Byla 2-339/2013
Dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Intractus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z. V. Ž. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria buvo nustatytas terminas ieškovui sumokėti žyminį mokestį už ieškinį, paduotą atsakovei antstolei V. Š. dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Intractus“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių žyminio mokesčio atidėjimo pagrindus.

7Ieškovas Z. V. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančiomis 2011 m. gegužės 10 d. vykusias varžytines;
  2. taikyti restituciją ir grąžinti ieškovui turtą, parduotą 2011 m. gegužės 10 d. vykusiose varžytinėse pagal protokolą Nr. 71-887/10;
  3. pripažinti atsakovės antstolės V. Š. veiksmus neteisėtais.

8Ieškovas taip prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, o nesant galimybės tai padaryti – atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Atsakovas nurodė, kad jis niekur nedirba, yra pensininkas, jokių pajamų negauna, gyvena tik iš sutuoktinio pensijos, vienintelis turimas ieškovo nekilnojamasis turtas yra areštuotas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, atleido ieškovą nuo 2 000 Lt dydžio mokėtino žyminio mokesčio dalies ir nustatė terminą iki 2012 m. rugsėjo 17 d. sumokėti 4 584 Lt dydžio žyminį mokestį bei pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Teismas atmetė ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo dėl to, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jo prasta turtinė padėtis yra tik laikina ir ateityje pagerės (CPK 84 str. ir 178 str.). Teismas pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, turi būti įvertinta visa ieškovo turtinė padėtis, o ne šiuo metu susiklosčiusi; atleisti ieškovą nuo viso žyminio mokesčio galima tik išimtiniais atvejais. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas nepateikė duomenų apie savo turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą; įvertinęs tai, kad ieškovas nesikreipė dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, o sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį ir nurodė, kad bylą ves per advokatą; taip pat atsižvelgęs į žyminio mokesčio prevencinį poveikį bei didelę ieškinio sumą, nusprendė ieškovą atleisti nuo 2 000 Lt dydžio dalies žyminio mokesčio ir nustatyti terminą likusiai žyminio mokesčio daliai (4 584 Lt) sumokėti.

11II. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas Z. V. Ž. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir atidėti iki teismo sprendimo priėmimo 4 584 Lt dydžio dalies žyminio mokesčio sumokėjimą. Ieškovas nurodo, kad jo sutuoktinė yra pateikusi Šiaulių apygardos teismui ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo. Tuo atveju, jei minėtoje byloje ieškinys būtų patenkintas, ieškovo padėtis iš esmės pagerėtų. Be to, atidėjus žyminio mokesčio sumokėjimą ieškovas per bylos nagrinėjimo laiką galėtų sukaupti 4 584 Lt dydžio sumą, kurios visos iš karto šiuo metu dėl prastos turtinės padėties sumokėti negali.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15CPK 115 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog procesinio dokumento netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente ir nėra pagrindas nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Todėl teisėjų kolegija iš ieškovo atskirojo skundo faktinio ir teisinio pagrindo nustačiusi, kad ieškovas atskiruoju skundu skundžia tik dalį nutarties, kuria buvo netenkintas ieškovo prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, nelaiko kliūtimi apeliaciniam procesui ieškovo akivaizdžiai netikslaus atskirojo skundo reikalavimo, kuriuo jis prašo panaikinti visą atskirąją nutartį, įskaitant ir tą dalį, kuria jis buvo atleistas nuo 2 000 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 302 str., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar ieškovo turtinė padėtis sudaro pakankamą pagrindą atidėti 4 584 Lt dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. CPK 84 straipsnyje yra įtvirtinti prašymui atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą keliami reikalavimai, nurodant, jog toks prašymas turi būti motyvuotas bei prie tokio prašymo turi būti pridėti įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą. Pareiškėjo pareiga įrodyti tokio prašymo pagrįstumą kyla ir iš CPK 12 straipsnio įtvirtinto rungimosi principo, vadovaujantis kuriuo šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pagal susiformavusią teismų praktiką, pareiškėjas, pateikdamas teismui prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius jo sunkios turtinės padėties laikinumą. Apie fizinio asmens turtinę padėtį ir jo finansines perspektyvas galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčio, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus dydžio bei iš pajamų, numatomų gauti netolimoje ateityje.

17Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovas Z. V. Ž. yra sudaręs sutartį su įmone dėl teisinės pagalbos jam šioje byloje teikimo (b.l. 7-9). Be to, iš VSDFV informacinės sistemos matyti, kad ieškovas vykdo individualią žemės ūkio veiklą, o jo ūkyje kaip darbuotoja dirba jo sutuoktinė – G. Ž., kuri paskutinį kartą 2011 m. liepos 1 d. gavo 1 140,50 Lt darbo užmokestį (CPK 179 str. 3 d.). Iš Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos matyti, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso 3,85 ha žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), Raseinių raj., kurio vidutinė rinkos vertė 8 437 Lt, ir 1,80 ha žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), Raseinių raj., kurio vidutinė rinkos vertė 5 063 Lt (CPK 179 str. 3 d.). Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes bei ieškovo į bylą pateiktus duomenis apie jo ir sutuoktinės gaunamas pensijas, nekilnojamojo turto, dėl kurio vyksta šioje byloje ginčas, vertę bei transporto priemonių vertę (b.l. 48, 56-59, 90-95), sprendžia, kad ieškovas šiuo metu turi galimybę sumokėti 1 584 Lt dydžio dalį žyminio mokesčio. Tuo tarpu įvertinus ieškovo vykdomos individualios žemės ūkio veiklos perspektyvą, galimybę realizuoti turimą nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones, taip pat atsižvelgus į paties ieškovo teiginius, jog jis yra pajėgus iš gaunamų pajamų per tam tikrą terminą sutaupyti lėšų sumą, reikalingą žyminiam mokesčiui sumokėti, teisėjų kolegija nusprendžia iki teismo sprendimo priėmimo atidėti likusią dalį mokėtino žyminio mokesčio (3 000 Lt) (CPK 84 str.). Taigi, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis apie ieškovo turtinę padėtį ir jos galimai teigiamas perspektyvas, iš dalies sutinka su ieškovo atskiruoju skundu, laikydama jį pagrįstu dalyje dėl 3 000 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, o kitoje dalyje (dėl 1 584 Lt dalies žyminio mokesčio atidėjimo) atskirąjį skundą atmeta kaip neįrodytą (CPK 12 ir 178 str.).

18Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas iš žyminio mokesčio įtvirtinimo civiliniame procese tikslų yra apriboti galimybę pareiškėjams piktnaudžiauti teise į teisminę gynybą, teikiant nepagrįstus reikalavimus (CPK 5 str. 1 d., 80 str. 1 d., 95 str. 1 d.). Todėl galimybė sumokėti žyminį mokestį ar jo dalį (tuo atveju, jei teismas nuo likusios dalies mokėjimo pareiškėją atleidžia ar atideda jos sumokėjimą iki sprendimo priėmimo) neturėtų būti suprantama kaip galimybė patirti pareiškėjui išlaidas, nesukeliančias jokių finansinių nepatogumų. Priešingai, būtent žyminio mokesčio dydis turėtų būti paskata pareiškėjui tinkamai įvertinti savo reikalavimo bei jį pagrindžiančių įrodymų pagrįstumą ir nuspręsti, ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynimo.

19Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo Z. V. Ž. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties, teisėjų kolegija nusprendžia, kad teismas neišsamiai ir netinkamai įvertino įrodymus, sudarančius pagrindą spręsti dėl dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, dėl ko nepagrįstai ieškovui neatidėjo 3 000 Lt dydžio dalies žyminio mokesčio sumokėjimo iki teismo sprendimo priėmimo (CPK 84 str., 179 str., 183 str., 185 str.). Dėl šio priežasties ieškovo Z. V. Ž. atskirasis skundas tenkinamas iš dalies – ieškovui nustatomas terminas iki 2013 m. vasario 7 d. sumokėti 1 548 Lt dalį žyminio mokesčio už ieškinį, o likusios dalies – 3 000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas atidedamas iki teismo sprendimo priėmimo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalį, kuria ieškovui Z. V. Ž. buvo nustatytas terminas iki 2012 m. rugsėjo 17 d. sumokėti 4 584 Lt žyminio mokesčio dalį.

22Nustatyti ieškovui Z. V. Ž. terminą iki 2013 m. vasario 7 d. sumokėti 1 584 Lt žyminio mokesčio, o likusios mokėtinos 3 000 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Ieškovas Z. V. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 8. Ieškovas taip prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, o... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atmetė ieškovo... 11. II. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas Z. V. Ž. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. CPK 115 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog procesinio dokumento netikslumai,... 16. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar ieškovo turtinė padėtis sudaro... 17. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovas Z. V. Ž. yra... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas iš žyminio mokesčio įtvirtinimo... 19. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo Z. V. Ž. atskirąjį skundą dėl... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalį,... 22. Nustatyti ieškovui Z. V. Ž. terminą iki 2013 m. vasario 7 d. sumokėti 1 584...