Byla e2-5160-220/2018
Dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui T. N. dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“ (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo T. N. (toliau – atsakovas) 115,85 Eur negrąžinto kredito, 28,96 Eur paskolos mokesčio, 70,62 Eur palūkanų, už naudojimąsi vartojimo kredito suma po sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, 40,54 Eur netesybų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (paliekant pranešimą deklaruotoje gyvenamojoje vietoje). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad pradinė kreditorė UAB „Ferratum“ 2013-11-05 Gautinų sumų pirkimo sutartimi visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių viena yra atsakovė, perleido UAB „Deneira“, kuri įgytą reikalavimo teisę 2015-12-01 Skolų pirkimo-pardavimo sutartimi perleido AB „Debt Capital Management“, o AB „Debt Capital Management“ 2018-08-23 Paskolų portfelio pardavimo sutartimi reikalavimą į atsakovės skolą perleido ieškovei.

9Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Byloje pateiktas ieškovės atsakovui adresuotas 2018 m. rugsėjo 5 d. pranešimas apie kreditoriaus pasikeitimą, kuris atsakovui buvo siunčiamas elektroniniu paštu. Atsižvelgiant į pateiktas aplinkybes, laikytina, kad ieškovė, vadovaudamasis CK 6.109 straipsniu, tinkamai pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir atsakovo prievolės vykdymą naujajam kreditoriui.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-11-29 mokėjimo nurodymu pradinė kreditorė UAB „Ferratum“ į atsakovo banko sąskaitą pervedė 400 Lt (115,85 Eur) mokėjimo paskirtyje nurodydama „12538“. Teismui taip pat pateiktos 2007 m. lapkričio mėn. paskolos sutarties bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos), kurios laikotarpiu nuo 2007-11-01 iki 2009-04-09 galiojo visiems pareiškėjams ir buvo skelbiamos viešai pradinės kreditorės interneto tinklalapyje.

11CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paskolos sutartis yra realinė ir laikoma sudaryta nuo paskolos dalyko perdavimo momento. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pagal įrodymų naštos paskirstymo taisyklę kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – jog paskolą grąžino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008). Nagrinėjamu atveju, ieškovė pateikė įrodymus, jog pradinė kreditorė į atsakovo banko sąskaitą pervedė 115,85 Eur (400 Lt) sumą. Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, darytina išvada, jog tarp pradinio kreditoriaus UAB „Ferratum“ ir atsakovo susiklostė paskolos teisiniai santykiai.

12Iš byloje esančio UAB „Ferratum“ sąskaitos išrašo nustatyta, kad sutinkamai su Bendrųjų sąlygų 2 punkto nuostatomis, atsakovė siekdama užsiregistruoti ir pateikti paraišką vartojimo kreditui gauti į pradinės kreditorės sąskaitą pervedė registracijos mokestį (2 Lt), tokiu būdu sutikdamas su pradinės kreditorės pateiktomis vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis. Bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nurodyta, kad paskolos davėjas teikia tiktai jo internetiniame tinklalapyje nurodytų dydžių paskolas, už tinklalapyje nurodytus paskolos mokesčius tinklalapyje nurodytiems paskoloms terminams. Byloje pateikta UAB „Ferratum“ informacinė pažyma, kurioje nurodyti paskolų dydžiai, jų mokesčiai bei terminai, iš kurios matyti, kad 400 Lt (115,85 Eur) paskola yra išduodama 30 dienų terminui už 28,96 Eur (100 Lt) paskolos mokestį, patvirtina faktą, jog atsakovui pateikus paraišką gauti 115,85 Eur (400 Lt) kreditą, jis gautą kredito sumą įsipareigojo grąžinti per 30 dienų laikotarpį, t.y. iki 2008-12-29, sumokant 28,96 Eur (100 Lt) kredito mokestį. Tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, sutartimi numatytu terminu negrąžino gautos kredito sumos ir kredito mokesčio, tokiu būdu pažeisdama savo prievolę, atsiradusią jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina negrąžinto kredito suma, t. y. 115,85 Eur bei 28,96 Eur paskolos mokesčio.

13Ieškinyje taip pat reiškiami reikalavimai priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 70,62 Eur sumą ir yra apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2008-12-29 iki 2018-09-28 (ieškinio surašymo dienos) bei 40,54 Eur netesybų (kurias sudaro 23,17 Eur bauda ir 17,38 Eur išlaidų už raginimus apmokėti skolą). Atsižvelgiant į CK 6.210 bei CPK 6.261 straipsnių nuostatas, Bendrųjų sąlygų 7.2 ir 7.3 punktus, ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu ir teisėtu, todėl tenkintinas.

14CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. spalio 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos t. y. 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo T. N., asmens kodas ( - ) 115,85 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų, 85 ct) negrąžinto kredito, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus, 96 ct) kredito mokesčio, 70,62 Eur (septyniasdešimt eurų, 62 ct) palūkanų, už naudojimąsi vartojimo kredito suma po sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, 40,54 Eur (keturiasdešimt eurų 54 ct) netesybų, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 255,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2018 m. spalio 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų UAB „Legal Balance“, įmonės kodas 302528679, naudai.

19Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai