Byla 2A-213/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Evaldui Onaičiui, atsakovo atstovams adv. Petrui Labanauskui, K. G., V. R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-350-343/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Mechanika“ dėl rangos sutarties įvykdymo ir neatlygintino trūkumų pašalinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Melesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ neatlygintinai pašalinti rangos sutarčių, sudarytų 2004-02-11 Nr.4/243, 2004-03-22 Nr.7/246, 2006-06-28 Nr.14/415 tarp šalių UAB „Mechanika“ ir UAB „Melesta“ trūkumus, pateikiant sutarties sąlygas atitinkančius kranus, kurių darbo rėžimas būtų FEM 3M (sunkus); 2) pripažinti, kad vienerių metų ieškininės senaties terminas pagal 2004-02-11 rangos sutartį Nr.4/234 ir 2004-03-22 rangos sutartį Nr.7/246 praleistas dėl svarbios priežasties ir jį atnaujinti; priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ 4 969,52 Lt žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006 m. birželio 28 d. tarp šalių UAB „Mechanika“ ir UAB „Melesta“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 14/415, pagal kurią UAB „Mechanika“ įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti atraminius viensijus elektrinius tiltinius kranus. Pastebėjus, kad priimtų kranų talės darbo rėžimas yra FEM 2m, o ne FEM 3m, kaip numatyta šalių pasirašytoje sutartyje, perdavimo-priėmimo akte buvo padarytas įrašas, kad pateikti kranai neatitinka sutarties sąlygų. UAB „Mechanika“ 2007-09-13 pareikšta pretenzija Nr.01-181, kurioje pranešama, kad 2007 m. rugpjūčio 30 d., priimant galutinį darbų rezultatą pastebėta pristatytų kranų talės darbo rėžimas yra FEM 2m, ir nurodyta iki 2007-09-24 tinkamai įvykdyti sutartį ir užtikrinti, kad kranų mechanizmų darbo režimas atitiktų sutarties sąlygas. Į šią pretenziją atsakymas nebuvo gautas, pakartotinai buvo kreiptasi į UAB „Mechanika“ su 2007-11-16 prašymu Nr.01-223 iki 2007-11-26 dienos tinkamai įvykdyti rangos sutarčių sąlygas. Pateiktas 2007-10-02 dienos AB „Vilniaus kranai“ komercinis pasiūlymas įrodo kainų skirtumą tarp šalių, kurių darbo režimas 2M ir 3M t. y. susidaro – 198 476 Lt. Pagal CK 6.667 straipsnio 2 dalį, jeigu pagal rangos sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, tai ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą darbų rezultatą – šiuo atveju darbai pagal 2006-06-28 rangos sutartį Nr.14/415, priimti 2007-08-30, taigi vienerių metų senaties terminas baigiasi tiktai 2008-08-30. Rangos sutarties 5.1.4.p., atsakovas yra suteikęs kranams 18 mėnesių garantiją, kuri šiuo metu nėra pasibaigusi, o pareiškimas apie trūkumus pareikštas 2007 m. rugsėjo 13 d. Dėl ieškininės senaties taikymo pagal 2004 m. rangos sutartis šiuo atveju turi būti taikoma CK 6.348 straipsnio 3 dalies nuostata. Be to CK 1.131 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintas. Atsakovas sąmoningai ir pastoviai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal pasirašytas rangos sutartis, nesąžiningai naudojosi tuo, kad ieškovas, nebūdamas specialistu, nesupranta koks iš tikrųjų yra talių darbo rėžimas, tyčia siekė sau naudos, tuo pažeidė CK 6.4 straipsnyje įtvirtintą pareigą elgtis sąžiningai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo, tiek ir jos vykdymo bei pasibaigimo metu. Atsakovas, pagamindamas kranus ir juos parduodamas, netinkamai įvykdė prisiimtus įsipareigojimus, į kranus sumontuodamas žemesnės grupės tales, sutaupė apie 198 476 Lt ir pardavė daiktą, kuris pagal UAB „Melesta“ veiklos pobūdį ir naudojamas apkrovas darbo metu tarnaus trumpesnį laiką ir neužtikrins patikimo ir ilgaamžio krano mechanizmų darbo. UAB „Mechanika“, pateikdama kranų techninius pasus, juose neteisingai nurodė darbo režimo grupę 2m (FEM) M6, nes FEM grupavimo sistema atitinka M5 pagal ISO 4301. Atsakovas nurodė, kad visus kranų trukumus reikėjo aptarti pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, tačiau, kad kranų talės neatitinka sutarčių sąlygų, neturint tam specialių žinių, nebuvo galima pastebėti, nes jie buvo rangovo (atsakovo) tyčia paslėpti ir užmaskuoti, netgi techniniuose pasuose nurodant neteisingus duomenis apie talių darbo režimą. Išsiaiškinus skirtumus, atsakovui nedelsiant pranešta. Naudojant žemesnės grupės tales, prie esamų apkrovų trumpėja paties krano tarnavimo laikas ir jį reikės greičiau keisti, negu būtų naudojamos talės FEM (3M). UAB „Mechanika“ kaip gamintojas įsipareigojo pastatyti techninius įrenginius – kranus pagal paties atsakovo pateiktus pasiūlymus ir už kuriuos sumokėta sutartyje numatyta kaina, o pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį užduotį rangovui turi pateikti užsakovas. Šiuo atveju užsakovas jokių darbo brėžinių ar nurodymų rangovui nepateikė, nes tikslas buvo įsigyti kranus, kuriuos gamina ir parduoda atsakovas UAB „Mechanika“, tai atsiradusiems tarp šalių teisiniams santykiams turėtų būti taikomos ir pirkimo-pardavimo santykius reglamentuojančios teisės normos, būtent CK 6.348 straipsnio 3 dalies nuostata. Nurodytos priežastys, dėl ko UAB „Mechanika“ negalėjo pasirašant priėmimo-perdavimo aktus ar garantiniu laikotarpiu pareikšti pretenzijų atsakovui pagal 2004-02-11 Nr.4/243, 2004-03-22 Nr.7/243, laikytinos svarbiomis ir gali būti pagrindu atnaujinti ieškinio senaties terminą, jeigu galima laikyti, kad jis yra praleistas.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Melesta“ 3 894 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Mechanika“ ir 106,31 Lt valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad šalys UAB „Mechanika“ ir UAB „Melesta“ 2004-02-11 rangos sutartimi Nr.4/243, 2004-03-25 rangos sutartimi Nr.7/246 ir 2006-06-28 rangos sutartimi Nr. 14/415 susitarė, kad UAB „Mechanika“ pagamins ir sumontuos kranus (t. 1, b. l. 8-13). Sutarčių 2 punkte rangovas UAB ,,Mechanika“ įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti gaminius pagal sutartyse išvardintus techninius duomenis. Pagal sutartis sutarties objekto – kranų techniniai duomenys susideda iš kelių rodiklių, jų yra numatytas kėlimo greitis, talės (važiuoklės vežimėlio) judėjimo greitis, kranų darbo režimo grupė ir kt. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose Nr.04/12-24 2004 m. gruodžio 21 d., 2004 m. liepos 5 d., 13 d., rugpjūčio 17 d. Nr.04/06-06, 2006 m. gruodžio 22 d. Nr.06/12-11 pažymėta, kad darbai pagal sutartis atlikti pilnai (t. 1, b. l. 15, 16, 89). Iš ieškovo UAB ,,Melesta“ rašytos pretenzijos matyti, kad ieškovas pareiškė pretenziją tik dėl 2006-06-28 rangos sutarties sąlygų neįvykdymo (b. l. 17). Ieškovo sudaryta komisija, nedalyvaujant atsakovo atstovui, 2007 m. spalio mėnesį surašė aktus dėl 2004 metais pagamintų kranų. Byloje ieškovas pateikė VšĮ ,,Tuvtechnika“ eksperto M. A. 2007-11-12 ir 2008-02-05 raštus, kuriuose nurodoma, kad skirtinguose norminiuose dokumentuose darbo rėžimai žymimi skirtingai, pagal skirtingus sertifikatus, mechanizmų gamintojo SWF Krantechnik sertifikatuose ir atitikties deklaracijose nurodyta 2M FEM rėžimų grupė ir pažymėta, kad variklio darbo grupė atitiktų M5 žymint pagal ISO norminį dokumentą. Mechanizmų darbo rėžimų grupės 2m ir 3m FEM skiriasi darbo valandų skaičiumi arba apkrovų grupe (t. 1, b. l. 30, t. 2, 48). Vertindamas ginčo sutarčių esmę, teismas pažymėjo, kad minėtų sutarčių sąlygose nebuvo papildomų reikalavimų dėl krano darbo valandų skaičiaus ar elektrinės dalies apkrovų galimybių, atsakovas ieškovui pagamino ir pardavė ne atskiras tales (vežimėlius), bet kranus su priklausančia įranga, juos pristatė į nurodytą vietą, atliko montavimo darbus, o talės (vežimėliai) tai tik viena iš sudėtinių krano dalių. Kranų techniniuose pasuose numatytas kranų eksploatacijos laikas 15 metų, kranai pagaminti 2004 metais ir 2006 metais, ir eksploatuojami iki šiol. Ieškovas 2006-12-22 atliktų darbų pridavimo-priėmimo akte Nr.06/12-11 be išlygų patvirtino priėmęs darbus, o atsakovas (rangovas) patvirtino perdavęs atliktus darbus ir šiame akte nebuvo aptarti trūkumai. Teismas sutiko su atsakovo UAB „Mechanika“ argumentu, kad ieškovas sėkmingai naudoja ir eksploatuoja kranus pagal 2006 metų sutartį Nr.14/415 jau daugiau kaip metus laiko, o kranų garantinis terminas baigiasi 2008-06-22 ir ieškovas neįrodė, kad pagaminti ir sumontuoti kranai ateityje tarnaus ieškovui trumpesnį laiką. Teismas nurodė, kad pagaminti kranai yra kokybiški, nes ieškovas pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros pakeitimo 2000-10-03 įstatymo Nr.VIII-1972 10 straipsnio 2 dalies 6 ir 8 punktus nėra pranešęs Valstybinei darbo inspekcijai ar įgaliotoms įstaigoms apie įrenginių avarijas, jų naudojimo sutrikimus. Teismas sprendė, kad gaminant kranus laikytasi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, kėlimo kranų saugaus naudojimo Taisyklių DT8-00, Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, Techninio reglamento „Mašinų sauga“. Pagal kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių DT8-00 trečiojo priedo 5 lentelėje nurodytą darbo režimo grupių ekvivalentą „sunkus“ režimas atitinka 5M grupę, o pagal 4 lentelėje nurodytą mechanizmų charakteristiką režimo 5M duomenys visiškai sutampa su pase ir sertifikatuose nurodytais mechanizmų parametrais (b.l. 134,135,t.2). Teismo paskirtos techninės ekspertizės išvadoje ekspertas A. B. nurodė, kad patikrintų kranų pagal serijinius numerius darbo režimo grupė pasuose nurodoma 2M ir darbo režimo grupę nustato krano gamintojas, vadovaudamasis standartais, krano darbo laiką taip pat nustato gamintojas. Techninio reglamento „Mašinų sauga“ tikslas susijęs su darbuotojų sauga ir sveikata ir remiantis jo sąvokomis krano darbo režimo grupė priklauso nuo talės (važiuoklės vežimėlio) grupės. Taip pat nurodoma, kad krano su krovinio vežimėlio darbo režimo grupe FEM 2m galimybė dirbti sunkios apkrovos grupėje bus apribota mažesniu bendru naudojimo laiko valandų skaičiumi – 3200h. Pažymima, kad krano kėlimo greitis turi įtakos saugaus darbo laikui, o gamintojas UAB „Mechanika“ skaičiuodamas mechanizmo projektinį darbo laiką ir nustatydamas darbo režimo grupę įvertino kėlimo greičio dydį (t. 2, b. l. 96). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad sutartis įvykdyta tinkamai, sutartyje numatytą kranų darbo režimo grupę „sunkus“ atitinka ir gali dirbti sunkiu darbo režimu sumontuota talė (važiuoklės vežimėlis) FEM 2M, patvirtina aptarti įrodymai – dokumentai, ekspertizės išvada, A. B. apklausa, liudytojo M. A. pateikti duomenys-lentelė (t. 2, b. l. 48). Teismas nurodė, kad atsakovų motyvą, jog svarbesnis rodiklis yra kėlimo ir talės (vežimėlio) judėjimo greitis, kuris sutartyje numatytas 1,1/10m/min ir parinkta tokiu greičiu dirbanti talė (važiuoklės vežimėlis) FEM 2M patvirtina ir kiti rašytiniai įrodymai. Atsakovai pateikė Šiauliuose ir Vilniuje sumontuotų kranų techninių charakteristikų skirtumus iš kurių matyti, kad Šiauliuose sumontuoto tiltinio krano elektrinės talės kėlimo greitis yra 10/1.7 MMIN ir šis žymėjimas buvo užklijuotas ant užsakovui perduodamo krano korpuso (b.l.40, t.2). Todėl teismas sprendė, kad ieškovui pasirašius priėmimo-perdavimo aktą turėjo būti žinoma, kad priima iš rangovo pagamintą objektą, kuriame pažymėti parametrai – 2M, greitis 10/ 1.7 MMIN kaip atitinkantys sutarties sąlygas. Teismas ieškovo argumentą, kad vienerių metų senaties terminą pareikšti reikalavimams praleido, nes nežinojo talės (vežimėlio) darbo režimo ir apie sutarties sąlygų nesilaikymą sužinojo tik po komisijos akto, vertino kritiškai. Teismo nuomone, ši faktinė aplinkybė paneigia ieškovo įrodinėjamą aplinkybę, kad garantinį terminą praleido dėl svarbių priežasčių, todėl laikė, kad užsakovas 2004 metais priimdamas pagamintus objektus – kranus, prisiėmė ir riziką savo sąskaita bei praleido senaties terminą, kurio atnaujinti nėra pagrindo. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl senaties termino pradžios nustatymo, nurodydamas, kad pagal 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 25 d. sutartis darbų rezultatai perduoti iki 2004 m. gruodžio 21 d., todėl garantinis terminas ir vienerių metų ieškininės senaties terminas suėjo 2007 m. gruodžio 21 d. (CK 6.666 str., CK 6.667 str.), terminui atnaujinti pagrindo nėra, nes CK 6.662 str. 4 dalyje nustatytų sąlygų nėra, kadangi akivaizdūs trūkumai ar nukrypimai nuo sutarties galėjo būti nustatyti priimant darbą. Teismas konstatavo, kad senaties terminas taikytinas 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 25 d. sutarčių reikalavimams ir tuo pagrindu ieškinys atmestinas. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimas dėl 2006 m. birželio 28 d. sutarties įvykdymo atmestinas įvertinus aptartų įrodymų visumą ir rangos civilinius santykius reguliuojančias įstatymo nuostatas. Užsakovui buvo žinoma, kad perdavus darbų rezultatą darbo režimo grupė pažymėta FEM 3m. ir toks nukrypimas nuo sutarties buvo akivaizdus priimant sutarties objektą. Teismo teigimu, šis nukrypimas nuo sutarties techninių duomenų yra neesminis ir rangovui įstatymo leidžiamas. Įstatyme reikalaujama, kad darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Ieškovas patvirtino faktines aplinkybes, kad nuo 2006m.gruodžio mėn. kranai dirba ir eksploatuojami pagal paskirtį. Remdamasis CK 6.662 straipsnio 3 dalimi ir ieškovui neįrodžius bei byloje nenustačius tokių trūkumų dėl kurių atsakovo pagaminti kranai negalėtų būti naudojami pagal visus (bendrus) techninius duomenis (ne vien pagal važiuoklės vežimėlio darbo režimą), teismas ieškinį atmetė kaip neįrodytą.

6Ieškovas UAB ,,Melesta“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus ir faktines bylos aplinkybes, dėl ko priėmė neteisingą sprendimą. Ginčas nėra kilęs dėl kėlimo greičio dydžio, tai buvo vienas iš parametrų numatytų sutarties sąlygose. Krovinio vežimo (talės), kuri apsprendžia būtent viso krano darbo režimą, gamintojas SWF Krantechnik GmbH, o ne atsakovas, kuris negali savo skaičiavimais pakeisti krovinio vežimėlio gamintojo SWF Krantechnik GmbH pagal FEM nurodytos darbo režimo grupės – 2m. Teismo paskirtas ekspertas pažymėjo, kad pradinius duomenis (vidutinį kėlimo aukštį H ir darbo ciklų skaičių per val. N), kuriuos atsakovas taikė atlikdamas kasdieninio darbo laiko skaičiavimus, pasirinko pats, o ne gavo iš užsakovo, kuris nurodė, jog pagaminto krano darbo režimo grupė turi būti 3m. Be to, atsakovas, nebūdamas krovinio vežimėlio gamintojas, taikė pateis užduotus pradinius duomenis (vidutinį kėlimo aukštį H ir darbo ciklų skaičių per val. N) atlikdamas krovinio vežimėlio kasdieninio darbo laiko skaičiavimus, nors krovinio vežimėlio gamintojas SWF Krantechnik GmbH yra nurodęs, jog jo pagamintas krovinių vežimėlis pagal FEM atitinka darbo režimo grupę 2m. Parametrai pagal kuriuos skaičiuojama darbo režimų grupė apibūdina atliekamą veiksmą ir nenurodo apie mechanizmus laikančių metalo konstrukcijų savybes. Šiuo atveju mechanizmų gamintojas yra SWF Krantechnik GmbH, kuris pateiktuose sertifikatuose nurodo mechanizmų darbo režimų grupę, o atsakovas, gamindamas kranus laikančias metalo konstrukcijas ir komplektuodama mechanizmus, turėjo juos parinkti pagal užsakovo pageidaujamą darbo režimų grupę.

82. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas neįrodė, jog pagaminti ir sumontuoti kranai ateityje tarnaus ieškovui trumpesnį laiką. Ieškovui to įrodinėti nereikia, kadangi tarnavimo laiką apibūdina mechanizmų darbo režimo grupė (FEM ir ISO 4301-1), kurią nustato mechanizmų gamintojas ir pateikia mechanizmo sertifikate. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių DT 8-00 trečiojo priedo 5 lentelėje nurodyto darbo režimo grupių ekvivalento ,,sunkus“ – aprašo kranų naudojimo taisykles, bet ne reikalavimus gamybai ar projektavimui. Vokietijoje esantis krano mechanizmų gamintojas SWF Krantechnik GmbH, skaičiuodamas mechanizmų darbo režimų grupes negalėjo remtis Lietuvos taisyklėmis. Taip pat nėra duomenų, kad gamintojas naudojosi GOST standartais. Nors teismo išvadose minimos taisyklių trečio priedo 4 ir 5 lentelės sudarytos pagal GOST 25835-83.

93. Teismas nepagrįstai nurodė, kad darbo režimo grupė pasuose nurodoma 2m ir darbo režimo grupę nustato krano gamintojas vadovaudamasis standartais, krano darbo laiką taip pat nustato gamintojas. Pagal FEM ir ISO 4301 darbo režimų grupė nustatoma mechanizmams (o ne mechanizmus laikančioms konstrukcijoms) tai krano darbo režimo grupė turi atitikti mechanizmo gamintojo nurodytą darbo režimo grupę. Tarnavimo laikas mechanizmo gamintojo atskirai nenurodomas, nes jis priklauso nuo darbo režimo grupės. Tiek mechanizmų judėjimo greitį, tiek bendrą darbo laiką, tiek apkrovų grupę apibūdina darbo rėžimo grupė, o darbo rėžimo grupę nustato mechanizmo gamintojas.

104. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą pagal 2004 m. rangos sutartis Nr. 4/243, Nr. 7/246 ir atsisakė atnaujinti kaip perleistą dėl svarbių priežasčių. Teismas šiuo atveju turėjo taikyti CK 6.348 straipsnio 3 dalies nuostatą. Iš susirašinėjimo su atsakovu jam buvo žinoma, kad jis sukomplektavo kranus, kurie neatitinka sutarčių sąlygų, tai ieškininės senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo trūkumų nustatytos dienos, t. y. 2007 m. spalio 24 d. ir 2007 m. spalio 25 d. aktų Nr. 1 ir Nr. 2 surašymo dienos. Jeigu ir pripažinti tą aplinkybę, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl reikalavimų pagal 2004 m. vasario 11 d. rangos sutartį Nr. 4/243 ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutartį Nr. 7/246, tai jis turi būti atnaujintas, nes praleistas dėl svarbių priežasčių: atsakovui pretenzijų dėl kranų darbo režimo pareikšti priimant kranus nebuvo galimybės, nes anksčiau šios faktinės aplinkybės nebuvo žinomos, kadangi atsakovas naudojo apgaulę – kranų techniniuose pasuose nurodė, kad darbo režimo grupė yra FEM M6 (2M), K – kas lygiai atitiktų M grupę, nors realiai tokios grupės nėra, šias aplinkybes savo raštuose nurodė ir techninę priežiūrą vykdantis ekspertas.

11Atsakovas UAB ,,Mechanika“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus, padarė pagrįstas išvadas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

14Civilinio kodekso 1.138 straipsnis numato, kokiais būdais asmuo, kurio teisės yra pažeistos, gali teisme šias teises ginti. Ieškovas pasirinko tokį teisių gynimo būdą – įvykdyti pareigą natūra (CK 1.138 str. 4 p.), tai yra ištaisyti trūkumus, pateikiant sutarties sąlygas atitinkantį daiktą (kranus). Todėl, nors ieškovas ir nurodė, kad gavęs pagal su atsakovu sudarytas sutartis ne tą daiktą, koks buvo sutartas padaryti, prarado dėl to apie 198 000 litų, tačiau ši aplinkybė nėra teisiškai reikšminga, nes, kaip minėta, ieškovas nuostolių ar piniginės kompensacijos ieškiniu priteisti neprašo.

15Todėl nagrinėtinam ginčui svarbu aiškinti šalių sudarytų sutarčių nuostatas ir ar jos tinkamai buvo vykdomos.

16Pagal Civilinio kodekso 6.189 straipsnį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Civilinio kodekso 6.193 straipsnio 1 dalis numato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Šią įstatymo nuostatą ne katrą savo praktikoje yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodydamas, jog aiškinant sutartis, svarbu įvertinti šalių ketinimus, ikisutartinius santykius, jų valią dėl sutarties objekto ir pan.

17Ieškovas UAB ,,Melesta“ pareiškė ieškinį trijų su atsakovu sudarytų sutarčių pagrindu – 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. kovo 22 d. ir 2006 m. birželio 28 d., nurodydamas, jog pagal visas šias sutartis atsakovas pagamino kranus, neatitinkančius sutartyse nurodytų sąlygų. Pirmosios instancijos teismas reikalavimams pagal pirmąsias dvi sutartis atsakovo prašymu taikė ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 6.667 straipsnį vienerių metų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos, o kai sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip dveji metai nuo darbų rezultato perdavimo (CK 6.666 str. 2 d.). Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nurodė, kad pagal 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 25 d. sutartis darbai perduoti 2004 m. gruodžio 21 d., ieškinio senaties terminas po garantinio termino suėjo 2007 m. gruodžio 21 d., ieškinys paduotas 2008 m. sausio 23 d., todėl laikė, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nelaikė, jog yra svarbios priežastys praleistą terminą atnaujinti ir šiuo pagrindu ieškinį atmetė. Teisėjų kolegija neturi pagrindo kitokiai išvadai ir papildomai pažymi, kad nėra pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą dėl šių sutarčių ginčijimo apelianto nurodytu argumentu – kad neva apie pagamintų kranų neatitikimą sutarties sąlygoms sužinojo tik 2006 metais, kai priėmė kranus pagal 2006 m. sutartį. Iš bylos medžiagos matyti, kad krano darbo režimo rodiklis, priduodant kranus pagal rangos sutartis, yra įrašomas kranų techniniuose pasuose (t. 1, b. l. 40-65), taip pat šis rodiklis yra pažymimas lipdukuose, klijuojamuose ant paties krano. Tai pripažino šalių atstovai, patvirtino teisme ekspertu apklaustas A. B. Todėl visi kranų techniniai duomenys užsakovui (ieškovui) turėjo būti žinomi nuo jų pridavimo momento ir, jeigu jie neatitiko sutarties sąlygų, pretenzijos rangovui (atsakovui) turėjo būti pareikštos per įstatymo nustatytą terminą.

18Dėl 2006 m. birželio 28 d. sutarties pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal šią sutartį pagaminti kranai atitinka sutarties sąlygas ir kad dėl to nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą.

192006 m. birželio 28 d. rangos sutartimi (t. 1, b. l. 12) sutarties šalys susitarė, kad rangovas (atsakovas) pagamins ir sumontuos užsakovui (ieškovui) du atraminius viensijus elektrinius tiltinius kranus ir du atraminius dvisijus elektrinius tiltinius kranus. Ir vienų ir kitų kranų techninių duomenų aprašymuose nurodyta, kad jų darbo rėžimo grupė – FEM 3 m (sunkus). UAB ,,Mechanika“ pateiktuose kranų techniniuose pasuose nurodytos mechanizmų darbo rėžimų grupės 2 m FEM (t. 1, b. l. 50, 54, 58, 62). Atsakovas, ginčydamas ieškovo argumentus, kad buvo pagaminti ne tokio darbo režimo grupės kranai, nei buvo sulygti sutartimi, nurodė, kad sutartyje ir techniniuose pasuose nurodomi skirtingi duomenys – sutartyje krano darbo rėžimas, o techniniuose pasuose – mechanizmų (šiuo atveju, talės) darbo rėžimo grupė. Tačiau šis argumentas negali būti paneigiančiu ieškovo reikalavimus, nes byloje esantys įrodymai patvirtina ieškovo poziciją. TUV technika vyriausiojo eksperto M. A. rašte UAB ,,Melesta“ direktoriui (t. 1, b. l. 30) nurodyta, kad sutartyje nurodyta darbo rėžimo grupė kranų mechanizmams M6 atitinka pagal FEM standartus kranų darbo rėžimui, kuris žymimas 3M, tuo tarpu UAB ,,Mechanika“ pateiktuose kranų techniniuose pasuose nurodytos mechanizmų darbo rėžimų grupės 2m FEM. Apklaustas teisme liudytoju M. A. nurodė, kad mechanizmo su darbo rėžimu 2M tarnavimo laikas trumpesnis nei 3M, taip pat, kad kėlimo greitis su darbo rėžimu jokio ryšio neturi, tai yra atskiras parametras (t. 2, b. l. 79).

20Teismo paskirtos techninės ekspertizės ataskaitoje (t. 2, b. l. 95) nurodyta, kad pagal techninį reglamentą ,,Mašinų sauga“ krano darbo režimo grupė priklauso nuo krano talės darbo režimo grupės. Taip pat ekspertizės akte nurodyta, kad darbo režimo FEM 3m ir FEM 2 m grupės skiriasi apkrovos faktoriaus dydžiu, maksimalaus paleidimų per valandą skaičiaus dydžiu, saugaus darbo laiko valandų skaičiaus dydžiu ir bendro naudojimo laiko valandų skaičiaus dydžiu. Visas šias aplinkybes patvirtino ekspertas A. B., apklaustas tiek pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teismo posėdžiuose.

21Teisėjų kolegija, remdamasi minėtais įrodymais, sprendžia, kad ieškovas įrodė, jog pagal 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartį jam atsakovas pagamino keturis kranus, neatitinkančius sutartyje aptartos sąlygos – kad kranų darbo režimo grupė būtų FEM 3m (sunkus), todėl teismas nepagrįstai netenkino šio ieškinio reikalavimo. Teismas nurodė, kad CK 6.663 str. 1 dalis, numatanti, jog rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas ir įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus, pažeista nebuvo, nes neva yra svarbus galutinis darbų rezultatas – pagaminti tinkamos kokybės iki šiol pagal paskirtį dirbantys kranai. Tačiau su tokia pozicija sutikti negalima. Ieškinys buvo pareikštas ne dėl pačių kranų kokybės reikalavimų, o dėl jų tam tikrų techninių sąlygų (darbo režimo grupės) neatitikimo sutarties sąlygoms. Kokią reikšmę šie reikalavimai turi kranų darbo rodikliams ir pajėgumui, aptarta nutartyje. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas ištaisyti trūkumus – pagaminti kranus, atitinkančius sutarties sąlygas, pagrįstas ir tenkintinas, pakeičiant šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį. Kitų teismo sprendimo dalių, kuriomis atmesti reikalavimai, kildinami iš 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 25 d. rangos sutarčių, naikinti ar keisti ieškovo apeliacinio skundo motyvais teisėjų kolegija neturi pagrindo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

22Iš dalies tenkinant apeliacinį skundą, atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, apskaičiuojama, kad pagal ieškinio sumą yra patenkinta 48,6 proc., o atmesta 51,4 proc. ieškovo reikalavimų (t. 1, b. l. 1-6, 32). Atsižvelgiant į šias patenkintų ir atmestų šalių reikalavimų proporcijas, perskirstomos pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistos šalių bylinėjimosi išlaidos ir atitinkamai paskirstomas šalių turėtų išlaidų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka atlyginimas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad iš ieškovo atsakovo naudai priteista 3 894 Lt advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti, todėl atsižvelgiant į ieškovo patenkintų reikalavimų dydį, minėtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir iš ieškovo atsakovui priteistina 2 001,51 Lt (3 894 x 0,514) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Valstybė patyrė 106,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai: 51,66 Lt iš atsakovo ir 54,65 Lt iš ieškovo. Bylos duomenims, ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo

234 969,52 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 7). Todėl taikant tą patį skaičiavimo principą, iš atsakovo ieškovui priteistina 2 415,18 Lt (4 969,52 x 0,486) Lt žyminio mokesčio išlaidų. Atitinkamai iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinio skundo dalį, iš atsakovo ieškovui priteistinas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis 2 415,18 Lt (4 969,52 x 0,486) (t. 2, b. l. 222). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas turėjo 2 541 Lt (t. 3, b. l. 20, 21), o atsakovas – 2 380 Lt (t. 3, b. l. 4) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies turėtos advokato pagalbai apmokėti bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės negu nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Rekomendacijomis, atsižvelgdama į šios bylos sudėtingumą, laiko ir darbo sąnaudas, sprendžia, kad būtų teisinga, protinga ir sąžininga sumažinti priteistiną ieškovui bei atsakovui advokato pagalbos išlaidų dydį iki 2 000 Lt. Įskaičius iš šalių priteistinas bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovo ieškovui priteistina 2 828,85 Lt (2 415,18 + 2 415,18 – 2001,51).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą pakeisti.

26Ieškinį patenkinti iš dalies.

27Įpareigoti atsakovą UAB ,,Mechanika“ neatlygintinai pašalinti rangos sutarties sudarytos 2006 m. birželio 28 d. Nr. 14/415 tarp UAB ,,Mechanika“ ir UAB ,,Melesta“ trūkumus, pateikiant sutarties sąlygas atitinkančius kranus, kurių darbo režimas būtų FEM 3M (sunkus).

28Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo UAB „Melesta“ priteista 3 894 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Mechanika“ ir 106,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

29Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

30Priteisti iš atsakovo UAB ,,Mechanika“ (į. k. 144634612) 2 828,85 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis litus, 85 ct) ieškovui UAB ,,Melesta“ (į. k. 111691424) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš ieškovo UAB ,,Melesta“ 54,65 Lt, o iš atsakovo UAB ,,Mechanika“ – 51,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Melesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1)... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį... 6. Ieškovas UAB ,,Melesta“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo... 7. 1. Teismas neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus ir faktines bylos... 8. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas neįrodė, jog pagaminti ir... 9. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad darbo režimo grupė pasuose nurodoma 2m... 10. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio... 11. Atsakovas UAB ,,Mechanika“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Civilinio kodekso 1.138 straipsnis numato, kokiais būdais asmuo, kurio teisės... 15. Todėl nagrinėtinam ginčui svarbu aiškinti šalių sudarytų sutarčių... 16. Pagal Civilinio kodekso 6.189 straipsnį teisėtai sudaryta ir galiojanti... 17. Ieškovas UAB ,,Melesta“ pareiškė ieškinį trijų su atsakovu sudarytų... 18. Dėl 2006 m. birželio 28 d. sutarties pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 19. 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartimi (t. 1, b. l. 12) sutarties šalys... 20. Teismo paskirtos techninės ekspertizės ataskaitoje (t. 2, b. l. 95) nurodyta,... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi minėtais įrodymais, sprendžia, kad ieškovas... 22. Iš dalies tenkinant apeliacinį skundą, atitinkamai paskirstytinos... 23. 4 969,52 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 7). Todėl taikant tą patį... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 25. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą pakeisti.... 26. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Įpareigoti atsakovą UAB ,,Mechanika“ neatlygintinai pašalinti rangos... 28. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo UAB „Melesta“ priteista 3... 29. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Mechanika“ (į. k. 144634612) 2 828,85 Lt (du... 31. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Melesta“ 54,65 Lt, o iš atsakovo UAB...