei piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis padarė ieškovui UAB „Antėja“ nuostolių (ginčydama tik nuostolių patirtų dėl advokato pagalbos apmokėjimo dydį).

14Atsakovas UAB „Diamedica“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias materialinės teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Skundas dalinai tenkintinas.

17Dėl teismo sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindo

18CPK 270 straipsnio 4 dalyje išdėstyti reikalavimai teismo sprendimo turiniui ir jame nurodyta, kad motyvuojamojoje sprendimo dalyje turi būti: teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas, argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad procesinis dokumentas turi būti argumentuotas. Motyvuojamosios teismo sprendimo dalies paskirtis – pagrįsti teismo išvadas, išdėstytas rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 27 September 2001). Pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis trūkumas gali būti pripažintas esminiu pažeidimu pagal LR CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis A. B. v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-603/2008; 2012 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. UAB „Gubernija“, bylos Nr. 3K-3-27/2012; kt.). Ieškovas, teigdamas, kad sprendimas naikintinas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo, prašo priimti naują sprendimą byloje ir išspręsti ieškinį iš esmės, tačiau pripažinus, kad sprendimas yra be motyvų, byla privalomai turi būti grąžinama naujam nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui ( CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o ne užbaigiama priimant naują sprendimą.

19Tai, kad teismo sprendime nurodyta, jog ieškovas neįrodė, kad turi teisę į nuostolių atlyginimą CPK 95 straipsnio 1 dalies pagrindu, reiškia, kad teismas padarė išvadą, jog ieškovas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo reiškia ne CPK 146 straipsnio 2 dalies, o 95 straipsnio pagrindu ir argumentavo, jog šiuo pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas. Tai, kad ieškovas nepasirinko vieno iš pagrindų, kuriais gali būti reiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, o ieškinio pagrindu nurodė abu straipsnius - 95 straipsnį ir 146 straipsnio 2 dalį, suponavo teismui nuomonę, kad reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo reiškiami tuo pagrindu, kad žala ieškovui buvo padaryta nesąžiningai pareiškus nepagrįstą ieškinį. CPK 146 straipsnio 2 dalis numato asmeniui, kuris patyrė nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. dėl konkretaus veiksmo byloje, teisę į nuostolių atlyginimą. Aiškinant šią teisės normą, darytina išvada, kad atsakovas, patyręs nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje ir esant sąžiningai pareikštam reikalavimui, kuris buvo atmestas, turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Jeigu ieškovas sąžiningai klydo ir pareiškė ieškinį, kuris buvo pripažintas nepagrįstu, jis yra atsakingas už tai, kad kartu prašė ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurios buvo taikytos neturinčio atsakyti pagal ieškinį asmens atžvilgiu. Ieškovas šioje byloje nenurodė, jog reiškia iš esmės reikalavimą su sąlyga, t.y. teismui nepripažinus, kad yra pagrindas priteisti nuostolius remiantis CPK 95 straipsniu, prašo priteisti juos dalyje dėl 679,14 Lt pagal CPK 146 straipsnio 2 dalį. Teismo sprendime nebuvimas motyvų, kodėl atmestas ieškinys dalyje dėl 679,14 Lt nuostolių atlyginimo CPK 146 straipsnio 2 dalies pagrindu, nėra teismo neatsakymu į pagrindinius ginčo aspektus, todėl pripažintina, kad teismo sprendimas pagal išvadas, padarytas pagal pareikštą ieškinį, yra motyvuotas ir nėra pagrindo, panaikinus teismo sprendimą, grąžinti bylą naujam nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui.

20Dėl CPK 146 straipsnio 2 dalies taikymo

21Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2011-11-09 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2760-413/2011, atsakovo ieškinys dėl 122 606 Lt skolos, 2015,44 Lt palūkanų priteisimo buvo atmestas, o 2011-06-27 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Antėja“ turto areštas bendrai 128 113,86 Lt sumai, panaikintos 2011-12-22 teismo nutartimi. Ieškovas teigia, kad vykdant teismo priimtą nutartį dėl turto arešto, buvo areštuotos jo piniginės lėšos sumoje 28120, 47 Lt, leidžiant tam tikras išmokas iš šios sumos. Ieškovui teigiant, kad visa šia suma jis negalėjo disponuoti ( negavo pajamų) nuo 2011-07-22 iki 2011-12-15 , t.y. 147 dienas, todėl priskaičiavo 6 procentų metines palūkanas nuo šios sumos, kaip minimalius nuostolius, t.y. 679,14 Lt Atsakovui atsiliepime į ieškinį pripažinus, kad jis nekelia ginčo dėl 679,14 Lt priteisimo, pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai nurodė, jog atsakovas prašo ieškinį pilnai atmesti.

22Byloje nėra duomenų, kad ieškovas naudojosi šia suma ar dalimi jos po taikyto arešto, todėl paskaičiuotos palūkanos, kurias galėjo gauti ieškovas, jei būtų naudojęsis areštuota pinigų suma, pripažintini realiais ieškovo nuostoliais dėl taikyto arešto byloje, reikalavimas šioje dalyje pripažintinas pagrįstu.

23Ieškovas prašo remtis teismine praktika, t.y. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad šia nutartimi remtis negalima, kad skirtingai turi būti taikoma atsakomybė ieškovui dėl atsiradusių nuostolių atsakovui tais atvejais, kai ieškovas atsisako nuo ieškinio ir byla nutraukiama, ir skirtingai, kai byla užbaigiama teismo sprendimu, atmetant ieškinį. Teismas nesivadovavo suformuota teismine praktika ir kitose analogiškose bylose, kuriose aiškinamos teisės normos, reglamentuojančios teisę į nuostolių atsiradimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio mėn. 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1922/2012, teigiama, kad teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad apeliantė turi teisę reikalauti nuostolių, atsiradusių dėl jos turto atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. 2-35-370/2008 atlyginimo nepriklausomai ir neįrodinėjant atsakovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, reiškiant ieškinį toje byloje. Kolegija, aiškindama CPK 147 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl pagrindo reikalauti nuostolių atlyginimo, nurodo, kad CPK 147 straipsnio 3 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d.), o ir šiuo metu CPK 146 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.) įtvirtinta atsakovo, kuriam taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisė reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė šios ieškovo prašymu taikytos priemonės. Nurodoma, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006, sprendžiant klausimą dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civiliniame procese atlyginimo, išaiškinta, kad, atmetus ieškinį, asmuo, kurio turtinės teisės ieškovo prašymu buvo suvaržytos laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir kuris dėl tokio suvaržymo patyrė nuostolių, gali kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu, CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka prašydamas taikyti kreditoriui deliktinę atsakomybę, nenustatinėjant jos sąlygos – kaltės, nes tai yra ieškovo atsakomybės už jo rizika atliktus veiksmus atvejis. Kasacinis teismas nurodytoje nutartyje yra pažymėjęs, kad CPK 147 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygos yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo asmens, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinys atmestas. Atlyginti nuostolius, patirtus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis institutas nėra būtina CPK 147 straipsnio 3 dalies taikymo sąlyga. Šios pozicijos laikomasi ir vėlesnėje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-411/2010). Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog reikalavimas dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo gali būti tenkinamas tik nustačius, be kita ko, kitos šalies piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tokia išvada neatitinka nei CPK 147 straipsnio 3 dalies prasmės, nei teisminės praktikos.

24Teismo sprendimas dalyje naikintinas dėl netaikymo procesinės teisės normos, kuri turėjo būti taikoma byloje, t.y. CPK 146 straipsnio 2 dalies, ir dėl netinkamo įrodymų vertinimo CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu, patenkinant ieškovo reikalavimus šioje dalyje.

25Dėl nuostolių, atsiradusių apmokant advokatui už suteiktas paslaugas, atlyginimo

26Prašydamas priteisti atstovavimo kitoje byloje išlaidas - 3993 Lt, ieškovas nenurodė kitos įstatymo normos, kaip CPK 95 straipsnis išlaidoms, turėtoms advokato pagalbai apmokėti priteisti. Teismas turėjo argumentuoti, kodėl netenkino reikalavimo priteisti šias išlaidas kitu, nei CPK 95 straipsnio pagrindu, nes ieškinyje kaip reikalavimo pagrindas nurodyta tai, kad ieškinys buvo pareikštas nepagrįstai. Esminiu reikalavimo pagrindu ieškovui nurodžius CPK 95 straipsnį ir teismui argumentavus reikalavimo atmetimą tuo, kad nėra įrodyta, jog ieškovas ieškinį pareiškė nesąžiningai, pripažintina, kad teismo sprendime dėl esminio ieškinio argumento buvo pasisakyta, t.y. įvertinta, kad neįrodytas atsakovo pateikimas ieškinio tyčiniai nurodant žinomai nepagrįstus faktus, o ne klystant dėl reiškiamo reikalavimo. Teismo sprendimo motyvai pripažintini pakankamais, tačiau apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje dalyje reikalavimai tenkinti kitu, nei išnagrinėjo pirmosios instancijos teismas pagrindu, nurodyta ieškinyje, t.y. CK 6.263 straipsnio 1 dalimi, kadangi atsakovas savo veiksmais - pareikšdamas nepagrįstą ir atmestiną ieškinį, padarė žalos ieškovui tuo , kad ieškovas turėjo išlaidų apmokėjimui už jam suteiktą teisinę pagalbą.,

27Tuo atveju, kai ieškovas pareiškia ieškinį priteisti jam turėtas atstovavimo išlaidas kitoje byloje, kurioje jis buvo atsakovu ir šios išlaidos nebuvo priteistos dėl to, kad jis nebuvo pateikęs laiku - iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos įrodymų apie turėtas išlaidas, jo reikalavimai gali būti tenkinami kitoje civilinėje, jei įrodymais pagrįstas prašomų priteisti išlaidų dydis.

28Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su ieškovo reikalavimu dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo dėl to, kad byloje nepateikti duomenys, pagrindžiantys šį reikalavimą. Ieškovas byloje teikė tokius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą priteisti atstovavimo išlaidas : 4 PVM sąskaitas-faktūras ( b.l.14-17 ), išrašą iš UAB „Antėja“ darbo laiko apskaitos ataskaitų ( b.l.18), išrašų iš gavėjo N. K. banko sąskaitos kopijas ( b.l.19-21), bei atstovavimo sutarties kopiją ( b. l. 22). Kadangi tai yra įrodymai apie ieškovo UAB „Antėja“ turėtas atstovavimo išlaidas, atsakovas nepagrįstai atsiliepime į ieškinį nurodo, kad byloje nėra duomenų, kokiu pagrindu ieškovas reikalauja 3993 Lt priteisimo iš atsakovo.

29Tai, kad ieškovo pateiktoje PVM sąskaitoje –faktūroje Nr. 2011/232 nurodyta, jog advokatas išrašė sąskaitą apmokėjimui 2662 Lt sumai už 19 valandų teisinę pagalbą, teiktą UAB „Antėja“ laikotarpiu nuo 2011-07-01 iki 2011-07-31, nereiškia, kad ši pagalba buvo suteikta būtent laikotarpyje nuo 2011-07-01 iki 2007-07-04, nes 19 valandų skaičius darbui ieškovo naudai galėjo būti atliktas bet kuriomis šio laikotarpio valandomis. Pateiktame darbo laiko apskaitos išraše nurodyta, kad 2011-07-14 buvo parengtas atsiliepimas į UAN „Diamedica“ ieškinį ir šiam darbui atlikti reikėjo 6 val., už kurią priskaičiavo advokatas 2178 Lt sumą, tai reiškia, kad skiriasi suma, nurodyta atliktam atsiliepimo į ieškinį darbui apmokėti nuo darbo, kurį atliko advokatas ieškovo naudai per visą 2011 m. liepos mėn. tik 22 Lt ( be PVM). Tai, kad su advokatu N. K. atstovavimo sutartis ieškovo buvo sudaryta 2011-07-13, reiškia, kad po šios sutarties sudarymo apmokėjimai advokatui už suteiktas paslaugas yra išlaidas patvirtinančiais įrodymais. Tai, kad pateikti banko sąskaitos išrašai nėra patvirtinti banko, nėra įrodymų leistinumo neatitinkančiais įrodymais byloje, nes visos pateiktos kopijos buvo patvirtintos advokato, nurodant registro numerį ir datą ( b.l.22).

30Pripažintina, kad atsiliepime į ieškinį atsakovas pagrįstai nurodo, jog ieškovo pateiktuose įrodymuose nesutampa advokato nurodyti valandiniai įkainiai, todėl tikslinga byloje padaryti išvadą, kokius maksimalius įkainius turėjo pagrindo taikyti advokatas, teikęs paslaugas šioje byloje. Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, už atsiliepimą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2760-413/2011 gali būti priteista maksimaliai 2550 Lt. Ieškovas pateikė įrodymus dėl išlaidų už šią pagalbą, t.y. už atsiliepimo parengimą - 2178 Lt, tai neviršija maksimalios sumos, todėl šioje dalyje reikalavimas pagrįstas ir tenkintinas. Pagal Rekomendacijas bylos nagrinėjimo laikotarpiu nuo 2011 m. 09-10 mėn. valandinio darbo, teikiant konsultacijas ir atstovaujant teisme maksimalus įkainis numatytas 240 Lt, todėl didžiausia suma, kokia galėjo būti priteista yra 1200 Lt, nes ieškovas prašo priteisti atstovavimo išlaidas, kurias turėjo apmokėjimui advokatui už jo sugaištą laiką pasiruošimui bylos nagrinėjimui ir atstovavimui, pateikdamas įrodymą, jog buvo sugaišta šiam darbui atlikti iš viso 5 val. Nepriskiriant šios bylos prie tokių, kurios reikalauja maksimalių darbo ir laiko sąnaudų, nes ieškovas nenurodo, jog tai būtų tokios kategorijos byla, pripažintina, kad 1000 Lt apmokėjimas už 5 val. darbą yra atitinkantis bylos sudėtingumą. Iš to seka, kad ieškovas gali reikalauti 3178 Lt atstovavimo išlaidų, turėtų Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje byloje, atlyginimo.

31Iš viso, panaikinus teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu, priteistina ieškovui ( 679,14 Lt + 3178 Lt) 3857,14 Lt nuostolių atlyginimo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Ieškovas reiškia prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, nenurodydamas jų dydžio, tačiau iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas prašo priteisti 3025 Lt už ieškinio parengimą ( b.l.17). Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, už ieškinį jo pareiškimo metu galėjo būti priteista 2550 Lt, todėl prašymas tenkintinas tik dalinai. Tai, kad prašoma buvo priteisti byloje 4672,14 Lt, o ieškinys patenkintas dalinai – 3857,14 Lt, reiškia, kad turėtos išlaidos negali būti pilnai atlygintos. Kadangi prašoma priteisti suma iš esmės nėra didelė, atstovavimo išlaidos negali būti analogiškos, kaip ieškinio suma. Pripažintina, jog 1600 Lt suma už pateiktą ieškinį atitiks advokato darbo ir laiko sąnaudas šioje byloje ( CPK 98 straipsnio 2 dalis). Iš atsakovo priteistinas ieškovui žyminis mokestis, kurį jis sumokėjo pateikdamas ieškinį ir apeliacinį skundą, patenkintų reikalavimų dalyje , t.y. 311,42 Lt. Bendra priteistinų ieškovui bylinėjimosi išlaidų šioje byloje suma yra 1911,42 Lt.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

35Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą panaikinti.

36Ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti ieškovui UAB „Antėja“ ( į/k 135640993) iš atsakovo UAB „Diamedica“ ( į/k 111768155) 3857,14 Lt nuostolių atlyginimo ir 1911, 42 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 7. Ieškovas UAB „Antėja“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo... 9. Analizuojamu atveju egzistuoja visos Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2... 10. Dėl teismų praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 11. Apeliantas pabrėžia, kad 2006-12-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 12. Dėl nuostolių, kuriuos UAB „Antėja“ patyrė dėl UAB „Diamedica“... 13. UAB „Diamedica“, pareikšdama ieškinį (įskaitant reikalaudama taikyti... 14. Atsakovas UAB „Diamedica“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Skundas dalinai tenkintinas.... 17. Dėl teismo sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindo ... 18. CPK 270 straipsnio 4 dalyje išdėstyti reikalavimai teismo sprendimo turiniui... 19. Tai, kad teismo sprendime nurodyta, jog ieškovas neįrodė, kad turi teisę į... 20. Dėl CPK 146 straipsnio 2 dalies taikymo ... 21. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2011-11-09 sprendimu, priimtu civilinėje... 22. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas naudojosi šia suma ar dalimi jos po... 23. Ieškovas prašo remtis teismine praktika, t.y. Lietuvos Aukščiausiojo teismo... 24. Teismo sprendimas dalyje naikintinas dėl netaikymo procesinės teisės normos,... 25. Dėl nuostolių, atsiradusių apmokant advokatui už suteiktas paslaugas,... 26. Prašydamas priteisti atstovavimo kitoje byloje išlaidas - 3993 Lt, ieškovas... 27. Tuo atveju, kai ieškovas pareiškia ieškinį priteisti jam turėtas... 28. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su ieškovo... 29. Tai, kad ieškovo pateiktoje PVM sąskaitoje –faktūroje Nr. 2011/232... 30. Pripažintina, kad atsiliepime į ieškinį atsakovas pagrįstai nurodo, jog... 31. Iš viso, panaikinus teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu,... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 33. Ieškovas reiškia prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas šioje byloje,... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 35. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą... 36. Ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti ieškovui UAB „Antėja“ ( į/k...