Byla 2-7296-901/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei L. N.,

4atsakovo atstovui O. Š.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agrokoncerno grūdai“ ieškinį atsakovui UAB „Talša“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB „Agrokoncerno grūdai“ ieškinys, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ 25 000,00 Lt sumą kaip be pagrindo gautą, 1980,75 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72014 m. rugpjūčio 25 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo reikalavimus tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Talša“ ieškovui UAB „Agrokoncerno grūdai“ 25 000,00 Lt sumą, 1980,75 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (26 980,75 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-08-19 iki teismo sprendimo įvykdymo ir 405,00 ir bylinėjimosi išlaidų.

8Atsakovas 2014-09-19 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašydamas panaikinti preliminarų teismo sprendimą (31-33 b.l.). Atsakovas nurodė, kad 2012-12-19 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu anksčiau termino nutraukti 2012-09-03 šalių sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Atsakovas 2012-12-28 pateikė pretenziją, kurioje, vadovaujantis sutarties 5.5 punktu, kuris numato, kad šalis, nesant kitos šalies kaltės ar įstatyminio arba sutartinio Sutarties nutraukimo pagrindo, nutraukusi Sutartį anksčiau Sutarties 1.2 punkte numatyto termino (terminas 2013-02-29) ir neįvykdžiusi Sutarties 5.4 punkto sąlygų (įspėjimas prieš 30 dienų), sumoka kitai šaliai 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, pareikalavo nuomininką sumokėti 50 000 Lt iki 2013-01-15. Atsakovas, atsakydamas į pretenziją 2013-01-10 raštu pateikė atsakymą, kuriuo pasiūlė nutraukti sutartį abipusių šalių susitarimų iki 2013-01-31, į kurią nedelsiant, t.y. 2013-01-10 (tą pačią dieną) atsakovas atsakė pasiūlymu sumažinti baudos dydį ir sumokėti tik vieno mėnesinio nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, t.y. 25 000 litų. Kadangi ieškovas sutiko su šia sąlyga, atsakovas 2013-01-10 sutiko pasirašyti susitarimą Nr. LK130110-1 dėl Negyvenamų patalpų nuomos sutarties Nr. 407 nutraukimo. Atsakovas, vykdydamas susitarimą 2013-01-14 atliko mokėjimo pavedimą į ieškovo sąskaitą, t.y. vieno mėnesinio nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, t.y. 25 000 Lt už sutarties nutraukimą anksčiau laiko, o 2013-01-15 sumokėjo nuomos mokestį, t.y. 25 000 Lt už 2013 sausio mėnesio nuomą. 2013-03-25 UAB "Agrokoncerno grūdai" pateikė UAB „Talša" skolų suderinimo aktą, kuriame buvo užfiksuota ir patvirtinta, kad 2013-03-29 dienai šalys nėra viena kitai skolingos. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pažymėjo, kad besinuomodamas ieškovas paliko labai netvarkingas patalpas, pradžiai pats jas ėmėsi tvarkyti, galiausiai sutarta, kad jis kompensuos už jas 25 000 Lt nuostolių, be to papildomai sumokės 25 000 Lt už sausio mėn. nuomą, todėl laiko, kad ieškovas nepermokėjo 25 000 Lt, o atsakovo klaida šiuo atveju buvo tik kad bendrovių direktoriams sutarus dėl sutarties nutraukimo pasekmių ir anuliavus 50 000 Lt sąskaitą dėl 2 mėn. sankcijos už nuomos sutarties nutraukimą nebuvo papildomai išrašyta 25 000 Lt sąskaitą už nuomotojo patirtus nuostolius.

9Ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ pateikė atsiliepimą į prieštaravimus ir nurodė, kad preliminarus sprendimas turi būti paliktas nepakeistu, nes teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo 25000,00 Lt sumą kaip be pagrindo gautą, kadangi nutraukiant nuomos sutartį per klaidą keičiantis ieškovo buhalterėms atsakovui pervesta 25 000 Lt už 2013 m. sausio nuomą du kartus. Nurodė, kad šalys derybas dėl nuomos sutarties nutraukimo pradėjo 2012-12-19, tai pripažįsta ir atsakovas 2012-12-28 pretenzijoje. Nuomojamos patalpos 2013 m. sausio 2 dienai buvo visiškai atlaisvintos, todėl atsirado interesas nuomos sutartį nutraukti anksčiau termino. Šią aplinkybę įrodo 2013-01-07 Šalių pasirašytas raktų priėmimo - perdavimo aktas, kuriuo atstovas J. B. UAB „Talša" grąžino Pramonės g. 26, Šiauliai nuomojamų patalpų raktus. Atsakovas prieštaravimų 3 punkte pripažįsta ir neginčija, kad Šalys susitarė dėl vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio kompensacijos sumokėjimo, t.y. 25 000 Lt sumos dėl to, kad nuomos sutartis būtų nutraukta anksčiau termino, ieškovas jomis nesinaudos 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais. Kadangi ieškovas patalpomis nesinaudojo nuo 2013 metų sausio 1 d., todėl atsakovas prieštaravimų 4 punkte negali traktuoti, jog „2013-01-14 Ieškovas sumokėjo vieno mėnesinio nuomos mokesčio dydžio kompensaciją - 25 000,00 Lt už sutarties nutraukimą anksčiau laiko, o 2013-01-15 Ieškovas 25 000,00 Lt sumą sumokėjo kaip nuomos mokestį už sausio mėnesį", nes mokėjimo pavedimuose aiškiai matyti, kad mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama pagal tą pačią 2013-01-10 sąskaitą - faktūrą Nr. TAL 13001. Ši aplinkybė patvirtina ieškovo teiginį, kad tos pačios 25 000,00 Lt sumos mokėjimas du kartus buvo atliktas buhalterės suklydimo įtakoje, kuri po kelių dienų išėjo motinystės atostogų, o ją pakeitė kita įmonės vadovo priimta buhalterė S. P.. Ši buhalterė, pastebėjusi klaidą, nedelsiant elektroniniais laiškais kreipėsi į atsakovą adresu info@talsa.lt ir vyr. buhalterę Teodorą adresu teodora@talsa.lt, prašydama grąžinti pinigus, tačiau atsakovas nereagavo. Ieškovo atstovė pažymi, kad 2013-01-10 šalių buvo pasirašytas šalių susitarimas dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovas sutiko neturėti pretenzijų ieškovui šios nuomos sutarties nutraukimo anksčiau termino atžvilgiu, kai ieškovas sumokės vieną nuomos mokesti už 2013 m. sausio mėnesį, kuris yra prilyginimas kaip kompensacija už anksčiau termino nutrauktą nuomos sutarti, nes nuo sausio mėnesio 10 d. patalpos buvo atsakovo dispozicijoje. Tą pačią dieną atsakovo buvo išrašyta sąskaita-faktūra TAL Nr.13001 25000 Lt sumai tuo pačiu numeriu kaip ir prieš tai buvusi faktūra 50000 Lt sumai, kuri po bendrovių direktorių susitarimo dėl sutarties nutraukimo pasekmių buvo anuliuota. Jokia nauja faktūra dar papildomai 25 000 Lt sumai atsakovo nebuvo išrašyta. Susitarimo pagrindu ieškovas įsipareigojo padaryti galutinį atsiskaitymą šios nuomos sutarties pagrindu ne sausio mėnesiui pasibaigus, bet iki 2013-01-15, šiuos savo įsipareigojimus ieškovas įvykdė dar 2013-01-14. Ieškovo atstovės teigimų skolų suderinime aiškiai matosi atsakovo 25 000 Lt skola ieškovui 2013-03-25 dienai, o ne tai, kad bendrovės viena kitai nėra skolingos. 25 000 Lt suma ieškovo buhalterinėje apskaitoje yra apskaityta kaip du kartus padarytas mokėjimas pagal tą pačią sąskaitą-faktūrą TAL Nr.13001.

10Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta UAB „Talša“ ir UAB „Agrokoncerno grūdai“ negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 407, ieškovui UAB „Agrokoncerno grūdai“ buvo išnuomotos patalpos, esančios adresu Pramonės g. 26, Šiauliai, laikotarpiui nuo 2012-09-03 iki 2013-02-29, kurių bendras nuomos mokestis vienam kalendoriniam mėnesiui už visas patalpas yra 25 000,00 Lt (5-10 b.l.).

122012-12-19 ieškovas išsiuntė nuomotojui siūlymą nuo 2013-01-02 nutraukti 2012-09-03 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (11 b.l.). 2012-12-28 atsakovas pateikė nuomininkui pretenziją, kurioje iki 2013-01-15 nurodoma gražinti atsakovui patalpas tokias, kokios buvo išnuomotos bei pagal Sutarties 5.5 punktą sumokėti nuomotojui dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, 2013-01-04 išrašydamas PVM sąskaitą-faktūrą TAL Nr.13001 50 000 Lt sumai (12, 66 b.l.). Ieškovas, su tuo nesutikdamas, 2013-01-10 pretenzijoje nurodė, kad jis vienašališkai sutarties nenutraukė ir neprivalo mokėti minėtos dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensacijos (13 b.l.). Reaguojant į tai, UAB „Talša“ 2013-01-10 pretenzijoje, kurioje pažymėjo, kad nuomininkas grąžino netvarkingas patalpas nuomotojui, jos buvo perplanuotos, padaryta kitų sutartyje nenumatytų pakeitimų, todėl iš UAB „Agrokoncerno grūdai“ vietoj 2 mėn. kompensacijos skubiai pareikalavo sumokėti vieno mėnesio nuomos dydžio kompensaciją ir tokiu atveju nuomotojas nebeturės nuomininkui jokių pretenzijų (14 b.l.). Be to, 2013 m. sausio 10 d. prie nuomos sutarties buvo pasirašytas susitarimas dėl šios sutarties nutraukimo, kuriame šalys susitarė nuomos sutartį nutraukti nuo 2013 m. sausio 31 d., nuomininkas įsipareigojo atsiskaityti už sausio mėn. nuomą iki 2013-01-15, pasirašius šį susitarimą abiems šalims (tas ir buvo padaryta abiejų bendrovių direktorių), šalys neturės viena kitai pretenzijų dėl susitarime nurodytos nuomos sutarties vykdymo (16 b.l.). Kad šis susitarimas yra galiojantis ir nebuvo jokio kito rašytinio susitarimo patvirtino ir liudyti atvykęs UAB „Talša“ generalinis direktorius H. E.. Jis bei liudyti atvykusi šios bendrovės administratorė D. P., į kurios funkcijas įeina sąskaitų-faktūrų išrašymas ir kuri išrašė sąskaitas-faktūras TAL Nr.13001, taip pat patvirtino, kad pasirašius šį susitarimą buvo perrašyta 2013-01-04 PVM sąskaita-faktūra TAL Nr.13001 dėl 50 000 Lt sumos, 2013-01-10 išrašant tuo pačiu numeriu PVM sąskaitą-faktūrą 25 000 Lt sumai (15 b.l.), kitos papildomos faktūros 25 000 Lt sumai neišrašant. Šie abu liudytojai taip pat patvirtino, kad nutraukiant patalpų nuomos sutartį nuomininkas pervedė UAB „Talša“ viso 50 000 Lt, iš kurios 25 000 Lt nepaisant nuomininko reikalavimų iki šiol UAB „Talša“ negrąžino.

13Teismas įvertinęs prieš tai nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, byloje esančius dokumentus, taip pat šalių darbuotojų susirašinėjimo tiek raštu tiek elektroniniu būdu seką, kadangi byloje yra neginčijami įrodymai, kad ieškovas nutraukiant nuomos sutartį atsakovui pervedė viso 50 000 Lt, išsikraustė iš nuomotų patalpų dar 2013 m. pradžioje (17-18, 57-60 b.l.) ir sausio mėn. nuomojamų patalpų faktiškai nenaudojo, o galutinis rašytinis šalių susitarimas buvo kaip kompensaciją dėl sutarties nutraukimo ir padarytų patalpų pakeitimų ir netvarkos viso nuomotojui sumokėti 25 000 Lt, todėl teismas pripažįsta, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita 25 000 Lt suma dėl ieškovo darbuotojo suklydimo, o atsakovas neįrodė, kad visa 50 000 Lt suma jam pervesta pagrįstai (CPK 178 str., 185 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-253/2009).

14CK 6.240 str. 1 d. numatyta, kad be teisinio pagrindo įgijęs turto asmuo privalo grąžinti ar atlyginti visas pajamas, kurias jis gavo ar turėjo gauti iš šio turto, nuo to laiko, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie turto įgijimo nepagrįstumą. Už be pagrindo įgytą kitos šalies kurį laiką naudojamą pinigų sumą skaičiuojamos metinės palūkanos (CK 6.37 str., 6.210 str.). Šios palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą.

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nutraukiant nuomos sutartį nepagrįstai įgijo 25 000 Lt, o kad ši skola tebeegzistuoja patvirtina tiek ieškovo atstovės paaiškinimai, tiek tarpusavio skolų suderinimo aktas 2013-03-25 dienai su UAB „Agrokoncerno grūdai“ reikalavimu UAB „Talša“ (19 b.l.), todėl pripažintina, kad teismas preliminariu sprendimu pagrįstai šią sumą priteisė iš atsakovo.

16Už atsakovo nepagrįstai negrąžintą minėtą sumą ieškovas pagrįstai priskaičiavo 1980,75 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2013-01-16 (sekančią dieną nuo tada kai ieškovas pervedė 25 000 Lt per daug atsakovui nutraukiant sutartį) iki 2014-08-06 (iki ieškinio pateikimo teismui dienos), todėl teismas pagrįstai priteisė šias palūkanas kaip ir pagrįstai priteisė 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 26 980,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-08-19 iki teismo sprendimo įvykdymo. Todėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

17Kadangi po atsakovo prieštaravimų preliminariam teismo sprendimui, sprendimas nepakeistas, todėl galutiniu sprendimu spręstinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 str. 7 d.). Šalims iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikus teismui rašytinių įrodymų, kad po prieštaravimų preliminariam sprendimui jos turėjo papildomų bylinėjimosi išlaidų, šios išlaidos nėra perskirstomos ir Šiaulių apylinkės teismo 2014-08-25 preliminarus sprendimas dalyje dėl 405,00 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo pritesimo paliktinas nepakeistu (CPK 98 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

18Valstybei 3,63 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovo nepriteistina, nes ji yra mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., 430 str., teismas

Nutarė

20Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei L. N.,... 4. atsakovo atstovui O. Š.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB „Agrokoncerno... 7. 2014 m. rugpjūčio 25 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo... 8. Atsakovas 2014-09-19 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo,... 9. Ieškovas UAB „Agrokoncerno grūdai“ pateikė atsiliepimą į... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta UAB... 12. 2012-12-19 ieškovas išsiuntė nuomotojui siūlymą nuo 2013-01-02 nutraukti... 13. Teismas įvertinęs prieš tai nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į šalių... 14. CK 6.240 str. 1 d. numatyta, kad be teisinio pagrindo įgijęs turto asmuo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nutraukiant nuomos sutartį nepagrįstai... 16. Už atsakovo nepagrįstai negrąžintą minėtą sumą ieškovas pagrįstai... 17. Kadangi po atsakovo prieštaravimų preliminariam teismo sprendimui, sprendimas... 18. Valstybei 3,63 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovo... 19. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str.,... 20. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. preliminarų sprendimą... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...