Byla e2-3429-1004/2018
Dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Šaltoji rasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ieškinį atsakovei Z. P., dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė BUAB „Šaltoji rasa“ prašo priteisti iš atsakovės 6812,41 Eur žalos atlyginimą ir administravimo išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai, jį 2018 m. vasario 15 d. įteikiant šeimos nariui (sūnui). Atsakovė per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovei buvo išaiškinta, kad nustatytu laiku nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas visiškai.

5Bylos rašytiniais duomenimis nustatyta, kad atsakovė Z. P. UAB „Šaltoji rasa“ direktorės pareigas ėjo nuo 1996 m. vasario 15 d. iki bankroto bylos iškėlimo (b.l. 22-23). 2017 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Šaltoji rasa“ kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, iškėlė ieškovei bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Nustatė, kad įmonė laiku nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (b.l. 27-28). Bankroto administratorius nurodo, kad įmonė buvo įsteigta 1996 metais, Juridinių asmenų registrui bendrovės registrui finansinės atskaitomybės dokumentai buvo teikti tik kartą – 2004 metais (b.l. 2). Kaip jau buvo minėta, atsakovė įmonės vadovo pareigas ėjo nuo įmonės įsteigimo ir buvo vienintelė jos savininkė. Iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės vadovė neparengė finansinės atskaitomybės ir nepateikė jos administratoriui, neperdavė administratoriui jokio turto. 2018 m. sausio 5 d. BUAB „Šaltoji rasa“ kreditorių susirinkimas patvirtino 4000,00 Eur dydžio 2280,00 Eur administravimo išlaidas (įskaitant administratoriaus atlyginimą), todėl atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovei už BUAB „Šaltoji rasa” 4000,00 Eur sumos bankroto administravimo paslaugos ir paskaičiuotų administravimo išlaidų išlaidas.

6Dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 11 p. nustatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisė kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

8Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas UAB „Šaltoji rasa“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Kreditoriui, šiuo atveju – administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Pagal ĮBĮ 10 str. 11 d. nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės savininkas, t. y., jam kyla civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 str.).

9ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. ĮBĮ 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui ar dalyviui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 str. 1 d., konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

11Bylos medžiaga įrodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi patenkino VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Šaltoji rasa“ (27-28 b. l.). Pareiškime VSDFV Šiaulių skyrius nurodė, kad įmonė visiškai nevykdo pareigos mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, skola nuo 1996 m. vasario 15 d. sudaro 2 812,41 Eur, nuo 2004 m. neteikia privalomų deklaracijų, neturi jokio turto, todėl nutarta iškelti UAB „Šaltoji rasa“ įmonei bankroto bylą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, neįmanoma tiksliai nustatyti nuo kada UAB „Šaltoji rasa“ buvo nemoki, tačiau tikėtina, kad jau 2004 metais įmonės finansinė padėtis buvo sunki.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.).

13Atsakovė, pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 6 str., organizuoja kasdienę įmonės veiklą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 ir 2 d., būdamas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Teismo vertinimu, atsakovė buvo susipažinusi su įmonės finansiniais dokumentais, būdama rūpestinga ir veikdama atidžiai, nustačiusi sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu, neginčijo kreditoriaus (VSDFV Šiaulių skyriaus) pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Nurodyta leidžia konstatuoti, kad įmonės savininkė Z. P. laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y. atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

14Šioje byloje ieškovės bankroto administratoriaus prašomus priteisti nuostolius sudaro suma, kurios neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, t. y. 4000,00 Eur. ĮBĮ 36 str. 3 d. nustato, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro administratoriaus atlyginimas ir kitos išlaidos, skirtos apmokėti administratoriaus patiriamas išlaidas, vykdant bankroto procedūras. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Įmonės bankroto eigoje patvirtinta 4000,00 Eur administravimo išlaidų, iš jų 1200,00 Eur atlyginimo bankroto administratoriui suma, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką laikoma įmonės vadovo padarytos žalos dydžiu. Šioje byloje ieškovės bankroto administratoriaus prašomą priteisti žalą sudaro suma – 4000,00 Eur, kurios, realizavus bankrutavusios įmonės turtą, neužtenka administravimo išlaidoms ir bankroto administratoriaus atlyginimui apmokėti. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto, savo esme yra įmonės nuostoliai. Kreditoriams, šiuo atveju – administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Dėl šių priežasčių iš atsakovės ieškovei priteistinas 1200,00 Eur atlyginimas už administravimą ir 2800,00 Eur administravimo išlaidos.

15Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.261 str. 1 d. skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, todėl atsakovė ieškovės bankroto administratoriui privalo sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4000,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 12 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo.

16Dėl turtinės žalos BUAB „Šaltoji rasa“ priteisimo

17Kaip jau buvo minėta, juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 str.), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 str. 7 d. CK 2.87 str. 7 d. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Taigi vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas.

18Iš 2017 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties Nr. eB2-940-372/2017 nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 15 d. UAB „Šaltoji rasa“ įsiskolinimas VSDFV Šiaulių skyriui sudarė 2 812,41 Eur. VSDFV pažyma apie draudėjams pritaikytų priverstinio poveikio priemonių sąrašą patvirtina, kad jau 2000-2002 metais įmonė turėjo įsiskolinimų, kas aiškiai patvirtina, kad nuo 2004 metų įmonė veiklos nebevykdė, turėjo įsiskolinimų kreditoriams ( 15 b.l.). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, dėl bankroto UAB „Šaltoji rasa“ iškėlimo kreipėsi kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius 2016 m. rugpjūčio 23 d. (9-10, 13 b.l.).

19Atsakovė pažeidė ĮBĮ 8 str. reikalavimus, kuriuose numatyta, kad įmonei negalint atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir jiems nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą tiek įmonės vadovui, tiek akcininkui kyla atsakomybė. Bankroto įstatymo 8 str. 4 d. imperatyviai įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė skolų kreditoriams nesumokėjo, tačiau į teismą atsakovė dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo nesikreipė. ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Šiaulių apygardos teismas įpareigojo atsakovę pateikti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir perduoti turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (28 b.l.), tačiau atsakovė šių dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavė (b.l. 31-32).

20Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (CK 2.87 str. 7 d.). Taikant įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji, būdama įmonės vadove, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi teismas įpareigojo įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinė atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei visus dokumentus (b.l. 28). Teismo nutartis įsiteisėjo 2017 m. spalio 3 d., tačiau vienintelė akcininkė ir vadovė Z. P. nei per teismo nustatytą laikotarpį, nei vėliau ir iki šio ieškinio pateikimo dienos teismo paskirtam bankroto administratoriui įmonės turto neperdavė. Pažymėtina, jog žalos dydis – fakto klausimas, susijęs su bylą nagrinėjančio teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimu (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei atlikus jai teisės aktais priskirtas pareigas rūpestingai, t. y. laiku kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo juridiniam asmeniui, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti mažesni, o ieškovė būtų galėjusi visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra tarp atsakovės neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovė byloje nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos įmonei atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 str.).

21Nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. ir 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimis patvirtino patikslintus bankrutuojančios UAB „Šaltoji rasa“ kreditorinius reikalavimus pagal pateiktą sąrašą 2812,41 Eur sumai (b.l. 31-34). Šios nutartys yra įsiteisėjusios. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad įmonė nemoki buvo anksčiau, tačiau nepaisant pateiktų aplinkybių, aiškiai liudijančių apie įmonės nemokumą, atsakovė nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu savo neveikimu toliau didino įmonės įsiskolinimą kreditoriams. Nagrinėjamu atveju, atsakovei neužtikrinus įmonės turto išsaugojimo bei laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo UAB „Šaltoji rasa“, nevykdant kreditorinių įsipareigojimų buvo priskaičiuoti delspinigiai, baudos, palūkanos, kurie sudaro 917,35 Eur.

22Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, laikytina, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos ir pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės UAB „Šaltoji rasa“ prašomą sprendimą, todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir ieškovei BUAB „Šaltoji rasa“ iš atsakovės priteistina 2812,41 Eur žalos atlyginimo (CK 2.87 str.).

23Terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str.), todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą 2812,41 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas, valstybei iš atsakovės priteistina 153,00 Eur žyminio mokesčio už du atskirus turtinius reikalavimus, kurie apmokestinti 90,00 Eur (4000,00 x 3 proc. x 75 proc.) ir 63,00 Eur (2812,41 Eur x 3 proc. x 75 proc.) žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.).

26Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“.

27Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo

282018 m. vasario 12 d. teismo nutartimi taikytos (2018 m. vasario 13 d. išspręstas rašymo apsirikimų ištaisymo nutartyje klausimas (b.l. 45)) laikinosios apsaugos priemonės - areštuojant ne didesnei kaip 6812,41 Eur sumai atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant, ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, gautinas lėšas, turtines teises, esančias bankų sąskaitose ir/ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant reikalavimo sumos, leidžiant atsiskaityti su ieškove, taip pat leidžiant atsakovei per mėnesį disponuoti ne daugiau kaip 1 MMA (minimali mėnesinė alga) dydžio piniginėmis lėšomis būtiniausiems socialiniams bei buitiniams poreikiams tenkinti (b.l. 37-39) paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285–287 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį patenkinti visiškai.

31Priteisti iš atsakovės Z. P., a.k. ( - ) 2812,41 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus dvylika eurų, 41 centą) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2812,41 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 12 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei BUAB „Šaltoji rasa“, į.k. ( - ).

32Priteisti iš atsakovės Z. P., a.k. ( - ) 1200,00 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) atlyginimą už administravimo paslaugas ir 2800,00 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų) administravimo išlaidas, bei 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4000,00 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 12 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei BUAB „Šaltoji rasa“, į.k. ( - ).

33Priteisti iš atsakovės Z. P., a.k. ( - ) 153,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio valstybei (įmokos kodas 5660).

342018 m. vasario 12 d. teismo nutartimi taikytos atsakovei Z. P., a.k. ( - ) laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant, ar esant nepakankamai, areštuojant pinigines lėšas, gautinas lėšas, turtines teises, paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Atsakovė, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

36Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas,... 2. ieškovė BUAB „Šaltoji rasa“ prašo priteisti iš atsakovės 6812,41 Eur... 3. Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai, jį 2018 m. vasario 15 d.... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas... 5. Bylos rašytiniais duomenimis nustatyta, kad atsakovė Z. P. UAB „Šaltoji... 6. Dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 11 p. nustatyta, kad... 8. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas UAB „Šaltoji... 9. ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į... 10. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 11. Bylos medžiaga įrodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 21 d.... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 13. Atsakovė, pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 6 str.,... 14. Šioje byloje ieškovės bankroto administratoriaus prašomus priteisti... 15. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.261 str. 1 d. skolininkas privalo... 16. Dėl turtinės žalos BUAB „Šaltoji rasa“ priteisimo... 17. Kaip jau buvo minėta, juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines... 18. Iš 2017 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties Nr.... 19. Atsakovė pažeidė ĮBĮ 8 str. reikalavimus, kuriuose numatyta, kad įmonei... 20. Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 str. ar steigimo... 21. Nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. ir 2017 m.... 22. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, laikytina, kad yra... 23. Terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas, valstybei iš... 26. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 27. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo... 28. 2018 m. vasario 12 d. teismo nutartimi taikytos (2018 m. vasario 13 d.... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 142... 30. Ieškinį patenkinti visiškai.... 31. Priteisti iš atsakovės Z. P., a.k. ( - ) 2812,41 Eur (du tūkstančius... 32. Priteisti iš atsakovės Z. P., a.k. ( - ) 1200,00 Eur (vieno tūkstančio... 33. Priteisti iš atsakovės Z. P., a.k. ( - ) 153,00 Eur (vieną šimtą... 34. 2018 m. vasario 12 d. teismo nutartimi taikytos atsakovei Z. P., a.k. ( - )... 35. Atsakovė, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 36. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...