Byla 2A-163/2012
Dėl rangos sutarties įvykdymo ir neatlygintino trūkumų pašalinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurinio ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-78-357/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Mechanika“ dėl rangos sutarties įvykdymo ir neatlygintino trūkumų pašalinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Melesta“ ir atsakovas UAB „Mechanika“ 2006 m. birželio 28 d. sudarė rangos sutartį Nr. 14/415, kuria atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti du atraminius viensijus elektrinius tiltinius ir du atraminius dvisijus elektrinius tiltinius kranus, kurių darbo rėžimo grupė yra FEM 3 m. Ieškovas nustatė, kad atsakovo pagaminti kranai neatitinka rangos sutarties sąlygų, nes pateiktuose kranų techniniuose parametruose nurodyta, kad jų darbo rėžimo grupė FEM 2 m. Atsakovas pagal 2004 m. vasario 11 d. rangos sutartį Nr. 4/243 ir 2004 m. kovo 25 d. rangos sutartį Nr. 7/246 taip pat buvo pagaminęs ir sumontavęs ieškovui kranus Vilniaus ir Klaipėdos sandėliuose, todėl kilus abejonių ir dėl šių kranų atitikties rangos sutarčių sąlygoms, buvo atliktas patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad jų darbo rėžimo grupė taip pat FEM 2 m., o ne FEM 3 m. Ieškovo teigimu, darbo rėžimo grupė lemia kranų kainą ir darbo pajėgumus, todėl atsakovas, pagaminęs FEM 2 m. darbo rėžimo grupės kranus, sutaupė 198 476 Lt. Atsakovas trūkumų neištaisė, ieškovo pretenzijose nurodytų teiginių ir paskaičiavimų nepripažino, todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą neatlygintinai pašalinti rangos sutarčių trūkumus - pateikti 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties sąlygas atitinkančius kranus; pripažinti, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas dėl 2004 m. vasario 11 d. rangos sutarties Nr.4/234 ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutarties Nr.7/246 tinkamo įvykdymo praleistas dėl svarbios priežasties, prašė jį atnaujinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė - iš ieškovo atsakovui priteisė 3 894 Lt, o valstybei 106,31 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutarčių tinkamo įvykdymo. Spręsdamas dėl 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties tinkamo vykdymo, teismas konstatavo, kad ieškovui buvo žinoma apie nukrypimą nuo rangos sutarties sąlygų priimant sutarties objektą, šis nukrypimas yra neesminis ir rangovui įstatymo leidžiamas. Teismas, nustatęs, kad nuo 2006 m. gruodžio mėn. ieškovas kranus eksploatuoja pagal paskirtį, sprendė, kad ieškovas neįrodė ir byloje nenustatyti tokie trūkumai, dėl kurių atsakovo pagaminti kranai negalėtų būti naudojami pagal visus (bendrus) techninius duomenis (ne vien pagal važiuoklės vežimėlio darbo režimą), todėl ieškinį atmetė kaip neįrodytą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB ,,Melesta“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus ir faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė neteisingą sprendimą. Tarp šalių nėra ginčo dėl kėlimo greičio dydžio, tai buvo vienas iš parametrų numatytų sutarties sąlygose. Krovinio vežimo (talės), kuri apsprendžia būtent viso krano darbo režimą, gamintojas SWF Krantechnik GmbH, o ne atsakovas, kuris negali savo skaičiavimais pakeisti krovinio vežimėlio gamintojo SWF Krantechnik GmbH pagal FEM nurodytos darbo režimo grupės – 2m. Teismo paskirtas ekspertas pažymėjo, kad pradinius duomenis (vidutinį kėlimo aukštį H ir darbo ciklų skaičių per val. N), kuriuos atsakovas taikė atlikdamas kasdieninio darbo laiko skaičiavimus, pasirinko pats, o ne gavo iš užsakovo, kuris nurodė, jog pagaminto krano darbo režimo grupė turi būti 3m. Be to, atsakovas, nebūdamas krovinio vežimėlio gamintojas, taikė paties užduotus pradinius duomenis (vidutinį kėlimo aukštį H ir darbo ciklų skaičių per val. N) atlikdamas krovinio vežimėlio kasdieninio darbo laiko skaičiavimus, nors krovinio vežimėlio gamintojas SWF Krantechnik GmbH yra nurodęs, jog jo pagamintas krovinių vežimėlis pagal FEM atitinka darbo režimo grupę 2 m FEM. Parametrai, pagal kuriuos skaičiuojama darbo režimų grupė, apibūdina atliekamą veiksmą ir nenurodo apie mechanizmus laikančių metalo konstrukcijų savybes. Mechanizmų gamintojas yra SWF Krantechnik GmbH, kuris pateiktuose sertifikatuose nurodo mechanizmų darbo režimų grupę, o atsakovas, gamindamas kranus laikančias metalo konstrukcijas ir komplektuodamas mechanizmus, turėjo juos parinkti pagal užsakovo pageidaujamą darbo režimų grupę.

102. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog pagaminti ir sumontuoti kranai ateityje tarnaus ieškovui trumpesnį laiką. Ieškovui to įrodinėti nereikia, nes tarnavimo laiką apibūdina mechanizmų darbo režimo grupė (FEM ir ISO 4301-1), kurią nustato mechanizmų gamintojas ir pateikia mechanizmo sertifikate. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių DT 8-00 trečiojo priedo 5 lentelėje nurodyto darbo režimo grupių ekvivalento ,,sunkus“ – aprašo kranų naudojimo taisykles, tačiau ne reikalavimus gamybai ar projektavimui. Vokietijoje esantis krano mechanizmų gamintojas SWF Krantechnik GmbH, skaičiuodamas mechanizmų darbo režimų grupes, negalėjo remtis Lietuvos taisyklėmis. Taip pat nėra duomenų, kad gamintojas naudojosi GOST standartais. Nors teismo išvadose minimos taisyklių trečio priedo 4 ir 5 lentelės sudarytos pagal GOST 25835-83.

113. Teismas nepagrįstai nurodė, kad darbo režimo grupė pasuose nurodoma 2m FEM ir darbo režimo grupę nustato krano gamintojas vadovaudamasis standartais, krano darbo laiką taip pat nustato gamintojas. Pagal FEM ir ISO 4301 darbo režimų grupė nustatoma mechanizmams (o ne mechanizmus laikančioms konstrukcijoms), tai krano darbo režimo grupė turi atitikti mechanizmo gamintojo nurodytą darbo režimo grupę. Tarnavimo laikas mechanizmo gamintojo atskirai nenurodomas, nes jis priklauso nuo darbo režimo grupės. Tiek mechanizmų judėjimo greitį, tiek bendrą darbo laiką, tiek apkrovų grupę apibūdina darbo rėžimo grupė, o darbo rėžimo grupę nustato mechanizmo gamintojas.

124. Teismas neteisingai sprendė, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą reikalavimams pagal 2004 m. rangos sutartis Nr. 4/243, Nr. 7/246 pareikšti, ir nepagrįstai atsisakė jį atnaujinti, kaip perleistą dėl svarbių priežasčių. Teismas turėjo taikyti CK 6.348 straipsnio 3 dalies nuostatą. Iš susirašinėjimo duomenų atsakovui buvo žinoma, kad jo sukomplektuoti kranai neatitinka sutarčių sąlygų, todėl ieškininės senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo trūkumų nustatytos dienos, t. y. 2007 m. spalio 24 d. ir 2007 m. spalio 25 d. aktų Nr. 1 ir Nr. 2 surašymo dienos. Jeigu ir pripažinti tą aplinkybę, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl reikalavimų pagal 2004 m. vasario 11 d. rangos sutartį Nr. 4/243 ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutartį Nr. 7/246, tai jis turi būti atnaujintas, nes praleistas dėl svarbių priežasčių: atsakovui pretenzijų dėl kranų darbo režimo pareikšti priimant kranus nebuvo galimybės, nes anksčiau šios faktinės aplinkybės nebuvo žinomos, kadangi atsakovas naudojo apgaulę – kranų techniniuose pasuose nurodė, kad darbo režimo grupė yra FEM M6 (2M), K – kas lygiai atitiktų M grupę, nors realiai tokios grupės nėra, šias aplinkybes savo raštuose nurodė ir techninę priežiūrą vykdantis ekspertas.

13Atsakovas UAB ,,Mechanika“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstas išvadas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą šioje byloje sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo užsakovo pareikštas ieškinys dėl rangovo netinkamo rangos sutarčių vykdymo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant ieškovo apeliaciniame skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei patikrinant absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų egzistavimą (CPK 320 str. 1, 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi (bylos Nr. 2A-213/2010) Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą, kuriuo ieškinys atmestas, pakeitė ir ieškinį patenkino iš dalies - įpareigojo atsakovą UAB „Mechanika“ neatlygintinai pašalinti 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties trūkumus, pateikiant sutarties sąlygas atitinkančius kranus, kurių darbo režimas būtų 3m FEM (sunkus); kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, susijusiomis su ieškinio senaties taikymu reikalavimams, kilusiems iš 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 22 d. sutarčių. Teisėjų kolegija pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad iš 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties kilusiam reikalavimui ieškinio senaties terminas nėra praleistas, tačiau nesutiko su teismo išvada, kad pagal šią sutartį pagaminti kranai atitiko sutarties sąlygas ir kad nebuvo pagrindo šią ieškinio dalį tenkinti. Dėl šios sutarties vykdymo teisėjų kolegija, įvertinusi vyriausiojo eksperto M. A. rašto ieškovui duomenis, šio eksperto parodymus teisme, techninės ekspertizės ataskaitą ir eksperto A. B. paaiškinimus, nustatė, kad sutartyje nurodyta darbo režimo grupė kranų mechanizmams M6 pagal FEM standartus atitinka kranų darbo režimui, kuris žymimas 3M, o atsakovo pateiktuose kranų techniniuose pasuose nurodytos mechanizmų darbo režimų grupės 2m FEM; kad mechanizmo su darbo režimu 2M tarnavimo laikas trumpesnis, nei mechanizmo, kurio darbo režimas 3M; kad pagal techninį reglamentą ,,Mašinų sauga“ krano darbo režimo grupė priklauso nuo krano talės darbo režimo grupės; kad darbo režimo 3m FEM ir 2 m FEM grupės skiriasi apkrovos faktoriaus, maksimalaus paleidimų per valandą skaičiaus, saugaus darbo laiko valandų skaičiaus ir bendro naudojimo laiko valandų skaičiaus dydžiais. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškinys yra pareikštas ne dėl kranų kokybės reikalavimų, o dėl jų tam tikrų techninių sąlygų (darbo režimo grupės) neatitikties sutarties sąlygoms. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, kolegija sprendė, kad ieškovas įrodė, jog pagal 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartį atsakovas jam pagamino keturis kranus, kurie neatitinka sutartyje numatytos sąlygos, reikalaujančios, kad kranų darbo režimo grupė būtų FEM 3m (sunkus), todėl pripažino, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo ištaisyti šį darbų rezultato trūkumą.

17Kasacinį skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis pakeista ir ieškinys šioje dalyje patenkintas, padavė atsakovas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi (bylos Nr. 3K-3-489/2010) Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 26 d. nutarties dalį, kuria pakeistas Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimas, panaikino ir šią bylos dalį perdavė apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, motyvuodamas tuo, kad apeliacinės instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo reikšmingas bylos aplinkybes dėl šalių nurodomų kranų priėmimo-perdavimo akto išlygos pareiškimo fakto ir momento, bei tuo, kad priimtame procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas nenustatė įpareigojimo rangovui neatlygintinai pašalinti trūkumus vykdymo tvarkos ir termino, nesiaiškino, koks terminas šioje byloje atitiktų CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą protingo termino sampratą, kokia sprendimo vykdymo tvarka užtikrintų tinkamą ieškovo teisių apgynimą.

18Kadangi byla jau buvo nagrinėjama kasacine tvarka, todėl kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą (CPK 362 str. 2 d.).

19Byloje buvo nagrinėjamas užsakovo inicijuotas teisminis ginčas dėl 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. kovo 22 d. ir 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarčių tinkamo įvykdymo.

20Dėl iš 2004 metais šalių sudarytų rangos sutarčių kilusio ieškinio reikalavimo

21Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutarčių tinkamo įvykdymo, todėl šios dalies ieškinį dėl senaties atmetė. Apeliacinės instancijos teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi šias pirmosios instancijos teismo išvadas pripažino pagrįstomis, ieškovo apeliacinio skundo argumentus šiuo aspektu atmetė ir šią skundžiamo sprendimo dalį paliko nepakeistą. Dėl abiejų instancijų teismų procesinių sprendimų, kuriais atmesti ieškinio reikalavimai, kilę iš 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutarčių įvykdymo, kasacinio proceso ieškovas neinicijavo. Kolegijos nuomone, teismo procesinis sprendimas šioje dalyje pagal CPK 279 straipsnio 1 dalį ir 331 straipsnio 6 dalį yra įsiteisėjęs, todėl apeliacine tvarka nagrinėdama bylą iš naujo dėl kitos skundžiamo sprendimo dalies kolegija nebevertina ieškovo apeliacinio skundo argumentų, susijusių su sprendimo dalimi, kuria ieškinio dalis atmesta dėl senaties, tik pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvadas šiuo aspektu laiko teisėtomis ir pagrįstomis.

22Dėl iš 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties kilusio ieškinio reikalavimo

23Nagrinėjamam sutarties tinkamo įvykdymo ginčui taikytinos bendrųjų sutarčių ir specialiųjų rangos sutarčių vykdymą reglamentuojančių teisės normų nuostatos.

242006 m. birželio 28 d. rangos sutartimi šalys susitarė dėl kranų pagaminimo ir sumontavimo, sutartyje nustatė kranų techninius parametrus. Byloje nustatyta, kad šia sutartimi atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti kranus, kurių mechanizmų darbo režimo grupė – FEM 3M, tačiau rangovo pagamintų ir sumontuotų kranų mechanizmų darbo režimo grupė yra FEM 2M. Remdamasis šiais faktais, ieškovas reikalauja, kad pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punktą atsakovas pašalintų darbų rezultato trūkumus. Atsakovas neginčija, kad darbo rezultatas turi nukrypimų nuo sutarties sąlygų, tačiau teigia, kad sutarties sąlygų neatitikimą lėmė siekis įvykdyti kitus joje nustatytus parametrus, kad nustatytas nukrypimas neturi įtakos ginčo kranų kokybei, nes šie sėkmingai veikia. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių pozicijas, sprendė apie CK 6.662 straipsnio 2 dalyje, 6.663 straipsnyje ir 6.665 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų nagrinėjamu atveju nebuvimą, todėl ieškinį dėl 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties netinkamo įvykdymo atmetė. Ieškovas apeliaciniu skundu šias teismo išvadas kvestionuoja. Pirmą kartą bylą apeliacine tvarka nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas nustatė atsakovo pagamintų kranų neatitikimą sutarties sąlygai dėl kranų darbo režimo grupės ir šio neatitikimo esminę įtaką kranų darbo rodikliams ir pajėgumui, todėl sprendimą šioje dalyje pakeitė ir ieškinio reikalavimą pašalinti sutarties sąlygos neatitinkančio darbų rezultato trūkumą patenkino. Kasacinis teismas, šioje byloje priimtoje nutartyje pasisakydamas dėl rangos sutarties tinkamo įvykdymo, išaiškino, kad CK 6.663 straipsnyje apibrėžta rangos darbų kokybės samprata yra siejama ne su pagaminto daikto sėkmingu funkcionavimu, gedimų nebuvimu, bet su sutarties sąlygomis ir jose nustatytų savybių suteikimu darbo rezultatui. Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad rangovo siekis darbų rezultato atitikties vienoms savybėms, nevykdant įsipareigojimo užtikrinti visus sutartyje nustatytus parametrus, nėra pateisinamas, nes toks su kontrahentu nesuderintas sutarties vykdymas neatitinka šalių bendradarbiavimo, tinkamo, sąžiningo sutarčių vykdymo principų nuostatų. Kasacinis teismas sprendė dėl įrodymų, kad rangovas suderino su užsakovu nukrypimą nuo sutarties sąlygų, šioje byloje nebuvimo ir konstatavo, kad nukrypus nuo sutarties sąlygų ir pagaminus daiktą, neturintį visų sutartyje nustatytų savybių, turinčių esminę reikšmę jo naudojimo trukmei, nėra pagrindo teigti, kad darbų rezultatas atitinka jam keliamus kokybės reikalavimus. Taigi aplinkybė, kad atsakovo pagaminti kranai neatitinka pagal sutarties sąlygas jiems keliamų kokybės reikalavimų, turinčių esminę reikšmę jų naudojimo trukmei, laikytina nustatyta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, todėl teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl tų ieškovo apeliacinio skundo argumentų, kurie susiję su nurodytų aplinkybių analize. Tokiu atveju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo pagamintų kranų atitikties sutarties sąlygoms, neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai taikė bendrąsias sutarčių ir specialiąsias rangos sutarties įvykdymą bei darbų kokybę reglamentuojančias materialiosios teisės normas (CPK 185 str., 330 str. 1 d.), todėl konstatuodamas, kad nukrypimas nuo sutarties techninių duomenų yra neesminis ir rangovui įstatymo leidžiamas, padarė nepagrįstas išvadas dėl darbų rezultato kokybės.

25Užsakovas, atliktų darbų priėmimo metu pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 str. 2 d.). Pagal CK 6.662 straipsnio 3 dalį, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą, faktu, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atmesdamas ieškinį kaip neįrodytą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi šia nenustatytų akivaizdžių trūkumų pasekmes reglamentuojančia teisės norma.

26Kasacinis teismas šioje byloje konstatavo, kad reikšmingų aplinkybių, susijusių su darbų trūkumų išlygos pareiškimo faktu ir momentu, teismai nenagrinėjo, todėl bylą šioje dalyje grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsižvelgiant į kasacinio teismo nurodymą spręstinas darbų trūkumų pareiškimo fakto ir momento nustatymo klausimas. Pareiškimą apie darbų trūkumą ieškovas įrodinėja 2006 m. gruodžio 22 d. kranų priėmimo-perdavimo akte nurodyta 2007 m. rugpjūčio 30 d. išlyga apie kranų neatitikimą sutarties sąlygoms ir motyvuoja tuo, kad būtent tą dieną atsakovas užbaigė pagamintų kranų montavimo darbus, o ieškovas priėmė darbų rezultatą (1 t., 95 b. l.). Atsakovas pripažįsta, kad pretenziją dėl darbų trūkumų ieškovas pareiškė perduodant paskutinį kraną (2 t., 77 b. l.). 2007 m. rugsėjo 13 d. raštu ieškovas pareikalavo atsakovą ištaisyti darbų rezultato trūkumus (1 t., 17 b. l.). Sutarties 5.1.4 punktas numatė 18 mėnesių pagamintų ir sumontuotų kranų garantinį terminą, skaičiuojamą nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (1 t., 12-14 b. l.). Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad darbų rezultatą ieškovas priėmė laikydamasis CK 6.662 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, pagal šio straipsnio 2 dalį turi teisę remtis akte nurodytų darbų trūkumų faktu ir CK 6.666 straipsnyje numatytų darbų trūkumų nustatymo terminų nėra praleidęs. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovaudamasis CK 6.662 straipsnio 3 dalimi paneigti ieškovo teisę remtis atsakovo atliktų darbų trūkumų faktu. Minėta, kad šioje byloje kasacinio teismo teisėjų kolegija pasisakė, jog sutarties vykdymas, nesilaikant visų jos nuostatų, neatitinka sutarčių vykdymo principų, reikalaujančių tinkamo, sąžiningo jų vykdymo, bendradarbiavimo su kontrahentu. Kasacinis teismas nurodė, kad rangovas, sutarties vykdymo ar darbų perdavimo metu neatskleidęs užsakovui informacijos apie nukrypimus nuo sutartų užsakymo sąlygų, gali būti laikomas nesąžiningu, ir pažymėjo, kad tokiu atveju užsakovas net ir nenurodęs priėmimo-perdavimo akte darbų trūkumų nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu rangovo nesąžiningumas turėjo įtakos nuslepiant trūkumus.

27Jeigu rangovas darbus atliko nukrypstant nuo sutarties sąlygų, užsakovas turi teisę pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį savo pasirinkimu reikalauti, kad jo teisės būtų apgintos vienu iš šiame įstatyme numatytų gynybos būdų. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pasirinko CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą gynybos būdą ir reikalauja atsakovą neatlygintinai per protingą terminą pašalinti darbų kokybės trūkumą. Taikant šį užsakovo pažeistų teisių gynimo būdą, kaip išaiškino kasacinės instancijos teismas, būtina nustatyti įpareigojimo įvykdymo tvarką ir terminus (CPK 271 str. 1 d.). Bylą iš naujo apeliacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija pasiūlė šalims pateikti duomenis ir rašytinius paaiškinimus dėl rangovo įpareigojimo ištaisyti pagamintų ir sumontuotų kranų trūkumus įvykdymo tvarkos ir terminų (3 t., 108-109 b. l.). Šalys tuo klausimu pateikė rašytinius paaiškinimus (3 t., 112-113, 122-126 b. l.), kuriuose ieškovas išreiškė poziciją dėl galimybės bylą baigti taikiai, nurodė argumentus dėl trūkumų ištaisymo tvarkos ir protingo 3 mėnesių termino. Tuo tarpu atsakovas, kvestinuodamas ieškovo pasirinktą trūkumų pašalinimo būdą, nepasiūlė kito galimo abiem šalim priimtino ieškovo pažeistų teisių gynimo būdo, o trūkumams ištaisyti nurodė vienerių metų terminą. Byloje nustatyta, kad pagal sutartį ieškovo užsakymu atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti du atraminius viensijus elektrinius tiltinius ir du atraminius dvisijus elektrinius tiltinius kranus, kurių mechanizmų darbo režimo grupė turi būti FEM 3m (sunkus). Atsakovo pagamintų ir sumontuotų kranų darbo režimo grupė neatitinka šios sutarties sąlygos ir yra FEM 2 m. Byloje esančios kranų techninės ekspertizės ataskaitos duomenys liudija, kad kranų darbo režimo grupę lemia kranų talių (krovininių vežimėlių) darbo režimo grupės (2 t., 95-97 b. l.). Šalys pripažįsta, kad kranų trūkumai gali būti ištaisyti pakeitus sutarties techninių sąlygų neatitinkančius kranų mechanizmus - tales (krovininius vežimėlius) į jas atitinkančias FEM 3M darbo režimo grupės tales. Sprendžiant dėl termino, per kurį turi būti ištaisytas atlikto darbo trūkumas, kolegija mano esant tikslingu atsižvelgti į sutarties sąlygą, kuria šalys nustatė 14 savaičių terminą kranams pagaminti ir sumontuoti ir 41 savaitės terminą pradėti kranus eksploatuoti (sutarties 3 p.). Atsakovo teigimu, vieno krano talės pakeitimas užtruks iki 4 mėnesių, nes tales reikia išmontuoti, užsakyti naujas detales su režimu FEM 3M, jas gavus sumontuoti, pateikti techninei priežiūrai, gavus leidimą pristatyti ieškovui, sumontuoti ir eksploatuoti, todėl, pasak atsakovo, visų kranų trūkumų ištaisymo protingas terminas yra vieneri metai. Nesant objektyvių duomenų dėl darbų trūkumų ištaisymo trukmės, atsižvelgdama į šalių pozicijas šiuo klausimu bei įvertinusi užsitęsusią ieškovo teisių pažeidimo trukmę ir vadovaudamasi CK 1.5 straipsnyje bei CPK 3 straipsnio 7 dalyje įtvirtintais principais protingu trūkumų ištaisymo terminu kolegija pripažįsta šešių mėnesių terminą.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir CPK 88 straipsnyje nurodytos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos (CPK 79 str.). Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, turi pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 str. 5 d.). Ieškinio patenkinimo iš dalies atveju bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai atmestų ir patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Sprendžiant dėl šalies patirtų advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidų kompensavimo vadovaujamasi CPK 98 straipsnio ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis, kurios reikalauja ne tik atsižvelgti į nustatytus užmokesčio dydžius, bet ir įvertinti bylos sudėtingumą, atstovo darbo ir laiko sąnaudas bei kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos duomenys leidžia spręsti dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų atskirose teismų instancijose mažinimo iki 2 000 Lt.

30Nagrinėjamoje byloje ieškinį patenkinus iš dalies pagal pareikšto ieškinio sumą yra patenkinti 48,6 procentai, o atmesti 51,4 procentai ieškinio reikalavimų.

31Byloje ieškovas turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: už ieškinį ir apeliacinį skundą mokėjo po 4 969,52 Lt dydžio žyminį mokestį ( 1 t., 7 b. l.;2 t., 222 b. l.); sumokėjo 1 180 Lt teismo ekspertizės išlaidoms padengti (2 t., 88-89, 91, 94 b. l.) ir patyrė 2 541 Lt pirmą kartą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme atstovavimo išlaidų (3 t., 20-21 b. l.). Dėl ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo sprendžiant pagal nurodytą proporcingumo principą, iš atsakovo ieškovui priteistini

324 830,36 Lt [(4 969,52 Ltx0,486)+(4 969,52 Ltx0,486)] žyminiams mokesčiams, 573,48 Lt (1 180 Ltx0,486) avansui už ekspertizę ir 2 000 Lt atstovavimo išlaidoms kompensuoti, t. y. iš viso 7 403,84 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo 3 894 Lt, apeliacinės instancijos teisme 2 380 Lt ir kasacinės instancijos teisme 2 904 Lt atstovavimo (1 t., 96 b. l., 2 t., 61 b. l.; 3 t., 4 b. l.; 62 b.l.) bei 3 000 Lt žyminio mokesčio už kasacinį skundą išlaidų (3 t., 62a b. l.). Nagrinėdamas bylą iš naujo apeliacinės instancijos teismas priėmė atsakovui nepalankų sprendimą, todėl jo kasacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Remiantis ankščiau nurodytais argumentais, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose atsakovo turėtas atstovavimo išlaidas ieškovas turi kompensuoti 4 000 Lt dydžiu.

34Atlikus iš šalių viena kitai priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, iš atsakovo ieškovui priteistinos 3 403,84 Lt (7 403,84 Lt-4 000 Lt) bylinėjimosi išlaidos.

35Su procesinių dokumentų įteikimu susijusios bylinėjimosi išlaidos yra 162,84 Lt (124,71 Lt +38,13 Lt ) dydžio (1 t., 76 b. l.; 2 t., 211 b. l.; 3 t., 102 b. l.), kurios proporcingai paskirstytos priteistinos iš šalių - iš ieškovo 83,70 Lt, iš atsakovo 79,14 Lt, valstybei (CPK 96 str.).

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą pakeisti.

38Ieškinį patenkinti iš dalies.

39Įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Mechanika“ per 6 (šešis) mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos neatlygintinai pašalinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Melesta“ užsakymu pagal 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartį Nr. 14/415 atliktų darbų trūkumus – pagamintų ir sumontuotų dviejų atraminių viensijų elektrinių tiltinių ir dviejų atraminių dvisijų elektrinių tiltinių kranų FEM 2M darbo režimo grupės tales pakeisti FEM 3M darbo režimo grupės talėmis.

40Sprendimo dalį, kuria iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Melesta“ priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti.

41Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ 3 403,84 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus tris litus 84 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Melesta“ ir 79,14 Lt (septyniasdešimt devynis litus 14 ct) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų valstybei.

43Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Melesta“ 83,70 Lt (aštuoniasdešimt tris litus 70 ct) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Melesta“ ir atsakovas UAB „Mechanika“ 2006 m. birželio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB ,,Melesta“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo... 9. 1. Teismas neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus ir faktines bylos... 10. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog pagaminti ir... 11. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad darbo režimo grupė pasuose nurodoma 2m... 12. 4. Teismas neteisingai sprendė, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio... 13. Atsakovas UAB ,,Mechanika“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacijos objektą šioje byloje sudaro pirmosios instancijos teismo... 16. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi (bylos Nr.... 17. Kasacinį skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 18. Kadangi byla jau buvo nagrinėjama kasacine tvarka, todėl kasacinio teismo... 19. Byloje buvo nagrinėjamas užsakovo inicijuotas teisminis ginčas dėl 2004 m.... 20. Dėl iš 2004 metais šalių sudarytų rangos sutarčių kilusio ieškinio... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio... 22. Dėl iš 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties kilusio ieškinio reikalavimo... 23. Nagrinėjamam sutarties tinkamo įvykdymo ginčui taikytinos bendrųjų... 24. 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartimi šalys susitarė dėl kranų... 25. Užsakovas, atliktų darbų priėmimo metu pastebėjęs darbų trūkumus, gali... 26. Kasacinis teismas šioje byloje konstatavo, kad reikšmingų aplinkybių,... 27. Jeigu rangovas darbus atliko nukrypstant nuo sutarties sąlygų, užsakovas... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir CPK 88 straipsnyje... 30. Nagrinėjamoje byloje ieškinį patenkinus iš dalies pagal pareikšto... 31. Byloje ieškovas turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: už ieškinį ir... 32. 4 830,36 Lt [(4 969,52 Ltx0,486)+(4 969,52 Ltx0,486)] žyminiams mokesčiams,... 33. Atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo 3 894 Lt, apeliacinės... 34. Atlikus iš šalių viena kitai priteistinų bylinėjimosi išlaidų... 35. Su procesinių dokumentų įteikimu susijusios bylinėjimosi išlaidos yra... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą pakeisti.... 38. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Mechanika“ per 6... 40. Sprendimo dalį, kuria iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 41. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 42. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ 3 403,84... 43. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Melesta“ 83,70 Lt...