Byla 2A-685-159/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Audriaus Saulėno, Virginijos Nijolės Griškevičienės, sekretoriaujant Eglei Venckienei, dalyvaujant ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės atstovui advokatui Audriui Stonkui, atsakovams D. D. , I. D. , trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovei Anželai Krugliakovai, kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. D. , I. D. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-05-10 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-866-609/2007 pagal ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės ieškinį atsakovams D. D. , I. D. , V. D. , tretieji asmenys UAB „Pempininkų valdos“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnyba, dėl nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė 2007-01-02 pateikė teismui ieškinį dėl nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos. Prašo iš atsakovės D. D. priteisti 3 784,32 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą, nutraukti gyvenamosios patalpos, esančios Šilutės pl. 42-50, Klaipėdoje, nuomos sutartį su atsakove D. D. ir iškeldinti D. D. , I. D. , V. D. , V. D. , K. D. , A. D. , V. D. , E. D. , A. D. ir I. D. iš buto, esančio ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nurodė, kad atsakovės D. D. šeimai buvo išnuomotas 4 kambarių 84,62 kv. m naudingojo ploto butas, tačiau atsakovai komunalinių mokesčių nemoka, bendra įsiskolinimo suma yra 16 164,14 Lt, ieškovė nuolat turi kreiptis į teismą dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo (b. l. 4-5).

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-05-10 sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovės D. D. 3 784,32 Lt ieškovei. Nutraukė 2004-10-01 gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp atsakovės D. D. ir Klaipėdos miesto savivaldybės. Nutarė iškeldinti D. D. , I. D. , V. D. , V. D. , K. D. , A. D. , V. D. , E. D. , A. D. ir I. D. iš buto, esančio ( - )nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, iškeldinimo terminą atidėjo šešiems mėnesiams.

5Teismas nustatė, kad atsakovė D. D. nevykdo nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio įsiskolinimas per 2004-01-01 – 2006-12-27 yra 3 784,32 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės elgesį, nustatė, kad nuomotojas nėra suinteresuotas su atsakove sudaryti naują susitarimą dėl tolesnės būsto nuomos ar atsakovės šeimą perkelti į kitą gyvenamąją patalpą. Pagrindo atsakovei bei jos šeimos nariams suteikti kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą nėra, todėl asmenys, gyvenantys bute, esančiame ( - ), iš nuomojamos gyvenamosios patalpos iškeldintini su visais jiems priklausančiais daiktais (b. l. 98-99).

6Atsakovai D. D. , I. D. dėl minėto sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas nepagrįstai nepriėmė pažymos apie šeimos pajamas, iš jos matyti sunki materialinė padėtis. Teismas netaikė LR CK 3.3 str. įtvirtinto prioritetinio vaiko teisių ir interesų apsaugos principo. Sprendimu buvo pažeista nepilnamečių vaikų teisė turėti būstą, nes atsakovai nėra pajėgūs aprūpinti vaikus kitu būstu, be to, susidaręs įsiskolinimas yra mokamas (b. l. 104-105).

7Atsiliepimu į skundą ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė prašo ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą, teismas tinkamai įvertino įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (b. l. 117).

8Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu šalys pateikė 2007-10-08 pasirašytą taikos sutartį ir prašė teismo ją patvirtinti, bylą nutraukti, nurodė, kad jiems yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės (b.l. 139-140).

9LR civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš pateiktos tarp šalių 2007 m. spalio 8 d. sudarytos taikos sutarties sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ar viešajam interesui, taikiai sutarta dėl ginčo esmės ir bylinėjimosi išlaidų, teisinės pasekmės žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies naikintinas ir šios bylos dalys nutrauktinos (LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 293 straipsnio 5 punktas).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 straipsniu, 302 str., 320-331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

11I. Patvirtinti ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atstovaujamos VšĮ „Klaipėdos butai“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), pagal 2007-06-06 pavedimo sutartį, atstovė direktorė Polė Maskeliūnienė, veikianti pagal viešosios įstaigos įstatus, ir atsakovų D. D. , asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), Klaipėdoje, I. D. , asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )Klaipėdoje, V. D. , asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 2007 m. spalio 8 d. pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė:

121. Ieškovas atsisako reikalavimo iškeldinti D. D. , gim. ( - ), I. D. , gim. ( - ), V. D. , gim. ( - ), V. D. , gim. ( - ), K. D. , gim. ( - ), V. D. , gim. ( - ), E. D. , gim. ( - ), A. D. , gim. ( - ), I. D. , gim. ( - ), iš buto ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

132. Ieškovas atsisako savo reikalavimo nutraukti buto, adresu ( - ), nuomos sutartį su D. D. .

143. Atsakovai sutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 3 784,32 Lt nuomos mokesčio už buto, adresu ( - ), nuomą, įsiskolinimą padengiant šios sutarties 6.2 punkte nustatyta tvarka.

154. Ieškovas įsipareigoja, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria bus patvirtinta šalių pasirašyta taikos sutartis, su atsakovu I. D. , gim. ( - ), sudaryti 84,62 kv. m bendro ploto rezervinės gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), nuomos sutartį vienerių metų laikotarpiui.

165. Atsakovė D. D. sutinka, kad buto, adresu ( - ), nuomos sutartis būtų pasirašyta su jos sutuoktiniu I. D. .

  1. Atsakovas I. D. įsipareigoja:

176.1. Ne vėliau, kaip per 1 mėnesį po taikos sutarties patvirtinimo:

  1. deklaruoti savo ir šeimos narių gyvenamąją vietą adresu ( - );
  2. Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos Socialinio būsto skyriui pateikti prašymą ir dokumentus dėl įrašymo į sąrašus asmenų (šeimų), turinčių teisę į valstybės paramą- savivaldybės socialinio būsto nuomą.

186.2. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių po taikos sutarties patvirtinimo:

  1. likviduoti visą 4 931,82 Lt įsiskolinimą už gyvenamosios patalpos nuomą, susidariusį iki šios taikos sutarties pasirašymo;
  2. pateikti prašymą ir dokumentus Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl vienkartinės pašalpos skoloms už šilumą, elektros energiją, šaltą vandenį, dujas ir kitas komunalines paslaugas skyrimo ir sudaryti atsiskaitymo grafikus dėl susidariusių skolų komunalinių paslaugų tiekėjams sumokėjimo.

196.3. Po šios taikos sutarties patvirtinimo mokėti einamųjų mėnesių mokesčius už patalpų, adresu ( - ), nuomą ir komunalines paslaugas.

  1. Šalys atsisako savo reikalavimų viena kitai dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
  2. Atsakovams nevykdant pasirašytos taikos sutarties sąlygų, teismo nutartis vykdoma priverstinai, nutraukiant su atsakovu I. D. buto, adresu ( - ), nuomos sutartį, iškeldinant visus atsakovus su šeimos nariais iš gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir išieškant iš atsakovės D. D. 4 931,82 Lt nuomos mokesčio.

20II. Panaikinti Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007-05-10 sprendimo dalis civilinėje byloje Nr. 2-866-609/2007 m., kuriomis nuspręsta nutraukti gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), nuomos sutartį Nr. ( - ) su atsakove D. D. , iškeldinti atsakovus D. D. , gim. ( - ), I. D. , gim. ( - ), V. D. , gim. ( - ), V. D. , gim. ( - ), K. D. , gim. ( - ), V. D. , gim. ( - ), E. D. , gim. ( - ), A. D. , gim. ( - ), I. D. , gim. ( - ), iš buto ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir šias bylos dalis nutraukti.

21III. Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-05-10 sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė 2007-01-02 pateikė teismui ieškinį... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-05-10 sprendimu ieškinį patenkino.... 5. Teismas nustatė, kad atsakovė D. D. nevykdo nuomos sutartimi prisiimtų... 6. Atsakovai D. D. , I. D. dėl minėto sprendimo pateikė apeliacinį skundą,... 7. Atsiliepimu į skundą ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė prašo... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu šalys pateikė 2007-10-08... 9. LR civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje... 10. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293... 11. I. Patvirtinti ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės, įmonės kodas ( -... 12. 1. Ieškovas atsisako reikalavimo iškeldinti D. D. , gim. ( - ), I. D. , gim.... 13. 2. Ieškovas atsisako savo reikalavimo nutraukti buto, adresu ( - ), nuomos... 14. 3. Atsakovai sutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 3 784,32 Lt nuomos... 15. 4. Ieškovas įsipareigoja, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria bus... 16. 5. Atsakovė D. D. sutinka, kad buto, adresu ( - ), nuomos sutartis būtų... 17. 6.1. Ne vėliau, kaip per 1 mėnesį po taikos sutarties patvirtinimo: 18. 6.2. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių po taikos sutarties patvirtinimo: 19. 6.3. Po šios taikos sutarties patvirtinimo mokėti einamųjų mėnesių... 20. II. Panaikinti Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007-05-10 sprendimo dalis... 21. III. Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-05-10 sprendimo dalį...