Byla e2SP-18993-1041/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys antstolis Marekas Petrovskis, skolininkė A. K. S. ir išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Simona Dementavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Rogers Marketing LP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolis Marekas Petrovskis, skolininkė A. K. S. ir išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“.

2Teismas

Nustatė

3Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimai ir jų argumentai

4

  1. Pareiškėjas prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. ( - ) – sustabdyti vykdomąją bylą ir joje atliekamus vykdymo veiksmus.
   1. Esant neišnagrinėtam ginčui dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, antstolis negali vykdyti vykdomosios bylos ir turi ją nedelsiant sustabdyti. Teismui nusprendus tenkinti pareiškėjo ieškinį, bankas būtų įpareigotas atnaujinti reikalavimo perleidimo sutarties vykdymą, kas lemtų vykdomosios bylos stabdymą. Tačiau iki teismo sprendimo priėmimo antstolis jau galės būti išieškojusi lėšas iš skolininkės ar pardavusi jos turtą.
   2. Tokia situacija būtų nesąžininga ir visi šie antstolio veiksmai turės būti panaikinti ir atstatyti, nes esant galimai palankiam pareiškėjui teismo sprendimui, reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimas būtų pripažintas neteisėtu nuo pat jo atlikimo, kas lemtų, kad visi toliau sekę veiksmai, įskaitant vykdomosios bylos atnaujinimą ir jose atliktus vykdymo veiksmus, taip pat būtų pripažinti neteisėtais.
  2. Suinteresuotas asmuo bankas atsiliepimu prašo teismo prašymą atmesti.
   1. Nors skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėjas teigia, kad antstolis negalėjo atnaujinti vykdomųjų bylų, kurias šiuo metu prašoma sustabdyti, tačiau akivaizdu, kad pareiškėjas nenurodo jokių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatytų pagrindų, kuriais remiantis šios bylos turėtų būti sustabdytos. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad būtų tapęs išieškotoju vykdymo procese, neteikė prašymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdomosiose bylose, o iš reikalavimo perleidimo sutarties 1.8 punkto akivaizdu, jog reikalavimo teisių perėjimo momentas buvo siejamas su visos kainos už šiuos reikalavimus sumokėjimu – kas nebuvo padaryta, o pats pareiškėjas pripažįsta, jog tam neturi finansinių galimybių. Atsižvelgiant į teismų praktikoje ne kartą akcentuotą laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo – specifiką, išimtinį pobūdį, banko vertinimu, taikant šią priemonę, nėra pakankami vien tik pareiškėjo subjektyvūs teiginiai, kad jis mano, jog vykdomosios bylos turėtų būti sustabdytos, tačiau jis, skųsdamas antstolės veiksmus, turėtų įrodinėti konkrečius CPK įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus bei pateikti įrodymus, kurie leistų preliminariai teigti, jog tokie pagrindai egzistuoja. Šiuo atveju pareiškėjas tokių pagrindų nenurodė.
   2. Pagal dabartinę faktinę situacija, patenkinus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės būtų patenkintas ir pareiškėjo pareikštas materialinis reikalavimas, nors byla dėl antstolės priimtų patvarkymų dar neišnagrinėta. Esant tokioms aplinkybėms, teismų praktikoje pripažįstama, kad tai yra ydinga situacija ir tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1879-340/2016).
   3. Antstolio žinioje esanti vykdomoji byla skolininkės atžvilgiu jau yra sustabdyta Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-15676-717 iki bus išnagrinėtas skolininkės skundas dėl įkeisto turto įkainojimo. Atitinkamai nepagrįsti Prašymo argumentai, kad antstolis gali greitu metu skelbti antrąsias varžytynes. Akivaizdu, kad pareiškėjo prašoma sustabdyti vykdomoji byla jau ir taip yra sustabdyta ir nėra jokios rizikos, jog greitu metu galėtų būti skelbiamos antrosios įkeisto turto varžytynės.
   4. Antstolio tariamus neteisėtus veiksmus pareiškėjas grindžia ne pačio antstolio atliktais veiksmais, tačiau tuo, jog bankas, kaip teigiama, neteisėtai nutraukė sutartį ir kreipėsi į antstolį dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo. Taigi pareiškėjas įrodinėja ne antstolio, tačiau banko atliktą pažeidimą vykdant sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-20852-918/2018 atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kaip nesusijusį su ieškinio reikalavimais, t. y. teismas nusprendė, kad reikalavimas pripažinti sutarties nutraukimą negaliojančiu ir įpareigoti banką vykdyti sutartį (įskaitant ir nuostatą dėl kreipimosi į antstolius dėl vykdymo veiksmų sustabdymo) galės būti įvykdytas ir be laikinosios apsaugos priemonės (išieškojimo vykdymo procese sustabdymas) taikymo. Banko vertinimu, nors pareiškėjas šiuo metu skundžia antstolio veiksmus, tačiau prašyme suformuluotas reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal savo esmę yra tapatus 2018 m. birželio 5 d. ieškinyje pateiktam prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-20852-918/2018 buvo atmestas.
  3. Suinteresuotas asmuo antstolis atsiliepimu prašo teismo prašymą atmesti.
   1. Pareiškėjas vykdomojoje byloje nėra nei išieškotojas (neįvykęs teisių perėmimas), nei skolininkas, todėl neturi teisės reikšti prašymus vykdymo procese ir civiliniame procese, prašyti vykdymo veiksmų sustabdymo, kai toks asmuo nėra vykdymo proceso dalyvis.
   2. Pareiškėjas nepagrindė kaip yra susiję antstolio procesiniai veiksmai su tarp išieškotojo ir jo kilusio ginčo dėl reikalavimo perleidimo, dėl to, neįrodė, kokias teisines pasekmes sukelia ar gali sukelti antstolio atliekami procesiniai veiksmai skolininkei ir išieškotojai. Todėl neaišku, kodėl turi būti stabdomi antstolio procesiniai veiksmai dėl kitos civilinės bylos ir dėl visai procesiškai nenusijusio ginčo dalyko.
  4. Suinteresuotas asmuo A. K. S. atsiliepimu prašo teismo prašymą tenkinti.
   1. Skolininkei yra labai svarbu, kad nuosavybės teise priklausančio turto pardavimas būtų vykdomas laikantis įstatyme nustatytų reikalavimų, nes šis turtas yra vienintelė gyvenamoji vieta, kurioje ji gyvena nuo 1994 metų, ji baiminasi, kad neteisėtai pardavus turtą iš varžytynių bus pažeistos jos teisės, kurias turės ginti teismine tvarka. Skolininkė yra pensininkė ir dėl laukiančių teisminių ginčų gali sustreikuoti sveikata.
   2. Jeigu teismas priims pareiškėjui palankų sprendimą – reikalavimo teisių perleidimo sutarties nutraukimas bus pripažintas neteisėtu, tai reikš, kad neteisėtu taps ne tik vykdomosios bylos atnaujinimas, bet ir visi vykdomojoje byloje po jos atnaujinimo atlikti vykdymo veiksmai. Tuo atveju, jeigu jau bus parduotas iš varžytynių skolininkei priklausantis turtas, jai vėl teks savo teises ginti teismine tvarka, ginčyti tiek turto pardavimo iš varžytynių aktą, tiek kitus antstolio atliktus veiksmus vykdomojoje byloje.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkinamas iš dalies.

 1. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Dėl faktinių aplinkybių

  1. Bankas ir pareiškėjas 2017 m. gruodžio 15 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį (toliau – reikalavimo perleidimo sutartis arba sutartis), kuria bankas ir pareiškėjas susitarė dėl banko turimų reikalavimo teisių į uždarąją akcinę bendrovę „( - )“ perleidimo pagal šias kredito sutartis ir jų užtikrinimo priemones: 2006 m. lapkričio 23 d. kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau – kredito sutartis1); 2007 m. rugpjūčio 31 d. kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau – kredito sutartis2); 2009 m. balandžio 14 d. kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau – kredito sutartis3). Pirmiau nurodytos kredito sutartys buvo sudarytos tarp banko ir uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“, kuriai šiuo metu iškelta bankroto byla. Kredito sutartis2 yra užtikrinta skolininkės svetimo daikto hipoteka įkeistu nekilnojamuoju turtu – 0,0565 ha žemės sklypu su gyvenamuoju namu ir priklausiniais, esančiais Kaune, ( - ). Pagal nurodytą hipotekos lakštą buvo išduotas Vilniaus r. ( - ) notaro biuro notarės 2015 m. vasario 24 d. vykdomasis įrašas Nr. ( - ), kurį šiuo metu vykdo antstolis Marekas Petrovskis. Antstolio kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ), kurioje atliekamas priverstinis skolų išieškojimas iš skolininkės.
   1. Reikalavimo perleidimo sutarties 1.8 punkte nustatyta: ,,Pradinis kreditorius ir naujasis kreditorius susitaria, kad reikalavimai, atsiradę iš kredito sutarties1, kredito sutarties2 ir kredito sutarties3 bei joms užtikrinti sudarytų / pateiktų užtikrinimo priemonių laikomi perleistais (t. y. pereina nuosavybės teisė į reikalavimus) naujajam kreditoriui nuo visos reikalavimo kainos, nurodytos šios sutarties 2.1 punkte, sumokėjimo kreditoriui dienos. Naujasis kreditorius, nesumokėjęs visos 2.1 punkte nurodytos reikalavimo perleidimo kainos, neturi teisės naudotis jokiomis su reikalavimu susijusiomis teisėmis. Naujasis kreditorius turi teisę savo nuožiūra realizuoti reikalavimo teisę, ją visą ar dalį perleisti ar jos tik po tinkamo visos reikalavimo teisės perleidimo kainos sumokėjimo.“ Sutarties 5.3 punkte bankas ir pareiškėjas numatė: ,,Jeigu naujasis kreditorius pažeidžia šios sutarties 3.1.1 punkte numatytą reikalavimo teisių visos ar dalies perleidimo kainos sumokėjimo terminą 7 (septynias) kalendorines dienas, kas šalių susitarimu yra laikoma esminiu šios sutarties pažeidimu, nuo 8 (aštuntos) dienos po atitinkamų įsipareigojimų neįvykdymo ši sutartis be atskiro pradinio kreditoriaus pranešimo naujajam kreditoriui laikoma nutraukta, negrąžinant naujajam kreditoriui visų jo sumokėtų įmokų (jos atitenka pradiniam kreditoriui pagal sutarties 4.7 punktą).“ Sutarties 2.1 punkte buvo nustatyta, kad reikalavimo teisės perleidžiamos už 700 000,00 Eur kainą, o sutarties 3.1.1 punkte pateiktas šios kainos mokėjimo grafikas – visa kaina dalimis turėjo būti sumokėta iki 2019 m. lapkričio 30 d. Pareiškėjui 2018 m. vasario 9 d. neatlikus antrosios 25 000,00 Eur įmokos pagal sutartį, ši sutartis nutrūko jos 5.3 punkte nustatyta tvarka.
   2. Pareiškėjas pateikė 2018 m. gegužės 29 d. ieškinį, kuriuo prašo pripažinti sutarties nutraukimą negaliojančiu ir įpareigoti banką vykdyti sutartį; užvesta Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-20852-918/2018.
  2. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad kol nebaigta nagrinėti pirmiau minėta civilinė byla, antstolis negali vykdyti vykdomosios bylos, o turi ją sustabdyti.
   1. Vykdomojoje byloje vykdomas išieškojimas iš skolininkės išieškotojos naudai dėl 1 666 140,18 Eur skolos išieškojimo iš įkeisto turto – namo Kaune, ( - ), pardavimo. Skolininkė pateikė skundą dėl antstolio veiksmų – varžytynių paskelbimo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi Nr. 2SP-15161-713/2018 atmetė skolininkės prašymą ir atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi Nr. 2YT-15676-717/2018 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą vykdymo procese, tačiau ši nutartis apskųsta Kauno apygardos teismui civilinėje byloje Nr. 2S-1482/638/2018.
   2. Pareiškejo skundo esmės, kad jis, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, A. K. S. bei kiti 2017 m. gruodžio 15 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Reikalavimo perleidimo sutartimi pareiškėja iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ perėmė reikalavimo teises, atsiradusias iš kredito sutarties1, kredito sutarties2 ir kredito sutarties3 bei iš šioms sutartims vykdyti sudarytų / pateiktų užtikrinimo priemonių (reikalavimo perleidimo sutarties 1.1 punktas).
   3. Reikalavimo perleidimo sutarties 3.2.1 punkto pagrindu bankas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos kreiptis į antstolius dėl vykdymo veiksmų iš šios sutarties 1.3.3 ir 1.3.4 bei 1.4.2 punktuose nurodytų užtikrinimo priemonių sustabdymo. Antstolio patvarkymu vykdymo veiksmai buvo sustabdyti, tačiau bankas 2018 m. balandžio 18 d. vienašališkai nutraukė reikalavimo perleidimo sutartį. Pareiškėjo nuomone, reikalavimo perleidimo sutartis buvo nutraukta neteisėtai, dėl ko Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo pateiktas ieškinys dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei banko įpareigojimo vykdyti sutartį, užvesta civilinė byla Nr. 2-20852-918/2018.
  3. Taigi, pareiškėjo nuomone, esant neišnagrinėtam ginčui dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, antstolis negali vykdyti vykdomosios bylos ir turi ją nedelsiant sustabdyti, nes jie buvo atlikti bankui neteisėtai nutraukus reikalavimo perleidimo sutartį. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašoma taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas).
   1. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas ne tik dalyvaujančių byloje, tačiau ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas nesutinka, kad pareiškėjas netinkamas subjektas reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

  1. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo – taikymo galimybę. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Be to, vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus siekiamam tikslui.
   1. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo (šiuo atveju pareiškėjo) reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (CPK 144 straipsnio 1 dalis).
  2. Dėl pirmosios sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, teismas nurodo, kad skundo teisėtumas ir pagrįstumas bus išspręstas tik ginčą išnagrinėjus iš esmės, todėl plačiau šiuo aspektu nepasisako, tuo labiau, kad yra nagrinėjama civilinė byla dėl reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
  3. Dėl antrosios sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui teismas pasisako pareiškėjo formuluojamais argumentais, kad antstolis toliau tęsia vykdymo veiksmus ir nukreipęs priverstinį skolos išieškojimą į skolininkės turtą, o nuginčijus reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimą, vykdomoji byla privalės būti sustabdyta.
   1. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad yra grėsmė, jog antstoliui įvykdžius vykdomąjį dokumentą, o skundą dėl antstolio veiksmų tenkinus – panaikinus antstolio patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo – būtų pažeistos pareiškėjo teisės bei iškiltų poreikis inicijuoti naujus teisminius procesus dėl bankui išieškotų lėšų grąžinimo. Todėl teismas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkina iš dalies ir sustabdo tik išieškomų iš suinteresuoto asmens (skolininkės) pagal vykdomąjį įrašą piniginių lėšų išmokėjimą suinteresuotam asmeniui (išieškotojui).
   2. Teismas taiko tik tokias laikinąsias apsaugos priemones ir tiek, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus pareiškėjui, įvykdymui. CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ekonomiškumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.
  4. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau nurodoma, yra pagrindas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies.

9Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144–145 straipsniais, 290–292 straipsniais, 510 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

10Pareiškėjo Rogers Marketing LP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolis Marius Petrovskis, skolininkė A. K. S. ir išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, tenkinti iš dalies.

11Pareiškėjo Rogers Marketing LP (juridinio asmens kodas SL031701) skundo dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2YT-15676-717/2018 reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti pagal Vilniaus r. ( - ) notaro biuro notarės 2015 m. vasario 24 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) antstolio Mareko Petrovskio vykdomojoje byloje Nr. ( - ) išieškomų iš skolininkės A. K. S. (asmens kodas ( - ) piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei „Medicinos bankas“ (juridinio asmens kodas 112027077) iki įsiteisės galutinis procesinis dokumentas civilinėje byloje Nr. 2YT-15676-717/2018.

12Likusioje dalyje pareiškėjo prašymą atmesti.

13Nutartis vykdoma skubiai.

14Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai