Byla 2-3451-860/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal pareiškėjos J. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėja J. R. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 2003 metų lapkričio mėnesio iki 2008 metų sausio 28 dienos buvo tėvo A. R., a. k. ( - ), mirusio ( - ), rūpintoja (b. l. 3-5).

4Pareiškime nurodė, kad jos tėvui A. R. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2006-12-20 sprendimu nustatytas specialiųjų poreikių lygis nuo 2006-11-23 iki 2009-11-23. A. R. iki pat savo mirties gyveno pareiškėjos gyvenamojoje vietoje, visą dieną buvo slaugomas bei prižiūrimas pareiškėjos ir šį faktą gali paliudyti pareiškėjos giminaičiai, kaimynai, šeimos gydytojas. 2007-11-27 Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškėja pateikė pareiškimą dėl A. R. pripažinimo neveiksniu. Teismas 2007-12-05 nutartimi paskyrė teismo psichiatrinę ekspertizę. ( - ) A. R. mirė. Esant šioms aplinkybėms, t. y. mirus pareiškėjos tėvui, ( - ) teismo nutartimi civilinė byla Nr. 2-253-341/2008 dėl A. R. pripažinimo neveiksniu buvo nutraukta. Pareiškėja slaugydama tėvą visą laiką nedirbo, taip pat negavo šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalido slaugymą namuose. Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodyta, kad valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami nesukakę senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Pripažinus pareiškėją mirusio tėvo A. R. rūpintoja laikotarpiu nuo 2003 metų lapkričio mėnesio iki ( - ) dienos, šiuo pagrindu būtų galima nustatyti valstybinį socialinį draudimą valstybės lėšomis, jo mokėjimą ir skyrimą pareiškėjai.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, kad pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo turėtų būti paliktas nenagrinėtas (b. l. 23-25).

6Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja J. R. teisinių pasekmių atsiradimą, nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, sieja su Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punktu, pagal kurį valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami nesukakę senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Globėju ar rūpintoju asmuo gali būti paskirtas tik teismo teisės aktų nustatyta tvarka, teismui pripažinus asmenį atitinkamai neveiksniu ar ribotai veiksniu. Veiksniam asmeniui, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, rūpintojas taip pat skiriamas tik teismo nutartimi. Pareiškėja siekė įgyvendinti savo teisę būti pripažinta savo tėvo, kuriam buvo nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, globėja, tačiau ši teisė liko neįgyvendinta dėl ne nuo pareiškėjos priklausančių priežasčių. T. y. pareiškėja kreipėsi į teismą dėl savo tėvo pripažinimo neveiksniu, sutinkant būti paskirta jo globėja, tačiau mirus pareiškėjos tėvui A. R., teismo sprendimu nebuvo spėta pareiškėjos tėvo pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, o pareiškėją atitinkamai teismo nutartimi, t. y. nustatyta tvarka paskirti savo tėvo globėja ar rūpintoja. Atsižvelgiant į tai, teismui nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja faktiškai globojo ir slaugė savo tėvą, tačiau nesant nustatytam faktui, kad pareiškėjos tėvas buvo neveiksnus ar ribotai veiksnus, pareiškėjos J. R. prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, nesukels pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, kadangi Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punktas numato, jog valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami ne faktiškai globoję ar slaugę neįgalų asmenį asmenys, bet asmenys, nustatyta tvarka paskirti neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju.

7Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad galima daryti išvadą, jog pareiškėja, pareiškime nurodytu laikotarpiu, tikrai rūpinosi savo tėvu A. R. (b. l. 32-33).

8Byla nutrauktina.

9Teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). Faktai, išvardyti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, o tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai, juos nustačius, pareiškėjai įgis tam tikrą subjektinę teisę. Faktas yra juridinis, jeigu jis gali sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių: jį nustačius, pareiškėjas įgis tam tikrą subjektinę teisę, galės įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeis jo teisinis statusas. Tai reiškia, kad teismine tvarka negali būti nustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės. Sprendžiant klausimą, ar asmeniui, kuris kreipėsi dėl juridinio fakto nustatymo, toks juridinis faktas sukels asmeninių ar turtinių teisių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, būtina vadovautis atitinkamus teisinius santykius reglamentuojančiais įstatymais, atsižvelgti į pareiškėjo nurodytą faktinį ir teisinį pareiškimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pagrindą. Kai asmuo kreipiasi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, tačiau iš jo pareiškimo matyti, kad nuo prašomo nustatyti juridinio fakto asmeniui nepriklauso jo asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas, tokį pareiškimą teismas turėtų atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o kai tai paaiškėja priėmus pareiškimą, bylą nagrinėjant iš esmės, civilinė byla turi būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu kaip byla, nenagrinėtina teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2004, 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

10Pareiškėja J. R. kreipėsi į teismą prašydama valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis nustatymo, mokėjimo ir skyrimo tikslu, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punktu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 2003 metų lapkričio mėnesio iki ( - ) dienos buvo tėvo A. R., a. k. ( - ), mirusio ( - ), rūpintoja.

11Byloje nustatyta, kad A. R. buvo nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis laikotarpiu nuo 2006-11-23 iki 2009-11-23 (2006-11-23 specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma Nr. 130) (b. l. 10-11). 2007-11-27 Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškėja pateikė pareiškimą dėl A. R. pripažinimo neveiksniu (civilinė byla Nr. 2-253-341/2008, b. l. 2-3). Teismas 2007-12-05 nutartimi paskyrė teismo psichiatrinę ekspertizę (civilinė byla Nr. 2-253-341/2008, b. l. 15-16). Teismo psichiatrijos ekspertizės 2007-12-20 – ( - ) aktu Nr. ( - ) nustatyta, kad A. R. ekspertizės atlikimo metu konstatuotas lėtinis progresuojantis psichikos sutrikimas – nepatikslinta demencija bei, kad A. R. negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (civilinė byla Nr. 2-253-341/2008, b. l. 26-27). ( - ) A. R. mirė (civilinė byla Nr. 2-253-341/2008, b. l. 37). Esant šioms aplinkybėms, t. y. mirus pareiškėjos tėvui, teismo 2008-02-05 nutartimi civilinė byla Nr. 2-253-341/2008 dėl A. R. pripažinimo neveiksniu buvo nutraukta (civilinė byla Nr. 2-253-341/2008, b. l. 43). Iš 2014-09-15 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotos pažymos Nr. ( - ) matyti, kad informacijos apie pareiškėjos valstybinio socialinio draudimo laikotarpį nuo 2003-01-01 iki ( - ), Apdraustųjų valstybiniu socialiniu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra.

12Pareiškėja teisinių pasekmių atsiradimą nustačius juridinę reikšmę turintį faktą sieja su Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punktu, pagal kurį valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami nesukakę senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų, globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

13Bylos duomenimis pareiškėja nustatyta tvarka nebuvo paskirta savo neįgalaus tėvo, kuriam buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, globėja ar rūpintoja, todėl nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog ji faktiškai globojo ir slaugė namuose neįgalų savo tėvą, nesukels jokių teisinių pasekmių. Be to, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjos tėvas iki 2005-07-01 būtų pripažintas visiškos negalios invalidu.

14CK ir CPK detaliai reglamentuojami pagrindai, kuriems esant nustatoma pilnamečio asmens globa ar rūpyba. CK 3.242 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu, privalo nedelsdamas paskirti šio asmens globėją ar rūpintoją. Globa teismo sprendimu skiriama pilnamečiam asmeniui, kuris teismo pripažintas neveiksniu; rūpyba skiriama pilnamečiam asmeniui, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu (CK 3.277 str.) Veiksnaus fizinio asmens rūpintojas skiriamas teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens prašymą arba globos (rūpybos) institucijos pareiškimą (CK 3.279 str. 2 d.). Pareiškimas dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui išsprendžiamas teismo nutartimi (CPK 508 str. 1 d.). Veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą arba globos ir rūpybos institucijos ar prokuroro pareiškimą gali nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją (CPK 509 str. 1 d.). CK trečiosios knygos VII dalies ir CPK XXX skyriaus normų teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad globėju ar rūpintoju asmuo gali būti paskirtas tik teismo sprendimu. Išimčių, kad neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, globėju arba rūpintoju asmuo gali būti paskirtas kitokia, nei kad minėtose CK ir CPK normose nustatyta tvarka, nėra nurodyta. Nagrinėjamu atveju neginčytinai nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl savo tėvo pripažinimo neveiksniu, sutinkant būti paskirta jo globėja, tačiau mirus pareiškėjos tėvui A. R., teismo sprendimu nebuvo spėta pareiškėjos tėvo pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, o pareiškėja, jos nurodomu laikotarpiu nuo 2003 metų lapkričio mėnesio iki 2008-01-28 teismo sprendimo, nebuvo nustatyta tvarka paskirta savo tėvo globėja ar rūpintoja. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punkte imperatyviai numatyta, kad valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami ne faktiškai globoję ar slaugę neįgalų asmenį, bet asmenys, nustatyta tvarka paskirti neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju. Teismo nustatytas faktas, kad pareiškėja faktiškai globojo ir slaugė savo tėvą negali būti prilygintas teismo sprendimui dėl pareiškėjos paskyrimo globėja ar rūpintoja ir, atitinkamai, nebus pagrindu pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punktą pripažinti pareiškėją nurodytu laikotarpiu valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiamu asmeniu.

15Kadangi teismine tvarka negali būti nustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę neturi juridinės reikšmės ir nesukels pareiškėjai teisinių pasekmių, todėl byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtina teisme.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

17Civilinę bylą Nr. 2-3451-860/2014, pagal pareiškėjos J. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti.

18Nutarčiai įsiteisėjus, civilinę bylą Nr. 2-253-341/2008 grąžinti į teismo archyvą.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai