Byla 2-2500-589/2012
Dėl skolos išieškojimo pagal ieškovo UAB“Alvinta“ ieškinį atsakovui UAB „ Lino apdaila“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Bučaitei, dalyvaujant ieškovo UAB“Alvinta“ atstovui V. M., atsakovo UAB „Lino apdaila“ atstovėms viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos išieškojimo pagal ieškovo UAB“Alvinta“ ieškinį atsakovui UAB „ Lino apdaila“, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „ Lino apdaila“ 1203,95 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas nurodė, kad UAB „Alvinta“ su atsakovu UAB „Lino apdaila“ 2008-08-01 sudarė abonentinių paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią UAB „Alvinta“ teikė UAB „Lino apdaila“ sutartyje numatytas paslaugas. Kaip numatyta šios sutarties 4.1 punkte, atsakovas UAB „Lino apdaila“ 2011-01-06 atsiuntė raštą, kuriuo informavo, kad nori nutraukti sutartį tarp UAB „Alvinta“ ir UAB „Lino apdaila“ nuo 2011-04-05. UAB „Alvinta“, laikydamasi 2008-08-01 sutarties 4.1 punkto, sutarties nutraukimui neprieštaravo. UAB „Alvinta“ 2011-04-06 pateikė sutartyje numatytą sąskaitą 1203,95 Lt sumai, kurią pasirašė atsakovo direktorė. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei CK 6.210 str. 2 dalimi skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsakovo nuomone, ieškovas netinkamai suteikė paslaugas. Paslaugų teikimas pagal sutartį yra tiesiogiai susiję su atitinkamų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų numatytų reikalavimų tinkamu įgyvendinimu, t.y. tam tikrų apskaitos žurnalų, deklaracijų, ataskaitų pildymu ir duomenų atitinkamoms institucijoms teikimu, paslaugų teikėjas turėjo pareigą teikti paslaugas, atitinkančias aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Ieškovas šios pareigos tinkamai nevykdė. Neatlikdamas tinkamai savo pareigų, ieškovas pažeidė sutartį. Už netinkamų paslaugų teikimą, atsakovas mokėti neprivalo.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 1 d. tarp UAB „Lino apdaila“ ir UAB „Alvinta“ buvo sudaryta abonentinių paslaugų teikimo sutartis ( b.l. 3-4). Pagal šią abonentinių paslaugų teikimo sutartį UAB „Alvinta“ įsipareigojo atlikti UAB „Lino apdaila“ įmonės aplinkos apsaugos būklės priežiūrą. Pagal šios sutarties 3.1 punktą UAB „Lino apdaila“ įsipareigojo mokėti ieškovui 995 Lt plius PVM už kalendorinį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 d. pagal UAB „Alvinta“ pateiktą ir su UAB „Lino apdaila“ suderintą sąskaitą faktūrą. Abonentinių paslaugų sutarties 4 punkte numatyta, kad kiekviena iš sutarties šalių gali nutraukti sutartį apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 90 dienų. 2011 m. sausio 6 d. pranešimu UAB „Lino apdaila“ informavo UAB „Alvinta“, kad nuo 2011 m. balandžio 5 d. nutraukia 2008 m. rugpjūčio 1 d. sudarytą abonentinių paslaugų teikimo sutartį. UAB „Alvinta“ pateikė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą AL Nr. 000609, 1203,95 Lt sumai už 2011 m. kovo mėnesį ( b.l. 6). Atsakovo atstovė nurodė, kad su ieškiniu atsakovas nesutinka, nes jų nuomone ieškovo suteiktos paslaugos buvo nekokybiškos, t.y. ataskaitose buvo padaryta klaidų, todėl jų nuomone jiems nekyla prievolė apmokėti už suteiktas paslaugas pagal sutartį.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui spręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįsta visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos procese metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių rodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/20209 ir kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti , kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų ( įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008). Tokiomis įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių taikymo nuostatomis remiamasi šioje byloje, darant išvadas apie atsakovo nurodytas aplinkybes apie ieškovo suteiktas netinkamas paslaugas, t.y. netinkamą ataskaitų pildymą, pateikimą ir pan.

7Sudarant abonentinių paslaugų teikimo sutartį, buvo susitarta kokius darbus atlieka ieškovas. Ieškovas, UAB „Alvinta“, vykdydama sutartį atliko sutartus darbus. Nustačius, kad ieškovas netinkamai teikė paslaugas ( netinkamai pildė ataskaitas, neparengė šiltnamio dujų išmetimo ataskaitos, netinkamai parengė cheminių medžiagų sunaudojimo ataskaitas ir pan.), UAB „Lino apdaila“ teikė pretenzijas ieškovui.

8Visų rašytinių įrodymų visumos vertinimo pagrindu, įvertinant šalių paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu, byloje surinktus rašytinius įrodymus, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą, tačiau pranešime apie sutarties nutraukimą, atsakovas nenurodė, jog yra nutraukiama ne tik sutartis, bet atsisakoma ieškovo paslaugų. Kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu ieškovas ataskaitas pateikė. Ginčas tarp šalių kilo dėl šių ieškovo užpildytų ataskaitų patikimumo. Atsakovas, nurodydamas, jog buvo suteiktos netinkamos paslaugos pagal tarp šalių sudarytą abonentinių paslaugų teikimo sutartį, priešieškinio byloje nereiškė ir savo teisės tokiu būdu negynė. Be to, CK privalomumo principas, kuris reiškia, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis joms šalims turi įstatymo galią, bet ir tai, jog sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kad tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutartie esmės arba įstatymai.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (LR CK 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( CPK 88, 92,93,98 straipsniai). Vadovaudamasis CPK 259,260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Lino apdaila“, įmonės kodas 301733421, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alvinta“, įmonės kodas 300107133, 1203,95 Lt ( vieną tūkstantį du šimtus tris litus 95 ct ) skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos ( 2012-01-25) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 64 ( šešiasdešimt keturis ) litus žyminio mokesčio, 242 ( du šimtus keturiasdešimt du ) litus už teisinę pagalbą.

13Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Lino apdaila“, įmonės kodas 301733421, 16 ( šešiolika ) litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai