Byla 2-62-154/2011
Dėl žalos, susijusios su E. B. gyvybės netekimu, priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovės R. B. atstovui advokatui Albertui Bandžiui, atsakovo UAB „Fisanta“ atstovams F. R. ir advokatei Snieguolei Šermukšnei, atsakovo UAB „Schindler – Liftas“ atstovui advokatui Andriui Norkūnui, trečiojo asmens - VSDFV Šiaulių skyriaus atstovei V. P., teismo medicinos ekspertams J. P. ir J. R.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Fisanta“ ir UAB „Schindler – Liftas“ bei tretiesiems asmenims UAB DK „PZU Lietuva“, UAB „YIT Technika“, UAB „Mitnija“ , VSDFV Šiaulių skyriui dėl žalos, susijusios su E. B. gyvybės netekimu, priteisimo,

Nustatė

4I. R. B. 2009 m. sausio 12 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį (t.1, 1-9 b. l.), o 2010 m. gruodžio 22 d. pateikė patikslintą ieškinį (t.3, 200-209 b. l.), kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Fisanta" ir UAB "Schindler - Liftas" ieškovės R. B. naudai:

5- 100 000,- Lt neturtinės žalos atlyginimo vienkartinę išmoką;

6- 6 500,-Lt laidojimo išlaidoms padengti;

7- procesines 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas ieškinio sumos ribose nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

8- išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

9I. R. B. nurodė, kad jos sūnus E. B. D. sutarties pagrindu dirbo pas atsakovą UAB "Fisanta" elektromontuotoju. 2004 m. lapkričio 10 d., apie 18:00 val., prekybos ir pramogų centro "Akropolis" išplėtimo statybvietėje, esančioje Ozo g. 25, Vilniuje, įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe metu, E. B. buvo sunkiai sužalotas. Nelaimingas atsitikimas įvyko tuomet, kai E. B., eidamas iš darbo vietos į statybos vagonėlį persirengti, norėjo nusileisti negalūtinai sumontuotu travilatoriumi iš antro pastato aukšto į pirmą ir eidamas užkliuvo už montuojamo travilatoriaus guminės dalies, pargriuvo ir iškrito pro antro aukšto perdenginyje esantį tarpą iš 6 metrų aukščio.

10Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės, į kurią buvo pristatytas E. B., medikai pagal 2004-11-15 išduotą pažymą nelaimingo atsitikimo darbe metu patirtą traumą priskyrė prie sunkių, nes buvo nustatyti kairiojo šlaunikaulio, dubens kaulų, kairiojo žastikaulio lūžimai, riebalinė embolija, koma. Tai taip pat buvo konstatuota nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiagoje. Valstybinės darbo inspekcijos (VDĮ) Vilniaus skyrius 2004 m. gruodžio 16 d. parengė nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagą Nr. 49-091-4032, kurioje tą pačią dieną surašyto „Nelaimingo atsitikimo darbe“ akto 17-ame punkte nurodė, jog nelaimingo atsitikimo kilimą sąlygojo tai, jog "Akropolio" prekybos centro išplėtimo statybos objekte UAB "Fisanta" vadovai savo darbo bare neįvedė reikiamos tvarkos, kad darbuotojai iš darbo vietos ir į jas patektų jiems nurodytu maršrutu; nepareikalavo, kad rangovas, montuojantis travilatorių statybos objekte, pavojingas zonas, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, patikimai aptvertų, kad į jas nepatektų pašaliniai darbuotojai. Tuo buvo pažeisti "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų" 13,13.2 ir 29 p. reikalavimai bei "Darbuotojo dirbančio aukštyje darbų saugos ir sveikatos instrukcijos Nr.07", patvirtintos 2003-04-29 UAB "Fisanta" įsakymu Nr.04 reikalavimai“.

11Ieškovė mano, kad atsakovas UAB „Fisanta“ pažeidė ne tik tuos darbo saugos reikalavimus, kurie nurodyti 2004-12-16 „Nelaimingo atsitikimo darbe“ akte, tačiau, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pažeidė "Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų", patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 m. nutarimu Nr. 1118 „20“ p. bei „29“ p. reikalavimus, nes apie 2004-11-10 įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe Darbo inspekciją informavo tik 2004-11-17, o darbo vieta ir įrenginių būklė, buvusi nelaimingo atsitikimo metu, nebuvo raštu ir grafiškai įforminta ir nufotografuota ar nufilmuota.

12Travilatoriaus, už kurio guminės dalies užkliuvęs E. B. buvo sužalotas, įrengimo darbus "Akropolio" išplėtimo objekte pagal vykdė atsakovas UAB "Schindler - Liftas", kuris neužtikrino, kad ši pavojinga darbo vieta būtų tinkamai aptverta.

13Ieškovė nurodė, kad vertinant, ar buvo atsakovų UAB "Fisanta" ir UAB "Schindler -Liftas" kaltė dėl 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo, reikia atsižvelgti į tai, jog pagal teismų praktiką, įrodžius, jog žala nukentėjusiajam atsirado ryšium su jo darbinių pareigų vykdymu, darbdavio kaltė, tai yra, kad jis nesudarė saugių darbo sąlygų, yra preziumuoiama. Ieškovės teigimu „Akropolis“ Vilniuje statybos išplėtimo objekte greta vienas kito dirbę UAB "Fisanta" ir UAB "Schindler - Liftas" nebuvo pakankamai rūpestingi ir atidūs, nesiėmė teisės aktuose reikalaujamų priemonių, kad užkirstų kelią nelaimingo atsitikimo darbe kilimui ir tokiu savo nerūpestingumu bei neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, dėl ko buvo sunkiai sužalota nukentėjusiojo E. B. sveikata, todėl byloje egzistuoja pagrindinės ir papildomos sąlygos atsakovų civilinei atsakomybei kilti ir jie turi pilnai atlyginti ieškovės R. B. patirtą žalą. Atlyginant turtinę žalą visais atvejais yra įmanoma vadovautis visiško žalos atlyginimo principu atlyginant ją pinigais. Tuo tarpu, neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti pinigais, sudarant materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko faktiškai nebegalima susigrąžinti.

14Teigia, kad civilinėje teisėje neturtinės žalos atlyginimą nustato bendrosios, deliktinę civilinę atsakomybę už žalą, padarytą dėl gyvybės atėmimo, reglamentuojančios normos (CK 6.250 str., 6.283, 6.284 str.). Nustatant neturtinės žalos dydį taikytinas visiško žalos atlyginimo principas (CK 6.251 str.), o neturtinės žalos dydis, išreikštas pinigais, yra bendrieji nuostoliai, kurių konkretus dydis nėra įrodinėjamas. Juos pagal teisiškai reikšmingų konkrečioje byloje kriterijų visumą turi nustatyti teismas. Mano, kad neturtinę žalą darbdavys darbuotojui turi atlyginti nepriklausomai nuo to, ar asmuo buvo apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu CK 6.284 straipsnio nuostatų pagrindu, ar nebuvo, nes Socialinio draudimo įstatyme nenustatytas neturtinės žalos atlyginimas. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. birželio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-P-276/2005).

15Nurodė, kad būtent dėl 2004 m. lapkričio 10 d. patirto sunkaus sužalojimo ir dėl to sekusių komplikacijų bei organizmo išsekimo, E. B. 2008 m. gegužės 26 d. mirė, nes dėl 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo nukentėjusiajam E. B. buvo nustatyta politrauma: kairiojo šlaunikaulio ir kairiojo gaktikaulio abiejų šakų lūžiai, kairiojo klubo sąnario kontraktūra, kairiojo žastikaulio lūžis, kairiojo peties, alkūnės sąnario kontraktūros. Atvežus po patirtos traumos jį į VšĮ VUGPL, E. B. buvo skubos tvarka operuotas - dėl kairiojo šlaunikaulio lūžimo. 2004-11-11 išsivysčius riebalinei embolijai į smegenis ir 8 balų komai, E. B. perkeltas į reanimacijos skyrių. Esant patenkinamai bendrai būklei 2004-11-25 nukentėjusysis grąžintas į II ortopedijos traumatologijos skyrių, kuriame 2004-12-01 operuotas dėl kairiojo gaktikaulio abiejų šakų lūžimo. Komisija 2005-03-10 sprendimu pripažino jį nedarbingu, praradus 80 % darbingumo ir skyrė jam pirmą invalidumo grupę. Dėl funkcinio mobilumo, judesių amplitudžių sumažėjimo, kairio klubo, kairio peties, alkūnės sąnarių skausmų po patirtos traumos, E. B. nuo 2005-05-06 iki 2005-05-26 buvo gydytas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, iš kurios grįžus, po kelių dienų, t.y. 2005-05-31 ekstra tvarka buvo hospitalizuotas VšĮ VUGPL dėl kairiojo šlaunikaulio pakartotinio lūžimo, dėl ko E. B. 2005-06-02 buvo operuotas. Dėl operuotos kojos mobilizacijos, E. B. galėjo vaikščioti tik su dviem ramentais, dalinai remdamasis operuota koja. 2005 m. lapkričio mėn., išsekus organizmui ir pooperacinėms žaizdoms supūliavus bei išsivysčius pragulai kairiojo klubo srityje, Greitosios med. pagalbos mašina jis 2006-01-04 buvo atvežtas ir ekstra tvarka stacionarizuotas. 2006-01-10 vėl buvo operuotas. Esant patenkinamai būklei 2006-01-24 išrašytas į namus. Pagal 2006-03-24 išduotą Darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma DLS-2 Nr.0004183 jis pripažintas praradusiu 70 procentų darbingumo. Nesugijus šlaunikaulio lūžiui, E. B. vėl buvo 2006-05-05 operuotas. 2006-06-01 operuotas pakartotinai ir pašalintos metalo konstrukcijos, sumontuotas išorinis ”AO” aparatas, sumontuotas pastovus plovimas. Taikytas reabilitacinis gydymas, o bendrai būklei pagerėjus, 2006-06-16 išrašytas ambulatoriniam gydymui. 2006-11-21 eilinį kartą dėl prieš dvejus metus patirto kairiojo šlaunikaulio lūžimo, dėl skausmų apie Šanco strypus, dėl kojos pūliavimo, E. B. 2006-11-28 buvo operuotas - atlikta ”AO” aparato korekcija, spongioplastika. 2007-03-20 E.B. D. lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymoje DLN-2 Nr.0004212 nustatyta 85% netekto darbingumo. Dėl organizmo išsekimo, kurį įtakojo užsitęsęs 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo darbe metu patirtos traumos gijimo procesas, išsivystė pneumonija, nuo ko E. B. 2008 m. gegužės 26 d. mirė.

16I. R. B. 2004-11-10 įvykusį darbinį sužalojimą ir visas kitas pasekmes, sąlygojusias jos sūnaus E. B. mirtį, vertina kaip vieną ir tą patį nelaimingą atsitikimą darbe, dėl kurio ji patyrė didelę moralinę (neturtinę) žalą, į kurios atlyginimą ji turi teisę. Sužinojusi apie įvykusią nelaimę, slaugydama E. B. ligoninėje, o vėliau ir namuose, ieškovė išgyveno dvasinį sukrėtimą ir emocinę depresiją dėl galimų skaudžiausių pasekmių. Visi šie pergyvenimai nuolat kartodavosi matant, koks po nelaimingo atsitikimo darbe tapo sūnus ir žinant koks jis buvo anksčiau. Nukentėjusysis E. B. visuomet pasižymėjo atidumu, drausmingumu, principingumu ir dideliu rūpesčiu bei globa savo artimiesiems, kuriems po nelaimingo atsitikimo negalėjo skirti reikiamo dėmesio, nes pačiam tapo reikalinga nuolatinė priežiūra. Sūnaus, buvusio doro, pareigingo, sąžiningo, atidaus motinai ir stropaus darbuotojo patirta trauma, o vėliau ir mirtis, sukėlė kartu su juo gyvenusiai ir po nelaimingo atsitikimo darbe nuolat besirūpinusiai motinai dvasines kančias ir skausmą. Sūnaus patirta, ilgą laiką gijusi ir iki pat mirties neišgijusi trauma, ieškovei sukėlė didelį stresą, ji jautėsi palikti nežinioje, sutrikusi, išgyveno dvasinį sukrėtimą ir emocinę depresiją. Vienintelio sūnaus, kurio paramą ir priežiūrą senatvėje galėjo sulaukti ieškovė, netektis, buvo ir yra didžiausias ir sunkiausias fizinis skausmas, kokį tenka šiuo metu jai nuolat patirti, stiprus dvasinis išgyvenimas ir sukrėtimas. Be to, būdama pati II grupės invalide, visą po nelaimingo atsitikimo laikotarpį privalėjo rūpintis ne tik savimi, bet ir prižiūrėti darbingumą praradusį savo sūnų. Atsakovai nesidomėjo E. B. sveikatos būkle, tokiu būdu palikdami jį likimo valiai ir vien ieškovės ir jos artimųjų priežiūrai.

17Mano, kad atsakovų kaltė dėl ieškovės patiriamos tokio pobūdžio būsenos yra akivaizdi, todėl turėtų būti atlyginta neturtinė žala (LR CK 6.250 str.). Nustatant žalos dydį, turi būti atsižvelgiama į pasekmes, į žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

18Atsakovai UAB "Fisanta" ir UAB "Schindler - Liftas" yra pelno siekiančios, stabilios turtinės padėties įmonės, galinčios sumokėti ieškovės prašomą žalą, todėl ji prašo priteisti 100 000,- Lt, neturtinės žalos atlyginimą. Tai atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teisminę praktiką.

19Ieškovės patirta turtinė žala nėra didelė, nes jos pagrindą sudaro tik reikalavimas atlyginti E. B. laidojimo išlaidas. LR CK 6.291str. 1 d. numato, jog nukentėjusiajam asmeniui mirus, jo laidojimo išlaidas turėjusiam asmeniui atlygina tas asmuo, kuris yra atsakingas už žalą, susijusią su nukentėjusio asmens gyvybės atėmimu. Pripažinus, jog dėl 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo, kurio pasėkoje buvo sunkiai sužalotas, o vėliau mirė E. B. yra kalti atsakovai, iš pastarųjų ieškovė prašo priteisti laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidos - 6500,- litų.

20Teismui patenkinus ieškovės reikalavimą dėl žalos atlyginimo, iš atsakovų UAB "Fisanta" bei UAB "Schindler Liftas" yra pagrindas priteisti procesines 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Taip pat priteisti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu bei išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

21Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB ”Fisanta” su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad E. B. buvo tinkamai instruktuotas dėl saugaus darbo, įsidarbindamas ir darbo metu įmonėje gavo visapusišką informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą įmonėje, apie esančią ar galimą profesinę riziką, parengtas priemones rizikai šalinti ar išvengti, patikrinta jo sveikata. E. B. taip pat buvo instruktuotas pagal „Darbuotojo, dirbančio aukštyje, darbų saugos ir sveikatos instrukciją“ Nr. 07, patvirtintą 2003-04-23. Šios instrukcijos 4.20.2 punktas nustato: „Draudžiama laipioti pro užtvertas vietas ar pastatytas tvoreles, kuriomis aptvertos pavojingos zonos, eiti per apsaugine signaline juosta aptvertas teritorijas".

22Nurodo, kad E. B. pats savavališkai 2004-11-10 nesilaikė nustatytos tvarkos ir nors travilatoriaus montavimo aikštelė buvo aptverta, jis, kaip pats rašo pasiaiškinime, perlipo per užtvarą, užkliuvo už ten buvusios gumos ir nukrito. E. B. pripažino, kad jis pats priėmė sprendimą sutrumpinti grįžimo į vagonėlį kelią.

23Atsakovas UAB “Fisanta” teigia, kad “Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo” 46 str. 2 d. nustato, jog „darbdavys neatsako už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimą arba atsakomybė už tai gali būti sumažinta, jeigu ištyrus nelaiminga atsitikimą darbe ar profesinę ligą nustatoma, kad tai įvyko susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, kuriu darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo negalėjo kontroliuoti." Mano, kad darbdavys niekaip negalėjo kontroliuoti savavališku E. B. veiksmų trumpinti grįžimo po darbo kelią. E. B. savavališkai perlipo įrengtus saugos įtaisus. Traumos įvykimo metu pavojinga zona buvo aptverta. Tai reiškia, kad atsakovas nepažeidė “Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo” 40 straipsnio reikalavimų.

24Atsakovas nesutinka su ieškovės teigimu, jog UAB “Fisanta” nesidomėjo ieškovės sūnaus sveiktos būkle. Priešingai, atsakovas stengėsi visokeriopai padėti E. B.: domėjosi jo sveikatos būkle, skyrė jam ketvirtinę premiją 3000 Lt bei 500 Lt mėnesinę premiją gydymo išlaidoms, jis buvo papildomai apdraustas draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, UAB “Fisanta” domėjosi tolimesniu jo gydymu, ką patvirtina byloje pateikti dokumentai.

25Pažymi, kad atsakovas UAB “Fisanta” negalėjo jokiu būdu pareikalauti iš kito rangovo, UAB „Schndler –Liftas“, montuojančio travilatorių statybos objekte, kuris su atsakovu nebuvo susijęs pavaldumo ar sutartiniais santykiais, patikimiau aptverti darbo vietą, kad į ją nepatektų darbuotojai, nebuvo atsakingas už statybvietės įrengimą. Kadangi UAB ”Fisanta” įmonėje darbo sauga buvo organizuojama pagal visus norminių teisės aktų reikalavimus, todėl 2004-11-10 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe tyrimui vadovavęs VDI inspektorius Akto N-I 19-ame punkte atsakovui UAB „Fisanta“ numatė vienintelę prevencinę priemonę išvengti panašioms traumoms – “Visiems Vilniaus padalinyje dirbantiems darbuotojams atlikti papildomą instruktažą”, kas ir taip yra privaloma pagal 2002 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr.282 patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarką".

26Mano, kad UAB ”Fisanta” nepažeidė teisės normų dėl pranešimo apie įvykį, tinkamai informavo atitinkamus subjektus.

27Pažymėjo, kad E. B. buvo apdraustas mirties, traumos ir invalidumo rizikoms atitinkamai 100.000 Lt, 10 000 Lt ir 30.000 Lt., todėl, jeigu traktuoti, kad E. B. mirė dėl atsakovo kaltės, tai tokiu atveju žalą turėtų atlyginti draudimo įmonė.

28R. B. savo ieškinyje vadovaujasi ”Pašalpos, darbuotojui dėl nelaimingo atsitikimo darbe, skyrimo nuostatų”, patvirtintų LRV 1994-12-27 Nr.1325 (...) 2 punktu, tačiau to paties nutarimo 1 punkte nustatyta, kad „šie nuostatai reglamentuoja pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo 79 straipsnyje, išmokėjimo darbuotojo, kuris žuvo įvykus nelaimingam atsitikimui (įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, bendrovėje) šeimai", t.y. nutarimo 2 p. 2 d. numatytas apibrėžimas yra taikytinas tik tais atvejais, kai darbuotojas žuvo darbe, tačiau E. B. mirė nuo plaučių uždegimo praėjus keletui metų po nelaimingo atsitikimo darbe.

29Atsakovas nesutinka dėl ieškovės nurodyto tiesioginio ryšio tarp nelaimingo atsitikimo darbe 2004-11-10 ir E. B. mirties 2008-05-26. Ieškovė nurodo tris faktorius, sąlygojusius E. B. mirtį: 1) organizmo išsekimas; 2) užsitęsęs 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo darbe metu patirtos traumos lėtinis gijimo procesas; 3) gijimo proceso pasėkoje išsivysčiusi pneumonija. Kol kas tokių įrodymų ieškovė nėra pateikusi. Ieškinyje teigiama, kad E. B. mirė dėl organizmo išsekimo, kuri įtakojo „užsitęsęs 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo darbe metu patirtos traumos lėtinis gijimo procesas ir jos pasėkoje išsivysčiusi pneumonija", tačiau pateiktame E. B. mirties liudijime pagal nurodytą kodą ”J 18.9” yra pneumonija, o ne organizmo išsekimas, todėl mirties priežastimi negali būti traktuojamas nei „užsitęsęs nelaimingo atsitikimo darbe metu patirtos traumos lėtinis gijimo procesas", nei „organizmo išsekimas". Atsakovo nuomone, priežastinio ryšio (net ir netiesioginio) tarp E. B. mirties dėl plaučių uždegimo ir traumos, susijusios su kaulų lūžiais, nėra. Priešingai, atsakovas mano, kad užsitęsusį 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo darbe metu patirtos traumos lėtinį gijimą bei organizmo išsekimą lėmė kitos aplinkybės, nesusijusios su atsakovu UAB ”Fisanta“, tai: gydytojų rekomendacijų ir gydymo rėžimo nesilaikymas; šlaunikaulio plokštelės lūžimas, užsikrėtimas auksiniu stafilokoku, plaučių tuberkuliozė ir kt.

30Jokių įrodymų dėl žalos dydžio ieškovė nėra pateikusi. Mano, kad ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas jau ir dėl to, kad jos pačios darbingumo šie įvykiai niekaip neįtakojo: nesumažino nei vienu procentu. Taip pat ieškovės reikalaujama žala kelis kartus viršija protingumo kriterijus. , nors tai turi įrodyti ieškovė. Mano, kad teismas privalo atsižvelgti į atsakovo kaltės formą, bei pakankamai įvertinti priežastinio ryšio buvimą. Ieškovės sūnaus mirties nuo plaučių uždegimo faktas nesuponuoja, kad neturtinės žalos dydis yra savaime aiškus. Atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl laidojimo išlaidų priteisimo, nes mirties priežastis yra sukelta ne atsakovo.

31Atsakovas UAB „Schindler - Liftas“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškinys turi būti atmestas, kadangi yra aiškiai nepagrįstas tiek teisiniu, tiek faktiniu aspektais.

32Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, 2004 m. gruodžio16 dienos „Nelaimingo atsitikimo darbe akte“ Nr.5 buvo nustatytos tokios nelaimingo atsitikimo aplinkybės: UAB „Fisanta" darbuotojas E. B. pabaigęs darbus ėjo į statybininkų vagonėlį, kuris buvo prekybos centro „Akropolis" statybvietėje, nusirengti. „Tam, kad būtų greičiau, pralindo pro laikinos užtvaros tarpą ir norėjo negalūtinai sumontuotu travilatoriumi nusileisti žemyn iš antro aukšto į pirmą aukštą. Eidamas užkliuvo už montuojamo travilatoriaus guminės dalies, pargriuvo ir iškrito pro antro aukšto perdenginyje esantį tarpą tarp travilatoriaus ir šoninės pastato sienos iš 6 metrų aukščio į pirmą aukštą ir gavo sunkią traumą“.

33Atsakovo manymu, ieškovė sąmoningai nutylėjo esminę faktinę aplinkybę, kad nukentėjusysis E. B. pats sąmoningai pralindo pro laikinos užtvaros tarpą. To paties Nelaimingo atsitikimo darbe akto 17 punkte VDI nurodė nelaimingo atsitikimo priežastis. Viena iš kelių akte nurodytų nelaimingo atsitikimo darbe priežasčių yra ta, kad „<...> UAB „Fisanta" vadovai <...> nepareikalavo, kad rangovas, montuojantis travilatorių statybos objekte, pavojingas zonas, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, būtų patikimai aptvertos, kad nepatektų pašaliniai darbuotojai." Tai vienintelė nelaimingo atsitikimo priežastis, kuri yra netiesiogiai susijusi su atsakovu UAB „Schindler - Liftas", nes jis buvo rangovu, kuris montavo travilatorių (judamąjį taką) statybos objekte. Tuo remdamasi ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad bendraatsakoviais šioje byloje trauktini UAB „Fisanta", kurioje dirbo nukentėjusysis E. B., ir UAB „Schindler - Liftas", kuri turėjo pasirūpinti, kad būtų tinkamai ir saugiai vykdomi travilatoriaus montavimo darbai;

34Atsakovo UAB „Schindler - Liftas" nuomone, jis nėra asmeniu, kuris turi atsakyti pagal byloje pareikštus ieškovės reikalavimus, nes UAB "Schindler - Liftas" neturėjo sutartinės pareigos tinkamai paruošti įrengimų montavimo šachtas, įskaitant pareigą aptverti travilatoriaus montavimo šachtą apsauginiais aptvarais. Prieš UAB „Schindler -Liftas" darbų pradžią statybvietėje jau buvo įrengti pavojingos zonos aptvėrimai, saugantys, kad į pavojingą zoną nepatektų pašaliniai darbuotojai, o būtinybė juos įrengti niekaip nebuvo susijusi su travilatoriaus montavimu, todėl šiuos aptvėrimus įrengė ne atsakovas UAB „Schindler -Liftas", bet kitas rangovas.

35”Saugos ir sveikatos taisyklių” statyboje 21 punktas, nustato reikalavimus aptvarams apsaugantiems nuo kritimo iš aukščio: jie turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. Iš nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiagos matyti, kad pavojinga zona buvo aptverta maždaug 2 metrų aukščio metaliniu grotuotu aptvaru, kuris tenkino nustatytus reikalavimus. Kiekvienam gyvenimo aplinkybes suprantančiam žmogui turėtų būti suprantama, kad, kai nukentėjusysis E. B., pažeisdamas saugos darbe norminių aktų reikalavimus, tyčia sąmoningai pralindo pro apsauginį aptvarą, ėjo pavojinga zona, kurioje neturėjo teisės būti, užkliuvo už kliūties ir griuvo jau už apsauginio aptvaro, tai joks aptvaras savo apsauginės funkcijos atlikti nebegalėjo. UAB „Schindler - Liftas" nepažeidė bendro pobūdžio pareigos elgtis rūpestingai ir savo veiksmais nedaryti žalos kitiems asmenims.

36Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Schindler - Liftas" net nebuvo įtrauktas į nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, iš jo arba jo darbuotojų VDI nereikalavo jokios tyrimui atlikti reikalingos informacijos ir/ar paaiškinimų apie nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes ir priežastis, apie akto surašymo faktą ir jo turinį atsakovas sužinojo tik gavęs patikslintą R. B. ieškinį. Todėl UAB „Schindler - Liftas" negalėjo reikalauti, kad VDI atliktų papildomą arba pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, kad iš akto būtų pašalintos akivaizdžiai neteisingos ir teisiškai nepagrįstos prielaidos susijusios su UAB „Schindler - Liftas". Be to, UAB „Schindler-Liftas" negalėjo sukliudyti nukentėjusiajam E. B. pralysti pro užtvarą į pavojingą zoną, nes įvykio metu UAB „Schindler- Liftas" darbuotojų nebebuvo, 16.00 valandą jie jau buvo baigę darbą.

37Nurodė, kad UAB „Schindler - Liftas" darbuotojai turintys teisę patekti į pavojingą zoną ir šioje zonoje atlikę travilatoriaus montavimo darbus, naudojosi saugos diržais ir kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, nes dėl travilatoriaus montavimo darbų specifikos techniškai neįmanoma ant montuojamo travilatoriaus sumontuoti laikinų atitvarų apsaugančių darbuotojus nuo kritimo. Mano, kad E. B. mirtis nėra susijusi priežastiniu ryšiu su atsakovų veiksmais (neveikimu).

38Paties nukentėjusiojo paaiškinimai ir kiti įrodymai byloje patvirtina, kad E. B., veikdamas sąmoningai, nepaisė darbo saugos reikalavimų, todėl jis savo aktyviais veiksmais, tyčia pažeidė „Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ 20 straipsnio 3 dalies, 33 straipsnio 1 dalies 2, 3 bei 10 punktuose įtvirtintas darbuotojo pareigas. Be to, kaip matyti iš 2004-12-16 nelaimingo atsitikime darbe akto Nr. 5, nukentėjusysis taip pat nesilaikė 2003-04-23 UAB „Fisanta" direktoriaus įsakymu Nr. 04 patvirtintos „Darbuotojo, dirbančio aukštyje, darbų ir sveikatos instrukcijos“ Nr. 07 4.20.2 punkto nuostatų, pagal kurias jis privalėjo nelaipioti pro užtvertas vietas ar pastatytas tvoreles, kuriomis aptvertos pavojingos zonos, nors su šia instrukcija buvo pasirašytinai supažindintas. Būtent E. B. neteisėti veiksmai yra vienintelė tiesioginė nelaimingo atsitikimo priežastis, todėl atsakovo UAB „Schindler - Liftas" civilinės atsakomybės taikymas šioje civilinėje byloje nėra galimas ir dėl šios priežasties.

39Nelaimingas atsitikimas statybvietėje įvyko 2004-11-10, o E. B. nuo pneumonijos mirė 2008-05-26, t. y. praėjus apytiksliai trims metams ir šešiems mėnesiams po nelaimingo atsitikimo darbe, todėl laiko aspektu nelaimingas atsitikimas yra pernelyg nutolęs nuo E. B. mirties. E. B. organizmo išsekimui galėjo turėti įtakos ne tik patirta trauma, bet ir daugelis kitų aplinkybių: tiek paties E. B. netinkamas elgesys (netinkamas rūpinimasis savo sveikata, piktnaudžiavimas alkoholiu), tiek kitų asmenų veiksmai: gydytojų veiksmai (netinkamas gydymas, medikamentai, šlaunikaulio tvirtinimo plokštelės lūžimas, auksinis stafilokokas), ir netgi pačios ieškovės R. B. veiksmai priešingi gydytojų rekomendacijoms (atsisakymas tęsti E. B. reabilitaciją reabilitacijos centre).

40Atsakovas nesutinka su ieškovės argumentu, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl bendrų abiejų atsakovų veiksmų, kurių negalima atriboti, todėl jų atžvilgiu prašo taikyti solidarią atsakomybę. Iš ieškovės prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

41Tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB YIT Technika” nurodė, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu, palaiko atsakovo UAB „Fisanta” atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir argumentus bei mano, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti ir neįrodyti. Prašo priteisti iš ieškovės R. B. trečiojo asmens UAB „YIT Technika" naudai bylinėjimosi išlaidas.

42UAB „YIT Technika" nuomone, trečiuoju asmeniu įmonė šioje civilinėje byloje buvo įtraukta nesant tam teisinio pagrindo. Nors 2004 m. rugsėjo 1 d. tarp UAB „Fisanta" ir UAB „YIT Technika" buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 4-73SB, kurios pagrindu pramogų centro „Akropolis" išplėtimo statybvietėje (Ozo g. 25, Vilnius) atliekant sutartyje numatytus darbus E. B. pateko į nelaimingą atsitikimą, vien šios sutarties sudarymo faktas nėra ir negali būti vertinamas kaip patvirtinantis faktą, jog nagrinėjamoje byloje priimtas teismo sprendimas vėliau gali turėti įtakos UAB „YIT Technika" teisėms ir pareigoms. UAB „YIT Technika" nebuvo atsakingas už visos pramogų centro „Akropolis" išplėtimo statybvietės įrengimą, kadangi atitinkamo objekto statyboje dalyvavo tik kaip vienas iš daugelio rangovų.

43Pažymėjo, kad nors ieškinyje teigiama, kad atsakovas UAB „Fisanta" turi prievolę atlyginti ieškovės patirtą žalą, tačiau nei pačiame ieškinyje, nei kartu su ieškiniu pateiktuose dokumentuose nenurodoma tokių argumentų, kurie galėtų būti vertinamai kaip teisiškai reikšmingi ir įrodantys sąlygų, esančių pagrindu taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, egzistavimą. Mano, kad atsakovas UAB ”Fisanta” nepadarė jokių darbų saugos pažeidimu, nes kaip matyti iš ieškovo byloje pateiktų duomenų, pramogų centro „Akropolis" išplėtimo statybvietės dalis, kurioje buvo įrenginėjamas travilatorius ir kurioje E. B. patyrė sunkų sužalojimą, buvo aptverta, nepaisant to, atsakovo darbuotojas E. B., nors ir buvo, kaip teigia atsakovas, tinkamai instruktuotas bei turėjo pareigą tinkamai naudotis kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, nesilaikė nustatytų saugos reikalavimų, sąmoningai perlipo apsauginį užtvarą ir nepastebėjęs kliūties, patyrė sunkų sužalojimą. Daro išvada, kad nelaimingas atsitikimas įvyko ne dėl atsakovo UAB ”Fisanta, bet dėl paties E. B. neapdairaus ir neteisėto elgesio, dėl ko atsakovo civilinės atsakomybės taikymas šioje civilinėje byloje nėra galimas.

44UAB „YIT Technika" nuomone, net jeigu ir būtų pripažinta, kad egzistuoja visos kitos sąlygos, esančios pagrindu atsakovo civilinei atsakomybei taikyti, šioje byloje pareikštas ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nes ieškovė neįrodė, kad ji turi teisę į neturtinės žalos, mirus jos sūnui E. B., atlyginimą, taip pat neįrodė patirtos turtinės ir neturtinės žalos dydžio. Nurodo, kad E. B. mirtis nėra susijusi priežastiniu ryšiu su atsakovo UAB ”Fisanta” veiksmais (neveikimu).

45Mano, kad nelaimingas atsitikimas statybvietėje 2004 m. lapkričio 10 d. ir E. B. mirtis 2008 m. gegužės 26 d., laiko aspektu yra pernelyg nutolę, be to, E. B. organizmo išsekimą galėjo įtakoti ne įvykio metu patirta trauma, bet daugelis kitų aplinkybių. Kaip antai netinkamas gydymas, medikamentų įtaka, paties E. B. netinkamas elgesys (netinkamas rūpinimasis savo sveikata, piktnaudžiavimas alkoholiu; netgi kitų asmenų veiksmai, pavyzdžiui, pačios ieškovės veiksmai priešingi gydytojų rekomendacijoms (nesutikimas tęsti E. B. reabilitaciją reabilitacijos centre). Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad po nelaimingo atsitikimo E. B. buvo išgydytas, todėl dar ir dėl šios aplinkybės galima daryti išvadą, kad nelaimingas atsitikimas statybvietėje priežastiniu ryšiu nesusijęs.

46Tretysis asmuo UAB ”Mitnija” teismui pateikė trumpą pranešimą, kuriame nurodė, kad UAB „Mitnija" nerastas dokumentas, nurodantis kas ir kokiu pagrindu 2004 m. lapkričio 10 dienai buvo paskirtas koordinuoti ir kontroliuoti statybos darbų saugą statybos objekte, o kadangi dėl praėjusio ilgo laiko nebedirba dauguma darbuotojų, kurie galėtų žinoti šią informaciją.

47Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva" nurodė, kad 2004-10-19 tarp UAB „NORD/LB draudimas" (dabar UAB DK „PZU Lietuva") ir UAB „Fisanta" buvo sudaryta Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis (Draudimo liudijimas NAl Nr. 078592). Draudimo sutartimi buvo pasirinktos invalidumo, mirties ir traumos draudimo rizikos (vienam mirties atvejui draudimo suma 100.000,00 Lt; vienam invalidumo atvejui - 30.000,00 Lt; vienam traumos atvejui - 10.000,00 Lt), draudimo apsauga traumų atveju galioja 20 darbuotojų pagal apdraustųjų sąrašą, mirties ir invalidumo atvejais draudžiamųjų įvykių skaičius ribojamas po vieną.

48UAB DK „PZU Lietuva" patvirtino, kad dėl 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo patirtų sužalojimų traumos rizikos draudimo atveju Taisyklių Nr. 002 9.1. p. nustatyta tvarka E. B. buvo apskaičiuota ir išmokėta 7000 Lt dydžio draudimo išmoka (70 % nuo draudimo sumos). Papildoma išmoka už nustatytą invalidumą išmokėta nebuvo, kadangi pagal Taisyklių Nr. 002 9.3. p. iš draudimo išmokos (pagal pateiktus dokumentus terminuoto invalidumo atveju 10 % nuo draudimo rizikai skirtos sumos, t.y. 3000 Lt) turi būti išskaičiuojama išmoka, mokėta dėl traumos, turėjusios priežastinį ryšį su apdraustojo invalidumu.

49Nurodė, kad iš pateikto ieškinio motyvų matyti, kad dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų sužalojimų apdraustasis E. B. mirė 2008-05-26. Vadovaujantis Taisyklių Nr. 002 9.2. p., apdraustojo mirties atveju naudos gavėjui išmokama draudimo išmoka tada, kai apdraustasis žūsta ar miršta per vienerius metus dėl sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo. Kadangi E. B. mirė po įvykio praėjus 3 metams ir 6 mėnesiams, draudimo išmoka mirties rizikos draudimo atveju nėra mokama. UAB DK „PZU Lietuva" nuomone, draudiko sutartiniai įsipareigojimai E. B. atžvilgiu yra pilnai įvykdyti.

50Tretysis asmuo atsakovų pusėje VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimo dėl ieškinio nepareiškė.

51Teismo posėdyje ieškovė R. B. nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą jai pranešta.

52I. R. B. atstovas advokatas A. B. prašė tenkinti R. B. patikslintą ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

53Ieškovės atstovas nurodė, kad dėl 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo buvo kalti abu atsakovai, t.y. velionio E. B. darbdavys UAB „Fisanta“, kuris neįvedė reikiamos tvarkos statybos objekte, kad darbuotojai iš darbo vietos ir į ją patektų jiems nurodytu maršrutu, nepareikalavo, kad rangovas, montuojantis travilatirių, patikimai aptvertų pavojingas zonas, ir statybos objekte travilatorių montavusi įmonė UAB „Schindler –Liftas“, kuri patikimai neapsaugojo pavojingos darbo zonos, pro kurią nukrito ir sunkiai susižalojo E. B.. Tokios aplinkybės buvo konstatuotos Valstybinės darbo inspekcijos 2004 m. gruodžio 16 d. „Nelaimingo atsitikimo darbe akte“. Byloje buvo išsiaiškinta, kad statybos objekte nebuvo paskirtas žmogus, atsakingas už saugą, nors dirbo keli rangovai ir subrangovai. Be to, E. B. buvo priimtas į darbą UAB „Fisanta“, nors turėjo invalidumą- nematė viena akimi, be to jam buvo nerekomenduojamas darbas aukštyje, o jis dirbo elektriku ir tą dieną kabino šviestuvus. Visi atsakovų padaryti pažeidimai, kurių pasekmė buvo 2004 m. lapkričio 10 d. įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe, buvo nurodyti patikslintame R. B. ieškinyje.

54Ieškovė mano, kad darbdavys UAB „Fisanta“ nuo pat nelaimingo atsitikimo iki E. B. mirties, nepakankamai rūpinosi, kad nukentėjęs jų darbuotojas pasveiktų. Nors nelaimingas atsitikimas įvyko 2004 m. lapkričio 10 d. 18.00 val., tačiau nukentėjusysis E. B., į ligoninę buvo atvežtas tik apie 21.40 val. Jo trauma buvo ypač sunki. E. B. gydėsi lūžusią koją iki pat 2007 m., o 2008 m. gegužės 26 d. jis mirė. Nors E. B. mirė nuo abipusio plaučių uždegimo, tačiau jo organizmas buvo išsekęs nuo ilgalaikio gydymo ir komplikacijų po 2004 m. įvykusio nelaimingo atsitikimo. Ieškovė mano, kad būtent nelaimingas atsitikimas buvo jos sūnaus mirties priežastimi. Netinamas maistas, nes E. B. gyveno tik iš socialinės pašalpos, prasta jo psichologinė būklė, nes sužeista koja ilgai negijo, sąlygojo tai, kad 2008 m. E. B. mirė.

55Šioje byloje yra du pagrindiniai klausimai: ar dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo ieškovei kilo neturtinė žala, ar E. B. mirties priežastis buvo 2004 m. įvykęs nelaimingas atsitikimas. Ieškovė mano įrodytu, kad dėl 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo darbe kalti abu atsakovai, nes jie pažeidė ieškinyje išvardintus Darbų saugos norminius aktus, ir net neginčijo „Nelaimingo atsitikimo akto“. Ryšį tarp 2004-11-10 įvykusio nelaimingo atsitikimo ir E. B. susirgimo pneumonija ir jo mirties, ieškovės manymu, patvirtino atliktos ekspertizės išvados.

56Ieškovė jai padarytą neturtinę žalą įvertino 100 000 Lt suma. Jos sūnus E. B. per metus po keletą buvo guldomas į ligoninę, jam buvo atliktos kelios operacijos. Nesutinka su atsakovų ir trečiųjų asmenų nuomone, kad dėl komplikacijų kaltas pats E. B., nes medicininiuose dokumentuose nėra tokių duomenų, kad gulėdamas stacionare, jis būtų piktnaudžiavęs alkoholiu ar būtų išmestas iš ligoninės už alkoholio vartojimą. Nuo 2004 m. iki pat savo mirties jis negalėjo dirbti, depresija jį „stūmė“ į alkoholizmą. Ekspertai savo išvadoje pasisakė, kad netiesioginis ryšys tarp 2004 m. traumos ir plaučių uždegimo egzistavo. Ieškovė R. B. yra taip pat nesveika moteris, ji turėjo nuolat rūpintis savo sūnumi, kuris kasdien kankinosi, jis nepaėjo, jį vargino pragulos, E. B. jaudinosi dėl savo sūnaus. Gal jų tarpusavio santykiai ir buvo kiek pašliję, nes E. B. kamavo nuolatinis susierzinimas, nepasitenkinimas. Tokių duomenų, kad E. B. būtų nesilaikęs gydytojo ręžimo, byloje nėra. Atliktos ekspertizės išvados leidžia ieškovei E. B. prašyti priteisti iš atsakovų patirtą neturtinę žalą. Ieškovė prašo priteisti ir patirtą turtinę žalą už laidojimo išlaidas, kurių bendra suma yra 6500 Lt., ką patvirtina pateikti dokumentai. Jeigu E. B. per nelaimingą atsitikimą nebūtų susižalojęs kojos, jo organizmui nebūtų reikėję išnaudoti visos energijos tos kojos gijimui. Po to koja lūžo dar kartą, ji negijo, E. B. organizmas išseko. Be to, nebuvo pakankamai pajamų, kad ligonis maitintųsi visaverčiu maistu. Dėl E. B. patirtos traumos yra kaltas jo darbdavys, o dėl to, kad patirti sužalojimai ilgai negijo, kaltas organizmo išsekimas. Jokių duomenų nėra, kad E. B. būtų atėjęs į darbą neblaivus, kad jis po traumos būtų piktnaudžiavęs alkoholiniais gėrimais, medicininiuose dokumentuose tai neužfiksuota. Ieškinio pagrindas yra LR CK 6. 250 str. Ieškovė prašo atlyginti patirtą neturtinę žalą. E. B. buvo ieškovės sūnus, juos siejo glaudus motinos ir sūnaus ryšys. Atsakovai privalo įrodyti, kad to glaudaus ryšio tarp jų nebuvo. E. B. būtų turėjęs dabar rūpintis savo motina invalide, jeigu nebūtų žuvęs. 2004-11-10 įvykęs nelaimingas atsitikimas buvo pripažintas draudiminiu įvykiu, E. B. buvo paskirta periodinė draudiminė išmoka.

57Atsakovo UAB „Fisanta“ atstovas F. R. prašė ieškovės R. B. ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

58Nurodė, kad apie saugų darbą E. B. buvo instruktuotas ir tai padarė jo darbų vadovas. Po įvykio apklaustas E. B. pats sakė, kad, norėdamas sutrumpinti kelią, jis ėjo pro ten, kur norėjo, o ne pro ten, kur turėjo eiti, kur jam buvo nurodyta. Yra instrukcija ir joje nustatytos darbuotojų elgesio normos. Su viskuo E. B. buvo supažindintas, jis buvo pasirašęs žurnale. Tai pateikta teismui. E. B. jokių lentų nešti neprivalėjo, iš kažkur jas pasiėmė savo asmeniniams interesams. E. B. prašė įdarbinti jo močiutė, nes su juo buvo labai sunku gyventi. E. B. nebuvo nei malonus, nei geras sūnus, jis buvo agresyvus. UAB “Fisanta” E. B. į darbą priėmėme tik iš gailesčio. Nors E. B. dirbo antrame aukšte, buvo sumontuoti visi aptvėrimai, bet jis pralindo pro užtvarą. Tai buvo sąmoningas pažeidimas. Nelaimingas atsitikimas buvo įformintas tinkamai ir pripažintas draudiminiu įvykiu. Be to, visi UAB „Fisanta“ darbuotojai buvo apdrausti. Draudimo bendrovė E. B. sumokėjo 7000 Lt. F. R. nurodė, kad jis pats lankė E. B. ligoninėje. Nors UAB ”Fisanta” kaltės dėl nelaimingo atsitikimo faktiškai nebuvo, tačiau įmonė norėjo, kad E. B. būtų išmokėtas draudimas. Tai galima pastebėti iš to, kad Darbo inspekcijos nelaimingo atsitikimo tyrimo aprašomoji dalis skiriasi nuo išvadų. Po susižalojimo UAB ”Fisanta” E. B. skyrė 3000 Lt vienkartinę pašalpą, kad jis galėtų gydytis, tačiau jis piktnaudžiavo alkoholiu. F. R. pats rasdavęs E. B. namuose neblaivų. Jis gyveno su savo močiute, buvo su ja grubus. Motina tuo metu, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, į visa tai nesikišo, ji pati turėjo psichologinių problemų. E. R. pats vežęs E. B. susitvarkyti invalidumo pensiją, vežiojo kol šis gydėsi.

59Viso objekto užsakovas buvo Vilniaus „Akropolis“, Generalinis rangovas buvo UAB „Mitnija“, UAB „Fisanta“ buvo UAB „YIT Technika“ subrangovas. UAB ”Fisanta” atliko elektros darbus. UAB „Schindler – Liftas“ tame objekte montavo travilatorių, visa jų darbo teritorija buvo aptverta. UAB ”Fisanta” dirbo toje teritorijoje, kabino lempas, tačiau buvo padaryta avarinė laiptinė ir per ją buvo vienintelis avarinis išėjimas iš antro pastato aukšto. E. B. apie tą išėjimą žinojo, buvo liepta eiti būtent ten. UAB „Schindler – Liftas“ savo rengiamo objekto atskirai nebuvo atitvėręs - tiesiog buvo bendras metalinis aptvaras, kurio aukštis buvo apie 1,80 m. Ta konstrukcija jokio praėjimo neturėjo, buvo padaryti tokie padai su specialiais sukabinimais. Tvoroje buvo vienintelis tarpas ties langu. E. B. pralindo būtent pro tą vienintelį tarpą. E. B. po įvykio iš pradžių jautėsi gerai, po to, jis buvo išvežtas į ligoninę. Iš pradžių nebuvo aišku, ar tai buvo sunkus, ar nesunkus nelaimingas atsitikimas, todėl iš karto UAB ”Fisanta” ir nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją. Už darbų saugą objekte buvo atsakingas darbų vadovas S. G.. Darbas aukštyje – tai darbas ant pastolių, tačiau ant jų E. B. nedirbo, jis dirbo brigadoje, padavinėjo lempas darbuotojui, dirbančiam ant pastolių. Jeigu E. B. pats nebūtų lindęs per aptvaro tarpą, nebūtų nukritęs. Greitoji med. pagalba į įvykio vietą atvažiavo pavėlavusi, todėl į ligoninę E. B. buvo pristatytas tik 21.30 val. E. B. darbo užmokestis buvo šiek tiek didesnis už minimalų.

60Atsakovo UAB „Fisanta“ atstovė advokatė S. Š. nurodė, kad palaiko atsiliepime ir kituose atsakovo UAB „Fisanta“ procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

61Nurodė, kad E. B. po nelaimingo atsitikimo darbe buvo gyvas, buvo pasveikęs ir išrašytas iš ligoninės, todėl galėjo reikšti darbdaviui savo pretenzijas. Pagal „Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą“, visi darbdaviai privalomai moka draudimo įmokas už savo darbuotojus. 2004 m. lapkričio 10 dienos įvykis buvo pripažintas draudiminiu ir E. B. gavo visas išmokas, kurios jam priklausė. Jeigu jis būtų manęs, kad jam yra atlyginta netinkamai, jis galėjo kreiptis į teismą. Pats E. B. savo rašytiniuose paaiškinimuose, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu, teigė, kad pats lindo pro tvorą, kad būtų greičiau, užkliuvo už gulinčios gumos ir nukrito. Pripažino, kad dėl nelaimės buvo kaltas jis pats, todėl baudžiamoji byla buvo nutraukta. Darbdaviui yra numatyta atitinkama atsakomybė, jei nustatoma, kad dėl nelaimingo atsitikimo buvo jo kaltė, tačiau tokių aplinkybių nebuvo nustatyta.

62Ar buvo statybos objekte paskirtas darbų koordinatorius, reikšmės šioje byloje neturi. Statybos teritorija buvo aptverta tinkamai, darbuotojai buvo instruktuoti, kaip dirbti jiems pavestą darbą ir pro kur vaikščioti. E. B. pats rizikavo ir ėjo neleistinu keliu. E. B. dėl šio draudiminio įvykio gavo atitinkamas išmokas. Atsakovas UAB „Fisanta“ savo iniciatyva buvo apdraudęs darbuotojus papildomai, todėl E. B. gavo dar papildomų išmokų. E. B. mirė po keleto metų nuo plaučių uždegimo. Kadangi E. B. mirė ne dėl nelaimingo atsitikimo darbe, o dėl plaučių uždegimo, jo motina R. B. neturi jokio pagrindo reikalauti žalos atlyginimo iš buvusio darbdavio UAB „Fisanta“.

63Kad E. B. mirtis nesusijusi su 2004 m. nelaimingu atsitikimu, patvirtino ekspertas J. P., davęs nuoseklius parodymus, būtent jis tyrė E. B. lavoną ir dokumentus. Eksperto J. R. parodymai teisme gana „migloti“. Ekspertų išvadoje neatsakyta į daugelį klausimų, objektyviai neįvertinti medicininių dokumentų duomenys. Atsakovas UAB „Fisanta“ mano, kad pagrindinės E. B. plaučių uždegimo priežastys buvo nuolatinis alkoholio vartojimas, organizmo išsekimas, tuberkuliozė. Kad E. B. buvo doras jaunuolis ir jo mirtis sukėlė didelius išgyvenimus jo motinai, bylos aplinkybės nepatvirtino. Pagal byloje esančius medicininius dokumentus, dėl anksčiau patirto šautinio sužalojimo E. B. psichinė būklė buvo nepastovi, jį kamavo patirtos traumos liekamieji reiškiniai. Dėl galvos skausmų E. B. lankėsi pas neurologą. Jam buvo diagnozuota tuberkuliozės židinių, jis buvo psichiatro įskaitoje, piktnaudžiavo alkoholiu. Buvo diagnozuota, kad E. B. nuolat geria, jam sutriko miegas, jis lankėsi pas psichiatrą, anot motinos, buvo agresyvus, daužėsi. Tokie įrašai ekspertizės išvadoje nuolat kartojasi iki pat 2004 metų traumos. UAB ”Fisanta” yra pateikusi išrašą apie jo darbo stažą, iš kurio matyti, kad jo darbo stažas iki įsidarbinimo UAB „Fisanta“ buvo labai nedidelis. E. B. savo motinai nebuvo nei ramstis, nei pagalba. Nuo 2004-08-23 iki 2004-11-10 E. B. realiai dirbo apie tris mėnesius. Jo elgesiu skundėsi pati motina. Dėl 2004 m. darbinio sužalojimo E. B. gavo netekto darbingumo išmokas. Ekspertizės išvadoje buvo konstatuoti girtavimo, gydytojų rekomendacijų nesilaikymo atvejai. Po patirtos traumos E. B. buvo išgydytas ir išrašytas namo, jis galėjo vaikščioti. Jokių įrodymų, kad po pirminio gydymo jam prasidėjo kokios nors komplikacijos, nėra. Komplikacijos atsirado jau po antros traumos, t.y. po pakartotino lūžio, būtent po šio lūžio ir prasidėjo komplikacijos, nes jis nesilaikė gydytojų rekomendacijų. Ekspertai nepagrįstai įžvelgė ryšį, kad jo trauma yra susijusi su E. B. mirtimi nuo plaučių uždegimo. Tokių įrodymų nėra, tai tik prielaida.

64Atsakovo UAB „Schindler – Liftas“ atstovas advokatas A. N. su patikslintu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad savo poziciją yra išdėstę atsiliepime dėl minėto ieškinio.

65Nesutiko su patikslintame ieškinyje ieškovės nurodytu pagrindu, kuriuo UAB „Schindler – Liftas“ buvo patrauktas šioje byloje bendraatsakoviu. Ieškovė vadovavosi „Nelaimingo atsitikimo darbe akto“ 17 punkto išvadomis, kad pagrindinė nelaimingo atsitikimo priežastis – UAB „Fisanta“ vadovai neįvedė reikiamos tvarkos, kad UAB „Fisanta“ ir UAB „Schindler – Liftas“ pažeidė Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 13., 13.2. ir 29 punktus. UAB „Schindler – Liftas“ dėl tokios išvados nesutinka ir siūlo vadovautis ikiteisminio tyrimo medžiaga bei išvadomis, kurios buvo atliktos įvertinus paties E. B. parodymus. Savo paaiškinimuose E. B. teigia „kad trumpiau būtų, perlindau per užtvarą ir leidausi žemyn į pirmą aukštą. Montuojamo travilatoriaus viršuje užkliuvau už guminio tunelio ir nukritau iš antro aukšto žemyn“. Iš to seka, kad E. B. sąmoningai pralindo pro užtvarą ir tai buvo paties E. B. aplaidumas. Buvo padėta travilatoriaus guminė juosta, kurios ilgis apie 70 m, už tos guminės juostos E. B. užkliuvo ir nukrito. E. B. puikiai suvokė, kad zona yra pavojinga. Jis buvo pasirašytinai supažindintas, kaip saugiai atlikti savo darbą. UAB „Schindler – Liftas“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jokių aptvarų UAB „Schindler – Liftas“ nedarė ir neturėjo daryti, nes pareiga aptverti pavojingas teritorijas buvo dar iki UAB „Schindler – Liftas“ atėjimo į statybos objektą. Dar iki travilatoriaus įrengimo buvo užbetonuota antro aukšto perdanga, įrengtos tvoros, saugančios pavojingas zonas. Tas tvoras UAB „Schindler – Liftas“ rado jau atėjęs dirbti į statybos objektą. Tos tvoros atitiko teisės normų reikalavimus, nes tvoros aukštis buvo 1,8 m, kai pagal reikalavimus gali būti 1,10 m. Visi objekte dirbę darbuotojai leisdavosi specialiai tam įrengtu nusileidimu, o E. B. nepaisė reikalavimų ir protingo elgesio standartų. Dėl įvykusios nelaimės kaltas tik jis pats, nes jis savo neteisėtais veiksmais šiurkščiai pažeidė saugaus darbo reikalavimus. LR valstybinės darbo inspekcijos nelaimingo atsitikimo darbe išvados yra teisiškai nepagrįstos, jos pažeidžia Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 46p. Apie nelaimingo atsitikimo darbe aktą UAB „Schindler – Liftas“ sužinojo tiktai tada, kai gavo patikslintą R. B. ieškinį. LR valstybinės darbo inspekcijos darbuotojas turėjo aprašyti nelaimingo atsitikimo aplinkybes, o įmonės UAB „Schindler – Liftas“ niekas net neapklausė, nors kaltę kaip ir nustatė. Net šešis metus atsakovas nežinojo, kad yra kaltas.

66Byloje esantis ekspertizės aktas neatitinka nustatytų teismo ekspertizių reikalavimų, jo klaidos akivaizdžios. Po patirtos traumos E. B. buvo išgydytas. Po to jis patyrė dar vieną traumą – lūžo šlaunikaulį sutvirtinusi plokštelė, bet dėl to atsakovo kaltės nėra. Ekspertas J. R. pasakė, kad patirta pirmoji trauma gali būti susijusi netiesioginiu priežastiniu ryšiu su plaučių uždegimu. Ekspertai patys paminėjo, kad buvo ne vienas faktorius, kuris silpnino E. B. organizmą. Atsakovo manymu, nėra jokio priežastinio ryšio tarp to, kad E. B. 2004 metais nukrito ir atsakovo veikimo ar neveikimo, ir to, kad E. B. mirė nuo plaučių uždegimo. Po pirminės traumos E. B. bendra būklė buvo gera, jam buvo taikyta reabilitacija. E. B. sveikatos būklė pablogėjo jau po antrojo kojos lūžio. Jis nesilaikė medikų rekomendacijų, vartojo alkoholį. E. B. mirties priežastis buvo plaučių uždegimas, kurį sąlygojo alkoholizmas, kaip ir nurodė ekspertas J. P.. Ieškinyje remiamasi tik prielaidomis. E. B. santykiai su ieškove nebuvo tokie, kokius bando pavaizduoti ieškovės atstovas. Pagal bylos duomenis motina skųsdavosi savo sūnumi, jis kėlė jai nemažai problemų. E. B. dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo mokamos socialinio draudimo išmokos. Mano, kad ieškinys yra nepagrįstas, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

67Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių skyriaus atstovė V. P. nurodė, kad ieškinys yra pareikštas be jokio pagrindo. Daugelis jo motyvų visiškai neatitinka tikrovės ir faktinių aplinkybių. Vienas iš ieškinio motyvų yra tas, kad dėl nelaimingo atsitikimo darbe pasikeitė E. B. socialinė padėtis, jis prastai maitinosi, todėl blogėjo jo sveikata, jis išseko. Darbdavys patvirtino, kad E. B. gavo didesnį nei minimalų darbo užmokestį. Dėl 2004 metais įvykusio nelaimingo atsitikimo jam buvo mokamas 100% darbo užmokestis. Jis visą laiką gavo ligos pašalpą iki pasveiks ar jam bus nustatytas nedarbingumas, kurios dydis buvo 100% darbo užmokesčio. Tai buvo ne socialinė išmoka. Kai E. B. buvo nustatytas nedarbingumas, jam buvo mokama netekto darbingumo pensija bei žalos atlyginimas dėl darbe patirtos traumos dėl nelaimingo atsitikimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, E. B. sveikata buvo problemiška dar iki 2004 m. nelaimingo atsitikimo. Ekspertas J. R. patvirtino, kad yra tik prielaida, jog 2004 m. nelaimingas atsitikimas galėjo būti E. B. mirties priežastimi, t.y. Ekspertizės akto išvadoje į 14 klausimą yra konstatuota tiktai prielaida.

68I. R. B. ieškinys ir patikslintas ieškinys atmestini.

69Byloje nustatytos šios aplinkybės.

70I. R. B. sūnus E. B. pagal 2004 m. rugpjūčio 23 d. Darbo sutartį Nr. 368 buvo priimtas dirbti elektromontuotoju pas atsakovą UAB "Fisanta". 2004 m. gruodžio 16 d. „Nelaimingo atsitikimo darbe akte“ Nr. 5, buvo nustatyta, kad "Akropolis" prekybos centro išplėtimo statybvietėje, esančioje Ozo g. 25, Vilniuje, UAB „Fisanta“ dirbantieji 2004 m. lapkričio 10 d., pagal patvirtintą projektą atlikinėjo elektromontažo darbus. <...> pagal liudininkų parodymus pabaigę darbus E. B. apie 18:00 val., ėjo iš darbo vietos (antras aukštas)į staybininkų vagonėlį, kuris buvo prekybos centro „Akropolis„ statybvietėje, nusirengti. Tam, kad būtų greičiau, pralindo pro laikinos užtvaros tarpą ir norėjo negalutinai sumonruotu traviliatoriumi nusileisti žemyn iš antro aukšto į pirmą aukštą. Eidamas užkliuvo už montuojamo traviliatoriaus guminės dalies, pargriuvo ir iškrito pro antro aukšto perdenginyje esantį tarpą tarp travilatoriaus ir šoninės pastato sienos iš 6 metrų aukščio“. Šio akto 17-ame punkte: „Nelaimingo atsitikimo priežastys“ -buvo nurodyta, kad: „šio nelaimingo atsitikimo priežastimi buvo tai, kad „Akropolio“ prekybos centro išplėtimo statybos objekte UAB „Fisanta" vadovai savo darbo bare neįvedė reikiamos tvarkos, kad darbuotojai iš darbo vietos ir į ją patektų jiems nurodytu maršrutu, nepareikalavo, kad rangovas, montuojantis travilatorių statybos objekte, pavojingas zonas, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, būtų patikimai aptvertos, kad nepatektų pašaliniai darbuotojai. Tuo buvo pažeisti "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų" 13,13.2 ir 29 p. reikalavimai bei "Darbuotojo dirbančio aukštyje darbų saugos ir sveikatos instrukcijos Nr.07", patvirtintos 2003-04-29 UAB "Fisanta" įsakymu Nr.04 reikalavimai“ (t.1, 29-30 b. l.).

71Dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe vadovaujantis VDĮ Vilniaus skyriaus 2004-12-27 pranešimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 176 str. 1 dalį (darbų saugos reikalavimų pažeidimas), byla Nr. 10-2-1445-04, tačiau Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2005 m. vasario 24 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nurodžius, kad „nepadaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“ (baudž. bylos 72-73 lapai). Minėto 2005-02-24 nutarimo motyvuose nurodyta, kad „iš surinktos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog iš esmės nebuvo pažeisti darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimai, nelaimingas atsitikimas darbe įvyko dėl paties nukentėjusio E. B. neapdairumo, LR Valstybinė darbo inspekcija tyrimo metu nustatyti darbų saugos pažeidimai nėra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su nelaimingu atsitikimu, tokiu būdu UAB „Fisanta“ paskirto atsakingo asmens už darbų saugą veiksmuose nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties. Kadangi nepadaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ikiteisminis tyrimas nutrauktinas“.

72Tyrėjo ikiteisminio tyrimo byloje apklaustas E. B. nurodė: <...> ”baigęs darbą turėjau nusileisti į pirmą aukštą ir maniau nusileisiu tiesiai dar nebaigtu įrengti travilatoriumi. Praėjimas aplink jį buvo aptvertas metaline tvora, tačiau aš pro tarpą pralindau ir norėjau leistis žemyn. Eidamas aš užkliuvau už ant žemės paliktos ranktūrio gumos ir nukritau žemyn. Nusprendžiau leistis travilatoriumi, kad būtų greičiau patekti į pirmą aukštą. Šiaip į pirmą aukštą turėdavome lipti laiptais, tačiau tai buvo toliau. <...> Dėl atsitikusios nelaimės esu pats kaltas, ji atsitiko per mano paties neapdairumą. Darbdaviams jokių pretenzijų neturiu, nes pats nusprendžiau eiti pavojingoje zonoje” (baudž bylos 42 lapas).

73Šis 2004 m. lapkričio 10 d. įvykis VSDFV Šiaulių skyriaus direktoriaus 2005-03-25 sprendimu buvo pripažintas draudiminiu įvykiu (t.1, 10 b. l. ), todėl E. B. dėl 2004-11-10 įvykusio sužalojimo darbe buvo taikytos visos socialinės garantijos, numatytos nukentėjusiems asmenims dėl nelaimingų atsitikimų darbe.

74Be to, darbdavys UAB ”Fisanta” visus savo darbuotojus 2004-10-19 buvo apdraudęs UAB „NORD/LB draudimas" (dabar UAB DK „PZU Lietuva") ir pastaroji dėl 2004-11-10 patirtų sužalojimų E. B. 2005-06-22 išmokėjo 7000 Lt draudimo išmoką (t.2, 27 b. l.).

75E. B. mirė 2008 m. gegužės 26 d. (t.1, 20 b. l.). Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus 2008 m. gegužės 26d. ”Specialisto išvadoje” Nr. M 1005/08 (01) (tyrimą atliko teismo medicinos ekspertas J. P.) nurodyta, kad atlikta E. B. palaikų autopsija ir nustatyta, kad “E. B. mirtis įvyko nuo abipusio skiltinio plaučių uždegimo, apimančio visas plaučių skiltis ir krūtinplėvę. Tai komplikavosi sąaugomis ir skysčių susikaupimu krūtinplėvėje, ūmiu kvėpavimo ir kraujotakos nepakankamumu” (t.1, 84-88 b. l.).

76Pagal teismo ekspertizės akto duomenis ir į bylą pateiktus E. B. medicininius dokumentus nuo 1995 metų iki pat velionio E. B. mirties 2008 m. gegužės 26 d. buvo fiksuoti šie duomenys apie E. B. sveikatos būklę ir jo gydymą.

77Šv. Jokūbo ligoninės I-o neurochirurgijos sk. 1995-07-28 išraše iš medicininių dokumentų rašoma, kad E. B. buvo stacionarizuotas 1995-07-10. Dgn.: Būklė po galvos smegenų traumos su galvos smegenų sumušimu ir kaukolės pagrindo lūžimu. Kairės akies šautinis sužalojimas. Pažįstamas šovė į kairę akį. Nuvežtas į VUSL akių ligų skyrių, kur buvo operuotas, pašalinta akis. Atsiradus likvorijai, ligonis pervežtas į Šv. Jokūbo ligoninę. Iš nosies teka likvoras. Neurologinės simptomatikos nėra. Kraniogramose - kairės orbitos dugne lūžimas, einantis į priekinį pamatą. Ligonis gydytas konservatyviai. Rekomenduojamas neuropatologo arba atstatomasis gydymas, fenobarbitalis 6 mėn., okulisto k-ja ir galimas protezavimas OS.E. B. dėl galvos skausmų pastoviai lankėsi pas neurologą. 1996-10-16: Okulisto nukreiptas į VUSL plastinei O S vokų operacijai. 1997-01-07. Dgn.: Liekamieji reiškiniai po galvos smegenų sumušimo, subarachnoidaliniu kraujo išsiliejimu ir kaukolės pagrindo lūžimu. Užpildyta forma į MSEK. 1997-01-14: Dgn.: Riboti tuberkuliozės židiniai fibrozės fone. Ll/0 TM (-) III Agr (inactyva). Toliau lankėsi pas neurologą dėl galvos skausmų, nemigos, bendro silpnumo. 1999-03-15: Skundžiasi, kad negali dirbti. Stovi įskaitoje pas psichiatrą F 48.0. Anamnezėje-galvos smegenų trauma. Dgn.: F 48.0. Nukreiptas įNV ligoninę. 1999-03-16 9 val.: Skundžiasi, kad nejaučia pėdų ir kartais blauzdų, skausmai rytais raumenyse. Dgn.: Myalgia. 1999-03-16: Atvyko neblaivus. Dgn.: Organinis emocinio labilumo sutrikimas. F 06.6. Žalingas alkoholio vartojimas. Nuo stacionarinio gydymo atsisakė. Skirtas Fenobarbitalis. 1999-05-04 Po stacionarinio gydymo remisija trumpalaikė, vėl užgeria. Dgn.: F 10.3. F 06.6. 1999-08-05. Diagnozuotas kraujavimas iš virškinamojo trakto. 1999-09-17. Geria su „užgėrimais", dirglus. Skirtas stacionarinis gydymas. Dgn.: F 10.3. F 06.6. 1999-10-18: Vėl pradėjo vartoti alkoholį, tapo nervingas, sutriko miegas. Dgn.: ta pati. Stacionarinis gydymas. 2000-04-03 ligoniui prašant siunčiamas į MSEK. Buvo buitinė trauma, ko pasėkoje ligoniui pašalinta akis. Gydėsi pas psichiatrą. 2001-01-26. Dgn.: Suspitio scabies. 2001-04-04. Dgn.: OS orbitos flegmona. 2001-04-13 - dešinės ausies uždegimas. 2001-08-25: Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį. Abstinencijos būsena su delyru. Dgn.:F10.4. 2002-07-09: Motinos žodžiais-buvo agresyvus, daužėsi, nukrito ir susižalojo skruostą. Dgn.: smakro kirsta žaizda. F 10.3. F06.6. 2002-10-02 lankėsi pas neurologą skundėsi dažnais galvos skausmais. 2002-10-02. Dgn.: Židininė plaučiųTBC S1-2-3/0 kalkėjimo fazėje. 2003-01-28. Lankėsi pas neurologą skundėsi galvos skausmais. 1995 galvos trauma. Galvos smegenų traumos su galvos smegenų kontūzija, subarachnoidiniais kraujo išsiliejimais, kaukolės pamato lūžimo padariniai. 2003-03-21. Dgn.: Atsikosėjimas krauju. 2004-04-23 iškvietimas į namus: Ligonis apsvaigęs po (neįskaitoma). Dgn.: Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį (F10.3). Nepiktnaudžiauti alkoholiu ir trankviliantais psichoptropiniais vaistais. (2003-03-21 paskirtas Lorafeni 2,5 mg. nakčiai po valgio). Dėl galvos skausmų, nemigos lankėsi 04-24; 08-19.

782004-08-20. Nori dirbti elektros montuotoju, darbas aukštyje. Anamnezėje epipriepuoliai abstinencijos būklėje. Konsultuotas neurologo: Nusiskundimų neturi. Epipriepuolius kategoriškai neigia. Dirbti gali. Nerekomenduotas darbas aukštyje.

792004-12-14 Ligonis gulėjo VGPUL - išrašo nėra. Įrašyta diagnozė. Siunčiamas chirurgo konsultacijai dėl tolesnio gydymo taktikos. 14.30 val. Chirurgas: Atvyko močiutė su išrašu. 2004-11-10 nukrito iš aukščio. Gydėsi VGPUL. Surašyta ligos eiga ir dgn. Tikslingas iškvietimas į namus. 12-14 Iškvietimas į namus. Pooperacinė žaizda sugijo. Kraujotaka nesutrikusi. Dgn.: T027 Lovos režimas, vaikščioti su ramentais, neminti koja. Chirurgo įrašai ambulatorinėje kortelėje yra 12-15; 12-20.

802004-12-30 Gydymą tęsia ambulatoriškai. Obj.: Nevaikšto, pragulos.

812005-01-07 iškvietimas į namus: Kairio žasto raumens atrofija, kontraktūra. Kairio peties ir alkūnės judesiai ryškiai riboti, skausmingi. Gaktikaulio kairės pusės ir kairės šlaunies srity randai kairio klubo sąn. Judesiai riboti kairio šlaunies raumenų atrofija. Kryžkaulio srity pragula, aplink paraudę, šlapiuoja. Palpuojant gaktikaulio ir simfizio srity skausmingumas. GKK tęsia n/p. Rekomenduota mankšta. Chirurgo įrašai ambulatorinėje kortelėje yra 2005-01-17 (GFK, masažas; 01-27; 02-03 atliktos kontrolinės rentgenogramos; 02-11; 02-21; 02-28 paskirta neurologo, bendros praktikos gydytojo konsultacijos (konsultuotas 03-09).

822005-03-09 Neurologo konsultacija. Asimetriška k. n/l raukšlė. Sumažėjusi jėga k. rankoje, amiotrofijos. Sausgysliniai r. rankose k>d. Patologinių ref. nėra. Jutimas nesutrikęs. PNM atlieka gerai. Dgn.: T90.5 galvos smegenų traumos padariniai; 166 būklė po galvos smegenų riebalinės embolizacijos.

832005-03-10 MSEK nustatė Il-ą invalidumo grupę.

842005-04-11 Skauda kairį petį, alkūnę. Judesiai kairės alkūnės sąn. visiškai negalimi. Kairiame petyje - skausmingi. Gyd. (neįskaitoma), paskirta reabilitologo konsultacija (04-13 - paskirta masažas kairio peties ir alkūnės sąnario, gydomoji mankšta), atliktos kontrolinės rentgenogramos.

852005- 04-28 - skausmai kairėje rankoje, blogai miega. Paskirta Diclaphenaci, Lorafeni.

862005-05-04 Kairės alkūnės, kairio peties, kairio klubo kontraktūros. Siunčiamas sveikatą grąžinamajam gydymui. Chirurgo įrašai ambulatorinėje kortelėje yra 05-30 (skirta Lorafeni, Ketanov, GFK); 07-07 (konsultuotas reabilitologo, GFK, masažas, Tab. Lorafeni, Mydocalmi). 06-13 BPG skiria Lexothanyli, Lorazepami, Drotaverini. Dgn.: Lėtinio gastrito paūmėjimas. Nemiga. 07-07-giriama Lorazepami.

872005-07-18 Kairio kulno srity 2,5 cm trofinė opa, pūliuojanti. Dgn.: Kairio kulno pragula. Perrišimai su Betadinu. Atlikta kairio kulno rentgenograma. Apžiūrėtas chirurgo 2005-08-01.

882005-08-08 Kairio kulno pragula, nekrotiniai audiniai. Atlikta nekrektomija, praplauta iš chlorhexidinu. 08-09 BPG skiria Lorazepami. 08-11 - Pragula pradėjo gyti, nepūliuoja, epitelizacija iš kraštų patenkinama. Skiriamas Betadino tepalas.

892005-08-17 iškvietimas į namus, 08-19 BPG - Dgn.: Kairio kirkšnio srity supūliavęs operacinis randas. 08-17 paskirta Amocsacilini, sol. Na Cl pavilgai. 08-19 - bendras kraujo tyrimas, chirurgo konsultacija. Kraujo tyrime: WBC- 9,3; RBC - 4,28; HGB - 124; PLT 289.

902005-08-19 Kulno pragula baigia gyti, atsivėrė ligatūrinė fistulė k. kirkšnies srity, šlapiuoja, teka pūliai. Aseptinis tvarstis, chlorhexidinas, ramentai. 08-23 fistulė šlapiuoja, gyja lėtai, gydymą tęsti. Chirurgo įrašai ambulatorinėje kortelėje yra 09-02 - paskirta kontrolinis radiologinis ištyrimas, neurologo, terapeuto konsultacijos; 09-05; 09-14 iškvietimas į namus - BPG: skundžiasi kojos skausmais, negalėjimu vaikščioti. Blogos mitybos. ( - )80. Palpuojant kairį šlaunikaulį skausmingi raumenys. Skirta Diclophenac.

912005-10-13 iškvietimas į namus BPG. Dgn.: ŪRI. Kairio klubo sąnario kontraktūra. Nemiga. Skirta Ospamox, Lorafeni, Docloberl, Ketanov; 11-10 BPG - skauda klubo sąn. Skirta Ketanov, Doclophenaci, Lorazepami, (neįskaitoma). 11-14 iškvietimas į namus BPG - kairio kirkšnio 1 pūliuojanti žaizda. Skirta Diclophenac, Ferro Folgamma, chirurgo konsultacija.

922005-11-15. Dgn.: Kairio kirkšnies ligatūrinė fistulė. Skirta Ospamox.

932005-12-13 Dgn.: Kairio kirkšnies ligatūrinė fistulė. Siunčiamas į traumatologijos sk.

942006-03-06 apžiūrėtas chirurgo, skirta radiologo konsultacija.

952006-03-09. Dgn.: Negyjantis k. šlaunikaulio lūžis. Būklė po operacinio gydymo. K. klubo potrauminė artrozė. K. peties, k. alkūnės potrauminė artrozė. K. kubo, k. peties, k. alkūnės potrauminės kontraktūros. Būklė po politraumos. Ligatūrinė fistulė. Gydymui - Doxycyclini, (neįskaitoma), neurologo, BPG konsultacijos. Chirurgo įrašai 07-28 - skirta Diclofenac; 08-08 Laikosi stiprūs skausmai, nori vykti į ligoninę gydytis. Atėjo motina vaistų. Skirta Brexini, atvykti pačiam; 08-11 - rekomendacijos: neminti 3 mėn. (ramentai), radiologo konsultacija, kontrolė po 2 mėn., kraujo tyrimas, traumatologo konsultacija. 08-18 - Kojose skausmai intensyvūs, negali miegoti. Skirta Tramadoli. 08-20 -skausmai kojose sumažėjo. Skirta Diclac, Ketanov. 08-28 - skirta Tramadoli. 09-19 - chirurgo apžiūra.

962006-09-22 iškvietimas į namus: Ligonis pats nekalba. Kalba mama. Sako, kad viduriuoja juodomis išmatomis (daug naudoja diklako tbl., (neįskaitoma), geria ąžuolo žievės ekstraktą, moliūgo sėklas) bei sunkiai šlapinasi (nenori gerti skysčių). Obj.: blyškus. Blogos mitybos. Širdies tonai aiškūs, ritmiški. ( - )80 mmHg. Plaučiuose alsavimas vezikulinis, karkalų neišklausoma. Liežuvis drėgnas. Palpuojant pilvas minkštas, ypatingo skausmingumo neatžymi. Dgn.: Funkcinis viduriavimas. Anemija. Skirtas gydymas Imodium, (neįskaitoma) Carsil.

972006-09-27 Ligonis nuo stacionarinio gydymo atsisakė. Viduriuoja tamsiomis (rudos) išmatomis. Dgn.: Funkcinis viduriavimas. Anemija neaiškios kilmės. Skirtas gydymas Imodium, Pangrol 10 000. kraujo tyrime WBC 11,5 G/L (gran. 9,4 - 81,9%/G); RBC 3,40 T/l; HBG 99g/L; HCT 306 L/L, ( - ) G/L/. Chirurgo įrašai 10-13 (paskirta radiologo konsultacija, bendras kraujo tyrimas, gliukozė kr.).

982007-03-05 skundžiasi skausmais pašonkaulyje, kojose. Obj. Skausminga krūtinės ląsta ties V-XII šonkauliais. Atliktas krūtinės ląstos rentgenografinis tyrimas: Plaučiai emfizeminiai. Plaučių piešinys deformuotas S1-2/0 kalcinatai. Šaknys fibrozinės. Diafragma, sinusai neapimti. Širdis plautinė. Šonkaulių lūžių nematau. Išvada: Emfizema. Lėtinis bronchitas. Plautinė širdis.

992007-03-13 aplankytas namuose: Nori I gr. invalidumo, (neįskaitoma) NDNT komisiją, todėl rašo prezidentei laiškus. Išblyškęs, blogos mitybos. Sąmoningas. Širdies tonai ritmiški, aiškūs. ( - )70 mmHg. Plaučiuose vezikulinis alsavimas, karkalai neišklausomi. Rankų, kojų judesiai normalūs. K. šlaunikaulio matosi aparatas. Vaikšto po namus pats su lazda. Valgo pats. Tuštinasi pats. Dgn.: Bendras organizmo išsekimas. K. šlaunikaulio pseudoartrozė Ao išorinės fiksacijos aparatas. Chirurgo, psichiatro konsultacija. Neurologo konsultacija dėl galvos smegenų patologijos. 03-15 chirurgo apžiūra, 03-16 terapeuto konsultacija.

1002007-03-19. GKK N82. Kairio šlaunikaulio nesugijęs lūžis po osteosintezės. Kairės alkūnės, kairio klubo, kairio kelio kontraktūros. Galvos smegenų trauma (1995 m. galvos smegenų kontūzija su subarachnoidiniu kraujo išsiliejimu), galvos smegenų potrauminės embolizacijos (2004m) padariniai su kairiųjų galūnių pareze. Organinis asmenybės sutrikimas. Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį. Anoftalmija OS. Tuberkulioziniai pakitimai S1-2/0. Lėtinis bronchitas. Plaučių emfizema. Bendras organizmo išsekimas. Bartelio indeksas -15b. Chirurgo įrašai 03-29, 04-04, 04-12 (radiologo konsultacija); 07-16.

1012007-09-11 iškvietimas į namus: Skundžiasi kosuliu, laikosi temperatūra, nemiga. Išblyškęs, AKS - 80/60 mmHg. Plaučiuose pašiurkštėjęs vezikulinis alsavimas. Kryžkaulio sr. pragula. Dgn.: Ūmus bronchitas. Politrauma. K. šlaunikaulio lūžis (operacija). Kryžkaulio pragula. Skirta Lorafeni, Seduxeni. Chirurgo įrašas 10-01 - siuntimas į VGPUL metalo konstrukcijų pašalinimui.

1022007-10-03 BPG - Nori reabilitacinio gydymo. Atvykti 10.16.

1032007-11-22 Chirurgo apžiūra. Vyks traumatologo kontrolei dėl klubų sąnario endoprotezo. Išrašyti siuntimai rentgenologiniam tyrimui, traumatologo konsultacijai.

1042007-12-17 iškvietimas į namus: Iš motinos sužinota, kad nemiega naktimis, uždaras, mažai bendrauja. Dgn.: Depresija. Paskirta psichiatro konsultacija.

1052008-01-03. Dgn.: Koksartrozė. Kontraktūros. Padariniai po kairio šlaunikaulio lūžio. Skirta Lorafeni.

1062008-03-05 apžiūrėtas BPG, konsultuotas neurologo, apžiūrėtas chirurgo. Skirta radiologo konsultacija. Plaučių RO" Nr. 1658: Plaučių piešinys deformuotas. Sl-2-smulkūs kalcinatai fibrozės fone. Šaknys fibrozinės. Diafragma, sinusai, širdies šešėlis, aorta-be pakitimų. Kraujo tyrime: WBC 8,6 G/L; RBC 4,74 T/L, HGB 124 g/L, PLT 319 G/L, ENG - 29 (pagal Westwrgreną). Šlapimo tyrime: LEU - 100/įiI, PRO -0,25 g/l, KET - 5 mmol/1, UBG - 17 umol/1; BIL - 17 umol/1.

1072008-05-23 iškvietimas į namus perduotas GMP: Temperatūra-38,6°C. Nežymus kosulys, ligonis reikalauja alkoholio, alaus. Širdies tonai aiškūs, ritmiški. ( - )60mmHg. Plaučiuose alsavimas vezikulinis, iš kairės karkalai. Kryžkaulio odos trūkumas. Kojose edemų nėra. Stoviui blogėjant kviesti GMP ir stacionarinis gydymas. Dgn.: Lėtinio bronchito paūmėjimas. Kairės pusės pneumonija. Liekamieji padariniai po kairio šlaunikaulio lūžimo. Gyd. A. B..

108Epikrizė: Anamnezėje 1991m. - infiltracinė plaučių TBC, o 1997-02-19 šautinė k. akies trauma-pasekmėje k. akies aklumas. 2003-08-20 nustatyta trauminė galvos smegenų liga po 1995m įvykusios galvos smegenų traumos su galvos smegenų sumušimu, bei kaukolės pagrindo lūžimu. Nuo 2001m. stebimas elgesio ir psichikos sutrikimas vartojant alkoholį. 2004-11-10 politrauma, dėl ko gydytas VUGPL, vėliau reabilitacijos centre. 2005-05-30 pakartotinis kairio šlaunikaulio lūžimas, operuotas; atlikta osteosintezė. 2006-06-01 pašalintos metalo konstrukcijos, sumontuotas išorinis AO aparatas. 2006m. gruodžio mėn. gydėsi VUGPL, vėliau reabilitacijos centre. 2007-03 dėl nepilnai sugijusio k. šlaunikaulio lūžimo vėl gydėsi VUGPL. Nuo 2007 m stebėtas organizmo bendras išsekimas, anemija, organinis asmenybės sutrikimas, nuo 2007m rugsėjo-kryžkaulio pragulos. 2008-05-23 po GMP vizito, iškviesta gydytoja į namus dėl karščiavimo. Apžiūrėjus-paskirtas ambulatorinis, medikamentinis gydymas, o būklei blogėjant kviesti GMP, vykti stacionariniam gydymui. Būklei palaipsniui blogėjant, senkant gyvybinėms funkcijoms, ligonis 2008-05-26 mirė.

109I. VĮ VGPUL Gydymo stacionare ligos istorijos Nr. 2004/17666 duomenimis, E. B. stacionarizuotas 2004-11-10 d. Į Il-ą ortopedijos traumatologijos skyrių ir gydytas iki 2004- 2-10.

110Klinikinė diagnozė: Kairio šlaunikaulio lūžis. Kairiojo gaktikaulio viršutinės ir apatinės šakų lūžis, kairės pusės kryžmeninio klubo sąnarinio tarpo išsiskyrimas, kairiojo žastikaulio chirurginio kaklelio lūžis, alkūnkaulio vainikinės ataugos lūžis. Smegenų riebalinė embolija. Cerebrinė koma. pneumonija. 2004-11-10 21.40 val. apžiūrėtas priėmimo skyriuje. Skundžiasi kairės šlaunies, kairio peties ir kairės alkūnės skausmu. Trauma darbe 2004-11-10 apie 19 val. krito iš aukščio. ŠSD-80k/min, AKS-l20/80mmHg. Galūnės šiltos, mikrocirkuliacija gera. Kairės šlaunies viduriniame 1/3-lyje patologinis judrumas, skausminga palpacija kairio peties srityje bei kairės alkūnės srityje. RO"- kairio šlaunikaulio diafizės lūžis su poslinkiu, kairio žastikaulio chirurginio kaklo lūžis (skeveldrinis), kairio alkūnkaulio vainikinės ataugos lūžis be poslinkio, kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžis. Dgn.: Kairio šlaunikaulio lūžis. Kairio gaktikaulio viršutinės ir apatinės šakų lūžis. Kairio žastikaulio chirurginio kaklelio lūžis ir kairio alkūnkaulio vainikinės ataugos lūžis. Sudarytas tyrimų ir gydymo planas: Kraujo tyrimai, EKG, RO"; operacinis gydymas, antikoaguliantai, antibiotikai (penicilinas, gentamicinas), analgetikai, skysčių infuzijos, reabilitacija. Tyrimai: WBC-28,5xl09/l, RBC-3,92xl012/l, HGB-121g/l. HCT-38,2%. PLT-120. xl09/l. 2004-11-10, 23 val. E. B., bendroje nejautroje, buvo skubiai operuotas. Operacijos protokolas Nr. 6151. Indikuotinas operacinis gydymas dėl skeveldrinio kairio šlaunikaulio diafizės lūžio su poslinkiu. Operacijos metu atlikta kairiojo šlaunikaulio osteosintezė. Šlaunikaulis sintezuotas 11 skylių plokštele bei sraigtais.

1112004-11-11, 9 val.: ligonio bendra būklė patenkinama. T-36,6°C. Žaizda perrišta. Pašalintas drenas. Tikslinga dubens KT. Tęsiamas gydymas + gulimas režimas. Gyd. T. Sveikata. Kraujo tyrimai: Hb-70; L-11,2; Er-2,17; gliukozė-5,3; Bilirub.-16,7; urea-7,7; kreat.-68; K-3,7; Na-141;Ca-l,17;B.balt.-51. Dubens KT Nr.197: Matyti L5 dešinės skersinės ataugos lūžis; kryžkaulio lūžis dešinėje pusėje; kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžiai. Kairio šlaunies RO" Nr. 13 84,5: Fragmentų padėtis gera. 22 val. vizitacijos metu ligonis rastas palatoje nesąmoningas, pablyškęs, matosi putos iš burnos. Širdies veikla yra, alsavimas gargiantis. Iškviesti reanimatologai, EKG, ligonis iškeltas į reanimacijos sk. Gyd. M. Š.. 22.20 val. reanimatologas gyd. S. V.: Ligonis apžiūrėtas traumatologijos sk. palatoje: Be sąmonės, į skausmą reaguoja dešinės rankos fleksija. Dešinė ranka sutvarstyta. P-80k/min, ( - )70mmHg, dantys stipriai sukąsti. Kvėpavimas -16k/min, gilus. GKS-4 balai. Pervežtas į reanimacijos sk. 22.30 val. Reanimacija-gyd. S. V.: Viršutinėje kūno dalyje ir pažastyse stebimos petechijos. Ligonio būklė sunki, pagal GKS 4-5 balai. ( - )76mmHg, ŠSD-98k/min. Skirtas Tiopentalis 500mg ir intubuotas, prijungtas prie DPV aparato. Ligonis konsultuotas neurochirurgų, vežamas atlikti galvos KT. Vyzdžiai: D-platus, krypsta į dešinę, dešinės kojos Babinskio s. (+). Kairės akies protezas.

1122004-11-11 - įtariant intrakranijinę hemoragiją atliktas eito galvos KT tyrimas Nr.206: Aksialiniuose pjūviuose sub., bei supratentoraliai aiškių patologinių židininių tankio pokyčių nesimato. Skilveliai simetriški, vidutinio dydžio. Vidurio struktūros nedislokuotos. Subarachnoidiniai tarpai be ypatumų. Kairėje orbitoje - akutės obuolio protezas, deformuota medialinė sienelė. 23.10 val. Neurologas- gyd. U. K. ir S. R.: KT- židininių tankio pokyčių nėra, vidurio struktūros nedislokuotos. Tikėtina riebalinė embolija. 23.20 val. skirta eritrocitų masės 3 vnt. Dėl anemijos-Ht-70g/l. Gyd. S. V.. 2004-11-12 00.30 - 6.20val. Gyd. S. V.: ligonio būklė išlieka sunki. Pagal GKS 6 balai (A-2, M-3, K-1), ligonis seduojamas. Hemodinamika stabili. Įtariama riebalinė embolija, smegeninė ir odos forma. Tęsiama paskirtas gydymas, slauga, monitoringas. 8.20 val. Neurologų vizitacija - neurologinis gydymas nereikalingas.

1132004-11-12 kraujo tyrimai: Hb-90-101; Ht-0,25-0,28-0,30 L-20,2-19,6-15,3; Er-2,80-3,08-3,28; gliukozė-5,61; K-3,99; Na-140; Ca-1,22. Šlapimo tyrimas: L-25/ul; PRO-0,25g/l; GLU-56mmol/l; KET-0,5mmol/l; UBG-68umol/l; ERY-150/ul. Ortopedas-traumatologas gyd. T. Sveikata: ligonio būklė sunki, intubuotas, slopinamas. Kairio žasto lūžis imobilizuotas „Desault" tvarsčiu (2004-11-10 traumpunkte). Pooperacinė šlaunies žaizda rami, gyja pirminiu būdu. Perrišta. Tęsiamas gydymas.

1142004-11-12 galvos KT tyrimas Nr.292: KT be žymesnės dinamikos, HJ-50mm. Vidurio struktūros nedislokuotos. Subarachnoidiniai tarpai matosi. Sfenoidaliniuose ančiuose izodensinės masės.

1152004-11-12 – 2004-11-15 ligonio būklė išliko labai sunki, be žymesnės dinamikos. Sąmonės lygis 8-9 balai. Tęsiama DPV. T - subfebrili. Oksigenacijos rodikliai arteriniame kraujyje geri. Spontaniškai atsimerkia, paliepimų nevykdo, kartais spontaniškai pajudina dešinę ranką ar koją. Hemodinamika stabili. ll-15d. CVS-8-10-12cm H20. Leistas laziksas 20mg, sulašinta manitolio 25g. Viršutinėje kūno dalyje išlieka daug petechijų. Hiponatremija (Na+ 132mmol/l) koreguota hipertoniniu NaCl tirpalu. Atlikta krūtinės ląstos RO" Nr.2024. Išvada- abipusės pneumonijos požymiai (Gyd. D. K.).

1162004-11-15 gyd. D. K.: Dubens kaulų RO" Nr.1025-kairiojo gaktikaulio abiejų šakų lūžimai, dias. sacroiliaca, kairės pusės sąnarinio tarpo praplatėjimas-trauminis išsiskyrimas. Kryžkaulio lūžimas stebimas KT, RO"-nesidiferencijuoja. Kairio peties sąnario RO" Nr.1026- skeveldrinis žastikaulio kaklelio lūžimas. Išvada-f-ra colli chirurgici humeri sin. Kairio alkūnės sąnario RO" Nr.1027- alkūnkaulio proc. coronoideus lūžimas. Išvada- f-ra proc. coronoidii ulnae sin. Kairio šlaunikaulio RO" Nr.1022 - skeveldrinis šlaunikaulio lūžimas diafizės srityje su fragmentų poslinkiu į plotį ir ašies išsiskyrimu. Išvada- f-ra fragmentata femoris sin. cum dislocatio ad lotus et axis. Juosmens tiesinėje RO" Nr.1024 - lūžimų nematyti.

1172004-11-16, 7.30 val. bendros vizitacijos metu su prof. J. I., sk. vedėja gyd. D. K. nuspręsta atlikti tracheostomiją -gausiai siurbiasi iš intubacinio vamzdelio sekretas, plaučiuose alsavimas šiurkštesnis kairėje pusėje. Tyrimuose hiponatremija (Na+ 136mmol/l) koreguojama hipertoniniu NaCl tirpalu. Kadangi plaučių RO"-abipusis pneumonijos vaizdas, kraujyje leukocitozė 12,0x1071, diagnozė papildoma: Abipusė pneumonija. Bus imamas iš dešinio broncho pasėlis. Tęsiamas intensyvus gydymas ir monitoringas, slauga. 10-10.15val. E. B. atlikta tracheostomiją. Gyd. L. S..

1182004-11-17 tiesinėje krūtinės ląstos RO" Nr.2029-teigiama uždegiminių pakitimų dinamika, išlieka kiek paryškintas piešinys apatiniuose laukuose. Gyd. D. K.. Kraujo tyrimai: Hb-101; Ht-0,29; L-17,2; Er-3,16; gliukozė-3,9; K-4,9; Na-131; Ca-1,29. 11-18 ortopedas-traumatologas gyd. T. Sveikata: Ligonio bendra būklė išlieka sunki. Kairės šlaunies žaizda (pooperacinė) rami, gyja pirminiu būdu. Kairysis žastas imobilizuotas „Desault" tvarsčiu. Tęsiama imobilizacija. Tęsiamas skirtas gydymas. 7.30 val. gyd. K.: Ligonio būklė išlieka sunki. Gausiai siurbiasi iš tracheostominio vamzdelio pūlingas sekretas. Iš skreplių pasėlio išaugo E.coli ir pseudomonas, jautrus amikacinui. Ligonis pradėjo karščiuoti iki 38,2°C, todėl koreguojama antibiotikų terapija pagal pasėlio atsakymą skirtas amikacinas. Koreguojama hiponatremija, tęsiamas paskirtas gydymas.

1192004-11-19, 7.30 val.: ligonio būklė dinamikoje kiek geresnė, sąmoningas. Labai vangus. Atjungtas nuo DPV esant pakankamam spontaniniam kvėpavimui. Kvėpuoja per tracheostominį vamzdelį. Hemodinamika stabili. ( - )80mmHg, ŠSD 80-70k/min. Konsultuotas neurologo, skirtas gydymui neurorubinas, piracetamas. Kraujo tyrimai: Hb-113-116; Ht-0,32; L-23,4; Er-3,5; Bilirub.-27,1-18,3; urea-2,6; kreat.-35; K-4,0; Na-133; Ca-1,16; B.balt.-55. Šlapimo tyrimas: L-25/ul; PRO-0,25g/l; UBG-135umol/l; BIL-17umol/l; ERY-50/ul.

120L-l-0-2 r/l; E-35-40-30r/l. Tęsiamas gydymas, monitoringas, slauga. Gyd. D. K..

1212004-11-21 bendra būklė su teigiama dinamika. Sąmoningas, vykdo paliepimus, judina galūnes Dėl nepakankamo spontaninio kvėpavimo tęsiama DPV. Hemodinamika stabili. Gyd. D. V..

1222004-11-22 krūtinės ląstos RO" Nr.2050/51 (11 21) išvada - rentgenologinis vaizdas būdingas dešinei pneumonijai. Gyd. R. P.. Kraujo tyrimai: Hb-111; Ht-0,33; L-18,0; Er-3,6; gliukozė-4,2; Bilirub.-12,0; urea-2,9; kreat-2g;K-4,0;Na-133;Ca-l,09;B.balt.-58.

1232004-11-23 ortopedas-traumatologas gyd. T. Sveikata: bendra būklė patenkinama. Ligonis sąmoningas. Pašalinti siūlai iš operacinės žaizdos, žaizda be uždegimo požymių. Žastas mobilizuotas. Tęsiamas gydymas.

1242004-11-23 - 2004-11-25 ligonio būklė sunki, tačiau stabili: sąmoningas, kontaktiškas, skundų neturi. Hemodinamika stabili. 11-25 gydymas reanimacijos sk. baigtas, ligonis keliamas į traumatologijos- ortopedijos skyrių. Gyd. D. K..

1252004-11-26 terapeutės gyd. D. I. apžiūra: ligonis karščiuoja iki 37,5°C, iš tracheostominio vamzdelio skiriasi žalsvas sekretas. 11-23 pasėlyje - pseudomonas aer., jautrus amikacinui, kuris jau buvo skiriamas RITS, ciprofloksacinui. Kraujyje leukocitozė: 14-18x109/l. Tikslinga skirti ciprofloksaciną 200mg x 2 k/d. Numatoma dubens fiksacija.

1262004-12-01, 11.30 val. apžiūrėtas anesteziologės V. P.: anamnezėje ll-10d. politrauma: kairio šlaunikaulio, dubens kaulų, kairio žastikaulio, alkūnkaulio lūžiai. 11-10 operuotas, atlikta kairio šlaunikaulio osteosintezė. Pooperaciniu laikotarpiu trinkanti sąmonė, išsivysčius komai, perkeltas į RITS. Reanimacijoje būklė komplikavosi riebaline embolija, pneumonija. 11-16 atlikta tracheostomija. 11-24 tracheostominis vamzdelis ištrauktas. Prieš lOm. turėjęs galvos traumą kurios metu prarado akį. Bendra būklė vidutinio sunkumo. Nekarščiuoja. ( - )70mmHg, P-80k/min., ritmiškas. Kvėpuoja spontaniškai, pakankamai. Taikoma antibiotikų terapija pagal jautrumą. Numatoma spinalinė nejautra.

1272004-12-01 12.30 vai. E. B. operuotas spinalinėje nejautroje. Operacijos protokolas Nr.6528. Diagnozuotas kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžis bei sacroiliaca jungties pažeidimas iš kairės. Indikuotinas operacinis gydymas. Operacijos metu atlikta: Pasluoksniui, išdalinant kraujagysles bei sėklinį virželį, pasiekta kairiojo gaktikaulio viršutinė šaka. Atšviežintas lūžis, reponuoti lūžgaliai, fiksuoti 9 skylių rekonstrukcine plokštele ir sraigtais. Sekančiu etapu prieita iki sacroiliaca jungties: ji fiksuota 2 plokštelėm ir sraigtais. Žaizda praplauta, drenuota, užsiūta. Skiriamas cefazolinas 1,0g3xd.

1282004-12-02 terapeuto konsultacija. Sąmoningas, dezorientuotas, neramus. Karščiuoja virš 38 laipsnių, kraujyje padidėjo leukocitozė iki 35, kosti. Plaučiuose vezikulinis alsavimas, susilpnintas daugiau iš dešinės, smulkūs drėgni karkalai apatinėse dalyse, difuziniai sausi karkalai. Kairės akies protezas pūliuoja.

1292004-12-03 pooperacinė žaizda rami. Tvarsčiai nuplėšti. Ligonis neklauso. Perrišta. Paimtas pasėlis. Tęsiamas gydymas. Paskirta plaučių RO".Gyd. T. Sveikata. Kontrolinėje plaučių RO" Nr.1667 - teigiama dinamika (palyginus su ankstesniu aprašymu). 12-06 Bendra būklė patenkinama. Obj.: Pooperacinė žaizda gyja pirminiu būdu, yra lokalus paraudimas, nes ligonis nusiplėšęs tvarsčius čiupinėja žaizdą su rankomis. Ligonis nusiėmęs „Desault" tvarstį. Žaizda perrišta, perdėtas „Desault" tvarstis. Tęsiamas paskirtas gydymas. Gyd. T. Sveikata.

1302004-12-09 gyd. T. Sveikata: Žaizdos ramios, gyja pirminiu būdu. Ligonis vėl nusiėmė „Desault" tvarstį, sakė, kad jam karšta (neklauso paliepimų, neadekvačiai reaguoja į pastabas). Tęsiamas paskirtas gydymas, ligonis aktyvuojamas- sodinamas, statomas ant sveikos kojos. Rekomenduotas reabilitacinis gydymas, tačiau ligonio mama atsisako-nori jį vežtis ambulatoriniam gydymui namie. Tikslinga terapeuto k-ja. Kraujo tyrimai: Hb-114; Ht-0,34; L-11,1; Er-3,84.

1312004-12-10 gyd. T. Sveikata-konsultuotasi su terapeutu, žaizdos sugijo, pašalinti siūlai. Ligonis pats apsitarnauja. Atsisėda, atsistoja ant sveikos kojos. Atsisako vykti į reabilitacijos centrą. Išrašomas į namus ambulatoriniam gydymui. Rekomendacijos gydymui ir darbui: Reabilitacija (stiprinti kairės šlaunies raumenis, bei lankstyti kairę koją per kelio sąnarį. Diclomax 50mg tab. 2/d (10d.). Aspirin lOOmg l/d (3mėn.). Neminti kaire koja 4mėn. „Desault" įtvaras dar 2sav. Po to rentgeno kontrolė. Po 4 mėn. dubens ir šlaunikaulio rentgeno kontrolė. Neurologo k-ja.

132III.

133VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės gydymo stacionare ligos istorijos Nr.1473/229 duomenimis, E. B. gydytas traumatologijos sk. 2005-05-06 – 2005-05-26.

134Dgn.: Politrauma: Kairio šlaunikaulio lūžis. Kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžiai. Kairio klubo sąnario kontraktūra. Kairio žąstikaulio lūžis. Kairio peties, alkūnės sąnarių kontraktūros.

135Skundžiasi funkcinio mobilumo sumažėjimu, k. klubo, k. peties, alkūnės sąnarių skausmu, judesių amplitudžių sumažėjimas. Trauma 2004-11-10. Griuvo iš aukščio. VGPUL skubiai operuotas - osteosynthesis femoris sin. m.AO. Žastikaulis imobilizuotas „Desault" tvarsčiu. 2004-11-11 išsivysčius riebalinei embolijai, perkeltas į reanimacijos sk. 2004-11-25 perkeltas į ortopedijos traumatologijos sk. 2004-12-01 operuotas - osteosynthesis rami sup. ossis pubis sin. Fixatio sacroiliaca sin. Po to reabilitacija netaikyta (atsisakė). 05.06 atvyko SGG. Obj.: svoris 80kg. K. klubo, šlaunies sr. Poop. Randas. Plaučiuose alsavimas vezikulinis, be karkalų. Širdies veikla ritmiška, ŠSD-72/k/min, ( - )80 mmHg. Džordano s. k=d(-). Sąmoningas, orientuotas. Skausmingi, riboti k. peties, alkūnės, k. klubo sąnarių judesiai. K. peties, alkūnės, k. klubo sąnarių kontraktūros. Skausminis sindromas 3-4b. Gydymo tikslas: 1.Funkcinio mobilumo didinimas. 2. Skausminio sindromo mažinimas. 3. Psichoemocinės būklės korekcija. Psichologo konsultacija. Išvada: b. psichoemocinė būsena stabili, vyrauja ramios emocijos. Gerai adaptuotas. Pažintinių funkcijų sutrikimų neišsako. Reabilitacijai motyvuotas. Psichologinės pagalbos tikslai: psichoemocinės būsenos palaikymas. Nuo psichoterapijos atsisako. Gydymas: Diclomax, Nimesilis, Lorafenas, Lexotanylis, Midokalmas, kineziterapija, vonios, masažai, ergoterapija, psichologo, ortopedo konsultacija. Gydymo eigoje padidėjo fizinis aktyvumas, pagerėjo bendra savijauta. Su soc. darbuotoja aptartos socialinės problemos. Pagamintas ekstenzinis įtvaras kontraktūrų mažinimui. Barthel ind. 85b. (atv.-75b), Keitelio ind. 78b. (atv.-64b). Patarta savarankiškai tęsti kineziterapijos pratimus namuose.

136IV.

137VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2005/9856 duomenimis, E. B. II-ame Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje gydytas nuo 2005-05-30 iki 2005-06-10. Dgn.: Kairio šlaunikaulio pakartotinis lūžis.

1382005-05-30 10.35val.: Skundžiasi skausmu kairėje šlaunyje. 2004-1 lmėn. operuotas k. šlaunikaulis dėl lūžio plokštele._Ligonis vaikščiojo su lazda, lūžo plokštelė, šlaunikaulis, nes griuvo. Kairė šlaunis deformuota, patologinis judrumas. Kairė šlaunis refrakcinė, lūžo plokštelė. Dgn.: kairio šlaunikaulio refraktūra. Numatomas skeletinis tempimas. Kontrolinėse rentgenogramose plokštelės ir šlaunikaulio pakartotinis lūžis. 2004-05-30 kraujo tyrimas Hb-148; Ht-46.0; L-12,4; Er-4,90. 2005-05-31 biocheminiai tyrimai: urea-5,lmmol/l; kreat.-84umol/l; T.Bil.-14,8umol/l; T.protein.-67,lg/l; Ca-2,30mmol/l; Mg-0,70mmol/l; Na-149mmol/l; K-4,83mmol/l; Cl-105mmol/l.; APTT-39"; SPA - 67%; INR-1,20. Priešoperacinė epikrizė: Trauma prieš 6 mėn. - k. šlaunikaulio, dubens lūžiai. Atlikta sintezė plokštele. Lūžis nesugijo, ligonis nesilaikė režimo, mynė ant operuotos kojos. 2004-05-30 lūžo plokštelė. Hospitalizuotas operaciniam gydymui.

139Operacijos protokolas Nr.3213. Operacija-Reosteosynthesis femoris sin. m. IN interlocking. Spinalinėje nejautroje per seną pjūvį pašalintos metalo konstrukcijos bei 2 lūžę sraigtai. Operacija rentgeno kontrolėje. 10 cm pjūvis virš trochanter major. Išilgai perskelti glutealiniai raumenys. Yla perforuotas didysis gūbrys. Įvesta pravedančioji viela. Išmatuotas reikiamas vinies ilgis. Atlikta sintezė 14x440mm ilgio intrameduline užrakinama vinimi - distaliai užrakinant 2 ir proksimaliai 1 sraigtu. Drenas. Pasluoksnė siūlė. Tvarsčiai.

1402005-06-02 tyrimai: Hb-129; Ht-0.375; L-21,3; Er-4,13. Pooperacinė eiga sklandi. Gydytas cefazolinu lg x 3k/d, fraxiparinu 0,3 x 1 k/d, analgetikais, kraujo, lašinėmis infuzijomis. Mobilizuotas, vaikšto su 2 ramentais dalinai remdamasis operuota koja. Žaizdos gyja pirminiu būdu. 2005-06-10 išrašomas į namus ambulatoriniam gydymui.

141Rekomendacijos: Aspirinas 0,25 1 k/d lmėn. po operacijos; analgetikai esant skausmui; žaizdų priežiūra poliklinikoje; pašalinti siūles 2004-06-16; kontrolinė RO" po 3 mėn.; konsultacija su kontrolinėmis rentgenonuotraukomis po 3 mėn. Gyd. R. S..

142V. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2006/298 duomenimis, E. B. II-ame Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje gydytas nuo 2006-01-04 iki 2006-01-24.

143Dgn.: negyjantis kairiojo šlaunikaulio lūžis. Būklė po dubens ir kairiojo šlaunikaulio osteosintezės. Žaizdų supūliavimas. Potrauminė koksartrozė kairėje. Kairio kulno pragula. Hospitalizuotas ekstra tvarka skųsdamasis k. klubo sąnario sr. ir k. šlaunies skausmu, bendru silpnumu, karščiavimu, pooperaciniu žaizdų pūliavimu. Trauma 2004-11-10 - k. šlaunikaulio, Žastikaulio ir nestabilus dubens lūžiai. 2004-11-10- atlikta k. šlaunikaulio osteosintezė plokštele ir sraigtais. 2004-12-01 - atlikta dubens priekinė ir užpakalinė fiksacija plokštelėmis. 2005-05-30 ekstra tvarka hospitalizuotas dėl kairio šlaunikaulio pakartotinio lūžio. 2005-06-02 -k.šlaunikaulio reosteosintezė intrameduline vinimi su skersiniu tvirtinimu dėl plokštelės lūžio. 2005m. lapkričio mėn. pooperacinės žaizdos supūliavo, išsivystė pragula kairio kulno srityje.

144Iš anamnezės - pacientas ne kartą gydytas toksikologinėje reanimacijoje dėl intoksikacijos alkoholio surogatais. Kreipėsi į polikliniką iš kur buvo siųstas į stacionarą dėl operacinio gydymo, bet pacientas į stacionarą nesikreipė ir blogėjant bendrai būklei, GMP 2006-01-04 atvežtas ir ekstra tvarka stacionarizuotas. Bendra būklė patenkinama. Širdies veikla ritmiška 70k/min. ( - )80mmHg. Plaučiuose alsavimas be karkalų. Pilvas minkštas, neskausmingas. K. kirkšnyje ir k. šlaunies lateraliniame paviršiuje yra atsivėrusios fistulės, per kurias skiriasi pūlingas sekretas. K.klubo sąnario kontraktūra, riboti judesiai. Manoma supūliavimo priežastis-bendras ligonio išsekimas, nesaikingas alkoholio vartojimas bei nesirūpinimas savo sveikata. Rentgenologiškai: nesugijęs k. šlaunikaulio lūžis, k. klubo sąnario artrozė. Atlikta dubens KT - išvada: coxitis purulenta sin. (kairiojo klubo sąnario pūlingas uždegimas). Atlikti tyrimai: Hb-67; RBC-2,45; WBC-15,7; CRB-245. Paskirta eritrocitų masės, lašinės infuzijos, antikoaguliantai, analgetikai.

1452006-01-06 ligonis aptartas konsiliume. Pūlinga anamnezė apie 1 mėn., atsivėrė fistulės. Nekarščiuoja. Nuspręsta atlikti dalinę metalo konstrukcijų eliminaciją bei drenuoti infekcijos židinius. Būklė prieš operaciją sunki dėl septinės būklės, bendro išsekimo. Kraujo pasėlyje (2006-01-09) bakterinė flora neišaugo. Atitinkamai paruošus 2006-01-10 E. B. operuotas. Priešoperacinė epikrizė: Trauma prieš apie l,5m. - kairio šlaunikaulio ir dubens kaulų atliktos osteosintezės plokštelėmis, prieš apie 6 mėn. - kairio šlaunikaulio pakartotinas lūžis ir reosteosintezė intrameduline vinimi. Prieš 1 mėn. atsivėrė fistulė kirkšnies srityje ir kairėje šlaunyje. Niekur nesikreipė, būklei blogėjant atvyko tik 2006-01-04. Manoma, kad infekcija yra dėl pastoviai pūliuojančio akies protezo, pragulos ant k. kulno, bei bendro organizmo išsekimo dėl alkoholio vartojimo. Atlikta dalinė konstrukcijų eliminacija iš dubens, debridementas, k. šlaunies debridementas ir drenažas. Pagal pasėlį (išaugo s. aureus, jautrus cefazolinui) paskirtas gydymas cefazolinu lg x 3k/d 7d., heparinu 5000 TV x 3 k/d, analgetikais, lašinėmis infuzijomis, perrišimais. Bendra būklė pagerėjo. Kraujo tyrimai: Hb-125; WBC-5,4; CRB-8,07. Žaizdos sugijo pirminiu būdu, siūlės pašalintos. Esant patenkinamai būklei, 2006-01-24 išrašytas į namus.

146Rekomenduota: esant skausmui analgetikai Dolmen 25mg x 3 k/d.; rentgeno kontrolė ir traumatologo konsultacija po 2 ir 4 mėn., atvykti su kontrolinėmis rentgenogramomis, Heparin 5000TV x 3k/d arba Fraxiparin 0,4 x 1 k/d iki 2006-02-04 (1 mėn. po operacijos); vaikščioti su ramentais, dalinai priminant operuotą koją (iki 50%), k. kelio ir klubo sąnario mankštos, pragulu perrišimai p-je. Nevartoti alkoholio, gerai maitintis..

147VI. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2006/7700 duomenimis, E. B. II-ame Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje gydytas nuo 2006-04-24 iki 2006-06-16.

148Dng.: F-ra non consolidata femoris sin. St. post IN femoris sin. Osteomielitis fistulosa femoris sin. Ankylosis coxae sin. Gonarthrosis sin. Contractura genus sin. M 86.

1492006-04-24, 10.20 val.: skundžiasi, kad k. šlaunies viduriniame 1/3-lyje yra atsivėrusi šlapiuojanti fistulė. Anamnezėje dešinės akies trauma - yra dirbtinis akies protezas. Jis neprižiūrėtas, pūliuoja. ŠSD-70k/min, ( - )80mmHg. Plaučiuose alsavimas be karkalų. Galūnių mikrocirkuliacija gera. Kairės šlaunies lateraliniame paviršiuje viduriniame 1/3-lyje fistulė. Paspaudus-gauta gelsvo pūlingo sekreto. Dgn.: F-ra non consolidata femoris sin. Fistula femoris sin. Tyrimai: Hb-108; KBC-4,13; WBC-9,7; SPA-85%; APTT-44s; INR-1,08. Urea-5,8mmol/l; kreat.-69umol/l; T.Bil.-4,5umol/l; T.protein.-78,8g/l; Ca-2,30mmol/l; Na-151mmol/l; K-4,44mmol/l; Cl-101mmol/l. Prieš 1,5 metų daryta operacija - kairio šlaunikaulio osteosintezė intrameduline vinimi. Šiuo metu yra atsivėrusios 2 fistulės viduriniame ir distaliniame šlaunies 1/3-iuose. Šlaunikaulio lūžis nesugijęs.

1502006-04-16 gyd. T. Sveikata: bendra būklė patenkinama. T-36,6°C. Atlikus fistulografiją, stebimas kontrastas iki lūžimo linijos. Sugijimo kaulo nėra. Audiniai aplink fistulę ramūs. Sunkiasi gelsvas skystis. Iš pasėlio išaugo St. Aureus, jautrus oksacilinui, cefazolinui. Planuojamas operacinis gydymas - išsaugoti intrameduline vinL fistulės bei negyvybingų audinių ekscizija, debridementas, suformuoti pastovų plovimą.

1512006-05-05 operuotas spinalinėje nejautroje - ekscizuotos fistulės, atliktas debridementas, sumontuotas pastovus plovimas. Skirta antibiotikoteraipija pagal pasėlį. 2006-05-05 Bendra būklė patenkinama. Tvarsčiai sausi. Pastovus plovimas funkcionuoja, sunkiasi kruvinas skystis. Tęsiamas pastovus plovimas. Ligonis aktyvinamas, mankštinasi, geria daug skysčių.

1522006-05-12 Hb 99 g/l. Žaizdos ramios. 2006-05-17 - pašalinti siūlai. Plaunasi šviesus rausvas skystis. 2006-05-22 aplink dreną atsiranda paraudimas. Nutarta baigti pastovų plovimą. Drenai pašalinti. 2006-05-29 per drenų vietas sunkiasi gelsvas (pūlingas) sekretas. Paimtas pasėlis (išaugo st. Aureus, jautrus cefazolin ir oxacilin). Žaizdos praplautos, peirištos. 2006-05-26 žaizdos sekretuoja. Nutarta šalinti intrameduline vinį, fiksuoti AO išoriniu aparatu.

1532006-05-31 tyrimai: Urea-9,6mmol/l; kreat.-98umol/l; T.Bil.-4,0umol/l; T.protein.-68,3g/l; Ca-2,24mmol/l; Na-144mmol/l; K-4,62mmol/l; Cl-105mmol/l. 2006-06-01: Hb-108; RBC-3,83; WBC-15,9.

1542006-06-01 operuotas pakartotinai - pašalintos metalo konstrukcijos, sumontuotas išorinis AO aparatas, sumontuotas pastovus plovimas, skirti antibiotikai (oxacillin lg 4/d), antikoaguliantai, analgetikai. Taikytas reabilitacinis gydymas. Sugijus žaizdai pirminiu būdu, pašalinti siūlai. Rentgenogramose - lūžgalių padėtis gera. Esant gerai bendrai būklei, ligonis išrašomas į namus ambulatoriniam gydymui. Rekomendacijos: neminti kairės kojos 3mėn. (vaikščioti su ramentais), rentgeno kontrolė po 2,5mėn., Fraxiparin 0,4 l/d (iki mėn. po operacijos), žaizdų aplink strypus priežiūra, Diclomax 50mg l/d, po 2 mėn. atvykti kontrolei.

155VII. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2006/21643 duomenimis, E. B. II-ame Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje gydytas nuo 2006-11-21 iki 2006-12-06.

156Dgn.: Kairio šlaunikaulio pseudoartrozė. AO išorinės fiksacijos aparato išklibimas. Kacheksija. Ligonis hospitalizuotas ekstra tvarka skųsdamasis k. šlaunies skausmu, pūlinga sekrecija apie išorinės fiksacijos strypus. Trauma prieš 2 metus. Dėl k. šlaunikaulio lūžio atlikta osteosintezė plokštele ir sraigtais. Po 6mėn. po operacijos lūžo metalo konstrukcijos. Buvo atlikta reosteosintezė IM vinimi. Po 4 mėn. supūliavo pooperacinės žaizdos, IM vinis buvo pašalinta, atlikta reosteosintezė AO išorinės fiksacijos aparatu. Pacientas, be aukščiau minėtų operacijų, daugiau operuotas nebuvo. Anamnezėje ne kartą gydytas toksikologinėje reanimacijoje dėl intoksikacijos alkoholio surogatais. Obj.: bendra būklė vidutinio sunkumo, pacientas kachektiškas, nusilpęs. Plaučiuose vezikulinis alsavimas be karkalų, širdies tonai aiškūs, ritmiški. Būklė po osteosintezės AO išorinės fiksacijos aparatu. Saikinga pūlinga sekrecija apie 2 distalinius tvirtinimo strypus. Pūlingo proceso generalizacijos nėra. Šlaunis rami, palpuojant neskausminga. RO"- išklibę 2 distalinio tvirtinimo strypai, nesugijęs dešinio šlaunikaulio lūžis. 2006-11-21 kraujo tyrimas: Hb-104; RBC-3,68; WBC-9,6. Dgn.: Kairio šlaunikaulio pseudoartrozė. AO išorinės fiksacijos aparato išklibimas. Kacheksija. Konsultuotas dietologo - skirta dieta padidinto kalorijų kiekio.

1572006-11-28 operuotas - atlikta AO aparato korekcija (perfiksuoti 6 šanco strypai. Aparatas suveržtas). Prieita prie pseudoartrozės, kaulas dekortikuotas ir atlikta spongioplastika spongioziniu kaulu, paimtu iš klubakaulio. Pooperacinė eiga sklandi. Žaizdos gijo pirminiu būdu. Gydytas kraujo, lašinėmis infuzijomis, analgetikais, cefazolinu lg x 3k/d pagal pasėlį (išaugo s.aureus). 2006-12-05 Icraujo tyrimas: Hb-108; RBC-3,90; WBC-6,1. Būklei pagerėjus 2006-12-06 išrašytas į namus. Rekomendacijos: vaikščioti su 2 ramentais, nepilnu svoriu priminti koją, kontrolinės RO" po 3 mėn., analgetikai esant skausmui, žaizdos priežiūra, pašalinti siūles po 12 d.

158VIII. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2007/7614 duomenimis, E. B. II-e Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje gydytas nuo 2007-04-13 iki 2007-04-13. Dgn.: Nepilnai sugijęs kairio šlaunikaulio lūžis. Būklė po osteosintezės AO išorinės fiksacijos aparatu. Kairio klubo, kairio kelio, kairio peties sąnario kontraktūros.

1592007-04-13: Hospitalizuotas planine tvarka AO išorinės fiksacijos aparato dinamizacijai. Prieš laiko buvo atlikta osteosintezė AO išorinės fiksacijos aparatu dėl infekuotos pseudoartrozės. bj.: Pacientas kacheksiškas, nusiskundimų neturi. Kairio klubo bei kairio kelio sąnario judesiai riboti. Plaučiuose vezikulinis alsavimas, be karkalų. Širdies tonai ritmiški. Ant kairės šlaunies įmontuotas AO išorinės fiksacijos aparatas. Kontrolinėse RO"- teigiama lūžgalių dinamika. Dgn.: nepilnai sugijęs k. šlaunikaulio lūžis. Būklė po osteosintezės AO išorinės fiksacijos aparatu.

1602007-04-13 operuotas - atlikta dalinė implantų eliminacija. Nuo k.šlaunies dalinai demontuotas AO išorinės fiksacijos aparatas, paliekant 5 strypus ir 1 štangą. Tvarsčiai apie žaizdas. 12 val.: bendra būklė patenkinama, nusiskundimų neturi. Tvarsčiai sausi. Stacionarinio gydymo etapas baigtas. Esant patenkinamai būklei išrašomas į namus. Rekomendacijos: vaikščioti su 2 ramentais dalinai priminant k. koją, kontrolinės RO" po 3 mėn. ir traumatologo k-ja. Reabilitacinis gydymas nuo 2007-04-13. Gyd. J. K..

161IX. Reabilitacijos centro UAB „Balžio rimtis" Gydymo stacionare ligos istorijos Nr.19/164 (3t., 2 1) duomenimis, E. B. reabilitaciniame skyriuje gydytas 2007-04-13 – 2007-05-07. Dgn.: Nepilnai sugijęs kairysis šlaunikaulio lūžis, būklė po osteosintezės. Kairio klubo, kairio kelio, kairio peties sąnario kontraktūros. Skundžiasi kairio šlaunikaulio, kairio peties skausmais, bendru silpnumu, galvos svaigimu. Širdies tonai ritmiški, Obj.: P-76k/min, AKS 90/60-110/70mmHg, plaučiuose alsavimas vezikulinis - be karkalų. Sudarytas reabilitacijos planas: kineziterapija, ergoterapija, masažai, fizioterapija, medikamentinis gydymas, psichologo, soc. darbuotojo konsultacijos. Psichologo k-jos: 2007-04-18. Ligonis noriai bendraujantis, ramaus, lygaus afekto; 2007-04-25. Individuali konsultacija; 2007-05-03. Ligonio būsena, kontaktas be žymesnių pakitimų. 2007-04-25: ADTL-38,6s.; SPA-70%; INR-1,20. K-3,6mmol/l. Na-159mmol/l. Urea-4,6. Amilazė-45,9. WBC-(neįskaitoma), RBC-3,66, HGB-110g/l, HCT-0.320. 2007-05-02 kraujo tyrimas: WBC-6,49, RBC-3,56, HGB-104g/l, HCT-0.288. 2007-05-07 ligonis vaikšto su aukšta ratukine vaikštyne nemindamas k. kojos. Barthel ind. 65b., Keitelioind.3b.

1622007-05-07 įvykdžius reabilitacijos programą, ligonis išrašytas į namus.

163Dėl ryšio tarp E. B. sužalojimo 2004-11-10 darbinės traumos metu ir jo mirties 2008 m. gegužės 26 d., bei atsakovų UAB “Fisanta” ir UAB “„Schindler – Liftas“ atsakomybės.

164LR CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Civilinė atsakomybė atsiranda, kai yra keturios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir žala (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju gali būti preziumuojama tik atsakovo kaltė, o neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir žalos privalo įrodyti ieškovė. Spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą, teismas turi vadovautis CK 6.250 str. 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais, t.y. nustatydamas neturtinės žalos dydį turi atsižvelgti į: 1) jos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) jo turtinę padėtį; 4) padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmes bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-450/2006; 2008 m. spalio 20 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2008).

165Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė R. B. nurodo, jog jos sūnaus E. B. mirtis 2008 m. gegužės 26 dieną buvo 2004 m. lapkričio 10 dieną įvykusio sunkaus sužalojimo darbe rezultatas ( išdava), o dėl 2004 m. lapkričio 10 dieną įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe yra kalti atsakovai UAB „Fisanta“ ir UAB „Schindler –Liftas“, teismo sprendžia, jog pirmiausia byloje būtina nustatyti ar yra priežastinis ryšys tarp 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe E. B. patirtų sužalojimų ir E. B. mirties 2005 m. gegužės 26 d., nes iš to kildinamas ieškovės reikalavimas atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

166Kadangi tokio priežastinio ryšio nustatymas reikalauja specialių medicinos žinių, Šiaulių apygardos teismas, tenkindamas atsakovo UAB „Fisanta“ prašymą, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartimi paskyrė teismo medicinos ekspertizę, tikslu nustatyti, ar E. B. mirtį 2008 m. gegužės 26 dieną kokiu nors būdu sąlygojo E. B. 2004 m. lapkričio 10 dieną patirtas sužalojimas darbe (t.3, 55-58 b. l.)

167Kadangi ieškovės atstovas į bylą pateikė dvi teismo medicinos eksperto Jūrio Plentos „Specialisto išvadas“, t.y. 2008-05-26 ir 2009-01-29, kurių 2009-01-29 išvadoje buvo konstatuota, kad „E. B. mirties priežastis – skiltinis plaučių uždegimas, apimantis visas plaučių skiltis ir krūtinplėvę, nėra susijęs su 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusiu nelaimingu atsitikimu darbe“ (t.4, 26-29 b. l.), ir 2010-07-23 buvo gautas Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus ekspertų R. S., P. P. ir J. R. surašytas Ekspertizės aktas (t.3, 73-90 b. l.), kurio išvadų 14-ame punkte nurodyta, kad „Gydymosi laikotarpyje nuo 2004-11-10 patirtos traumos E. B. buvo nustatytos pūlingos komplikacijos, kurios gali įtakoti ir abipusio pūlingo skiltinio plaučių uždegimo išsivystymą. Todėl tarp 2004-11-10 patirtos traumos ir skiltinio plaučių uždegimo išsivystymo yra galimas netiesioginis priežastinis ryšys“, teismo posėdyje buvo apklausti abu ekspertai.

168Teismo medicinos ekspertas J. P. patvirtino abi savo duotas specialisto išvadas (2008-05-26 ir 2009-01-29) ir nurodė, kad 2008-05-26 jis tyrė mirusiojo E. B. kūną ir buvo nustatyta, kad jo mirties priežastis – skiltinis plaučių uždegimas su visais jam būdingais požymiais. Ši liga nėra reta, ją sukelia streptokokas sukėlėjas, nusileidęs į plaučius. Tai įvyksta dėl bendro organizmo išsekimo ir nusilpimo. Matė, kad E. B. kojoje buvo randų, bet jie buvo gražiai sugiję. Buvo matyti, kad mirusio organizme yra ir kitų pakitimų. E. B. organizmas buvo paveiktas lėtinio toksinio poveikio, kurį sukelia ilgalaikis alkoholio vartojimas. Diagnozėje to jis nerašė, bet paminėjo kepenų distrofiją, kepenų fibrozę. Duodami antrą išvadą Nr. KM 64/09 (01)-R375/09 (2009-01-29), kurią rengė kartu su ekspertu A. K. B., ištyrė E. B. vidaus organų gabalėlius buvusius „archyve“, ir jų tyrimas patvirtino lėtinį alkoholizmą, kuris dažnai komplikuojasi į skiltinį plaučių uždegimą, o jo požymiai yra: difuzinis hepatocitų suriebėjimas, išvešėjęs kasos riebalinis audinys, sutižusi širdis. E. B. skilvelinis indeksas buvo tik 0,66. Antrojoje išvadoje jie su ekspertu A. K. B. turėjo atsakyti į du „Sodros“ klausimus: ar E. B. mirė dėl 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe pasekmių?; ar E. B. mirtį lėmė bendro pobūdžio sveikatos sutrikimai? 2009-01-29 Specialisto išvadoje Nr. KM 64/09 (01)-R375/09 jie su A. K. B. konstatavo, kad E. B. mirtis su patirta trauma buvo nesusijusi, jis mirė nuo skiltinio plaučių uždegimo. Medicininiuose dokumentuose buvo nurodyta, kad E. B. 2008-03-25 buvo bronchito paūmėjimas. E. B. jis skrodė po kelių dienų ir buvo akivaizdi skiltinė pneumonija. Piktybiškas alkoholio vartojimas, buvusi plaučių tuberkuliozė slopino imunitetą. E. B. buvo nustatyta tuberkuliozės židinių. Kai buvo atliekamas kūno skrodimas, jam buvo diagnozuotas skiltinis plaučių uždegimas, kuris užstojo tuberkuliozės židinių vaizdą. Tuberkuliozės apraiškų niekas detaliai ir neieškojo. Teikiant 2009-01-29 išvadą, buvo turimi visi E. B. medicininiai dokumentai, t.y. 112 lapų fotokopijų. 2004 metais E. B. buvo sužalotas, jis nesėkmingai gydėsi, tačiau medikai neišleidžia ligonio į namus tol, kol jo neišgydo. E. B. turėjo pakankamai problemų ir iki darbinės traumos. Jo imunitetas jau buvo išsekęs dėl nuolatinio alkoholio vartojimo, tuberkuliozės, akies pūliavimo. Jo organizmo kompensaciniai resursai jau buvo išnaudoti. Mano, kad rimčiausia E. B. bėda buvo alkoholio vartojimas. Paaiškino, kad yra du terminai – ūmus ir lėtinis alkoholio poveikis. Lėtinio alkoholio vartojimo požymių buvo ir niekas to neginčija, ekspertas J. Rybalko taip ir nurodė. Esmė ta, kad medicininiuose dokumentuose nebuvo įrašų apie E. B. ūmų apsinuodijimą alkoholiu po 2004 m. traumos, kas buvo pažymėta Ekspertizės akte.

169Teismo medicinos ekspertas J. R. patvirtino trijų ekspertų (R. S., P. P. ir J. R.) atliktos ekspertizės išvadas ir nurodė, kad apie E. B. būklę sprendė iš gautų medicininių dokumentų, kuriuose jokių įrašų apie alkoholio vartojimą nebuvo. Iki 2004 m. patirtos traumas E. B. turėjo problemų dėl alkoholio, dėl šios priežasties jis buvo kreipęsis į psichiatrą. Tokio žmogaus imunitetas yra susilpnėjęs. Dėl šios priežasties atsakymą į 14-tą klausimą taip ir suformulavo, kad yra galimas netiesioginis priežastinis ryšys tarp traumos ir skiltinio plaučių uždegimo. Tai nereiškia, kad ekspertai nurodė, jog E. B. mirė būtent dėl darbinės traumos, nes buvo ir kitų veiksnių. Taip nėra, kad susilaužius koją, būtinai susirgsi plaučių uždegimu, yra tik galimas netiesioginis priežastinis ryšys tarp šių dalykų. Pooperacinių žaizdų pūliavimas gali atsirasti be priežasties ar kaip komplikacija po atliktos operacijos. Tam įtakos galėjo turėti patekusi infekcija, kai ligonis buvo pertvarstomas, nusilpęs ligonio imunitetas. Nežino, kodėl E. B. žaizdos pūliavo. Akies protezo pūliavimui trauma įtakos neturėjo, tačiau trauma galėjo būti viena iš organizmo imuniteto silpninimo priežasčių. Kaulų plokštelės lūžis taip pat galėjo turėti įtakos organizmo nusilpimui. Ekspertas nežino, kodėl ta plokštelė lūžo, gal E. B. bandė vaikščioti. Ką E. B. veikė namie, būdamas ne ligoninėje, negali pasakyti, gal jis ir piktnaudžiavo alkoholiu. Pragulos žmogui gali atsirasti ne tik dėl nevaikščiojimo, bet ir dėl nepriežiūros, prastos organizmo būklės ir pan. Negali atsakyti, kodėl E. B. po patirtos traumos nevaikščiojo. Raumenų atrofija vystosi dėl nevaikščiojimo, dėl ilgalaikio gulėjimo. Tokio įrašo, kad E. B. buvo liepta mankštintis, medicininiuose dokumentuose nebuvo. Buvo nurodytas lovos ręžimas, vadinasi, jis turėjo gulėti, o atsikelti galėjo tik su ramentais. Lūžusios kojos yra mankštinamos paprastai ne namuose, o reabilitacijos įstaigose. Negali teigti, kad E. B. nevykdė gydytojų nurodymų, kaip ir negali atsakyti, ką E. B. veikė savo namuose, išrašytas iš ligoninės. Medicininiuose dokumentuose buvo kalbama apie lėtinį E. B. alkoholizmą, bet tokių duomenų, kad jis po traumos būtų vartojęs alkoholį, medicininiuose dokumentuose nebuvo užfiksuota. E. B. girtavimo jis neneigia, iki traumos E. B. alkoholį vartojo. Patvirtina atsakymą į 17-tą klausimą, kad „pateiktojo dokumentacijoje nėra duomenų, patvirtinančių, kad E. B. būtų vartojęs alkoholį ar jo surogatus po 2004-11-10 įvykusios traumos“. Medicininių dokumentų įrašai nerodė, kad po traumos E. B. būtų vartojęs alkoholį. Atsakyme į išvados 18-tą klausimą yra įsivėlusi klaida – pakartotinis šlaunikaulio lūžis įvyko ne 2005-08-30, o 2005-05-30. Po šio lūžio E. B. buvo paguldytas į Vilniaus universitetinę ligoninę, duomenų, kad jam ten begulint jo žaizdos būtų supūliavusios, nėra. Antrąjį kartą E. B. lūžo plokštelė, kuria buvo sutvirtinti 2004-11-10 lūžę kaulai. Jeigu ta plokštelė lūžo, vadinasi, vientisumo tarp tų kaulų nebuvo, lūžis nebuvo visiškai sugijęs, E. B. reikėjo dar kartą operuoti. Mano, kad tarp 2004-12-10 užfiksuoto medicininiuose dokumentuose E. B. (motinos) atsisakymo tęsti reabilitaciją reabilitacijos centre ir patirto pakartotinio kairiojo šlaunikaulio bei plokštelės lūžimo priežastinio ryšio nėra. Tokia buvo traumatologo P. P. nuomonė. Atsakydami į trečiąjį ekspertizės klausimą jie akte nurodė, jog „E. B. ambulatorinėje kortelėje nėra įrašų, kad 2004-11-10 – 2005-05-30 laikotarpiu ligonis būtų nesilaikęs rekomenduoto režimo ir tai galėjo įtakoti kairį šlaunikaulį sutvirtinusios plokštelės lūžimą. VGPUL gydymo stacionare ligos istorijoje Nr. 2005/9856 yra įrašas guldant: „Ligonis vaikščiojo su lazda, lūžo šlaunikaulis, nes griuvo“. Tai galėjo įtakoti plokštelės lūžimą. Priešoperacinėje epikrizėje nurodyta: „Lūžis nesugijo, ligonis nesilaikė režimo, mynė ant operuotos kojos“. Ekspertai suprato, kad atsakant į trečiąjį klausimą reikia nurodyti, ar E. B. laikėsi ręžimo ne gydymo įstaigoje. Kai ligonis yra išrašomas į namus, jam rekomenduojamas tam tikras ręžimas. Tokių įrašų, kad jis nebūtų laikęsis rekomenduoto režimo, medicininiuose dokumentuose nebuvo. Stengėsi kuo tiksliau atsakyti į visus pateiktus klausimus. Į penktąjį ekspertizės klausimą atsakė, jog „nėra duomenų, kad laikotarpyje nuo 2006-06-01, atlikus kairio šlaunikaulio reosintezę AO išorinės fiksacijos aparatu, iki 2006 m. lapkričio mėn., kai buvo nustatytas pooperacinių žaizdų supūliavimas, E. B. būtų nesilaikęs jam medikų rekomenduoto režimo“. Ekspertizės išvadoje yra išrašas iš medicininių dokumentų apie tai, kad E. B. 2006-09-27 atsisakė nuo stacionarinio gydymo, tačiau tai dar neįrodo, kad jis nesilaikė rekomenduoto režimo. E. B. pasijuto blogai 2006-09-22, jam buvo pasiūlyta gulti į stacionarą, o jis atsisakė. Čia kalba eina, apie viduriavimą, anemiją ir tai su patirta trauma tiesiogiai nesusiję. Ekspertizės išvadoje yra įrašas „iš anamnezės: – pacientas ne kartą gydytas toksikologinėje reanimacijoje dėl intoksikacijos alkoholio surogatais“ – čia kalbama apie E. B. ligos istoriją dar iki 2004 m. patirtos traumos. Medicininiuose dokumentuose nebuvo tokių įrašų, kad E. B. nesilaikė rekomendacijų nevartoti alkoholinių gėrimų. Iki 2004 m. traumos E. B. vartojo alkoholinius gėrimus, medicininėse kortelėse tokių įrašų yra. Tai, kad E. B. piktybiškai vartojo alkoholį, patvirtino ir lavono tyrimas. Yra duomenų, kad jis vartojo alkoholį iki traumos, o jau po patirtos traumos tokių įrašų medicininiuose dokumentuose nebuvo. Ekspertų tyrimo objektas buvo medicininiai dokumentai. E. B. vartojo alkoholį, to ekspertas neneigia, jis buvo lėtinis alkoholikas, tačiau, atlikdami ekspertizę, ekspertai rėmėsi medicininiais dokumentais, kuriuose nebuvo tokio įrašo, kad po 2004 m. patirtos traumos E. B. vartojo alkoholinius gėrimus. Ekspertizės įrašas „pacientas ne kartą gydytas toksikologinėje reanimacijoje dėl intoksikacijos alkoholio surogatais“ byloja tik apie tai, kad jis tą alkoholį vartojo, bet kad vartojo po 2004 m. patirtos traumos – dar neįrodo. Ekspertai neneigia, kad E. B. po 2004 m. patirtos traumos taip pat girtavo, tačiau tokių įrašų medicininiuose dokumentuose nebuvo. Įrašų apie tuberkuliozę medicininiuose E. B. dokumentuose buvo. Tuberkuliozė, lėtinis plaučių uždegimas ir alkoholizmas gali būti netiesiogiai susiję su E. B. mirtimi, tarp jų galėjo būti netiesioginis priežastinis ryšys. Organizmo išsekimui įtakos turėjo ir akies netekimas, kaukolės žaizda. Visa tai ekspertai nurodė atsakyme į 19-tą klausimą. Ekspertas negali atsakyti, kodėl kartais lūžta kaulų sutvirtinimo plokštelės, tokių atvejų pasitaiko. Gal ta plokštelė buvo nekokybiška, tačiau faktas, kad E. B. ji lūžo. Patvirtino, kad ekspertizės išvados atsakymas į 14-tą klausimą yra tik kaip prielaida: ryšys tarp patirtos traumos ir plaučių uždegimo yra galimas lygiai tiek pat kaip ir negalimas. To ryšio negalima nei patvirtinti, nei paneigti. Ekspertai suprato, kad turi atsakyti į klausimą, ar medicininiuose dokumentuose buvo užfiksuota, kad E. B. po patirtos traumos vartojo alkoholį. Tokio fakto medicininiuose dokumentuose nebuvo užfiksuota. E. B. piktnaudžiavo alkoholiu, tačiau medicininiuose dokumentuose tai nebuvo pažymėta. E. B. mirties priežastis buvo plaučių uždegimas, tai nurodyta atsakyme į 16-tą ekspertizės akto klausimą. Plaučių uždegimo išsivystymui įtakos turėjo patirta trauma, jos komplikacijos, nusilpęs imunitetas, kitų patirtų traumų komplikacijos. Būtina atsižvelgti į visus šiuos faktorius. Patirta trauma buvo tik vienas iš faktorių, įtakojusių plaučių uždegimą. Konkretaus faktoriaus jis negali nurodyti, todėl nesako, kad tarp patirtos traumos ir E. B. mirties yra tiesioginis priežastinis ryšys.

170Teismas, įvertinęs pateiktus E. B. medicininius dokumentus, Specialisto išvadas, Ekspertizės akto išvadas, sprendžia, kad E. B. 2004 m. lapkričio 10 d. patirta darbinė trauma nebuvo jo mirties 2008 m. gegužės 26 d. priežastimi.

171Teismo med. ekspertai J. P. ir A. K. B. tokią išvadą davė jau 2009-01-29 Specialisto išvadoje Nr. KM 64/09 (01)-R375/09, o apklaustas teisme J.P. nurodė, kad plaučių uždegimą, dėl kurio mirė E. B., iš esmės sąlygojo E. B. girtavimas (lėtinis alkoholio poveikis). Teismo med. ekspertas J. R., apklaustas teisme, nurodė, kad Ekspertizės akto Nr. EDM 49 (168)/10 (01) išvados atsakymas į 14-tą klausimą yra tik prielaida: ryšys tarp patirtos traumos ir plaučių uždegimo yra galimas lygiai tiek pat kaip ir negalimas. To ryšio negalima nei patvirtinti, nei paneigti. Ekspertas iš esmės sutiko, kad E. B. ir po patirtos darbinės traumos girtavo, tačiau jo manymu, tai nebuvo užfiksuota medicininiuose dokumentuose, kurių pagrindu buvo atliekama ekspertizė. Teismas negali vadovautis prielaidomis.

172Teismo manymu, E. B. mirties priežastimis buvo ne tik girtavimas, bet ir akivaizdus nesirūpinimas savo sveikata, gydytojų nurodymų ignoravimas, anksčiau jo patirtos traumos ir bendrieji susirgimai.

173Teismas sutinka su atsakovų nuomone, kad jie negali būti atsakingi dėl pakartotinio E. B. šlaunikaulio ir jį fiksavusios plokštelės lūžimo, po ko buvo atliekamos kelios operacijos, buvo supūliavusios žaizdos, bei dėl kitų E. B. susirgimų, kurie nebuvo susiję su darbine trauma, bet galėjo turėti įtakos jo organizmo nusilpimui (akies protezo supūliavimu, tuberkulioze ir kt.). Pažymėtina, kad akivaizdžiai buvo nesirūpinama E. B. sveikata, nes 2006-09-22 į namus iškviestas gydytojas konstatavo sudėtingą E. B. sveikatos būklę dėl viduriavimo, buvo nustatyta anemija (išsekimas), tačiau ir 2006-09-27 ligonis nuo stacionarinio gydymo atsisakė. Teismo manymu, plaučių uždegimo gydymas taip pat buvo akivaizdžiai uždelstas, nes jau 2007-03-05 buvo nustatyta, kad plaučiai emfizeminiai, plaučių piešinys deformuotas S1-2/0 kalcinatai, šaknys fibrozinės. Išvada: emfizema, lėtinis bronchitas. 2007-03-19 vėl buvo nustatyti tuberkulioziniai pakitimai S1-2/0, lėtinis bronchitas, plaučių emfizema, bendras organizmo išsekimas. 2007-09-11 gydytojas, iškviestas į namus, konstatavo, kad E. B. skundžiasi kosuliu, laikosi temperatūra, nemiga, išblyškęs. 2008-03-05 nustatyta, kad plaučių piešinys deformuotas, Sl-2-smulkūs kalcinatai fibrozės fone, šaknys fibrozinės. 2008-05-23 iškvietimas į namus perduotas GMP: temperatūra-38,6°C. Nežymus kosulys, ligonis reikalauja alkoholio, alaus. Plaučiuose alsavimas vezikulinis, iš kairės - karkalai. Stoviui blogėjant nurodyta kviesti greitąją med. pagalbą ir rekomenduotas stacionarinis gydymas. Dgn.: Lėtinio bronchito paūmėjimas, kairės pusės pneumonija. Tačiau, kaip matyti iš 2008-05-26 „Specialisto išvados Nr. M 1005/08 (01), 2008 m. gegužės 26 d., 9.58 val. E. B. rastas negyvas savo namuose, t.y. net nebuvo nuvežtas į ligoninę (t.1, 84-88 b. l.).

174Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad po nelaimingo atsitikimo E. B. gydymas stacionare buvo baigtas, jam buvo taikoma reabilitacija, o pakartotinis dešiniojo šlaunikaulio lūžis įvyko dėl 2005-05-30 patirto kritimo, kurio priežastis neaiški, todėl dar ir dėl šių aplinkybių galima daryti išvadą, kad nelaimingas atsitikimas statybvietėje priežastiniu ryšiu yra per daug nutolęs nuo E. B. mirties. Jokių įrodymų, kad po pirminio gydymo jam prasidėjo kokios nors komplikacijos, nėra.

175Teismas nesutinka su ieškovės teigimu, jog UAB “Fisanta” nesidomėjo ieškovės sūnaus sveiktos būkle, kad E. B. nusilpo ir susirgo dėl to, kad neturėjo iš ko nusipirkti visaverčio maisto. Tačiau E. B. buvo išmokėtas 7000 litų draudimo išmoka, jam buvo mokama pašalpa dėl netekto darbingumo, atsakovas UAB „Fisanta“ nurodė, kad E. B. skyrė ketvirtinę premiją 3000 Lt bei 500 Lt mėnesinę premiją gydymo išlaidoms, todėl tokie ieškovės argumentai laikytini nepagrįstais.

176Neesant byloje objektyvių įrodymų, kad E. B. mirtis 2008 m. gegužės 26 d. dėl plaučių uždegimo yra susijusi su 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusiu nelaimingu atsitikimu darbe, negali atsirasti atsakovų UAB „Fisanta“ ir UAB „Schindler – Liftas“ atsakomybė už ieškovės R. B. dėl sūnaus E. B. mirties patirtą turtinę ir neturtinę žalą, todėl ieškinys atmestinas.

177Kaip jau buvo pažymėta, atsakovo UAB „Fisanta“ atsakomybės dėl galimų saugos darbe įstatymų pažeidimų 2004-11-10 klausimas jau buvo sprendžiamas baudžiamojo proceso tvarka, tačiau ikiteisminis tyrimas nutrauktas nenustačius tokių pažeidimų. Tai, kad E. B. buvo priimtas į darbą UAB „Fisanta“, nors turėjo invalidumą- nematė viena akimi, be to jam buvo nerekomenduojamas darbas aukštyje, šioje konkrečioje byloje negali būti pagrindu žalai atlyginti, nes pats E. B. ikiteisminio tyrimo pareigūnui nurodė, kad, jau būdamas pralindęs pro užtvarą, guminės juostos jis nepastebėjo dėl to, kad nešėsi lentas, o ne dėl to, kad silpniau matė. Atsakovo UAB „Fisanta“ atstovas teisme patvirtino, kad E. B. nedirbo ant pastolių, t.y. „aukštyje“, o tik padavinėjo lempas kitiems darbuotojams. Kitų įrodymų byloje nėra.

178Dėl bylinėjimosi išlaidų

179Atsakovas UAB „Fisanta“ turėjo 2207 Lt išlaidų, susijusių su ekspertizės atlikimu (t. 3,b. l. 61, 69, 70, t. 4, b.l. 83, 84), taip 2800 Lt advokato pagalbos išlaidų (t. 1, b. l. 215, t. 4, b. l. 85), kurios atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, surašytų procesinių dokumentų skaičių, teisinių paslaugų komplektiškumą, specialių žinių reikalingumą, į tai, kad atsakovui profesionalaus teisininko paslaugos yra teikiamos nuo 2009 m. balandžio 30 d. (t. 1, b. l. 214), pripažintinos pagrįstomis, atitinkančiomis CPK 98 str. reikalavimus. Ieškinį atmetus, iš ieškovės R. B. priteistina atsakovui UAB „Fisanta“ 5007 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str.1 d .6 p., 8 p., 93 str. 1 d.).

180Atsakovas UAB „Schindler – Liftas“ turėjo 8826,46 Lt advokato pagalbos išlaidų (t. 4, b. l. 86, 87), kurios atsižvelgiant į tai, kad tik 2010 m. gruodžio 22 d. UAB „Schindler – Liftas“ į bylą buvo įtrauktas atsakovu (t. 3, b. l. 217), į tai, kad atstovavimo sutartis su advokatu sudaryta 2011 m. sausio 10 d. (t. 4, b. l. 3-5), surašytas vienas procesinis dokumentas (atsiliepimas į patikslintą ieškinį), atsakovo atstovas dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, į tai, kad atsakovo UAB „Fisanta“ turėtos advokato išlaidos sudaro 2800 Lt, nors jis procese dalyvavo nuo bylos iškėlimo pradžios, t. y. nuo byloje 2009 m. gegužės mėn., taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, LR CPK 98 str. nuostatomis, mažintinos iki 2000 Lt ir priteistinos iš ieškovės.

181Kadangi ieškovės R. B. yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei (LR CPK 83 str. 1 d. 3 p.), todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš jos valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 2 d.).

182Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 str. – 271 str., teismas

Nutarė

183R. B. ieškinį atmesti.

184Priteisti iš ieškovės R. B. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovui UAB „Fisanta“ (įmonės kodas 144951210, buveinė – Varpo g. 25-16, Šiauliai) 5007 litus (penkis tūkstančius septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

185Priteisti iš ieškovės R. B. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovui UAB „Schindler –Liftas“ (įmonės kodas 110571062, buveinė – A. P. Kavoliuko g. 4, Vilnius) 2000 litų (du tūkstančius litų) advokato atstovavimo išlaidų.

186Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovės R. B. atstovui... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. B.... 4. I. R. B. 2009 m. sausio 12 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį... 5. - 100 000,- Lt neturtinės žalos atlyginimo vienkartinę išmoką;... 6. - 6 500,-Lt laidojimo išlaidoms padengti;... 7. - procesines 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas ieškinio sumos... 8. - išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.... 9. I. R. B. nurodė, kad jos sūnus E. B. D. sutarties pagrindu dirbo pas... 10. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės, į kurią buvo... 11. Ieškovė mano, kad atsakovas UAB „Fisanta“ pažeidė ne tik tuos darbo... 12. Travilatoriaus, už kurio guminės dalies užkliuvęs E. B. buvo sužalotas,... 13. Ieškovė nurodė, kad vertinant, ar buvo atsakovų UAB "Fisanta" ir UAB... 14. Teigia, kad civilinėje teisėje neturtinės žalos atlyginimą nustato... 15. Nurodė, kad būtent dėl 2004 m. lapkričio 10 d. patirto sunkaus sužalojimo... 16. I. R. B. 2004-11-10 įvykusį darbinį sužalojimą ir visas kitas pasekmes,... 17. Mano, kad atsakovų kaltė dėl ieškovės patiriamos tokio pobūdžio būsenos... 18. Atsakovai UAB "Fisanta" ir UAB "Schindler - Liftas" yra pelno siekiančios,... 19. Ieškovės patirta turtinė žala nėra didelė, nes jos pagrindą sudaro tik... 20. Teismui patenkinus ieškovės reikalavimą dėl žalos atlyginimo, iš... 21. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB ”Fisanta” su ieškiniu nesutiko ir... 22. Nurodo, kad E. B. pats savavališkai 2004-11-10 nesilaikė nustatytos tvarkos... 23. Atsakovas UAB “Fisanta” teigia, kad “Darbuotojų saugos ir sveikatos... 24. Atsakovas nesutinka su ieškovės teigimu, jog UAB “Fisanta” nesidomėjo... 25. Pažymi, kad atsakovas UAB “Fisanta” negalėjo jokiu būdu pareikalauti iš... 26. Mano, kad UAB ”Fisanta” nepažeidė teisės normų dėl pranešimo apie... 27. Pažymėjo, kad E. B. buvo apdraustas mirties, traumos ir invalidumo rizikoms... 28. R. B. savo ieškinyje vadovaujasi ”Pašalpos, darbuotojui dėl nelaimingo... 29. Atsakovas nesutinka dėl ieškovės nurodyto tiesioginio ryšio tarp nelaimingo... 30. Jokių įrodymų dėl žalos dydžio ieškovė nėra pateikusi. Mano, kad... 31. Atsakovas UAB „Schindler - Liftas“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 32. Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe,... 33. Atsakovo manymu, ieškovė sąmoningai nutylėjo esminę faktinę aplinkybę,... 34. Atsakovo UAB „Schindler - Liftas" nuomone, jis nėra asmeniu, kuris turi... 35. ”Saugos ir sveikatos taisyklių” statyboje 21 punktas, nustato reikalavimus... 36. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Schindler - Liftas" net nebuvo įtrauktas į... 37. Nurodė, kad UAB „Schindler - Liftas" darbuotojai turintys teisę patekti į... 38. Paties nukentėjusiojo paaiškinimai ir kiti įrodymai byloje patvirtina, kad... 39. Nelaimingas atsitikimas statybvietėje įvyko 2004-11-10, o E. B. nuo... 40. Atsakovas nesutinka su ieškovės argumentu, kad nelaimingas atsitikimas įvyko... 41. Tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB YIT Technika” nurodė, kad nesutinka su... 42. UAB „YIT Technika" nuomone, trečiuoju asmeniu įmonė šioje civilinėje... 43. Pažymėjo, kad nors ieškinyje teigiama, kad atsakovas UAB „Fisanta" turi... 44. UAB „YIT Technika" nuomone, net jeigu ir būtų pripažinta, kad egzistuoja... 45. Mano, kad nelaimingas atsitikimas statybvietėje 2004 m. lapkričio 10 d. ir E.... 46. Tretysis asmuo UAB ”Mitnija” teismui pateikė trumpą pranešimą, kuriame... 47. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva" nurodė, kad 2004-10-19 tarp UAB... 48. UAB DK „PZU Lietuva" patvirtino, kad dėl 2004-11-10 nelaimingo atsitikimo... 49. Nurodė, kad iš pateikto ieškinio motyvų matyti, kad dėl nelaimingo... 50. Tretysis asmuo atsakovų pusėje VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimo dėl... 51. Teismo posėdyje ieškovė R. B. nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą jai... 52. I. R. B. atstovas advokatas A. B. prašė tenkinti R. B. patikslintą ieškinį... 53. Ieškovės atstovas nurodė, kad dėl 2004 m. lapkričio 10 d. įvykusio... 54. Ieškovė mano, kad darbdavys UAB „Fisanta“ nuo pat nelaimingo atsitikimo... 55. Šioje byloje yra du pagrindiniai klausimai: ar dėl įvykusio nelaimingo... 56. Ieškovė jai padarytą neturtinę žalą įvertino 100 000 Lt suma. Jos sūnus... 57. Atsakovo UAB „Fisanta“ atstovas F. R. prašė ieškovės R. B. ieškinį... 58. Nurodė, kad apie saugų darbą E. B. buvo instruktuotas ir tai padarė jo... 59. Viso objekto užsakovas buvo Vilniaus „Akropolis“, Generalinis rangovas... 60. Atsakovo UAB „Fisanta“ atstovė advokatė S. Š. nurodė, kad palaiko... 61. Nurodė, kad E. B. po nelaimingo atsitikimo darbe buvo gyvas, buvo pasveikęs... 62. Ar buvo statybos objekte paskirtas darbų koordinatorius, reikšmės šioje... 63. Kad E. B. mirtis nesusijusi su 2004 m. nelaimingu atsitikimu, patvirtino... 64. Atsakovo UAB „Schindler – Liftas“ atstovas advokatas A. N. su patikslintu... 65. Nesutiko su patikslintame ieškinyje ieškovės nurodytu pagrindu, kuriuo UAB... 66. Byloje esantis ekspertizės aktas neatitinka nustatytų teismo ekspertizių... 67. Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių skyriaus atstovė V. P. nurodė, kad ieškinys... 68. I. R. B. ieškinys ir patikslintas ieškinys atmestini.... 69. Byloje nustatytos šios aplinkybės.... 70. I. R. B. sūnus E. B. pagal 2004 m. rugpjūčio 23 d. Darbo sutartį Nr. 368... 71. Dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe vadovaujantis VDĮ Vilniaus skyriaus... 72. Tyrėjo ikiteisminio tyrimo byloje apklaustas E. B. nurodė: <...>... 73. Šis 2004 m. lapkričio 10 d. įvykis VSDFV Šiaulių skyriaus direktoriaus... 74. Be to, darbdavys UAB ”Fisanta” visus savo darbuotojus 2004-10-19 buvo... 75. E. B. mirė 2008 m. gegužės 26 d. (t.1, 20 b. l.). Mykolo Romerio... 76. Pagal teismo ekspertizės akto duomenis ir į bylą pateiktus E. B.... 77. Šv. Jokūbo ligoninės I-o neurochirurgijos sk. 1995-07-28 išraše iš... 78. 2004-08-20. Nori dirbti elektros montuotoju, darbas aukštyje. Anamnezėje... 79. 2004-12-14 Ligonis gulėjo VGPUL - išrašo nėra. Įrašyta diagnozė.... 80. 2004-12-30 Gydymą tęsia ambulatoriškai. Obj.: Nevaikšto, pragulos.... 81. 2005-01-07 iškvietimas į namus: Kairio žasto raumens atrofija, kontraktūra.... 82. 2005-03-09 Neurologo konsultacija. Asimetriška k. n/l raukšlė. Sumažėjusi... 83. 2005-03-10 MSEK nustatė Il-ą invalidumo grupę.... 84. 2005-04-11 Skauda kairį petį, alkūnę. Judesiai kairės alkūnės sąn.... 85. 2005- 04-28 - skausmai kairėje rankoje, blogai miega. Paskirta Diclaphenaci,... 86. 2005-05-04 Kairės alkūnės, kairio peties, kairio klubo kontraktūros.... 87. 2005-07-18 Kairio kulno srity 2,5 cm trofinė opa, pūliuojanti. Dgn.: Kairio... 88. 2005-08-08 Kairio kulno pragula, nekrotiniai audiniai. Atlikta nekrektomija,... 89. 2005-08-17 iškvietimas į namus, 08-19 BPG - Dgn.: Kairio kirkšnio srity... 90. 2005-08-19 Kulno pragula baigia gyti, atsivėrė ligatūrinė fistulė k.... 91. 2005-10-13 iškvietimas į namus BPG. Dgn.: ŪRI. Kairio klubo sąnario... 92. 2005-11-15. Dgn.: Kairio kirkšnies ligatūrinė fistulė. Skirta Ospamox.... 93. 2005-12-13 Dgn.: Kairio kirkšnies ligatūrinė fistulė. Siunčiamas į... 94. 2006-03-06 apžiūrėtas chirurgo, skirta radiologo konsultacija.... 95. 2006-03-09. Dgn.: Negyjantis k. šlaunikaulio lūžis. Būklė po operacinio... 96. 2006-09-22 iškvietimas į namus: Ligonis pats nekalba. Kalba mama. Sako, kad... 97. 2006-09-27 Ligonis nuo stacionarinio gydymo atsisakė. Viduriuoja tamsiomis... 98. 2007-03-05 skundžiasi skausmais pašonkaulyje, kojose. Obj. Skausminga... 99. 2007-03-13 aplankytas namuose: Nori I gr. invalidumo, (neįskaitoma) NDNT... 100. 2007-03-19. GKK N82. Kairio šlaunikaulio nesugijęs lūžis po osteosintezės.... 101. 2007-09-11 iškvietimas į namus: Skundžiasi kosuliu, laikosi temperatūra,... 102. 2007-10-03 BPG - Nori reabilitacinio gydymo. Atvykti 10.16.... 103. 2007-11-22 Chirurgo apžiūra. Vyks traumatologo kontrolei dėl klubų sąnario... 104. 2007-12-17 iškvietimas į namus: Iš motinos sužinota, kad nemiega naktimis,... 105. 2008-01-03. Dgn.: Koksartrozė. Kontraktūros. Padariniai po kairio... 106. 2008-03-05 apžiūrėtas BPG, konsultuotas neurologo, apžiūrėtas chirurgo.... 107. 2008-05-23 iškvietimas į namus perduotas GMP: Temperatūra-38,6°C. Nežymus... 108. Epikrizė: Anamnezėje 1991m. - infiltracinė plaučių TBC, o 1997-02-19... 109. I. VĮ VGPUL Gydymo stacionare ligos istorijos Nr. 2004/17666 duomenimis, E. B.... 110. Klinikinė diagnozė: Kairio šlaunikaulio lūžis. Kairiojo gaktikaulio... 111. 2004-11-11, 9 val.: ligonio bendra būklė patenkinama. T-36,6°C. Žaizda... 112. 2004-11-11 - įtariant intrakranijinę hemoragiją atliktas eito galvos KT... 113. 2004-11-12 kraujo tyrimai: Hb-90-101; Ht-0,25-0,28-0,30 L-20,2-19,6-15,3;... 114. 2004-11-12 galvos KT tyrimas Nr.292: KT be žymesnės dinamikos, HJ-50mm.... 115. 2004-11-12 – 2004-11-15 ligonio būklė išliko labai sunki, be žymesnės... 116. 2004-11-15 gyd. D. K.: Dubens kaulų RO" Nr.1025-kairiojo gaktikaulio abiejų... 117. 2004-11-16, 7.30 val. bendros vizitacijos metu su prof. J. I., sk. vedėja gyd.... 118. 2004-11-17 tiesinėje krūtinės ląstos RO" Nr.2029-teigiama uždegiminių... 119. 2004-11-19, 7.30 val.: ligonio būklė dinamikoje kiek geresnė, sąmoningas.... 120. L-l-0-2 r/l; E-35-40-30r/l. Tęsiamas gydymas, monitoringas, slauga. Gyd. D.... 121. 2004-11-21 bendra būklė su teigiama dinamika. Sąmoningas, vykdo paliepimus,... 122. 2004-11-22 krūtinės ląstos RO" Nr.2050/51 (11 21) išvada - rentgenologinis... 123. 2004-11-23 ortopedas-traumatologas gyd. T. Sveikata: bendra būklė... 124. 2004-11-23 - 2004-11-25 ligonio būklė sunki, tačiau stabili: sąmoningas,... 125. 2004-11-26 terapeutės gyd. D. I. apžiūra: ligonis karščiuoja iki 37,5°C,... 126. 2004-12-01, 11.30 val. apžiūrėtas anesteziologės V. P.: anamnezėje ll-10d.... 127. 2004-12-01 12.30 vai. E. B. operuotas spinalinėje nejautroje. Operacijos... 128. 2004-12-02 terapeuto konsultacija. Sąmoningas, dezorientuotas, neramus.... 129. 2004-12-03 pooperacinė žaizda rami. Tvarsčiai nuplėšti. Ligonis neklauso.... 130. 2004-12-09 gyd. T. Sveikata: Žaizdos ramios, gyja pirminiu būdu. Ligonis vėl... 131. 2004-12-10 gyd. T. Sveikata-konsultuotasi su terapeutu, žaizdos sugijo,... 132. III.... 133. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės gydymo stacionare ligos istorijos... 134. Dgn.: Politrauma: Kairio šlaunikaulio lūžis. Kairio gaktikaulio abiejų... 135. Skundžiasi funkcinio mobilumo sumažėjimu, k. klubo, k. peties, alkūnės... 136. IV.... 137. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2005/9856 duomenimis, E. B.... 138. 2005-05-30 10.35val.: Skundžiasi skausmu kairėje šlaunyje. 2004-1 lmėn.... 139. Operacijos protokolas Nr.3213. Operacija-Reosteosynthesis femoris sin. m. IN... 140. 2005-06-02 tyrimai: Hb-129; Ht-0.375; L-21,3; Er-4,13. Pooperacinė eiga... 141. Rekomendacijos: Aspirinas 0,25 1 k/d lmėn. po operacijos; analgetikai esant... 142. V. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2006/298 duomenimis, E. B.... 143. Dgn.: negyjantis kairiojo šlaunikaulio lūžis. Būklė po dubens ir kairiojo... 144. Iš anamnezės - pacientas ne kartą gydytas toksikologinėje reanimacijoje... 145. 2006-01-06 ligonis aptartas konsiliume. Pūlinga anamnezė apie 1 mėn.,... 146. Rekomenduota: esant skausmui analgetikai Dolmen 25mg x 3 k/d.; rentgeno... 147. VI. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2006/7700 duomenimis, E. B.... 148. Dng.: F-ra non consolidata femoris sin. St. post IN femoris sin. Osteomielitis... 149. 2006-04-24, 10.20 val.: skundžiasi, kad k. šlaunies viduriniame 1/3-lyje yra... 150. 2006-04-16 gyd. T. Sveikata: bendra būklė patenkinama. T-36,6°C. Atlikus... 151. 2006-05-05 operuotas spinalinėje nejautroje - ekscizuotos fistulės, atliktas... 152. 2006-05-12 Hb 99 g/l. Žaizdos ramios. 2006-05-17 - pašalinti siūlai.... 153. 2006-05-31 tyrimai: Urea-9,6mmol/l; kreat.-98umol/l; T.Bil.-4,0umol/l;... 154. 2006-06-01 operuotas pakartotinai - pašalintos metalo konstrukcijos,... 155. VII. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2006/21643 duomenimis, E.... 156. Dgn.: Kairio šlaunikaulio pseudoartrozė. AO išorinės fiksacijos aparato... 157. 2006-11-28 operuotas - atlikta AO aparato korekcija (perfiksuoti 6 šanco... 158. VIII. VĮ VGPUL gydymo stacionare ligos istorijos Nr.2007/7614 duomenimis, E.... 159. 2007-04-13: Hospitalizuotas planine tvarka AO išorinės fiksacijos aparato... 160. 2007-04-13 operuotas - atlikta dalinė implantų eliminacija. Nuo k.šlaunies... 161. IX. Reabilitacijos centro UAB „Balžio rimtis" Gydymo stacionare ligos... 162. 2007-05-07 įvykdžius reabilitacijos programą, ligonis išrašytas į namus.... 163. Dėl ryšio tarp E. B. sužalojimo 2004-11-10 darbinės traumos metu ir jo... 164. LR CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie... 165. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė R. B. nurodo, jog jos sūnaus E. B. mirtis... 166. Kadangi tokio priežastinio ryšio nustatymas reikalauja specialių medicinos... 167. Kadangi ieškovės atstovas į bylą pateikė dvi teismo medicinos eksperto... 168. Teismo medicinos ekspertas J. P. patvirtino abi savo duotas specialisto... 169. Teismo medicinos ekspertas J. R. patvirtino trijų ekspertų (R. S., P. P. ir... 170. Teismas, įvertinęs pateiktus E. B. medicininius dokumentus, Specialisto... 171. Teismo med. ekspertai J. P. ir A. K. B. tokią išvadą davė jau 2009-01-29... 172. Teismo manymu, E. B. mirties priežastimis buvo ne tik girtavimas, bet ir... 173. Teismas sutinka su atsakovų nuomone, kad jie negali būti atsakingi dėl... 174. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad po nelaimingo atsitikimo E. B.... 175. Teismas nesutinka su ieškovės teigimu, jog UAB “Fisanta” nesidomėjo... 176. Neesant byloje objektyvių įrodymų, kad E. B. mirtis 2008 m. gegužės 26 d.... 177. Kaip jau buvo pažymėta, atsakovo UAB „Fisanta“ atsakomybės dėl galimų... 178. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 179. Atsakovas UAB „Fisanta“ turėjo 2207 Lt išlaidų, susijusių su... 180. Atsakovas UAB „Schindler – Liftas“ turėjo 8826,46 Lt advokato pagalbos... 181. Kadangi ieškovės R. B. yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų... 182. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 str. – 271... 183. R. B. ieškinį atmesti.... 184. Priteisti iš ieškovės R. B. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovui UAB... 185. Priteisti iš ieškovės R. B. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovui UAB... 186. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...